Heemkring d'EUZIE Stekene

 

Staten van Goed te Stekene deel 3

   Beste vorser

Doordat het bestand te groot is om alles op n pagina te krijgen, hebben we  de vrijheid genomen om het document in vijf delen te publiceren.

U kan via de koppelingen snel heen en weer flitsen. Op onze home pagina staat een zoekmachine, die U goede diensten kan bewijzen.

Deel 1         Index op naam

Deel 2       Pagina 1 t/m 21

Deel 3     Pagina 22 t/m 53

Deel 4     Pagina 54 t/m 89

Deel 5    Pagina 90 t/m 149

Deel 6   Pagina 150 t/m 192

 

 

 

Pagina 22

f 86- OLIVIER WILLAERT en Sr PIETER DE MAN voogden van de kinderen van Heer GILLIS HEYNDRICX, burgemeester van Hulst(NL), overleden Stekene 08 06 1651 en Joffr CLARA DAEMS, zijn laatste huisvrouw, overleden Stekene 19 10 1652: Laureys, Frans en Joanna Cecilia HEYNDRICX. Ook erfgenaam: THOMAS HEYNDRICX en ELISABETH HEYNDRICX(+) x SIMOEN RINCKHOUT. Er was grond en een huis in Hulst en Belsele; land in Sinaai, Lokeren en Eksaarde. GILLIS HEYNDRICX erfde in 1619 samen met Joffr CORNELIA HEYNDRICX, land in Stekene van Heer PIETER HEYNDRICX. 12 04 1656.

 

f 100- ANDRIES DE SMET als Armmeester dezer parochie over de verkoop van meubelen en immobielin bevonden ten sterfhuize van JAN PARREMAN, overleden Stekene 02 04 1656, ten overstaan van MATHIJS PARREMAN en MAEYKEN PARREMAN zijn zoon en dochter. 19 04 1656.

 

f 106- M. YSEBRANT voogd van de minderjarige wezen van Heer LAUREYS YSEBRANT en CATHELIJNE , laatst weduwe LAUREYS YSEBRANT, overleden. Land in Drongene. 14 06 1656.

 

f 112- CATHARINA STAES weduwe en houder sterfhuis PIETER DE BROUWER(fs Laureys), overleden Stekene .. 05 1656; samen 3 kinderen: Maeyken 7j, Adriaentken 5j en Pierken DE BROUWER 1,5j. Voogden: PASSCHIER NOENS en JAN STAES. 06 09 1656.

 

f 119- ELISABETH VAN BUNDER weduwe en houder sterfhuis  MATHIJS VAN DE VELDE(fs ..), overleden binnen de parochie van Stekene .. 09 1656; Elisabeth was tevoren houder sterfhuis  SIMON VAN OVERLOOP, haar 1ste man, waarvan 5 kinderen, nog 2 minderjarig. De overledene was tevoren weduwnaar en had nog 2 wezen: Mathijs de oudste en Jacques VAN DE VELDE de jongste. De overledene was voogd over de wees Joos VAN DE VELDE in Sinaai. 09 12 1656.

 

f 130- JAN HERDEWEL houder sterfhuis QUYNTYN DU PON, zijn overleden schoonvader, overleden 1656, achterlatend 2 weeskinderen: Simoen 17j en Janneken DU PON 15j. 10 01 1657.

 

f 132- JOANNA VAN PUYVELDE geassisteerd door Sr GILLIS VAN PUYVELDE, haar vader, weduwe en houder sterfhuis JAN DE CORTE, overleden Stekene 07 07 1656; achterlatend 5 kinderen: 2 zijn in het klooster gegaan: Daneel bij de paters Augustijnen en Gillis in het klooster van de Prediceren, verder Pieter, Jacobus en Anna DE CORTE. Voogden: JAN CORNEEL griffier van Sr ALBERT, paterneel en PIETER VAN PUYVELDE, materneel. De moeder van de overledene was JOANNA MANUS. 23 01 1657.

 

f 150- GILLIS VAN GOETHEM(fs Cornelis) houder sterfhuis LEYSBETTE DE RUYSSCHERE, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 12 1656; samen 3 kinderen: Maeyken 13j, Lyntken 9j en Elisabeth VAN GOETHEM 5j. 31 01 1657.

 

f 158- JAN BORM(fs Laureys) als erfgenaam ten sterfhuize van wijlen AMELKEN BORM, zijn moeder, overleden Stekene .. 12 1656, weduwe LAUREYS BORM(fs Pieter). 09 02 1657.

 

f 164- LIEVEN ALTENAER houder sterfhuis JANNEKEN SWITTEN, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 01 1657; zonder kinderen. Overledene was houder sterfhuis JAN DE SWEEMER, waarvan 4 kinderen. 09 02 1657.

 

f 170- ANDRIES BROECKMAN houder sterfhuis TONYNTKEN VAN DUYSSE, overleden Stekene .. 01 1657; samen 5 kinderen. 14 02 1657.

 

f 176- JACQUES BLENDEMAN houder sterfhuis wijlen ELISABETH TRUYMAN(fa Jan), zijn huisvrouw, overleden Stekene 08 05 1654; samen 4 kinderen in leven: Joos, Cathelijne, Jacques 24j en Elisabeth BLEN-DEMAN 18j. 12 02 1657.

 

f 186- AMELBERGA TRUYMANS houder sterfhuis GILLIAM QUESEAU, overleden Stekene .. 07 1654; samen 3 kinderen: Naent 13j, Anna 10j en Marieken QUESEAU 4j. Voogden: ANDRIES MARTENS en ROLAND PEDANCHE. AMELBERGA TRUYMAN was tevoren gehuwd met PIETER SERTRE. 20 06 1657.

 

f 196- JANNEKEN VAN DEN BRANDE(fa Pieter) houder sterfhuis GILLIS WINDEY; samen 3 kinderen. Voogden: PAUWELS WINDEY en JAN VAN DEN BRANDE. 05 09 1657.

 

f 200- CATHELIJNE COECKX houder sterfhuis MERTEN HOOFT, haar man. 16 01 1658.

 

f 207- CHRISTIAEN VIJDT houder sterfhuis CATHELIJNE VAN BUYNDER, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 06 1658; samen 2 kinderen: Pierken 7j en Michielken VIJDT 2j. 23 10 1658.


pagina 23

f 214- FRANCOISE DURANT weduwe en houder sterfhuis JAN VAN GENTBRUGGHE, haar man, overleden Stekene 1658; samen 2 kinderen: Adriaen 4j en Jan Baptist VAN GENTBRUGGHE 2j. 23 10 1658.

 

f 226- De Heer GIELIELMUS DE CLERCQ houder sterfhuis Jonkvrouw MARGRIETE HAUWE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 31 05 1657 . Land in Waasmunster en St Gillis. 06 08 1657.

 

f 272- TANNEKEN SMETS weduwe en houder sterfhuis ANDRIES VAN OSSELAERE, haar man, overleden Stekene .. 11 1658; zonder kinderen. De overledene was te voren houder sterfhuis MAEYKEN PENNE. 03 01 1659.

 

f 278- JOSYNE VAN GUYSSE weduwe en houder sterfhuis PETRUS VAN WALLE, haar man, overleden Stekene 06 12 1658; samen 3 kinderen: Amelken 4j, Betteken 3j en Hansken VAN WALLE 13m. 12 02 1659.

 

f 284- JOSYNE VAN GUYSSE causa uxoris als naastbestaande ten sterfhuize van ELISABETH DE CALUWE, overleden Stekene 1659, samen met JAN DE CALUWE als voogd over de wezen van PIETER VAN WALLE. 12 02 1659.

 

f 288- Saat en inventaris van goederen en meubilair bevonden ten sterfhuize van JAN ROTTHIER, overleden Stekene 14 12 1658, houder gebleven sterfhuis ELISABETH DE PAUW; samen 5 kinderen: Digna 19j, Joosken 16j, Hansken 14j, Amelken 7j en Andriesken ROTTIER 2j. 12 02 1659.

 

f 298- JAN DE WINDT houder sterfhuis MAEYKE VAN DE VELDE, weduwe LAUREYS STURM, over -leden Stekene 1658; samen 1 kind: Laureys DE WIND 6j. 12 02 1659.

 

f 308- Voogden JOOS ONGHENA(vaderszijde) en JOOS DE WILDE(moederszijde) ten sterfhuize MAEYKEN DE WILDE, huisvrouw geweest van MATHIJS DE PAUW. 12 02 1659.

 

f 314- JAN TRUYMAN(fs Jan) sterfhuis TANNEKEN VAN OVERLOOP zijn huisvrouw, overleden Stekene op 26 05 1658; samen 2 kinderen: Gilleken 5j en Hansken TRUYMAN 16m. 26 02 1659.

 

f 325- JAN TRUYMAN de jonge en JAN DE CORTE voogden over de wezen van JOOS DIERINCK en MARGRIETE SCOCX, beiden overleden Stekene 1658; samen 4 kinderen, over goederen gerfd door overlijden van de moeder en van GILLIS DE COCK, hun oom, ook de kinderen van JAN TRUYMAN en de wezen van CORNEEL VAN OVERLOOP krijgen 1/3 van de erfgrond van GILLIS DE COCK, hun oom. 09 04 1659.

 

f 333- JACOBUS VAN DE VELDE(fs Pieter) houder  sterfhuis LIVINE BORM(fa Vincent), overleden 09 02 1659; samen 1 kind: Maeyke VAN DE VELDE 15j. 23 04 1659.

 

f 348- DAVID STURM en JAN VAN GAEVERE voogden over de wees Laureys DE WINDT 6j zoon van JAN DE WINDT, overleden te Stekene .. 04 1659 en MAEYKE VAN DE VELDE. De overledene had nog een zoon uit zijn 1ste huwelijk met CATHELIJNE VAN DUYSSE: Huybrecht DE WINDT. Voogd: HEYNDRICK VAN DUYSSE. 07 05 1659.

 

f 354- CATHELIJNE STEELS weduwe en houder sterfhuis GRASMUS DE NUYT, haar man, overleden Stekene .. 04 1659; samen 4 kinderen: Maeyke 7j, Joos 5j, Gislain en Cathelijne DE NUYT 9m. 07 05 1659.

 

f 364- PASSCHYNE JOOSSENS(fa Anthonius), geassisteerd door PIETER JOOSSENS, haar broer, houder sterfhuis PETRUS VAN HOYE, haar man, overleden Stekene 02 04 1659; samen 2 kinderen: Pieryntien 8j en Adriaentken VAN HOYE een zoontje 5m. De overledene was voorheen gehuwd met BARBARA VAN DE VOORDE, waarvan 1 kind: Cornelia VAN HOYE 14j. Voogden: GILLIS VAN DE VELDE en ADRIAEN MUYSAERT. 07 05 1659.

 

f 374- JAN DE BOCK houder sterfhuis JOSYNE VERLEE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 12 05 1659; samen 3 kinderen: Livieneken 10j, Janneken 3,5j en Franois DE BOCK 7w. Ook land in Moerbeke. 18 06 1659.

 

f 382- PIETER VAN GENTBRUGGHE houder sterfhuis TANNEKEN BORM, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1658; samen 7 kinderen: Jan 18j, Maeyke 17j, Pieter 11j, Marcus 9j, Andries 6j, Janneken4j en Franois

Pagina 24

VAN GENTBRUGGHE 18m. Er was land onverdeeld met de wezen van JOOS BORM en ADRIAEN NEESSENS(causa uxoris). 02 07 1659.

 

f 389- LAUREYS VAN DAMME houder sterfhuis JANNEKEN GOEMANS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 22 07 1659; samen 3 minderjarige kinderen: Marijnis 21j, Jan 12j en Bartholomeus VAN DAMME 9j. Voogden: CORNELIS GOEMAN en LAUREYS DE BROUWERE. 17 09 1659.

 

f 400- JOSYNTJEN VAN RUMST houder sterfhuis JAN PRAET, overleden Stekene 03 08 1659; samen 3 kinderen: Hansken 19j, Elisabeth 14j en Christina PRAET 12j. 10 10 1659.

 

f 407- LIVIEN TRUYMAN(fs Gillis) houder sterfhuis FRANCOISE ROTTHIER(fa Mathijs), zijn huisvrouw, overleden Stekene 07 12 1659; samen 2 kinderen: Gillis 1j en Elisabeth TRUYMAN 3j. Land in St Pauwels, St Gillis, Verrebroek en Belsele. 03 03 1660.

 

f 417- ELISABETH VAN OVERLOOP sterfhuis JAN VERBRUGGEN haar man, overleden  Stekene op de vastenavond 1660; samen 6 kinderen: Gillis 21j, Paschier 16j, Catelijne 14j, Maeyken 11j, Jan 4j en Pierke VERBRUGGEN 14m. 19 03 1660.

 

f 424- MAEYKEN STROOPERS weduwe en houder sterfhuis LAUREYS RAES, haar man, overleden Stekene, zonder kinderen. Land in Sinaai. 08 06 1660.

 

f 433v- Joffr ANNA DE BRUYNE houder sterfhuis Jonh PIETER GALBAERT, overleden 26 03 1660, in zijn leven Cas.. gereformeerd ten dienste van zijn koninklijke Ma; stadhouder van Stekene, Moerbeke, Kemzeke en St Pauwels. De overledene erfde in 1656 van Joffr LOUISE DES CHAMPS grond in het land van Artois. 08 08 1660.

 

f 451- PIETER STAES voogd van de wezen van JAN STAES en ELISABETH COLE, over goederen gerfd door overlijden van LAUREYS VAN BOXLAER te Aalst. Er was land in Blaasveld.

 

f 453- MAEYKEN DE RUYSSCHERE weduwe en houder sterfhuis GILLIS VAN GRIMBERGHEN, haar man, overleden Stekene .. 04 1660; samen 4 kinderen: Josyne 2j, Joos 10j, Gilliam 8j en Pirientjen VAN GRIMBERGHE 6j. 06 09 1660.

 

f 483v- PIRIENTJEN BOGAERT weduwe en houder sterfhuis JACQUES DE NIJS, overleden Stekene; samen 1 kind: Jacqueline DE NIJS 10m. 12 01 1660.

 

f 497v- JANNEKEN BORM weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN TEMMERMAN, haar man, overleden Stekene 1660; samen 2 kinderen: Livienken 14j en Jan TEMMERMAN 5j. 26 01 1661.

