Heemkring d'EUZIE Stekene

 

Staat van Goed Stekene deel 5

  Beste vorser

Doordat het bestand te groot is om alles op n pagina te krijgen, hebben we  de vrijheid genomen om het document in vijf delen te publiceren.

U kan via de koppelingen snel heen en weer flitsen. Op onze home pagina staat een zoekmachine, die U goede diensten kan bewijzen.

Deel 1         Index op naam

Deel 2       Pagina 1 t/m 21

Deel 3     Pagina 22 t/m 53

Deel 4     Pagina 54 t/m 89

Deel 5    Pagina 90 t/m 149

Deel 6   Pagina 150 t/m 192

 

 

 

pagina 90

f 271- ELISABETH VAN OSSELAERE(fa Gillis) houder sterfhuis PIETER DE BLOCK(fs Cornelis), over -leden Stekene 28 10 1719; samen 1 kind: Pieter DE BLOCK 12 10 1719. Voogden: JAN DE BLOCK(fs Pieter) en GILLIS VAN OSSELAERE. De overledene was voorheen gehuwd met MARGARETHA CORNELIS, waarvan 1 kind: Cornelis DE BLOCK 18j. Voogden: JAN DE BLOCK en SIMOEN TEMMERMAN. 29 01 1720.

 

f 282- CORNELIA DE BROUWER houder sterfhuis JAN INGHELS(fs Marcus), overleden Stekene 02 01 1720; samen 4 kinderen: Marcus 19j, Marinus 11j, Amelberga 9j en Gillis INGHELS 6j. Voogden: MARCUS INGHELS (fs Marcus) en PIETER DE BROUWER. Tijdens het huwelijk is er land verkocht in Kemzeke, Belsele en St Pauwels. MARIA SMET was grootmoeder van de overledene en JOOS INGHELS, broer van de overledene. 29 01 1720.

 

f 293- JOANNA VAN STEENBERGHEN weduwe en houder sterfhuis PIETER JANSSENS, overleden Stekene 1720; zonder kinderen. De overledene had 1 zoon uit zijn huwelijk met LAUREYNTIEN HAELBRECHT: Jan JANSSENS. Voogden: JOOS DHOOGHE en Sr PIETER THUYSBAERT(ex officio). 09 03 1720.

 

f 300- GILLIS BLENDEMAN(fs Jacobus) schepene dezer parochie houder sterfhuis JOSYNE TRUYMAN(fa Livinus en MARIA VAN GOETHEM), overleden Stekene .. .. 1719; samen 1 kind: Jacobus BLENDEMAN. Voogden: JUDOCUS TRUYMAN en JAN BLENDEMAN(fs Jacques). De overledene had nog 2 kinderen in leven uit haar eerste huwelijk met  ... TRUYMAN: Judocus en Amelberga TRUYMAN x JAN VRINTS; er was nog een zuster, overleden te St Gillis in 1719, zonder kinderen. 09 03 1720.

 

f 303- Sr JOOS ROTTHIER(fs Jan) houder sterfhuis Joffr FRANCHOISE BERNARDINE YSEBRANT, overleden Stekene 11 .. 1720; samen 1 levend kind: Joannes Baptist ROTTHIER 2j van 19 08 1719. Voogden: JAN ROTTHIER(fs Jan) en PIETER DE DECKERE. Land in Kemzeke gerfd van Jonh JAN MARCUS YSEBRANT, samen met Joffr MARIE PETRONELLA YSEBRANT en PIETER DE DECKERE( x zuster van de overledene). 23 03 1720.

 

f 316v- MATHIAS VAN BUYNDER als vader van zijn kind met wijlen ELISABETH VAN GOETHEM(fa Joos) en PIETER VAN GOETHEM(fs Joos) en SIMOEN VAN BUYNDER als voogden over het kind Josine VAN BUYNDER  over goederen gerfd door overlijden van LIVIENE VAN BUYNDER, haar zuster, overleden Stekene .. 04 1720. ELISABETH VAN GOETHEM had uit haar eerste huwelijk met PAULUS VIJDT nog 3 kinderen, waarvan 2 minderjarig en Elisabeth VIJDT x JACOBUS BORM. 25 05 1720.

 

f 320- PIETER SAMAN en JOOS PRAET(fs Pieter) voogden van de wezen van GILLIS SAMAN en JANNEKEN DE CALUWE over goederen gerfd door overlijden van AMELBERGA BUYLE, overleden Stekene 20 08 1719, maternele grootmoeder, laatst weduwe van JAN COLE. 25 05 1720.

 

f 321- LAUREYS VAN DE VELDE houder sterfhuis ELISABETH BORM(fa Petrus), overleden Stekene 19 03 1720; samen 1 kind: Joannes Franciscus VAN DE VELDE 14m. Voogden: JAN VAN DE VELDE en JAN BORM(fs Pieter). 15 06 1720.

 

f 325- ANNA BRAEM houder sterfhuis PIETER DE BLIECK(fs Laureys en MARIE BORMS), overleden Stekene .. .. 1720; samen 1 kind: Helena DE BLIECK 2j en nog een ongeboren kind. Voogden: FRANS DE BLIECK en LIVIEN BRAEM. THOMAS CAMOEN is gehuwd met een zuster van de overledene. 15 10 1720.

 

f 329- PIETER CALLE(fs Jan) houder sterfhuis ANNA SCHEIRIS(fa Cornelis), zijn huisvrouw, 39j, overleden Stekene 10 09 1720; samen 4 kinderen: Pieter 8j, Margriet 6j, Valentijn 4j en Joanna CALLE 18m. Voogden: JAN CALLE en JAN VERBEKE. Er was een huwelijkscontract opgemaakt op 28 08 1709(get:LAUREYS VAN PUYVELDE en LUDOVICUS BAERT). PIETER CALLE was weduwnaar van ANNA DE SMET(stvg reg 426/66v). 08 11 1720.

 

f 335v- CATHELIJNE ACKE houder sterfhuis PAUWELS WINDEY, overleden Stekene .. .. 1720; samen 1 kind: Judocus WINDEY. Voogden: GILLIS VEREECKEN en PIETER DURINCK. 11 01 1721.

 

f 341- JACOBUS VAN RUMST en PIETER DE BLOCK(fs Andries) voogden over de wees van ELISABETH DE PAUW en wijlen JACOBUS VAN RUMST(doude): Joannes VAN RUMST 14j, over goederen gerfd


pagina 91

door overlijden van ELISABETH DE PAUW, overleden Stekene .. 07 1720, moeder van de wees. De overledene was laatst gehuwd met SYMOEN VAN BUYNDER, waarvan geen kinderen. 11 01 1721.

 

f 342v- JOOS PRAET en PIETER DE SCHEPPER en LAUREYS VERLEE, voogden over de 3 minderjarige wezen van wijlen JANNEKEN DE WITTE(fa Jan), overleden Stekene .. .. 1720. De 2 oudste uit haar 1ste huwe-lijk met ADRIAEN PRAET: Elisabeth 17j en Jan PRAET 13j en t jongste uit haar 2de huwelijk met ADRIAEN VERLEE(+): Laureys VERLEE 6j. 22 02 1720.

 

f 345- PIETER ROOMS houder sterfhuis JOOSINE PETRONELLA RAES, overleden Stekene 30 10 1720; samen 1 kind: Jacobus Augustinus ROOMS 2,5j. Voogden: MARINUS INGHELS en JACOBUS DE BLOCK. De houder was voorheen gehuwd met CAROLINA VAN HECKE(fa Pieter)(stvg reg 428/141v), waarvan 1 kind: Elisabeth ROOMS. Houder verkocht tijdens zijn huwelijk land in Sinaai. De overledene had nog 1 broer en 2 zusters. 22 02 1721.

 

f 352v- ELISABETH DE CONINCK weduwe en houder styerfhuis LAUREYS MATHEYS, overleden Stekene 18 01 1721; samen 5 kinderen: Joos 26j, Marie x PIETER DHANIS, Jan 21j, Laureys 19j en Anna MATHEYS 14j; allen geboren in Stekene. Voogden: JAN DE CONINCK en JOOS MATHEYS. 08 03 1721.

 

f 356v- HIERON HERDEWEL houder sterfhuis WALBURGA STICHELBOUT, overleden Stekene .. 12 1720; samen 5 kinderen: Anthon gehuwd, Frans, Guillielmus, . Voogden: PIETER VAN SLIJCKE en JUDOCUS SIBILE. Houder was voorheen reeds weduwnaar. Hij erfde van MICHIEL HERDEWEL, samen met zijn zusters. 08 03 1721.

 

f 362- GILLIS DE SMET(fs Jan) en ADRIAEN VAN VLIERBERGHE voogden van de 3 minderjarige wezen van wijlen COLETA DE WOLF(fa Jacobus) en ANDRIES VAN KESBEKE over goederen gerfd door overlijden van COLETA DE WOLF, overleden Stekene 27 01 1721. Zij liet 4 kinderen achter: Marie x GILLIS DE SMET, Adriaen 25j, Josyne 22j en Valentijn VAN KESBEKE 20j. 05 04 1721.

 

f 370- PIETER MARTENS(fs Andries) bedienende schepenen dezer parochie, houder sterfhuis MARIE DE BLOCK, overleden Stekene 11 02 1721; samen 4 kinderen: Andries, broeder, geprofest in het klooster van de paters predikheren te Gent, Pieter en Joannes meerderjarig en Gielielmus Merculphus MARTENS 22j . Voogden: PIETER MARTENS(fs Pieter) en CHRISTIAEN DE BLOCK. 19 04 1721.

 

f 374- DANIEL MORTIER houder sterfhuis CATHARINA DE LOORS, overleden Stekene 13 05 1721; samen 1 kind: Elisabeth MORTIER 27 04 1721. Voogden: GUILLIAEM HOOGHSTAEL en LIEVEN DE LOORS. 20 05 1721.

 

f 375v- JAN DE BRUYNE(fs Jan) houder sterfhuis CATHELIJNE VERSMESSE, overleden Stekene 04 05 1721; samen 1 kind: Marie Anna DE BRUYNE 15j. Voogden: LIEVEN DE BRUYN en PIETER VAN GHIJSEL. De overledene had nog 1 kind uit haar 1ste huwelijk met FRANS IVENS: Pieter IVENS 22j op 23 05 1721. Voogden: PIETER VAN GHIJSEL en JAN MARTENS(fs Andries).31 05 1721.

 

f 380- MARINUS INGHELS(fs Jan) houder sterfhuis MARIE TALBOOM(fa Hieron), overleden Stekene 18 03 1721; samen 2 kinderen: Joanna 9j en Petronella INGHELS 6j. Voogden: PIETER INGHELS(broer houder) en JAN TALBOOM (fs Hieron). Houder heeft nog een zuster PETRONELLA INGHELS. 28 06 1721.

 

f 386- BARTHOLOMEUS BORM houder sterfhuis PETRONELLA DHONT(fa Gillis), overleden Stekene 15 04 1721; samen 4 kinderen: Joannes 12j, Catharina 10j, Janno 8j en Mathijs BORM 3j. Voogden: JAN BORM(fs Mathijs) en JAN DHONT(fs Gillis). De overledene erfde land in Sinaai van haar oom MATHEUS VAN REMOORTERE. Tijdens het huwelijk is er land van de overledene verkocht te Belsele en Sinaai. 06 09 1721.

 

f 394v- GILLIS MEUL en PIETER SELIS voogden van de ene wees van PIETER VERMEULEN en PETRO -NELLA SELIS: Jacobus VERMEULEN 8j op 25 10 1721, over goederen gerfd door overlijden van PIETER VERMEULEN. 29 10 1721.

 

f 397- JOANNES VERBRUGGHEN houder sterfhuis MARIE DE COCKER, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Andries, Anna Marie meerderjarig en Pieter VERBRUGGHEN minderjarig. 15 11 1721.


pagina 92  

f 398- GILLIS VAN OVERLOOP(fs Joos) en de procureur LAUREYS VAN PUYVELDE wettige voogden over de enige minderjarige wees van JOOS VAN OVERLOOP(fs Joos) en MARIA VINCKE: Judocus VAN OVERLOOP 23j. De andere kinderen waren meerderjarig. Er was behuisde hofstede verdeeld met de weduwe van LAUREYS VAN OVERLOOP. 13 02 1722.

 

f 400v- JACOBUS COLE houder sterfhuis ELISABETH VERBRUGGHEN(fa Jan), overleden Stekene 17 12 1721; samen 1 kind: Joannes COLE 3j op 19 02 1722. Voogden: GILLIS VAN BRABANT en JACOBUS VERBRUGGHEN. 03 02 1722.

 

f 401- PETRONELLA SELIS weduwe en houder sterfhuis PETRUS VERMEULEN, overleden Stekene; samen 1 kind: Jacobus VERMEULEN 8j. Voogden: GILLIS MEUL en PIETER SELIS. De overledene was voorheen  gehuwd met JACQUEMYNE HEYMANS, waarvan 3 kinderen. 28 02 1722.

 

f 402v- ELISABETH DURINCK weduwe en houder sterfhuis JAN BAPTIST VEREST, overleden Stekene 1722; samen 14 jaar getrouwd en 7 kinderen, waarvan nog 6 in leven. Voogden: PIETER DURINCK en CAREL VEREST. 14 03 1722.

 

f 405- JOANNES PUYLAERT houder sterfhuis PETRONELLA ROSA THUYSBAERT, overleden Stekene 14 11 1721; samen 1 kind: Catharina PUYLAERT 3j. Voogden: Srs JAN PUYLAERT en JUDOCUS VAN GOETHEM. De overledene had uit haar 1ste huwelijk met LAUREYS THUYSBAERT(fs Jan) 1 kind: geboren 12 12 1717. Voogden : PETRUS THUYSBAERT(fs Jan) en JUDOCUS VAN GOETHEM. Er was een venne onverdeeld met de wees BERNAERD VAN GOETHEM en een venne onverdeeld met LAUREYS THUYSBAERT(fs Laureys). Er was land in Sinaai.

 

f 413- JACOBUS DE BOCK en GUILLIAM DE VLIEGHER voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen PETRUS VAN DE VELDE en MARIE PARREMANS: Marie en Petrus VAN DE VELDE, over goederen gerfd door overlijden van hun vader en van hun broeder Gillis die 3 weken geleden overleden is. 09 05 1722.

 

f 415v- LIEVEN DREGGHE houder sterfhuis ELISABETH VAN LAERE, overleden Stekene 30 03 1722. Verdere erfgenamen :1) het weeskind van wijlen PIETER VAN DE PERRE en wijlen ELISABETH DREGGHE (dochter van de overledene). Voogden: JACOBUS ROTTHIER schepen ex officio en ANDRIES DE BLOCK; 2) het weeskind van ANDRIES DE BLOCK en wijlen ANNA DREGGHE(dochter van de overledene). Voogden: JACOBUS DE CLERCQ en GUILLIAM DE VLIEGHER. 09 05 1722.

 

f 420v- CATHARINA VAN PUYVELDE(fa Joos) houder sterfhuis GILLIS TEMMERMAN, overleden Stekene 13 04 1722; samen 4 kinderen: Jan 20j van 02 11 1721, Gillis 9,5j, Simoen 6,5j en Joosine TEMMERMAN 9m. Voogden: SIMOEN TEMMERMAN en PAULIUS VAN PUYVELDE(fs Joos). Houder verkocht tijdens haar huwelijk haar deel in een behuisde hofstede in Waasmunster. 23 05 1722.

 

f 429- ELISABETH DHONT(fa Gillis) houder sterfhuis JAN VAN GAVERE(fs Adriaen), overleden Stekene 02 04 1722; samen 1 kind: Adriaen VAN GAVERE 9j op 08 11 1722. Voogden: ADRIAEN VAN GAVERE(fs Adriaen) en JAN DHONT(fs Gillis). De overledene bezat de helft van een stuk land met JAN DE BLOCK, gehuwd geweest met JANNEKEN VAN GAVERE(zuster van de overledene). De overledene erfde van zijn moeder een venne gelegen in Moerbeke. De houder verkocht tijdens haar huwelijk land in Belsele, onverdeeld geweest met haar broers en zusters en ook een deel van een behuisde hofstede in Sinaai. 23 05 1722.

 

f 440v- AMELKEN DE SMET(fa Petrus en MARIE VAN GOETHEM) houder sterfhuis JAN DE COCK, haar man, overleden Stekene 01 05 1722; samen 2 kinderen: Mathijs 12j7m en Jacobus DE COCK 7j9m. Voogden: JAN BAPTIST VAN PUTTE en MATHIJS DE SMET. Houder erfde van JACOBUS DE BROUWER(fs Gillis). 06 06 1722.

 

f 444v- PAULUS STROOBANT houder sterfhuis ELISABETH STROOBANT(fa Joos), overleden Stekene 02 04 1722; samen 2 kinderen: Amelberga 5j en Petronella STROOBANT 4j. Voogden: PIETER STROOBANT(fs Andries) en PIETER VAN SLIJCKE. 20 06 1722.

 

f 448v- JAN DHANIS(fs Pieter) houder sterfhuis JOSYNE WUYTACK(fa Lieven), overleden Stekene 02 05 1722; samen 2 kinderen: Janneken 4j en Marie DHANIS 6m. Voogden: JAN CORNELIS en


pagina 93

LIEVEN WUYTACK. Tijdens hun huwelijk is er een venne gekocht van de erfgenamen van PIETER DHANIS, onverdeeld met JAN CORNELIS. 04 07 1722.  

 

f 453- JUDOCUS DE BLIECK(fs Marijn) wethouder parochie Stekene en houder sterfhuis CATHELIJNE JANSSENS, overleden Stekene 18 03 1722; samen 2 kinderen: Jan 5j en Joanna DE BLIECK 01 10 1721. Voogden: JAN DE BLIECK en JAN VAN DE POELE(fs Petrus). Bovendien had de overledene nog 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk met BAUDEWIJN VAN OVERLOOP. Voogden: PETRUS VAN OVERLOOP en voornoemde JAN VAN DE POEL. De overledene bezat van een behuisde hofstede onverdelld met de oudste en jongste wezen van PIETER VAN OVERLOOP. 05 09 1722.

 

f 456- PHILIPPUS MUEL houder sterfhuis ANNA VAN OVERLOOP(fa Michiel), overleden te Stekene 24 06 1722; samen 6 kinderen: Amelberga 17j sedert 21 07 1722, Digna 07 06 1708, Josyne 13 02 1711, Judocus 13 02 1711, Marie Anne 04 04 1718 en Antonette Franoise MUEL 12 06 1722. Voogden: ADRIAEN MUEL en JAN VAN OVERLOOP(fs Michiel). De overledene heeft nog een broer Pieter; haar moeder is nog in leven. De overledene erfde ook van haar oom BAUDEWIJN VAN OVERLOOP. De houder erfde van zijn zuster AMELKEN MEUL. 05 09 1722.

 

f 461v- JOOS FERRERE houder sterfhuis JANNEKEN DREGGHE(fa Lieven), overleden Stekene 1722; samen 3 kinderen:Hendrick meerderjarig, Petronella x MATTHIJS VAN BURCHOVE en Jacobus FERRERE 22j. Voogden: HENDRICK FERRERE en MATTHIJS VAN BURCHOVE. 05 09 1722.

 

f 467- LIEVEN DE BLOCK(fs Andries) houder sterfhuis JOSYNE VAN HERREWEGHEN(fa Joos), overleden Stekene 18 07 1722; samen 1 kind: Pieter Livienus DE BLOCK 11 07 1722. Voogden: PIETER DE BLOCK(fs Andreas) en JUDOCUS VAN HERREWEGHEN. Houder was voorheen gehuwd met MARIE VAN GUYSSE(stvg 428/212), waarvan 1 kind en daarvoor met JANNEKEN HUYGHENS(stvg 427/106), waarvan ook 1 kind. 05 09 1722.

 

f 474- THOMAES WUYTACK houder sterfhuis ANNA VAN HECKE, overleden Stekene 01 05 1721; samen 3 kinderen: Judocus 10j, Catharina 8j en Thomaes WUYTACK 3j. Voogden: PETRUS WUYTACK en PETRUS HEYNDRICX. De overledene had nog 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk met GILLIS VINCKE(stvg 427/199): Gillis en Jan VINCKE. Voogden: JAN VINCKE en PETRUS HEYNDRICX. Houder was voogd over de wezen van PAULUS VAN MEESSCHE.

 

f 477- JAN CAUWELS, wethouder Stekene, x Joffr JOANNA MARGARETHA YSEBRANT en CORNELIUS YSEBRANT, erfgenamen en voogden van de 4 minderjarige kinderen van dheer GEERAED NICOLAES YSEBRANT, overleden Stekene 28 06 1722 en wijlen Joffr MARGO SEGHERS(fa Jan): Joannes Joseph 23j, Pieter Franciscus 21j, Amelberga Magdalena 18j en Petronella Livina YSEBRANT 15j. Er was land in St Pauwels en Beveren. 19 09 1722.

 

f 485- FRANS QUAEDFACELEN(fs en ANNA MEIRT) meester chirurgijn houder sterfhuis JANNEKE SAS, overleden Stekene 10 02 1722. Erfgenamen: EDUARD MAGAURAN gehuwd met Anna QUAEDFA-CELEN en Maria QUAEDFACELEN, beiden kinderen van de houder en de overledene; MICHIEL BAERT(fs Jan); ANTHONE VAN GOETHEM gehuwd met ISABELLA BAERT; JACOBUS BAERT(uitlandig); de kinderen van wijlen PIETER BAERT EN JANNO SMET,te weten Joachim en Frans BAERT allen meerderjarig en AGATHA BAERT dochter van wijlen PIETER BAERT en CORNELIA SILNE, minderjarig. Voogden: JOACHIM BAERT en Allen kinderen  en kinds kinderen van JANNEKE SAS en JAN BAERT(stvg 423/308), haar eerste man. De overledene had een zuster ANNA SAS(+) en een zuster ELISABETH SAS, weduwe JAN BAPTIST GEERTS. Dit sterfhuis verkocht grond aan ANTHONE VAN GOETHEM(fs Anthone). Houder erfde van zijn moeder, overleden St Amands, 1/5 van een huis in St Amands, onverdeeld met zijn broers en zusters, nu nog gebruikt door hun stiefvader Meester LIVINUS DE BUYSSCHERE 17 10 1722.

 

f 492v- PIETER VAN DE POELE (fs Andries) houder sterfhuis TANNEKEN DE BOCK, zijn huisvrouw, overleden Stekene 07 10 1722; samen 3 kinderen: Gillis 27j op 28 12 1722, Catharina 25j op 08 03 1723 en Elisabeth VAN DE POELE 22j op 01 10 1723. Voogden: GILLIS VAN DE POELE en GUILLIAM DE BOCK. De overledene had een zuster JOSINE DE BOCK. 12 12 1722.


pagina 94  

 

REGISTER 429

============

1723 1728

 

 

f 1- JAN DE BLOCK(fs Passchier) houder sterfhuis JANNEKEN VAN GAVER(fa Adriaen), overleden Stekene 10 01 1722; samen 3 kinderen: Marie 10j, Passchier 7j en Pieter DE BLOCK 5j in februari 1723. Voogden: FRANS DE BLOCK en ADRIAEN VAN GAVER. 02 01 1723.

 

f 5- JOSYNE DE BLOCK(fa Paulus) houder sterfhuis JAN VAN BUNDER(fs Symoen en MARIE WILSSENS) overleden Stekene 08 04 1722; samen 1 kind: Jan VAN BUNDER 5w(12 11 1722). Voogden: MATHIJS VAN BUNDER(fs Symoen) en JAN DE BLOCK(fs Paulus). 23 01 1723.

 

f 9- ANTHONIUS VAN GOETHEM(fs Frans) houder sterfhuis ISABELLA BAERT, overleden Stekene 21 09 1722; samen 4 kinderen: Pieter 15j; Anneken 10j; Alexander 5j en Frans 2j6m.Voogden: ANTHONIS VAN GOETHEM en MICHAEL BAERT. Land in de Clinge, Kemzeke en Moerbeke. ISABELLA BAERT heeft een broer Jacobus. 1722.

 

f 11v- JOANNES BRAECKMAN voogd over zijn 2 minderjarige zusters, kinderen van JAN BRAECKMAN, overleden Stekene, over goederen gerfd door overlijden van TANNEKEN BRAECKMAN, overleden Stekene en eveneens door overlijden van LIVIENE CALLE in Kalken, grootmoeder van de wezen en door overlijden van hun oom paterneel in Mechelen. 20 02 1723.

 

f 13v- JANNEKEN HERDEWEL(fa Jacques en ELISABETH VAN GOETHEM) houder sterfhuis JOANNES NOENS, overleden Stekene 01 01 1723; samen 4 kinderen: Petrus 14j, Elisabeth 12j, Bernardina 6j en Passchier NOENS. Verder nog de kinderen uit het huwelijk van de overledene met BARBARA COLMANS: Catharina(+) x JAN VAN DE VELDE en Joannes NOENS. 03 04 1723.

 

f 16- JAN BORM(fs Mathijs) en JAN DHONT(schepen Belsele) voogden van de minderjarige wezen van BARTHOLOMEUS BORM(fs Mathijs) en wijlen PETRONELLA DHONDT over goederen gerfd door overlijden van JACOBUS VAN HECKE, hun oude oom . 03 04 1723.

 

f 17v- JACOBUS DE MAESSCHALCK(fs Jacobus) houder sterfhuis AMELKEN DE SMET, overleden Stekene 04 03 1723; samen geen kinderen . De overledene had 2 kinderen uit haar huwelijk met JAN DE COCK (fs Mathijs): Mathijs en Jacobus DE COCK, beiden minderjarig. Voogden: PIETER PASTELEROM en MATHIJS DE SMET. 17 04 1723.

 

f 20v- JAN DE LOOSE houder sterfhuis ELISABETH HERDEWEL(fa Jacques), overleden Stekene .. .. 1722 samen 2 kinderen . Voogd: FRANS VAN WILDEN. 17 04 1723.

 

f 24- ELISABETH PENNEMAN weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN BRAECKMAN, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Jan 14j, Judocus Adrianus 12j, Frans 9j en Catharina Isabella BRAECKMAN 4j. Voogden: LOUIS BRAECKMAN en ADRIAEN VAN KERCKHOVE. 15 05 1723.

 

f 26v- JAN TALBOOM(fs Heron) en MARINUS DHANIS voogden over de 2 wezen van FRANCISCUS RAES(fs Christiaen), overleden Stekene .. 04 1723 en wijlen JOSYNE VAN DE VELDE(fa Jan): Jan 16j en Suzanna RAES 14j. 29 05 1723.

 

f 29- JOOSYNE VERWILGHEN(fa Pieter) houder sterfhuis PIETER NOENS(fs Adrianus), overleden Stekene 15 08 1722; samen 6 kinderen: Anne Marie x JAN FRANS BRYS, Olivier 17j, Anne Cornelie 13j, Petrus Josephus 10j, Jan Frans 7j en Jan Baptist NOENS 4j. Voogden: JAN FRANS BRYS en PETRUS VAN DER WINCKEL. 29 05 1723.

 

f 32v- GILLIS DE BOCK(fs Simoen) houder sterfhuis JOSYNE VAN GREMBERGHE(fa Joos en JOSYNE VAN OVERLOOP), overleden Stekene 21 04 1723; samen 1 kind: Margriet DE BOCK 5j op 10 05 1723. Voogd: PETRUS DE BOCK(fs Simoen) en JACOBUS VAN GREMBERGHE. De overledene had uit haar huwelijk met JAN VIJDT(fs Paulus) 2 kinderen: Judocus en Jacobus VIJDT, beiden minderjarig. Voogden: GILLIS DE BUYLE en JOOS VAN GREMBERGHE. 12 06 1723.

 

f 37v- GILLIAM SERGUET houder sterfhuis PIETERNELLA SELIS, overleden Stekene 24 04 1723; samen 1 kind: Joannes Josephus SERGUET(19 04 1723). Voogden: JOOS SERGUET en PETRUS SELIS.


pagina 95

De over-ledene had uit haar huwelijk met PIETER VERMEULEN nog een kind: Jacobus VERMEULEN. Voogden: GILLIS MEUL en PETRUS SELIS. 12 06 1723.

 

f 40- JAN BORM(fs Pieter) houder sterfhuis MARIE VAN BRANDEN(fa Pieter), overleden 26 04 1723; samen 4 kinderen: Catharina 8j, Jan 6j, Jacobus 4j en Petrus BORM 1j. Voogden: JACOBUS BORM(fs Joos) en ANDRIES DE VREE(fs Andries). Land in St Niklaas en St Pauwels. 12 06 1723.

 

f 46- LAUREYS DE BOCK(fs Pieter) houder sterfhuis CATHELIJNE DE VOS(fa Jan en MARIE PENNE), overleden Stekene 21 05 1723; samen 1 kind: Catharina DE BOCK 8j op 27 01 1724. Voogden:  JOANNES DE BOCK en THOMAS WUYTACK. De overledene had nog twee kinderen uit haar huwelijk met PIETER  BRANDT. Voogden: JAN VAN GOETHEM(fs Cornelis) en THOMAS WUYTACK. 26 06 1723.

 

f 53- JANNO DE CORTE(fa Joos) houder sterfhuis ADRIAEN BAERT(fs Frans), overleden Stekene 26 04 1723; samen 5 kinderen: Amelberghe 21j, Marie 18j, Judocus 14j, Frans 12j en .Voogden: JAN BORM(fs Joos) en GILLIS ROTTIER. Land in Kemzeke. 26 06 1723.

 

f 60v- LIEVEN WUYTACK houder sterfhuis JANNEKEN DE CALUWE, overleden Stekene 03 03 1723; samen 3 kinderen: Cornelis 23j, Joannes 6j. Voogden: THOMAS WUYTACK en ADRIAEN DE RAET. Verder ook Josyne WUYTACK(+) x  JAN DHANIS, waarvan 1 kind: Marie DHANIS. Voogden: JAN CORNELIS en LIEVEN WUYTACK. 26 06 1723.

 

f 64- MARGRIET THUYSBAERT(fa Laureys) houder sterfhuis PIETER THUYSBAERT(fs Jan), overleden Stekene 14 06 1723; samen 4 kinderen: Joannes Frans 10j op 17 05 1723, Marie Joanna(24 04 1715), Joanna Maria(20 03 1717) en Josyne Petronelle THUYSBAERT(10 12 1721). Voogden: JAN THUYSBAERT(fs Jan) en JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys). 04 09 1723.

 

f 71v- HIERONIMUS HERDEWEL en PIETER DE SMET voogden over de minderjarige wezen van  JAN VERCAUTEREN en JANNEKEN DE SMET(fa Pieter): Pieternelle 30j,Janno weduwe, Elisabeth 26j, Pieter 24j en Josyne VERCAUTEREN 13j. 05 02 1724.

 

f 72v- LIVIEN DE BRUYNE(fs Jan) houder sterfhuis CATHARINA VAN DAMME(fa Laureys), overleden Stekene 30 12 1723; samen 3 kinderen: Petronella Godelieve 12j, Elisabeth 10j en Judocus DE BRUYNE 3j. Voogden: JAN DE BRUYNE en JUDOCUS VAN HEIRWEGHEN. 05 02 1724.

 

f 75v- CATHARINA DE BLIECK houder sterfhuis THOMAS CAMOEN, overleden Stekene 17 12 1725; samen 5 kinderen: Petronella 13j, Marie 11j, Catharina 9j, Isabella 7j en Cornelius CAMOEN 2j. Voogden: JAN SAMAN en FRANS DE BLIECK. 04 03 1724.

 

f 81v- Sterfhuis PETRONELLA DE COCK, weduwe wijlen MATHIJS BORM, overleden Stekene 13 05 1723. Erfgenamen: Jan, Michiel, Christiaen en Mathijs BORM, kinderen van MATHIJS en PETRONELLA. Verder GILLIS DE DONCKER x MARIE BORM en JAN PRAET x ELISABETH BORM(fa Bartholomeus) en eveneens JAN DE BRUYN x MARIE DE BROUWER ,enig kind van FRANS DE BROUWER en wijlen ANNA BORM. Voogden: JAN BORM en JAN DHONDT over de minderjarige wezen. 18 03 1724.

 

f 87v- AMELBERGA THEUS houder sterfhuis JACOBUS VAN HESE, overleden 25 12 1723; samen 5 kinderen: Anna 25j, Elisabeth 20j, Petrus 18j, Catharina 16j en Joannes VAN HESE 13j. Voogden: PETRUS DE WILDE en JAN BORM(fs Pieter). 01 04 1724.

 

f 90v- PIETER BERNAERT houder sterfhuis MARIE VAN GOETHEM, overleden Stekene 11 03 1724; samen 1 kind: Petronella BERNAERT 11j. Voogden: CORNELIS VAN GOETHEM en FRANS VAN OVERLOOP. MARIE VAN GOETHEM heeft nog een kind achtergelaten van wijlen ANDREAS DE MUNCK met name Magdalena DE MUNCK 17j. Voogden: CORNELIS VAN GOETHEM en ..... .15 04 1724.

 

f 94- MARIE THUYSBAERT(fa Jan) houder sterfhuis PIETER VAN STAPPEN(fs Joos en JOSYNTIEN VERLEE), overleden Stekene 16 03 1723; samen 2 kinderen: Laurentius 13 op 30 03 1724 en Josyne Marie VAN STAPPEN 11j op 11 08 1724. Voogden: Sieur JAN THUYSBAERT en JAN VAN HECKE. 29 04 1724.

 

f 107v- MARIE,ANNE CLIPPELS houder sterfhuis JOANNES BLOMMAERT, overleden Stekene 07 04 1724; samen geen kinderen. Erfgenamen: van vollen bedde: MARCUS BLOMMAERT en


pagina 96

JACOBUS BLOMMAERT; van halven bedde: JACOBUS BLOMMAERT(fs ), JOSYNE BLOMMAERT x LAUREYS DE SUTTER, CATHELIJNE BLOMMAERT en Marie BLOMMAERT, minderjarig,waarvan de voogden zijn: voornoemde JACOBUS BLOMMAERT en LAURENTIUS DE SUTTER. 13 05 1724.

 

f 111- PIETER INGHELS(fs Jan) en JAN TALBOOM(fs Heron) voogden over de enige levende wees van MARINUS INGHELS(fs Jan), overleden Stekene .. 01 1723 en wijlen MARIE TALBOOM(fa Heron). 13 05 1724.

 

f 114- LAUREYS VAN PUYVELDE als curator sterfhuis van wijlen JAN VAN OOSTE, overleden Stekene 03 05 1722. 24 05 1724.

 

f 115v- Sterfhuis MARIE GOEMAN, overleden Stekene 29 06 1722, weduwe van wijlen JAN VAN DUSSEL (fs Andries); samen  8 kinderen :Andries,Pieter en Suzanna VAN DUSSEL meerderjarig, Catharina x FRANCIS -CUS VERWILGHEN(fs Gillis), Anthonius 22j, Livina 16j, Adriaen 14j en Janneken VAN DUSSEL 11j. Voogden: voornoemde ANDRIES VERWILGHEN en PIETER VAN DUSSEL. 07 07 1724.

 

f 118v- CATHARINA VERBRUGGHE houder sterfhuis FRANCISCUS BRYS, overleden Stekene; samen 1 kind. Voogden: GILLIS BRYS en JOANNES VERBRUGGHE. 07 07 1724.

 

f 120v- FRANCISCUS DE BLOCK(fs Passchier) en LAUREYS VAN DAMME(fs Jan) voogden over de 3 minderjarige wezen van ADRIAEN VAN GAVERE en CATHARINA VAN DAMME, over goederen gerfd door overlijden van MARIE VAN DAMME, overleden Stekene 08 05 1724, tante. 07 07 1724.

 

f 123- ADRIAEN VAN GAVER(fs Adriaen) houder sterfhuis CATHELIJNE VAN DAMME(fa Jan), overleden Stekene 10 04 1724 ; samen 3 kinderen: Josyne 15,5j, Anna Catharina 12j en Elias VAN GAVER 3j. Voogden: FRANCISCUS DE BLOCK en LAURENTIUS VAN DAMME. 07 07 1724.

 

f 131- JAN DE BLOCK(fs Cornelis) en GILLIS VAN OSSELAERE voogden van de enige wees van PIETER DE BLOCK(fs Cornelis) en ELISABETH VAN OSSELAER,erfgename langs vaderszijde; PIETER DE BLOCK, halve broeder van CORNELIS DE BLOCK ;JOACHIM BAERT en ADRIAEN STURM voogden van de wees, Anna Maria TEMMERMAN dochter van SIMOEN TEMMERMAN en ANTHONETTE CAUWENS, erfgename langs moederszijde, over goederen gerfd door overlijden van CORNELIS DE BLOCK .

 

f 136v- MARIA BORM(fa Pieter) sterfhuis PIETER BORM(fs Jacques), overleden Stekene .. 05 1724; samen 4 kinderen: Petrus 17j, Joannes 13j, Elisabeth 9j en Laurentius BORM 6j. Voogden: JAN DE GHEEST en JAN BORM(fs Jan). Er is een stuk land, onverdeeld met MATHIJS VAN BUNDER. 02 09 1724.

 

f 140- Sieur JAN VAN HECKE en PAULUS VAN MEESSCHE voogden van de enige wees Christiaen VAN HECKE, zoon  van PIETER VAN HECKE(+) en ELISABETH TRUYMAN, overleden Stekene  .. 04 1724 . 30 09 1724.

 

f 142v- PIETER JAN VAN HECKE en GUILLIAUME DE MUNCK voogden over de enige wees van PIETER ROOMS en CAROLINA VAN HECKE, over goederen en gronden gerfd door overlijden van ELISABETH TRUYMAN, weduwe PIETER VAN HECKE, grootmoeder langs moederszijde. 30 09 1724.

 

f 144v- PETRUS VERMANDELEN x CATHARINA DHANIS(fa Petrus, fs Michiel, fs Petrus) en MATHIJS HEUSDENS(fs Mathijs) ex Lokeren x JOSYNE DHANIS(fa Michiel, fs Petrus) voogden over de 6 minderjarige kinderen van wijlen PETRUS DHANIS(fs Michiel) en CATHARINA DE WOLF(fa Anthonius): Elisabeth, Michiel, Cornelie, Josine, Joannes en Gillis DHANIS; ook voogden over Josine DE BLOCK, dochter van Jacobus DE BLOCK en ELISABETH DHANIS(fa Michiel, fsPetrus) over  goederen gerfd door overlijden van ADRIAEN DHANIS(fs Petrus en ELISABET DE BROUWER), overleden Eksaarde .. 08 1724, waarvan MARGARETHA ONGHENA(fa Laureys en JOANNA VAN RUMST) houder is. 18 09 1724.

 

f 151- Meester FRANCISCUS DE MENDOSSA houder sterfhuis Jonfr AMELBERGA IJSEBRANT; samen 2 kinderen: Josyne Cicilia 10j en Marie Franois DE MENDOSSA 6j. Voogden: FRANCISCUS DE MENDOSSA, meester chirurgijn en CONELIS IJSEBRANT. Er was land in Vrasene. 09 12 1724.

 

f 156v- JAN DE BLOCK(fs Mathijs) houder sterfhuis PETRONELLA ACKE, overleden te Stekene op 03 11 1724; samen 3 kinderen: Cornelis 17j, Pauwels 16j en Josine De Block 12j. Voogden: PETRUS DE BLOCK(fs Mathijs)


pagina 97

en JAN PERSOON. Overledene heeft ook 3 kinderen achtergelaten uit haar 1ste huwelijk met MATHIJS PERSOON(fs Laureys): Jan en Mathijs PERSOON meerderjarig en Margaretha PERSOON x JOANNES VAN DEN BOSSCHE. 16 12 1724.

 

f 161v- PIETER STEVENS(fs Jan) houder sterfhuis ANNA VAN OSSELAERE, overleden Stekene 21 07 1724; samen 2 kinderen: Jan 16j op 01 09 1724 en Pieter STEVENS 12j op 26 10 1724. Voogden: PIETER WINDEY en GILLIS VAN OVERLOOP. De overledene had nog 3 kinderen uit haar huwelijk met GILLIS WINDEY: voornoemde Pieter WINDEY 25j en Catharina WINDEY x JAN GODDEFROY. Er was land in Kemzeke. 13 01 1725.

 

f 167v- PETRUS STROOBANT x ELISABETH DE PRAETERE(fa Joos) en PETRUS VAN GOETHEM voogden over de minderjarige kinderen van JOOS DE PRAETERE, overleden Stekene 08 12 1724 en JOSYNE VAN GOETHEM, overleden Stekene 31 10 1718: Cornelis 22j, Judocus 15j en Josyne DE PRAETERE 13j. 23 02 1725.

 

f 169v- ANNA DE CLEENE(fa Adriaen) Waasmunster, houder sterfhuis JAN DE JONGHE(fs Gillis) Kruibeke, overleden Stekene 07 02 1725; samen 4 kinderen: Joannes 20j, Servaes 18j, Carlo 15j en Angelina DE JONGHE 13j. Er waren  nog 3 kinderen van de overledene en MARIE DE BOCK: Paulus en Gillis meerderjarig en Josyne DE JONGHE x FRANS VAN BRUSSEL. 05 05 1725.

 

f 177v- AMELKEN PRAET houder sterfhuis JAN BORM(fs Mathijs en PETRONELLA DE COCK), over -leden Stekene 17 03 1725; samen 8 kinderen: Joanna 16j, Mathijs 12j, Anna 11j, Petrus 9j, Cornelia 7j, Judocus 5j, Maria Theresia 3j en Jan BORM 5m. Voogden: MATHIJS BORM en PIETER PRAET. PETRONELLA DE COCK, weduwe MATHIJS BORM, overleden Stekene 11 05 1723. JAN BORM had een broer BARTHOLOMEUS BORM. 30 06 1725.

 

f 184v- JOSYNE VAN OVERLOOP(fa Petrus) sterfhuis CHRISTOFFEL VERSTEGHEN, overleden Stekene 19 05 1725; samen 3 kinderen: Anna x SIMON VAN BUNDERE, Gillis 12j in sept 1724 en Isabella 2j op 19 01 1725. Voogden: SIMON VAN BUNDEREN EN FRANS VAN OVERLOOP. 30 06 1725.