 

f 498v- MAEYKEN BORGILIOEN weduwe en houder sterfhuis MICHIEL VIJDT, haar man, overleden Stekene 14 04 1661. 25 05 1661.

 

f 510v- BARTHOLOMEUS VAN GOETHEM houder sterfhuis MAEYKEN BUYS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 04 10 1660; samen 1 kind Anthonetteken VAN GOETHEM 10m. 07 07 1661.

 

f 516- MAEYKEN VAN VLIERBERGHE(fa Pieter) houder sterfhuis MICHIEL DE BROUWER, haar man, overleden Stekene 30 06 1661; samen 4 kinderen: Tanneken 14j, Petrus 12j, Jacques 10j en Laureys DE BROUWER 4j. Voogden: JAN VAN DEN BRANDE(haar vercoren deelvoogd)en PETRUS DE BROUWER en PETRUS VAN VLIERBERGHE. 20 09 1661.

 

f 525- CORNELIS TRUYMAN en ADRIAEN VAN DAELE voogden over de wezen van JAN TRUYMAN(fs Jan) en JANNEKEN VAN OVERLOOP over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH STURM, grootmoeder van de wezen. 19 10 1661.

 

f 528- Augmentatie van de staat en inventaris van de 2 wezen van GILLIS VAN GOETHEM door overlijden van hun grootmoeder PIETERNELLE SMET(fa Nicolaes) en PETRUS SAMAN, grootvader. Gronden in Sinaai. MAYNUS WAPENAERT schepen van Sinaai. 19 10 1661.


pagina 25

f 530v- ANDRISYNE BAUWENS(fa Bartholomeus) weduwe en houder sterfhuis GILLIS DHONT, overleden Stekene 22 07 1661; samen 4 kinderen: Maeyken 8j, Catharienken 7j, Jaaksken 3j en Bartholomeus DHONT 1j. Voogden: MATHEUS DE COCK (fs Marcus) en PETRUS BAUWENS(fs Bartholomeus). 02 09 1661.

 

 

REGISTER 420

============

1661 - 1665

 

 

f 1- JANNEKEN DE VOS weduwe en houder sterfhuis JAN BAERT, haar man, overleden Stekene .. .. 1661; samen 7 kinderen: Petrus(gehuwd), Josyne 24j, Maeyken 18j, Jan 16j, Cathelijne 12j, Janneken 9j en Tanneken BAERT 5,5j. Land in Ferdinanduspolder. 16 11 1661.

 

f 10- CATHELIJNE VAN RUMST weduwe en houder sterfhuis JAN VERLEE(fs Mathijs), haar man, overleden Stekene .. 10 1661; samen 2 kinderen: Mathijs 10j en Gillis VERLEE 6j. 02 12 1661.

 

f 15- JANNEKEN VAN GUYSSE weduwe en houder sterfhuis PETRUS VAN PARRE, haar man, overleden Stekene; samen 6 kinderen: Petrus 17j, Maeyken 14j, Bartholomeus 10j, Janneken 7j, Michiel 4j en Tanneken VAN PARRE 11m. 27 01 1662.

 

f 19v- MARGRIET WALRAVEN weduwe en houder sterfhuis PETRUS WANTE, haar man, overleden Stekene 1661; zonder kinderen. 01 03 1662.

 

f 36- FRANCIENTJEN VAN OVERLOOP sterfhuis JAN ONGHENA haar man, overleden Stekene 05 10 1659; samen 1 kind: Lieven ONGHENA, geboren 6weken na overlijden JAN ONGHENA. 25 03 1662.

 

f 38- CATHELIJNE LAUWENS weduwe en houder sterfhuis ANTHONIUS STEENAERT, haar man, overleden Stekene 01 03 1662; samen 2 kinderen: Jan 6j en Pierken STEENAERT 6w. De overledene was voorheen gehuwd met TANNEKEN RAES. 19 03 1662.

 

f 43- NEELKEN VEESAERT weduwe en houder sterfhuis JAN TALBOOM, haar man, overleden Stekene .. 03 1662; samen 6 kinderen: Suzanna 20j, Jeronimus 18,5j, Jan 16j, Anthonyn 9j, Joos 7j en Maeyken TALBOOM 5j. 10 05 1662.

 

f 51- ELISABETH BOCKX weduwe GILLIS BRUGGHEMAN(fs Laurentius), overleden Oostenbleye, Koewacht(NL) 01 03 1662. Land in Koewacht. 10 05 1662.

 

f 54- JOSYNE CALLE weduwe en houder sterfhuis ANTOON VOS, haar man, overleden te Stekene 1662; samen 6 kinderen: Cathelijne 20j, Jan 17,5j, Joos 15j, Anthoon 10j, Laureys 5j en Josynken DE VOS 3j. 06 07 1662.

 

f 63- FRANCISCA VAN OVERLOOP weduwe en houder sterfhuis JOOS DE VLEESCHOUWER, haar man, overleden Stekene 26 07 1661; samen 1 kind:Tanneke DE VLEESCHOUWER 7m. 24 05 1662.

 

f 67- Caveling tussen PIETER CYPERE, gehuwd met AMELKEN STEENAERT en dezelfde CYPERE als voogd met CORNELIS STEENAERT over CATHELIJNE STEENAERT, beide kinderen van ANTHONIUS STEENAERT en TANNEKEN RAES(+) en PIETER CYPERE en JOOS DE BRUYNE voogden over de andere kinderen van ANTHONIUS STEENAERT en CATHARINA LAMMENS ten enen zijde en CATHELIJNE LAMMENS, weduwe en houder sterfhuis ANTHONIUS STEENAERT ten andere zijde en dat over goederen bekomen door de erfgenamen van ANTHONIUS STEENAERT, hun vader.

 

f 68v- PASSCHIER NOENS en JAN STEELS voogden over de wezen van PIETER DE BROUWER(fs Lautreys), overleden en van CATHELIJNE STEELS, zijn huisvrouw, overleden 1656. 07 02 1663.

 

f 75v- STEVEKEN VERDONCK weduwe en houder sterfhuis JACQUES VERBRUGGHE, overleden Stekene .. 11 1692; samen 2 kinderen: Josyne 14j en Franoise VERBRUGGHE 10j.Voogden: STEVEN VERDONCK en PIETER VAN OVERLOOP(fs Jan). 16 03 1663.


pagina 26

f 79- JOOS VAN DE POELE houder sterfhuis MAEYKEN VERCAUTEREN, zijn huisvrouw, overleden Stekene 19 09 1662; samen 2 kinderen: Pieterken 4j en Andriesken 1j. Land in Kemzeke. 16 05 1663.

 

f 83- MAEYKEN DE BRAUWER weduwe en houder sterfhuis CHRISTIAEN VIJDT, haar man, overleden Stekene .. 07 1662; samen 1 kind: Jan VIJDT 2j. 13 06 1663.

 

f 89- MAEYKEN BORM weduwe en houder sterfhuis CORNELIS VAN OVERLOOP haar man, overleden Stekene 26 07 1661; samen 2 kinderen: Pieter 6j en Maeyken VAN OVERLOOP 5m.10 07 1663 .

 

f 96- CORNELIA STEENAERT weduwe en houder sterfhuis HUYBRECHT VAN MEERSCHE, haar man, overleden te Stekene de laatste Sinxendag 1663; samen 1 kind: LIEVEN VAN MEERSCHE 20j. Land te Kemzeke en St Jansteen. 10 07 1663.

 

f 107- TANNEKEN HUYGHEBAERT weduwe en houder sterfhuis MARTEN GORTEBEKE, haar man, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Pieter 10j, Cornelis 7j, Jacques 6j in mei 1663 en Tanneken GORTEBEKE 1j. 04 08 1660.

 

f 111- GEERAERT VAN BEVEREN houder sterfhuis BEATRICE POLFLIET, zijn huisvrouw, overleden 21 06 1663; samen 1 kind: Sara VAN BEVEREN 3j. 14 08 1663.

 

f 115- MAEYKEN STROBBE weduwe en houder sterfhuis JOOS MAES, haar man, overleden 1663; samen 4 kinderen: Jan 17j, Lucas 15j, Petrus 12j en Andrysyntken MAES 7j. 18 09 1663.

 

f 117- JOSYNE SMETS weduwe en houder sterfhuis JAN DAEN. 18 11 1663.

 

f 120- MAEYKEN VAN OSSELAER weduwe en houder sterfhuis MICHIEL DE BLOCK, haar man, overleden Stekene 24 02 1663; samen 3 kinderen: Cathelijne 22j, Michiel 14j en Maeyken DE BLOCK 9j. 02 01 1664.

 

f 124- JACQUEMYNTKEN VAN OVERLOOP weduwe en houder sterfhuis ANDRIES BORM(fs Jan) haar man, overleden Stekene in februari 1663; samen 5 kinderen: Jan 12,5j, Livyne 10,5j, Alexander 4,5j en Franois BORM 28m. 17 01 1664.

 

f 131- ELISABETH MUYSAERT(fa Joos) houder sterfhuis JOOS BLENDEMAN(fs Jacques); samen 3 dochterkens: Jacquemeyntken 7,5j, Elisabeth 4j en Janneken BLENDEMAN 14m. 12 04 1664.

 

f 138- GILLIS VAN GOETHEM(fs Jacques) houder sterfhuis JOSYNE VAN GOETHEM(fa Michiel); samen 3 kinderen: Jacques 7j, Josyne 4j en Cathelijne 15m. Voogden: MICHIEL VAN GOETHEM(fs Luycxen) en JAN SCHUERMAN(fs Joos). Land in Kemzeke. 13 05 1664.

 

f 142- JAN VAN DE VELDE sterfhuis JANNEKE DE BRUYNE; samen 5 kinderen: Mathias 16j, Jan 13j, Gillis 11j, Laureys 8j en Maeyke VAN DE VELDE 6j.Voogden: GABRIL DE BRUYNE en MATHIJS VAN DE VELDE. 11 06 1664.

 

f 148- LAUREYNS RAES(fs ...) houder sterfhuis TANNEKE VAN DE VELDE, tevoren houder sterfhuis MARCUS DEVAERT, overleden te Stekene 27 05 1664; samen 2 kinderen: Gillis 9j en Andrysine RAES 5j. 09 07 1664.

 

f 156- JOSYNE PRAET weduwe en houder sterfhuis ANDRIES BRAECKMAN, haar man, overleden Stekene .. 05 1664; samen 2 kinderen: Lieven 6j en Elisabeth BRAECKMAN 3j. Er waren ook kinderen uit het eerste huwelijk van de overledene met TONYNTKEN VAN DUYSSE: Jacques, Lucas en Maeyken BRAECKMAN(+) x CHRISTIAEN DE COCK. 12 07 1664.

 

f 163- MICHIEL VAN OVERLOOP(fs Baudewijn) houder sterfhuis JOSYNE ONGHENA, overleden Stekene 02 05 1664; samen 5 kinderen: Baudewijn 15j, Michiel 12,5j, Judocus 10j, Maeyken 8j en Lauwijs VAN OVERLOOP 6,5j. JOSYNE ONGHENA was houder sterfhuis JAN VAN DE VELDE, waarvan nog 1 wees. Voogden: MARCUS ONGHENA, PIETER VAN OVERLOOP en JACQUES VAN DE VELDE. 08 10 1664.

 

f 177- PIETER WILSENS houder sterfhuis JOSYNE BOGAERTS, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 5 kinderen: Catharina 15,5j, Jacques 13j, Elisabeth 10,5j, Pierynen 9j en Maeyken WILSENS 4j. PIETER

pagina 27

WILSENS was houder sterfhuis ELISABETH BORMS(stvg Stekene 24 03 1646), zijn eerste huisvrouw. 08 10 1664 .

 

f 183- MATHIJS DE BLOCK houder sterfhuis JOSYNE VEREECKEN, overleden Stekene 11 05 1664; samen 2 kinderen: Pauwels 3j en Jan DE BLOCK 14m. De overledene bezat land gerfd door overlijden van haar vader JAN VEREECKEN gehuwd met NEELKE VAN DAMME. Voogden: JAN VEREECKEN en PAUWELS DE BLOCK. 08 10 1664.

 

f 192- CORNELIS TRUYMAN houder sterfhuis PETRONELLA BUYENS, overleden Stekene; samen 1 kind: Jacquemijntien TRUYMAN 6j. Overledene bezat van een stuk land samen met MARCUS VAN GOETHEM causa uxoris. Land in Ferdinanduspolder.

 

f 199- MAEYKEN DE NUYT weduwe en houder sterfhuis SYMOEN DANIS, haar man, overleden Stekene .. 10 1664; samen 2 kinderen: Jan 20j en Pieter DANIS 16j. De overledene bezat een stuk land gerfd van JANNEKEN DANIS, zijn tante. 03 12 1664.

 

f 205- GILLIS VAN GOETHEM(fs Cornelis) houder sterfhuis JANNEKEN VAN DRIESSCHE, zijn huisvrouw, overleden .. 08 1664; samen 1 kind: Symoen VAN GOETHEM 2j.Voogden: SYMOEN VAN DRIESSCHE en MARCQ VAN GOETHEM. 19 11 1664.

 

f 213- CORNELIS STEENAERT(fs Cornelis) houder sterfhuis LOUISE VAN CLEEMPUTTE, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Jan 8j en Janneken STEENAERT 3j. CORNELIS STEENAERT was tevoren houder sterfhuis PIRYNTKEN WANSEELE, waarvan 1 kind. 28 01 1665.

 

f 221- JAN ACKE houder sterfhuis MARGRIET VEREECKEN, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1664; samen 1 kind: Cathelijne ACKE 2j sedert 09 05 1664. 14 01 1665.

 

f 230- MARGRIET VAN HECKE weduwe en houder sterfhuis GUILLIAUM REYNS, haar man, overleden Stekene .. 12 1664; samen 2 kinderen: Laureys 9,5j en Janneken REYNS 5j. De overledene was voorheen gehuwd met JANNEKEN DE COCK, waarvan kinderen. Er was ook land in Kemzeke. 11 03 1665.

 

f 236- NEELKEN DE COCK(fa Mathijs) weduwe en houder sterfhuis JAN DE BEUL, haar man, overleden Stekene .. 03 1665; samen 1 kind: Maeyken DE BEUL 10j. De overledene was voorheen gehuwd met ., waarvan 2 kinderen. 18 04 1665.

 

f 239- NEELKEN VAN RUMST weduwe en houder sterfhuis ANTONIS VAN REMOORTERE, haar man , overleden Stekene .. 03 1665; samen 2 kinderen. 12 051665.

 

f 250- GASPAERT DE CORTE(fs Jan) houder sterfhuis JANNEKEN SUYS, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Jaspaert 10j, Anneken 8j, Janneken 5j en Jan DE CORTE 2j. 12 05 1665.

 

f 261- JERONIMUS PRAET houder sterfhuis JANNEKEN DE VLEESSCHOUWER, zijn huisvrouw, over -leden Stekene 24 09 1665; zonder kinderen. 27 10 1665.

 

f 266- NEELKE DEVAERS weduwe en houder sterfhuis JAN VINCKE, haar man, overleden Stekene 1665; samen 3 kinderen: Laureys 16j, Gillis 14j en Cathelijne VINCKE 8j. Voogden: JAN DEVAERTS en MATHIJS BORM; PIETER VAN OVERLOOP deelvoogd. 27 10 1665.

 

 

REGISTER 421

============

1665 - 1670

 

 

f 1- ADRIAEN HOOST gehuwd met PIERYNTIEN FIERENS ten sterfhuize van TANNEKEN VAN RAEMDONCK, overleden Stekene 03 05 1665, samen met PIETER DE SCHEPPER en ARMAND VAN RAEMDONCK voogden over de wezen van de overledene en CHARLES CORNELIS. 10 07 1665.


pagina 28

f 4- GILLIS DHOOGHE houder sterfhuis MAGDALENA WEYNS, zijn huisvrouw, overleden stekene 17 09 1665; waarvan Pieter 11j en Maeyken DHOOGHE 5j. 10 11 1665.

 

f 7- PIETER VAN DUYSSE(fs Pieter) houder sterfhuis PIERYNTKEN UYTTERWEERDEN, zijn huisvrouw, overleden Stekene 10 10 1665; samen 1 kind: Pierke VAN DUYSSE 29m. 24 11 1665.

 

f 11- PIETER DE DIJCKERE(fs Petrus) houder sterfhuis JANNEKE VAN DE VELDE, overleden Stekene 25 09 1665; samen 2 kinderen: Gillis 12j op 15 10 1665 en Paeschientjen DE DIJCKERE 8j in februari 1666. Hij verbindt zich ertoe zijn kinderen te leren lezen en schrijven. Voogden: ANDRIES DE SCHEPPER en ADRIAEN DE SCHEPPER. 23 12 1665.

 

f 15- MATHIJS VAN HESE(fs Jan) houder sterfhuis JANNEKEN WITTOCX(fa Franciscus), zijn huisvrouw. 20 03 1666.

 

f 18- JACOBUS JACOBS houder sterfhuis CATHELIJNE BORM, zijn huisvrouw, overleden Stekene 07 02 1666; zonder kinderen. 17 04 1666.

 

f 23- GILLIS RAES voogd over de wezen van PIETER VAN PARRE en JANNEKEN VAN GUYSSE, overleden Stekene .. 03 1663, achterlatend 6 kinderen, waarvan het jongste 5j. 16 06 1666.

 

f 26- CATHELIJNE CEULENEER weduwe en houder sterfhuis JAN DE BOCK, haar man, overleden Stekene .. 10 1666; samen 3 kinderen: Pierken 4j, Josyne 1,5j en Cathelijne DE BOCK 6m. 10 12 1666.

 

f 30- BEATRICE PIESSENS weduwe en houder sterfhuis JOOS MAES, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Pieter 8j en Frans MAES 3j. 24 12 1666.

 

f 36- GUILLIAUM VAN GUCHTE en ADRIAEN FIERENS voogden over de jongste minderjarige wezen van CORNELIUS STEENAERT, overleden Stekene .. 12 1666 en LOUISE VAN CLEEMPUTTE: Jan 10j en Janneken STEENAERT. SEGGER VAN WANSELE is voogd over de oudste wezen van de overledene. 19 02 1667.

 

f 40- PIRIENTJE VAN DAMME weduwe en houder sterfhuis JACOBUS VAN DE VELDE, haar man, overleden Stekene 04 12 1666; samen 3 kinderen: Pieter 6j, Margriete en Tanneke VAN DE VELDE tweelingen 10m. Voogden: JOOS VAN PUYVELDE en PETRUS VAN DAMME. JACOBUS VAN DE VELDE had nog 2 dochters uit een vorig huwelijk. 22 01 1667.

 

f 44- CATHELIJNE VAN VLIERBERGHE(fa Olivier) weduwe en houder sterfhuis JOOS PRAET(fs Gillis), overleden Stekene 04 12 16666; samen nog 6 levende kinderen: Gillis 27j, Joos 25j, Pieter 22j, Amelken 18j, Jan 15j en Josyne PRAET 11j. Land in Kemzeke. 22 01 1667.

 

f 54- GILLIS DE BRUYNE houder sterfhuis JANNEKEN DE CRAENE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1666; samen 3 kinderen: Jan 13j, Gillis 8j en Steven DE BRUYNE 3j. Voogden: ADRIAEN VAN HESE en PAUWELS VAN OVERTVELD. 19 03 1667.

 

f 58- De weduwe van GILLIS VAN DUYSSE houder gebleven van dit sterfhuis. Ondertekend:AMELBERGA DONCKERS. 14 05 1667.

 

f 62- ELISABETH VAN GEERE weduwe en houder sterfhuis JOOS VAN GOETHEM(fs Gillis), haar man, overleden Stekene .. 03 1667; samen 2 kinderen: Maeyken 18,5j en Gillis VAN GOETHEM 11j. 14 05 1667.

 

f 73- FLERUS WILSSENS en PETRUS DHOOGHE als voogden over de wezen van PAUWELS PENNE en CATHELIJNE ., beiden overleden Stekene .. 03 1667; samen 2 kinderen: Maeyke en Josyntien PENNE. 28 05 1667.

 

f 77- JOOS HEEMAN houder sterfhuis ELISABETH WULLAERTS, zijn huisvrouw; samen 5 kinderen: Heron 26j, Jan 24j, Elisabeth 22j, Joos 16j en Gelyntken 11j. 04 06 1667.


pagina 29

f 79- GILLIS DE KESSGIETER houder sterfhuis ELISABETH MUYLAERTS, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 05 1665, zonder kinderen. De overledene was voorheen gehuwd met JOOS BLENDEMAN, waarvan kinderen. Land in Kemzeke. 02 09 1665.

 

f 83- GILLIS RAES houder sterfhuis CATHELIJNE RUYTS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 01 07 1667; samen 3 kinderen: Gillis 12j, Livientken 9j en Cathelijne RAES 5j. Voogden: JAN DE VLIEGHER en GEERT VAN REVERE. 10 10 1667.

 

f 87- JACQUEMIJNTKEN RAES houder sterfhuis JAN MEUL, haar man, overleden Stekene; samen 2 kin -deren: Maeyken 7j en Gillis MEUL. 10 10 1667.

 

f 92- GILLIS DE NIJS houder sterfhuis CATHELIJNE FRANCKE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 20 11 1663; samen 5 kinderen: Martyne 28j, Tanneken 25j, Elisabeth 20j en Jan 12j. 24 02 1664.

 

f 95- MARIJN DE BLIECK houder sterfhuis CATHELIJNE VAN GUYSELE, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 09 1667; samen 3 kinderen: Josyne 10j, Marijn 12j en Joos DE BLIECK 8j. 18 11 1667.

 

f 100- ADRIAEN MUYSAERT(fs Joos) houder sterfhuis CORNELIA VAN KETS(fa Petrus); samen 2 kinderen: Cornelia 5j en Pierken MUYSAERT 2j. 10 07 1665.

 

f 107- JANNEKEN VAN GUYSEL(BRUYSSEL) weduwe en houder sterfhuis JACOBUS DE BROUWER(fs Laureys), haar man, overleden Stekene St Michielsdag 1667; samen 1 kind: Pierken DE BROUWER 7j in maart 1668. Voogden: LAUREYS DE BROUWER en PIETER BEUCKEL. 02 12 1667.

 

f 114- PAUWELS SAMAN en FRANS VAN GOETHEM en GILLIS VAN GOETHEM, vader van de wezen van JANNEKEN SAMAN over goederen gerfd door overlijden van PIETER SAMAN, grootvader van de wezen. Land in Sinaai. 13 01 1668.

 

f 116- JAN DE DIJCKERE(fs Petrus) voogd over de oudste en de twee jongste wezen van wijlen PIETER DE DIJCKERE en ook MATHIAS PUYLAERT voogd over de oudste wezen van PIETER DE DIJCKERE langs moederszijde en ADRIAEN DE SCHEPPER voogd langs moederszijde over ANDRIES DE DIJCKERE oud 18,5j en Gilleken wezende een van de twee jongste wezen 14j en Paschientjen 10j. De overledene was weduwnaar van JANNEKEN VERGAUWEN en van JANNEKEN VAN DE VELDE. 24 02 1668.

 

f 121- GILLIS PIESSENS houder sterfhuis ANDRISIENE BAUWENS. MATHEUS DE COCK(fs Marinus) en PETRUS BAUWENS voogden over de 4 wezen van de overledene en wijlen GILLIS DHONT. PETRUS BAUWENS en voogden over Elisabeth PIESSENS dochter van de overledene en GILLIS PIESSENS. Land in Kemzeke en Belsele. 24 02 1668.

 

f 129- ANDRIES DE SMET en PIETER DE BOCK voogden over de 2 minderjarige kinderen van JAN ROTTIER, overleden Stekene 06 01 1668 en ELISABETH DE RAEVE: Amelken 15j en Andries ROTTIER 11j.Er zijn nog meerderjarige kinderen. 09 03 1668.

 

f 133- PIETER HERDUEL houder sterfhuis ELISABETH VAN ACKERE, overleden Stekene eerste zondag na Lichtmisse 1668; samen 3 kinderen: Laureys 8j, Pierken 3j en Adriaen HERDUEL 2m. Ouders van de overledene zijn nog in leven. 23 03 1668.

 

f 140- JANNEKEN VAN GRIMBERGEN weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN DE LODE, haar man, overleden Stekene 16 01 1668; samen 1 kind: Piryntken DE LODE 13j. Land in Sinaai en Moerbeke onverdeeld met ADOLF DE LODE. JANNEKEN VAN GRIMBERGHEN was voorheen gehuwd met JAN VAN DEN BERGHE, waarvan eveneens kinderen. Voogden: ADOLF DE LODE en PETRUS VAN OVERLOOP. 23 03 1668.

 

f 147- MATHEUS PUYLAERT houder sterfhuis PIRIENTKEN VERGAUWEN, overleden Stekene 09 05 1668; samen 3 kinderen: Pieter 9,5j, Tanneken 7j en Cornelis PUYLAERT 2j. Voogden: HERONIMUS TALBOOM en GILLIS VERGAUWEN. 10 07 1668.


pagina 30

f 151- JACOBUS STEENAER houder sterfhuis TANNEKEN VAN OVERLOOP zijn huisvrouw, overleden binnen de parochie van Stekene .. .. 1668; samen 1kind: Livienken STEENAER 14m. De ouders van de over -ledene zijn nog in leven. 02 10 1668.

 

f 155- MATHEUS VAN CAUTERE houder sterfhuis MAEYKEN VERSCHELDEN, zijn huisvrouw, overleden Stekene 28 09 1668; samen 1 kind: Elisabeth VERCAUTEREN 2j7m. Land in Sinaai onverdeeld met AMELKEN DE BOCK. 29 10 1668.

 

f 158- ADRIAEN VAN OOST(fs Joos) houder sterfhuis CATHARINA DE PAPE, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 10 1668; samen 1 kind: Andries VAN OOST 11m. Land in Belsele onverdeeld met de wezen van JACQUES DE PAPE. 12 11 1668.

 

f 162- FRANS DE KEERSGIETER houder sterfhuis MARGRIET VAN HECKE, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 1 kind: Pierken DE KEERSGIETER 13m. Land in Kemzeke. 12 12 1668.

 

f 166- PIETER VAN CAUTERE houder sterfhuis MAEYKEN HERDUEL(fa Heron), zijn huisvrouw, over -leden Stekene .. 11 1668; samen 1 kind: Jan VAN CAUTERE 4j. Voogden: MICHIEL HERDEWEL en MATHIJS VERCAUTEREN. 14 01 1669.

 

f 172- SUZANNE PRAET weduwe en houder sterfhuis JAN VAN DAMME, overleden Stekene 20 11 1668;samen 2 kinderen: Janneken 11j en Andries VAN DAMME 6j. 08 01 1669.

 

f 176- MAEYKEN VAN OVERLOOP weduwe en houder sterfhuis ANTHONIS VAN HAUDENHOVE haar man, overleden Stekenen 18 12 1668; samen 4 kinderen: ....... 7j, Jan 5j, Janneken 3j en Liefken VAN HAUDENHOVE 2j. Zij belooft haar kinderen te leren lezen en schrijven. Voogden: MARCQ VAN OVERLOOP, JACOBUS GAUWELOOS en DANEEL VAN AUDENHOVE. 11 02 1669.

 

f 180- JOSYNE DE BOCK weduwe en houder sterfhuis PIETER VERSTICHELEN, haar man, overleden Stekene 10 01 1669; samen 5 kinderen, waarvan 2 minderjarig: Neelke 19j en Louise VERSTICHELEN 14j . 26 03 1669.

 

f 182- SUZANNE VEESAERT weduwe en houder sterfhuis CORNELIUS STOBBELEERE, haar man; samen 4 kinderen, waarvan 3 minderjarig: Jan 24,5j, Sanne 21j en Arnaudt STOBBELEERE 18j. 26 03 1669.

 

f 186- JAN VAN LAERE en LIVIEN TRUYMAN voogden over de wezen van GILLIS TRUYMAN en JOSYNE VERGAUWEN, beiden overleden Stekene .. 02 1669: Livien meerderjarig en Amelken TRUYMAN 12,5j. 09 04 1669.

 

f 191- MARTEN VAN BELLE houder sterfhuis MAEYKEN BORM, zijn huisvrouw, overleden Daknam .. 02 1669; samen 2 kinderen: Josyne 4j en Andriesken VAN BELLE geboren op St Andriesavond 1668. Land in Lokeren, gedeeld met PAUWELS DE LANGHE en in Daknam onverdeeld met de erfgenamen van JOORIS VERLEE; verder nog land in Waasmunster. 24 04 1669.