 

f 190v- GILLIS VAN REMOORTERE houder sterfhuis MARIE VEREECKEN, overleden Stekene 17 05 1725 samen 1 kind: Marie VAN REMOORTERE 5j6m. Voogden: LAUREYS VAN PUYVELDE en LAUREYS VAN OVERMEERE. Land te Kemzeke onverdeeld met PIETER DUYCK. 30 06 1725.

 

f 196- AMELBERGA FIERENS houder sterfhuis ADRIAEN DE SUTTERE, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Franciscus, meerderjarig, Pieternella x GUILLIAM VAN DIJCK en Elisabeth DE SUTTERE 20j. Voogden: FRANS VAN DIJCK en FRANS DE SUTTER. 29 07 1725.

 

f 197v- JAN COLE en FRANCISCUS MARTENS voogden over de 5 minderjarige kinderen van LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs): Mathijs, Marie Franoise, Franciscus, Joanna Maria en Josyne Marie THUYS -BAERT over goederen gerfd door overlijden van JOANNA VAN GOETHEM(fa Bernard), overleden Lokeren, hun nicht. 01 09 1725.

 

f 200v- ADRIAEN DE RAET houder sterfhuis MARGARETHA DE CALUWE, overleden Stekene 07 07 1725; samen 3 kinderen: Anna 19j in sept 1725, Liviene 11j in okt 1725 en Elisabeth DE RAET 7j met Kerstmis . Voogden: LAUREYS BAETENS en LIEVEN WUYTACK. 10 08 1725.

 

f 207- DOMINICUS VERMEIRE houder sterfhuis CATHARINA VERBRUGGHEN, overleden Stekene 19 07 1725. De overledene had uit haar vorig huwelijk met FRANS BRYS 1 kind, waarvan de voogden zijn: GILLIS BRYS en JOANNES VERBRUGGHEN. 01 09 1725.

 

f 209- JOSINE WILSSENS(fa Jacques) houder sterfhuis ADRIAEN VAN DE KEIRE, haar man, overleden Stekene .. 04 1724; samen 3 kinderen: Petronella 14j, Joannes 9j en Judocus VAN DE KEIRE 6j. Voogden: PIETER MARTENS(faPetrus), burgemeester en GILLIS DE BOCK. 06 10 1725.

 

f 212- MARIE VAN VLIERBERGHE houder sterfhuis GILLIS VAN OOST, overleden Stekene 30 09 1706; samen 3 kinderen: Josine 10j(in 1706), Petronella 6j(in 1706) en Marie Anne VAN OOST 5m(in 1706). 20 10 1725.


pagina 98  

f 214- Baten en kommeren bevonden ten sterfhuize van JUDOCUS VAN VLIERBERGHE(fs Jan), overleden Stekene 10 10 1724 en ELISABETH VAN OSSELAERE(fa Gillis), overleden Stekene 02 10 1724, beiden man en vrouw; zonder kinderen. Erfgenamen: Jan Cornelis en Monica VAN VLIERBERGHE meerderjarig, Amelberga VAN VLIERBERGHE x FRANCISCUS VAN VLIERBERGHE(fs Laureys), alle 4 broers en zuster van JUDOCUS VAN VLIERBERGHE(fs Jan en JOSYNTIEN SCHUERMAN). Van de zujde van ELISABETH VAN OSSELAER: haar weeskind Petrus DE BLOCK(fs Pieter) uit haar huwelijk met PIETER DE BLOCK(fs Cornelis). Voogden: JAN DE BLOCK(fs Corneel) en GILLIS VAN OSSELAER. Land in St Pauwels en Kemzeke. 20 10 1725.

 

f 218v- PETRUS DE BLOCK(fs Adriaen) en LAUREYS VAN DAMME voogden over de enige wees Jan DE BLOCK(fs Lieven), samen met voornoemde PETRUS DE BLOCK en JUDOCUS VAN HERREWEGHEN als voogden over de wees Petrus DE BLOCK(fs Lieven) en dat over goederen gerfd door overlijden van ADRIAEN DE BLOCK, hun halfbroer . 20 10 1725.

 

f 219v- ANNA DE SMEDT(fa Joos) weduwe en houder sterfhuis MARIJNUS DHANIS(fs Cornelis), over -leden Stekene 09 09 1725, 72j; samen 6 kinderen, waarvan 1 minderjarig: Adriaen DHANIS 24 j op 17 01 1726. . Voogden: LAUREYS DHANIS en CORNELIS DHANIS(fs Cornelis). 10 11 1725.

 

f 220- JANNEKEN HERDEWEL houder sterfhuis PETRUS VAN SLIJCKE, overleden Stekene .. 02 1726; samen 4 kinderen: Catharina 11j, Joannes 10j, Elisabeth 8,5j en Joanna VAN SLIJCKE 3j en nog een ongeboren kind. Voogden: JAN VAN REMOORTERE en HIERONIMUS HERDEWEL. Zij hadden een herberg:De Swaene. 23 03 1726.

 

f 224- MATHIJS BORM(fs Mathijs) houder sterfhuis ELISABETH PRAET(fa Pieter), overleden Stekene 03 01 1726; samen 4 kinderen: Joanna 9j op 05 03 1726, Judocus 8j op 01 11 1726, Pieter 6j op 05 10 1726 en Marie Borm 3j op 22 06 1726. Voogden: MICHIEL BORM en PETRUS PRAET. 06 04 1726.

 

f 228v- JACOBUS VAN GRIMBERGHEN en MARIJN DE CONINCK voogden over de wees van JAN MICHIELSENS en ELISABETH VAN GREMBERGHEN over goederen gerfd door overlijden  van JOOS VAN GREMBERGHEN, grootvader van de wees. 06 04 1726.

 

f 230- JUDOCUS VIJDT en PIETER DE BLOCK voogden over de wees van JOSYNE VAN GREMBERGHE uit haar tweede huwelijk met  GILLIS DE BOCK over goederen gerfd door overlijden van JOOS VAN GREMBERGHEN, grootvader van de wees. 06 04 1726.

 

f 231- CATHELIJNE BURM houder sterfhuis PETRUS PASTELEROM; samen 3 kinderen: Pieter 20j, Joseph 17j en Liviene Cathelijne PASTELEROM 12j. Voogden: OLIVIER VAN GOETHEM en LAUREYS VAN BUNDER(fs Jan). 20 04 1726.

 

f 237- MARIE DE BROUWER houder sterfhuis JAN DE BRUYNE, overleden Stekene; samen 1 kind: Frans DE BRUYNE. Voogden: PIETER DE BRUYNE en FRANS DE BROUWER. 20 04 1726.

 

f 239v- MARIE JANSSENS houder sterfhuis PIETER BOGAERT(fs Jan), overleden Stekene 22 02 1726; samen 2 kinderen: Janno x JACOBUS HUYBRECHT en Marie BOGAERT(+) x PETRUS DE PAPE, waarvan 1 kind: Anna Maria DE PAPE. Voogden: JAN DE PAPE en JACOBUS HUYBRECHT.

 

f 245- JANNO SAY houder sterfhuis PETRUS VAN VLIERBERGHE; samen 8 kinderen: Pieter 21j sedert januari, zijnde stom en doof, Anna Marie sedert februari 16j, Digna sedert maart 14j, Jan Baptist en Heyndrick, een tweeling 12,5j en Paulus VAN VLIERBERGHE 7,5j. 01 06 1726.

 

f 249- Joos, Jan en Laureys MATHIJS, meerderjarig en JOOS en JAN MATHIJS als voogden over Anna MATHIJS, hun zuster en eveneens JOOS MATHIJS en JAN CORNEEL voogden over de 2 wezen van PIETER DHANIS(fs Pieter) en MARIE MATHIJS, over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH DE CONINCK, overleden .. .. 1726, hun respectievelijke moeder en grootmoeder. 01 06 1726.

 

f 253- JACOBUS THUYSBAERT houder sterfhuis CORNELIA FRANCOISE THUYSBAERT(fa Jan), overleden stekene 11 04 1726; samen 2 kinderen: Joannes Mathijs 28 05 1722 en Pieter THUYSBAERT 15 03 1725. Voogden: JOOS THUYSBAERT(fs Laureys) en JAN THUYSBAERT(fs Jan). 05 07 1726.


pagina 99  

f 259v- PIETER DE BLOCK(fs Mathijs) en LIEVEN WEYNS en JAN VAN DE VELDE(fs Joos), als vader en voogd van zijn enig achtergelaten wees  bij CATHARINA NOENS, overleden Axelambacht, over goederen gerfd door overlijden van CATHARINA COLMAN, overleden  19 07 1726, x PASSCHIER VAN KEISBEKE, tante van de wees. JUDOCUS VAN OVERLOOP x JANNO NOENS, oom van de wees.  02 11 1726.

 

f 262- ADRIAEN DE SCHEPPER(fs Jan) houder sterfhuis PETRONELLA DE VOYS, overleden Stekene 03 09 1726; samen 2 kinderen: Catharina 2j en Anthonis DE SCHEPPER 9w. 16 11 1726.

 

f 264- JOSINE MELIS houder sterfhuis PETRUS VAN OVERLOOP(fs Petrus), overleden te Stekene 25 09 1726; samen 4 kinderen: Joannes 27j, Marie 25j, Baudewijn 20j en Cathrina VAN OVERLOOP 17j. Voogden: JOANNES VAN OVERLOOP(fs Petrus) en CHRISTIAEN PRAET. 29 11 1726.

 

f 269- MARIE MARTENS(fa Jan en TANNEKE CALLE) houder sterfhuis JAN STURM(fs Andries en MARGRIET DE SCHEPPER), overleden Stekene 24 10 1726; samen 2 kinderen: Elisabeth 19j in april 1727 en Jan STURM 12j in maart 1727. Voogden: JACOBUS STURM en JAN MARTENS(fs Andries). 14 12 1726.

 

f 280- JAN BORM(fs Joos) en GILLIS ROTTHIER voogden van de drie minderjarige wezen van JANNO DE CORTE, overleden Stekene 30 04 1726, weduwe wijlen ADRIAEN BAERT: Elisabeth 19j, Judocus 18j en Franois BAERT 16j. 14 02 1727.

 

f 283v- JAN HAERENS en GHIJSBRECHT CARDON voogden van de minderjarige wees Mathijs VAN GENTBRUGGHE over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH DE WREE, overleden Belsele, huisvrouw van  Sieur JACOBUS DE MAERE, nicht van de wees van vaders moederszijde. Land in St Pauwels. JAN HAERENS en GHIJSBRECHT CARDON zijn eveneens erfgenaam causa uxoris. ELISABETH SMET  moeder van JAN VAN GENTBRUGGHE.

 

f 285v- FRANS VAN WELDEN houder sterfhuis MARIE HERDEWEL, overleden Stekene 04 01 1724; samen 1 kind: Elisabeth VAN WELDEN 4j. De wees erfde uit hoofde van haar moeder van GUILLIAM VER LINDE(ex Moerbeke). Ondertekend: PETRUS MARTENS(fs Pieter), JAN FRANCOIS VAN WELDEN en HERON HERDEWEL. 05 04 1727.

 

f 287v- ANNEKEN VAN DE POELE(fa Andries) houder sterfhuis ANDRIES DE BUYSSCHERE, overleden Stekene 15 01 1727; samen 3 kinderen: Jacquemyntien x GILLIS NAUTS, Petrus 20j en Joannes DE BUYS-SCHERE15j. Voogden: GILLIS NAUTS en GILLIS VAN DE POELE(fs Pieter). 05 04 1727.

 

f 291- PIETER VAN PUTTE houder sterhuis CLAIJSIENTJENVAN GOETHEM, overleden  Stekene 12 01 1727; samen 5 kinderen: Magdalena 17j, Pieter 15j, Elisabeth 7j, Olivier 3j en Petronella Isabella VAN DE PUTTE 6m. Voogden: PIETER VAN LAERE en JUDOCUS ROTTHIER. GILLIS VAN GOETHEM is oom van de overledene. Er was van een kapbos onverdeeld met  FRANS DE WITTE. 05 04 1727.

 

f 297v- ANDRIES BAUWENS houder sterfhuis CATHARINA DHONDT(fa Gillis), overleden Stekene 05 01 1727; samen 2 kinderen: Jacobus 21j en Jan Frans BAUWENS 17j. Voogden: ANTHONE GUIDO DUBOSCH en JAN DHONT. 19 04 1727.

 

f 307- JACOBUS BORM(fs Joos) en ANDRIES DE WREE voogden van de minderjarige wees van wijlen MARIE VAN DEN BRANDE en JAN BORM, erfgenaam van halven bedde ten sterfhuize van ELISABETH DE WREE, overleden Stekene 29 10 1726, uit hoofde van PIETER VAN DEN BRANDE, grootvader van de wees materneel en oom van de overledene paterneel. Land in St Pauwels. Ondertekend: ANDRIES DE WREE, JAN BORM(fs Pieter) en JACOBUS BORM. 19 04 1727.

 

f 308v- Staat in inventaris van CATHELIJNE BUYLE, overleden Stekene 06 12 1726, weduwe wijlen ERASMUS DE VOYS. Erfgenamen: ANTHOON DE VOYS(fs Erasmus); de 2 wezen van ADRAEN DE SCHEPPER en wijlen PETRONELLA DE VOYS(fa Erasmus). Voogden: ANTHOON DE VOYS en JAN DE SCHEPPERE. 28 04 1727.

 

f 311- CATHARINA VAN HOYE, weduwe en houder FRANCISCO RODRIGUES(fs Steven), Spanje, overleden Stekene 28 03 1727; zonder kinderen. 10 05 1727.


 pagina 100

f 313v- PETRONELLA DE BLIECK(fa Jan) houder sterfhuis PIETER VAN HECKE, overleden Stekene 17 04 1727; samen 2 kinderen: Apolonia 2,5j en . VAN HECKE, nog ongeboren. Voogden: JAN VEREECKEN en PIETER MAES. 24 05 1727.

 

f 316v- ADRIAEN MEUL en JAN VAN DE POELE voogden over de 4 minderjarige wezen van ELISABETH JANSSENS en PIETER DE SMET over goederen gerfd door overlijden van JAN JANSSENS, hun grootvader . 07 06 1727.

 

f 317v- JAN VAN DE POELE en JOOS ROTTHIER wettige voogden van de wees van BAUDEWIJN VAN OVERLOOP en CATHELIJNE JANSSENS: Amelberga VAN OVERLOOP. JAN VAN DE POELE en MARIJN DE BLIECK voogden van de 2 wezen van JUDOCUS DE BLIECK en CATHARINA JANSSENS over goederen gerfd door overlijden van hun grootvader JAN JANSSENS. 07 06 1727.

 

f 318v- ELISABETH DREGGHE(fa Lieven) houder sterfhuis JAN VAN MEESSCHE(fs Paulus), overleden Stekene 09 04 1727; samen 3 kinderen: Pieter 4j3m, Helena 2,5j en Angelina VAN MEESSCHE 3m. Voogden: GUILLIAM DE VLIEGHER en PETRUS BLENDEMAN. 07 06 1727.

 

f 322v- SUZANNA VAN DUSSEL(fa Andries en LIVIENE SCHELFHOUT) houder sterfhuis GILLIS VAN GOETHEM(fs Joos), overleden Stekene 06 04 1727; samen 4 kinderen: Bernardus meerderjarig, Marie 24j, Joannes 16j en Catharina Margaretha VAN GOETHEM 14j. Voogden: JAN VAN GOETHEM(fs Joos) en PETRUS VAN DUSSEL(fs Andries). Land in Lokeren. LIVIENE SCHELFHOUT was laatst weduwe van CORNELIUS VAN GOETHEM. 07 06 1727.

 

f 330- ANNEKEN VAN GAEVER houder sterfhuis FRANCOIS DE BLOCK, overleden Stekene 07 05 1727; samen 2 kinderen: Adriaen 3j en Joannes DE BLOCK 10m. Voogden: JAN HERTOGHE(x JOANNA DE BLOCK) en ADRIAEN VAN GAEVER(fs Adriaen). 26 06 1727.

 

f 336v- JOOSYNE MICHIELS houder sterfhuis LIEVEN DE BLOCK(fs Andries), overleden Stekene 08 01 1727; zonder kinderen. De overledene had uit zijn 1ste huwelijk met MARIE VAN GUYSE(fa Joos) 1 kind: Joannes DE BLOCK 13j in januari 1727. Voogden: PIETER DE BLOCK en LAUREYS VAN DAMME(fs Jan) en uit zijn 2de huwelijk met JOOSYNE VAN HERWEGHEN ook 1 kind: Pieter Livinus DE BLOCK 4j9m. Voogden: PIETER DE BLOCK en JUDOCUS VAN HEIRWEGHEN. 21 06 1727.

 

f 348- JOOSYNE VAN DE POELE houder sterfhuis ANDRIES DE SMET, overleden Stekene 23 01 1727; samen 7 kinderen: Pieter 20j, Anthonette 16j, Andries Louys 14j, Joannes Frans 11j2m, Anna Catharina 8j10m, Joannes 6j9m en Marie Petronella DE SMET 4j. Voogden: GILLIS VAN REMOORTERE en PIETER VAN DE POELE. Er was 1/5 deel van een stuk land in Zeelte boven Gent, onverdeeld met de broers en zusters van de overledene en in pacht bij JAN DE SMET, broer van de overledene. 05 07 1727.

 

f 352- JOOS VAN WAUWE houder sterfhuis ANNA STOBBELEIRE(fa Arnaudt), overleden Stekene 27 04 1727; samen 1 kind: Marie Anna VAN WAUWE 15j op 16 01 1727. Voogden: PIETER GILLIS CLINC-KAERT, schepen en GILLIS DE SCHEPPER(fs Adriaen). 05 07 1727.

 

f 355- JOOSYNE DHONT houder sterfhuis JAN DE SMET(fs Dierick), overleden Stekene 02 05 1727; samen 1 kind: Anna Adriana DE SMET 1j2m. Voogden: ADRIAEN DE SMET en JACOBUS DHONT. De overledene had uit zijn huwelijk met MARIE VERDUYST nog 3 kinderen: Anna 18j, Janno 17j en Adriaen DE SMET 16j. Voogden: ADRIAEN DE SMET. 05 07 1727.

 

f 357v- JAN BAPTIST CRAUWELS houder sterfhuis Jonfr JOANNA MARGARETH IJSEBRANDT(fa heer Geeraerd Nicolaes), overleden Stekene; samen nog 4 kinderen in leven: Liviene Marie Franois 13j, Anna Angelina 5j, Petronella Joanna 4j en Andries Nicolaes CRAUWELS 14m. Voogden: JOORIS GOEMAN, paterneel en Sieur PIETER IJSEBRANDT, materneel. 18 10 1727.

 

f 361v- JAN BORM(fs Joos) houder sterfhuis JANNO BAERT(fa Jan en AMELKEN DE SMET), overleden Stekene .. 09 1727; samen 1 kind: Joanne BORM 4j. Voogden: JACOBUS BORM(fs Joos) en GILLIS VAN DE POELE. AMELKEN DE SMET huwde later met CORNELIS ROTTHIER. 13 12 1727.

 

f 367v- ADRIAEN VAN VLIERBERGHE houder sterfhuis ELISABET DE COCK, overleden Stekene in de Wittinckstaat op 01 08 1727; samen 5 kinderen: Maria Anna 18j, Frans 17j, Anna Catharina 14j, Gelaudius Philippus 11j en Amelberge


pagina 101

VAN VLIERBERGHE 9j. Voogden: JAN VAN VLIERBERGHE en ANDRIES DE COCK . 03 01 1728.

 

f 373- ADRIAEN VERMEERE(fs Pieter) houder sterfhuis JANNO VAN OVERLOOP(fa Joos) overleden te Stekene; samen 3 kinderen: Gillis 5j, Pieter 2j en Marie VERMEERE 7m. Voogden: LAUREYS GEERINCK(fs Frans) paterneel en GILLIS VAN OVERLOOP(fs Joos) materneel. JOOSYNE VAN OVERLOOP, zuster van de overledene, nonneken in het Zwartzusterhuis te Gent. 03 12 1727.

 

f 379v- JOOSYNE VAN DUYSE(fa Louys) houder sterfhuis GILLIS MEUL(fs pieter), overleden Stekene 07 10 1726; samen 3 kinderen: Joannes Adriaen 15j op 02 11 1726, Philippus Jacobus 3 j en Ursula MEUL 7m. Voogden: ADRIAEN MEUL en JAN BLENDEMAN. 03 01 1728.

 

f 383- ALDEGONE LAUREYS(fa Adrianus) houder sterfhuis CHARLES BLOCQUEAU(fs Pieter), meester  chirurgijn, overleden Stekene .. .. 1727; samen 6 kinderen: Geeraerd Nicolaes 20j, Anna Marie 15j, Frans 13j, Isabella 8j, Marie 4j en Dorothea BLOCQUEAU 3j. Voogden: Sieur JAN BAPTIST BAERT en JOOS LAUREYS. 05 01 1728.

 

f 386- Inventaris ten sterfhuize van STEVEN CLEMENT(fs Joos en CATHARINA STAPPEN), overleden Stekene 13 01 1728 . Erfgenamen: 1ste tak : CORNELIS CLEMENT,  broer van halven bedde; de enige wees van ELISABETH CLEMENT en PIETER MERCKAERT, erfgenaam in rechte lijn van vollen bedde; PIETER MERCKAERT is aanwezig als vader en voogd. 2de tak: JAN VERSTRAETEN x JOOSYNE CLEMENT. 3de tak: de 3 kinderen van JACOBUS CLEMENT. 4de tak: de enige wees van ANNA CLEMENTen JACOBUS VAN POTTELBERGHE. 5de tak: de 3 wezen van JANNO CLEMENT en JAN MOERDIJCK. De moeder van deze takken was: TANNEKEN VAN DER WAERDEN. 31 01 1728.

 

f 390- JAN PRAET(fs Pieter) houder sterfhuis ELISABETH BORM(fa Bartholomeus en MARIE VAN GOETHEM), overleden Stekene 08 01 1728; samen 1 kind: Pieter PRAET 4w. Voogden: JUDOCUS SAMAN en MICHIEL BORM. 31 01 1728.

 

f 393v- PIETER DE LOOSE en FRANS VAN WELDEN voogden van het enig weeskind van wijlen ELISABETH HERDEWEL en JAN DE LOOSE, over goederen gerfd door overlijden van GUILLIAM VERLINDEN in Moerbeke. 31 01 1728.

 

f 394v- JAN TALBOOM(fs Heron) en JAN DE BLIECK(fs Laureys) voogden van de 2 wezen van FRANS RAES en JOOSYNE VAN DE VELDE(fa Jan) over de erfenis door overlijden van ANNA CORNELIA VAN DE VELDE(fa Pieter en JOOSYNE DE WIEST,dv Cornelius), overleden Moerbeke 06 12 1726. JAN DE BLIECK x CATHARINA VAN SCHOOTEN(dochter van MARIE VAN DE VELDE). JOOSYNE DE WIEST x FRANCISCUS INGHELS. Er was land in Moerbeke. 14 02 1728.

 

f 398- MARIE VAN HERWEGHEN,zuster en houder sterfhuis JUDOCUS VAN HERWEGHE, overleden Stekene 29 01 1728 en JAN DE BRUYNE als voogd over de wezen van wijlen LIVIEN DE BRUYNE en wijlen CATHARINA VAN DAMME, halve zuster van de overledene en het enige weeskind van wijlen JOOSYNE VAN HERWEGHE(zuster van de overledene) en wijlen LIVIEN DE BLOCK. Voogd: PIETER DE BLOCK(fs Andries). 14 02 1728.

 

f 401- Sieur CHARLES DE GRAEVE, koster van de parochie, houder sterfhuis MARIE VAN BREUSE -GHEM, overleden Stekene 01 03 1724; samen 7 kinderen: Petronella meerderjarig, Joanna Philipine Clara 19j, Margaretha 17j, Joannes 16j, Catharina 14j, Pieter Franois 9j en Franoise Carolina DE GRAEVE 7j. Voogden :Dhr LAUREYS VAN PUYVELDE en VALENTIJN CALLE. 20 02 1728.

 

f 406- JOOSYNE INGHELS houder sterfhuis ADRIAEN SCHELFHOUT, overleden Stekene 30 10 1722; samen 4 kinderen: Marie x MATHIJS PERSOON, Pauwels 23j, Anneken 31j en Judocus SCHELFHOUT 12j. Voogden: MATHIJS PERSOON en JACOBUS GEERDTS. 20 03 1728.

 

f 408v- ADRIAEN PIERSSENS houder sterfhuis CATHARINA VERWILGHEN, overleden Stekene 09 02 1728; samen 5 kinderen: Adriaen 23j, Jan Franois 17j, Gillis Franois 13j, Catharina 9j en Pieter PIERSSENS 6j. Voogden : GILLIS PIERSSENS en FRANS VERWILGHEN. 20 03 1728.


pagina 102  

f 415v- DANIEL FOQUET houder sterfhuis ELISABETH VAN RUMST(fa Pieter), overleden Stekene; samen 2 kinderen: Joannes 11j op 19 03 1728 en Pieter FOQUET op 10 08 1728. Voogden: JOOS FOQUET en ANTHOON HUYGHENS. 20 03 1728.

 

f 418- ANNA QUAEDFACELEN(fa Frans) houder sterfhuis EDUARD MAGAERAN, Ierland, Dublin en overleden Stekene 01 10 1727; samen 5 kinderen: Petronella 18j, Joanne 9j, Marie 7j, Catharina 7j en Amelberga 1j8m. Voogden: JOSEPH PATEET en GILLIS FRERE. 17 04 1728.

 

f 422- PIETER DE COCK houder sterfhuis ANNA SAMAN, overleden Stekene 24 12 1727, weduwe en houder was sterfhuis JAN BRUGGHEMAN, waarvan 1 kind: Catharina BRUGGHEMAN 15j; samen waren er 4 kinderen: Elisabeth 7j3m, Jacobus 5,5j, Laureys 4j en Petronella Theresia DE COCK 3m. Voogden: JAN VAN SLIJCKE en . . Ondertekend: PIETER DE COCK, ADRIAEN PIESSENS en JAN VAN OOSTE. 15 05 1728.

 

f 424- JACOBUS VAN RUMST(fs Jacobus en CATHARINA VAN OVERLOOP) houder sterfhuis JOANNA DE BOCK(fa Petrus en ELISABETH VAN BROECKE), overleden te Stekene 12 03 1728; samen 3 kinderen: Elisabeth 17j, Josientien 13j en Anna Maria VAN RUMST 10j6m. Voogden: PIETER DE BLOCK(fs Jan) en LAUREYS VERLEE. 17 04 1728.

 

f 427v- JOOSYNE DE CARPEL houder sterfhuis JAN STAES, overleden Stekene 05 02 1728; samen 4 kinderen: Joannes meerderjarig, Daniel 22j, Pieter 19j en Joanna Magdalena 16j. Voogden: JOANNES STAES en FRANCISCUS VAN OVERLOOP. 15 05 1728.

 

f 431- CHRISTIAEN DE BOCK(fs Guilliaem) houder sterfhuis MARIE VAN DE VELDE(fa Pieter en MARIE PARREMANS), overleden Stekene 03 03 1728; samen 1 kind: Marie DE BOCK 4j op 09 10 1727. Voogden: GILLIS VAN DE POELE, paterneel en PIETER VAN DE VELDE(fs Pieter), materneel. 29 05 1728.

 

f 435v- PIETER DE BLOCK(fs Andries) houder sterfhuis JANNO DE PAUW(fa Jan en MARIE PARRE -MAN), overleden Stekene 03 03 1728; samen 1 kind: Marie Anne DE BLOCK  9j op St Andriesdag. Voogden: PIETER ROELS en PIETER VERSCHELDEN, materneel. 29 05 1728.

 

f 438v- JACOBUS DE MAESSCHALCK houder sterfhuis ELISABET BRAECKMAN, overleden Stekene 15 04 1728; samen 2 kinderen: Joannes 4j op 09 08 1728 en Pieter DE MAESSCHALCK 2j op 29 06 1728. Voogden: LUDOVICUS DE MAESSCHALCK en JOANNES BRAECKMAN. 12 06 1728.

 

f 441v- GILLIS DE BUYLE houder sterfhuis JACQUEMYNTIEN VIJDT(fa Pieter), overleden Stekene 11 05 1728; zonder kinderen . JAN BEKAERT en JAN CALLE(fs Pieter) voogden van de wezen van PIETER CALLE en wijlen ANNA SCHEIRIS(fa Corneel en JACQUEMYNTIEN VIJDT). JAN BEKAERT was zoon van de overledene en wijlen GILLIS BEKAERT. 26 06 1728.

 

 

REGISTER 430

============

1728 - 1731

 

 

f 1- PETRONELLA VAN DE VELDE houder sterfhuis JACOBUS DE BOCK(fs Christiaen), overleden Stekene 12 05 1728; samen 2 kinderen: Christiaen 15j en Jacobus DE BOCK 11j. Voogden: GILLIS VAN DE POELE en PIETER VAN DE VELDE. De overledene had een broer GILLIS DE BOCK. 26 06 1728.

 

f 9- MATHIJS VAN DE POELE houder sterfhuis CATHARINA PRAET, overleden Stekene 19 04 1728; samen 7 kinderen die nog in leven zijn: Judocus en Mathijs meerderjarig, Marie 22j, Geerard 20j, Joannes 17j, Andries 11j en Gillis VAN DE POELE 7j. Voogden: JUDOCUS VAN DE POELE en JACOBUS PRAET. 26 06 1728.

 

f 16- CATHELIJNE VERLEE houder sterfhuis GUILLIAM DE BOCK, overleden Stekene 25 04 1728; samen 4 kinderen: Christiaen en Amelken meerderjarig, Marie x GILLIS PIESSENS en Catharina DE BOCK 19j. Voogden: CHRISTIAEN DE BOCK en GILLIS PIESSENS. 10 07 1728.


pagina 103

f 22- SIMON VAN BUNDER(fs Simon) houder sterfhuis ANNA VERSTEGHEN(fa Christoffel en JOSINE VAN OVERLOOP), overleden Stekene .. 01 1728; samen nog 1 kind in leven: Josine VAN BUNDER 3j in april 1728 en 1 kind: Judocus VAN BUNDER 1j en overleden op 03 08 1728. Voogden: GIELIELMUS VER -STEGHEN en MATHIJS VAN BUNDER(fs Simon). 04 09 1728.

 

f 26v- GUILLIAUME DE SMET, meester chirurgijn, houder sterfhuis ANNA MARIA VERGAUWEN(fa Jan), overleden Stekene 12 12 1727; samen 7 kinderen: Pieter 28j koster en meester chirurgijn op de Clinge, Elisabeth 24j, Gielielmus 23j ook meester chirurgijn, Joanne 20j, Anne Marie 18j, Catharina 14j en Thersia DE SMET 10j. Voogden: PIETER DE SMET, meester chirurgijn en GILLIS VERGAUWEN. 02 10 1728.

 

f 28v- LIEVEN BRAEM(fs Jan) houder sterfhuis ELISABETH VAN OVERLOOP(fa Mathijs), overleden Stekene 27 01 1728; samen 5 kinderen: Joannes 16j, Marie 14j, Jan 12j, Christiaen 9j en Cornelis BRAEM 4j. Voogden: PIETER DE GEEST en GILLIS VAN OVERLOOP. 24 12 1728.

 

f 31- CHRISTIAEN DE BLOCK(fs Christiaen) houder sterfhuis ANNA DE VREE(fa Andries), overleden Stekene 11 06 1728; samen 2 kinderen: Marie Adriana 12j op 18 08 1728 en Petronella DE BLOCK 9j op 19 10 1728. Voogden: PIETER DE BLOCK(fs Jan) en OLIVIER DE VREE(fs Andries). 02 10 1728.

 

f 35v- HEYNDRICK THIRON en PIETER HERTSEN voogden over de enige wees van de voornoemde HENDRICK THIRON en wijlen MARIE VAN NEELE: Joannes THIRON, bij het overlijden van MARIE VAN NEELE. Er zijn nog een half broer en 2 zusters: Pieter, Amelberga en Anna HERTSENS. 18 09 1728.

 

f 38-  LAUREYS VINCKE(fs Gillis de jonge) en JAN VINCKE(fs Gillis de oude) voogden over de  2 wezen van wijlen GILLIS VINCKE de jonge en  ANNA VAN HECKE over gronden gerfd door de wezen door overlijden van CATHARINA DE SOOMER (fa Joannes en MARIA JANSSENS(+), dochter van JAN JANSSENS en ANNA VINCKE(fa Laureys)), hun nicht. LAUREYS VINCKE hun halve broeder  is ook erfgenaam.Verkaveling gedaan op 01 09 1728.

 

f 41- ELISABETH VAN PUYVELDE(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis PAUWELS VAN OVERTVELD(fs Gillis), overleden Stekene 16 11 1727; samen 2 kinderen: Pieter 14j op 26 08 1728 en Marie Anna VAN OVERTVELD 18m. Voogden: PIETER VAN OVERTVELD en HEYNDRICK VAN PUYVELDE. 02 10 1728.

 

f 45- MARIE DE COCK(fa Adriaen) houder sterfhuis PAUWELS STROBBE(fs Dierick), overleden Stekene 11 10 1728; samen 4 kinderen: Dierick 9j, Adriaen 7j, Pieter 5j en Jacobus STROBBE 2j1m. Verder nog een ongeboren kind. Voogden: PETRUS STROBBE(fs Dierick) en PIETER DE COCK(fs Adriaen). 13 11 1728.

 

f 49- ADRIAENKEN MARTENS(fa Pieter), weduwe en houder sterfhuis MATHIJS TRUYMAN(fs Gillis), overleden Stekene 18 02 1726; samen 4 kinderen: Joannes 29j op 01 01 1729, Gillis 27j op 10 01 1728, Elisabeth 23j en Marie TRUYMAN 21j. Voogden: JOANNES en GILLIS TRUYMAN. 27 11 1728.

 

f 53v- JUDOCUS ROTTHIER(fs Joannes en MARIE VAN GOETHEM), houder sterfhuis JANNO DENIJS(fa Joannes en TANNEKEN STOBBELEIRE), overleden Stekene 06 10 1728; samen 4 kinderen: Judocus 14j(11 12 1714), Joanna Maria 10j(24 04 1718), Elisabeth 6j(17 02 1722) en Josyna ROTTHIER 4j(27 02 1724). Voogden: GILLIS DE RIJCKE, materneel en JACOBUS ROTTHIER, paterneel. De overledene had een zuster MARIE DENIJS x GILLIS DE RIJCKE. 27 11 1728.

 

f 60- PHILIPS SUY(fs Gillis) houder sterfhuis ANNA TERNAT(fa Nicolaes en ELISABET VAN GUYSSE), overleden Stekene .. 11 1728; samen 3 kinderen: Petrus 3j4m, Joannes 2j7m en Joanneken SUY 8w. Voogden: JACOBUS DE SCHEPPER, materneel en ELIAS VAN DE PUTTE, paterneel. De overledene had een zuster Adriaene. 24 12 1728.

 

f 63v- CATHARINA VAN PUYVELDE weduwe JAN DE BELEIRE(fs Joos), overleden Stekene; zonder kinderen. Erfgenamen: 1ste tak: JACOBUS DE BELEIRE; 2de tak: de 4 minderjarige weeskinderen van ADRIAEN DE BELEIRE, voogden: JACOBUS DE BELEIRE en JAN VAN CLEEMPUTTE; 3de tak: ANTHOON VAN PUYVELDE x MARIE DE BELEIRE; 4de tak: PETRUS DE BOCK x BEATRIX DE BELEIRE; 5de tak: MATHEUS VAN LAERE x PETRONELLA DE BELEIRE; 6de tak: JOSYNE DE BELEIRE

05 02 1729.


pagina 104  

f 71- PETRONELLA DE VLIEGHER(fa Gillis) houder sterfhuis FRANS DE BLIECK, overleden Stekene .. 10 1728; samen 2 kinderen: Marie 4j op de laatste mei 1728 en Cornelia DE BLIECK 02 06 1726. Voogden: CORNELIS DE BLIECK, paterneel en JAN DE VLIEGHER(fs Jan), materneel. 05 02 1729.

 

f 74- MARIA DOBBELEIRE(fa Adriaen) houder sterfhuis PETRUS BEIRNAERT(fs Petrus en CLARA DE PRATERE) Heusden bij Gent en overleden te Stekene 04 01 1729; samen 2 kinderen: Joannes Baptist 3j en Joannes BERNAERTS 16m.Voogden: FRANS VAN OVERLOOP en PIETER DOBBELEIRE. De overledene had  nog 1 kind: Petronella BEIRNAERT uit zijn huwelijk met MARIA VAN GOETHEM(dv Cornelis). Voogden: FRANS VAN OVERLOOP en CORNELIS VAN GOETHEM. 05 03 1729.

 

f 78- ANNA PAPAERT(fa Petrus) houder sterfhuis BAUDEWIJN DHONT(fs Gillis) overleden Stekene 03 02 1729; samen 4 kinderen: Jan 19 03 1713, Joanna 11 07 1719, Pieter Augustinus 05 11 1724 en Amelberga DHONT 05 03 1728. Voogden: PIETER JAN DHONT en JAN STEENSSENS. Er was land in Clinge, Belsele en Sinaai. BAUDEWIJN DHONT had een halfbroer JAN DHONT. 05 03 1729.

 

f 84v- PETRUS VAN DEN BERGHE(fs Jan) Aalst parochie van Meylbeke, houder sterfhuis SUZANNA STAES(fa Jan), overleden Stekene 18 02 1729; samen 4 kinderen: Pieter 23j, Suzanna 16j, Amelberga 13j en Joanna VAN DEN BERGHE 12j. Voogden: JAN BLENDEMAN, schepen ex officio en JACOBUS HUYBRECHT. 02 04 1729.

 

f 91- PAUWELS VAN MEESSCHE(fs Lieven) houder sterfhuis CAROLINA VAN HECKE(fa Christiaen), overleden Stekene 12 12 1728; samen 3 minderjarige kinderen: Andries 24j, Pieter 21j en Janneken VAN MEESSCHE 13j. Voogden: CHRISTIAEN en JAN VAN MEESSCHE(fs Pauwels). 11 06 1729.

 

f 93- ELISABETH BUERMAN(fa Adriaen) houder sterfhuis PIETER ONGHENA, overleden Stekene 14 05 1729; samen 1 kind: Joannes Baptist ONGHENA 7m. Voogden: LAURENTIUS ONGHENA en FRANCISCUS VAN OVERLOOP(fs Frans). 11 06 1729.

 

f 98- CHRISTIAEN VAN MEESSCHE(fs Pauwels en CAROLINA VAN HECKE(+)), houder sterfhuis JOANNA VAN DEN BRANDE(fa Guilliam en MARIE CALLE) St Jansteen, gedoopt Clinge Waes, overleden Stekene 13 01 1729; samen 4 kinderen, waarvan het jongste kort na de moeder is overleden, Pieter 11j, Marie 9j en Elisabeth VAN MEESSCHE 5j6m. Voogden: JAN VAN MEESSCHE, paterneel en GUILLIAM VAN DEN BRANDE, materneel. Er was land in St Jansteen, gerfd langs de vader van de overledene en land in Kemzeke, gerfd langs de moeder van de overledene. De overledene had een broer CORNELIS VAN DEN BRANDE, die in 1717 in het klooster van de Lievevrouwen Broeders der Waalsche provincie trad . MARIE CALLE xx GILLIS VERSCHAFFEL. De wezen erfden ook van het kind van PETRUS CALLE(fs Jan), overleden na de moeder van de wezen. 25 06 1729.

 

f 110- FRANS VERWILGHEN houder sterfhuis CATHARINA VAN DUSSEL(fa Jan), overleden Stekene 1729; samen 1 kind: Gillis VERWILGHEN 4j. Voogden: JOANNES DE BOCK en ADRIAEN PIESSENS. 05 01 1730.

 

f 112v- JOSINA DE COCK houder sterfhuis ADRIAEN VERMEIRE(fs Anthonius), overleden Stekene 15 01 1729; samen 3 kinderen: Adriaen 9j, Joanna 7j en Jacobus VERMEIRE 3m. Voogden: JACOBUS STURM en PIETER DE COCK. De overledene was erfgenaam van ELISABETH GHYS, overleden St Pauwels 1725, geestelijke dochter en tante van de overledene; zij liet haar goederen na aan haar broer en zuster JAN en CATHARINA GHYS. 09 07 1729.

 

f 117v- Staat en inventaris van MARGARETHA THUYSBAERT(fa Laureys en ELISABETH CALLE), overleden Stekene 06 04 1729, die tevoren weduwe en houder was sterfhuis PIETER THUYSBAERT(fs Jan), waarvan 4 kinderen: Joannes Francies, Marie Joanna, Joanna Marie en Josyna Petronella THUYSBAERT nog minderjarig. Voogden: JAN THUYSBAERT(fs Jan) en JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys). MICHIEL BORM(fs Michiel) is houder van dit sterfhuis; samen 3 kinderen: Joseph Francies 5j op 18 10 1729, Angelina 3j op 06 10 1729 en Elisabeth BORM 6m. Voogden: JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys) en JUDOCUS BORM(fs Michiel). LAUREYS THUYSBAERT(fs Laureys),vader van de overledene was xx JOANNA MARIE ELINCK. 17 09 1729.

 

f 122v- AMELKEN VAN DAELE(fa Cornelius) houder sterfhuis JOOS THUYSBAERT(fs Laureys en ELISABETH CALLE), overleden Stekene 09 06 1729; samen 2 kinderen nog in leven: Amelberga 19 08 1713 en Adriaen THUYSBAERT 05 09 1715. Voogden:


pagina 105

JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys) en LAUREYS VAN DAELE(fs Cornelius). FRANCISCUS MARTENS, LIVIEN VAN RUMST, ADRIAEN CORNEEL en MICHIEL BORM waren gehuwd met zusters van de overledene. 07 10 1729.