 

f 196- DAVID STURM houder sterfhuis ELISABETH VAN DE POELE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 29 05 1669; samen 3 kinderen: Laureys 15j, Maeyken 12j en Tanneken STURM 6j. 15 08 1669.

 

f 201- PIETER DE CALUWE(fs Andries) houder sterfhuis CATHARINA DIERINCK, overleden Stekene 04 09 1669; samen 2 kinderen: Elisabeth 3j en Maeyken DE CALUWE 9w. Voogden: PIETER DIERINCK en PAULUS VAN OVERTVELD. Land in Sinaai onverdeeld met PIETER DIERINCK, broeder van de overledene . 04 10 1669.

 

f 205- GYSELAM ANTHONIS houder sterfhuis MAEYKEN STEVENS, overleden Stekene .. .. 1669; samen 3 kinderen: Amelken 6j; Janneken 4j en Josyne ANTHONIS 14m. Voogden: MATHIJS VAN GOETHEM en ANDRIES ANTHONIS. 04 10 1669.

 

f 208- JANNEKEN VAN BUYNDER(fa Jan) als houder sterfhuis PIETER VIJDT, haar man, overleden Stekene 1668; samen 4 kinderen: Magdalena 22j, Jan 17j, Jacques 14j en Elisabeth VIJDT 8j. JANNEKEN VAN BUYNDER heeft een broer Gillis. 04 10 1669.


pagina 31

f 212- JANNEKEN DE COSTERE weduwe en houder sterfhuis  JAN VAN ACKE, haar man, overleden Stekene 23 11 1669; zonder kinderen. De overledene was voorheen gehuwd met MARGRIET VEREECKEN, waarvan kinderen. 25 11 1669.

 

f 215- FRANS VERWILGHEN houder sterfhuis ELISABETH VERGAUWEN, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1669; samen 2 kinderen: Frans 11j en Maeyken VERWILGHEN 9j. 21 01 1670.

 

f 219- CATHELIJNE PUYLAERT weduwe en houder sterfhuis HEYNDERIC DHOLLANDER(fs Elias), haar man, overleden Stekene .. 09 1669; samen 4 kinderen: Janneken 14j, Adriaen 12j, Heyndrick 7j en Pierken DHOLLANDER 3,5j. De overledene was voorheen x JOSYNE BORM, waarvan kinderen. Voogden: MATHIJS PUYLAERT en GILLIS DHOLLANDER. Er was land in Waasmunster, Kemzeke en Sinaai. De overledene had een zuster AMELKEN(+) en broers GUILLIAUME en JAN(+). 04 02 1670.

 

f 224- JACQUES BLENDEMAN houder sterfhuis JOANNA VERGAUWEN(fa Jan), zijn huisvrouw; samen 4 kinderen: Josyne 12j, Gillis 7j, Jan 5j en Cathelijne BLENDEMAN 2,5j. Ondertekend: JACQUES BLENDEMAN LIVIEN TRUYMAN en PIETER BORMS(fs Jan). 04 02 1670.

 

f 230- NEELKEN DEVAERS weduwe en houder sterfhuis MICHIEL VAN OVERLOOP haar man, overleden Stekene; samen geen kinderen; wel 5 minderjarige kinderen van MICHIEL VAN OVERLOOP en JOSYNE ONGHENA. Er was land in Sinaai onverdeeld met JAN WUYTACK en JAN VAN DE VELDE(causa uxoris). JOOSYNE ONGHENA was eerst x .. VAN DE VELDE, waarvan 2 kinderen. Getekend: CORNELIA DEVERS, MARCUS ONGHENA en PIETER VAN OVERLOOP(fs Baudewijn). 04 02 1670.

 

f 239- LIVINUS MEUL houder sterfhuis ELISABETH WANTE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1670; samen 1 kind: Pieter MEUL 22j. Er was land onverdeeld met GILLIS en JACQUES WANTE. 26 04 1670.

 

f 246- JAN VAN BUNDER en JAN VIJT wettige voogden over de wees, Michiel VIJT, van CHRISTIAEN VIJT en CATHARINA VAN BUNDER, beiden reeds overleden over goederen gerfd door de wezen met het overlijden van hun grootmoeder LAURIENTIEN SWOLFS in maart 1670.LAURIENTIEN SWOLFS was weduwe van SIMON VAN BUNDEREN, grootvader van de wees. 10 05 1670.

 

f 249- CATHELIJNE DE MEYERE weduwe MARINUS DE DIJCKER, waarvan nog 4 kinderen in leven: Cathelijne x GHEERT VAN MEERSCHE 31j, Marten 29j, Josyne 24j en JACOBUS DE DIJCKER 20j. 10 05 1670.

 

f 253- AMELKEN VERMEERE weduwe en houder sterfhuis JAN DE VLEESCHOUWER, haar man, over-leden Stekene; samen 2 kinderen: Josyne 12j en Jan DE VLEESCHOUWER 2j. 10 05 1670.

 

f 256- GILLIS STEVENS houder sterfhuis MAEYKEN INGHELS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 04 04 1670; samen 5 kinderen: Marie 13j, Amelken, Petronella 9j, Elisabeth 3j en Anneke STEVENS 28 03 1670. Er was een hofstede, gekocht tijdens hun huwelijk, van MATHIJS MAES. 23 05 1670.

 

f 263- TANNEKEN VAN GOETHEM(fa Adriaen) weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN VAN VLIERBER-GHE, haar man, overleden Stekene .. 03 1670; samen 6 kinderen: Laurentius 15j, Maeyken 12j, Adriaen 10j, Jacques 6j, Joos 5j en Anneken VAN VLIERBERGHE 3j. Land in Kemzeke gerfd door overlijden van de moeder van de overledene, MAEYKEN PENNINCX ; ook land in Kieldrecht onverdeeld met LAUREYS VAN VLIERBERGHE. CATHELIJNE VAN HOVE is stiefmoeder van TANNEKE VAN GOETHEM. Houder bezit deel van een huis in Hulst. De andere delen zijn in handen van GILLIS VAN GOETHEM, haar broer FRANS BAERT en JACQUES DE BRAUWERE. 24 05 1670.

 

f 269- JAN VAN GHEEME houder sterfhuis ELISABETH RAES, zijn huisvrouw, overleden Stekene 22 10 1666; samen 3 kinderen: Tanneken 7j, Joos 6j en Mathijs VAN GHEEME  9m. 07 06 1670.

 

f 270- JOOS PRAET houder sterfhuis ELISABETH VAN GOETHEM, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 05 1670; samen 3 kinderen: Cornelius 4j, Laurentius 6j en Josyne PRAET 14m. Er was een huis verdeeld met MARCUS VAN GOETHEM. 21 06 1670.


pagina 32

f 276- MATHIJS DE COCK en FRANS DE WITTE als voogden over de wezen van PIETER COLE, overleden Stekene en MAEYKEN DE COCK, overleden Stekene 1670, veertien dagen voor haar man; samen 1 kind: Cornelius COLE 10j.

 

f 280- AMELKEN VAN OVERLOOP(fa Gillis) houder sterfhuis ADRIAEN VAN DAELE, haar man, over -leden Stekene 18 04 1670; samen 6 kinderen: Gilleyn 24j, Jan 21j, Pieter 16j, Cornelia 14j, Adriaen 12j en Mathijs VAN DAELE 5j. Tijdens het huwelijk hebben zij een hofstede gekocht van de moeder van de houder en JAN TRUYMAN(causa uxoris).CORNELIUS TRUYMAN x JACOBA VAN OVERLOOP(tevoren weduwe ANDRIES BORM). 21 06 1670.

 

 

REGISTER 422

============

1670 - 1679

 

 

f 2- ADRIAEN ROTTIER(fs Adriaen) houder sterfhuis ANNA MAES(fa Gillis), overleden; samen 1 zoon: Gillis ROTTIER 3j. Land in Vrasene, Nieuwkerke, Kemzeke en Sint Pauwels . Een huis in Kemzeke, gerfd van haar grootvader ANDRIES NOENS x ANNA INGHELS, die houder was van dat sterfhuis. 04 07 1670.

 

f 22- JAN VAN DEN BRANDE houder sterfhuis JANNEKE DE PRIJCKERE, zijn huisvrouw, overleden s maandags voor halfvasten 1670; samen 2 kinderen: Chaerel 6j en Jan VAN DEN BRANDE 12m. Land in Sinaai, onverdeeld met PAULUS en PIETER DE PRIJCKERE. Getekend: JAN VAN DEN BRANDE , PAULUS DE PRIJCKERE en ADRIAEN DE BRAUWER. 26 04 1670.

 

f 29- CATHELIJNE STOBBELAERE,weduwe en houder sterfhuis GILLIS VERLEE, haar man, overleden Stekene 03 05 1670; samen 4 kinderen: Janneken 32j, Anthonie 28j, Maeyken 23j en Gillis VERLEE 18j. 04 07 1670.

 

f 36- ELISABETH BORM weduwe en houder sterfhuis PIETER DE PAU, haar man, overleden Stekene .. 03 1670; samen 2 kinderen: Adriaen 14j en Frans DE PAU 10j. Er was een behuisde hofstede onverdeeld met JANNEKEN DE PAU. 10 07 1670

 

f 41-.ADRIAEN SAMAN voogd van de wezen van VINCENT SAMAN en MAEYKEN MUYSAERT, overleden. Ondertekend: VINCENT SAMAN en ADRIAEN SAMAN. 17 09 1670.

 

f 45- ADRIAEN ROTTHIER(fs Joos) houder sterfhuis CATHARINA STOOP(fa Andries), zijn huisvrouw, overleden Stekene 15 03 1669; samen 5 kinderen: Maeyken meerderjarig, Joos 23j, Andries 18j, Josyne 14j en Janneken ROTTHIER 11j. Land in Belsele. 16 09 1670.

 

f 53- CATHELIJNE THOOMAES weduwe en houder sterfhuis ANDRIES VAN DE POELE, haar man, overleden Stekene 1670; samen 6 kinderen: Josyne 16j, Joos 13j, Pieter 11j, Jan 8j, Gillis 5j en Tanneken VAN DE POELE 1j. 10 12 1670.

 

f 58- JOSYNE DE BEUL weduwe en houder sterfhuis GILLIS DE DIJCKERE, overleden Stekene; samen 1 kind: Pierken DE DIJCKERE 2j. 07 01 1671.

 

f 62- PIETER GOOSSENS houder sterfhuis CATHELIJNE CLAESSENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 23 11 1670,zonder kinderen. 04 03 1671.

 

f 66- LAUREYS VAN KETS houder sterfhuis AMELBERGA WUYTACK, overleden  04 03 1671; samen 4 kinderen: Cornelie, Amelberge, Cornelius en Anna VAN KETS. Voogden: CORNELIUS WUYTACK en PIETER VAN KETS. 29 04 1671.

 

f 68- MARTYNE STEENSENS weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN FIERENS, haar man, overleden Stekene Kerstavond 1669; samen 1 kind: Amelken FIERENS 6j. 13 05 1671.


pagina 33

f 69- MATHIJS DE BOSSCHERE houder sterfhuis MAEYKEN VAN OVERLOOP(fa Jan) zijn huisvrouw, overleden binnen de parochie van Stekene 1671; samen 3 kinderen: Amelken 8j, Magdalena 6j en Janneken DE BOSSCHERE 4j. Voogden: ADRIAEN DE BOSSCHERE en PIETER VAN OVERLOOP(fs Jan). 27 05 1671.

 

f 73- MARGRIET DE SCHEPPERE weduwe en houder sterfhuis GILLIS DE KEERSGIETER(fs Petrus), haar man, overleden Stekene .. 05 1671; samen 2 kinderen: Pierke 4j en Tanneken DE KEERSGIETER 7m. Voogden: PIETER DE KEERSGIETER(fs Andries) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Jan).

 

f 78- Staat en inventaris die bij deze maakt en overgeeft LIEVIEN VAN MEESSCHE en JAN VAN GAVERE als voogden over de jongste wezen van CORNELIS STEENAERT gewonnen bij LOUYSE VAN CLEEMPUTTE en dit over goederen die de wezen gerfd hebben van JANNEKEN VAN CLEEMPUT, overleden .. 04 1671, zuster van hun moeder. 25 06 1671.

 

f 83- ADRIAEN VAN LAERE houder sterfhuis CONSTANTIA VAN DER DONCK, overleden  09 04 1671; samen 3 kinderen: Anna, Marie en Liviene VAN LAERE. 09 07 1671.

 

 f 88- NEELKEN ALTENAER weduwe en houder sterfhuis MARTEN VAN HAVERE, haar man, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Josyne 21,5j en Janneken VAN HAVERE 16,5j. 02 09 1671.

 

f 92- MAGDALENA COLE weduwe en houder sterfhuis ALEXANDER VAN GOETHEM, haar man, over -leden Stekene 1671; samen 3 kinderen: Cornelius 10j, Cathelijne 7j en Gillis VAN GOETHEM 4j. 02 09 1671.

 

f 98- Staat en inventaris van JANNEKEN SYENS, weduwe en houder sterfhuis JAN DE POTTERE; samen kinderen. Voogden: GILLIS SAEYMAN, paterneel en ADRIAEN DE CONINCK, materneel. 02 10 1671.

 

f 100- PIETER SMET(fs Gheers) sterfhuis MAEYKE VAN DE VELDE, overleden Stekene .. 08 1670; samen 5 kinderen: Gheert, Janneken, Elisabeth, Liviene en Passchier DE SMET. 02 10 1671.

 

f 103- Sterfhuis JANNEKEN THUYSBAERT(fa Jacques), huisvrouw GILLIS DE CORTE(fs Jan); samen 3 kinderen: Jacobus 8j, Josyne 4 j en Livyne DE CORTE 2j. Voogden: JACQUES THUYSBAERT(grootvader) en de heer BEERNAERT DE CORTE griffier te Bouchaute. 14 10 1671.

 

f 112- De heer CORNELIUS VAN HILLAERT houder sterfhuis JOANNA CORNELIE LOUISE YSEBRANT, zijn hiusvrouw, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Marie Cornelie en Gillis Frans VAN HILLAERT. 04 09 1671.

 

f 124- JANNEKEN MEUL(fa Baudewijn) weduwe en houder sterfhuis JACQUES WANTE, haar man, over leden Stekene 1671; samen 5 kinderen in leven: Josyne 16j, Anneken 12j, Pierken 8j, Jacques 6j en Gilleken WANTE 3j. 27 01 1672.

 

f 129- TANNEKEN MAES weduwe en houder sterfhuis ANDRIES MARTENS, overleden Stekene .. 09 1671; samen 5 kinderen: Joosyne 23j, Jan 21j, Laureys 18j, Pieter 15j en Amelken MARTENS 12j. Cathelijne MARTENS is een dochter van de overledene en TANNEKEN MAREMANS. 10 02 1672.

 

f 133- ELISABETH RAES weduwe en houder sterfhuis JAN VAN GUYSSE, haar man, overleden Stekene .. 02 1672; samen 3 kinderen: Joos 13j, Pieter 11j en Janneken VAN GUYSSE 8j. Voogden: PIETER STROBBE en MARIJN ROELS. Was ook ondertekend door PIETER VAN OVERLOOP. 27 04 1674.

 

f 140- PIETER VERLEE houder sterfhuis MAGDALENA DE BEUL, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1672; samen 2 kinderen: Janneken 15j en Jan VERLEE 9j. Voogden: MARCQ VAN OVERLOOP en ADRIAEN VERLEE. Land in Moerbeke. 04 05 1672.

 

f 146- CATHELIJN VINCKE weduwe en houder sterfhuis LAUREYS VAN DAMME, haar man, overleden te Stekene; samen 4 kinderen: Joos 12j, Piryntken 9j, Josine 6j en Maeyke VAN DAMME 3j in augustus 1672. De overledene was tevoren nog gehuwd, waarvan kinderen (stvg reg 419 f389/17 09 1659). 18 05 1672.

 

f 151- JANNEKEN VAN DEN BRANDE weduwe en houder sterfhuis PIETER ANDILLIS, haar man, over- leden Stekene; samen 2 kinderen: Petronille 14j en Tanneken ANDILLIS. Voogden: ADRIAEN ANDILLIS en JAN VAN DEN BRANDE. Land in Kemzeke. 24 07 1672.


pagina 34

f 157- MAEYKEN DE BROUWERE weduwe en houder sterfhuis ANDRIES DE NIJS, haar man, overleden Stekene .. 02 1672; samen 4 kinderen: Anneken getrouwd, Janneken 23j, Jan 21j en Maeyken DE NIJS 16j. 10 12 1672.

 

f 163- MARGARETHA VAN ROMPAY weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN OVERLOOP haar man, overleden binnen de parochie van Stekene 1672; samen 5 kinderen: Pieter en Elisabeth 11j, Maeyken 10j, Laureys 8j en Baudewijn VAN OVERLOOP 3j. 27 11 1672.

 

f 167- CLAERKEN DE SMEDT weduwe en houder sterfhuis JAN VIJT, haar man, overleden Stekene; samen 5 kinderen: Paulus 13j, Jan 8j, Ardt 5j, Joosyne 3j en Pieter VIJT 1j. 30 10 1672.

 

f 170- CORNELIUS BORM(fs Pieter) houder sterfhuis AMELKEN VAN HESE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 10 08 1672; samen 2 kinderen: Pieter 13j en Cornelius BORM 10j. Land in Kemzeke en St Pauwels. 18 02 1673.

 

f 176- JOSINE BAECKE weduwe en houder sterfhuis  JAN VAN DE VELDE, haar man, overleden Stekene 1672; samen 3 kinderen: Cathaelijne 7j, Jacques 3j en Janneken VAN DE VELDE 5m. De overledene was eerst gehuwd met JANNEKEN DE BRUYNE; zij hadden samen een hofstede gekocht. 15 04 1673.

 

f 180- MARIJN DE CONINCKhouder sterfhuis ELISABETH DE CALUWE, overleden Stekene 1672; samen 3 kinderen: Marijn 15j, Pieter 11j en Joos DE CONINCK 5j. De overledene bezat de helft van een behuisde hofstede met de weduwe en de erfgenamen van JAN VAN DAMME. De overledene was te voren gehuwd met MARGRIETE DE BOCQ, waarvan kinderen; hun zoon Heyndrick was overleden voor zijn vader. 30 04 1673.

 

f 183- AMELKEN ARENTS weduwe en houder GILLIS VAN GOETHEM(fs Frans), haar man, overleden Stekene .. 12 1672; samen 2 kinderen: Jacques 17j en Pieter VAN GOETHEM 15j. De overledene was voorheen nog gehuwd, waarvan 2 kinderen. 29 04 1673.

 

f 188- MAEYKE BRISSINCK weduwe en houder sterfhuis GILLIS BOGAERT, haar man, overleden Stekene 08 04 1673; samen 2 kinderen: Jan 4j en Maeyken BOGAERT 1j. De overledene was houder sterfhuis AMELKEN ROTTHIERS, waarvan 2 kinderen: Elisabeth 17j en Pieter BOGAERT 15j. JAN BRISSINCK en ANDRIES DE PAPE voogden over de 2 jongste kinderen. 29 04 1673.

 

f 192- ANDRIES DE SMET houder sterfhuis AMELKEN SAMAN, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 05 1672; zonder kinderen. Land in St Pauwels. 17 06 1673.

 

f 196- PASSCHIER DENIJS houder sterfhuis MAEYKE BORM(fa Jan), zijn huisvrouw, overleden Stekene 1673; samen 4 kinderen: Maeyken, Elisabeth, Livyntken en Jan DENIJS. MAEYKEN BORM laat ook nog een kind achter: PIETER BORM. Onderteknd: PASSCHIER DE NIJS, PIETER BORM(fs Jan), CORNELIUS BORM(fs Jan).19 09 1673.

 

f 201- ELISABETH WUYTACK weduwe en houder sterfhuis XPRIAEN VAN OSSELAERE, haar man, over-leden Stekene .. 04 1673; samen 1 kind: Cathelijne VAN OSSELAERE 4j. 13 05 1673.

 

f 205- ELISABETH DE SCHEPPER weduwe en houder sterfhuis MATHIJS DE BLOCK, haar man, overleden Stekene; samen 2 kideren: Pieter 8,5j en Janneken DE BLOCK 5,5j. MATHIJS DE BLOCK was voorheen gehuwd met JOSYNE VEREECKEN; er waren eveneens kinderen uit dat huwelijk .Voogden:GILLIS WANTE (fs Jacques), CORNELIUS DE BLOCQ en GILLIS VAN GOETHEM(fs Jan).17 10 1673.

 

f 211- ADRIAEN JOOST houder sterfhuis PRERYNTKEN FIERENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Jan 10j, Gillis 5j en Tanneken JOOST 7m. 17 10 1673.

 

f 214- AMELKEN VAN GRIMBERGHEN weduwe en houder sterfhuis PIETER MEUL(fs Paulus), overleden Stekene; samen 1 kind:Cathelijne MEUL 18j. Land in Kemzeke. 25 04 1674.

 

f 216- De Heer ADRIAEN NIJSSENS houder sterfhuis ANNA VAN BOGAERT(fa heer Jacques), overleden Stekene 13 06 1673; zonder kinderen. De overledene erfde van haar broer Heer LIEVEN VAN BOGAERT in

pagina 35

zijn leven Hoogbaljuw van Deinze en van haar broer kapitein BOGAERT, samen met haar broer JACQUES VAN BOGAERT, Ad in de Raad van Vlaanderen. Land in Verrebroek. 11 05 1674.

 

f 237- CATHARINA DE SMEDT houder sterfhuis JACOBUS BAECKE, overleden Stekene 08 03 1674; samen 5 kinderen: 3 zonen: Jacques, Laurentius en Jan en 2 dochters: Cathelijne x JOOS PRAET en Tanneken BAECKE. Voogden: GILLIS VAN GOETHEM(fs Adriaen) en JOOS PRAET over de minderjarige kinderen en JACQUES BAECKE voor zichzelf. 26 05 1674.

 

f 242- PIRIENTKEN VERSTICHELEN wed en houder sterfhuis PIETER PRAET, haar man, overleden Wachtebeke .. 05 1674; samen 2 kinderen: Pieter 4j en Christiaen PRAET 1,5j. 28 06 1674.

 

f 246- CATHARINA DE BLIECK(fa Laurentius) houder sterfhuis JOOS DE BOCK; samen 2 kinderen: Thomas 2,5j en Joannes DE BOCK 9m. Voogden: ADRIAEN DE SMEDT en PIETER DE BLIECK(fs Laurentius). Gronden in Belsele en Waasmuster. 30 06 1674.

 

f 262- MAEYKEN CREPEYNS weduwe en houder sterfhuis PIETER DE PRIJCKERE, overleden Stekene 27 04 1674; samen 3 kinderen: Margriete 5j, Corneel 4j en Pieternella DE PRIJCKERE 1j. Voogden: PAUWELS DE PRIJCKERE en FLERIN WILSENS. Land in Sinaai, onverdeeld met PAULUS DE PRIJCKERE. 07 07 1674

 

f 265- Staat en inventaris van wijlen GILLIS DE CORTE(fs Jan), overleden Stekene 17 05 1674, achtergelaten bij wijlen JANNEKEN THUYSBAERT(fa Jacobus), zijn huisvrouw 3 kinderen: Jacobus, Josyne en Livyne DE CORT. Voogden: BEIRNAERT DE CORTE(griffier vd ambte van Boechoute), voogd paterneel; JACQUES THUYSBAERT, voogd materneel en PIETER VAN PUYVELDE(fs Gillis) als oom van dezelfde kinderen. 07 091674.

 

f 269- CORNEEL DE PRAETER houder sterfhuis CATHELIJNE DE SMET, zijn huisvrouw, overleden Stekene 20 06 1674; samen 6 kinderen: Tanneken 21j, Corneel 19j, Jan 17j, Maeyken 15j, Elisabeth 13j en Joos DE PRAETER 8j. Voogden: NICOLAES DE SMET en JOOS DE PRAETER. 08 09 1674.

 

f 274- TANNEKEN STOOP weduwe en houder sterfhuis PIETER STEENAERT(fs Pieter), haar man, overleden Stekene .. 06 1674; samen 6 kinderen: Andries 20j, Pieter 17j, Josyntjen 14j, Jacques 9,5j, Maeyken 7j en Bernaert STEENAERT 3j. Voogden: PIETER STOOP en JAN VAN DE VELDE. Land in Kemzeke. 22 09 1674

 

f 279- ANDRIES VAN SLIJCKE houder sterfhuis CATHELIJNE THOMAES, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 08 1674; samen 1 kind: Cathelijne VAN SLIJCKE 14m. De overledene liet nog 6 kinderen na uit haar huwelijk met ANDRIES VAN DE POELE. 02 11 1674.

 

f 282- CATHARINA VAN WALLE weduwe en houder sterfhuis JACQUES STEENAER(fs Petrus), haar man, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Lucas 5j en Janneken STEENAER 4m. 01 11 1674.

 

f 285- JANNEKEN VAN GHIJSEL weduwe en houder sterfhuis XPRIAEN DE COCK, haar man, overleden .. 07 1674 ; samen 5 kinderen: Xpriaen 12j, Maeyken 9j, Pieter 7j, Laueys 5j en Adriaen DE COCQ2j. 07 11 1674

 

f 288- MAEYKEN VERCAUTEREN weduwe en houdersterfhuis FLERIN WILSENS, haar man, overleden Stekene 27 10 1674 ; samen 6 kinderen: Joos, Petrus, Mathijs 23j, Cathelijne 20j, Janneken 15j en Elisabeth WILSENS 10j. Voogden: JAN VERCAUTEREN en JOOS WILSENS. Land in Moerbeke. 01 12 1674.

 

f 301- JAN VAN GOETHEM(fs Joos) houder sterfhuis MARIE ANDRIESSENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 12 1674; samen 3 kinderen: Matheus 10j, Joannes 7j en Judocus VAN GOETHEM 3j. 09 02 1675.

 

f 305- PIETER WILSSENS en . als voogden over de 2 wezen achtergelaten bij CORNELIE WILSSENS, weduwe van JAN DE BRUYN, overleden 27 01 1675: Livyne 18j en Jaspaer DE BRUYNE 16j. 23 02 1675.

 

f 307- MARIE THUYSBAERT(fa Mathijs) houder sterfhuis GILLIS TRUYMAN; 3 kinderen: Marie 9j, Mathijs 5,5j en Frans TRUYMAN 2j. Voogden: JAN TRUYMAN en JAN THUYSBAERT. 23 02 1675.


pagina 36

f 309- JAN DE MUNCK houder sterfhuis JOSINE DE COCK en JOOS VAN HECKE en JACQUES DHONT als voogden, over de 4 kinderen van JAN DE MUNCK en JOSINE DE COCK: Cathelijne 5j, Andries 2j en Margriet DE MUNCK 5m. 23 02 1675.

 

f 311- JOOS PRAET houder sterfhuis CATHELIJNE BAECKE(fa Jacques), zijn huisvrouw, overleden Stekene 14 01 1675; samen 4 kinderen: Jacques 6j, Tanneken 4j, Joos 2j en Pieter PRAET 8m. 09 03 1675.

 

f 313- JOOSYNE PRAET weduwe en houder sterfhuis ANDRIES TRUYMAN(fs Gillis), overleden Stekene .. 06 1675, achterlatend 1 kind: Gillis TRUYMAN. 16 09 1675.

 

f 316- LAUREYS VAN KETS houder sterfhuis TANNEKEN HIELS, zijn huisvrouw; samen 2 kinderen: Pieter 2j en Elisabeth VAN KETS 3m. 06 08 1675.

 

f 319- MAEYKEN VAN GOETHEM(fa Gillis) weduwe en houder sterfhuis ANDRIES DE SMET, haar man, overleden Stekene 05 08 1675; samen 1 kind: Digna DE SMET 6m. Land in Kemzeke. 16 09 1675.

 

f 326- JAN BAERT(fs Franois) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Adrianus) voogden van de 2 wezen van FRANS BAERT(fs Franois), overleden Stekene 29 06 1675, en MAEYKE VAN GOETHEM(fa Adrianus), overleden omtrent Sinksen 1675, te weten ongeveer 5 weken voor haar man: Catharina 23j, Jan 18j, Adraen 9j en Gillis BAERT 7j. 30 09 1675.