 

f 130- De Heer LAUREYS VAN PUYVELDE en GILLIS LAUREYS VAN OVERMEIRE voogden van de enige jongste wees van GILLIS VAN REMOORTERE(gewezen schepen van deze gemeente) en wijlen MARIE VEREECKEN, overleden Stekene 28 06 1725. 07 10 1729.

 

f 130v- De Heer LAUREYS VAN PUYVELDE en MARINUS DE BOCK voogden over de 3 minderjarige wezen van GILLIS VAN REMOORTERE(fs Adriaen), overleden Stekene .. 06 1729 en AMELBERGA DE BOCK(fa Gillis): Amelberga 21j sedert 01 04 1729, Joosina Adriana 18j op 13 03 1729 en Joanna VAN REMOORTERE 15j sedert 11 04 1729. Verder had de overledene nog een kind uit zijn huwelijk met MARIE VEREECKEN(+): Marie Van REMOORTERE 9j. Voogden: LAUREYS VAN PUYVELDE en GILLIS LAUREYS VAN OVERMEIRE. Er was land in Kemzeke. 07 10 1729.

 

f 137v- JACOBUS VERBRUGGHE(fs Jan) houder sterfhuis CATHARINA WULLAERT(fa Ferdinand), overleden Stekene 21 07 1729; samen 4 kinderen: Margaretha 9j sedert 17 02 1729, Jan 8j, Judocus 4j en Marie Amelberga VERBRUGGHE 8w. Voogden: JAN VERBRUGGHE en PETRUS VAN PUYVELDE. Er was land in St Niklaas. 29 10 1729.

 

f 141v- CHRISTIAEN PRAET en JAN DE GROOTE voogden van de enige oudste wees van wijlen JAN TALBOOM(fs Heron en CORNELIA DE VOGHELAERE), overleden Stekene .. 04 1728 en LIVYNE DE GROOTE: Joannes TALBOOM. CHRISTIAEN PRAET en JAN HERTOGHE voogden van de enige jongste wees van wijlen JAN TALBOOM en MARIE ANNA HERTOGHE: Cornelia TALBOOM 5j. 10 12 1729.

 

f 145v- JACOBUS ROTTHIER en GILLIS DE RIJCKE voogden over de 4 minderjarige wezen van JUDOCUS ROTTHIER en JOANNA DENIJS(+) over goederen gerfd door overlijden van TANNEKEN DE STOBBELEIRE(fa Michiel)), grootmoeder van de wezen. 10 12 1729.

 

f 148v- LAURENTIUS VERLEE en PIETER VAN HECKE voogden over de enige wees van ADRIAEN VERLEE en JOANNA DE WITTE over goederen gerfd door overlijden van AMELBERGA VERLEE, overleden Stekene 20 10 1729, tante paterneel van de wezen; zonder kinderen. 10 12 1729.

 

f 150v- JOOS DREGGHE(fs Joos) houder sterfhuis PETRONELLA ZAMAN, overleden Stekene 01 11 1729; samen 1 kind: Catharina DREGGHE 5,5j. Voogden: LIVIEN DREGGHE(fs Joos) en JAN VAN DE VELDE(fs Gillis). 24 12 1729.

 

f 152v- THERESIA HOOST(fa Gillis) weduwe en houder sterfhuis PHILIPPUS SUY(fs Gillis), overleden Stekene 16 10 1729. De overledene had 3 kinderen uit zijn 1ste huwelijk met ANNA TERNAT(fa Nicolaes): Petrus 5j, Joannes 4j en Marie Magdalena 13m. Voogden: JACOBUS DE SCHEPPER en . . De houder geeft te kennen dat zij bevrucht is door de overledene. 24 12 1729.

 

f 158- MARIE VAN RUMST(fa Jacques) houder sterfhuis PIETER DE BLOCK(fs Jan), overleden Stekene 21 08 1729; samen 2 kinderen nog in leven: Joanna Christina 8j sedert 29 03 1730 en Anna Catharina DE BLOCK 01 06 1729. Voogden: LAUREYS VERLEE en JACOBUS VAN RUMST(fs Jacques). 24 12 1729.

 

f 165- PHILIPPUS WALRAVE houder sterfhuis PETRONELLA LAUREYS, overleden Stekene 16 09 1727; samen 1 kind: Anthoon WALRAVE 3j op 12 02 1730. Voogden: Sr PIETER MARTENS(fs Pieter) en MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacques). 21 01 1730.

 

f 169- JAN FRANS ANDRIEESSENS en PIETER WUYTACK voogden over de enige wees van wijlen PIETER ANDRIESSENS en JANNEKEN DENIJS: Pieter ANDRIESSENS 15j, over goederen gerfd door overlijden van ANTHONE SPIESSENS, overleden Temse, oude oom paterneel van de wees. 21 01 1730.

 

f 170v- Staat en inventaris van MARIE DE STOBBELEIRE(fa Pieter), overleden Stekene 30 11 1729; zonder kinderen. Erfgenamen: JUDOCUS en ANTHOON DE STOBBELEIRE; DIERICK HAERENTS x ANNA DE STOBBELEIRE(fa Pieter), allen boeders en zuster van de overledene. PIETER DE COCK was houder van dit sterfhuis. 21 01 1730.


pagina 106  

f 177- PETRUS CLINCKAERT(fs Gillis) houder sterfhuis LIVIENE VAN HECKE(fa Pieter), overleden Stekene 04 11 1729; samen 2 kinderen: Agnes Elisabeth 10j op 20 07 1730 en Jacobus CLINCKAERT 6j. Voogden: Sr GILLIS CLINCKAERT en Sr JAN VAN HECKE. De overledene bezat 1/10 deel van een behuisde hofstede met grond in de polder van Beoosten Blije(Axelambacht), gerfd van haar zuster. 21 01 1730.

 

f 185- JANNO HOLMAN(fa Pieter) houder sterfhuis JAN DE SMET, overleden Stekene .. .. 1726; samen 1 kind: Jan Baptist DE SMET 3j op 06 01 1730. Voogden: STEVEN DE SMET en GILLIS VAN BRABANT. De overledene had nog 3 kinderen uit zijn huwelijk met JANNO DE LA TOMBE: Joannes Baptist, Steven en Amelberga DE SMET x MICHIEL DHANES. JANNO HOLMAN had 3 kinderen uit haar 2de huwelijk met GILLIS HULSTAERT, overleden Moerbeke en 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk met ADRIAEN DERWE -DUWEN. Er was een hofstede in Moerbeke. 04 02 1730.

 

f 188- Liquidatie: CHRISTIAEN VAN MEESSCHE(fs Pauwels) houder sterfhuis JANNO VAN DEN BRANDE(fa Guilliam en MARIE CALLE), zijn huisvrouw, overleden Stekene 13 01 1729; samen 3 kinderen nog in leven. Voogden: JAN VAN MEESSCHE, paterneel en GUILLIAM VAN DEN BRANDE, materneel.

 

f 194- Liquidatie: JOANNES DE BOCK(fs Pieter) houder sterfhuis SUZANNA VAN DUSSEL(fa Jan). ANDRIES, PIETER en ANTHOON VAN DUSSEL, meerderjarig; ANDRIES en PIETER VAN DUSSEL voogden over de 2 minderjarige wezen: Adriaen en Joanna VAN DUSSEL, hun respectievelijke broeder en zuster alle 5 broers en zuster van de overledene. ADRIAEN PIERSENS samen met de houder als voogden over de enige wees van wijlen CATHARINA VAN DUSSEL en FRANCOIS VERWILGHEN. 18 03 1730.

 

f 202v- Sterfhuis CATHELIJNE DE CONINCK(fa Jan) overleden te Stekene 01 03 1730; zij was houder sterfhuis JACOBUS PARREMAN; samen een kind: Jacobus PARREMAN 15j. Voogden: ADRIAEN MEESSENS en JAN PRAET. PIETER VAN OVERLOOP(fs Gillis), houder van dit sterfhuis; samen 4 kinderen: Gillis 13j, Joanna 9j, Petronella 3j en Catharina VAN OVERLOOP 4 weken. Voogden: CORNELIS VAN GOETHEM en JAN PRAET(fs Pieter). 01 04 1730.

 

f 205- Sr ADRIAEN CORNEEL en PIETER FIERS voogden over de 2 minderjarige wezen van FRANS CORNEEL(+) en PETRONELLA FIERS over goederen gerfd door overlijden van  JOOS CORNEEL, oom van de wezen. 01 04 1730.

 

f 208- ADRIAEN VALCKX houder sterfhuis ANNA DE SMET(fa Pieter), overleden Stekene 18 09 1729; samen 6 kinderen: Adriaen 24j op 14 07 1730, Pieternella 22j2m, Allegonde Franoise 18j op 21 02 1730, Pieter Anthoon 16j op 26 02 1730, Pieter Michel 14j en Joannes VALCKX 5j op 17 10 1729. Voogden: ADRIAEN DE SMET(fs Pieter) en ADRIAEN PIERSSENS. 15 04 1730.

 

f 215- Sr ADRIAEN VAN VLIERBERGHE en JAN VAN GRIMBERGHE(fs Guilliam) voogden over de 2 minderjarige wezen  van GILLIS VAN VLIERBERGHE en wijlen PETRONELLA VAN GRIMBERGHE(fa Guilliam) over goederen gerfd door overlijden van MAGDALENA ROSIERS, weduwe GUILLIAM VAN GRIMBERGHE, grootmoeder van de wezen . 29 04 1730.

 

f 218- JOANNA VERSTRAETEN(fa Thomas) houder sterfhuis PETRUS HEEMAN(fs Pauwels), overleden Stekene 02 .. 1728; samen 3 kinderen: Pauwels 23 03 1713, Marie Petronelle 19 01 1715 en Jan Frans HEEMAN 22 02 1717. JAN HEEMAN is broer van de overledene. De overledene bezat land in Kemzeke dat hij verkocht tijdens zijn huwelijk. 22 05 1730.

 

f 219- MATHIJS VAN BUNDER(fs Simon) voogd paterneel en JAN DE BLOCK(fs Mathijs) voogd materneel van de enige wees van wijlen JAN VAN BUNDER(fs Simon) en JOOSINE DE BLOCK over goederen gerfd door overlijden van SIMOEN VAN BUNDER(fs Jan), grootvader van de wees. De overledene bezat van een stuk land samen met GUILLIELMUS MARTENS(genaamd den Spanjaard). 08 07 1730.

 

f 220v- JOOS VAN DE POELE en JACOBUS PRAET voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen MATHIJS VAN DE POEL(fs Joos), overleden Stekene 09 07 1730 en CATHARINA PRAET(+): Marie, Geeraerd, Joannes, Andries en Gillis VAN DE POELE. 09 09 1730.

 

f 222v- PETRUS FRANS IJZEBRANT(fs Sr Geeraert Nicolaes) en JOORIS GOEMAN voogden over de 3 minderjarige kinderen van JOANNA MARGRIETE IJZEBRANT(fa Sr Geeraert Nicolaes) en JAN BAPTIST CAUWELS(fs Adriaen), over goederen gerfd door overlijden van JOANNA AMELBERGA DE CAUWERE(fa Pieter), weduwe


pagina 107

Sr JAN SEGHERS, overleden Beveren. Er was land in Kallo, Beveren en Verrebroek. 12 09 1730.

 

f 223v- Overhandigen van 3 sleutels aan Meester JOSEPH PATTHEET, advocaat van de Raad van Vlaanderen om koffertje te openen van wijlen Eerwaarde Heer MATHEUS FLEMING, overleden Stekene 18 09 1730, onderpastoor te Stekene.

 

f 224- LIEVEN BRAEM vader en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen Joanna 18j, Marie 16j, Joannes 13j en Cornelis BRAEM 7j gewonnen bij ELISABETH VAN OVERLOOP(fa Mathijs) over goederen  bekomen door overlijden van MATHIJS VAN OVERLOOP, hun grootvader, overleden te Stekene .. 05 1730. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP en PETRUS DE GEEST. 23 09 1730.

 

f 225v- JAN VERBRUGGHE(fs Adriaen) houder sterfhuis MARGRIETE BRYS, overleden Stekene .. .. 1730. Erfgenamen: JACOBUS, CATHARINA, MARIE en PIETER VERBRUGGHE, meerderjarig en JACOBUS CALLE, houder sterfhuis ELISABETH VERBRUGGHE(fa Jan) ten overstaan van JACOBUS VERBRUGGHE en GILLIS VAN BRABANT, beide voogden over de minderjarige wees Joannes CALLE 11j, zoon van ELISABETH VERBRUGGH(fa Jan). 22 10 1730.

 

f 227- PIETER MARTENS(fs Pieter) en OLIVIER DE VREE voogden over de 2 minderjarige wezen van CHRISTIAEN DE BLOCK en ANNA DE VREE(fa Andries en CATHARINA WUYTACK), over goederen gerfd door overlijden van CATHELIJNE WUYTACK, overleden  Kemzeke 28 10 1730, grootmoeder materneel. Er was land in Sinaai, Kemzeke en St Pauwels. 02 12 1730.

 

f 230v- CORNELIS MEUL houder sterfhuis CATHELIJNE ACKE(fa Dominicus), overleden Stekene 30 09 1730; samen 4 kinderen: Pieter 28j, Marianna 22j, Pieternelle 17j en Jacobus MEUL 15j. Voogden: ADRIAEN MEUL(broer houder) en JAN PERSOON. De overledene bezat stuk land samen met PIETER VAN GOETHEM(fs Frans) causa uxoris en venne samen met de erfgenamen van PIETERNELLE ACKE. 02 12 1730.

 

f 240v- LAUREYS VAN DAMME(fs Jan) en PIETER DE BLOCK voogden over de enige wees van wijlen LIEVEN DE BLOCK en MARIE VAN GUYSSE: Joannes DE BLOCK, over goederen gerfd door overlijden van PIETER LIVINUS DE BLOCK, halve broer van de wees. Er was stuk land, onverdeeld met CATHELIJNE RAES. JOOSINA MICHIELS was houder gebleven sterfhuis LIEVEN DE BLOCK, vader van de overledene. 16 12 1730.

 

f 244- LIVYNE VAN GOETHEM, weduwe en houder sterfhuis ANTHONE VAN GOETHEM(fs Anthone), overleden Stekene 24 02 1730; samen 6 kinderen: Joannes 14j, Pieter 12j, Gillis 10j, Pauwels 8j, Marie 5j en Judocus VAN GOETHEM 2m. Er was stuk land in Fredinanduspolder, deels Hulsterambacht en deels Axelambacht, samen met JOORIS VAN VLIERBERGHE. 30 12 1730.

 

f 255- JAN POECKE houder sterfhuis PETRONELLA DE VLIEGHER, overleden Stekene 24 01 1731; zonder kinderen. De overledene had 2 kinderen uit haar huwelijk met FRANS DE BLIECK: Marie 7j en Cornelia DE BLIECK 4j. Voogden: CORNELIS DE BLIECK en JAN DE VLIEGHER. 10 02 1731.

 

f 259v- JOANNA VAN GOETHEM(fa Joos) houder sterfhuis JUDOCUS SIBILE; overleden Stekenen; samen 9 kinderen: Anna Petronella 14j, Joannes 12j, Marie 10j, Pieter 9j, Pieter Augustinus 8j, Erasmus 7j, Suzanna 6j, Adriaen 2j en Judocus SIBILE 6m. Voogden: ADRIAEN DE STOBBELEIR en AUGUSTINUS VAN GOETHEM. 10 02 1731.

 

f 263v- LAURENTIUS ONGHENA houder sterfhuis MARIE PARMANS, overleden Stekene .. 12 1730; samen 5 kinderen: Adriaen 17j, Cornelia 14j, Joosine 11j, Pieter 6j en Livinus ONGHENA 3j. Voogden: ADRIAEN MEESSCHENS en GUILLIAM VERSTEGHEN. 10 02 1731.

 

f 267- CATHARINA CALLE(fa Cornelis) houder sterfhuis AMBROSIUS INGHELS(fs Jacques en MARIE VAN VLIERBERGHE), overleden Stekene 23 12 1730; samen nog 4 kinderen in leven: Joosina 11j op 27 03 1731, Marie Theresia 10j van 04 04 1730, Gillis 3j3m en Marianne INGHELS 2j. Voogden: GILLIS DE BROUWER(fs Adriaen) en JAN VAN MEIRSCHE(fs Pauwels). Land in Kemzeke. 26 02 1731.


 pagina 108

f 282- MARIE IJZEBRANT(fa Cornelis) houder sterfhuis JOOS BAERT,overleden Stekene 01 09 1730; samen 3 kinderen: Jan Francies 11j, Gillis Joseph 7j en Joanna Franoise BAERT 5j. Voogden: FRANCIES VAN PUYVELDE(fs Jacques), paterneel en FRANCIES VERNIMMEN(fs Jan), materneel. 23 02 1731.

 

f 287v- MARIE FRANCOISE PARENT houder sterfhuis JAN BAPTIST VERCAUTEREN, Meester Chirurgijn, overleden Stekene 15 01 1730; samen 5 kinderen: Bernardinus Paulus 15j, Pieter Jacobus 13j, Anna Theresia 11j, Joanna Angelina 9j en Marie Judoca VERCAUTEREN 6j. Voogden: JOOS VERCAUTEREN en LAUREYS DE SOOMER. 23 02 1731.

 

f 294- Staat en inventaris van JANNO VERCAUTEREN(fa Jan), overleden Stekene 03 01 1731; zij was tevoren houder sterfhuis wijlen JACOBUS HEBBELINCK, overleden op het kwartier van St Andries, Axelambacht; samen 1 kind: Pauwels HEBBELINCK 15j. Voogden: PIETER VIJDT, paterneel en PIETER DE SMET(fs Pieter), materneel. Er was 1/3 van een behuisde hofstee samen met PIETERNELLE en JOOSINE VERCAU -TEREN. 26 02 1731.

 

f 295v- JOANNES VERBRUGGHEN(fs Pieter) houder sterfhuis wijlen MARIE STOBBELAERE, waarvan geen staat is gemaakt. Alle goederen op St  Jansteen zijn verkocht om schulden te betalen. Er waren nog 2 zeer jonge kinderen in leven, waarvan het oudste kind ca 5j is. Voogden: GILLIS DE RIJCKE en PIETER VERBRUGGHE.

Staat en inventaris van FRANS STOBBELAERE(fs Jan), jongman, overleden Polder van Haut Beoostenbleye, Axelambacht .. 11 1730. Erfgenamen: 1) JOANNES VERBRUGGHEN en CORNELIS VERSTICHELEN als voogden van Elisabeth DE STOBBELAERE, de jongste wees van JAN DE STOBBELAERE en tevens zuster van de overledene.  2) Voogden van de 2 wezen van  JOANNES VERBRUGGHEN en MARIE DE STOBBE -LAERE, halve zuster van de overledene. Er was land in Sinaai. 16 03 1731.

 

f 304v- JOOS VERCAUTEREN en LAUREYS DE SOOMER voogden van de 5 minderjarige wezen  van wijlen JAN BAPTIST VERCAUTEREN, meester chirurgijn, en MARIE FRANCOISE PARENT weigeren de erfenis omdat de schulden niet kunnen betaald worden door de houder. 10 03 1731.

 

f 306v- JACQUES WANTE en ADRIAEN MEUL voogden over de 4 minderjarige kinderen van JOOS REYN (fs Jan) en ANNA MEUL, over goederen gerfd door overlijden van de moeder van de wezen ANNA MEUL, overleden Stekene .. 02 1731. De overledene was opnieuw gehuwd met PIETER DE SMET(fs Pieter). De overledene had voorheen gerfd van haar zuster AMELBERGA MEUL. Er was land in St Jansteen. 31 03 1731.

 

f 311- JUDOCUS BORM houder sterfhuis JOOSINE VAN DOORSELAER, overleden Stekene .. 02 1731; samen 1 kind: Marie BORM 9j. Voogden: JAN BECK en JOOS DE WITTE. 31 03 1731.

 

f 314- ELISABETH DE SWEEMER houder sterfhuis Cornelius STROBBE, overleden Stekene 23 01 1731; samen 2 kinderen: Joannes 5j en Theodorus STROBBE 3j. Voogden: PETRUS STROBBE en MARTINUS DE SWEEMER. 31 03 1731.

 

f 317v- JOANNA STICHELBAUT(fa Anthone) houder sterfhuis FRANCISCUS DE MENDOSSA, Meester Chirurgijn, overleden St Niklaas 08 04 1729, wonende Stekene; samen 5 kinderen: Marie Theresia 8j, Angeline 7j, Walburge 5j, Josephe Anthone 3j en Joanna Catharina DE MENDOSSA 7m. Voogden: FRANCIS DE MENDOSSA(fs Frans) en JAN BAPTIST STICHELBAUT. De overledene had nog 2 kinderen uit zijn tweede huwelijk met AMELBERGA IJZEBRANT: Josine 16j en Marie DE MENDOSSA 12j. Voogden: FRANS DE MENDOSSA(fs Frans) en .. Verder had de overledene nog 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk met ELISABETH ESTERLINCKS: Frans en Joanna DE MENDOSSA meerderjarig. Tenslotte nog het enige kind van Anna DE MENDOSSA(fa Frans) en JUDOCUS GORTEBEKE. Voogden: FRANS DE MENDOSSA en JAN BAPTIST STEVENS. 31 03 1731.

 

f 320- GILLIS TRUYMAN(fs Gillis) houder sterfhuis CATHARINA DE BOCK(fa Pieter en CATHELIJNE VINCKE), overleden Stekene 24 01 1731; samen 2 kinderen nog in leven: Joseph 7j op 07 11 1730 en Isabelle TRUYMAN 4j op 27 08 1730. Voogden: PETRUS VAN HOEYE(fs Adriaen), paterneel en JOANNES DE BOCK(fs Pieter), materneel. 14 04 1731.

 

f 326v- Liquidatie van staat van goed ten sterfhuize van wijlen JAN HEEMAN(fs Paulus), overleden Stekene 08 05 1730, en zijn huisvrouw JOOSINE SCHUERMAN, overleden Stekene 13 06 1730; samen geen kinderen. Erfgenamen: 1) De 3 wezen van PIETER HEEMAN(fs Pauwels),broer van de overledene en


pagina 109

JANNO VER-STRAETEN, nog in leven. Voogden: PETRUIS MARTENS(fs Andries de jonge) en Dhr LAUREYS VAN PUYVELDE en JOOS VERSTRAETEN. 2) JAN, CORNELIS en AMELBERGA VAN VLIERBERGHE x FRANCISCUS VAN VLIERBERGHE(fs Laureys), alle 3 kinderen van JOOSINE SCHUERMAN uit haar huwelijk met JAN VAN VLIERBERGHE(de oude). 14 04 1731.

 

f 336- MARIE STAPPEN(fa Joos) houder sterfhuis Sr JAN VAN HECKE(fs Pieter en ELISABETH TRUYMAN), overleden Stekene 20 01 1731; samen 7 kinderen: Pieter 28 10 1711, Christiaen 14 03 1713 en +04 02 1731, Catharina 30 11 1714, Joseph 14 09 1716, Joanna Marie 16 04 1719, Livyne 03 04 1721 en Monica VAN HECKE 08 10 1725. Voogden: PAUWELS VAN MEIRSCHE en JACOBUS PRAET. 28 04 1731.

 

f 360v- CORNELIS VAN DE VELDE(fs Gillis) houder sterfhuis LIVIENE DE CORTE, overleden Stekene .. 03 1731; samen 2 kinderen: Petronella 14j en Elisabeth VAN DE VELDE. Voogden: JAN VAN DE VELDE(fs Gillis) en JOOS FERQUET. 28 04 1731.

 

f 366- ADRIAEN MAES houder sterfhuis JANNO DE BRUYNE, overleden te Stekene 02 11 1730; samen 5 kinderen: Joannes 22j, Elisabeth 19j, Josina 15j, Joanna 11j en Gillis MAES 7j. Voogden: GILLIS VAN  OVERLOOP(fs Joos), paterneel en PIETER NONNEMAN, materneel. Land in Waasmunster, gerfd van de vader van de overledene, verder ook land in Lokeren, Kemzeke en St Jansteen(NL). 01 10 1731.

 

f 378- JAN VAN MEIRSCHE(fs Pauwels) houder sterfhuis ANNA CALLE(fa Cornelis en JOOSINE BLENDEMAN), overleden Stekene 01 03 1731; samen 2 kinderen: Cornelia 6j op 27 05 1731 en Joosina VAN MEIRSCHE 05 10 1730. Voogden: PAULUS VAN MEIRSCHE en JAN CALLE(fs Cornelis). De overledene bezat venne samen met JAN VIJDT, causa uxoris, gerfd van haar vader en ook 1/3 van een kapbos samen met GILLIS DE BROUWER en JOANNES MARTENS. 12 05 1731.

 

f 385v- PIETER STROBBE en PIETER DE COCK voogden van de wezen van PAULUS STROBBE(+) en MARIE DE COCK, over goederen gerfd door overlijden van DIRICK STROBBE, overleden Stekene .. 05 1731, grootvader van de wezen. 23 06 1731.

 

f 387- PIETER STROBBE en MARTEN DE SWEEMER voogden over de wezen van CORNELIS STROBBE (+) en ELISABETH DE SWEEMER, over goederen gerfd door overlijden van DIRICK STROBBE, overleden Stekene .. 05 1731, grootvader van de wezen. 23 06 1731.

 

f 388v- JAN THUYSBAERT(fs Jan) en JUDOCUS VAN GOETHEM voogden van de oudste wees van ROSA THUYSBAERT(fa Andries) en LAUREYS THUYSBAERT(fs Jan): Jan THUYSBAERT en JAN PUYLAERT (de oude) en voornoemde JUDOCUS VAN GOETHEM, voogden over de enige jongste wees van ROSA THUYSBAERT en JOANNES PUYLAERT(de jonge): Catharina PUYLAERT, over goederen gerfd door overlijden van Joffr JOOSINE VAN DE POELE, oude tante van de wezen, materneel, begijntje in het begijnhof van Gent. Er was land in Sinaai. 23 06 1731.

 

f 391- AMELBERGA BAERT; GILLIS VAN DE POELE x MARIE BAERT en GILLIS ROTTHIER voogden van de 2 wezen van wijlen ADRIAEN BAERT en JANNO DE CORTE: Elisabeth en Frans BAERT,allen erfgenamen van de overleden wees JUDOCUS BAERT, overleden Stekene 29 03 1731, broer van de wezen. Er was land in Kemzeke. 23 06 1731.

 

f 393v- JAN BLENDEMAN(fs Jacques) houder sterfhuis ANNEKEN WUYTACK(fa Joos), overleden Stekene 17 03 1731; samen 3 kinderen: Jacobus, meerderjarig, Jan 19j en Barbara BLENDEMAN 17j. Voogden: GILLIS BLENDEMAN en JACOBUS BLENDEMAN. 25 06 1731.

 

f 399v- PIETER BLENDEMAN houder sterfhuis JANNEKEN SCHEIRIS, overleden Stekene 19 03 1731; samen 4 kinderen: Anna Catharina x JUDOCUS BAECKE, Petronella 19j, Judocus 16j op 30 01 1731 en Gillis BLENDEMAN 30 03 1717. Voogden: JAN BLENDEMAN(fs Jan) en JUDOCUS BAECKE. 07 07 1731.

 

f 405- GILLIS VERCAUTEREN(fs Jan) houder sterfhuis LIVIENE VAN LAER(fa Adriaen), overleden 05 06 1731; samen 1 kind: Marie Theresia VERCAUTEREN 27 01 1712. Voogden: JUDOCUS BRAEM(fs Joos) en JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys). 07 07 1731.


pagina 110  

f 409v- CHRISTIAEN VAN HECKE en MICHIEL BORM voogden van de enige wees van wijlen JAN DE BRUYN(fs Michiel) en wijlen MARIE DE BRAUWER(fa Franchois), over goederen gerfd door overlijden van PIETER DE BRUYN(fs Michiel), overleden Ferdinanduspolder Husterambacht 02 07 1731, oom paterneel van de wees. Andere erfgename was JOANNA DE BRUYN, zuster van de overledene, geestelijke dochter. ELISABETH GILLIS(fa Pieter) was houder van dit sterfhuis; er waren geen kinderen. 07 09 1731.

 

f 413v- GILLIS DE VLIEGHER(fs Jan) houder sterfhuis GEERARDINE VALENBERGH(fa Pieter), overleden Stekene 28 06 1731; samen 4 kinderen: Jan meerderjarig, Cornelia 22j en Marie DE VLIEGHER 20j. Voogden: JAN DE VLIEGHER(fs Gillis) en GUILLIAUME DE VLIEGHER(fs Jan). Eveneens erfgenaam zijn de 2 kinderen van Petronella DE VLIEGHER(fa Gillis en GEERARDINE VALENBERGH) uit haar huwelijk met FRANS DE BLIECK. Voogden: CORNELIS DE BLIECK en JAN DE VLIEGHER. 06 10 1731.

 

f 422v- DIRICK HERWEYERS en LAUREYS VAN DAELE voogden over de 2 minderjarige wezen van wijlen JANNO EPENS en wijlen MICHIEL HEYNDRIX, over goederen gerfd door overlijden van THOMAS DE SCHEPPER(fs Joos), wonende Belsele. Ook erfgenaam: ANTHONIUS EPENS, oom van de wezen, uitlandig. 03 11 1731.

 

f 424v- PIETER VERCAUTEREN en JAN BAPTIST STICHELBAUT voogden over de enige minderjarige wees van wijlen ANTHONIUS STICHELBAUT(fs Anthonius) en wijlen MARIE VERCAUTEREN(fa Jan), beiden overleden Polder van Beoostenbleye Axelambacht, over goederen gerfd door overlijden van JAN VAN GOETHEM(fs Gillis de oude), hun oud, oud oom paterneel en Joffr LIVIENE VAN GOETHEM, geestelijke dochter, overleden Gent, oud tante paterneel van de wezen. 17 11 1731.

 

f 437v- PIETER WUYTACK(fs Cornelius) en CORNELIS DE WREE, samen met JAN BURM als vader en voogd over de enige wees van JAN BURM en MARIE VAN DEN BRANDE: Jan BURM, over goederen gerfd door overlijden van THOMAS DE SCHEPPER(fs Joos), overleden Belsele 25 05 1731, bejaarde jongman, familie van MARIE VAN DEN BRANDE, langs vaderzijde. 17 11 1731.

 

f 439- ANNA MARIE MARTENS(fa Jan en TANNEKE VAN REMOORTERE) houder sterfhuis JAN GHEERTS(fs Adriaen), overleden Stekene 03 10 1731; samen 3 kinderen: Anna Adriana x ADRIAEN VERSTRAETEN, Joosine 13j10m en Gillis GHEERTS 6j. Voogden: ADRIAEN VERSTRAETEN en JUDOCUS TRUYMAN. 01 12 1731.

 

 

REGISTER  431

============

1731 - 1741

 

 

f 2- PIETER VERMAEYSIE en JACQUES WANTE(fs Pieter) voogden over de enige wees van wijlen MATHEUS VERMAEYSIE en wijlen MARIE WANTE(fa Pieter), over goederen gerfd door overlijden van JOOSIENTIEN STAES, laatst weduwe HEYNDRICK VERMAEYSIE en tevoren weduwe van PIETER WANTE, grootvader van de wees. Land in Kemzeke. 10 12 1731.

 

f 3v- MARGARETHA DE COCK(fa Andries) houder sterfhuis MARIJN VAN OVERLOOP(fs Hendrik), overleden  te Stekene 18 09 1731; samen 1 kind achtergelaten: Elisabeth VAN OVERLOOP 28 01 1731. Voogden: FRANS VAN OVERLOOP(fs Petrus) en ANDRIES DE COCKfs Andries). 12 01 1732.

 

f 5v- JACOBUS VERBRUGGHE en GILLIS VAN BRABANT voogden van de enige wees van JACOBUS COLE en wijlen ELISABETH VERBRUGGHE, over goederen gerfd door overlijden van JAN VERBRUG-GHE, grootvader. 23 02 1732.

 

f 6v- Staat en inventaris van JAN WUYTACK(fs Cornelis en JOOSINE BORM), overleden Stekene 24 06 1731; jongman. Erfgenamen paterneel: 1) PIETER WUYTACK, broer van vollen bedde. 2) JUDOCUS, JACOBUS en CATHARINA WUYTACK, broers en zuster van halven bedde(kinderen van Cornelis en TANNEKE DE CORTE(fa Jan)); deze 4 kinderen zijn minderjarig. Voogden: PIETER WUYTACK en GILLIS ROTTHIER. Er was land in Kemzeke. 08 03 1732.


pagina 111  

f 12v- JACOBUS THUYSBAERT en LAUREYS VAN DAELE voogden over de wees van wijlen JOOS THUYSBAERT en AMELBERGA VAN DAELE, over goederen gerfd door overlijden van AMELBERGA THUYSBAERT, overleden Kemzeke 22 02 1732, x PIETER ABBEEL; samen geen kinderen. De overledene was de zuster van de wees. 05 04 1732.

 

f 14- PETRONELLA BAUWENS houder sterfhuis MARTEN DE SWEEMER, overleden Stekene 04 04 1732; samen 3 kinderen: Joanna Marie 9j, Jan 6j en Jacobus DE SWEEMER 2j. Voogden: PIETER DE SMET en JACOBUS VERSCHELDEN. 16 05 1732.

 

f 20v- JACQUEMYNTIEN SONDERBECK houder sterfhuis ANTHONIUS DELCOURT, overleden Stekene 13 01 1732; zonder kinderen. Erfgenamen: 1) Jan DELCOURT en Joanna en Petronella DELCOURT(beiden minderjarig). Voogden: JOANNES DELCOURT en PHILIPPUS WALRAVE. 2) Het enige weeskind van wijlen MATHIJS DELCOURT. Voogden: JOANNES DELCOURT. Alle 4 kinderen van de overledene. 17 05 1732.

 

f 25- JAN STAES(fs Jan) houder sterfhuis JOANNA MATHIJS(fa), overleden Stekene 22 11 1728; samen 1 kind: Adriaene STAES 6j. Voogden: DANIEL STAES(fs Jan) en FRANS VAN OVERLOOP. 03 06 1732.

 

f 26v- PIETER PRAET houder sterfhuis MARIE VAN GAVERE, overleden Stekene 06 05 1732; samen 2 kinderen: Joanna 6j en Veronica PRAET 1j. Voogden: JAN PRAET en JOANNES VAN GAVERE. 28 06 1732.

 

f 29v- Staat en inventaris van MARIE BORM(fa Petrus) weduwe wijlen PIETER BORM(fs Jacobus), over -leden Stekene 22 04 1731; samen 4 kinderen: Pieter 23j, Jan 18j, Elisabeth 17j en Laurentius BORM 13j. Voogden: JAN DE GHEEST en . . 28 06 1732.

 

f 32- JOOSINA DE COCK(fa Adriaen) houder sterfhuis ADRIAEN DE COCK(fs Jan); samen 1 kind: Joannes DE COCK 1j. Voogden: JACOBUS PRAET, schepene ex officio en PIETER DE COCK(fs Adriaen). JOOSINA DE COCK was voorheen gehuwd met ADRIAEN VERMEIRE. 08 10 1732.

 

f 36v- MARIE GEERINCKX(fa Frans) houder sterfhuis HENDRICK VAN PUYVELDE(fs Jan), overleden Stekene 24 01 1731; samen 3 kinderen: Laurentius 22j, Maria Anna 20j en Joosine VAN PUYVELDE 17j. Voogden: LAURENTIUS VAN PUYVELDE en LAURENTIUS GEERINCKX. JAN BAPTIST VAN PUY -VELDE was een broer van de overledene . 06 12 1732.

 

f 46- JAN VAN DOORSELAER(fs Andries) x JOOSINE VAN GAVERE(dochter van de overledene), houder sterfhuis ADRIAEN VAN GAVERE(fs Adriaen), overleden Stekene .. 10 1732. Verdere erfgenamen: Anna 21j en Elisabeth VAN GAVERE 12j, minderjarige wezen van de overledene en CATHARINA VAN DAMME(fa Jan). Voogden: JUDOCUS DE SMET en LAUREYS VAN DAMME. 20 12 1732.

 

f 49v- MICHIEL en JOOS DE SMET(fs Gillis) voogden over hun halfzuster WALBURGIS DE BEUL(fa Jan), minderjarig, over goederen gerfd na overlijden van hun moeder PETRONELLA DE PRIJCKER(fa....), overleden Stekene 04 01 1733. De wees erfde van haar oom JAN DHAUWE, overleden  Ertvelde. 28 02 1733 .

 

f 51- Augmentatie van staat en inventaris achtergelaten bij wijlen JOANNES  WUYTACK(fs Cornelis en JOOSINE BORM), overleden Stekene 24 05 1731. Erfgenamen: PETRUS WUYTACK(fs Cornelius), broer van vollen bedde en de 4 weeskinderen van wijlen CORNELIS WUYTACK en  JOANNA DE CORTE, de broers en zuster van halven bedde van de overledene. Voogden: PIETER WUYTACK en GILLIS ROTTIER..Land in Kemzeke. 28 03 1733.

 

f 55v- PIETER STROBBE en PIETER VAN HOYE voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen CORNELIUS STROBBE en ELISABET DE SWEEMER, over goederen gerfd door overlijden van JANNE -KEN NOENS, overleden Stekene 08 02 1733, grootmoeder van vaderlijke zijde. 28 03 1733.

 

f 56v- PIETER STROBBE en PIETER DE COCK voogden van de 3 minderjarige kinderen van wijlen PAULUS STROBBE en MARIE DE COCK, over goederen gerfd door overlijden van JANNEKEN NOENS, overleden Stekene 08 02 1733, grootmoeder van vaderlijke zijde. 28 03 1733.

 

f 57v- SERVAES BLENDEMAN(fs Jan) houder sterfhuis MARIE VAN HECKE, overleden Stekene; samen 1 kind: Joannes BLENDEMAN 7m. Voogden: JOANNES DE BRAUWER en JAN BLENDEMAN. 28 03 1733.


pagina 112

f 59v- JAN DE SMET(fs Petrus) en GILLIS BAERT voogden over de wezen van PIETER DE SMET en ELISABETH VAN OVERLOOP, overleden Stekene 17 02 1733, over goederen gerfd door overlijden van hun moeder. 25 04 1733.

 

f 61- VERONICA BAUWENS(fa Jan) houder sterfhuis JAN VAN OVERLOOP(fs Michiel), overleden te Stekene 21 03 1733; samen 3 kinderen: Amelberga op 22 09 1732  7j, Adriaen op 01 03 1733 4j en Marie VAN OVERLOOP op 02 05 1733 1j. Voogden: PIETER VAN OVERLOOP(fs Michiel) en BARTHOLOMEUS BAUWENS. Er was land in Kemzeke. De overledene bezat 1/3 van land, onverdeeld met zijn broer PETRUS en de kinderen  van PHILIPPUS MEUL x ANNA VAN OVERLOOP. De overledene had ook gerfd van ANNA CATHARINA DE SOOMER(fa Joannes), zijn nicht. 09 05 1733 .

 

f 68- GILLIS BUSSENS(fs Jacques) houder sterfhuis JOOSINE BORM(fa Jan), overleden Stekene 23 04 1733; samen 1 kind: Elisabeth BUSSENS 11 04 1733. Voogden: JOOS DE WILDE en JAN BORMS(fs Joos). 23 05 1733.

 

f 73- JUDOCUS OSSELAERE(fs Jacobus) en JAN DE BLOCK voogden over de enige wees van wijlen PIETER DE BLOCK en wijlen ELISABETH VAN OSSELAERE(fa Gillis), over goederen gerfd door overlijden van PIETER VAN OSSELAERE(fs Anthon), oude oom van de wees. MARIE DE PAPE is weduwe en houder van het sterfhuis van PIETER VAN OSSELAERE. Land in St Pauwels en Belsele. 06 06 1733.

 

f 75- DANIEL FERQUET houder sterfhuis ANNA HULLAERT(fa Joos) Waasmunster; samen 2 kinderen: Marie 4j in augustus en Franchoise FERQUET 2j. Voogden: JOOS en JACOBUS FAQUET, broers van de houder. De houder heeft ook een kind uit zijn huwelijk met ELISABETH VAN RUMST(fa Pieter)(stvg reg 429/415v; 20 03 1728). 24 07 1733.

 

f 78- PIETER BULTEE en JOOS VAN COTTHEM voogden van de enige wees van JACOBUS BULTEE, overleden Stekene 18 05 1733 en LUCIA VAN COTTHEM: Marie Cornelia BULTEE 22j, over goederen gerfd door overlijden van MARIE VAN COTTHEM(fa Jacques), overleden Lokeren, tante van de wees. 19 09 1733.

 

f 80- ADRIAEN VAN DAELE(fs Jan en AMELBERGA ROTTIER) sterfhuis MARIE DE WITTE(fa Frans en CATHELIJNE CALLE), overleden te Stekene 04 05 1733; samen geen kinderen. Erfgenamen: 1) FRANS DE WITTE(fs Pieter), welken Pieter broeder is van de overledene; 2) JAN DE WITTE en MARIE DE WITTE x LAURENTIUS VINCK; beide kinderen van wijlen JAN DE WITTE ook broer van de overledene; 3) de 3 kinderen van FRANS DE WITTE(fs Frans, broer van de overledene): MARIE DE WITTE x  FRANS VAN OVERLOOP(fs Frans), JANNO DE WITTE x JOANNES PAELINCK en  JOANNA DE WITTE, minderjarig. Voogden: FRANS VAN OVERLOOP en JOANNES FRANCISCUS DE CRANE. 07 11 1733.

 

f 93v- MATHIJS VAN BURCHOVE(fs Michiel) houder sterfhuis PETRONELLA FERRERE(fa Joos), overleden Stekene 31 08 1733; samen 2 kinderen: Amelberga 14j op 08 05 1734 en Joos VAN BURCHOVE 11j. Voogden: JOOS VAN BURCHOVE(fs Michiel) en JACOBUS FERRERE(fs Joos). De overledene bezat van een stuk land onverdeeld met de weduwe van JAN DE JONGHE. 05 12 1733.

 

f 96v- ANNA DE BLOCK weduwe en houder sterfhuis PIETER PEETERS Eykeren(prov Brabant), overleden Stekene 20 01 1733; samen 1 kind: Jan PEETERS 24j, reeds 3 jaar uitlandig, soldaat onder Hollandse dienst. Houderige weet niet of hij nog in leven is. Indien hij overleden is, zijn de erfgenamen: 1) ADRIAEN PEETERS, wonende Eykeren, prov Brabant, broer van de overledene; 2) PIETER DE COCK, JOOSINE DE COCK x LIEVEN VAN DAMME en MARIE DE COCK x JACOBUS NEUS, halfbroer en halfzusters van de overledene. 04 12 1733.

 

f 101- PIETER VAN PUYVELDE en ADRIAEN PIESSENS voogden van de meerderjarige, doof en stomme CAREL WULLAERT, die broer van vollen bedde is van de overledene PIETER WULLAERT, overleden  Stekene 27 03 1731, ook doof en stom. Verder erven ook de 3 wezen van wijlen CATHARINA WULLAERT(fa Ferdinandus en CATHARINA VERBRAEKEN) en JACOBUS VERBRUGGHEN. Voogden: PETER VER -BRUGGHEN(fs Jan) en PIETER VAN PUYVELDE. Jacobus VERBRUGGHEN was nu gehuwd met THERESIA THIRION. Er was land in Zwijndrecht. 02 01 1734.

 

f 104v- THERESIA THIRION(fa Frans) houder sterfhuis JACOBUS VERBRUGGHEN(fs Jan), overleden Stekene .. 08 1733; samen 1 kind: Joanna Petronella VERBRUGGHEN, overleden 6 weken na haar vader. De overledene had nog 3 kinderen uit zijn huwelijk met CATHARINA WULLAERT(fa Ferdinand): Margarita 14j op 17 02 1734, Jan 13j en Judocus VERBRUGGHEN 9j. Voogden:


pagina 113

PIETER VERBRUGGHEN(fs Jan) en PIETER  VAN PUYVELDE. Land in St Niklaas op de Heerlijkheid van het Beverse. De overledene was voogd over de doof en stomme wezen Pieter en Carel WULLAERT. De overledene was eveneens voogd over de enige wees van ELISABET VERBRUGGHEN en JACOBUS COLE. 02 01 1734.

 

f 109v- CORNELIS VAN DER SMISSEN houder sterfhuis CATHARINA VAN MERE, overleden Stekene .. 10 1733; samen 5 kinderen: Marijn, uitlandig, Amelberge, meerderjarig, Joanna 23j, Jan 21j en Isabella VAN DER SMISSEN 14j. Voogden: ANTHON GEUBELS en PETRUS KERSSENS. De overledene had een zoon Adriaen  DE SMET, meerderjarig, uit haar huwelijk met PETRUS DE SMEDT. 16 01 1734.

 

f 112- JAN CALLE(fs Pieter) en JAN BEKAERT voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen PIETER CALLE(fs Jan), overleden Stekene 09 08 1733 en wijlen ANNA SCHEIRIS: Margarita 19j op 20 06 1733 en Joanna CALLE 15j op 17 02 1734. PIETER CALLE was voorheen nog gehuwd, waarvan 2 kinderen Jan en Marie Anna CALLE. 16 01 1734.

 

f 115v- Liquidatie tensterfhuize van JAN DE VLIEGHER(fs Gillis en GEERARDINE VALENBERGH), overleden Stekene 15 08 1733. GILLIS DE VLIEGHER, vader van de overledene en CORNELIS DE BLIECK voogden van de wezen van FRANS DE BLIECK en PETRONELLA DE VLIEGHER, zuster van de overledene; GUILLIAM DE VLIEGHER en voogden van de minderjarige wezen Conelie en Marie DE VLIEGHER, zusters van de overledene. 25 01 1734.

 

f 118- JACOBUS VERSCHELDEN houder sterfhuis CATHARINA DE BLIECK(fa Laurentius),overleden Stekene 14 12 1733;samen 1 kind:Anna Maria VERSCHELDEN 8j op St Jacobsdag. Voogden: ADRIAEN VERSTRAETEN en CORNELIS DE BLIECK. Overledene had uit haar huwelijk met THOMAS CAMOEN nog  5 kinderen in leven: Petronella 23j, Marie 21j, Catharina 19j, Isabella 17j en Cornelis CAMOEN 12j. Voogden: CORNELIS DE BLIECK en JACOBUS PRAET, schepene. De overledene had op 12 08 1720 een stuk land gerfd te Stekene van haar vader en van haar moeder  MARIE BORMS. 11 02 1734 .

 

f 123- PHILIPPUS MUEL(fs Pieter) houder sterfhuis ANNA VAN OVERLOOP en CORNELIS DE PRAE -TER en PETRUS VAN OVERLOOP, beide laatsten voogden over de 3 minderjarige kinderen achter -gelaten bij PHILIPPUS MUEL en ook JAN VAN HOYE x DIGNA MUEL erfgenamen en ook nog voornoemde CORNE -LIS DE PRAETER x AMELBERGA MUEL, over goederen bekomen door overlijden van AMELBERGA ROTTIER, hun grootmoeder,en ook door erfenis van wijlen het kind achtergelaten bij ANNA MARIA JANSSENS, gewezen huisvrouw van JOANNES DE SOOMER, overleden te Kemzeke en ten derde over hetgeen zij hebben bekomen door erfenis van wijlen ANDRIES ROTTIER, hun oude oom materneel .15 03 1734.

 

f 125v- MATHIJS MEYAS(fs Jan) houder sterfhuis ELISABETH DHONDT(fa Gillis), zijn huisvrouw; samen 2 kinderen: Catharina 9j op 06 12 1733 en Anna Marie MEYAS 5j op 31 05 1734. Voogden: GUILLIAM MEYAS en JAN DHONDT. De overledene had nog 1 kind uit haar huwelijk met JAN VAN GAVER.Voogden: JAN DHONDT en JACOBUS DE PRAETER.

 

f 133v - ADRIAEN VERSTRAETEN en CORNELIUS DE BLIECK voogden over de enige wees van JACOBUS VERSCHELDEN, overleden te Kemzeke 23 04 1734 en wijlen CATHARINA DE BLIECK(fa Laureys), overleden Stekene 14 12 1733, met naam ANNA MARIA CATHARINA VERSCHELDEN 9j op St Jacobsdag 1734, doof en stom . 05 06 1734.

 

f 135v- ANTHON HUYGHENS houder sterfhuis MARIE DE POORTERE, overleden Stekene 13 03 1734; samen 2 minderjarige kinderen: Jan 20j en Cornelia HUYGHENS 8j. Voogden: PIETER FERRERE en MARIJN HUYGHENS. 19 06 1734.

 

f 139- JAN VAN VLIERBERGHE(fs Andries) houder sterfhuis ANNA PAPAERT(fa Pieter), overleden Stekene 30 06 1733; samen geen kinderen; er zijn wel 4 kinderen van haar en BAUDEWIJN DHONT: Jan 10 03 1713, Joanna 11 07 1714, Pieter 05 11 1724 en Amelberga DHONT 05 03 1728. Voogden: JAN DHONT en FRANS STEENSENS. Er is land te Kemzeke en Belsele. 02 07 1734 .

 

f 145v- PETRONELLA VAN DE VOORDE houder sterfhuis JUDOCUS BORM, overleden Stekene 28 05 1734; samen 1 kind: Joannes Adriaen BORMS 20m. Voogden: JOOS DE WITTE en PETRUS DOBBELAERE. De overledene had nog 1 kind uit zijn huwelijk met JOOSINE VAN DOORSELAER: Marie BORMS 12j. Voogden: JOOS DE WITTE en JAN BECKX. 04 09 1734.


pagina 114  

f 148- JACOBUS DE PRAETERE(fs Laureys) houder sterfhuis JANNEKEN VAN GAVERE(fa Adriaen), overleden Stekene 29 09 1734; samen 1 kind: Joosine DE PRAETERE 2j op Lichtmisse 1735. Voogden: JUDOCUS DE PRAETERE en JUDOCUS DE SMET. De overledene had nog 2 kinderen uit haar huwelijk met FRANS DE BLOCK: Adriaen 10j en Joannes DE BLOCK 8j. Voogden: JAN HERTOGHE en JACOBUS DE SMET. 13 11 1734.

 

f 153v- FRANCHOISE DE CORTE(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JOOS FACQUET(fs Jan), overleden Stekene .. .. 1734; samen 3 kinderen: Joannes 14j op 20 12 1734, Jacobus 8j op 08 09 1734 en Marie Cornelie FERCQUET 4j op 01 08 1734. Voogden: DANIEL FERQUET en JUDOCUS WUYTACK. 22 01 1735.

 

f 158v- JUDOCUS GEERINCKX(ex St Niklaas) en JAN BAERT(ex Belsele) voogden van de wezen van JAN BAPTIST GEERICKX en MARIE BAERT, beiden overleden te Stekene, over goederen gerfd door overlijden van JACOBUS GEERINCKX, overleden Kemzeke en wonende Wase Clinge, hun oom. 02 02 1735.

 

f 159v- ANNA SCHUERMAN(fa Joos) houder sterfhuis CORNELIUS DE WREE(fs Andries en CATHA -RINA WUYTACK), overleden Stekene 08 02 1734; samen 4 kinderen: Marie Catharina 10j op 24 01 1734, Joosyne 9j op 19 03 1735, Joanna 7j op 06 07 1734 en Olivier DE WREE 5j op 17 01 1735. Voogden: PIETER SCHUERMAN en ANDRIES DE WREE(fs Andries). Land in St Pauwels, Sinaai en Belsele. De overledene had een broer ANDRIES en een zus ANNA DE WREE(+) x CHRISTIAEN DE BLOCK. 19 02 1735.

 

f 165v- Staat en inventaris sterfhuis PETRONELLA CAPPAERT, overleden Stekene 29 12 1735, laatst weduwe JOOS HERREWEGHEN, waarvan Marie HEIRWEGHEN en tevoren weduwe van LAUREYS VAN DAMME, waarvan CATHARINA VAN DAMME x LIEVEN DE BRUYNE(+), waarvan 3 wezen. Voogden: JAN DE BRUYNE en LAUREYS CAPPAERT. 19 02 1735.

 

f 167v- Staat en inventaris sterfhuis CORNELIUS VAN DE VELDE(fs Gillis), overleden Stekene 20 12 1734. JAN VAN DE VELDE(fs Gillis) en JUDOCUS WUYTACK voogden over de 2 weeskinderen  van de overledene uit zijn 2de huwelijk met LIVINE DE CORTE(fa Jan): Petronella 18j en Elisabeth VAN DE VELDE 12j. 05 03 1735.

 

f 170- JACOBUS BLENDEMAN(fs Gillis) houder sterfhuis JOANNA MARIE VAN DEN ENDE(fa Gillis en AMELBERGA VERCAUTEREN), overleden Stekene 06 01 1735; zonder kinderen, vermits zij maar gehuwd waren op 31 08 1734. Erfgenamen: JOSEPH VERBERNE x PETRONELLA VAN DEN ENDE, zus van de overledene; FRANS en GILLIS VAN DEN ENDE, broers van de overledene en tenslotte JACOBUS BONTE x AMELBERGA VAN DEN ENDE, ook zus van de overledene. 18 03 1735.

 

f 172- MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacobus) sterhuis JOANNA CALLE(fa Cornelius), overleden  Stekene .. 01 1735; samen 4 kinderen: Apolonia 13j, Mathijs 11j, Jacobus 9j en Joannes Cornelius VAN BUNDER 3j. Voogden: JAN CALLE(fs Cornelius) en IVES DE BROUWER(fs Gillis). 16 04 1735.

 

f 178- GILLIS VAN OVERLOOP en BARTHOLOMEUS BAUWENS voogden over de 3 minderjarige wezen van ADRIAEN MAES, overleden Stekene .. 10 1734, en wijlen JANNO DE BRUYNE: Joosine, Janno en Gillis MAES. Joosine erfde van haar moeder land in Lokeren en Kemzeke; Janno erfde van haar moeder land in Kemzeke en Stekene en tenslotte Gillis erft land in Waasmuster dat de moeder gerfd had van haar vader. De overledene had een broer ANTHONIUS MAES; hij bezat land in Kemzeke. 14 05 1735.

 

f 182v- ELISABETH VAN OVERLOOP(fa Gillis) sterfhuis CORNELIUS VAN GOETHEM(fs Cornelius), overleden Stekene 15 04 1735; samen 3 kinderen: Marianna 10j, Catharina 8j en Michiel Adriaen VAN GOETHEM 3j. Voogden: JAN VAN GOETHEM(fs Jan) en PETRUS VAN OVERLOOP(fs Corneel). De overledene had nog 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk met MARIA VERBERCKMOES: Judocus meerderjarig en Josina VAN GOETHEM 20j. Voogden: JUDOCUS en JAN VAN GOETHEM. 14 05 1734.

 

f 184v- CORNELIUS VAN OVERLOOP(fs Mathijs) houder sterfhuis ANNA VAN HESE(fa Jacobus), overleden Stekene 08 04 1735; samen 1 kind: Joannes VAN OVERLOOP 5j. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP en PIETER DE WILDE. 28 05 1735.

 

f 188- GEERTRUYDE VERCAUTEREN(fa Jan en ELISABETH VAN DUYSSE) houder sterfhuis PIETER MEERCKAERT, overleden Stekene 10 05 1735; samen 3 kinderen: Marie 20j, Anthonette(onnozel) 18j en Pieter


pagina 115

MEERCKAERT 12j. Voogden: Sr ADRIAEN VAN LOO en PIETER VERCAUTEREN. De overledene had nog een kind uit zijn huwelijk met ELISABETH CLEMENT: Joosine MEERCKAERT x Sr ADRIAEN VAN LOO(fs Frans). 25 06 1735.

 

f 194- MICHIEL BORM en GABRIEL STEVENS voogden van de 4 minderjarige wezen van wijlen CHRISTIAEN BORM, overleden Stekene 05 06 1735 en JACQUELINE HOLLAERT, ook overleden in Stekene: Amelberge 21j, Joanna 9j en Petronella BORM 6j. 09 07 1735.

 

f 196- JANNO BAECKE(fa Laureys) houder sterfhuis ADRIAEN VALCKX, overleden Stekene 24 04 1735; zonder kinderen. De overledene had wel 3 kinderen uit zijn huwelijk met ANNA DE SMEDT(fa Pieter): Petronella meerderjarig en gehuwd, Pieter Anthone 21j op 26 02 1735 en Pieter Michiel VALCKX 19j. Voogden: ADRIAEN DE SMEDT(fs Pieter) en ADRIAEN PIESSENS. 24 09 1735.

 

f 199- JACOBUS VAN REMOORTERE en JOANNES REYN voogden over de 4 minderjarige wezen van wijlen PIETER VAN SLIJCKE en JANNEKEN HERDEWEL, over goederen gerfd door overlijden van Joffr CATHARINA DE BEUL, begijntje in het groot begijnhof van Gent, aldaar overleden 24 02 1735, oude tante van de wezen. Er was land in Waasmunster. De wezen hebben ook nog hun oude oom: LAUREYS DE BEUL. 03 12 1735.

 

f 200- JACOBUS VAN REMOORTERE en PIETER STROOBANT voogden over de enige wees van wijlen ELISABETH STROOBANT(fa Joos) en PAULUS STROOBANT(fs Andries) over goederen gerfd door overlijden van Joffr CATHARINA DE BEUL, begijntje in het groot begijnhof van Gent, overleden aldaar in Covent ter Caerden 24 02 1735, oude tante materneel van de wezen. Land onverdeeld met JAN VAN REMOORTERE in Eksaarde. Ook land in Sinaai. 03 12 1735.

 

f 201- JACOBUS VAN REMOORTERE en JOANNES REYN voogden over de minderjarige wezen van JOANNA HERDEWEL, overleden Stekene .. 12 1735, weduwe PETRUS VAN SLIJCKE: Catharina 21j, Joannes 20j, Elisabeth 18j en Joanna VAN SLIJCKE 12j. 31 12 1735.

 

f 202- CATHARINA MICHIELS weduwe en houder sterfhuis PIETER LOQUIN, overleden Stekene .. 11 1735; samen 1 kind: Jacobus LOCQUIN 16m. Voogden: FRANS VEREECKEN en ADRIAEN STOBBE LAERE. 14 01 1736.

 

f 203v- GABRIEL DE BRUYNE(fs Joos) houder sterfhuis CATHARINA WUYTACK(fa Joos), overleden Stekene .. 12 1735; samen 1 kind: Judocus DE BRUYNE 20m. Voogden: PAULUS BOONE en JOOS DE BRUYNE. 11 02 1736.

 

f 205v- ELISABETH DE PRAETERE(fa Joos) houder sterfhuis wijlen PIETER STROOBANT(fs ), overleden Stekene 01 02 1736; samen 3 kinderen: Andries 12j, Josephe 2j en Livinus 7m. Voogden: PAUWELS STROOBANT en CORNELIS DE PRAETER.  21 04 1736.

 

f 209- LIEVEN VAN DAELE(fs Jan) houder sterfhuis JANNO STROOBANT(fa Pieter), overleden Stekene 22 09 1735; samen 3 kinderen: Pieter 25j, Judocus 17j en Josyne VAN DAELE 11j. Voogden: PIETER VAN DAELE en MATHIAS REYNS. De overledene was voorheen gehuwd met JUDOCUS BAERT, waarvan wijlen PETRONELLA BAERT. 21 04 1736.

 

f 215v- JACQUEMIJNTIEN KEPPENS houder sterfhuis FRANS VAN DE GOORDE, overleden Stekene 07 03 1736; samen 1 kind: Joosine VAN DE GOORDE 15j. Voogden: JAN VAN DE GOORDE en JAN CALLE(fs Pieter). 02 06 1736.

 

f 217- PETRONELLA BAUWENS houder sterfhuis PIETER VERMEIRE(fs Martinus), overleden Stekene 18 03 1736; samen 1 kind Martinus VERMEIRE 5m. Voogden: JUDOCUS VERMEIRE en ADRIAEN VER -STRAETEN. Land in St Pauwels en Kemzeke. 02 06 1736.

 

f 220v- PIETER MARTENS(fs Pieter) en ANDRIES DE VREE(fs Andries) voogden van de enige wees van wijlen ANNA DE VREE(fa Andries doude) en CHRISTIAEN DE BOCK, over goederen gerfd door overlijden van ANDRIES DE VREE(fs Andries), overleden Stekene 03 05 1736, grootvader van de wees. De overledene was gehuwd met CATHARINA WUYTACK, grootmoeder van de wees. Er was een behuisde hofstede in


pagina 116

 Kemzeke en land in St Pauwels. Verder was er land onverdeeld met ANDRIES DE VREE de jonge, de wezen van OLIVIER DE VREE en de wezen  van wijlen CORNELIUS DE VREE. 05 09 1736.

 

f 222v- Sr PIETER SCHUERMAN en ANDRIES DE VREE(fs Andries) voogden van de 4 weeskinderen van wijlen COPRNELIS DE VREE(fs Andries de oude) en ANNA SCHUERMAN, over goederen gerfd door overlijden van ANDRIES DE VREE(fs Andries), overleden Stekene 03 05 1736, grootvader van de wezen. Land in Sinaai en Belsele. Er was land van CATHARINA WUYTACK, de grootmoeder van de wezen onverdeeld met ANDRIES DE VREE de jonge, de wezen van OLIVIER DE VREE en de enige wees van wijlen ANNA DE VREE. 05 09 1736.

 

f 224v- PETRONELLA DE SUTTER houder sterfhuis GUILLIAEM VAN DIJCKE, overleden Stekene 25 08 1736; samen 4 kinderen: Amelberga x JAN DE GRAVE, Adriaen 20j, Francies 15j en Anna Carolina 4j. Voogden: JAN DE GRAVE en ANTHON SINACK. 07 12 1736.

 

f 227- JUDOCA(JOSYNE) GODDEFROY(fa Pieter) houder sterfhuis JACOBUS VAN OVERLOOP(fs Jan), overleden Stekene 14 11 1736; samen geen kinderen;erfgenamen:  JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Jan) x CATHARINA VAN OVERLOOP(fa Jan), welke Catharina zuster was van vollen bedde van de overledene en ten laatste ANNA VAN OVERLOOP(fa Jan) ook zuster van vollen bedde van de overleden. Er was land in de polder van de Clinge Hulsterambacht.  22 12 1736.

 

f 234- PETRONELLA BLENDEMAN(fa Pieter) houder sterfhuis SIMON VAN BUNDER(fs Simon), over -leden Stekene 25 03 1737; samen 2 kinderen: Joanna Catharina 3j op 08 03 1737 en Judocus VAN BUNDER 1j op 11 03 1737. Voogden: MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacobus) en PIETER BLENDEMAN. De overledene had nog 1 kind uit zijn eerste huwelijk met ANNA VERSTEGHEN:Josine VAN BUNDER 12j in april 1737. Voogden: MATHIJS VAN BUNDER en GIELIELMUS VERSTEGHEN. 08 06 1737.

 

f 239- ISABELLA VERCAUTEREN(fa Jan) houder sterfhuis JASPART VAN AVERE(fs Livinus en MARIE DHERT), overleden Stekene 23 03 1737; samen 3 kinderen: Joanna Catharina 20 04 1724, Marie 26 04 1727 en Anthone Ludovicus VAN AVERE 27 01 1736. Voogden: Sr JOANNES VAN AVERE en PIETER VERCAUTEREN(fs Jan). Land in Winckel. 06 06 1737.

 

f 246- JOOSINE VAN POTTELBERGHE weduwe en houder sterfhuis MATHIJS VAN BUNDER(fs Simon), overleden Stekene 26 02 1737; samen 4 kinderen: Simon 7j op Allerheiligen 1737, Jan 6j op 05 01 1737, Pieter 3j op Kerst 1736 en Pieter Joseph VAN BUNDER 26 04 1736. Voogden: MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacques) en JAN BAPTIST VAN POTTELBERGHE. 08 06 1737.

 

f 253- ANNA PERSOON(fa Laureys) sterfhuis GILLIS PERSIJN(fs Jan en ELISABETH BOELE) Lebbeke, Lande van Dendermonde, overleden Stekene 04 06 1737; samen 6 kinderen: Amelberghe 28 04 1713, Pieter 11 12 1720, Mathijs 30 03 1723, Gillis 29 07 1725, Marie 20 02 1728 en Anna Theresia PERSIJN 22 04 1732. Voogden: GILLIS PERSEIN(fs Pieter) uit Lebbeke en MATHIJS PERSOON. 20 08 1737.

 

f 259- PIETER VAN GREMBERGHE(fs Joos) houder sterfhuis BARBARINA SCHOENMAECKERS(fa Seghers), overleden Stekene 07 06 1737; samen 1 kind:Andrissina VAN GREMBERGHE 3j in mei 1737. Voogden: ADRIAEN VAN GREMBERGHE en SEGHERS SCHOENMAECKERS, vader van de overledene. 28 09 1737.

 

f 261v- CATHARINA VAN GAVER houder sterfhuis CHRISTIAEN DE BOCK(fs Guilliaum en CATHARINA VERLEE), overleden Stekene 29 06 1737; samen 2 kinderen die nog in leven zijn: Jacobus 7j op 22 04 1737 en Adriaen DE BOCK 6j op 07 06 1737. Voogden: NICOLAES VAN VOSSEL en JOANNES VAN GAVER. De overledene was voorheen gehuwd met MARIE VAN DE VELDE(fa Pieter), waarvan 1 kind:Marie DE BOCK. Ook erfgenamen van MARIE VAN DE VELDE: PIETER VAN DE VELDE, PETRONELLA VAN DE VELDE x JAN CRAENE, ELISABETH VAN DE VELDE x PIETER WEEMAES. De overledene hheeft een zuster ANNA DE BOCK x NICOLAES VAN VOSSEL. 05 10 1737.

 

f 266- ISABELLA VAN DEN SPEYE(fa Heer Petrus en Joffr CORNELIA DE VIJLDER), douarire en houder sterfhuis Jonkheer BERNARD FRANCOIS DE CLERCQ(fs Jonkh Bernard Heer van Hurtebise en vrouwe ANNA CORNELIA DE FUMAL), griffier van deze parochie, overleden Stekene 28 08 1737; zonder kinderen. De erfgenamen zijn broers en zusters van de overledene: 1) LUDOVICUS JOSEPHUS DE CLERCQ


pagina 117

(fs Jonkh Erasmus Josephus en vrouwe MARIA MOLS), Heer van Herleghem, griffier van Bazel; Jonkh ERASMUS JOSEPHUS DE CLERCQ(fs Paulus Ludovicus en vrouwe ISABELLA MARIA BLANCQUART);Jonkh PAULUS LUDOVICUS DE CLERCQ(fs Jonkh Bernardus en vrouwe ANNA CORNELIA DE FUMAL), Heer van Hurtebise, broeder van vollen bedde van de overledene. 2) De Heer PIETER ALSTEIN x Joffr MARIE MARGUERITE DE CLERCQ, zuster van vollen bedde. 3) De Heer en Meester FRANS IGNATIUS VAN REKENDAELE x Joffr ANNA BERNARDINA DE CLERCQ, zuster van de beide voorgaande. 4) De minderjarige wezen van wijlen ADRIAEN GERARDUS DE CLERCQ(fs Jonkh Paulus Ludovicus en ISABELLA MARIA BLANCQUART), Heer van Hurtebise, overleden griffier van de vierschaar van Lokeren en Daknam, welken Paulus Ludovicus broer was van vollen bedde. 5) Jonkh ARNOUT JOSEPHUS DE COLONET, Heer van Longchamp x CATHARINA GIELMISE DE CLERCQ(fa Jonkh Paulus Josephus en ISABELLA MARIA BLANCQUART), welken Paulus broer was van vollen bedde. Vrouwe ANNA FRANCOISE DE CLERCQ, douarire JANNART, zuster van Catharina Gielmise. 6) De Heer PETRUS PARRENIJN, Luitenant Heraut des armes de Sa Majest x JOANNA MARIA THERESIA DE MELLEGAERT(fa Jonkh Petrus en vrouwe CLARA ROBERTINA DE CLERCQ, zuster van vollen bedde). 7) Vrouwe ANNA CONSTANTIA DE CLERCQ, ( fa Jonkh Bernardus, Heer van Hurtebise en vrouwe ANNA CORNELIA DE FUMAL), zuster van vollen bedde, douarire van Jonkh PHILIPPUS FRANCOIS DE CATALAS, Heer van Griboual. 8) Jonkh ALEXANDER DE ROUBAIX, Chevalier Lieutenant Colonel der infanterie van zijne Keizerlijke Majesteit x vrouwe ISABELLA AGATHA DE CLERCQ(fa Jonkh Bernard, heer van Hurtebise en vrouwe ANNA CORNELIA DE FUMAL), zuster van vollen bedde. 09 11 1737.

 

f 282v- MARGRIET en JOANNA CATHARINA CALLE(fa Pieter en ANNA SCHEIRIS), ouder dan 18j, krijgen toestemming hun goederen te beheren. 07 10 1737.

 

f 283- MARIE YSEBRANT(fa Frans) weduwe en houder sterfhuis JOSEPH BAERT;samen 2 kinderen. 25 01 1738.

 

f 283v- JUDOCUS CARPENTIER(fs Adriaen) en PIETER BEIRSTAET voogden over de enige wees van wijlen PIETER CARPENTIER, overleden Axelambacht en LIVIENE LOOF, nu gehuwd met JACOBUS DE CALUWE, over goederen gerfd door overlijden van ANDRIES CARPENTIER(fa Adriaen), overleden Stekene .. 07 1737, oom van de wezen. Deze wees is mede erfgenaam met JUDOCUS CARPENTIER, JACOBUS CARPENTIER, ISABELLA CARPENTIER x PIETER VAN DE VELDE en MARIE CARPENTIER x PIETER DE PUYSSELAERE en van halven bedde MARCUS CARPENTIER. 25 01 1738.

 

f 285- GILLIS VINCKE(fs Gillis) en JUDOCUS WUYTACK voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen ANNA VAN HECKE(fa Pieter) uit haar 2de huwelijk met THOMAS WUYTACK: Catharina en Thomas WUYTACK; de andere 3 kinderen zijn meerderjarig, over goederen gerfd door overlijden van CATHARINA VAN HECKE, overleden Daknam .. .. 1737, weduwe PAUWELS ARENS, zuster van vollen bedde van PIETER VAN HECKE, oude tante materneel van de wezen. 14 02 1738.

 

f 287- LAUREYS VERLEE en JACOBUS VAN RUMST voogden van de enige wees van wijlen PIETER DE BLOCK(fs Jan) en wijlen MARIE VAN RUMST(fa Jacobus), overleden Stekene 25 12 1737. Houder van dit sterhuis is JAN GROELS. 14 02 1738.

 

f 287v- JAN GROELS(fs Petrus) houder sterfhuis MARIE VAN RUMST(fa Jacobus), overleden Stekene 25 12 1737,waarvan 1 kind: Pieter GROELS 6j op 05 06 1737. Voogden: JUDOCUS DE PRAETERE en JACOBUS VAN RUMST. De overledene laat nog 1 kind na uit haar 1ste huwelijk met PIETER DE BLOCK(fs Jan): Joanna Christina DE BLOCK 16j op 29 03 1738. Voogden: LAUREYS VERLEE en JACOBUS VAN RUMST. 11 02 1738.

 

f 293- AMELBERGA VAN GOETHEM(fa Jacobus) houder sterfhuis LAUREYS DHANIS(fs Marijn), overleden Stekene 29 12 1737; samen 6 kinderen: Catharina 22j op16 03 1738, Maria Cornelia 20j op 26 10 1738, Jacobus 18j op 27 07 1738, Joanna Adriana 16j op .. 10 1738, Joosyne 13j op15 02 1738 en Brigitte DHANIS 10j op 11 08 1738. Voogden: CORNELIS DHANIS(fs Marijn) en JACOBUS PRAET. Moeder van de overledene is nog in leven. De overledene had nog 5 broers. 12 04 1738.

 

f 299v- JOOSYNE VERBRAECKEN weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS SCHELFHOUT(fs Gabril), overleden Stekene 18 01 1738; samen nog 4 kinderen in leven: Amelberga 28j, Marie Petronella 23j, Anna Catharina 19j en Pieter SCHELFHOUT 17j. Voogden: PIETER SCHELFHOUT en SERVAES VERBRAEKEN. 19 04 1738.


 pagina 118

f 303- JOOS VAN DE POELE(fs Mathijs) houder sterfhuis MARIE STROBBE(fa Dierick), overleden Stekene 25 11 1737; samzen 5 kinderen: Theodorus 11j, Marie 9j, Geerard 6j, Jacobus 3j en Isabella VAN DE POELE 4m. Voogden: MATHIJS VAN DE POELE en PIETER STROBBE. 19 04 1738.

 

f 306- JOOS VERMEIRE(fs Gillis) houder sterfhuis CATHARINA PRAET(fa Jan), overleden Stekene 26 03 1738; samen 5 kinderen:Elisabeth 22j in augustus 1738, Judocus 16j in februari 1738, Jacobus 13j op 04 05 1738, Pieter 10j in maart 1738 en Joanna VERMEIRE 3j in april 1738. Voogden: JUDOCUS VERMEIRE en JACOBUS PRAET. 28 06 1738.

 

f 310v- CAREL ANTHONE BOREMANS, gehuwd met MARIE DE STOPPELAERE en PIETER VERBEKE voogden van de minderjarige weeskinderen van JUDOCUS DE STOPPELAERE en JOOSYNE VAN DE POELE, over goederen gerfd door overlijden van LAUREYS DE STOPPELAERE, overleden Moerbeke, oud oom paterneel van de wezen. 28 06 1738.

 

f 311- CORNELIS DE BLOCK(fs Jan) houder sterfhuis JOOSYNE DE SMET, overleden Stekene 18 06 1738; samen 1 kind: Petrus DE BLOCK 3j. Voogden: JAN PERSOON en JAN DE SMET. 28 08 1738.

 

f 313- Staat en inventaris sterfhuis MARIE DHANIS(fa Jan en JOOSYNE WUYTACK), nog minderjarig en wees, overleden Stekene 30 10 1735. Erfgenamen paterneel: 1) 2 weeskinderen van wijlen PIETER DHANIS(fs Pieter). Voogden: JAN CORNELIS en JOOS MATHIJS; 2) de weeskinderen van wijlen ANNA DHANIS en JAN CORNELIS. Voogden: JAN VAN DOORSELAERE en NICOLAES VAN VOSSEL; materneel: CORNELIS WUYTACK(fs Lieven).

 

f 316- PIETER VIJDT(fs Jan) houder sterfhuis ELISABETH DHOLLANDER(fa Pieter), overlene Stekene 07 07 1738; samen 2 kinderen: Petronella 10j op 02 04 1738 en Judocus VIJDT 6j op 29 05 1738. Voogden: JAN DHOLLANDER en ANTHONE CATONELLE.

 

f 319- ELISABETH PAUWELS weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN VAN GREMBERGHE(fs Joos), overleden Stekene.. 11 1737; samen 2 kinderen: Pieter Joannes 4j op 24 06 1737 en Pauwels VAN GREM -BERGHE 1j op St Bartholomeusdag 1737. Voogden: PIETER VAN GREMBERGHE en PAUWELS WINDEY. De overledene had nog 3 kinderen uit zijn huwelijk met JOOSYNE HEYMAN: Joanna 15j in maart 1738, Andrisyne 13j in maart 1738 en Pieter VAN GREMBERGHE 10j in maart 1738. Voogden: PIETER VAN GREMBERGHE en FRANCIES VAN OVERLOOP.

 

f 322- GILLIS DE SMET(fs Jan) houder sterfhuis MARIE VAN KEERSBECKE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 07 11 1738; samen 1 minderjarig kind: Josiene DE SMET 13j. Voogden: PAESSCHIER DE SMET(fs Gillis),broer van de wees en VALENTIJN VAN KEERSBECKE. 30 01 1739.

 

f 341v- JUDOCUS SEGHERS, ex Hamme en MICHIEL DHANIS(fs Passchier) voogden van het enig weeskind Pieter SEGHERS 9j in november 1738, zoon van GILLIS SEGHERS, overleden Stekene 04 05 1731 en ELISABETH DHANIS(fa Pieter), overleden Stekene.. 06 1734. 12 01 1739.

 

f 343- JACQUEMIJNTIEN MARINUS weduwe en houder sterfhuis JAN VERBEKE, overleden Stekene 08 12 1738; samen 4 kinderen: Pieter meerderjarig, Angeline 20j, Joannes Henricus 18j en Marie Catharina VERBEKE 15j. Voogden: GILLIS VERBEKE en PIETER MARTENS. 28 02 1739.

 

f 345- Staat en inventaris van wijlen JOOSYNE VAN DE POELE(fa Carel), overleden Stekene.. 02 1731,  weduwe wijlen ANDRIES DE SMET; samen 7 kinderen: Pieter gehuwd, Jan Baptist gehuwd, Francies gehuwd, Anna Catharina 19j, Jan 15j en Marie DE SMET 13j. Verder ANDRIES DE SMET, overleden Hulsterambacht, Pauwelspolder, eveneens gehuwd. Voogden: PIETER VAN DE POELE (fs Carel) en JACOBUS PRAET, schepene ex officio. 28 02 1739.

 

f 349- Staat en inventaris ten sterfhuize van MARIE DHANIS(fa Jan en JOOSYNE WUYTACK), minderjarig en wees, overleden Stekene 30 10 1735. Erfgenamen paterneel: 1) 2 wezen van wijlen PIETER DHANIS(fs Pieter). Voogden: JAN CORNELIS en JOANNES MATHIJS;2) de weeskinderen van wijlen ANNA DHANIS en JAN CORNELIS. Voogden: JAN VAN DOORSELAER en NICOLAES VAN VOSSEL;materneel: CORNELIS WUYTACK(fs Lieven). Verkoping van gronden. 1739.


pagina 119  

f 353- JOANNA VAN HESE houder sterfhuis JOANNES PUYLAERT(fs Jan), overleden Stekene 08 03 1735; samen 5 kinderen: Joanna 12j, Judocus 10j, Maria Anna 7j, Theresia 5j en Josine PUYLAERT18m. Voogden: EGINIUS PUYLAERT en JAN VERBEKE. De overledene had nog 1 kind: Catharina PUYLAERT 15j uit zijn 1ste huwelijk met ROZA PUYLAERT(fa Andries). Voogden: EGINIUS PUYLAERT en JUDOCUS VAN GOETHEM. 28 02 1739.

 

f 360- JUDOCUS VAN GOETHEM houder sterfhuis ELISABETH THUYSBAERT, zijn huisvrouw, overleden Stekene 25 03 1738, samen 7 kinderen: Anna Catharina 25 11 1715, Marie Theresia 21 02 1718, Joannes 22 01 1720, Marie Carolina 25 04 1722, Gillis Jacobus 29 12 1724, Marie Clara 19 08 1727 en Joanna Catharina VAN GOETHEM 13 05 1730. 07 03 1739.

 

f 364v- CORNELIS GRESEELS(fs Frans en JANNO VEREECKEN) houder sterfhuis ANNA  DE SMET(fa Gillis en PASSCHYNE INGHELS), overleden Stekene 10 01 1739; samen 4 kinderen: Joannes Baptist 18j, Frans Hubertus 14j, Anna Catharina 9j en Marie Theresia GREFEELS 6j. Voogden: IGNATIUS VAN ROSSEL(fs Jooris) procureur en JAN BAPTIST SMET(fs Gillis).04 04 1739.

 

f 368- MICHIEL BORM(fs Mathijs) en PIETER PRAET voogen van de 4 minderjarige wezen van wijlen ELISABETH PRAET(fa Pieter) en MATHIJS BORM(fs Mathijs), over goederen gerfd door overlijden van JANNEKEN DE CALUWE, grootmoeder van de wezen, eerst weduwe van PIETER PRAET(de oude) en daarna van GILLIS SAMAN.

 

f 369v- JUDOCUS VERMEIRE en ADRIAEN VERSTRAETEN voogden van het enige weeskind van wijlen PIETER VERMEIRE en PETRONELLA BAUWENS over goederen gerfd door overlijden van MARTINUS VERMEIRE, grootvader paterneel, gehuwd met ADRIANE DE SMET, stiefgrootmoeder van de wees. 30 05 1739.

 

f 371v- Staat en inventaris tensterfhuize van LIEVEN VAN DAELE, overleden Stekene 17 05 1739, die tevoren houder was sterfhuis JANNO STROOBANT, waarvan 3 kinderen: Pieter meerderjarig, Judocus en Joossyne nog minderjarig. Voogden: PIETER VAN DAELE en MATHIJS REYNS. Houder van dit sterfhuis is AMELBERGA JANSSENS; samen 2 kinderen: Anna Marie 2j5m en Catharina VAN DAELE 8m, zij overleed 09 09 1739. Voogden: PIETER VAN DAELE en LAUREYS JANSSENS. 26 09 1739.

 

f 375- JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Joos) sterfhuis JOANNA NOENS(fa Joannes en BARBARA EELMANS), overleden Stekene 19 05 1739; samen nog 3 kinderen in leven: Anna Maria 11j, Pieter Josephus 9j en Gillis VAN OVERLOOP 17m. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP en DIERICK NOENS. 10 10 1739.

 

f 381- JAN JANSSENS(fs Lieven) houder sterfhuis ANNA ABEEL, overleden Stekene 01 05 1739; samen 3 kinderen: Laureys meerderjarig, Amelberga weduwe LIEVEN VAN DAELE en Joanna JANSSENS 22j. Voogden: LAUREYS JANSSENS en LIEVEN JANSSENS(fs Lieven). 10 10 1739.

 

f 386- Staat en inventaris ten sterfhuize van CHRISTIAEN DE BLOCK, overleden Stekene .. 01 1739 en zijn huisvrouw ANNA CATHARINA VAN DAMME, overleden Stekene .. 03 1739. Erfgenamen: 1) ADRIAEN VAN GAEVERE x MARIE ADRIANA DE BLOCK(fa Christiaen en ANNA DE VREE); 2) ADRIAEN VAN GAEVERE en PIETER DE RECHTER voogden van de 4 minderjarige wezen van de beide overledenen: Janno 9j, Pieter 7j, Anna Franoise 3j en Elisabeth DE BLOCK 2j. 10 10 1739.

 

f 401v- JOANNA MARTENS houder sterfhuis JAN BLENDEMAN(fs Jan), overleden Stekene 26 09 1739; samen 2 kinderen: Servaes meerderjarig en Judocus BLENDEMAN 22j. Voogden: SERVAES BLENDEMAN en JAN MARTENS. 24 10 1739.

 

f 404v- ELISABETH DE VREE(fa Paulus) houder sterfhuis MATHEUS MEYAS, overleden Stekene 12 06 1739; samen 1 kind: Elisabeth MEYAS 06 10 1737. Voogden: GUILLIAUM MEYAS en PIETER DE VREE. De overledene had nog 1 kind van 15j uit zijn 1ste huwelijk met ELISABETH DHONT. Voogden: GUILLIAUME MEYAS en ADRIAEN VAN GAEVERE. Land in Sinaai. 07 11 1739.

 

f 411v- PETRONELLA VERLEE(fa Gillis) houder sterfhuis JAN VINCKE(fs Gillis), overleden Stekene 04 10 1739; samen 5 minderjarige kinderen: Catherine Laurine 18j, Gillis Judocus 16j, Anna Marie 11j, Marie Petronelle 6j en Laureys VINCKE 15m. Voogden: LAUREYS VINCKE(fs Gillis) en JUSOCUS DE SMET. 16 01 1740.


 pagina 120

f 415v- Staat en inventaris ten sterfhuize van  ELISABETH VAN OVERLOOP(fa Joos), overleden Stekene 12 01 1740, weduwe PIETER DE SMET(fs Pieter); 2 kinderen: Petronella DE SMET, welke na overlijden van haar moeder gehuwd is met PASSCHIER BONTINCK en Brigitta DE SMET 12j op 12 01 1740. Voogden: PASSCHIER BONTINCK en JAN DE SMET(fs Pieter). 13 03 1740.