 

f 330- CATHELIJNE BOSBEKE weduwe en houder sterfhuis JAN STROBBE, haar man, overleden Stekene .. 10 1675; samen 2 kinderen: Andries 21j en Amelken  STROBBE 19j. 20 11 1675.

 

f 333- St en inventaris die bij deze maakt en overgeeft JAN VAN DE PUTTE als huwelijk hebbende JANNEKE CORNEEL, die weduwe en houder is sterfhuis JAN VAN RONSE(fs Adrianus en MAEYKEN FIERENS) haar eersten man, overleden Stekene ; samen 1 kind: Janneke VAN RONSE(fa Jan) 12j. Land in Stekene, Kemzeke, Belsele. 23 11 1675.

 

f 341- PIETER ROOSE en JAN VERBEKE voogden over de wezen van PIETER ROOSE en MARGRIETE MEUL(fa Gillis), overleden Stekene .. .. 1674; samen 5 kinderen: Frans 23j, Maeyken 22j, Jacquemyntken 19j, Jan 15j en Joosyntken ROOSE 6j. 08 01 1676.

 

f 342- St en invetaris die overgeeft SIMON VAN OVERLOOP en PIETER STOOP als wettige voogden over de 6 kinderen van PIETER STEENAERT(fs Pieter) gewonnen bij TANNEKEN STOOP(fa Andries), dewelke is overleden te Stekene 1676; samen 6 kinderen: Pieter 17j, Andries 19j, Josyne 15j, Jacques 11j, Maeyken 8j en Bernaert STEENAERT 4j. 08 01 1676.

 

f 345- MAEYKEN JONCKBLOET(fa Jan) wed en houder sterfhuis MATHIJS DE COCK(fs Cornelius) haar man, overleden binnen de parochie van Stekene 01 12 1675; samen 5 kinderen: Maeyken 8,5j, Jan 7j, Cornelis 5j, Petronella 3j en Jacques DE COCK 2j. 12 01 1676.

 

f 350- MARYKE COPPENS weduwe en houder sterfhuis GILLIS STEVENS(fs Jan), overleden Stekene 01 12 1675; samen 3 kinderen: Cornelis 4j, Jan 2j en Thomaes STEVENS 2m; Chistina STEVENS is overleden na haar vader. 04 02 1676.

 

f 352- PAULUS DE PRIJCKERE houder sterfhuis MAEYKEN RUYSSCHERE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 1674, zonder kinderen. Land in Sinaai. MAEYKEN CLAUWAERT is moeder van de overledene. 04 03 1676.

 

f 359- Verkaveling tussen JACQUES DE SMET en JAN CALLE van een behuisde hofstee met 2 stukken land . 1676.

 

f 360- JACQUEMYNTJE VAN OVERLOOP houder sterfhuis CORNELIS TRUYMAN(fs Jan) haar man, overleden Stekene .. 02 1678; samen geen kinderen. 07 07 1676.

 

f 366- JAN CALLE(fs Jan) en PIETER MARTENS voogden over de 3 minderjarige wezen van wijlen ANDRIES MARTENS en TANNEKE MAES, dewelke overleden is te Stekene .. 05 1676;Laureys 23j, Pieter 21j en Amelken MARTENS 16j. Er waren nog 3 kinderen uit een vorig huwelijk.  02 09 1676.


pagina 37

f 369- MAEYKE VAN GAEVERE weduwe en houder sterfhuis JAN CALLE(fs Joos), haar man, overleden Stekene .. 06 1676; samen 5 kinderen: Tanneke 22j, Peter 19j, Cornelis 16j, Gillis 10j en Maeyke CALLE 5j . JAN CALLE was voorheen houder sterfhuis MAEYKEN ROTTHIER, waarvan 4 kinderen. 02 09 1676.

 

f 375- CHAREL INGHEL houder sterfhuis ELISABETH NYS, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 10 1676; zonder kinderen. 30 10 1767.

 

f 378v- FRANCOIS VERWYLSSE houder sterfhuis TANNEKEN VAN GOETHEM(fa Adriaen), zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 1 kind. De overledene was te voren houder sterfhuis ADRIAEN VAN VLIERBERGHE, waarvan 5 kinderen. Voogd: GILLIS VAN GOETHEM. 02 09 1676.

 

f 383v- JACQUES VAN DE VELDE(fs Mathijs) houder sterfhuis CATHELIJNE VAN GUYSSE, zijn huis -vrouw, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Jan 10j, Jacques 8j, Frans 6j en Magdeleen VAN DE VELDE 5j. Land in Kemzeke. 11 12 1676.

 

f 391v- TANNEKEN DENIJS(fa Andries) weduwe en houder sterfhuis BARTHOLOMEUS VAN DAMME, haar man, overleden Stekene .. 10 1676; zonder kinderen. Erfgenamen: MARIJN JANS en de jongste kinderen  van LAUREYS VAN DAMME. 27 12 1676.

 

f 395v- ANDRIES VAN GOETHEM(fs Gilis) als vader en GILLIS VAN GOETHEM(fs Gillis) en OLIVIER CORNEEL(fs Joos) als voogden over de wezen van de voornoemde ANDRIES en ANNEKEN CORNEEL(fa Jan), over goederen en gronden die de wezen samen met JANNEKEN CORNEEL(fa Jan), onnozel, gerfd hebben door overlijden van JAN CORNEEL(fs Jan), overleden Assenede .. 03 1675, zonder kinderen, broer van Janneken en oom van de wezen. 26 01 1677.

 

f 403- ANDRIES VAN GOETHEM houder sterfhuis ANNE MARIE CORNEEL(fa Jan), overleden Stekene; samen en nog in leven 3 kinderen: Amelken, Bernaert en Livyneken VAN GOETHEM. Voogden: OLIVIER CORNEEL en GILLIS VAN GOETHEM. 26 01 1677.

 

f 414- AMELKEN DE SCHEPPER(fa Arnault) weduwe en houder sterfhuis MARTEN BRANT, haar man, overleden Stekene .. .. 1676; zonder kinderen. De overledene had een stuk land gerfd van ELISABETH SMEDTS en was voorheen  gehuwd met TANNEKEN THOEN, waarvan kinderen. 10 02 1677.

 

f 418- JAN en JOOS CALLE als voogden over de wees van ANTHONIUS CALLE, overleden Stekene .. 12 1676, en MARGRIET DHANIS: Cornelius CALLE 20j. 02 02 1677.

 

f 420- Staat en inventaris bevonden ten sterhuize van JACOBUS VAN DE VELDE, overleden man van CORNELIA THUYSBAERT, bij welken zij had 2 kinderen: Janneken en Josynyne VAN DE VELDE 9m. Voogden: JACOBUS THUYSBAERT, grootvader materneel en JAN VAN DE VELDE, grootvader paterneel. Er was land in St Gillis. 23 02 1677.

 

f 425- GILLIS BRUGHMAN houder sterhuis PASSCHIENTJEN DEVAERS(fa Marcus), overleden 1676; samen 2 kinderen: Jan 7j en Fransken BRUGHMAN 2,5j. Voogden: PASSCHIER BRUGHMAN en ADRIAEN CERPENTIER. Er was een stuk land dat de overledene deelde met de wees Carel VAN DE VELDE en een venne onverdeeld met ADRIAEN CARPENTIER en nog land onverdeeld met de wees Laureys RAES.23 02 1677.

 

f 430- LAUREYS VINCKE(fs Jan) houder sterfhuis MAEYKE VERLEE(fa Pieter), zijn huisvrouw, overleden Stekene 1676; samen 1 kind: Gillis VINCKE 3j sedert lichtmisse 1677. 09 03 1677.

 

f 434v- THOMAS VAN BRUSSEL voogd over de wezen van AMELKEN VERMEIRE, overleden Stekene 1676, en JAN DE VLEESCHOUWER; achterlatend 2 kinderen: Joosyne 15j en DE VLEESCHOUWER 12j. 23 03 1677.

 

f 437- FRANS DE KEERSGIETER(fs Pieter) houder sterfhuis BARBARA BLENDEMANS(fa Joos), overleden Stekene .. 01 1677; samen 1 kind: Liefken DE KEERSGIETER 3j. Voogden: JAN BLENDEMAN en JOOS DE KEERSGIETER. 23 04 1677.


pagina 38

f 445 - ADRIAEN VAN REMOORTERE houder sterfhuis MARIE NONNEMAN(fa Pieter), overleden Stekene .. 04 1677; samen 4 kinderen: Pieter 12j, Andries 10j, Jan 7j en Pieter Van REMOORTERE 3j. Land in Kemzeke, St Pauwels en Belsele. 08 05 1677.

 

f 453v- PETRONELLA DE BROUWERE(fa ) weduwe en houder sterfhuis GILLIS PIERSSENS(fs Adriaen), overleden Stekene .. 03 1677; samen 5 kinderen: Adriaen 7j, Laureys 5j, Janneken 4j, Jan Baptist 3j en Anna Marie PIERSSENS 14m. De overledene had nog een kind uit zijn huwelijk met ANDRISIENE BAUWENS(stvg 421/121), die zelf nog 4 kinderen had uit een vorig huwelijk met GILLIS DHONT(stvg 419/530v). Land in Kemzeke. 08 05 1677.

 

f 462- PETRUS PRAET houder sterfhuis TANNEKE DE BROUWERE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 06 03 1677; samen 3 kinderen: Marie 6j, Cathelijne 4j en Joos PRAET 2j. Voogden: ANDRIES VAN HECKE en JOOS VAN VLIERBERGHE. 22 05 1677.

 

f 466- MARGRIET HERDUEL weduwe en houder sterfhuis JOOS VAN GOETHEM(fs Gillis), haar man, overleden Stekene met Allerzielen 1672(02 11 1672); samen 6 kinderen: Petrus 20j, Josyntken 18j, Bernaert 16j, Jan 10j, Jacques 8j en Joos VAN GOETHEM 4j. Voogden: GILLIS VAN GOETHEM en JACQUES HERDEWEL. 03 07 1677.

 

f 470- JACQUES DE BROUWERE(fs Pieter) houder sterfhuis CATHELIJNE VAN GOETHEM(fa Adriaen), zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 07 1677; samen 4 kinderen: Adriaen 17j, Franois 7j, Gillis 5j en Cathelijne D BROUWERE 5m. Voogden: GILLIS VAN GOETHEM en ADRIAEN DE BRAUWER. Houder erfde van zijn tante TANNEKE VAN OVERLOOP. Houder heeft een broer Adriaen en een broer Pieter(+) en een zuster Janneken x JAN VAN DE VELDE. De overledene had een broer Gillis en zij bezat van een huis onverdeeld met de erfgenamen van ADRIAEN VAN GOETHEM te Hulst(NL). 06 12 1677.

 

f 481- JOOSYNE BAERT(fa Jan) houder sterfhuis PIETER HERDEWEL, haar man, overleden Stekene .. 10 1677; samen 1 kind:Maeyken HERDEWEL 5j. De overledene was voorheen nog gehuwd, waarvan ook 1 kind. Voogden oudste wees: JAN DE BLOCK en JOOS VAN ACKER; voogden jongste wees: JAN DE BLOCK en JAN BAERT. 06 12 1677.

 

f 485- LIEVIEN HALTENA houder sterfhuis PIETERNELLE VAN WALLE, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 11 1677; samen 2 kinderen: Joosyne 10j en Jan HALTENA 6j. Voogd: MARTEN SCHOOBIJN. 15 12 1677.

 

f 489- PETRUS WILSSENS en JAN VAN BRUSSEL voogden over de wezen van THOMAES VAN BRUSSEL, overleden Stekene 24 11 1677, en CATHELIJNE VAN GUYSSE(+), achterlatend 1 kind: Willem VAN BRUSSEL 21j. 29 12 1677.

 

f 492- GILLIS VAN DE VELDE en JACQUES THUYSBAERT voogden over de wezen van JACQUES VAN DE VELDE en CORNELIA THUYSBAERT ten sterfhuize van JAN VAN DE VELDE.

 

f 495- MAEYKEN PAUWELS houder sterfhuis GILLIS ROOSE, overleden Stekene 28 11 1677, achterlatend 6 kinderen: Tanneken 27j, Cathelijne 26j, Elisabeth 24j, Janneken 22j, Jan 18j en Marie ROOSE 14j. Voogden: VICTOR PAUWELS en MICHIEL HERDEWEL. 29 12 1677.

 

f 501- Staat en inventaris ten gunste van MATHIJS THUYSBAERT(fs Laurentius) voor zijn vrouw en GILLIS VAN DE VELDE(fs Jan) als wettige voogd over de wezen van AMELKEN VAN DE VELDE, erfgename ten sterfhuize van  JAN VAN DE VELDE, haar vader, overleden Stekene 1677,weduwnaar ELISABETH NOENS. PIETER NOENS, overleden St Gillis, is oom van AMELKEN VAN DE VELDE. 28 12 1677.

 

f 504- TANNEKEN VAN OSSELAER weduwe en houder sterfhuis GILLIS RAES, haar man, overleden Stekene .. 11 1677; samen 2 kinderen: Joosyne 7j en Andries RAES 4j. De overledene was voorheen gehuwd met CATHELIJNE RUYTS, waarvan weeskinderen (stvg reg 421/f83/10 10 1667). 11 01 1678.

 

f 508- MARIE VAN OVERLOOP(fa Simon) weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN GUYSSE(fs Cornelis) haar man, overleden binnen de parochie van Stekene .. 01 1678; samen 6 kinderen: Pirientken 21j, Simon 18j, Marie 13j, Cornelis 10j, Pieter 7j en Cathelijn VAN GUYSSE 4j. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP en MICHIEL HERDEWEL. 23 02 1678.


pagina 39

f 513- JACQUES THUYSBAERT en JAN GHYS voogden over de wezen van GILLIS DE CORTE(fs Jan) en JANNEKEN THUYSBAERT(fa Jacques) over goederen gerfd door overlijden van JANNEKEN VAN PUYVELDE(fa Gillis), overleden Stekene 1677, grootmoeder van de wezen en weduwe van JAN DE CORTE. De overledene bezat land in Waasmunster, gerfd van haar ouders. 26 01 1678.

 

f 529- AMELKEN ROTHIER(fa Jan) houder sterfhuis JAN VAN DAELE(fs Adriaen), overleden Stekene 1678; samen 2 kinderen: Adriaen 4j en Digna VAN DAELE 8m. Voogden: ADRIAEN VAN DAELE en JOOS ROTHIER(fs Jan). Land in Kemzeke. De overledene bezat 1/10 deel van een korenwindmolen onverdeeld met HUYBRECHT STOOP en de andere kinderen van ADRIAEN VAN DAELE. De wezen erfden ook 1/7 van deze windmolen van hun oom PIETER VAN DAELE. 30 07 1678.