 

f 418- MARIA DE SMET(fa Pieter)weduwe en houder sterfhuis CHRISTIAEN VAN PUTTE(fs Thomas), overleden binnen deze parochie van Stekene 08 12 1739; samen 5 kinderen: Pieter 12j, Angeline 8j, Judoca 6j, Francies 3j en Joannes Christiaen VAN DE PUTTE 1m. Voogden: PIETER VAN DE PUTTE paterneel en JAN DE SMET(fs Pieter) materneel.13 03 1740.

 

f 421v- TANNEKEN HEEMAN weduwe en houder sterfhuis LAUREYS VAN DAMME, overleden Stekene 11 12 1739; samen 4 kinderen: Pieter 25j in februari 1740; Joanna Marie 17j in april 1740; Joseph 11j en Jan Frans VAN DAMME 8j. Voogden: PIETER VAN DAMME paterneel en PIETER MARTENS materneel. De overledene had vroeger gerfd van zijn oom JOOS IMPENS. 12 03 1740.

 

f 431- JAN WUYTACK(fs Joos) houder sterfhuis CATHARINA DURICK, overleden Stekene.. 01 1740; samen 1 kind: Cornelia WUYTACK 16m. Voogden: GILLIS DURICK en LIEVEN WUYTACK. 09 04 1740.

 

f 432v- MARIE VAN DEN BERGHE(fa Andries) weduwe en houder sterfhuis JACOBUS WANTE(fs Pieter), overleden Stekene .. 02 1740; samen nog 2 kinderen in leven: Anna Catharina 6j op St Bartholomeusdag 1740 en Petronella WANTE 3j in april 1740. Voogden: MARIJN BONNE paterneel en ANTHONE VAN DEN BERGHE materneel. 09 04 1740.

 

f 436- Staat en inventaris ten sterfhuize van PIETER VIJDT(fs Jan), overleden Stekene 01 03 1740, die te voren houder was sterfhuis ELISABETH DHOLLANDER, waarvan 2 kinderen: Petronella 12j op 02 04 1740 en Judocus VIJDT 8j op 29 05 1740. Voogden: ANTHONE LATTENELLE en JAN DHOLLANDER. 23 04 1740.

 

f 437v- JOANNA MARIE JANSSENS weduwe en houder sterfhuis JAN VAN DE POELE; samen 5 kinderen: Marianne x CORNELIS VAN OVERLOOP, Goddelieve meerderjarig, Pieter 18j, Mathijs 14j en Judocus VAN DE POELE 11j. Voogden: CORNELIS VAN OVERLOOP en PIETER STROBBE. 07 05 1740.

 

f 442- AMELBERGA VAN DE VOORDE houder sterfhuis PIETER VAN HOYE, overleden Stekene .. 01 1740; samen 2 kinderen: Pieter 24j en Adriaen VAN HOYE 16j. Voogden: JAN VAN HOYE(fs Adriaen) en PIETER MARTENS. 07 05 1740.

 

f 444- MARIE JANSSENS provost weduwe en houder sterfhuis PIETER DE BLOCK(fs Andries), overleden Stekene 05 03 1740; samen 3 kinderen: Catharina 8j op 07 04 1740, Joannes 6j en Pieter DE BLOCK 2 de laatste augustus 1740. Voogden: JOANNES DE BLOCK en JAN JANSSENS provost. 02 07 1740.

 

f 447- JANNO BOGAERT(fa Pieter) houder sterfhuis JACOBUS HUYBRECHT(fs Jan), overleden Stekene .. 07 1740; samen nog 3 kinderen in leven: Jacobus 21j8m, Pieter 17j op St Andriesdag 1740 en Isabella HUYBRECHT 11j. Voogden: JAN HUYBRECHT(fs Jan) en PAUWELS WINDEY. 15 10 1740.

 

f 449v- Augmentatie voor JUDOCUS ROTTHIER als vader van zijn 2 minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met wijlen JOANNA DE NIJS: Joosine en Elisabeth ROTTHIER, door erfenis van goederen door overlijden van JUDOCUS ROTTHIER, broeder van vollen bedde en ook voor JAN DE WITTE gehuwd met de zuster uit halven bedde. Voogden: GILLIS DE RIJCKE en JACOBUS ROTTHIER. 07 01 1741.

 

f 450v- JANNEKEN PROF(fa Pieter) houder syterfhuis MARCUS INGHELS(fs Jan), overleden Stekene .. 04 1735; samen nog 3 kinderen in leven: Anna 17j7m, Augustinus 13j en Jan 11j. Voogden: MARCUS PIETER INGHELS en EGENIUS PUYLAERT. 04 02 1741.

 

f 452- MARCUS PIETER INGHELS en EGENIUS PUYLAERT voogden van de 3 minderjarige wezen van wijlen MARCUS INGHELS(fs Jan) en JANNEKEN PROF, over goederen gerfd door overlijden van GILLIS DE BROUWERE(fs Adriaen), oude oom van de wezen. Verkaveling 27 01 1741 jegens BALTHAZAR en FRANS DE BROUWER en JOANNES DE BROUWER. 04 03 1741.


 pagina 121

 

REGISTER 432

============

1741 - 1746

 

 

f 1- Sr GILLIS WIELANT meyer van deze parochie, houder sterfhuis Joffr MARIE CORNELIA TRUYMAN(fa Mathijs), overleden Stekene 12 10 1740; samen 1 kind: Joannes Baptist WIELANT 4j10m. Voogden: GILLIS JACOBUS JOOS en JOANNES TRUYMAN. 04 03 1741.

 

f 9v- GILLIS BUSSENS(fs Jacobus en ANNA GYS) weduwnaar en houder sterfhuis MARIE ANNA CALLE (fa Petrus en ANNA SMET(fa Jan en .)), overleden Stekene 19 01 1741; zonder kinderen. De overledene en de houder hadden een contract, langst leven langst gebruik opgesteld 18 04 1739. Erfgenamen: JAN CALLE(fs Petrus en ANNA MARIA QUESEAU), halve broer van de overledene; LAUREYS VAN STAPPEN x MARGRIETE CALLE(fa Pieter en ANNA SCHEIRIS), halve zuster van de overledene; JAN CALLE als voogd van de minderjarige wees Joanna CALLE(fa Pieter en ANNA SCHEIRIS); ANDRIES DE SMET(fs Jan en ), wonende Parijs, broer van vollen bedde van de moeder van de overledene; MARIE DE SMET(fa Jan en .), zuster van vollen bedde van de moeder van de overledene; DIERICK HAERENS(fs Jacobus en LIVIENE SMET (fa Jan en .)), halve zuster paterneel van de moeder van de overledene; JAN HAERENS(fs Jacobus) vertegenwoordigend: 1) ANNA HAERENS(fa Jacobus) x PIETER DOCQUE, wonende te Antwerpen; 2) CATHARINA HAERENS(fa Jacobus), weduwe . wonende Antwerpen; 3) JOOSINE HAERENS(fa Jacobus), x ,wonende Antwerpen; 4) MARIE HAERENS(fa Jacobus en LIVIENE EYERMAN), welken Jacobus ook zoon was van Jacobus en LIVIENE SMET; 5) de 2 minderjarige wezen van wijlen MARIE HAERENS(fa Jacobus) en MICHIEL VAN DEN BERGHE uit Antwerpen: Joanna en Marie Catherine VAN DEN BERGHE; 6) ADRIANA DE SMET(fa Jan en ), jonge dochter uit St Niklaas, welke Jan zoon was van Dierick en , welken Dierick zoon was van Jan en ., wezende halven broeder paterneel van de vader van de moeder van de overledene. Verder nog: DIERICK DE SMET(fs Adriaen en DIGNA VAN DAELE), koster te Stekene, welken Adriaen ook zoon was van Dierick(zie 6), samen met zijn 6 broers en zusters: PIETER DE SMET(fs Adriaen), AMELBERGA DE SMET(fa Adriaen), wonende te Antwerpen, ADRIAEN VAN DUSSEL x DIGNA DE SMET(fa Adriaen), JOANNA DE SMET(fa Adriaen) en MARIE DE SMET(fa Adriaen), de laatste 2 nog minderjarig. 01 04 1741.

 

f 19- MARIE VAN OVERLOOP(fa Baudewijn), weduwe en houder  sterfhuis JOOS ROTTIER(fs Jan en ELISABETH BORM), overleden Stekene 16 03 1641; samen 4 kinderen: Joannes 15j op 10 02 1741,Gillis 14j op 24 12 1740, Marie 12j op .. 03 1741 en Andries ROTTIER 27m. De overledene heeft van zijn moeder een stuk land gerfd onverdeeld met de weduwe van CORNELIS VAN DAELE. Er was land in Kemzeke en St Pauwels. Voogden: JOOS DEYAERT en JAN DE BOCK. 29 04 1741.

 

f 24v- JACOBUS STURM en PIETER DE COCK voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen ADRIAEN VERMERE(fs Anthonius en JANNEKEN GYS(fa Jan)) en JOSINE DE COCK over goederen gerfd door overlijden van CATHARINA GYS(fa Jan), geestelijke dochter te St Niklaas, oude tante paterneel . Land in St Pauwels. 29 04 1741.

 

f 25v- Joffr CATHARINA SPIESSENS weduwe en houder sterfhuis Sr JAN PUYLAERT, de oude, overleden Stekene 16 02 1741; samen 6 kinderen: Francies, Gillis Joannes en Josina Adriana meerderjarig, Angelina Joanna 19j, Dominicus 16j in december 1740 en Marie Cathaerine PUYLAERT 14j op 27 04 1741. Voogden: FRANCIES en GILLIS JOANNES PUYLAERT. Land in St Gillis, Vrasene en Kieldrecht. 13 05 1741.

 

f 31v- ELISABETH VAN DE POELE houder sterfhuis PIETER STROBBE, overleden Stekene 09 04 1741; samen 4 kinderen: Jan 12j, Dominicus 10j, Pieter Joannes 9j en Dumanuel STROBBE 8j. Voogden: JUDOCUS STROBBE en CORNELIS VAN OVERLOOP.

 

f 34v- PETRONELLA DE SMET(fa Petrus) weduwe en houder sterfhuis PAESSCHIER BONTINCK(fs Paesschier), overleden Stekene 27 04 1741; samen 1 kind: Adriaen BONTINCK 26 02 1741. Voogden: LAURENTIUS DE BOCK en JAN DE SMET(fs Petrus). Land in Sinaai en in Eksaarde(onverdeeld met de halve broer en halve zuster van de overledene). JACQUEMIJNTIEN STROOPERS is de stiefmoeder van de overledene. 10 06 1741.

 

f 38- ADRIAEN VERSTRAETEN en PIETER DE SMET voogden van de wees van wijlen MARTINUS DE SWEEMER en wijlen PIETERNELLE BAUWENS, over goederen gerfd door overlijden van MARTINUS VERMEIRE(fs Pieter), minderjarig, waarvan PIETERNELLE BAUWENS de moeder was. 01 07 1741.


pagina 122  

f 39v- Sr EGENIUS PUYLAERT en JAN VERBEKE voogden van de 3 weeskinderen van wijlen JOANNES PUYLAERT(fs Jan), de jonge, en JOANNA VAN HESE(fa Jacobus), over goederen gerfd door overlijden  van JAN PUYLAERT, de oude, hun grootvader. Er was een stuk land onverdeeld met de halve zuster van de wezen: CATHARINA PUYLAERT x BALTHAZAR DE BROUWER. Land in St Gillis. 01 07 1741.

 

f 45- AMELBERGA VAN BUNDER weduwe en houder sterfhuis JAN VAN OVERLOOP(fs Laureys), overleden Stekene 27 06 1741; samen 3 kinderen: Joannes 10j, Anna Catharina 7j in januari 1742 en Pieter VAN OVERLOOP 5j op 02 03 1741. Voogden: JAN VAN OVERLOOP(fs Pieter) en MATHIJS VAN BUNDER. 16 09 1741.

 

f 49v- JAN BUERMAN houder sterfhuis MAGDALENA DE CALUWE, overleden Stekene 26 06 1741; samen 4 kinderen: Joanna Marie 11j, Elisabeth 9j, Joannes Frans 7j, en Jacobus Frans BUERMAN 2j. Voogden: ANTHONIUS VAEL en PAUWELS DE CALUWE. 16 09 1741.

 

f 56v- JAN CALLE(fs Pieter) houder sterfhuis THERESIA VAN PUYVELDE(fa Gillis), overleden Stekene 28 06  1741; samen 2 kinderen:Pieter 10j en Joannes Gielielmus CALLE 7j. Voogden: LAUREYS VAN STAPPEN en ADRIAEN BAERT. 16 09 1741.

 

f 61- FRANS VERWILGHEN houder sterfhuis MARIE VAN GOETHEM(fa Gillis), overleden Stekene 21 06 1741; samen 3 kinderen: Adriaen 11j, Angeline 8j en Pieternelle VERWILGHEN 7j. Voogden: ADRIAEN VERWILGHEN en JAN VAN GOETHEM. 16 09 1741.

 

f 64v- CHRISTIAEN VAN HECKE en LAUREYS VAN DAELE voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen LIVINA VAN HECKE(fa Pieter) en PIETER CLINCKAERT(fs Gillis) over goederen gerfd door overlijden van MARIE VAN HECKE, overleden Polder van Beoostenblye in 1729, gewezen  huisvrouw van JACOBUS CAMMAERT, tante van de wezen. JACOBUS CAMMAERT, overleden Polder van Beoostenblye .. 03 1741, had het vruchtgebruik over de erfenis (contract gepasseerd voor notaris VALCK te Axel, 23 11 1723). Zijn eveneens erfgenaam: CATHARINA VAN HECKE, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent, PIETER VAN HECKE(fs Jan) en zijn 5 minderjarige broers en zusters; JOANNES REYN x ELISABETH ROOMS(fa Petrus en CAROLINA VAN HECKE). 16 09 1741.

 

f 73- JOANNA DHONT weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN VERGAUWEN;samen 1 nog ongeboren kind. Voogden: JAN DHONT en ANDRIES VAN DE POELE. Er was grond in Kemzeke. 30 09 1741.

 

f 77v- JUDOCUS HEIREWEGH houder sterfhuis MARIE VAN DEN BERGE(fa Andries), overleden Stekene 11 04 1741; samen 1 kind, ook rond die tijd overleden. De overledene had nog 2 kinderen uit haar huwelijk met JACOBUS WANTE: Anna Catharina 7j op St Bartholomeusdag 1741 en Petronella WANTE 4j. Voogden: MARIJN BONNE en ANTHONE VAN DEN BERGHE. 30 09 1741.

 

f 81v- MARIE ANNA DE BRUYNE(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis PIETER CLEMENT(fs Jacobus), overleden Stekene 12 07 1741; samen 2 kinderen: Joosine 12j en Pieter CLEMENT geboren na overlijden vader op 16 07 1741. Voogden: LAUREYS CLEMENT en MATHIJS DHONT. 30 09 1741.

 

f 84v- MARJANNE MEUL houder sterfhuis MATHIJS VAN POELE, overleden Stekene 26 08 1741; samen 4 kinderen: Marie Cornelie 9j, Andries 8j, Pieter Joseph 7j en Angeline VAN POELE 1j. Voogden: JOOS VAN POELE en JACOBUS MEUL. 14 10 1741.

 

f 88v- JAN VAN DAMME(fs Laureys) houder sterfhuis MARIE JANSSENS(fa Pieter), overleden Stekene .. 09 1741; zonder kinderen. De overledene had 3 kinderen uit haar huwelijk met PIETER DE BLOCK(fs Andries): Catharina 10j, Joannes 7j en Pieter DE BLOCK 3j. Voogden: JOANNES DE BLOCK(fs Lieven) en JAN JANSSENS. 30 10 1741.

 

f 92- JOANNES ROLLIER houder sterfhuis ANNA CATHARINA DURINCK, overleden Stekene 11 08 1741; samen 5 kinderen: Gillis 12j, Pieter 5j, Joseph 3j, de 4de en de 5de geboren mei 1741. Voogden: JAN DURINCK en JAN VAN GOETHEM. Land in Vrasene. 11 11 1741.


pagina 123 

f 94v- Sr JOANNES VYDT houder sterfhuis CATHARINA CALLE. De overledene had 4 kinderen uit haar huwelijk met AMBROSIUS INGHELS: Josyne 22j, Marie Therese 21j, Gillis 14j en Merjanne INGHELS 13j .   Voogden: JAN VAN MEERSSCHEN en JAN INGHEL. 25 11 1741.

 

f 101v- PIETER FRANS VAN POTTELBERGHE en JOANNES FRANCIES THUYSBAERT voogden van de 3 minderjarige wezen van MICHIEL BORM(fs Michiel en MARIE POOTERS), overleden Stekene 09 05 1741 en wijlen MARGARIETA THUYSBAERT(fa Laureys): Joseph Francies 17j op 18 12 1741, Angeline 15j op 06 12 1741 en Elisabeth BORM 13j. Er was land gerfd van de moeder van de overledene in Kemzeke. De overledene had 2 halfzusters: ANNA CATHARINA VAN POTTELBERGHE x geweest JAN DE WITTE en MARIE VAN POTTELBERGHE en een halfbroer FRANCIES VAN POTTELBERGHE; hij had eveneens een broer JUDOCUS BORM. Er was eveneens land in Sinaai. 23 12 1741.

 

f 105v- JOOSINE DE SMEDT houder sterfhuis ADRIAEN MEUL(fs Pieter), overleden Stekene .. 10 1741; zonder kinderen. De overledene en de houder hadden een contract langst leven langst gebruik, opgemaakt voor notaris  COGHEN op 10 01 1726. Erfgenamen: CORNELIS  MEUL, broer van de overledene; JAN MEUL, ook broer en voogd van de nog minderjarige broer en zuster: Philippus en Ursula MEUL; JUDOCUS, ADRIAEN en JACOBUS PRAET; JANNO PRAET, begijntien te Gent; JOANNES en ADRIAEN REYN. 20 01 1742.

 

f 110v- JOANNA STROBBE houder sterfhuis JACOBUS BORGELJOEN, overleden Stekene; samen 6 kinderen: Marjanne 24j, Joanna Catharina 22j, Laureys 20j, Judocus 18j, Pieternelle 16j en Jacobus BORGELJOEN 14j. Voogden: LAUREYS VAN DE VELDE en DIRICK STROBBE. 20 01 1742.

 

f 113- Liquidatie van staat en inventaris overgebracht bij JOANNES VIJDT houder sterfhuis wijlen CATHARINA CALLE, die tevoren weduwe was van AMBROSIUS INGHELS. Voogden van de minderjarige kinderen: JAN INGHELS en JAN VAN MEERSCHE. 31 01 1742.

 

f 118v- LAUREYS VAN DE VELDE(fs Gillis) houder sterfhuis ANNA BORGELJON, overleden Stekene 22 11 1741; samen nog 2 kinderen in leven: Joanna 20j op 10 02 1742 en Marjanne VAN DE VELDE 17 op 01 09 1742. Voogden: PIETER VAN DE VELDE en Sr JACOBUS THUYSBAERT, materneel. 17 02 1742.

 

f 121v- JOANNES DE BLOCK(fs Lieven) houder sterfhuis JOOSINA VAN POTTELBERGHE(fa Joos en JOOSINA DE BLOCK), overleden Stekene 14 08 1741; zonder kinderen. De overledene had 3 kinderen uit haar huwelijk met MATHIJS VAN BUYNDER(fs Simoen): Simoen 12j op Allerheigen 1741, Jan 11j op 05 01 1742 en Pieter VAN BUYNDER 8j op Kerst 1741. Voogden: MATHIJS VAN BUYNDER(fs Jacques) en ANDRIES VAN POELE. 03 03 1742.

 

f 127- JACOBUS PRAET en PIETER VAN HECKE voogden van de 4 mionderjarige weeskinderen van wijlen JAN VAN HECKE(fs Pieter) en MARIE VAN STAPPEN, over goederen gerfd door overlijden van MARIE VAN HECKE(gewezen huisvrouw van JACOBUS CAMMAERT), overleden Polder van Beoostenblye .. .. 1729, tante van de wezen. 14 03 1742.

 

f 132v- JUDOCUS MEUL houder sterfhuis JOANNA DHANIS, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Philippus Jacobus 2j en Michiel Meul 1j. Voogden: MICHIEL DHANIS en CORNELIUS DE PRAETER. 03 03 1742.

 

f 135- MARIE THERESIA BORM(fa Jacobus), weduwe en houder sterfhuis JAN VAN VLIERBERGHE(fs Gillis), haar overleden man, overleden Stekene 27 12 1741; samen 2 kinderen: Gielielmus 4j en Jacobus VAN VLIERBERGHE 2j. Voogden: JOANNES VIJDT en GIELIAM VAN VLIERBERGHE. 03 03 1742.

 

f 138- ANTHONIUS VAN MEIRSSCHE(fs Pauwel) houder sterfhuis LIVIENE VAN GOETHEM(fa Jan en PETRONELLA THUYSBAERT), overleden Stekene 25 11 1741; samen 5 kinderen: Petronella Liviena 16j op 26 02 1742, Isabella 12j op 14 01 1742, Francies Joannes 10j op 17 08 1742, Joanna Marie Cecilia 6j op 22 11 1741 en Livyne Amelberga VAN MEIRSSCHE 23 08 1739. Voogden: PIETER VAN MEIRSSCHE(fs Pauwel) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Jan). De overledene had een broer GILLIS VAN GOETHEM en een zuster ANNA VAN GOETHEM. 03 03 1742.

 

f 146v- MARIE DELVAL weduwe en houder sterfhuis Sr PIETER VERCAUTEREN, schepen  van Stekene, overleden Stekene 03 01 1742; samen 2 kinderen: Joannes 22j en Anna Marie VERCAUTEREN 18j. Voogden: JACOBUS VERCAUTEREN en de procureur LAUREYS VAN PUYVELDE. 28 04 1742.


pagina 124  

f 150v- Staat en inventaris sterfhuis CAREL VERBEECK(fs Carel), overleden Stekene 22 10 1741 en zijn huisvrouw ELISABETH COLSENS, overleden Stekene 29 11 1741, waarvan 2 kinderen: Joanna Catharina 7j en Barbara VERBEECK, die overleed na de dood van haar ouders te St Pauwels op 04 04 1742. Voogden: PIETER AUGUSTINUS VERBEECK en FRANS DE CLIPPELEERE wonende Kieldrecht. 28 04 1742.

 

f 155v- FRANS BAERT en JUDOCUS STROBBE voogden van de 2 weeskinderen van wijlen GILLIS VAN POELE en MARIE BAERT, beide overleden Stekene: Amelberge 10j en Marie Joanna VAN POELE 3j. 12 05 1742.

 

f 159- AMELBERGA VAN OVERLOOP(fa Baudewijn en CATHARINA JANSSENS), weduwe en houder sterfhuis JAN DE BLOCK(fs Jan en CATHARINA BLENDEMAN), overleden Stekene 31 12 1641; samen 2 kinderen: Pieter 3j op 21 01 1742 en  Norbertus DE BLOCK(COCK) 22 04 174. Voogden: GILLIS DE BOCK (fs Jan) en GILLIS SPIESSENS(fs Adriaen). De overledene had 2 broers GILLIS en PIETER DE BOCK en een zuster van halven bedde(+) x ANDRIES BORM en nog een zuster van halven bedde: AMELKEN DE BLOCK . 12 05 1742.

 

f 163- PHILIPPUS WALGRAEVE houder sterfhuis ANNA DIERINCKX(fa Jan), overleden Stekene .. 11 1741; samen 4 kinderen nog in leven: Gillis Francies 9j in september 1742, Anna Catharina 5j, Joannes Baptist 3j en Augustinus WALGRAEVE 2j in september 1742. Voogden: MATHIJS VAN BUYNDER, schepen ex officio en ANDRIES VAN DE POELE. 25 05 1742.

 

f 168v- MARIE MERCKX(fa Adriaen) houder sterfhuis LOUYS DE MAESSCHALCK, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Joanna Marie 12j, Anna Barbarina 10j en Joanna Cornelia DE MAESSCHALCK 8j. Voogden: JAN BAPTIST CLAEYSSENS en ADRIAEN MERCKX(fs Adriaen). 11 06 1742.

 

f 171- JUDOCUS JACOBUS ROTTHIER(fs Joos) en GILLIS DE RIJCKE voogden van de 2 weeskinderen van wijlen JUDOCUS ROTTHIER(fs Joos) en JOANNA DANIJS(fa Jan): Elisabeth 20j en Joosine ROTTHIER 17j, over goederen gerfd door overlijden van hun vader, overleden Stekene .. 12 1741. Ook erfgenaam: de halfbroers Joannes ROTTHIERS, overleden Stekene 03 01 1742 en Adriaen ROTTHIERS, overleden Stekene 21 12 1741. 23 06 1742.

 

f 177- JACOBUS ROTTHIER(fs Joos) en JOANNES STURM(fs Jan) voogden van het enig nog levende weeskind van JUDOCUS ROTTHIER(fs Joos), overleden Stekene 09 12 1741 en ELISABETH STURM(fa Jan), overleden Stekene 11 12 1741: Joanna ROTTHIER 8j, over goederen gerfd door overlijden van haar vader en haar moeder en haar 2 minderjarige boers, Adriaen, overleden Stekene 21 12 1741 en Jan ROTTHIERS, overleden Stekene 03 01 1742. 23 06 1742.

 

f 183- BERBERA VERMEYREN houder sterfhuis LAUREYS GEERINCKX, overleden Stekene 24 03 1742; samen 2 kinderen: Joanna 22j en Anna Cornelia GEERINCKX 18j. Voogden: PIETER GEERINCKX en CORNELIS DHANIS. Land in Kemzeke. 25 06 1742.

 

f 188v- Srs JAN THUYSBAERT(fs Jan) en Jacobus THUYSBAERT(fs Laureys) voogden over de nog minderjarige wees Joosyne Petronelle THUYSBAERT, dochter van PIETER THUYSBAERT(fs Jan) en MARGRIETA THUYSBAERT(fa Laureys) over goederen gerfd door overlijden van JOANNES FRANCIES THUYSBAERT, broeder van vollen bedde. De wees heeft nog een zuster MARIE THUYSBAERT. Land in Kemzeke. 23 06 1742.

 

f 190v- PIETER FRANCIES VAN POTTELBERGHE en JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys) voogden van de 3 jongste wezen van MICHIEL BORM en MARGARETHA THUYSBAERT(fs Laureys) over goederen gerfd door overlijden van JOANNES FRANCIES THUYSBAERT(fs Pieter), jongman, halven broeder van de wezen uit het eerste huwelijk van de moeder. 23 06 1742.

 

f 191v- JACOBUS ROTTHIERS en GILLIS DE RIJCKE voogden van de 2 weeskinderen van wijlen JUDOCUS ROTTHIERS en wijlen JOANNA DENIJS(fa Jan), over goederen gerfd door overlijden van ANNE MARIE ROTTHIERS, overleden Stekene 06 01 1742, gewezen huisvrouw van JAN DE WITTE(fs Jan), zuster van vollen bedde. 21 07 1742.


pagina 125  

f 195v- JACOBUS ROTTHIERS en JOANNES STURM voogden van het enig weeskind van JUDOCUS ROTTHIERS uit zijn 2de huwelijk met wijlen ELISABETH STURM(fa Jan), over goederen gerfsd door overlijden van ANNA MARIA ROTTHIERS, overleden Stekene 06 01 1742, gewezen huisvrouw van JAN DE WITTE, halve zuster van de wees. 21 07 1742.

 

f 198- PETRONELLA CAMOEN(fa Thomas en CATHARINA DE BLIECK) weduwe en houder sterfhuis JAN VAN VLIERBERGHE(fs Pieter en JOANNA SAEY), overleden Stekene 08 09 1741; samen 2 kinderen: Cornelis 5j op 01 10 1742 en Catharina VAN VLIERBERGHE 22 10 1740. Voogden: ....NAUTS(ex Winckel) en CORNELIS DE BLIECK. 10 12 1742.

 

f 201v- JUDOCUS STROBBE houder sterfhuis ELISABET VAN DE POELE, overleden Stekene 25 01 1742; samen 2 kinderen: Andries 14j en Baudewijn STROBBE 7j. Voogden: MARIJN DE BLIECK en . . 01 10 1742.

 

f 208- JOANNES VAN DE POELE en . voogden van de 3 weeskinderen van GEERAERDUS VAN DE POELE, overleden Stekene en LIVIENE VERHAEGEN, overleden Stekene 27 03 1742: Amelberga 7j, Mathijs Norbertus 5j en Joanna Judoca VAN DE POELE 1,5j over alle goederen gerfd van hun ouders. 15 09 1742.

 

f 210- AMELBERGA JANSSENS weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS BLENDEMAN(fs Jan en CATHARINA STEVENS), overleden Stekene 20 06 1742; samen 6 kinderen: Joannes en Gillis meerderjarig, Catharina 19j op 10 04 1742, Cornelis 16j op 05 06 1742, Anna Maria 14j op Allerheiligen 1742 en Pieter BLENDEMAN 10j op 01 06 1742. Voogden: JOANNES BLENDEMAN en JAN DE SMET(fs Petrus). 01 10 1742.

 

f 217- JOANNA VAN HESE(fa Jacobus) weduwe en houder sterfhuis JOOS VERMEIRE, overleden Stekene 23 04 1742; samen 1 kind: Joannes Baptist VERMEIRE 3j. Voogden: JUDOCUS VERMEIRE en JAN BAPTIST VERBEKE. De overledene had nog 5 kinderen uit zijn huwelijk met CATHARINA PRAET(fa Jan): Elisabeth, Judocus, Jacobus, Pieter en Joanna VERMEIRE. Voogden: JUDOCUS VERMEIRE en JACOBUS PRAET. 13 10 1742.

 

f 222- ANNA SIBIELE weduwe en houder sterfhuis JAN FRANS VAN HAVERMATE(fs Guilliam en ANNA MARGARIETA SAEYS), overleden Zele, land van Dendermonde, 28 01 1742, wonende Stekene; samen 2 kinderen: Adriaen 3j in september 1742 en Joannes VAN HAVERMAETE 1j in mei 1742. Voogden: JOANNES VAN AVERMATE en HERMANUS VAN GOETHEM. Land in Zele. De overledene had 5 broers: Jacobus en Gillis Frans VAN AVERMATE meerderjarig en 3 nog minderjarig. ANNA SIBIELE is de kleindochter  van JAN VAN GOETHEM. 13 10 1742.

 

f 224- JAN HANDELIS houder sterfhuis PETRONELLA BLENDEMAN(fa Pieter en JANNO SCHEIRIS), overleden Stekene .. 09 1742; samen 1 kind: Joannes Francies HANDELIS 3j. Voogden: GILLIS BLENDEMAN en PIETER STROOBOS. De overledene had nog 1 kind uit haar huwelijk met SIMON VAN BUNDER: Judocus VAN BUNDER 6j in maart 1743. Voogden: MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacques) en PIETER BLENDEMAN. De oudste wees had een overleden zuster Joanna VAN BUNDER en een halfzuster Joosine VAN BUNDER. 27 10 1742.

 

f 226v- PIETER LEMS(fs Jan en CATHELIJNE JANSSENS) houder sterfhuis PETRONELLA VAN OVERLOOP(fa Gillis en ANNA VAN DAMME), overleden Stekene 28 09 1742; samen 2 kinderen: Catharina 9j op 25 07 1742 en Levena LEMS 8j. Voogden: FRANS TALBOOM(tot Eksaarde) en PIETER VAN OVERLOOP(fs Gillis). 10 11 1742.

 

f 228v- JOOS DE WITTE en JAN BECKX voogden over het enige weeskind van wijlen JUDOCUS BORM en JOOSINE VAN DOORSLAER(fa Franois): Marie BORM, over goederen gerfd door overlijden van CATHARINA VAN HECKE, overleden Oostvriessen polder Staten bodem 15 09 1742, grootmoeder materneel van de wees. Mede erfgenamen: JAN VAN DOORSELAERE, PIETER DE KREMER x AMELBERGA VAN DOORSELAERE; JAN BECKX x FRANCOISE BRUGGEMAN en FRANCIES THIENPONT, oom en tantes van de wees. Land in Daknam. 24 11 1742.

 

f 231v- Staat en inventaris sterfhuis JOANNA VAN GOETHEM(fa Jan), overleden Stekene 29 06 1742, weduwe wijlen JUDOCUS SIBILE; samen 8 kinderen: Anna Petronella SIBILE weduwe FRANS VAN HAVERMATE, Joannes 24,5j,Marie 23j in mei 1742, Pieter 22j, Pieter Augustinus 20j, Hermanus 19j,Suzanna 18j en Adriaen 14j.


pagina 126

Voogden:ADRIAEN STOBBELEIRE(fs Jan) en AUGUSTINUS VAN GOETHEM. 22 12 1742.

 

f 233v- JOANNA DHONT(fa Jan) houder sterfhuis JOOS VAN DE POELE, overleden Stekene .. .. 1742; samen 1kind: Mathijs VAN DE POELE. Voogden: JOANNES VAN DE POELE en MATHIJS DHONT. De overledene had nog 4 kinderen uit zijn huwelijk met MARIE STROBBE(fa Dierick): Dierick, Marie, Geeraert en Jacobus VAN DE POELE. Voogden: JOANNES VAN DE POELE en JUDOCUS STROBBE(fs Dierick). 24 11 1742.

 

f 237v- PETRONELLA DE SUTTER weduwe en houder sterfhuis JAN CALLE(fs Pieter), overleden Stekene 23 05 1742; zonder kinderen. De overledene had 2 kinderen uit zijn huwelijk met THERESIA VAN PUYVELDE: Pieter 12j en Joannes CALLE 9j. Voogden: JOSEPH VAN HECKE en ADRIAEN BAERT. 22 12 1742.

 

f 241- MARGARIETA CALLE(fa Pieter) weduwe en houder sterfhuis LAUREYS VAN STAPPEN(fs Pieter en MARIE THUYSBAERT), overleden Stekene 06 05 1742; samen 1 kind: Joannes Baptist VAN STAPPEN 18 04 1742. Voogden: Sr JOSEPH VAN HECKE en Sr JOANNES BAPTIST THUYSBAERT. De overledene had land gerfd van zijn vader onverdeeld met zijn tante MARIE VAN HECKE in Sinaai. JOSEPH PASTELEROM was gehuwd met MARIE VAN STAPPEN, tante van de overledene. 22 12 1742.

 

f 248- JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Mathijs) houder sterfhuis JANNO VAEL, overleden Stekene 08 06 1742; samen 4 kinderen: Catharina 17j, Gillis 13j, Amelberga 12j en Anthone VAN OVERLOOP8j. Voogden: ANTHONIUS  VAEL en GILLIS VAN OVERLOOP. 08 02 1743.

 

f 251- LAUREYS MATHIJS houder sterfhuis JOANNA VAN MAERCKE(fa Adriaen), overleden Stekene 01 11 1742; samen 1 kind: Adriane MATHIJS 3j op 28 08 1742. Voogden: JOOS MATHIJS(broer) en JAN TALBOOM(fs Jan), wonende Polder van Beoostenbleye. PIETER DHANIS is zoon van de zuster van de houder: MARIE MATHIJS. 09 03 1743.

 

f 256- Sr PIETER PASTELEROM(fs Pieter) erfgenaam CATHARINA BORM, overleden Stekene 02 05 1734, zijn moeder, laatst weduwe van zijn vader PIETER PASTELEROM de oude. Ook erfgenaam:PIETER VAN HECKE x LIVIENA PASTELEROM; JOSEPH PASTELEROM(overleden broeder van PIETER PASTE -LEROM de jonge) x MARIE VAN STAPPEN. 12 03 1743.

 

f 263- Staat en inventaris van JACQUEMIJNTIEN MARINUS(fa Laureys) en PAESSCHYNE VEIRREMANS) Schellebelle en overleden Stekene 04 03 1743 houder sterfhuis JAN VERBEKE(fs Gillis en JACQUEMIJNTIEN VIJDT); samen 4 kinderen: Gillis, Angelina  x FRANS DE BRUYNE, Joannes Henricus 22j op 19 03 1743 en Marie Catharina VERBEKE 19j op 01 01 1743. Voogden: GILLIS VERBEKE en PIETER MARTENS(fs Pieter). 12 03 1743.

 

f 266- GODELIEVE VAN POELE weduwe en houder sterfhuis PIETER DE CONINCK, overleden Stekene 16 08 1740; samen 2 kinderen: Joannes 1,5j en Marie Pieternelle DE CONINCK 5m. Voogden: ANDRIES DE CONINCK en CORNELIS VAN OVERLOOP. 07 09 1743.

 

f 269v- BREGITTA DE POTTER weduwe en houder sterfhuis MATHIJS VERHEECKEN(fs Mathijs), overleden Stekene 14 06 1743; samen 6 kinderen: Gillis meerderjarig, Theresia 26j, Marie 18j, Magdalena 15j, Ferdinande 13j en Mathijs VEREECKEN 9j. Voogden: GILLIS VEREECKEN en MICHIEL DE POTTERE uit Sinaai. 23 07 1743.

 

f 274- PIETER FERRERE(fs Philippus) houder sterfhuis ELISABET VAN RUMSTE(fa Gillis), overleden Stekene 30 08 1743; samen 5 kinderen nog in leven: Catharina 19j op 08 09 1744, Anthone 14j, Petronella 12j, Anna Marie 10j en Pieter FERRERE 6j op 06 01 1744. Voogden: ADRIAEN RAES, paterneel en PIETER VAN RUMST, materneel. 05 10 1743.

 

f 277- PETRONELLA MEUL(fa Cornelis) weduwe en houder sterfhuis JACOBUS VANDER MOORTEL, overleden Stekene 23 06 1743; samen 4 kinderen: Cornelis 7j, Marie 5j op Allerheiligen, Catharina 3j en Joanna VANDER MOORTEL 5m. Voogden: MICHIEL VANDER MOORTEL en JACOBUS MEUL. 05 10 1743.


pagina 127 

f 280- Sr PIETER GEERINCKX en CORNELIS DHANIS voogden van de enige minderjarige wees van BERBERENA VERMEIREN,die weduwe was van wijlen LAUREYS GEERINCKX: Anna Cornelia GEERINCKX 19j en Joanna GEERINCKX  over goederen gerfd door overlijden van hun moeder BERBERINA VERMEIREN. 16 11 1743.

 

f 284- JOANNES PAUWELS houder sterfhuis ELISABETH MACHIER, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Joanna 6j, Amelberga 4j en Marianne PAUWELS 1,5j. Voogden: JUDOCUS PAUWELS en PIETER DE RIJCKE. 16 11 1743.

 

f 285v- ELISABETH VERMEIRE weduwe en houder sterfhuis JACOBUS STURM, overleden Stekene 14 04 1741; samen 5 kinderen nog in leven: Joanna Catharina 19j in april 1741,Joannes 12j op 03 01 1741, Jacobus 9j op 08 09 1741, Elisabeth 6j in september 1741 en Joosine Isabelle STURM 2j in oktober 1741. Voogden: MATHIJS VAN BUNDER en CORNELIS DHANIS. De overledene bezat een deel van een venne onverdeeld met JOORIS VAN VLIERBERGHE. 11 01 1744.

 

f 289v- JAN VAN GOETHEM(fs Jan) houder sterfhuis JOANNA SMET(fa Pieter), overleden Stekene 25 11 1743; samen 3 kinderen: Marie 21 10 1725, Pieter Laureys 15 12 1730 en Isabella VAN GOETHEM 14 10 1733. Voogden: LAUREYS VAN GOETHEM en GIELIELMUS DE DAUW. 11 01 1744.

 

f 294- MARIE VERSTEGHEN houder sterfhuis CORNELIS MEUL, overleden Stekene 05 11 1743; samen 1 kind: Joannes MEUL 5j. Voogden: JACOBUS MEUL en JACOBUS DE VLIEGHER. De overledene bezat een venne onverdeeld met de erfgenamen van PETRONELLA ACKE. 22 02 1744.

 

f 298v- Sr JOANNES DE BROUWER en CORNELIS DE BLOCK voogden van het enig weeskind van JAN VAN BUNDER(fs Simoen) en JOOSINA DE BLOCK over goederen gerfd door overlijden van JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 16 05 1744.

 

f 300- Sr JOANNES DE BROUWER(fs Gillis) en JOANNES STURM voogden van de 2 weeskinderen van wijlen JOOSINE STURM en JOANNES VERBRUGGHE over goederen gerfd door overlijden van JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 16 05 1744.

 

f 302- MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacques) en ANDRIES VAN POECKE voogden van de 3 weeskinderen van MATHEUS VAN BUNDER(fs Simoen) en JOOSINE VAN POTTELBERGHE over goederen gerfd door overlijden van JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, nicht van de wezen, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 16 05 1744.

 

f 304- MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacques) en CORNELIS DHANIS(fs Marinus) voogden over de 5 weeskinderen van wijlen JACOBUS STURM(fs Jacobus en CATHARINA VAN BUNDER) en ELISABETH VERMEIRE(fa Anthonius) over goederen gerfd door overlijden van JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, nicht paterneel,begijntje in het Groot Begijnhof  te Gent. 16 05 1744.

 

f 306- LAUREYS VAN DE VELDE en DIERICK STROBBE voogden van de wezen van wijlen JACOBUS BOURGUILLON en JOANNA STROBBE over goederen gerfd door overlijden van JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, nicht van de wezen, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 16 05 1743.

 

f 308- Sr JACOBUS THUYSBAERT en EGENIUS PUYLAERT voogden van de weeskinderen van wijlen ANNA BOURGUILLON(fa Daneel) en LAUREYS VAN DE VELDE(fs Gillis) over goederen gerfd door overlijden van JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 16 05 1744.

 

f 310- MATHIJS VAN BUNDER(fs Jacobus) en GILLIS BLENDEMAN voogden van het enig weeskind van SIMOEN VAN BUNDER(fs Simoen) en PETRONELLA BLENDEMAN over goederen gerfd door overlijden vna JOANNA MARIE MAGDALENA VAN DE VELDE, overleden Gent 25 12 1743, nicht van de wees, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 16 05 1744.


pagina 128 

 f 312- GILLIS NAUTS(fs Jacques) houder sterfhuis JACOMIJNTIEN DE BUYSSCHERE(fa Andries en TANNEKEN VAN DE POELE), overleden Stekene 04 07 1744; samen 5 kinderen: Jan 21j in mei 1744, Pieter 19j in juli 1744, Catharina 17j in juli 1744, Abraham 12j in februari 1744 en Apollonia Jacoba NAUTS 7j op 13 02 1744. Voogden: MATHIJS NAUTS uit Sinaai en PIETER DE BUYSSCHERE. De overledene had 2 broers: PIETER en JOANNES DE BUYSSCHERE. 12 09 1744.

 

f 315- PIETER VAN DE VELDE houder sterfhuis JOZIEN SCHOOF; zonder kinderen. Erfgenamen: JOOZIEN VAN HECKE, halve zuster materneel en MARGRIET SCHOOFS, halvezuster paterneel. 10 10 1744.

 

f 318- JUDOCUS SCHELFHOUT(fs Adriaen) houder sterfhuis MARIA ANNA VAN BRUSSEL(fa Franois en JOOSINE DE JONGHE), overleden Stekene 28 09 1744; samen 1 kind: Joosine SCHELFHOUT 18 08 1743. Voogden: MATHIJS PERSOON en PIETER VAN BRUSSEL. 07 11 1744.

 

f 321- LAUREYS CLEMENT houder sterfhuis MARIANNE VOSSCHAERT, overleden Stekene 13 09 1744; samen 3 kinderen: Joanna 9j, Joosine Marie 7j en Joannes Cornelis CLEMENT 3j. Voogden: JAN CLEMENT, paterneel en JOANNES VOSSCHAERT, materneel. De overledene bezat 1/3 van een behuisde hostede in Sinaai. 07 11 1744.

 

f 323v- PIETER DE BUYSSCHERE houder sterfhuis MARIE ANNE VAEL, overleden Stekene 18 10 1744; samen 3 kinderen: Joannes 11j, Marie 6j en Joanna Margarieta DE BUYSSCHERE 1,5j. Voogden: JOANNES DE BUYSSCHERE en Sr ANTHONE VAN GOETHEM. 16 01 1745.

 

f 325- ADRIAEN THUYSBAERT(fs Joos) houder sterfhuis BARBEL THERESIA BRYS, overleden Stekene 25 11 1744; samen 3 kinderen: Amelberge 12 05 1737, Jacob 28 08 1739 en Gillis THUYSBAERT 08 06 1742. Voogden: JACOBUS THUYSBAERT(fs Laureys) en JAN BRYS(fs Gillis). Land in Sinaai bekomen door verkaveling ten sterfhuize van JAN DE WITTE en CATHARINA VAN DOORSELAER. Land in St Niklaas en nog een stuk land in Sinaai bekomen door verkaveling ten sterfhuize van BARBEL DE WITTE, tante van de overledene. 06 02 1745.

 

f 334- THOMAS ANTHONE VAN DUSSEL(fs Jan en MARIA GOEMAN) houder sterfhuis JOANNA DUYCK(fa Laureys en CORNELIA DE BOCK), overleden Stekene 27 12 1744; samen 2 kinderen: Jan 9j en Judoca VAN DUSSEL 4j op 01 05 1745. Voogden: ADRIAEN VAN DUSSEL en PAESSCHIER LAUREYS DUYCK. Moeder en vader van de overledene nog in leven. 06 03 1745.

 

f 336- CHRISTIAEN VAN HECKE en LAUREYS VAN DAELE voogden van het enige minderjarige weeskind van wijlen LIVINA VAN HECKE en PIETER CLINCKAERT over goederen gerfd door overlijden van Jonffr CATHARINA VAN HECKE, overleden Gent .. 01 1745, tante materneel van de wees, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. 10 03 1745.

 

f 337- JACOBUS PRAET en PAUWELS VAN MEESSCHE voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen JAN VAN HECKE en MARIE VAN STAPPEN over goederen gerfd door overlijden van Jonffr CATHARINA VAN HECKE, overleden Gent .. 01 1745, tante paterneel van de wezen, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. De wezen hadden nog 4 meerderjarige broers en zusters.10 03 1745.

 

f 337v- MICHIEL VAN SCHOOTE en GILLIS DE RIJCKE voogden van het enige minderjarige weeskind Joosina ROTTHIER, van wijlen JUDOCUS ROTTHIER uit zijn eerste huwelijk met wijlen JOANNA DENIJS over goederen gerfd door overlijden van JACOBUS ROTTHIER, oom van de wees. MICHIEL VAN SCHOOTE is schoonbroer van de wees. De wees heeft ook een halfzuster: Joanna ROTTHIER. 17 04 1745.

 

f 342v- MICHIEL VAN SCHOOTE en JOANNES STURM voogden van de enige wees Joanna ROTTHIER, van wijlen JUDOCUS ROTTHIER uit zijn 2de huwelijk met wijlen ELISABETH STURM over goederen gerfd door overlijden van JACOBUS ROTTHIER, oom van de wees. 17 04 1745.

 

f 346v- JOANNES STROBBE en Sr JOANNES TRUYMAN voogden van de 2 minderjarige weeskinderen van wijlen ELISABETH DE SWEEMER, overleden Stekene 08 05 1745 uit haar 1ste huwelijk met wijlen CORNELIS STROBBE: Joannes 20j en Theodorus STROBBE 18j. 27 11 1745.

 

f 354- JACOBUS THIERON(fs Jan) houder sterfhuis EMERENTIANA BRAEY(fa Geeraert en EMEREN -TIANA FRUITIER), overleden Stekene 08 11 1745; samen 2 kinderen nog in leven: Ivo Jacobus 2j op 04 02 1746


pagina 129

en Catharina Theresia THIRON 1j op 26 02 1746. Voogden: JAN THIERON(ex Beveren) en JACOBUS BRAEY( ex Melsele). De ouders van de overledene zijn beide overleden te Melsele. 11 12 1745.

 

f 356- ANTHONIUS VAEL houder sterfhuis ISABELLA BUERMAN, overleden Stekene 09 12 1745; samen 4 weeskinderen: Judocus 14j, Frans 11j, Bernardus 6j en Jacobus VAEL 2j. Voogden: JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Mathijs) en JAN BUERMAN. De overledene had nog 1 kind uit haar 1ste huwelijk met PIETER ONGENAY: Joannes Baptist ONGENAE 17j. Voogden: GUILLIAM VERSTEGHEN en JAN BUERMAN. 22 01 1746.

 

f 359v- SILVESTER DE BROUWER houder sterfhuis MARIANNE VAN OOST, overleden Stekene .. .. 1745; samen 1 kind: Pieternelle Thersia DE BROUWER 2j. Voogden: JAN BAPTIST BEERTENS en ADRIAEN DE BROUWER. 22 01 1746.

 

f 361v- FRANCIES VAN VLIERBERGHE(fs Laureys en JOANNA VAN GOETHEM) houder sterfhuis AMELBERGA VAN VLIERBERGHE(fa Jan en JOOSINE SCHUERMAN), overleden Stekene 16 07 1745; samen 5 kinderen: Jan gehuwd en meerderjarig, Laureys 22j op 08 05 1746, Gillis 20j, Cornelis 17j en Anna Maria VAN VLIERBERGHE14j op 29 11 1745. Voogden: JAN VAN VLIERBERGHE(fs Francies) en JAN VAN VLIERBERGHE(fs Jan). De overledene had 2 broers: JAN en CORNELIS VAN VLIERBERGHE. 05 02 1746.

 

f 371- CATHARINA THERESIA VAERENDONCK houder sterfhuis MICHIEL BORM(fs Mathijs en PETRONELLA DE COCK), overleden Stekene 16 07 1745; samen 7 kinderen: Mathijs 27j in mei 1746, Joosina 25j, Amelberga 23j, Joannes 21j op 05 03 1746, Agnes 17j, Petronella 14j en Anna Catharina Borm12j. Voogden: MATHIJS BORM(fs Mathijs) en MATHIJS BORM(fs Michiel). De overledene had venne onverdeeld met de kinderen van JAN BORM. 19 02 1746.

 

 

REGISTER 433

============

1746 - 1750

 

 

f 1- FRANCISCA DE CORTE(fa en PETRONELLA DE LODDE) weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS HULSTAERT(fs Laureys en CORNELIA DE DIJCKER), overleden Stekene 04 03 1746; samen 1 kind: Cornelis HULSTAERT 8j op 25 05 1746. Voogden: ANDRIES HULSTAERT en JOANNES FERKET. De houder was voorheen gehuwd met JOOS FERKET(sterfhuis 21 01 1735), waarvan 2 kinderen. 30 04 1746.

 

f 4- ADRIANA TALBOOM houder sterfhuis JACOBUS VAN LAERE, overleden Stekene; samen 3 kinderen. 04 06 1746.

 

f 6v- MICHIEL DE SMET(fs Gillis) houder CATHARINA SMET, overleden Stekene 03 05 1746; samen 5 weeskinderen: Pieternelle 14j, Janno 9j, Pieter Judocus 8j, Gillis Frans 5j en Marie DE SMET 1j3m. Voogden: JAN SMET en JUDOCUS SMET. 02 07 1746.

 

f 10- AMELBERGA DAELEMAN houder sterfhuis JACOBUS MORREEL, overleden Stekene 01 07 1746; samen 3 kinderen: Frans 11j, Marie 8j en Pieter Augustinus MORREEL 9m. Voogden: JACOBUS DE LIEVEHAEN en JAN PIETER DAELEMAN. 02 07 1746.

 

f 11v- DIGNA MEUL houder sterfhuis JAN VAN HOY, overleden Stekene 08 04 1746; samen 5 kinderen: Jan Baptist 12j, Amelberga 10j, Adriaen Frans 8j, Joseph 6j en Marcus VAN HOY 2j. Voogden: PIETER VAN HOY(fs Pieter) en JUDOCUS MEUL(fs Philippus). 02 07 1746.

 

f 14v- Staat en inventaris JAN DE BLOCK(fs Franciscus en ANNA VAN GAEVER), minderjarig, overleden Axelambacht 15 04 1746. Erfgenamen: JUDOCUS DE SMET en MATHIJS DE BLOCK voogden van de enige levende wees Joannes DE BLOCK, broeder van de overledene; JUDOCUS DE SMET en JUDOCUS DE PRAETER voogden van de enige wees Joosina DE PRAETER, dochter van wijlen ANNA VAN GAEVER uit haar 2de huwelijk met JACOBUS DE PRAETER, halfzuster van de overledene. 23 07 1746.


pagina 130  

f 19v- ANNA CHTISTIAENS(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis PIETER LAUREYS VERBEKE(fs Jan en JACQUEMIJNE MARINUS), overleden Stekene 26 05 1746; samen 4 kinderen: Maria Francisca 7j op 09 01 1747, Joseph 5j in maart 1747, Angelina 3j in augustus 1747 en Joanna VERBEKE 5m. Voogden: GILLIS VERBEKE en JOSEPH CHRISTIAENS. JACOBUS, ALEXANDER, JOOSINA en GILLIS CHRISTIAENS zijn broers en een zuster van de houder; MARIE CHRISTIAENS (halfzuster van de houder) x GILLIS TRUYMAN. Er was land in St Pauwels gerfd door de houder langs vaders zijde. JOANNES DE BRUYNE is schoonbroer van de overledene. 03 09 1746.

 

f 23- MICHIEL DHANIS houder sterfhuis AMELBERGA DE SMET, overleden Stekene 02 04 1746; samen 4 kinderen: Petronella Joosina 16j, Joannes 13j, Joanna Maria 10j en Joosina Maria DHANIS 7j. Voogden: GILLIS FRANCIES DHANIS en Sr ANTHONE VAN GOETHEM, materneel, schepen ex officio. 01 10 1746.

 

f 27- JUDOCUS PAUWELS en PIETER DE RIJCKE voogden van de 3 minderjarige weeskinderen van wijlen JAN PAUWELS uit zijn 1ste huwelijk met wijlen ELISABETH MAESCHEIRE: Anna Cornelia 8j, Amelberga 6j en Marianne PAUWELS 4j over goederen Gerfd door overlijden van van hun vader. De overledene was nu gehuwd met CATHARINA VAN WALLE. 08 10 1746.

 

f 28v- PASSCHIER DE SMET(fs Gillis) houder sterfhuis JOOSINA DE LANGHE, overleden Stekene .. .. 1746; samen 7 minderjarige kinderen: Marie, Catherine, Joannes, Adriaen, Judoca, Petrus en Coleta DE SMET. Voogden: PIETER BAERT(ex Lokeren) en ADRIAEN CORNEEL(fs Adriaen), ooms van de wezen. 08 10 1746

 

f 36- ANNA THUYSBAERT(fa Laureys) sterfhuis ADRIAEN CORNEEL(fs Gielielmus), overleden Stekene 10 12 1745; samen 8 kinderen, waarvan 3 minderjarig: Heer en Meester JACOBUS CORNEEL, presbyter bij het slot, Adriaen , Guilliam, Pieter, Maria x JACOBUS PRAET, Joanna 25j, Joannes 23j en Josephus CORNEEL 18j. Voogden: GIELIELMUS CORNEEL en JACOBUS THUYSBAERT. De overledene had een stuk land gerfd van zijn vader bij verkaveling van 03 12 1711. 17 12 1746.

 

f 39v- JOANNA BLENDEMAN houder sterfhuis JUDOCUS VERSTRAETEN(fs Joannes), overleden Stekene 26 11 1746; samen 3 kinderen: Marie 9j, Joosina 7j en Joanna VERSTRAETEN 4j; bovendien was er nog een ongeboren kind. Voogden: JOANNES VERSTRAETEN en PIETER BLENDEMAN. JACOBUS VER -STRAETEN was ook broer van de overledene. 17 12 1746.

 

f 43- JOOSINA DE COCK(fa Adriaen) houder sterfhuis LIVINUS VAN DAMME(fs ), overleden Stekene 09 09 1746; samen 2 kinderen: Paulus 12j op 18 02 1747 en Joosina VAN DAMME 10j op 23 12 1746. Voogden: ADRIAEN VERMEIRE(fs Adriaen) en Sr JOSEPH VAN HECKE, schepen ex officio. De houder was voorheen gehuwd met ADRIAEN VERMEIRE(fs Anthonius), waarvan 2 kinderen. 17 12 1746.

 

f 46- LAUREYS COPPENS houder sterfhuis CATHARINA DE REGGE(fa Joos), overleden Stekene, Voorhoutstraat op 09 09 1746; samen 1 kind: Elena COPPENS 1,5j. Voogden: JOOS DE REGGE en JAN ANTHON COPPENS. Land in Kemzeke. Tijdens zijn huwekijk verkocht de overledene land in Vrasene, Lokeren, Kemzeke en St Pauwels bekomen uit erfenis van ADRIAEN ZAMAN, overleden St Gillis, oudoom van de overledene. 31 12 1746.

 

f 48- JACOBUS DE PRAETERE(fs Laureys) houder sterfhuis JOOSINA VAN DE VELDE(fa Jan en JOOSINA MELS), overleden Stekene 07 01 1747. De houder was tevoren houder sterfhuis ANNEKEN VAN GAEVER(fa Adriaen), waarvan 2 kinderen: Barbarina 6j en Joanna Catharina DE PRAETERE. Voogden: JACOBUS VAN RUMST en JACOBUS DE PRAETERE. 11 02 1747.

 

f 50v- JOOSINA MARIE HERDUWEL(fa MARIE NONNEMAN) weduwe en houder sterfhuis JAN ROLLIER(fs Andries en ANTHONETTE DE BOCK), overleden Stekene 01 12 1746; samen 2 kinderen: Jacobus 3j en Joannes Judocus ROLLIER 1j. Voogden: JOANNES JUDOCUS ROLLIER en PIETER HERDEWEL. De overledene had nog 3 kinderen uit zijn huwelijk met ANNA CATHARINA DIERICK(fa Gillis en ANNA DULLAERT): Gillis 17j, Pieter 10j en Joseph ROLLIER 8j. Voogden: JOANNES JUDOCUS ROLLIER(won Beveren) en JAN DURINCK(won Meerdonk). 01 07 1747.

 

f 59- JAN HUYGHENS(fs Anthonius) houder sterfhuis ELISABET VAN RUMST(fa Jacobus en JANNEKEN DE BLOCK(fa Pieter)), overleden Stekene 24 02 1747; samen 2 kinderen: Jacobus Franciscus 5j op 24 06 1747 en Pieternelle HUYGHENS 05 01 1747. Voogden: JAN BUERMAN en PIETER DE SWEEMER. 01 07 1747.


pagina 131  

f 63- JAN VAN VLIERBERGHE(fs Frans) en JAN VAN VLIERBERGHE(fs Jan) voogden van de 4 minder -jarige wezen van wijlen AMELBERGA VAN VLIERBERGHE(fa Jan) en FRANS VAN VLIERBERGHE(fs Laureys) over goederen gerfd door overlijden van JANNO VAN VLIERBERGHE(fa Olivier), overleden Stekene 27 11 1742, nicht van halven bedde van de wezen. De overledene was gehuwd met ADRIAEN VAN POTTELBERGHE, overleden Stekene .. 04 1747. Eveneens erfgenaam JAN VAN VLIERBERGHE(fs Laureys), broer van de wezen uit hoofde van zijn grootvader JAN VAN VLIERBERGHE, halve broer van  OLIVIER VAN VLIERBERGHE. 25 09 1747.

 

f 65v- CORNELIUS WUYTACK(fs Livinus) houder sterfhuis PITRONELLA PUTTERS, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 1 kind:Marie WUYTACK 22j. Voogden: JAN HUYGENS en JAN WUYTACK. 19 10 1747.

 

f 68v- MATHIJS NAUTS en PIETER DE BUYSSCHERE(fs Andries) voogden van de 5 minderjarige wezen van JACQUEMIJNTIEN DE BUYSSCHJERE(fa Andries) en GILLIS NAUDTS over goederen gerfd door overlijden van TANNEKEN VAN DE POELE, overleden Stekene 18 09 1747, weduwe ANDRIES DE BUYSSCHERE, grootmoeder van de wezen. PIETER en JAN DE BUYSSCHERE beide zonen van de overledene. 11 11 1747.

 

f 70v- MARIA VERSTEGHEN(fa Gillis en ELISABETH VAN DE VOORDE) weduwe en houder sterfhuis JAN HAERENS(fs Jacques en LIVINA DE SMET), overleden Stekene 15 08 1747; samen 2 kinderen: Judocus 3j op 16 12 1747 en Joanna HAERENS 1j sinds 01 02 1747. Voogden: DIRNCK HAERENS en JACOBUS DE VLIEGHER. De overledene was voorheen gehuwd met MARGARITA VAN GENTBRUGGE(fa Jan en ELISABETH DE SMET, waarvan 5 kinderen in leven: Adriaen meerderjarig en jongman, Tresia 25j, Franoise 23j, Jan 19j en Marie Anna HAERENS 15j. Voogden: DURINCK HAERENS en MATHIJS VAN GENT -BRUGGE. Bij overlijden van MARGARITA VAN GENTBRUGGE waren er nog 6 kinderen in leven. De overledene was ook erfgenaam van het overleden weeskind van wijlen MARIE ANNA CALLE en GILLIS BUSSENS. 11 11 1747.

 

f 76- AMELBERGA BORMS(fa Christiaen en JACQUEMIJNTIEN HOLLAERS) weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS MEUL(fs Philippus en ANNA VAN OVERLOOP), overleden Stekene 16 09 1747; samen 2 kinderen: Digna 5j in februari 1748 en Josina MEUL 3j op 11 01 1748 en een nog ongeboren kind. Voogden: CORNELIS DE PRAETER en MATHIJS BORM(fs Mathijs). De overledene had nog 2 kinderen uit zijn huwelijk met JOANNA DHANIS(fa Pieter): Philippus Jacobus 8j en Michiel MEUL 7j. Voogden: CORNELIS DE PRAETER en MICHIEL DHANIS. 25 11 1747.

 

f 80- JOSYNE GEERTS(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Mathijs en ELISABETH DE PRAETER), overleden Stekene 13 09 1747; samen 3 kinderen: Anna Marie 4j op 05 02 1748, Mathijs 2j van 10 11 1747 en Judocus VAN OVERLOOP 03 11 1747. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP(fs Mathijs) en JUDOCUS TRUYMAN. De overledene had nog 4 kinderen uit zijn huwelijk met JOANNA VAEL(fa Anthone): Catharina 21j, Gillis 17j, Amelberga 16hj en Anthone VAN OVERLOOP 12j. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP en ANTHONE VAEL. De oveledene had een broer CORNELIS VAN OVERLOOP. 22 12 1747.

 

f 89v- CATHARINA PARMAN(fa Jacobus en MARIE VAN OVERLOOP) weduwe en houder sterfhuis HENDRICK THIERON(fs Pauwels en JANNEKEN HOORNINCK), overleden Stekene 28 05 1746; samen 5 kinderen: Cornelia 02 01 1730,Adriaen 23 09 1731, Philippus Jacobus 01 05 1736, Gillis Franois THIERON 17 01 1745. Voogden: JACOBUS THIERON en ADRIAEN MEUSSENS. 20 01 1748.

 

f 93- PHILIPPUS WALGRAVE houder sterfhuis MARIE VAN CAMPE(fa Jan en CATHARINA VAN DEN BOSSCHE) Boom, overleden Stekene 26 01 1747; samen 1 kind: Joanna Barberina WALGRAVE 5j op 22 03 1748. Voogden: PIETER VAN HEIRDENBURGH en PIETER GOOSSENS. De houder was voorheen gehuwd met wijlen PETRONELLA LAUREYS, waarvan 1 kind en met wijlen ANNEKEN DIERICK, waarvan 4 kinde -ren. 02 03 1748.

 

f 98- PIETERNELLE VAN POUCKE(fa Christiaen) weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN DEN BER -GHE(fs Jan de oude), overleden Stekene 05 04 1748; samen 1 kind: Joanna Catharina VAN DEN BERGHE 13j van 31 03 1748. Voogden: DANEEL STAES en PIETER VERSCHELDEN. De overledene had nog 1 zoon PIETER VAN DEN BERGHE uit zijn huwelijk met SUZANNA STAES en ook een dochter SUZANNA VAN DEN BERGHE x JOOS SCHOOF, beiden overleden Hulsterambacht, waarvan Pieternelle SCHOOF. Voogden: ANDRIES VAN DE POELE en ANDRIES SCHUERMAN. 11 05 1748.


pagina 132  

f 108- JACOBUS THIERON(fs Jan) houder sterfhuis JOANNA PRAET(fa Pieter en MARIE VAN GAVERE), overleden Stekene 26 02 1748; zonder kinderen. Enige erfgenaam: VERONICA PRAET, zuster van de overledene en minderjarig. Voogden: JAN PRAET en JOANNES VAN GAVERE. 25 05 1748.

 

f 113v- JAN VAN GOETHEM(fs Gillis en SUZANNA VAN DUSSEL) houder sterfhuis CATHARINA DE BOCK(fs Laureys), overleden Stekene 20 04 1748; samen 2 kinderen: Suzanna 5j op 25 09 1748 en . VAN GOETHEM 2j van 04 05 1748. Voogden: JOOS INGHELS en PIETER BRANDT.De houder heeft een zuster CATHARINA MARGARITHA VAN GOETHEM x JOOS INGHELS en een zuster MARIE VAN GOETHEM (+) x . VERWILGHEN, waarvan 1 zoon: ADRIAEN VERWILGHEN. 08 06 1748.

 

f 117v- BAUDEWIJN VAN WYSSEVELDE, houder sterfhuis FRANCOISE NOBLES(fa Jan en AMEL -BERGA VAELE), overleden Stekene 06 03 1748; samen 1 kind: Pieter Joannes VAN WYSSEVELDE 28 12 1746. Voogden: MATHIJS DE CLIPPELAER(won St Andries) en JAN BAPTIST DHOOGHE. Land in Sinaai en Belsele. 27 06 1748.

 

f 125- JOANNA GEERINCCX(fa Laurentius en BARBARA VERMEIRE) weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN PRAET(fs Jacobus en MARIE MEUL), overleden Stekene 04 03 1748; samen 2 kinderen: Jacobus 4j in september 1748 en . PRAET en verder nog een ongeboren kind. Voogden: PIETER ANDRIES PRAET(fs Jacobus) en PIETER GEERINCX. Vader van de overledene is nog in leven. De houder was voorheen erfgenaam geweest ten sterfhuize van het kind van haar zuster ANNA CORNELIA GEERINCX x ANDRIES DE SMET. 06 07 1748.

 

f 135v- JUDOCUS WUYTACK(fs Cornelis) houder sterfhuis CORNELIA DE VREE(fa Frans en LAUREYN -TIEN TALBOOM), overleden Stekene 11 05 1748; samen 4 kinderen:Joanna 11j van februari 1748,Thersia Cornelia 8j op 24 12 1748, Anna Catharina 7j in oktober 1748 en Isabella WUYTACK 3j van 01 01 1748. Voogden: PIETER DE PUYSSELAER, paterneel en ADRIAEN CANT(fs Michiel), materneel ex St Pauwels. De ouders van de overledene zijn nog in leven. 06 07 1748.

 

f 142- Staat en inventaris ten sterfhuize van GUILLIAEM VAN VLIERBERGHE(fs Gillis en PETRONELLA VAN GREMBERGHE), overleden Stekene .. 09 1748 en ook van zijn huisvrouw PETRONELLA ENGELS(fa Marijn en MARIE TALBOOM), overleden Stekene .. 09 1748; samen 3 minderjarige kinderen: Gillis 8j, Marie Aldegonda 5j en Josina VAN VLIERBERGHE 2j. Voogden: GILLIS VAN VLIERBERGHE(fs Laureys) en JAN TALBOOM(fs Jan). MAGDALENA ROGIERS was de moeder van PETRONELLA VAN GREMBERGHE en MARIE DE BROUWER was de moeder van MARIJN ENGELS. PETRONELLA ENGELS had voorheen gerfd van haar tante PETRONELLA ENGELS(fa Jan) x GILLIS VAN VLIERBERGHE, voogd van de wezen. 08 11 1748.

 

f 154v- GILLIS HARENS(fs Durinck) houder sterfhuis CATHARINA VERSCHOOREN, zijn huisvrouw, overleden Stekene 22 09 1748; samen 1 kind: Dierick HARENS 1m. Voogden: JACOBUS VERSCHOREN en DIERICK HARENS. 26 10 1748.

 

f 158- CORNELIUS VAN OVERLOOP(fs Mathijs) houder sterfhuis MARIANNE VAN POELE, overleden Stekene; samen 3 minderjarige kinderen: Marie 12j, Mathijs 10j en Gillis VAN OVERLOOP 4j. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP en PIETER VAN POELE(fs Jan). De houder was voorheen gehuwd met ANNA VAN HESE(stvg 28 05 1735). 09 11 1748.

 

f 164- CARLINA VAN MEIRSSCHE(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN VERMEIRE(fs Adriaen  en JOSINA DE COCK), overleden Stekene .. .. 1748; samen 2 kinderen: Livinus 3j en Frederick VERMEIRE 7m. Voogden: JAN VAN MEIRSCHE(vader van de houder) en PIETER DE COCK(fs Adriaen). De overledene bezat van een behuisde hofstede onverdeeld met JACOBUS VERMEIRE(broer) en zijn moeder JOSINA DE COCK. Verder had de overledene, samen met zijn broer JACOBUS VERMEIRE  van een stuk land gerfd van zijn tante CATHARINA GYS, gelegen te St Pauwels. 18 01 1749.

 

f 168- JAN BORM(fs Joos) houder sterfhuis ELISABETH BORM, overleden Stekene 31 10 1748; samen 1 weeskind: Jacobus BORM 18j. Voogden: JUDOCUS VAN DE VELDE en JOOS BORM. 18 01 1749.

 

f 174v- JAN BUERMAN en voogden van de 4 weeskinderen van wijlen ANTHONE VAEL, overleden Stekene  en wijlen ISABELLA BUERMAN: Judocus 16j, Frans 14j, Bernardus 13j en


pagina 133

Jacobus VAEL 5j. ISABELLA BUERMAN was voorheen gehuwd met PIETER ONGENAY, waarvan de wees Joannes ONGENAY. 15 02 1749.

 

f 177- SERVAES DE BELAIR(fs Matheus) houder sterfhuis TRESIA APOLONIA VAN HECKE(fa Thomaes en MARIA DE KEYSER), overleden Stekene 02 11 1748; samen 2 kinderen: Matheus Norbertus 04 10 1744  en Maria Theresia DE BELAIR 17 09 1746. Voogden: JAN VAN HECKE en ANTHONE DE BELAIR, beiden wonende te Belsele. 01 03 1749.

 

f 181v- PIETER PERSEIN(fs Gillis) en MATHIJS PERSOON voogden over de 3 minderjarige wezen van GILLIS PERSIJN en ANNA PERSOON(fa Laurentius), overleden Stekene .. .. 1748: Marie, Gillis en Theresia PERSIJN; andere kinderen: Amelberga x JAN VAN GOETHEM, Pieter en Mathijs PERSIJN. ANNA PER -SOON was laatst gehuwd met HENDRICK VAN GUYSSE. 29 03 1749.

 

f 183v- AMELBERGA MEUL(fa Philippus en ANNA VAN OVERLOOP) weduwe en houder sterfhuis CORNELIS DE PRAETERE(fs Joos), overleden Stekene 05 10 1748; samen 6 kinderen: Anna Philippina 25 01 1728, Josephus 12 03 1730, Elisabeth 19 09 1732, Joosina 29 03 1741, Joanna Marie 08 12 1743 en Agnes Barbara DE PRAETERE 22 03 1747. Voogden: ANDRIES STROOBANT en MARCUS DE WOLF. De overledene had een zus ELISABETH DE PRAETERE(fa Joos), weduwe PIETER STROOBANT. De houder heeft een broer en 3 zussen: Judocus, Digna, Joosine en Marie Anna MEUL. 29 03 1749.

 

f 190- JOANNES FERKET en JUDOCUS WUYTACK voogden van de enige wees van wijlen JOOS FERKET en FRANCOISE DE CORTE, over goederen gerfd door overlijden van CORNELIA FERKET, overleden Stekene 09 01 1749, grootmoeder. JAN FERKET is broer van de wees en CORNELIS HALSTAERT(fs Judocus) de halve broer van de wees. 05 05 1749.

 

f 192v- GILLIS VAN OVERLOOP(fs Joos) sterfhuis ANNA MARIA HENDRICKX,zijn huisvrouw, overleden Stekene 02 04 1749; samen 3 minderjarige wezen: Marie 5j, Pieter Frans 3j en Jacobus VAN OVERLOOP 2 m. Voogden: PIETER VAN OVERLOOP en FRANS HENDRICKX. 05 05 1749.

 

f 194v- ANNA DE WITTE(fa Joos) weduwe en houder sterfhuis PIETER FERRERE(fs Philippus), overleden Stekene 08 03 1749; samen 1 kind: Josephus FERRERE 4j van 20 03 1749 en nog een ongeboren kind. Voogden: PIETER DE WITTE en ADRIAEN RAES. De overledene had nog 5 minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met ELISABETH VAN RIMSTE(fa Gillis): Catharina 24j op 08 09 1749, Anthone 19, Petronella 17j, Anna Marie 15j en Pieter FERRERE 11j van 06 01 1749. Voogden: ADRIAEN RAES en JAN HUYGENS. 05 05 1749.

 

f 198- GILLIS FRANCQ en PIETER MICHIELS beiden wonende Waasmunster, voogden van het enige wees -kind van wijlen ADRIAEN FRANCQ(fs Jan), overleden Stekene .. .. 1733 en wijlen MARIE MICHIELS: Joosina FRANCQ 19j van 15 03 1749, over goederen gerfd door overlijden van JOANNA DHONT, overleden St Pauwels, laatst huisvrouw van CHRISTAEN VAN MALDERE en tevoren van JAN DE POTTERE, familielid langs moeders moederlijke zijde. 05 05 1749.

 

f 200- JOANNES FERKET en ANDRIES HUSTAERT voogden van de enige wees van wijlen JUDOCUS HULSTAERT en FRANCOISE DE CORTE(fa Jan): Cornelis HULSTAERT, over goederen gerfd door overlijden van FRANCOISE DE CORTE, overleden Stekene 09 01 1749, moeder van de wees. 05 05 1749.

 

f 203- JUDOCUS en JACOBUS PRAET(fs Jacobus) voogden van de nog minderjarige wees van wijlen JACOBUS PRAET(fs Joos en CATHELIJNE BAECKE), overleden Stekene 01 12 1748 en JOOSINA VERLEE (fa Adriaen en CATHARINA DE SMET): Anna Catharina PRAET. Land in Kemzeke. 17 05 1749.

 

f 206- JACOBUS PRAET(fs Jacobus) en PIETER GEERINCKX voogden van de 3 minderjarige weeskinderen van wijlen ADRIAEN PRAET en JOANNA GEERINCKX(fa Laureys), over goederen gerfd door overlijden van JACOBUS PRAET(fs Joos en CATHELIJNE BAECKE), overleden Stekene 01 12 1748, grootvader van de wezen: Jacobus Pieter, Andries en Amelberga PRAET. Land in Kemzeke. 17 05 1749.

 

f 209v- PIETER VAN MEERSCHE(fs Pauwel) en PIETER FRANCISCUS SAMAN voogden van de 4 min -derjarige wezen van wijlen LIVIENE AMELBERGA VAN GOETHEM(fa Jan en PETRONELLA THUYS -BAERT) en ANTHON VAN MEERSCHE(fs Pauwels): Liviena Amelberga, Franciscus, Joanna Marie en Isabella VAN MEERSCHE, over goederen gerfd door overlijden van JAN VAN GOETHEM(fs Gillis), overleden Stekene 31 10 1748, grootvader materneel. PIETER FRANCISCUS SAMAN is gehuwd met


pagina 134

PETRONELLA VAN MEERSCHE, zuster van de wezen. GILLIS en ANNA VAN GOETHEM zijn broer en zuster van LIVIENA AMELBERGA VAN GOETHEM. 31 05 1749.

 

f 215v- PETRONELLA DE SMET weduwe en houder sterfhuis AUGUSTINUS NOBELS, overleden Stekene; samen 3 minderjarige weeskinderen: Joanna Marie 6,5j, Petronella Theresia 4j en Brigitta NOBELS 2j. Voogden: FRANCISCUS NOBELS en JAN DE SMET. 31 05 1749.

 

f 219v- PIETER VAN MEESCHE houder sterfhuis MARIE TRUYMAN, overleden Stekene; samen 3 minderjarige wezen: Adrianus 14j, Amelberga 10j en Elisabeth Angeline VAN MEESSCHE 8j. Voogden: JAN BOGAERT en ADRIAEN TRUYMAN. 21 06 1749.

 

f 223v- PAUWELS HEEMAN(fs Pieter en JOANNA VERSTRAETEN), houder sterfhuis AMELBERGA VERSMESSEN(fa Cornelis en CATHARINA VAN MEZE), overleden Stekene 31 08 1748; samen 3 kinderen, wwarvan 2 overleden na de moeder, zodat nog slechts 1 kind in leven is: Joanna Catharina HEEMAN 3j. Voogden: JUDOCUS CARPENTIER, paterneel en ANTHONE GEUBELS, materneel, wonende Belsele. 05 07 1749.

 

f 227- JOANNES ADRIANUS DE JONGHE, chirurgijn te Stekene, houder sterfhuis ANNA CATHARINA VAN LAERE(fa Jan), zijn huisvrouw; samen 3 kinderen: Joanna Carolina 13j, Norbertus Josephus 10j en Joannes Baptist DE JONGHE 7j. Voogden: SERVAES DE JONGHE en PIETER PAUWELS. Land in St Gillis en Beveren. De overledene bezat land in St Gillis, onverdeeld met een nicht, CATHARINA FRANSSENS, begijntje in het Groot Begijnhof te Mechelen en met haar 2 zusters JOOSINE en MARIANNE VAN LAERE. 05 07 1749.

 

f 233- Jonffr AMELBERGA CLINCKAERT houder sterfhuis Sr LAUREYS VAN DEN DAELE(fs Cornelis en AMELBERGA VAN KETS,fa Laureys), overleden Stekene 11 01 1748; samen nog 9 kinderen in leven: Gillis Franciscus 16 09 1722, Petronella Liviena 09 04 1724 op Palmen zondag en x JAN JANSSENS op 10 07 1746, Cornelis Bonnaventure 10 05 1726, Joosina Petronella 18 05 1728 derde sinksendag, Joannes Baptist 06 02 1730, Livine 08 11 1731, Maria Francisca 09 10 1733, Adriana Josina 17 01 1736 en Jacobus Laureys VAN DEN DAELE 03 01 1745. Land in Kemzeke. Tijdens het huwelijk is er een Hollandse windmolen gekocht van PIETER VAN PUYVELDE, even buiten de dobbelpoorte van de stad Hulst. 05 07 1749.

 

f 249- Staat en inventaris van wijlen JAN VINCKE(Gillis,de oude), overleden Stekene 04 10 1749 en eveneens sterfhuis wijlen PETRONELLA VERLEE(fa Gillis en MARIE DE NIJS), overleden Stekene 24 04 1749,waar -van 4 minderjarige kinderen: Gillis Judocus 24j, Anna Marie 20j, Marie Petronella 15j en Laureys VINCKE 12j. Voogden: LAUREYS VINCKE(fs Gillis de jonge) en JUDOCUS DE SMET(fs Pieter). 05 07 1749.

     

f 253v- GILLIS VERMEIRE(fs Adriaen) en JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Joos) voogden over de 2 nog minderjarige wezen van ADRIAEN VERMEIRE(fs Pieter en ELISABETH MAES), overleden Stekene 20 09 1748 en wijlen JOANNA VAN OVERLOOP(fa Joos en MARIA VINCKE), overleden Stekene 1727: Pieter 24j op 25 12 1749 en Marie VERMEIRE 22j van mei 1749. GILLIS VERMEIRE is de meerderjarige zoon. Er was land in St Gillis, Kemzeke, Beveren en St Pauwels. 13 09 1749.

 

f 265- Korte liquidatie gemaakt bij PASSCHIER DE SMET op de annex staat en inventaris, bij hem gemaakt op 08 10 1746 ten sterfhuize van ISABELLA DE LANGHE, zijn huisvrouw. ADRIAEN CORNEEL x JOSINA DE SMET, zuster van Passchier. 30 05 1749.

 

f 267v- PIETER CALLE(fs Valentijn) houder sterfhuis MARIE VAN STAEN(fa Franois en MARGARETHA VAN DE ROECK) Leuven, overleden Stekene 03 06 1749; samen 1 kind: Elisabeth CALLE 3j van Pasen 1749. Voogden: JAN CALLE(fs Valentijn) en PETRUS HEYENS. 13 09 1749.

 

f 270v- JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Joos) houder sterfhuis PETRONELLA VAN MALDEREN(fa Joos en JOSYNTIEN PAUWELS), overleden Stekene .. .. 1748; samen 3 kinderen: Michiel 8j, Adriaen 6j en Petronella VAN OVERLOOP 4j. Voogden: GILLIS VERMEIRE(fs Adriaen) en GILLIS VAN MALDEREN. De houder was voorheen  gehuwd met JOANNA NOENS, waarvan 3 kinderen. JANNEKEN HERDEWEL is grootmoeder van de wezen. 13 09 1749.

 

f 276- LIVINA PASTELEROM(fa Pieter en CATHARINA BORM) houder sterfhuis PIETER VAN HECKE(fs Jan(fs ELISABETH TRUYMAN)en MARIE VAN STAPPEN)), overleden Stekene 11 03 1749; samen 2 kinderen: Joannes 20 03 1733 en Joanna Marie VAN HECKE 31 01 1736. Voogden: JOSEPH VAN HECKE en PIETER PASTELEROM.


pagina 135

 De overledene had 4 zusters en een broer JOSEPH VAN HECKE. MARIE VAN HECKE(tante van de overledene) x JACOBUS CAMMAERT. De overledene was eveneens erfgenaam van zijn tante CATHARINA VAN HECKE, begijntje in het Groot Begijnhof te Gent. Houder broer JOSEPH PASTELE -ROM was gehuwd geweest met Jonffr MARIE VAN STAPPEN, die te voren weduwe was van JAN VAN HECKE, overleden Stekene 1742, zonder kinderen, van welk sterfhuis de houder, samen met haar broer PIETER PASTELEROM erfgenamen waren. 13 09 1749.

 

f 297- ANDRIES VAN POELE(fs Jan) en MARIJN DE BLIECK voogden van de enige wees van wijlen JUDOCUS STROBBE(fs Dierick) en wijlen ELISABETH VAN DE POELE, overleden 01 10 1742, over goederen gerfd door overlijden van JUDOCUS STROBBE, vader van de wees. De overledene was eerder ook  nog gehuwd met CATHARINA SCHOOR, zonder kinderen. 13 09 1749.

 

f 301- Sr JAN FRANCIES BRAEM houder sterfhuis Jonffr MARIE CATHARINE VAN POECKE(fa Petrus en MARJANNE VERGAUWEN), overleden Stekene 04 09 1748; samen 4 kinderen in leven: Marianne Petronelle 7j op 21 10 1749, Theresia Joseph 6j op 27 12 1749, Josephus Anthonius 5j op 19 01 1750 en Joannes Benedictus BRAEM 4j op 21 03 1750. Voogden: PIETER VAN POECKE, materneel en FRANS VAN POTTELBERGHE, paterneel. De overledene had land gerfd van haar moeder te St Gillis; deze had dit gerfd van haar moeder: JOOSINA DHOOGE(fa Joos) x ANDRIES VERGAUWEN(hij bezat land in Kemzeke). Er was ook land in St Pauwels. Joffr CORNELIA VERGAUWEN, begijntje in Dendermonde, was tante van de overledene. 18 10 1749.