 

f 535- JAN BAERT(fs Jan) houder sterfhuis TANNEKEN MAES(fa Joos), zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 07 1678; samen 1 kind: Judocus BAERT 19m. Overledene bezat 1/10 van een behuisde hofstede in St Pauwels waarin haar vader JOOS MAES woont. Voogden: JOOS MAES en JOOS REYN. 10 08 1678.

 

f 539- JACQUEMIJNTIEN VAN GOETHEM(fa Jan) houder sterfhuis JOOS COLMAN; samen 5 kinderen: Elisabeth 17j, Cathelijne 14j, Petrus 12j, Barbara 8j en Magdeleen COLMAN 4,5j. 24 09 1678.

 

f 544- MARIE VAN GOETHEM(fa Gillis) weduwe en houder sterfhuis JOOS PRAET(fs Joos en CATHE -LIJNE VAN VLIERBERGHE), haar man, overleden Stekene zaterdag voor Palmenzondag 1678; samen 1 kind: Cathelijne PRAET 14m. De overledene was voorheen gehuwd met CATHELIJNE BAECKE(fa Jacques), waarvan kinderen (stvg reg 422/f311/09 03 1675). De houder was voorheen gehuwd met ANDRIES DE SMET. 07 08 1678.

 

f 552- JACQUES BAECKE(fs Jacques) houder sterfhuis AMELKEN PRAET(fa Joos), overleden Stekene .. 07 1678; zonder kinderen. De overledene bezat goederen gerfd van haar vader JOOS PRAET(fs Gillis) en van haar moeder CATHELIJNE VAN VLIERBERGHE. 03 10 1678.

 

f 555- PIETER PRAET en JACQUES BAECKE, weduwnaar AMELKEN PRAET(fa Joos) en JAN PRAET, alle drie kinderen van wijlen CATHELIJNE VAN VLIERBERGHE, overleden Stekene 10 06 1678 en JOOS PRAET(fs Gillis). 03 10 1678.

 

f 559- JOORIS FIERENS houder sterfhuis KREPYNS, zijn huisvrouw, die dochter was van PASSCHYNTKEN WILSSENS; samen geen kinderen. De overledene was houder sterfhuis PIETER DE PRIJCKERE, waarvan 3 kinderen. Voogden: JAN DE PRIJCKERE(fs Jan) en PIETER WILSSENS. De overledene bezat land, gerfd van haar moeder, verdeeld met JAN THUYSBAERT. 31 10 1678.

 

f 562- MAEYKE PENNE weduwe en houder sterfhuis JAN DE VOS(fs Anthonis), haar man, overleden Stekene 15 09 1678(volgens akte overleden 17 08 1678); samen 3 kinderen: Joosyntken 8j, Tanneken 6j en Cathelijne DE VOS 1j. Voogden: JOOS VAN MEESSCHE en JOOS DE VOS. De overledene bezat 1/12 van een behuisde hofstee en land in Lokeren. 10 01 1679.

 

f 566- MARTEN DE DIJCKERE als zoon van wijlen CATHELIJNE DE MEYERE en houder sterfhuis JOOSYNE DE DIJCKERE, zijn zuster, overleden 1678 en GEERT VAN MEERSCHE weduwnaar CATHELIJNE DE DIJCKER, erfgenamen van CATHELIJNE DE MEYERE. 23 12 1678.

 

f 570- FRANCOIS VAN LAERE houder sterfhuis PIRIENTJEN VAN DAMME, zijn huisvrouw, overleden Stekene. PIRIENTJEN laat 1 kind na uit haar huwelijk met JACOBUS VAN DE VELDE: Pieter VAN DE VELDE en 2 kinderen bij FRANS VAN LAERE: Frans 10j en Laureys VAN LAERE 8j. 04 02 1679.

 

f 576- JAN MARTENS(fs Andries) houder sterfhuis TANNEKEN CALLE(fs Jan), zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 06 1678; samen 1 kind: Marie MARTENS 2m. Voogden: JAN CALLE(fs Jan) en LAUREYS MARTENS. 21 08 1678.

 

f 582- JOOSYNE RAES weduwe en houder sterfhuis CORNEEL VAN BRUSSEL, haar man, overleden Stekene .. 09 1678(volgens akte overleden: 19 08 1678); samen 2 kinderen: Marie 11j en Pieternelle VAN BRUSSEL2j. Voogden: PIETER RAES en JAN VAN BRUSSEL. 16 09 1678.

 


pagina 40

f 586- JACQUES DE WOLF houder sterfhuis SUZANNE VAN WESTHUYSE(fa Daneel), overleden Stekene; samen 4 kinderen: Marie x FRANS VAN BRUSSEL, Judocus 23j, Colette 16j en Franoise DE WOLF 14j. Voogden: FRANS VAN WESTHUYSE en FRANS VAN BRUSSEL. 27 03 1679.

 

 

REGISTER 423

============

1679 - 1691

 

 

f 1- JAN THUYSBAERT(fs Gillis) en DANIEL VAN PUYVELDE als voogd over de wezen van GILLIS DE CORTE en JANNEKEN THUYSBAERT(+) en dat over goederen gerfd door overlijden van JACQUES THUYSBAERT, grootvader van de wezen. 08 03 1679.

 

f 3- PETRUS BUERMAN houder sterfhuis AMELKEN BORM, overleden .. 04 1676; samen 2 kinderen: Tanneke 9j en Adriaen BUERMAN 5j. CORNELIUS BORM is grootvader van de wezen. Voogden: JAN BUERMAN en CORNELIUS BORM(fs Jan). 17 07 1677.

 

f 7- ELISABETH VAN DEN BERGHE weduwe en houder sterfhuis ANDRIES VERNIMMEN, haar man, overleden Stekene halfvasten 1679; samen 4 kinderen: Cornelis 14j, Passchier 10j, Jan 7j en Maeyken VERNIMMEN 2j in juni. Voogden: JAN VAN DEN BERGH en NICOLAES BORM. Land in St Pauwels. 02 05 1679.

 

f 11- PIETER SCHEIRIS(fs Guilliaume) en Petrus VERCAUTEREN voogden over de wezen van GUILLIAUME SCHERIS, overleden Stekene .. 11 1678; uit huwelijk met MAEYKE COLE 3 kinderen: voornoemde Pieter; Cornelis en Joos SCHERIS, meerderjarig en uit 2de huwelijk met MARGRIET DE CAUTER (fa Gillis), ook overleden voor haar man, 1 kind: Marie SCHERIS 11,5j. 02 05 1679.

 

f 15- MAEYKE KEERSGIETER wed en houder sterfhuis MARCUS VAN MEERSCHE(fs Marijn) haar man, overleden Stekene 12 04 1679; samen 4 kinderen: Josyne 20j, Lieven 18j, Maeyken 16j en Elisabeth VAN MEERSCHE 12j.16 05 1679.

 

f 18- CATHELIJNE STEVENS weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN VAN DE VIJVERE, haar man, over -leden Stekene 22 02 1679; samen 3 kinderen: Pieter 13j, Mathias 12j en Gillis VAN DE VIJVERE 10,5j; ADRIAEN VAN DE VIJVERE had ook een dochter LIVYNE VAN DE VIJVERE x SIMOEN GOEMAN, uit zijn vorig huwelijk. Ondertekend: CATHELIJNE STEVENS, JAN STEVENS en SIMON GOEMAN. 16 05 1679.

 

f 22- NEELKEN THUYSBAERT(fa Gielielmus) weduwe en houder sterfhuis PIETER MELS(fs Pieter), haar man, overleden Stekene 16 04 1679; samen 5 kinderen: Cathelijne 23j, Jan 22j, Maeyken 20j, Margriet 18j en Cornelis MELS 14j. 16 05 1679.

 

f 25- JOOS VAN DE POELE houder sterfhuis MAGDALENA RAES(fa Jans), zijn huisvrouw, overleden Stekene 12 04 1679; samen 4 kinderen: Amelken 12,5j, Mathijs 10j, Geeraert 7j en Jacquemientjen VAN DE POELE 20m. Voogden: JAN VAN DE POELE en CORNELIUS RAES. 16 05 1679.

 

f 28- MATHIJS THUYSBAERT(fs Laureys), wed  JOSYNE VAN DE VELDE(fa Jan), overleden 22 11 1677; samen 5 kinderen: Laureys 12j, Cornelie, Janneken, zoon en Elisabeth 16m. 16 05 1679.

 

f 34- JAN BORMS(fs Cornelis) houder sterfhuis CATHARINA VAN PUYVELDE(fa Laureys en ELISABETH VERDONCK), overleden Stekene .. 11 1678; samen 3 kinderen: Amelken 7j, Cathelijne 5j en Pirientken 2,5j. De overledene had nog een kind van LAURENTIUS JANSSENS. 08 04 1679.

 

f 37- Suzanna TALBOOM weduwe en houder sterfhuis CHRISTIAEN RAES, haar man, overleden Stekene .. 04 1679; samen 3 kinderen: Laureys 16j, Frans 10j en Josyne RAES 4j. 30 05 1679.

 

f 38- ADRIAEN VAN POTTELBERGHE houder sterfhuis CATHELIJNE NOPPE, zijn wettelijke huisvrouw, overleden 13 05 1679; samen 4 kinderen: 3dochters en 1 zoon: Marieke 11j, Cathelijne 9j, Christiaen 7j en

pagina 41

Amelken VAN POTTELBERGHE 4j. Voogden: JAN NOPPE en SYMOEN VAN POTTELBERGHE. 13 06 1679.

 

f 41- MAEYKEN DE BRAUWERE(fa Pieter) sterfhuis JOOS VAN PUYENBROECK, haar man, overleden Stekene 13 05 1679; samen 1 kind: Mathijs VAN PUYENBROECK 5j. Getekend: MAEYKEN DE BRAUWERE, PASSCHIER NOENS en ANTHONIS VAN PUYENBROECK. 13 06 1679.

 

f 43- MARGRIETE DE SCHEPPER weduwe en houder sterfhuis ANDRIES STURM, haar man, overleden Stekene 07 05 1679; samen 2 kinderen: Jan 4j en Gillis STURM 14m. Overledene bezat samen met DAVID STURM een huis. MARGRIET DE SCHEPPER heeft nog kinderen uit een vorig huwelijk. Voogden: DAVID STURM en PAUWELS VAN OVERTVELD. 13 06 1679.

 

f 47- Heer JACOBUS VAN DER BRUGGHEN en JOOS VAN GOETHEM voogden over de wezen van LAUREYS VAN GOETHEM en WALBERGA YSEBRANT; LAUREYS VAN GOETHEM is overleden Stekene .. 03 1679; er waren 2 kinderen: Pieter 22j en Margriet VAN GOETHEM 19j. 23 06 1679.

 

f 52- ADRIAEN GEERTS houder sterfhuis ADRIAENEKEN PRAET, overleden Stekene 02 05 1679; samen 2 kinderen: Jan 4j en Pieter GEERTS 16m. Voogden: ANTHONIUS PRAET en GILLIS VAN OSSELAER. De overledene had een behuisde hofstee in St Pauwels en land in Belsele. 11 07 1679.

 

f 53- CAREL COOLMAN en JAN VAN GOETHEM voogden over de wezen van JACQUEMYNTIEN VAN GOETHEM, overleden 25 03 1679. 27 06 1679.

 

f 55- ANNA CORNEEL(fa Adriaen) weduwe en houder sterfhuis GILLIS VAN BUYNDERE(fs Jan), haar man, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Jan 21j, Elisabeth 16j, Janneken 14j en Gillis VAN BUNDER 9j. Lieven MATHIJS is oom moederlijke zijde; TANNEKE CORNEEL belooft haar kinderen te houden, te onderhouden en te leren lezen en schrijven. 22 07 1679.

 

f 61- JANNEKE VERLEE(fa Gillis) weduwe en houder sterfhuis PETRUS CANNEKENS, haar man, overleden Stekene 30 06 1679; samen 1 kind: Cathelijne CANNEKENS. Vooden: SEGHER STOBBELAERE en GILLIS VERLEE. Er was land in Moerbeke, onverdeeld met broers en zusters van de overledene en in Sinaai, eveneens onverdeeld met zijn broers en zusters. JANNEKEN VERLEE belooft haar kinderen te houden, onderhouden en te leren lezen en schrijven. 22 07 1679.

 

f 65- JOOS VAN PETEGHEM en JOOS VAN HESE voogden over de wezen  van CORNELIS BORM(fs Petrus), overleden Stekene .. 04 1679 en achtergelaten 2 kinderen: Pieter 20j en Cornelis BORM 17j. De overledene was te voren houder sterfhuis AMELKEN VAN HESE. CORNELIS BORM had land in Kemzeke. 04 06 1679.

 

f 69- GILLIS VAN DE VELDE en JACOBUS THUYSBAERT voogden over de wezen van JACQUES VAN DE VELDE en CORNELIA THUYSBAERT, houder sterfhuis JACOBUS VAN DE VELDE, ten sterfhuize van JAN VAN DE VELDE. 29 10 1677.

 

f 70- JOOS CLEMENS houder sterfhuis CATHELIJNE VAN STAPPEN,zijn huisvrouw, overleden Stekene 18 08 1678;samen 5 kinderen: Steven 13j, Pieter 11j, Elisabeth 8j, Paulus 5j en Joos CLEMENS 3j. 10 07 1678.

 

f 73- FRANS VAN GOETHEM(fs Frans) houder sterfhuis CORNELIA THUYSBAERT(fa Jacobus), overleden Stekene 1679; zonder kinderen; zij was houder sterfhuis JACOBUS VAN DE VELDE(fs Jan), waarvan zij een kind had. Voogden: JAN THUYSBAERT en GILLIS VAN DE VELDE. 05 09 1679.

 

f 82- MEYNAERT VAN WALLE en ADRIAEN ALTENA voogden over de 2 wezen van wijlen LIVIEN ALTENA(fs Frans), overleden Stekene .. 07 1679: Josyne 12j en Jan ALTENA 8j; LIVIEN ALTENA was houder sterfhuis PIRIENTKEN VAN WALLE. 05 09 1679.