 

f 308- MATHIJS DE BLOCK(fs Andries) houder sterfhuis MARIANNE VAN ROSTE, overleden Stekene; samen 2 weeskinderen: Pieter 5j en Mathijs DE BLOCK 3j. Voogden: ANDRIES DE BLOCK en CORNELIS ROSTE. 08 11 1749.

 

f 310- GILLIS BLENDEMAN(fs Judocus en AMELBERGA JANSSENS) houder sterfhuis CATHARINA SPIESSENS(fa Adriaen en CATHARINA VERWILGHEN), overleden Stekene 15 09 1749; samen 3 kinderen: Judocus 7j van 12 04 1749, Joanna Catharina 3j op 15 01 1750 en Marie Cornelia BLENDEMAN 10 09 1749. Voogden: JOANNES BLENDEMAN(broer) en JAN SPIESSENS(broer van de overledene). De overledene had nog een broer GILLIS SPIESSENS(overleden). 22 11 1749.

 

f 316- CATHARINA MAESSCHALCK(fa Jan en JACQUEMIJNTIEN MAES) Eksaarde, houder sterfhuis DOMINICUS VERMEIRE(fs en MARIE VAN GYSEL) Lokeren, overleden Stekene 19 10 1749; samen 4 kinderen: Petronella Cornelia 18j op 01 01 1750, Marie Judoca 16j op 18 12 1749, Anna Catharina 13j van 18 08 1749 en Joanna Philippine VERMEIRE 10j van 14 04 1749. Voogden: CORNELIS GRESSELS, paterneel en LAUREYS DE RECHTER, materneel .Houder was mede-erfgenaam met haar broers en zusters van JUDOCUS MAESSCHALCK, overleden St Eloyspolder, wiens weduwe x PIETER LAMMENS, wagenmaker. 13 12 1749.

 

f 320- ELISABET JOORIS weduwe en houder sterfhuis MELCHIOR JAUPEN(fs Melchior en HELENA PUTTEMANS) Land van Luik op de parochie van Schulen, overleden Zwijndrecht op 05 04 1749, wonende Stekene; samen 2 kinderen: Helena Antwerpen 17 03 1744(gedoopt in St Jacobs) en Gillis JAUPEN Antwerpen 06 03 1746(gedoopt en St Jacobs). Voogden: GILLIS JAUPEN en JOANNES MEUL(fs Gillis), materneel. Vader van de overledene is overleden in Schulen en de moeder woont daar nog. 13 12 1749.

 

f 323- ADRIAEN TRUYMAN en JAN BOGAERT voogden van de 3 minderjarige wezen van PIETER VAN MEESSCHE, overleden Stekene en wijlen MARIE TRUYMAN: Adriaen 15j, Amelberga 10j en Elisabeth VAN MEESSCHE 8j. 24 01 1750.

 

f 324v- ANNA CATHARINA DE BOCK(fa Petrus en PETRONELLA HEEMAN) houder sterfhuis ADRIAEN VAN DAELE(fs Jan en AMELBERGA ROTTHIER), overleden Stekene .. 12 1749; samen 3 kinderen: PETRONELLA LIVIENA 8j op eerste St Andriesdag 1749, Josina Adriana 5j van 10 06 1749 en Adriaen VAN DAELE 3j van 22 05 1749; bovendien is er nog een ongeboren kind. Voogden: PIETER VAN OVERLOOP en JUDOCUS DE BOCK. De overledene bezat windmolen onverdeeld met de weduwe van FRANS DE WITTE(ex Moerbeke). De overledene was voorheen gehuwd met MARIE DE WITTE. Er was land in Kemzeke. 07 02 1750.

 

f 333- JOANNES DE BOCK(fs Pieter) houder sterfhuis ELISABETH DE BRUYNE, overleden Stekene; samen 3 minderjarig kinderen: Marie Magdalena 8j, Judocus 6j en Adriana Petronella DE BOCK 4j. Voogden: GILLIS BORM en JUDOCUS DE BOCK. 07 02 1750.


pagina 136 

f 336- GILLIS VAN OVERLOOP(fs Mathijs) en PIETER VAN DE POELE(fs Jan) voogden van de 3 minder -jarige wezen van wijlen MARIE ANNA VAN DE POELE(fa Jan) en CORNELIS VAN OVERLOOP(fs Mathijs), over goederen gerfd door overlijden van JANNO JANS, overleden Stekene 01 11 1749, weduwe wijlen JAN VAN DE POELE, grootmoeder van de wezen en door overlijden te Stekene op 24 12 1749 van JUDOCUS VAN DE POELE. 07 02 1750.

 

 

REGISTER 434

============

1750 1757

 

 

f 1- Staat en inventaris ten sterfhuize van wijlen PAUWELS DE JONGHE(fs Jan) en CATHARINA BRESSEELS, welken beiden kort na elkander overleden zijn in het jaar 1741; samen nog in leven 5 kinderen: Jan meerderjarig, Anna x . KERMIEK, Joseph 23j, Marie 16j en Jacobus DE JONGHE 13j. Catharina DE JONGHE, ook dochter van de overledenen is overleden in 1749. Voogden: JAN DE JONGHE(fs Pauwels) en JAN DE JONGHE(fs Jan), Meester Chirurgijn. 07 02 1750.

 

f 5- JUDOCUS CARPENTIER en ANTHON GEUBELS voogden over de 3 minderjarige wezen van wijlen ADRIAEN DE SMET(fs Petrus) en CATHARINA VERMEIREN, over goederen gerfd door overlijden van JAN VAN OTTEN, oude oom materneel. Eveneens erfgenaam: 1) de enige wees van AMELBERGA VER- SMISSEN; 2) JOANNA VERSMISSEN x CORNELIS DE BOCK; 3) JAN VAN DER SMISSEN(fs Cornelis en CATHARINA VERMEREN). Land in Ferdinanduspolder en een hofstede in St Pauwels. 21 01 1750.

 

f 6v- JUDOCUS CARPENTIER EN ANTHON GEUBELS voogden over de enige wees van AMELBERGA VERSMISSEN(fa Cornelis) en PAUWELS HEEMAN, over goederen gerfd door overlijden van JAN OTTEN, oudoom materneel. Land in Ferdinanduspolder en een hofstede in St Pauwels. Eveneens erfgenaam: 1) de 3 wezen van wijlen ADRIAEN DE SMET(fs Petrus) en CATHARINA VERMEIREN; 2) JOANNA VERSMIS -SEN x CORNELIS DE BOCK; 3) JAN VAN DER SMISSEN(fs Cornelis en CATHARINA VERMEREN.

 

f 7v- DANEEL VERSTRAETEN houder sterfhuis ANNA MARIA VAN PUTTE, overleden Stekene .. .. 1749 samen 5 weeskinderen: Anna Maria Petronella 10j, Cornelia 7j, Barberina 6j, Erasmus 5j en Joanna Maria VERSTRAETEN 4j. Voogden: JOSEPH VERSTRAETEN en JOANNES VAN PUTTE. Tijdens het huwelijk is er een behuisde hofstede gekocht van de begijn VAN DE VELDE en van de erfgenamen van wijlen LIVINUS ROOSE. 21 03 1750.

 

f 10- FRANCOIS VAN GOETHEM houder sterfhuis wijlen ANNA BORM, overleden Stekene: samen 3 kinderen: Cornelis 30j, Josine Joanna 25j en Joseph VAN GOETHEM 17j. Voogden: CORNELIS VAN GOETHEM(fs Franois) en JACOBUS BORM. 02 05 1750.

 

f 13- Staat en inventaris sterfhuis JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Joos en MARIA VINCKE), overleden Stekene. GILLIS VERMEIRE(fs Adriaen) en DIRICK NOENS voogden over de 3 oudste wezen uit zijn huwelijk met JOANNA NOENS(fa Joannes en BARBARA COLMANS): Anna Marie 22j, Pieter Josephus 20j en Gillis VAN OVERLOOP 13j. GILLIS VERMEIRE(fs Adriaen) en PIETER VAN MALDEREN voogden van de 3 minderjarige wezen van de overledene uit zijn huwelijk met wijlen PETRONELLA VAN MALDEREN(fa Joos en JOYNTIEN PAUWELS): Michiel 8j, Adriaen 6j en Petronella VAN OVERLOOP 4j. 02 05 1750.

 

f 19v- BERNARDINA NOENS(fa Joannes en JOANNA HERDEWEL) weduwe en houder sterfhuis MICHIEL VAN LENT(fs Jan en CATHARINA VAN MELE), overleden Stekene .. 04 1750; samen 3 kinderen: Olivier .. van 19 12 1749, Pieter 5j en Augustinus VAN LENT 3j van 28 11 1749. Voogden: JAN BAPTIST VAN LENT en PIETER NOENS. 13 06 1750.

 

f 23v- JUDOCUS SAMAN(fs Gillis en JANNEKEN DE CALUWE) houder sterfhuis ELISABETH VAN POTTELBERGHE(fa Thomaes en ELISABETH MEUL), overleden Stekene 12 03 1750; samen 3 kinderen: an Frans 8j van 03 02 1750, Josephus 6j van 06 08 1750 en Jaspar Balthazar ZAMAN 06 01 1750. Voogden: JAN PRAET en PIETER VAN POTTELBERGHE(broer van de overledene). Land in St Pauwels. AMELKEN PRAET zuster van de houder. 20 02 1751.


pagina 137  

f 32- GILLIS FRANS VAN DEN DAELE, CORNELIS VAN DEN DAELE, JAN JANSSENS x LIVIENA PETRONELLA VAN DEN DAELE, meerdejarig en de 6 minderjarigen: Josiene Petronelle 23j, Joannes Baptist 21j, Livyne 19j, Marie Franoise 17j, Adriana Josina 15j en Jacobus Laurentius VAN DEN DAELE, allen kinderen van wijlen AMELBERGA CLINCKAERT en wijlen LAUREYS VAN DEN DAELE. Voogden: GILLIS FRANCISCUS VAN DEN DAELE(broer van de wezen) en Sr PIETER CLINCKAERT. Een windmolen in Wachtebeke en Moerbeke. Land in Kemzeke. 20 02 1751.

 

f 39- MARIE SIBLE houder sterfhuis JUDOCUS SCHELFHOUT(fs Adriaen en JOSYNTIEN INGHELS), overleden Stekene 02 03 1750; samen 3 kinderen, waarvan nu nog 2 in leven: Joannes 5j en Mathijs SCHELFHOUT 2j. Voogden: PAUWELS SCHELFHOUT en JAN SIBLE. De overledene had uit zijn huwelijk met MARIE ANNA VAN BRUSSEL nog 1 kind: Josina SCHELFHOUT 8j. Voogden: JOANNES DE JONGHE, Meester Chirurgijn en MATHIJS PERSOON. 06 03 1751.

 

f 41- JAN BOGAERT(fs Petrus) en Sr JOANNES TRUYMAN, mede schepene van Stekene, voogden van de 3 minderjarige weeskinderen van wijlen PIETER VAN MEIRSCHE(fs Pauwels en MARIE WILSSENS) en MARIE TRUYMAN(fa Pieter): Adriaen 16j, Amelberga 12j en Elisabeth VAN MEIRSCHE 10j over goederen gerfd door overlijden van ADRIAEN TRUYMAN(fs Pieter), overleden Stekene 21 09 1750, oom materneel, ongehuwd. 20 02 1751.

 

f 44v- ANNA DE RAET weduwe en houder sterfhuis JAN VAN DOORSELAER(fs Andries), overleden Stekene 02 02 1751; samen 5 kinderen: Judocus 17j, Andries 14j, Pieter 10j, Mathijs 5j en Jacobus VAN DOORSELAER 3j. Voogden: JUDOCUS CORNELIS en JACOBUS LINTHOUT. De overledene had een Heyvenne onverdeeld met de erfgenamen van LAUREYS MATHIJS en de erfgenamen van ADRIAEN MEUL. Er was een kapbos in Moerbeke, verkocht tijdens het huwelijk. 03 04 1751.

 

f 51- PIETER VAN DE POELE(fs Jan) houder sterfhuis BARBERINA DHEYAERT(fa Joannes en MACHELYNE ROTTHIER), overleden Stekene 20 11 1750; samen 1 kind: Joanna VAN DE POELE 3j op 21 06 1751. Voogden: MATHIJS VAN DE POELE en ANDRIES DHEYAERT. De ouders van de overledene waren nog in leven. De houder heeft een broer Mathijs, een broer Judocus en een zuster Marianne VAN DE POELE x CORNELIS VAN OVERLOOP. 03 04 1751.

 

f 55v- PIETER JOANNES PAUWELS en SERVAES DE JONGHE voogden van de 3 minderjarige wezen van wijlen CATHARINA VAN LAERE(fa Jan) en JAN DE JONGHE, meester Chirurgijn te Stekene, over goederen gerfd door overlijden van JAN VAN LAERE, meester chirurgijn te St Gillis, grootvader materneel. Er was een behuisde hofstede te St Gillis. 26 06 1751.

 

f 56- CORNELIA DE VLIEGHER(fa Gillis) houder sterfhuis JOANNES BLENDEMAN, overleden Stekene; samen 3 weeskinderen: Josyne Marie 17j, Barberina 13j en Joanna Marie Blendeman 10j. Voogden: GILLIS HULSTAERT en JOANNES STURM. 04 09 1751.

 

f 59- JOANNA GEERINCKX houder sterfhuis JAN BAPTIST VAN PUYVELDE(fs Joos), overleden Stekene 02 08 1751; samen 2 weeskinderen: Cornelis Joseph 1,5j en Pieternelle Lysabeth VAN PUYVELDE 4m. Voogden: JACOBUS VAN PUYVELDE en PIETER GEERINCKX. De overledene bezat land gerfd van zijn vader te St Pauwels. 16 10 1751.

 

f 65- JOANNA BLENDEMAN(fa Joos) houder sterfhuis ANDRIES DE CONINCK(fs Jan en MARIE BORM); samen geen kinderen. Erfgenamen: 1) de 2 weeskinderen van PIETER DE CONINCK(broer) en GODDELIEVE VAN DE POELE, nu gehuwd met PHILIPPUS JACOBS, waarvan de overledene voogd was en 2) PIETER VAN DE POELE. Houder was voorheen gehuwd met JUDOCUS VERSTRAETEN, waarvan 4 kinderen: Marie Joanna, Josina Petronella, Joannes en Anna Barberina VERSTRAETEN, die een legaat krijgen van hun stiefvader. De overledene bezat 1/7 deel van een stuk land onverdeeld met de erfgenamen van wijlen ELISABETH DE CONINCK, tante paterneel, x JAN PRAET(fs Pieter). 08 01 1752.

 

f 69v- GILLIS VERBEKE(fs Jan en JACQUEMIJNTIEN MARIJN) houder sterfhuis ANNA VERSTRAETEN(fa Jan en JOSINA CLEMENS), overleden Stekene 11 10 1751; samen 6 kinderen: Joannes Ferdinandus 18j op 03 04 1752, Joanna Marie 16j van 11 02 1752, Pieter Laureys 14j op 06 04 1752, Joseph Angelis 12j van 06 01 1752, Anna Catharina 7j op 23 06 1752 en Emanuel VERBEKE 4j op 04 05 1752. Voogden: JOANNES VERSTRAETEN en JOANNES HENRICUS VERBEKE. 04 03 1752.


pagina 138  

f 73- JAN DIRINCK(fs Andries en ANNA EVERAERTS) houder sterfhuis ANNA VAN GREMBERGEN(fa Joos en JOYNE MATHIJS), overleden Stekene 24 02 1752; samen 4 kinderen, waarvan Joos 8 dagen na de moeder is overleden: Adriaen 18j op 16 12 1752, Pieter 14j van 01 05 1752 en Jacobus DURINCK 7j in september 1752. Voogden: JOOS BRIESSINCK(wonende Vrasene), paterneel en JAN RINCKHOUT(wonende Kemzeke), materneel. Houder is voogd van de 3 minderjarige wezen van wijlen PIETER DURINCK en MAGDALENA DHOLLANDER. 10 06 1752.

 

f 79- PIETER DE SCHEPPER(fs Andries) houder sterfhuis JOANNA DE MOOR(fa Jacobus en MARIE NUYTS), overleden Stekene 15 06 1752; samen 1 kind: Franciscus DE SCHEPPER 15 06 1752, onmiddellijk voor het overlijden van de moeder. Voogden: LAUREYS DE SCHEPPER(won Moerbeke), paterneel en Sr PIETER DE MOOR(broer), schepene van de parochie van Moerbeke. JACOBUS DE MOOR,vader van de overledene, was 3 keer gehuwd; zijn derde vrouw was PHILIPPINE VAN RUMST(fa Laureys). 05 07 1752.

 

f 85- ELISABET DE DIJCKER(fa Joos) weduwe en houder sterfhuis JOANNES VAN HOYE(fs Pieter); samen 2 minderjarige wezen: Christaen 2j in november 1752 en Marie VAN HOYE 4m sinds juni 1752. Voogden: JOSEPH VERGAUWEN(fs Joris) en JAN DE POOTER(fs Jan). De overledene bezat 2/3 van een stuk land in Belsele. 16 09 1752.

 

f 87v- JOANNA ADRIANA VAN DAELEN weduwe en houder sterfhuis Sr GILLIS WIELANDT, tijdens zijn leven meyer van Stekene, overleden Stekene 22 01 1752; samen 4 kinderen: Isabelle 7j, Catrina 6j, Pieter Gillis 4j en Josina Adriana 16 07 1752, na overlijden van vader. Voogden: JOSEPH DE POOTER,paterneel en PIETER GEERINCKX, materneel. 07 10 1752.

 

f 94- ADRIAEN VAN GAVERE5fs Jan) houder sterfhuis MARIE ADRIANA DE BOCK(fa Christiaen en ANNA DE WREE), overleden Stekene 21 04 1752; samen3 kinderen: Marianne 11j sinds 25 03 1752, Pieter Norbertus 4j sinds 12 02 1752 en Judocus Adriaen VAN GAVERE 06 02 1752. Voogden: JUDOCUS DE SMET, paterneel en ANDRIES DE WREE, materneel. ANDRIES DE WREE is grootvader van de overledene. Er was land in St Pauwels. De vader van de overledene was een tweede maal gehuwd met CATHELIJNE VAN DAMME. 07 10 1752.

 

f 106v- CATHARINA DE BOCK(fa Jan en MARIE COLE) houder sterfhuis JAN BORM(fs Pieter), overleden Stekene 16 04 1752; samen 3 kinderen: Marie Anna 19j sinds 16 01 1752, Pieter 16j sinds 29 12 1751 en Cornelis BORM 11j sinds 11 03 1752. Voogden: JOANNES BORM(fs Jan), paterneel en PETRUS COLE(fs Jan), materneel. De overledene had nog 1 kind uit zijn huwelijk met MARIE VAN DEN BRANDE(fa Pieter): Jan BORM. JOSYNE BORM, zuster van de overledene, was gehuwd met CORNELIS WUYTACK. 07 10 1752.

 

f 112v- JOANNA CATHARINA VAN GOETHEM(fa Pieter en MAGDALENA VAN VOSSEL) houder sterfhuis JAN LAUREYS(fs Michiel en MARIE DE SCHEPPER), overleden Stekene 11 05 1752; samen 2 kinderen: Joannes Anthonius 27 02 1749 en Angelina LAUREYS 21 06 1752 na overlijden vader. Voogden: DANEEL VERSTRAETEN, paterneel en LAUREYS VAN GOETHEM, materneel. 21 10 1752.

 

f 114v- AGNES DE COCK(fa Jacobus en AMELBERGA LOOSE) weduwe en houder sterfhuis GILLIS BORM(fs Marcus), overleden Stekene .. 10 1752; samen 1 kind: Joanna marie BORM 10j op 16 05 1753 en bovendien nog 1 ongeboren kind. Voogden: ANDRIES VAN DE POELE, paterneel en LOUIS MARTENS, materneel. 01 12 1752.

 

f 117v- AMELBERGA VAN DIJCKE weduwe en houder sterfhuis JAN DE GRAVE(fs Thomas en ANNA ROTTHIER), overleden Stekene .. 09 1752; samen 3 kinderen: Amelberga Petronella 15 03 1733, Adriaen 31 08 1737 en Ferdinandus DE GRAVE 28 02 1741. De overledene had een broer PIETER DE GRAVE en hij had land verkocht in Kemzeke. 16 12 1752.

 

f 120- JAN DE JONGHE(fs Jan), meester chirurgijn en JAN DE JONGHE(fs Pauwels) voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen PAUWEL DE JONGHE(fs Jan) en CATHARINA BRESSELS, over goederen gerfd door overlijden van PIETER DE JONGHE(fs Gillis), overleden St Pauwels .. 12 1749, oude oom paterneel. 10 02 1753.

 

f 120v- Joffr CATHARINA VERBERCKMOES(Gillis en JOSINE DE SMET) weduwe en houder sterfhuis Sr ANTHONE VAN GOETHEM(fs Pieter en LIVINE DE CORTE), overleden 30 09 1752; samen 6 nog in leven zijnde kinderen: Joanna Cornelia 21j op 24 07 1753, Isabella Jacoba 18j van 04 01 1753, Barberina Theresia 13j


pagina 139

op 28 02 1753, Joanna Marie 11j op 19 06 1753, Josina Marie Pieytetrnelle 7j van 18 11 1752 en Marie Anne Pieternelle VAN GOETHEM 4j op 01 07 1753. Voogden: JOANNES VAN GOETHEM, paterneel en . . Land in Kemzeke en Stekene. De overledene had een broer JAN VAN GOETHEM. 10 02 1753.

 

f 136- LAUREYS COPPENS houder sterfhuis JACOBA SAMAN, overleden Stekene .. 03 1750; samen nog 2 kinderen in leven: Suzanna 3j en Joannes Bernardus COPPENS maart 1750. Voogden: JOANNES BAPTIST COPPENS en MICHIEL ZAMAN. 07 04 1753.

 

f 139v- ANNA BARBARINA DE BROUWER(fa Gillis en MARGARETHA VAN GREMBERGHE) houder sterfhuis JOANNES TRUYMAN(fs Mathijs en ADRIANA MARTENS); samen 13 kinderen: Petronella Liviena Adriana 20 09 1729, Joanna Marie 28 11 1730, Isabella 28 06 1732, Anna Catharina 24 02 1734, Joosina ., Coleta ., Anthonius Ludovicus  en Gillis Jacobus(tweeling)06 09 1739, Mathijs 11 08 1741, Albertina 07 09 1745, Anna Barberina 08 04 1747, Angelina 21 01 1750 en Amelberga TRUYMAN 22 06 1752. Voogden: GILLIS TRUYMAN(fs Mathijs), paterneel en JOANNES DE BROUWER(fs Gillis) materneel. De overledene had een broer GILLIS TRUYMAN en 2 zussen. Een zus is MARIE CORNELIA TRUYMAN x GILLIS WIELANT. Er was land in kemzeke en St Gillis. 13 04 1753.

 

f 155- MARIE STEWAEGHEN(fa Laureys en JACQUEMIJNTIEN APERS), houder sterfhuis PIETER DE BRUYNE(fs Joos en JANNEKEN VERSCHELDEN), overleden Stekene 02 10 1752; samen 1 kind: Marie Petronella DE BRUYN 01 03 1753, na overlijden vader.Voogden: AUGUSTINUS DE BRUYNE en JOANNES STURTEWAEGHEN. 19 05 1753.

 

f 157- BARBARINA UIT DEN HAGE(fa Pauwels en JOANNA VAN DER SCHOOREN) Halst in de parochie van Costoy, weduwe en houder sterfhuis wijlen JOOS LAUWAERT(fs Petrus) Meuspelare; samen 3 weeskinderen. Voogden: JOANNES LAUWAERT(fs Joos) en MICHIEL DHONT, materneel. 19 05 1753.

 

f 160- JOOSINE VAN GOETHEM(fa Cornelius en MARIE VERBERCKMOES) houder sterfhuis PIETER LEMS(fs Jan en CATHELIJNE JANSSENS),overleden Stekene 05 05 1752; samen 2 kinderen: Marie Anne 7j van februari 1752 en Joannes LEMS februari 1752. Voogden: FRANS TALBOOM(fs Jan) wonende Eksaarde en JOANNES DE BLOCK(fs Livien). De overledene had nog 1 kind uit zijn huwelijk met PIETERNELLE VAN OVERLOOP(fa Gillis): Catharina LEMS 19j van 25 07 1752. Voogden: FRANS TALBOOM en PIETER VAN OVERLOOP(fs Gillis). 08 01 1753.

 

f 163v- GILLIS HULSTAERT(fs Gillis en JANNO HOLLEMANS), houder sterfhuis MARIE BLENDEMAN(fa Joos en JOSYNE VAN DRIESSCHE), overleden Stekene 02 03 1753; samen 1 kind: Pieter Frans HULSTAERT 15j op 18 10 1753. Voogden: JAN VAN HECKE(ex Puyvelde) paterneel en PIETER PERSIJN materneel. 16 06 1753.

 

f 167v- JUDOCUS DE SMET en ADRIAEN DE WREE(fs Olivier) voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen  MARIE ADRIANA DE BLOCK(fa Christiaen) en ADRIAEN VAN GAEVER: Marie Adriana en Petrus Norbertus VAN GAEVERE, over goederen gerfd door overlijden van ANDRIES DE WREE(fs Andries), overleden Stekene 27 03 1753, oude oom, jongman. Land in Sinaai en St Pauwels. 16 06 1753.

 

f 170- JOANNA CATHARINA VAN SCHOOTE(fa Jacobus en AMELBERGA BORM) houder sterfhuis JAN DE WITTE(fs Jan(fs Frans) en CORNELIA TALBOOM)), overleden Stekene 31 12 1752; samen 4 weeskinderen, waarvan nog 3 in leven:Amelberga 8j van april 1753, Marie Liviene 6j op 02 08 1753 en Josina Petronella DE WITTE 4j op 24 11 1753. Voogden: LAUREYS VINCKE, paterneel en MICHIEL VAN SCHOOTE, materneel. LAUREYS VINCKE x MARIE DE WITTE(+), zuster van de overledene. De overledene was voorheen gehuwd met ANNA MARIE ROTTHIERS en daarvoor met ANNA CATHARINA VAN POTTELBERGHE. CORNELIA TALBOOM is opnieuw gehuwd met JACOBUS ROTTHIER. 07 07 1753.

 

f 187- LAUREYS VINCKE(fs Gillis en MARIE VAN DEN BROECKE) houder sterfhuis MARIE DE WITTE(fs Jan en CORNELIA TALBOOM), overleden Stekene 31 01 1753; samen 5 kinderen: Cornelia 27j op 27 03 1754, Josyne 23j op 28 11 1753, Joanna 20j op 11 08 1753, Pieter Jacobus en Laureys Vincke(tweeling) 15j op 19 11 1753. Voogden: GILLIS VINCKE, paterneel en PIETER WUYTACK, materneel. Moeder van de overledene: CORNELIA TALBOOM huwde opnieuw met JACOBUS ROTTHIER. 07 07 1753.

 

f 209- PETRUS VAN MEESSHE(fs Pauwels) en PETRUS FRANS SAMAN voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen LIVIENE AMELBERGA VAN GOETHEM(fa Jan) en ANTHONY VAN MEESSCHE: Liviene Amelberga en Frans VAN MEESSCHE,


pagina 140

 over goederen gerfd door overlijden van MARIE VAN MEESSCHE, overleden Stekene 03 04 1753, zuster, minderjarig, ongehuwd. De wezen hadden ook gerfd van hun grootvader JAN VAN GOETHEM, op datum van 31 05 1749. 07 07 1753.

 

f 213v- PIETER VAN OVERLOOP(fs Gillis en CATHELIJNE DHONT) houder sterfhuis MARIA VAN DER MARE(fa ) Eksaarde; samen 1 minderjarige wees: Marie Anna VAN OVERLOOP 20j. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP(fs Pieter) en MICHIEL DHONT(fs Jan), meyer. 07 07 1753.

 

f 216- FRANS TALBOOM(fs Jan) wonende Eksaarde paternele voogd en JOANNES DE BLOCK maternele voogd van de 2 minderjarige weeskinderen van JOSYNE VAN GOETHEM(fa Cornelis en MARIE VER -BERCKMOES) en wijlen PIETER LEMS(fs Jan en CATHELIJNE JANSSENS): Marie Anne 8j van februari 1753 en Joannes LEMS februari 1752. De wezen hebben nog een halfzuster Catharina LEMS(fa Pieter). 07 07 1753.

 

f 217- CATHARINA BORM(fa Bartholomeus en PETRONELLA DHONT) houder sterfhuis LAUREYS MATHIJS(fs Laurentius), overleden Stekene .. 12 1752; samen 1 kind: Catharina MATHIJS 7j van maart 1753. Voogden: MATHIJS BORM(fs Mathijs) paterneel en JOANNES BORM(fs Bartholomeus) materneel. De overledene had nog 1 kind uit zijn huwelijk met JOANNA VAN MARCKE(fa Adriaen en LAUREYNTIEN VERWILGHEN), dat op 28 08 1752 12j is geworden. Voogden: MATHIJS BORM paterneel en JUDOCUS DE BOCK, wonende Moerbeke, materneel. 01 09 1753.

 

f 222v- Sr JAN DE JONGHE, chirurgijn  en MATHIJS PERSOON voogden over de enige minderjarige wees  van wijlen MARIE ANNA VAN BRUSSEL(fa Frans) en JUDOCUS SCHELFHOUT, over goederen gerfd door overlijden van PIETER DE JONGHE(fs Gillis), overleden St Pauwels .. 12 1749, oude oom materneel. 24 11 1753.

 

f 223v- JAN FRANS BRAEM houder sterfhuis wijlen Joffr CATHARINA VAN POECKE(fa Pieter) en Sr JOSEPH VAN POECKE en FRANCIES VAN POTTELBERGHE, als vader en voogden over de 4 minderjarige wezen, over goederen gerfd door overlijden van Sr PIETER VAN POECKE, overleden St Niklaas 15 06 1752, grootvader materneel. Land in St Niklaas, Elversele, Tielrode, Dendermonde en Hamme. Er was een brouwerij. Sr PIETER VAN POECKE had 3 zusters: Joffr Barbarina, Josyne en Joanna(wed PETRUS  MATHIJS). 15 09 1753.

 

f  227v- ELISABETH TRUYMAN(fa Mathijs en ADRIANA MARTENS) houder sterfhuis GILLIS BUSSENS (fs Jacobus en ANNA GHYS(fa Jan)), overleden Stekene 17 01 1753; samen 2 kinderen: Joanna Petronella 13 10 1742 en Jacobus BUSSENS 23 05 1745. Voogden: JACOBUS DE WILDE(fs Joos), paterneel en GILLIS TRUYMAN(fs Mathijs), materneel. Land in St Pauwels. De overledene had een zuster PETRONELLA BUSSENS(+) x JAN GODDEFROY en een zuster ELISABETH BUSSENS. De overledene was 3 maal gehuwd; oa met ANNA CALLE(fa Pieter). MARIE TRUYMAN is zuster van de houder. 29 09 1753.

 

f 239v- CORNELIS CLEMENT(fs Joos en TANNEKEN VAN DER MAREN) weduwnaar en houder sterfhuis PETRONELLA TALBOOM(fa Jacobus en MARIE VERCAUTEREN), overleden Stekene 19 03 1753; samen 4 minderjarige wezen: Jacobus 21j van 26 08 1753, Marie Anna 19j van 27 08 1753, Cornelis 13j van 11 09 1753 en Josephus Clement 3j in september 1753. Voogden: JOANNES VERSTRAETEN paterneel en Sr JACOBUS TALBOOM materneel. De overledene had een halfzuster JOANNA CATHARINA STICHELBAUT x CORNELIS DE VLIEGHER. ANNA MARIE TALBOOM(+), tante van de overledene x Sr JOORIS VAN VLIERBERGHE. 29 09 1753.

 

f 248- JOANNA CATHARINA BOURGLIOEN(fa Jacques en JOANNA STROBBE) weduwe en houder sterfhuis GILLIS NAUDTS(fs Jacques en PETRONELLA VERLENT), overleden Stekene 11 03 1753; samen 3 kinderen: Joanna Petronella 8 op 17 11 1753, Joseph 4j van 14 08 1753 en Gillis Frans NAUDTS 04 01 1752. Voogden: JAN NAUDTS paterneel en LAUREYS BOURGLIOEN materneel. De overledene had nog 5 kinderen uit zijn huwelijk met JACQUEMIJNTIEN DE BUYSSCHERE: Jan(voogd), Pieter, Catharina x JOANNES VAN DUYSSE, Abraham en Paulina NAUDTS; de laatste 2 minderjarig. Voogden: JAN NAUDTS en PIETER DE BUYSSCHERE. 20 10 1753.

 

f 250v- MARIE SCHERIS(fa Petrus en ELISABETH VAN MEESSCHE) houder sterfhuis PIETER VERWIL-GHEN(fs Lieven en ELISABET HEIRBOUT), overleden Stekene 08 07 1753; samen 7 kinderen: Frans, Gillis, Joanna Isabella x PETRUS AUGUSTINUS TEMMERMAN, Petronella en Laurentia VERWILGHEN,


pagina 141

 allen meerderjarig en Catharina 20j van 08 05 1753 en Marie VERWILGHEN 15j van 17 08 1753. Voogden: FRANS en GILLIS VERWILGHEN(broers). 20 10 1753.

 

f 253- ISABELLA VERCAUTEREN weduwe en houder sterfhuis JAN TEMMERMAN; samen 1 minderjarige wees: Anna Marie TEMMERMAN. Voogden: JACOBUS en PIETER TEMMERMAN(fii Joannes). De wees had 4 meerderjarige broers en zusters: Jacobus, Pieter Augustinus ,Elisabeth Petronella en Joannes TEMMERMAN. 20 10 1753.

 

f 255v- JUDOCUS DE PRAETER en PIETER DE SWEEMER voogden van de enige jongste wees van wijlen JACOBUS DE PRAETER, overleden Stekene 07 10 1749, uit zijn 2de huwelijk met wijlen JOSINA VAN DE VELDE(fa Jan en JOSINA MELS): Joanna Catharina DE PRAETERE 6j van augustus 1751, over goederen gerfd door overlijden van haar vader en moeder. De overledene was voorheen gehuwd met ANNA VAN GAVERE(fa Adriaen), waarvan Josina DE PRAETERE. 16 02 1754.

 

f 258- JUDOCUS DE PRAETERE en JUDOCUS DE SMET voogden van de enige oudste wees van wijlen JACOBUS DE PRAETERE, overleden Stekene 07 10 1749 en wijlen ANNA VAN GAEVER(fa Adriaen): Josina DE PRAETERE 17j, over goederen gerfd door overlijden van haar vader en over goederen gerfd door overlijden van haar halfbroer JOANNES DE BLOCK(fs Frans en ANNA VAN GAEVER), overleden Stekene .. 05 1751. JACOBUS DE PRAETERE was een 3de maal gehuwd met JOSINA VAN LAERE(fa Jacques), die houder was van dit sterfhuis. 16 02 1754.

 

f 263- ADRIAEN VAN GAEVERE gehuwd geweest met MARIE ADRIANA DE BLOCK(fa Christiaen) over zijn 2 minderjarige kinderen. Voogden: JUDOCUS DE SMET en ADRIAEN DE WREE over goederen gerfd door overlijden van ANDRIES DE VREE(fs Andries). 16 06 1753.

 

f 263- Staat en inventaris sterfhuis AMELBERGA DAELMAN(fa Pieter), overleden Stekene .. 02 1754, weduwe wijlen JACOBUS MORREEL; samen 3 minderjarige wezen: Frans 18j, Marie 16j en Pieter Augudtinus Morreel 8j. Voogden: JACOBUS LIVIAEN en PIETER DAELMAN. 16 03 1754.

 

f 264- ADRIAEN CANT en PIETER DE PUYSSCHELAER voogden over de 4 minderjarige wezen van wijlen CORNELIA DE VREE(fa Frans en LAUREYNE TALBOOM) en Joannes WUYTACK: Joanna Theresia , Cornelia Anna, Catharina en Isabella WUYTACK over goederen gerfd door overlijden van LAUREYNE TALBOOM, overleden Kemzeke 23 09 1753, grootmoeder, 79j.De overledene bezat 1/3 van een behuisde hofstede met haar zusters MARIE TALBOOM x JAN DE MUNCK en JOSYNE TALBOOM,gelegen in Kemzeke. 25 05 1754.

 

f 265v- JUDOCUS TRUYMAN en CORNEEL VAN OVERLOOP voogden van de 2 wezen van wijlen JUDOCUS VAN OVERLOOP en wijlen JOSINA GEERS: Anna Marie en Judocus VAN OVERLOOP, over goederen gerfd door overlijden van ANNA MARIE MARTENS(fa Jan), overleden Stekene 11 03 1754, grootmoeder. Mede-erfgenaam: ANDRIES HUSTAERT x ANNA ADRIANA GEERS. 25 05 1754.

 

f 267v- JOANNES COONE en JUDOCUS VAN DAELE voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen  MARGRIET COLE(fa Jacques en JOANNA VAN DUYSE), over goederen gerfd door overlijden van JACQUES COLLE(fs Pieter), overleden Sinaai(na 25 03 1753), grootvader materneel. De overledene had 3 huizen gelegen in Moerbeke, Stekene en Sinaai. 28 06 1754.

 

f 269v- GILLIS VAN DAELE(fs Pauwel en PETRONELLA BRAECKMAN) weduwnaar en houder  sterfhuis MARGRIET COLE(fa Jacques en JOANNA VAN DUYSE), overleden Stekene 25 03 1753; samen 2 kinderen: Joanna 8j op St Laureysdag 1754 en Judocus VAN DAELE 3j op St Thomasdag 1754. Voogden: JUDOCUS VAN DAELE en JOANNES COONE. De ouders van de overledene zijn na haar overleden. 28 06 1754.

 

f 272v- Joffr ANNA FRANCOISE BAERT(fa Laureys en ANNA MULLINAIRE) weduwe en houder sterfhuis Heer LAUREYS VAN PUYVELDE(fs Jan en MARIE NOEY), in zijn leven griffier van Moerbeke en procureur voor de vierschaar van Stekene, overleden Stekene.. .. 1753; samen nog 8 kinderen in leven: MARIE GODDELIEVE x Heer RENIER JACOBUS MARCHANT, meyer van Lokeren en Daknam en schout van dezelfde gemeenten, Heer FRANCISCUS VAN PUYVELDE, stadhouder van Stekene, PIETERNELLE THERESIA, Heer NORBERTUS JOSEPHUS BERNARDUS VAN PUYVELDE, griffier van de prinselijke parochie van Zele(Dendermonde), THERESIA ADRIANA x Heer CHARLES .., advocaat in de raad van Vlaanderen en griffier van Melle en Gentbrugge, JACOBUS LIVINUS 22j van 08 04 1754, MARGARETHA en


pagina 142

 ANNA FRANCOISE VAN PUYVELDE, de laatste 3 minderjarig. Voogden: Heer FRANCIES VAN PUYVELDE en Sr FRANS BAERT. De overledene had nog 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk met PIETERNELLE VAN BRUSEGHEM: Joannes en Isabella VAN PUYVELDE. ISABELLA VAN PUYVELDE, overleden Breda 1741, x FRANS DOCQUI, waarvan 2 kinderen: Laureys en . DOCQUI. Voogden .07 09 1754.

 

f 280- Erfgenamen van MARIE DE SMET(fa Jan): 1) PHILIPPUS MASENAIRE(fs Philippus) x ADRIANA DE SMET(fa Jan); 2) ANDRIES SMET(fs Jan), lange tijd(ca 40j) uitlandig zonder enig teken van leven; 3) de 6 afstammelingen van JACOBUS HAERENS(fs Jacques) en LIVYNE DE SMET(fa Jan): a) de vijf kinderen van wijlen DIRICK HAERENS(fs Jacques): Joannes, Jacobus, Gillis, Dirick en Marie Anna HAERENS, allen meerderjarig, b) de weduwe van JAN HAERENS(fs Jacques), c) de kinderen van ANNA HARENS x PIETER DOCQUI, d) CATHARINA HAERENS(fa Jacques), e) ANNA MARIE VAN DEN BERGHE(fa Michiel), dochter van MARIE HAERENS(fa Jacques), f) JACOBUS WIEMES, zoon van JOSINA HAERENS(fa Jacques); 4) De afstammelingen van ADRIAEN en JAN DE SMET, zonen van DIRICK SMET(fa Jan); a) van ADRIAEN: Dirick(koster in Stekene), Pieter, Amelberga(jonge dochter), ADRIAEN VAN DUSSEL x Digna en Joanna DE SMETx PIETER VERBRUGGHE, b) de enige wees van JAN; 5) JAN BAPTIST VAN SUYVELE(fs Servaes), wonende St Niklaas, schoonzoon van Joffr ANNE MARIE VERCAUTEREN weduwe wijlen Sr JUDOCUS BRAEM. ANDRIES DE SMET was eveneens erfgenaam van MARIE ANNA CALLE, overleden 1741(stvg 01 04 1741), dochter van PIETER en ANNA SMET(fa Jan), x GILLIS BUSSENS(+ ca 1753). ELISABETH TRUYMAN was laatst weduwe van GILLIS BUSSENS. 04 10 1754.

 

f  283- GILLIS VAN VLIERBERGHE en CORNELIS DE BLIECK voogden van de 2 minderjarige weeskinderen  van wijlen JAN VAN VLIERBERGHE en PIETERNELLE CAMOEN: Cornelis en Catharina VAN VLIERBERGHE, over goederen gerfd door overlijden van HENDRICK VAN VLIERBERGHE, weduwnaar MARIE ONGHENAEY, overleden Hulst 11 05 1747 Kievietenpolder, oud oom van de wezen. Andere erfgenamen: 4 ooms en tantes en  JOANNA SAEY, grootmoeder van de wezen. FRANCIES NAUDTS(ex Winckel) x ANNA MARIE VAN VLIERBERGHE(tante van de wezen). PIETERNELLE CAMOEN was nu gehuwd met PIETER GOOSSENS. 08 03 1755.

 

f 285- PIETER JOSEPH VAN OVERLOOP en DIERICK NOENS voogden van de nog minderjarige wees van wijlen JUDOCUS VAN OVERLOOP en JOANNA NOENS: Gillis VAN OVERLOOP, over goederen gerfd door overlijden van ANNE MARIE VAN OVERLOOP, zuster van de wees. JUDOCUS VAN OVERLOOP was een tweede maal gehuwd met PIETERNELLE VAN MALDEREN. 10 05 1755.

 

f 286- JOSYNE VERCAUTEREN houder sterfhuis GERARDUS VAN DE KERCKHOVE, in zijn leven chirurgijn te Stekene, overleden Stekene .. 03 1755; samen 5 kinderen, allen minderjarig: Joanna Petronella, Franciscus Joseph, Jacobus, Joannes Olivier en Petronella VAN DE KERCKHOVE. Voogden: JAN DE SMET en FRANS VERWILGHEN. Tijdens het huwelijk is er een hofstede gekocht van PIETERNELLE VERCAU -TEREN en PIETER VIJDT(fs Jan), voogd van de enige wees van wijlen JANNO VERCAUTEREN. 27 09 1755.

 

f 287v- THERESIA BORM weduwe en houder sterfhuis JAN VERHOEVEN, overleden Stekene .. 07 1749; samen 1 kind: Elisabeth, toen 4j. Voogden: JACOBUS BORM en JACOBUS DE BLOCK. De houder geeft te kennen dat haar man is overleden te Ossenisse in Hulsterambacht. 14 10 1755.

 

f 289- JACOBUS DE BOCK en JACOBUS BORM voogden van de wees van wijlen JAN VERHOEVEN en THERESIA BORM, over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH VAN NUFFEL, overleden Ossenisse, Hulsterambacht, x ANDRIES HERMAN, grootmoeder paterneel. GILLIS VERHOEVEN(+) was oom van de wezen. 25 10 1755.

 

f 290v- CATHARINA DE STOBBELAIRE(fa Judocus) houder sterfhuis CAREL BORREMANS, overleden Stekene 27 08 1755; samen nog 2 minderjarige kinderen in leven: Anna Marie 11j op 17 12 1755 en Ursula Petronella BORREMANS 3j van 27 10 1755. Voogden: PIETER VERBEEKE en MATHIJS DE STOBBE -LAERE. 22 11 1755.

 

f 296- GILLIS VAN MALDEREN(fs Joos) en PIETER VAN OVERLOOP(fs Judocus) voogden van de 2 minderjarige wezen van wijlen JUDOCUS VAN OVERLOOP en PETRONELLA VAN MALDEREN(fa Joos), over goederen gerfd door overlijden van JOSINA PAUWELS(fa Gillis), grootmoeder materneel van de wezen. Land in Moerbeke. 17 12 1755.


pagina 143  

f 297- FRANCIES NOBELS en JAN DE SMET voogden  van de 3 wezen van wijlen AUGUSTINUS NOBELS en PETRONELLA DE SMET, nu x JAN COLE, over goederen gerfd door overlijden van JOANNA NOENS, overleden St Niklaas, geestelijke dochter, oude tante van vaders moederlijke zijde. 21 02 1756.

 

f 298- JOSINE DHANIS weduwe en houder sterfhuis ANTHONE DE COSTER, overleden Stekene .. 03 1755; samen 2 nog minderjarige kinderen: Pieter 18j en Marie Therese DE COSTER .. j. Voogden: MICHIEL DHANIS en LOUIS DE WINNE. 01 05 1756.

 

f 300v- ANNA VAN GYSEL(fa Martinus) weduwe en houder sterfhuis JAN DUERINCK(fs Andries), overleden Stekene .. .. 1756; samen 1 kind: Gabril DUERINCK 18m. Voogden: JOOS BRISSINCK en PETRUS PUYLAERT(ex St Gillis). De overledene had nog 3 minderjarige wezen uit zijn eerste huwelijk met ANNA VAN GREMBERGHE(fa Joos): Adriaen 22j, Pieter 18j en Jacobus DUERINCK 11j. Voogden: JOOS BRISSINCK(ex Vrasene) en JAN RINGOET(ex Kemzeke). Land in Kemzeke. 11 09 1756.

 

f 304v- PETRUS DE COCK(fs Joos en ELISABETH VAN DEN EEDEN) weduwnaar en houder sterfhuis JANNO VAN OOSTE(fa Petrus en MARIE SCHERRIS), overleden Stekene 1742 of 1743; samen 2 minder -jarige weeskinderen: Pieter 21j en Joanna DE COCK 11 03 1739. Voogden: JACOBUS DE COCK en JAN VAN OOSTE. 11 09 1756.

 

f 307- JACOBUS DE VOS weduwnaar en houder sterfhuis CATHARINA VAN OOSTE(fa Petrus en MARIE SCHEIRIS), overleden Stekene .. 06 1746; samen 5 nog minderjarige wezen: Pieter 21j, Jan Frans 20j, Joanna 16j, Catharina Jacoba 14j en Adriaen DE VOS 11j. Voogden: JAN VAN OOSTE en CORNELIS VAN DAMME. 25 09 1756.

 

f 310- Sr CORNELIS VAN DAELE en PIETER CLINCKAERT voogden over de 3 nog minderjarige kinderen van wijlen Sr LAUREYS VAN DAELE en AMELBERGA CLINCKAERT: Liviene, Marie en Jacobus VAN DAELE, over goederen gerfd door overlijden van PIETER VAN DAELE, oom materneel. De wezen hadden nog 4 meerderjarige broers en zusters. 24 12 1756.

 

f 314v- JOANNA MARIE THUYSBAERT weduwe en houder sterfhuis GIELIELMUS DE MUNCK(fs Gillis en JOANNA SUYE), overleden Stekene 21 12 1756; samen 7 nog levende kinderen: Joannes 22j van 19 08 1756, Joosina 20j op 07 03 1757, Marie Catharina 17j op 19 03 1757, Pieter 09 05 1741, Anna Marie 15 08 1743, Laureys 27 05 1745 en Gillis Joannes DE MUNCK 18 10 1751. Voogden: GILLIS DE MUNCK en Sr ANDRIES THUYSBAERT. De overledene had een koren windmolen. Hij was erfgenaam bij overlijden van MARIA DE MUNCK, zijn zuster, x LIEVEN VERMEULEN. 15 01 1757.

 

 

REGISTER   435

=============

1757  -  1763

 

 

f 1- GILLIS BLENDEMAN(fs Pieter) houder sterfhuis PIETER BLENDEMAN(fs Lieven), zijn vader. Eveneens erfgenaam: 1) de wezen van wijlen SIMOEN VAN BUYNDER en PIETERNELLE BLENDEMAN(fa Pieter). Voogden: GILLIS BLENDEMAN en Sr MATHIJS VAN BUYNDER; 2) de enige wees van wijlen JUDOCUS BLENDEMAN en wijlen MARIE SCHELLEMAN. Voogden: GILLIS BLENDEMAN en OLIVIER DHOOGE; 3) de 6 achtergelaten kinderen van wijlen JUDOCUS BAECKE en wijlen CATHARINA BLENDE -MAN(fa Pieter): Jacobus meerderjarig, Pieter, Judocus, Jan, Marie en Gillis BAECKE. Voogden: JACOBUS BAECKE(broer van de 5 minderjarige wezen) en GILLIS BLENDEMAN. 12 02 1757.

 

f 4- ANGELINE VERBEKE(fa Jan en MEYNTIENS MARINUS) weduwe en houder sterfhuis JOANNES FRANCISCUS DE BRUYNE(fs Gielielmus en JANNEKEN DE CORTE), overleden Stekene 28 11 1756; samen 5 minderjarige weeskinderen. Voogden: JACOBUS WUYTACK en GILLIS VERBEKE. 05 03 1757.

 

f 6- PIETER VAN POTTELBERGHE en JAN PRAET voogden over de 3 minderjarige weeskinderen van wijlen ELISABETH VAN POTTELBERGHE(fa Thomas), overleden Stekene en JUDOCUS ZAMAN, over goederen gerfd door overlijden van JAN en PIETER MUEL, overleden St Pauwels, oude ooms materneel. 26 03 1757.


pagina 144  

f 8- ELENA VAN MEERSCHE(fa Jan en ELISABETH DREGGHE) weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN RAES(fs Pieter en JENNEKEN VAN DE PERRE), Stekene en overleden Stekene 23 03 1757; samen 2 kinderen: Adriaen 7j6m en Pieter Joannes 8m. Voogden: JUDOCUS DE VLIEGHER en MICHIEL DHONT, meyer van Stekene. 25 06 1757.

 

f 11v- Staat en inventaris sterfhuis JAN VAN GOORE, overleden Stekene, weduwe . VAN DAELE, waarvan kinderen. Voogden: MICHIEL SMET en MICHIEL DHONT. 27 10 1757.

 

f 12- ELISABETH VIJDT(fa Pauwels) weduwe en houder sterfhuis JACOBUS BORM(fs Joos), overleden Stekene; samen 7 kinderen: Marie Theresia, weduwe JAN VEREECKEN, JACOBUS DE BOCK  x Anna Joosina, JACOBUS BORM(fs Jan) x Isabelle Franoise, PIETER VAN POELE x Elisabeth , Marie Catharina, Liviena Amelberge 22j en Judocus BORM 16j, de laatste 2 minderjarig. Voogden: JACOBUS DE BOCK en JACOBUS BORM. De overledene had een broer JAN BORM en een zuster ANNA BORM x FRANS VAN GOETHEM. 07 01 1758.

 

f 16v- ALDEGONDE THUYSBAERT(fs Mathijs) weduwe en houder sterfhuis Sr PIETER MARTENS(fs Pieter), overleden Stekene 06 08 1757; samen 4 nog minderjarige kinderen: Marie Judoca, Pieter, Andries en Frans MARTENS. Voogden: ANTHONE en JUDOCUS MARTENS(brioers van de wezen). 07 01 1758.

 

f 24v- GILLIS HUSTAERT(fs Gillis en JOANNA HOLLEMANS) weduwe en houder sterfhuis MARIE ANNA BORGLIOEN(fa Jacobus en JOANNA STROBBE), Stekene en overleden Stekene 09 01 1758; samen 2 kinderen: Jan Frans 2j en Gillis HULSTAERT 2m. Voogden:PETRUS DE WEDUWE en LAUREYS BORGLIOEN. 18 02 1758.

 

f 28- JAN DE SMET weduwnaar en houder sterfhuis JOANNA VAN DRIESSCHE(fa. en JOOSINA DE MULDER); samen 2 minderjarige wezen. Voogden: JACOBUS JANSSENS en PETRUS DE WEDUWE. 18 02 1758.

 

f 30- Srs JACOBUS THUYSBAERT en JACOBUS TRUYMAN(fs Judocus) voogden over de 2 minderjarige wezen van wijlen BARBARA BRYS(fa Jan en MARIE DE WITTE) en Sr ADRIAEN THUYSBAERT: Jacobus en Gillis THUYSBAERT, over goederen gerfd door overlijden van Sr JAN BRYS, overleden St Niklaas, grootvader materneel van de wezen. Eveneens erfgenaam: JUDOCUS TRUYMAN x AMELBERGA THUYS -BAERT, zuster van de wezen. JAN BRYS was een 2de maal gehuwd met Joffr JOSINE VAN DAELE, houder van dit sterfhuis. Land in St Niklaas. De overledene had nog een zuster JOSINE BRYS en 2 broers. 18 03 1758.

 

f 37- CORNELIA VAN RUMST(fa Jacobus en CATHARINA VAN OVERLOOP) weduwe en houder sterfhuis LAUREYS VERLEE(fs Jan en PIETERNELLE BORNERGIE), Stekene en overleden Stekene 27 01 1758; samen 7 kinderen: Joosina x JAN VAN VLIERBERGHE, Marie x ANDRIES BAUWENS, Catharina, Pieternelle x PIETER DE SCHEPPER, Theresia en Jan Frans VERLEE 19j. Voogden: JUDOCUS VERLEE en JAN VAN VLIERBERGHE. 18 03 1758.

 

f 41- Sr JOSEPH VAN HECKE en PIETER PASTELEROM voogden over de 2 wezen van wijlen Sr PIETER VAN HECKE en LIVYNE PASTELEROM: Joannes en Marie VAN HECKE, over goederen gerfd door over -lijden Joffr MARIE VAN STAPPEN(dv JOOSINE VERLEE), paternele grootmoeder en LIVIENE VAN HECKE, paternele tante. Land in Sinaai. 18 03 1758.

 

f 46- LAUREYS DE BOCK(fs Pieter en CATHELIJNE VINCKE)Stekene, weduwnaar en houder sterfhuis MARIE DE VOGELAERE(fa . en JOOSINA DE VOS) Sinaai en overleden Stekene 14 04 1758; samen 5 kinderen: Gillis meerderjarig, Joanna Cornelia meerderjarig, Tresia, Anna Catharina en Pieter Joannes DE BOCK, de 3 laatste minderjarig. Voogden: GILLIS DE BOCK(broer) en PHILIPPUS DE WITTE. 26 06 1758.

 

f 53v- JOANNES DE BLOCK(fs Lieven en MARIE VAN GUYSSE) houder sterfhuis ANNA VAN GOE -THEM(fa Cornelis en ELISABET VAN OVERLOOP) overleden Stekene 01 03 1758; samen 1 kind: Livinus DE BLOCK 11j van 22 01 1758. Voogden: JUDOCUS VAN GUYSSE en ADRIAEN VAN GOETHEM. 26 06 1758.

 

f 57v- MARIE DUERINCK houder sterfhuis PETRUS MELS(fs Cornelis) overleden Stekene 19 06 1758; samen 8 kinderen: Andries, Josyne, Marie en Catharina Amelberga allen meerderjarig, Jan Petrus 25j, Cornelis 21j,


pagina 145

Marie Brigitte 19j en Pieter MELS 15j. Voogden: ANDRIES MELS en JAN DUERINCK. De overledene bezat van een hofstede samen met zijn zuster  JOSYNE MELS. 15 07 1758.

 

f 63- MARIE CATHARINA VAN WALLE houder sterfhuis THOMAES ANTHONE VAN DUSSEL(fs Jan en MARIE GOEMAN), overleden Stekene 18 05 1758; samen geen kinderen. De overledene had 1 kind uit zijn 1ste huwelijk met JOANNA DUYCK: Judoca VAN DUSSEL 16j van 01 05 1758. Voogden: ADRIAEN VAN DUSSEL en PASSCHIER LAUREYS DUYCK. De overledene bezat van een schip met ADRIAEN VAN DUSSEL. 07 08 1758.

 

f 67v- Staat en inventaris van FRANCOIS VAN GOETHEM, gehuwd met ANNA BORM; samen 1 kind: Pieter Joseph VAN GOETHEM. Voogden: ANDRIES DHANIS(x zuster van de wees: JOSINA VAN GOETHEM) en JACOBUS BORM(fs Jan). 09 09 1758.

 

f 72v- JOANNA CATHARINA VAN EVEREN(fa Jaspard), nu gehuwd met JAN BAPTIST MAES -SCHALCK, weduwe en houder sterfhuis PETRUS MARCKAERT(fs Pieter en GERTRUIDE VERCAUTER -EN), overleden Stekene 02 05 1758; samen 4 nog levende kinderen: Joannes 11j, Joseph 9j, Pieter 8j en Jacobus MERCKAERT 5j. Voogden: Sr JOANNES ADRIANUS DE JONGHE en ANDREAS COLSSENS. De overledene bezat land, onverdeeld met zijn moeder en de innocente wees: Anthonette MERCKAERT, dv wijlen MARIE MERCKAERT en met de andere erfgenamen van MARIE MERCKAERT. 14 10 1758.

 

f 77- FRANS HUBERTUS GRESSEELS weduwnaar en houder sterfhuis JOANNA CATHARINA BAETENS overleden Stekene 04 08 1758; samen 3 kinderen: Isabella 4j, Eleonora 3j en Aldegondeken GRESSEELS 4m. Voogden: Sr LAUREYS FRANS THUYSBAERT materneel en JOANNES GRESSELS paterneel. ROBER -TINA ELEONORA RONSELE is de weduwe van s houders vader. JOANNES VAN GOETHEM x zuster van de houder. 18 11 1758.

 

f 82- MARIE ANNA MEUL weduwe en houder sterfhuis ANDRIES DE SCHRIJVER overleden Stekene; samen 3 minderjarige kinderen. Voogden: PIETER DE SCHRIJVER en JACOBUS MEUL 17 02 1759.

 

f 84- ANNA CATHARINA SCHUERMAN weduwe en houder sterfhuis PETRUS VAN HOEYE(fs Frans) overleden  Stekene 16 02 1759; samen 4 kinderen: Andries Joannes 9j, Anna Catharina 7j, Pieter Frans 5j en Jacobus VAN HOEYE 3j. Voogden: MATHIJS BORM en ANDRIES SCHUERMAN. De houder geeft te kennen dat haar overleden man voogd was over de wezen van wijlen ANDRIES VAN HOEYE en DECOCK. PASSCHIJNE BOELS (ex St Pauwels) is grootmoeder van de wezen. 31 03 1759.

 

f 86v- PIETER DE MARECHIE houder sterfhuis PIETERNELLE VAN RUMST overleden Stekene .. 01 1747; samen 2 minderjarige weeskinderen: Catharina 5j en Pieter Antoine MARECIE 2j. Voogden: JUDOCUS WUYTACK en JUDOCUS DE MARECIE. 05 05 1759.

 

f 88v- JAN PETRUS BAUWENS(fs Jacobus en MARIE METHS) Berlare, weduwnaar en houder sterfhuis CATHARINA DE WREE(fa Paulus en JOOSINA SCHEPPERS) St Pauwels en overleden Stekene 16 04 1759; samen 4 minderjarige weeskinderen. Voogden: PETRUS DE WITTE en MICHIEL JOOS. 07 07 1759.

 

f 90- JAN ANDELIS weduwnaar en houder sterfhuis MARIE PIETERNELLE FIRINGS(fa Jacobus en JOANNA DE MEULDER) Moerbeke en overleden Stekene 10 04 1759; samen 3 minderjarige kinderen: Judocus 14j, Simon 5,5j en het derde 2,5j. Voogden: PETRUS JOANNES FIRINGS en SR ADRIAEN THUYSBAERT. 07 07 1759.

 

f 91v- Sr CORNELIS VAN DAELE(fs Laureys en AMELBERGA CLINCKAERT) weduwnaar en houder sterfhuis ELISABETH MEUL(fa Adriaen en ANNA JOSINA DE SMET(fa Jan)) overleden Stekene 17 05 1759; samen 5 kinderen, waarvan nog 2 in leven: Gillis Josephus 19 03 1751 en Pieternella Livina VAN DAELE 08 01 1753. Voogden: Srs ANDRIES THUYSBAERT en JOANNES MEUL. De overledene had 3 broers. Er was land in St Pauwels en Belsele. JOSEPH MELIS x ADRIANA VAN DAELE(zuster van de houder). 16 09 1759.

 

f 98v- JOSEPH VLYMINCK(fs Pieter) houder sterfhuis ANGELINA COLE(fa Jan) overleden Stekene 04 06 1759; samen 4 kinderen: Joosina 12j van 25 01 1759, Joannes Frans 9j van 17 02 1759, Angelina 6j van 05 06 1759 en Joanna Catharina VLYMINCKX 2j op 20 12 1759. Voogden: FRANS VLYMINCKX en PETRUS COOLE. De overledene bezat 1/6 van een behuisde hofstede in Moerbeke. PIETERNELLE THUYSBAERT is grootmoeder van de wezen. 22 09 1759.


pagina 146  

f 102v- MARGRITA DAT houder sterfhuis PIETER DE BUYSSCHER; samen 1 kind:Pieter DE BUYS -SCHER. Voogden: JOANNES DE BUYSSCHER en FRANS BLOMMAERT. De overledene had nog 2 kinderen uit zijn huwelijk met ANNA VAEL. Voogden: JOANNES DE BUYSSCHER en . 07 12 1759.

 

f 105- PIETER CALLE vader van de enige wees van MARIE STUYN, zijn 1ste huisvrouw, over goederen gerfd door overlijden van GILLIS STUYN, overleden Leuven, oom materneel. Voogd: PETRUS HEYENS. Nalatenschap berust bij de eerwaarde heer pastoor VAN GEERTRUYE te Leuven als testamenteur van het sterfhuis.

 

f 106- JUDOCUS WUYTACK en JOANNES VAN NIEUWLANDE voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen JAN FRANS DE BRUYNE(fs Gielielmus) en ANGELINA VERBEKE over goederen gerfd door overlijden van JOANNA DE CORTE, paternele grootmoeder, laatst gehuwd met JOANNES LAUWAERT. JOANNES VAN NIEUWLANDE is voogd in plaats van GILLIS VERBEKE(overleden). 07 12 1759.

 

f 108- ANTHONETTE VAN HESE(fa Adriaen) weduwe en houder sterfhuis GILLIS VERBEKE(fs Jan en JACQUEMIJNTIEN MEERIJNS), overleden Stekene 01 04 1759; samen 3 nog levende kinderen: Thersia 7j, Gillis Frans 4j en Anna Catharina Verbeke 2j. Voogden: JOANNES FERDINANDUS VERBEKE(fs Gillis) en JACOBUS VAN HESE. De overledene had ook kinderen uit zijn 1ste huwelijk met ANNA VERSTRAETEN(fa Jan en JOSYNA CLEMENT): Joannes Ferdinandus meerderjarig, Joanna Marie 24j, Pieter Laureys 22j, Joseph Angelis 19j en Emmanuel VERBEKE 12j. Voogden: JOANNES FERDINANDUS VERBEKE  en JOANNES VERSTRAETEN. 07 12 1759.

 

f 113v- PETRUS DE VOS(fs Jacobus en CATHARINA VAN OOSTE) weduwnaar en houder sterfhuis JOANNA MARIE MAESSCHALCK(fa Louis en MARIE MERCKX), overleden Stekene 04 12 1759; zonder kinderen. Erfgenamen: 1) haar zusters van vollen bedde: ANNA CATHARINA en CORNELIA DE MAES -SCHALCK (fae Louis en MARIE MERCKX); 2) de 3 minderjarige wezen van MARIE MERCKX  en PIETER VAN HEIRDENBURG. Voogden: PIETER VAN HEIRDENBURG en ADRIAEN MERCKX(maternele oom). 22 12 1759.

 

f 117- MARIE DE WANTE(fa Dominicus en ANNEKE DE RIDDER) weduwe en houder sterfhuis SIMOEN DE CALUWE(fs Joannes Baptist en MARIE VAN SLIJCKE), overleden Stekene 27 12 1759; samen 3 minder -jarige wezen: Anna Marie 21j, Joanna Judoca 19j en Josyne Marie DE CALUWE 12j. Voogden: BAUDEWIJN DE CALUWE en JOSEPH DE WANTE. 19 01 1760.

 

f 120v- MARIE DE SMEDT(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JACOBUS DE VOS overleden Stekene 17 12 1759; samen geen kinderen. De overledene had uit zijn huwelijk met CATHARINA VAN OOST 5 kinderen: Pieter meerderjarig, Jan Frans, Joanna Catharina, Jacoba en Adriaen DE VOS. Voogden: PIETER DE VOS en CORNELIS VAN DAMME. 05 03 1760.

 

f 124- ANNA MARIE VAN DE VOORDE(fa Christiaen en ANNA VERGAUWEN) weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS BLENDEMAN(fa Jan en JOANNA MARTENS), overleden Stekene 16 01 1760; samen 4 kinderen: Joanna Catharina 17j op 24 09 1760, Dominicus 9j van 14 01 1760, Cornelis Bonaventure 7j op 22 08 1760 en Amelberga BLENDEMAN 3j op 15 04 1760. Voogden: JACOBUS VAN DE VOORDE(fs Christiaen) en SERVAES BLENDEMAN. De overledene bezat een behuisde hofstede samen met SERVAES BLENDE -MAN en de erfgenamen van JUDOCUS BLENDEMAN. 29 03 1760.

 

f 127- Staat en inventaris sterfhuis Joffr ADRIANA VAN DAELE, overleden Stekene 19 01 1760, weduwe wijlen GILLIS WIELANT, in zijn leven meyer van Stekene(stvg 07 10 1752 f87); samen nog 4 minderjarige wezen. Voogden: Sr PIETER GEERINCKX en JOSEPH DE POTTERE. 15 03 1760.

 

f 130- PIETERNELLE DE BACKERE(fa Frans) houder sterfhuis SERVAES DE BELAIR(fs Matheus), overleden Stekene 01 01 1760; samen nog 3 kinderen in leven: Carolus 7j, Marie 5j en Judocus DE BELAIR 17m. Voogden: FRANS WINDHEY, materneel en PIETER PIETERS, paterneel. De overledene was voorheen gehuwd met THERESIA APOLLONIA VAN HECKE, waarvan 2 kinderen. 05 04 1760.

 

f 133v- PHILIPPUS DE WINNE houder sterfhuis JOSYNE DHANIS overleden Stekene; zonder kinderen. De overledene had 2 weeskinderen uit haar huwelijk met ANTONIUS DE COSTER: Pieter en Theresia DE COSTER. Voogden: MICHIEL DHANIS en . . 17 05 1760.


pagina 147  

f 135v- THERESIA BOCHAUT(fa Mathijs en ELISABETH DE VLIEGHER) weduwe en houder sterfhuis  PIETER JOSEPHUS VAN OVERLOOP(fs Judocus en JOANNA NOENS), overleden  Stekene .. 04 1760; samen 3 kinderen: Mathijs 6j op St Jan 1960, Isabelle 4j van OLV Lichtmisse en Joannes VAN OVERLOOP 5m. Voogden: GILLIS VERMEIRE, paterneel en JACOBUS DE VLIEGHER, materneel. 17 05 1760.

 

f 138- CORNELIS BLENDEMAN(fs Judocus en AMELBERGA JANSSENS) houder sterfhuis ANNA CATHARINA NENS(fa Jacobus en MARIE DE COCK), overleden Stekene 25 05 1760; samen 1 kind: Petro -nella Liviena BLENDEMAN 27 04 1760. Voogden: JOANNES BLENDEMAN en JACOBUS NENS(vader +). 21 06 1760.

 

f 143v- PETRUS GHEEST houder sterfhuis AMELBERGA BORM(fa Christiaen en JACQUEMIJNTIEN COLLARD), overleden Stekene 26 04 1760; zonder kinderen. De overledene had 3 minderjarige kinderen uit haar 1ste huwelijk met JUDOCUS MEUL: Digna, Joosine en Catharina MEUL. Voogden: MARCUS DE WOLF en MATHIJS BORM. 28 06 1760.

 

f 149v- PIETER DE WITTE en MICHIEL JOOS voogden van de 4 nog minderjarige wezen van wijlen CATHARINA DE WREE en PIETER BAUWENS, over goederen gerfd door overlijden van PIETER DE WREE, jongman, oom materneel. Andere erfgenaam: ELISABETH DE WREE(zuster van de overledene). 05 07 1760.

 

f 153- THERESIA VERSTERVE weduwe en houder sterfhuis JACOBUS BLENDEMAN(fs Gillis), overleden Stekene; samen nog 3 minderjarige kinderen: Jan Baptist, Judocus en Isabelle Theresia BLENDEMAN. Voogden: Heer en meester JOANNES BAPTIST VERSTERVE(presbyter en pastoor van Groot Begijnhof te Gent) en Sr JUDOCUS TRUYMAN(fs Judocus). 14 07 1760.

 

f 157- CATHARINA BAERT(fa Jacobus) weduwe en houder sterfhuis SYMOEN ZAMAN(fs Jan), overleden Stekene 12 06 1760; samen nog 4 kinderen in leven: Joannes Clemens, Judocus, Joanna Theresia en Amelberga ZAMAN. Voogden: PHILIPPUS ZAMAN en LAUREYNS BAERT. De overledene had nog een zoon uit zijn 1ste huwelijk met JOANNA DE COCK: Philippus ZAMAN(voogd). MARTINUS BAERT(oom van de houder) x PIETERNELLA WITTOCK. ANNA MARIE BAERT is zuster van de houder. 03 09 1760.

 

f 160- JOANNES ANTHONIS VAN GOETHEM(fs Pauwels) houder sterfhuis ANNA CATHARINA GRES -SEELS(fa Cornelis), overleden Stekene 18 06 1760; samen 1 weeskind: Pieter VAN GOETHEM 3,5j. Voogden: GODDEFRIDUS VAN GOETHEM(fs Pauwels) en JOANNES BAPTIST GRESSEELS(fs Cornelis). 13 09 1760.

 

f 163- PIETER VAN POTTELBERGHE en JAN PRAET voogden over de 3 nog minderjarige wezen van wijlen ELISABETH POTTELBERGHE en JUDOCUS ZAMAN, over goederen gerfd door overlijden van  Sr JOOS VAN POTTELBERGHE, overleden Kemzeke, oude oom, nu gehuwd met ANNA JOSINE DE SMET en te voren met ANNA SCHELFHOUT. 13 09 1760.

 

f 166- JUDOCUS STEKELINCK houder sterfhuis JOANNA VAN DAELE(fa Paulus en PETRONELLA BRAECKMAN), overleden Stekene 29 06 1760; samen 1 kind: Martinus STEKELINCK 17j. Voogden: JUDOCUS VAN DAELE en STEPHANUS CELIS. De overledene had 4 broers. 13 09 1760.

 

f 169- ALBERTINA BRIJS(fa Frans) weduwe en houder sterfhuis Sr PIETER CLINCKAERT(fs Gillis); samen 1 wees: Angelina CLINCKAERT. Voogden: JACOBUS CLINCKAERT en FERDINANDUS BRIJS. Nog 2 meerderjarige zusters: Marie en Amelberga CLINCKAERT en 1 halve broer JACOBUS CLINCKAERT. De overledene erfde van zijn vader, samen met zijn zuster AMELBERGA CLINCKAERT x Sr LAUREYS VAN DAELE. 29 10 1760.

 

f 172- Joffr JOANNA MARIE DE MOOR(fa Adriaen en JOOSINA BLOMMAERT) houder sterfhuis Sr MICHIEL DHONT(fs Jan en CORNELIA ENGELS), overleden Stekene 23 03 1760; samen 1 minderjarige wees: Joannes Frans DHONT februari 1753. Voogden: Sr JAN DHONT, paterneel en FRANS DE MOOR, materneel. Land in St Gillis, gerfd van de moeder van de overledene. PETRUS DHONT: broer van de overledene. 13 10 1760.


pagina 148  

f 182- Sr JOANNES ADRIANUS DE JONGHE en MATHIJS PERSOON voogden van de enige wees van wijlen JUDOCUS SCHELFHOUT en MARIE ANNE VAN BRUSSEL: Joosine SCHELFHOUT 17j, over goederen gerfd door overlijden van PIETER SCHELFHOUT(fs Jan), overleden St Pauwels 18 08 1760, oude oom van halven bedde. 21 05 1761.

 

f 183v- JACOBUS VAN HECKE(fs Jacobus en MARIE VERMEULEN) houder sterfhuis PIETERNELLE VAN OVERLOOP(fa Pieter en CATHELIJNE CONINGHS), overleden Stekene .. 06 1752; samen nog 1 kind in leven: Livinus VAN HECKE. Voogden: JACOBUS VAN HECKE en JACOBUS PARREMAN. 21 05 1761.

 

f 186- JACOBUS DE BOCK(fs Jacobus ) en JACOBUS BORMS(fs Jan) voogden  over de enige minderjarige wees van wijlen JACOBUS BORM(fs Joos en MARIA MELS) en ELISABETH VIJDT(fa Pauwels en ELISABET VAN GOETHEM): Judocus BORM, over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH VIJDT, moeder van de wees. 30 05 1761.

 

f 188v- PIETERNELLE HOOGHSTADT, nu gehuwd met JACOBUS GEERINCKS, weduwe en houder sterfhuis LAUREYS VAN MEESSCHE, overleden Stekene 18 04 1761; samen 6 nog minderjarige wezen: Marie Magdalena, Pieter, Joosine Pieternelle, Judocus Adriaen en Elisabeth VAN MEESSCHE. Voogden: JAN VAN BUYNDER, paterneel en PIETER HOOGSTADT, materneel. 22 08 1761.

 

f 191v- ANNE MARIE COONE(fa Andries en MARIE VAN DAMME) houder sterfhuis PAULUS HEEMAN (fs Pieter en JOANNA VERSTRAETEN), overleden Stekene .. .. 1761; samen 2 kinderen: Andries en Joannes Baptist HEEMAN. Voogden: PIETER VAN DAMME en JOSEPH COONE. De overledene had 1 kind uit zijn huwelijk met AMELBERGA VERSMESSEN: Joanna Catharina HEEMAN. Voogden: JUDOCUS CERPEN -TIER en JOOS VAN PUYVELDE. 10 10 1761.

 

f 194v-  Sr MATHEUS VAN BUNDER(fs Joannes) houder sterfhuis ANNA VAN GOETHEM(fa Anthonius en ISABELLA BAERT), overleden Stekene 28 08 1761; samen nog 6 kinderen in leven: Joanna Josine 21j , Joannes 19j, Franciscus 17j, Barbara Appolonia 16j, Livine Petronella 14j en Pieter Jacobus VAN BUNDER 6j. Voogden: Sr JOANNES VAN GOETHEM, materneel en Sr GILLIS DE BRAUWER(ex Hulsterambacht en Moerbeke). De houder was voorheen gehuwd met JOANNA CALLE, waarvan Jacobus, Mathijs en Apollonia VAN BUYNDER. 10 10 1761.

 

f 203v- ISABELLA VAN MEESSCHE(fa Anthone) weduwe en houder sterfhuis GILLIS VAN VLIERBER -GHE(fs en JANNO SAYE), overleden Stekene 26 10 1761; samen 5 minderjarige kinderen: Angeline, Marie Franoise, Petrus Joannes, Augustinus en Tecla Joanna VAN VLIERBERGHE. Voogden: Sr FRANS NAUDTS en ANTHONE VAN MEESSCHE. De overledene had een broer HEYNDRICK(overleden) en een broer PAULUS VAN VLIERBERGHE. 12 12 1761.

 

f 208- JAN GROELS(fs Pieter en CATHELIJNE DE VOS) houder sterfhuis CATHARINA DE BOCK(fa Gielielmus en CATHARINA VERLEE), overleden Stekene 27 09 1761; samen 4 kinderen: Gielielmus 23j, Catharina 20j, Marie 17j en Joosina GROELS 11j. Voogden: PIETER GROELS en GILLIS ZAMAN. 12 12 1761.

 

f 212v- PIETER STROBBE weduwnaar en houder sterfhuis CATHARINA VAN OVERLOOP(fa Jan en AMELBERGA VAN BUYNDER), overleden Stekene 09 11 1761; samen nog 1 kind in leven: Amelberga STROBBE,geboren onmiddellijk voor het overlijden van de moeder. Voogden: ADRIAEN STROBBE en PIETER VAN OVERLOOP. 12 12 1761.

 

f 216- CLARA MELIS(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JAN VAN GREMBERGHE(fs Guilliaume en MAGDALENA ROGIERS), overleden Stekene 03 11 1761; samen 2 kinderen: Maria Magdalena x JOANNES DE BLOCK(fs Mathijs) en Gillis VAN GREMBERGHE minderjarig. Voogden: JOANNES DE BLOCK en JAN MELIS. 09 01 1762.

 

f 219v- JOANNES COONE(fs Jan) en JUDOCUS VAN DAELE voogden over de minderjarige wezen van wijlen MARGARETHA COLE(fa Jacques) en GILLIS VAN DAELE, over goederen gerfd door overlijden van JOANNA VAN DUYSE, overleden Sinaai 16 09 1761, weduwe JACOBUS COLE, grootmoeder materneel van de wezen. Land in Sinaai. 23 01 1762.


pagina 149  

f 220v- ADRIAEN JANSSENS weduwnaar en houder sterfhuis ANNA MARIE TEMMERMAN(fa Joannes en ISABELLE VERCAUTEREN), overleden Stekene 24 11 1761; samen 2 nog minderjarige kinderen: Judoca Lucia 6j van 16 11 1761 en Jacobus Andreas JANSSENS 3j van St Andries 1761. Voogden: JACOBUS TEM -MERMAN en JACOBUS JANSSENS. 30 01 1762.

 

f 224v- JOANNES DE RIJCKE(fs Gillis en MARIE DENIJS(fa Jan)) meerderjarige wees, innocent. Voogden: JOSEPH en GILLIS DE RIJCKE(broers) over goederen gerfd door overlijden ANNA MARIE DE RIJCKE, tante. 30 01 1762.

 

f 227v- ANNA GEERINCKX weduwe en houder sterfhuis JOANNES EMMANUEL VAN GREMBERGHE (fs Jan en CATHARINA LAUREYS) Lokeren en overleden Stekene 19 01 1762; samen 5 minderjarige kinderen: Angeline 13 03 1753, Joannes Baptist 22 07 1755, Adriaen Frans 01 09 1757, Josephus 21 08 1759 en Cornelia Josepha VAN GREMBERGHE 05 03 1761. Voogden: Sr JOANNES VAN GREMBERGHE en PIETER GEERINCKX. ANNA GEERINCKX was te voren houder sterfhuis ADRIAEN PRAET en JAN BAPTIST VAN PUYVELDE. 13 02 1762.

 

f 232v- JOANNES BLENDEMAN(fs Jan en ANNA WUYTACK) houder sterfhuis JOANNA PUYLAERT(fa Jan en JOANNA VAN HESE), overleden Stekene 24 06 1759; samen 9 nog minderjarige kinderen: Jacobus 19 07 1745, Anna Barbara 24 10 1747, Marie Therse 24 07 1749, Joanna Judoca 24 12 1750, Brigette 10 10 1752, Isabelle 24 08 1754, Apollonia 24 06 1756 en Coletta BLENDEMAN 03 05 1758. Voogden: JACO -BUS BLENDEMAN en BAUDEWIJN WIJZEVELT. De overledene had venne onverdeeld met de erfgenamen van wijlen LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs). JOANNA VAN HESE was laatst weduwe van JOOS VERMEIRE. De overledene had 1/6 van een stuk land in de polder van Kieldrecht; de andere delen behoren toe aan EGENIUS PUYLAERT, BAUDEWIJN WIJZEVELTcausa uxoris) en JUDOCUS PUYLAERT. 13 02 1762.

 

f 236v- JOSINA COLETA DE SMET(fa Egidius en MARIA VAN KESBEKE) weduwe en houder sterfhuis Sr ADRIAEN CORNEEL(fs Adriaen en ANNA THUYSBAERT(fa Laurentius)), overleden Stekene 17 09 1761; samen nog 8 levende minderjarige kinderen: Frans Joseph 19 01 1747, Norbertus Josephus 10 01 1748, Frederick Josephus 09 09 1749, Emmanuel 07 07 1751, Benedictus 06 04 1753, Goddefridus Albertus 08 04 1755, Anna Marie 18 08 1757 en Marie Catharina CORNEEL 18 11 1759. Voogden: Sr JACOBUS THUYS -BAERT en JAN DE KESEL. 27 02 1762.

 

f 251- ANTHONE MARTENS(fs Pieter en ALDEGONDA THUYSBAERT) houder sterfhuis PIETERNELLE LIVIENE VAN GOETHEM(fa Gillis en ELISABETH VAN GAVER), overleden Stekene 22 12 1761; samen 1 kind: Isabelle MARTENS 6j. Voogden: JUDOCUS MARTENS(fs Pieter) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Gillis), oom van de wees. Land in Kemzeke. 27 02 1762.

 

f 256v- JACOBUS TEMMERMAN(fs Jan) en JACOBUS JANSSENS voogden over de 2 minderjarige wezen van wijlen ANNA MARIE TEMMERMAN en ADRIAEN JANSSENS, over goederen gerfd door overlijden van ISABELLE VERCAUTEREN, maternele grootmoeder, weduwe JAN TEMMERMAN. Er was een behuisde hofstede met brouwerij en een herberg. De wezen hebben nog 2 ooms: JACOBUS en PIETER TEMMERMAN en een tante JOSYNE TEMMERMAN, eveneens erfgenaam. 17 04 1762.

 

f 259v- MATHIJS DE BLOCK(fs Pieter en ELISABET COLEMAN) houder sterfhuis ELISABETH DE BLOCK(fa Passchier en  MARIA VAN OVERLOOP), overleden Stekene 16 04 1762; samen 4 meerderjarige kinderen: Judocus, Catharina, Joannes en Pieter DE BLOCK en 2 nog minderjarige kinderen: Marie 21j en Mathijs DE BLOCK 18j. Voogden: JOANNES en JUDOCUS DE BLOCK(broers). 22 05 1762.

 

f 266v- AMELBERGA VAN MEESSCHE(fa Pieter en MARIE TRUYMAN) houder sterfhuis JAN STROBBE (fs Pieter en ELISABETH VAN DAELE), overleden Stekene 12 04 1762; samen 2 kinderen: Marie Catherine 3j van 10 04 1762 en Adriaen Francies STROBBE 15m. Voogden: PIETER JOANNES STROBBE en ADRIAEN VAN MEESSCHE(fs Pieter). ADRIAEN TRUYMAN: maternele oom van de houder. 22 05 1762.

 

f 270v- SUZANNA RAES(fa Frans en JOSINE VAN DE VELDE) weduwe en houder sterfhuis JAN DE SMET(fs Pieter en ISABELLA JANSSENS(fa Jan)), overleden Stekene 13 04 1762; samen nog 5 levende kinderen: Jacobus meerderjarig, Pieter 24j, Adriaen 22j, Amelberga 18j en Augustinus DE SMET 9j. Voogden: JACOBUS DE SMET(broer) en JOANNES TALBOOM. De overledene erfde van zijn paternele tante JOSINE DE SMET, weduwe van ADRIAEN MEUL. 29 05 1762.


Ga verder  naar deel 5