 

f 84- JAN BAERT(fs Jan) over hemzelve en als voogd over de wezen van wijlen PETRUS BAERT, indien die dood is en ook over TANNEKEN BAERT(fa Jan), nog minderjarig; JOOS REYN over hemzelve in het huwelijk hebbende MARIE BAERT(fa Jan); PIETER STOBBELAERE in het huwelijk hebbende CATHELIJNE BAERT (fa Jan); alle kinderen van JANNEKE VOS, overleden .. 09 1679, hun moeder, welke tevoren houder was van sterfhuis van wijlen JAN BAERT. 21 10 1679.


pagina 42

f 88- MAEYKEN JONCKBLOET wed en houder sterfhuis PETRUS VAN OVERLOOP(fs Cornelis) haar man, overleden Stekene 12 10 1678; samen 1 kind: Huybrecht VAN OVERLOOP 12m. Voogden: PIETER VAN OVERLOOP en ANTHONIS DE WITTE. De houder was voorheen gehuwd met MATHIJS DE COCK, waarvan kinderen. 04 11 1679.

 

f 91- ELISABETH GHELDEMEYERS houder sterfhuis GILLIS VAN PAMEL, overleden Stekene 30 09 1679; samen 1 kind: Liviene VAN PAMEL 9j. 04 11 1679.

 

f 94- JAN DE MAER en MICHIEL ROGIER voogden over de 2 achtergelaten wezen van MARINUS ROGIER en TANNEKEN DE MAERE, houder gebleven sterfhuis MARINUS ROGIER. De wezen: Petronella 4j en Janneken ROGIER 1,5j. 02 12 1679.

 

f 97- MARIE VAN GOETHEM(fa Petrus) weduwe en houder sterhuis LIEVEN TRUYMAN(fs Gillis), haar man, overleden Stekene 08 09 1679; samen 6 kinderen: Apollonia, Josyne, Livynken, Frans, Judocus en Walburghe TRUYMAN. De overledene was tevoren houder sterfhuis FRANCISCA ROTTHIERS, waarvan 1 kind: Elisabeth 23j. Voogden: JAN THUYSBAERT, LAUREYS VAN BUNDERE schepen nom JOOS ROTTHIER, afwezig. 02 12 1679.

 

f 110- MATHIJS BORM en JACOBUS DHAEN voogden over de 2 jongste wezen achtergelaten bij MAEYKEN BORM, weduwe JACOBUS DHAEN, overleden Stekene 21 11 1679: Elisabeth 12j en Gillis DHAEN 8j; geassisteerd met GILLIS VAN OVERLOOP als voogd benevens MATHIJS BORM van de wees PIETER VAN OVERLOOP, zoon van MAEYKE BORM en CORNELIS VAN OVERLOOP. 14 01 1680.

 

f 113- MARCUS VAN GOETHEM houder sterfhuis MARIE BUYENS, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Cornelis 19j, Marie 17j, Olivier 13j en Joos VAN GOETHEM 9j. Er waren gronden in Stekene, Moerbeke en Sinaai. 10 02 1680.

 

f 115- St en inventaris van goederen en baten gemaakt bij de voogden van NICOLAES VAN OVERLOOP(fs Cornelis) uit de Kavel gevallen op de voornoemde Nicolaes mitsgaders andere baten ten sterfhuis die tegenwoordig nog in de gedeelten zijn. 14 02 1680.

 

f 119- HENDRICK VERMAEYS houder sterfhuis AMELKEN VAN RUMPSTE, overleden Stekene 08 02 1680; samen 2 kinderen: Lievyne 16,5j en Andries VERMAEYS 12j. Voogden: MATHIJS VERMAEYS en PETRUS WILSSENS. 09 03 1680.

 

f 122- JOOS DE BUYLE houder sterfhuis MAEYKEN DE RIJCKERE, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 11 1679; samen 4 kinderen: Tanneken 23j, Joos 21j, Joosyne 18j en Cathelijne DE BUYLE 16j. 09 03 1680.

 

f 126- TANNEKE MARCHANT weduwe en houder  sterfhuis LIVINUS VAN MEESSCHE, overleden 05 01 1680; samen 4 kinderen: Maeyken 17j, Cathrina 14j, Elisabeth 8j en Marinus VAN MEERSCHE 3j. Voogden: PIETER MARCHANT en JAN VAN MEERSCHE. 24 02 1680.

 

f 128- CORNELIS DHANIS en GILLIS VAN DE VELDE voogden over de minderjarige wees(20,5j) van de voornoemde CORNELIS DHANIS, vader en wijlen JOSYNE VAN DE VELDE, moeder, overleden .. 01 1680; de andere kinderen zijn meerderjarig. 06 04 1680.

 

f 129- JANNEKEN DE BRAUWERE(fa Pieter) weduwe en houder sterfhuis JAN VAN DE VELDE(fs Michiel), haar man, overleden  Stekene 06 03 1680; samen 3 kinderen: Pieter 13j 10m, Josyntken 6j op 25 07 1680 en Marie VAN DE VELDE 13m. Voogden: GILLIS VAN DE VELDE en JACQUES DE BRAUWERE. Vader: MICHIEL VAN DE VELDE bezat een behuisde hofstee te Moerbeke. CORNELIS DHANIS, houder sterfhuis JOSYNTKEN VAN DE VELDE, moeder van de overledene, heeft recht op erfdeel ; JOSYNE VAN DE VELDE  had 5 kinderen: JAN VAN DE VELDE bij MICHIEL VAN DE VELDE en 4 kinderen bij CORNELIS DHANIS; zij was ook nog gehuwd geweest met .WAEGHEMAEKER. 27 04 1680.

 

f 133- LAUREYS DE BOCK en JACQUES DE MEESTERE als voogden over de wees: Gillis DE BOCK 16j zoon van JACQUES DE BOCK(fs Gillis) en ELISABETH DE MEESTERE, overleden Daknam ten wiens sterfhuize JACQUES DE BOCK houder was gebleven. Hij was eveneens houder sterfhuis NEELKE COLE(fa Pieter). Land in Daknam. 22 05 1680.


pagina 43

f 134- ANTONETTE STEVENS weduwe en houder sterfhuis CORNELIS DE CORTE, overleden Stekene 15 03 1680; samen 1 kind: Marie Anne DE CORTE 15j. Voogden: FERDINAND WILLAERT en JOOS DE CORTE. Er was een stuk land in Moerbeke, gerfd van JANNEKEN STEVENS en een stuk land in Holland gerfd van MAEYKEN STEVENS. 08 06 1680.

 

f 140- JAN VAN DE VIJVERE houder sterfhuis ELISABETH SCHELFHOUT, overleden Stekene 16 04 1680; samen 2 kinderen: Cathelijne 14j en Gillis VAN DE VIJVER 11j. Voogden: NICOLAES VAN DE VIJVER en PIETER VAN JANE. 22 06 1680.

 

f 144- PETRUS VAN REMOORTERE houder sterfhuis ELISABETH DE LODE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 05 04 1680; samen 1 kind: Marie VAN REMOORTERE 4,5j. Voogden: JAN VAN GUYSSE EN GILLIS VAN OVERLOOP. 22 06 1680.

 

f 147- Sterfhuis JAN TRUYMAN de oude. Ondertekend: JAN THUYSBAERT(fs Mathijs). 06 07 1680.

 

f 148- De gemeenschappelijke erfgenamen van PETRUS VAN GOETHEM, overleden Stekene en MAGDA -LENA DE FARRERE, overleden Stekene en de 9 zoons van NICOLAES YSEBRANTS(fs Louis en CATHA -RINA LAST), overleden Stekene, eerste man van MAGDALENA. Voogden: Mr PIETER FARRERE en . VERBRUGGEN. Gronden te Stekene, Moerbeke, Kemzeke en Eksaarde. 06 07 1680.

 

f 156- GILLIS BLENDEMAN houder sterfhuis ELISABETH DE SCHEPPERE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 17 04 1679; samen 2 kinderen: Joos en Maeyken BLENDEMAN 14m. ELISABETH DE SCHEPPER was houder sterfhuis MATHIJS DE BOCK, waarvan 3 kinderen, die ook erfgenaam zijn. 06 07 1680.

 

f 159- LIEVEN THIEUS houder sterfhuis PIERYNE BORM, zijn huisvrouw, overleden Stekene 05 1680; samen 6 kinderen. 06 07 1680.

 

f 161- DAVID STURM houder sterfhuis BARBARA BOELE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 17 05 1680; samen 2 kinderen: Jacobus 10j en Janneken STURM. Voogden: FRANCISCUS VAN OVERLOOP  en LAUREYS STURM. 06 07 1680.

 

f 168- Staat en inventaris van goed die bij dezen maakt en overgeeft aan THOMAS VAN DE PUTTE, die in t huwelijk heeft JOANNEKEN CORNEEL, laatst weduwe van JAN VAN DE PUTTE, dewelke tevoren houder gebleven was van het sterfhuis van ELISABETH PAUWELS, overleden in of omtrent de maand mei 1667, binnen deze parochie van Stekene, zonder dat de voornoemde JAN VAN DE PUTTE enige staat van goed had gemaakt, gezien de sobere gesteltenis. JAN VAN DE PUTTE en ELISABETH PAUWELS hadden 3 kinderen: Elias, Jan en Cathelijne VAN DE PUTTE. 20 07 1680.

 

f 170- JANNEKE CORNEEL(fa Adriaen) houder sterfhuis JAN VAN DE PUTTE haar man, overleden Stekene, 05 10 1676; samen geen kinderen. 26 07 1680.

 

f 175- GILLIS RAES(fs Gillis) als naasten bloedverwant van LIVIENE VAN PARRE, overleden Stekene 26 09 1680, zijn grootmoeder. 18 10 1680.

 

f 176- MAGDALENA COLE(fa Petrus) weduwe en houder sterfhuis JAN GOEMAN, haar man, overleden Stekene 09 08 1680; samen 1 kind: Marie GOEMAN 2j8m. MAGDALENA COLE was ook houder sterfhuis ALEXANDER VAN GOETHEM. Voogden: SIMOEN GOEMAN en FRANS DE WITTE. 04 11 1680.

 

f 180- St en inventaris die bij deze maakt en overgeeft ADRIAEN VAN GAEVERE en JAN FRANCQUE als voogden over de wezen van CHRISTIAEN VAN OVERLOOP in zijn leven Schepen dezer parochie, overleden 09 09 1680; Josyntken meerderjarig en Christiaen VAN OVERLOOP 8j. 04 11 1680.

 

f 184- MICHIEL DHANIS sterfhuis JOSINE CALLE(fa Jan), zijn huisvrouw, overleden Stekene 03 11 1680; samen 4 kinderen: Elisabeth 13j, Pieter 10j, Josyne 8j en Cornelis DHANIS 6j. Voogden: JAN CALLE(fs Jan) en ADRIAEN DHANIS. 03 12 1680.


pagina 44

f 189- LAUREYS VAN KETS als vader en voogd over zijn kinderen met wijlen AMELKEN WUYTACK(fa Cornelis), over goederen gerfd door overlijden van CORNELIS WUYTACK, overleden St Pauwels .. 11 1680, grootvader. Voogd: PIETER WUYTACK(fs Cornelis). Land in Kemzeke. 31 10 1680.

 

f 190- JACQUEMIJNTIEN VIJT weduwe en houder sterfhuis CORNELIS SCHERIS, haar man, overleden Stekene 08 10 1680; samen 1 kind: Amelken SCHEIRIS 2m. Voogden: PIETER SCHEIRIS en PAUWEL VAN OVERTVELT. 03 12 1680.

 

f192- CORNELIE VAN GUYSSE houder sterfhuis ELIAS VAN DE PUTTE(fs Jan) haar man, overleden .. 01 1666; samen 2 kinderen. 27 12 1680.

 

f 193- MARGRIETE BAERT(fa Marten) weduwe en houder sterfhuis GEERT VAN WINGHE, haar man, overleden Stekene 21 12 1680; zonder kinderen. GEERT VAN WINGHE was te voren gehuwd met ., waarvan 1 kind: Geert VAN WINGHE, die gehuwd is. Men weet niet of  hij nog in leven is. Houder heeft tijdens haar huwelijk haar deel van de erfenis van haar vader, verkocht aan haar zuster CATHELIJNE BAERT. Houder heeft ook nog een broer GILLIS BAERT. 11 02 1681.

 

f 195- ANDRISIENE VAN WAES houder sterfhuis JAN DEVAERT, haar man, overleden Stekene 04 01 1681; samen 4 kinderen: Gillis 11j, Jan 8j, Laureys 4j en Marie DEVAERT1j. Voogden: LAUREYS VINCKE en PIETER VAN WAES 11 02 1681.

 

f 197- JANNEKEN MARCX weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN VERMEERE, haar man, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Petrus gehuwd, Anthonius 28j en Bertha VERMEERE. Voogden: PIETER VERMEERE en PIETER VAN GENTBRUGGHE(fs Jan). 23. 11 02 1681.

 

f 201- LIEVEN DE  BARE(fs Jan) en CORNELIS NIJS als voogden van de wezen van MAEYKE BLOCKX, overleden Stekene 06 11 1680, en PASSCHIER NIJS: Jacques Paul 20j en Maeyken NIJS 14j. 11 02 1681.

 

f 202- ELISABETH VAN DE VELDE(fa Mathijs) houder sterfhuis SIMON VAN OVERLOOP(fs Simon) haar man, overleden binnen de parochie van Stekene 06 01 1681; samen 4 kinderen: Mathijs 28j, Margriete gehuwd, Cathelijne 19j en Amelken VAN OVERLOOP 15j. SIMOEN VAN OVERLOOP was voogd van de wezen van PIETER STEENAERT(fs Pieter). Getekend: ELISABETH VAN DE VELDE(fa Mathijs) en GILLIS VAN OVERLOOP. 25 03 1681.

 

f 207- JAN HOOST(fs Marten) houder sterfhuis JOSYNTKEN VERLEE, overleden Stekene 16 01 1681; samen 1 kind: Joannes Baptist HOOST 8m. Voogden: ANDRIES HOOST en JAN VERLEE. Land  in Waasmunster en Hamme. 25 03 1681.

 

f 211- NICOLAES VAN DE VIJVERE en PETRUS CRAEN als voogden over de wezen van JAN VAN DE VIJVERE, overleden Stekene .. 02 1681, en ELISABETH SCHELFHOUT: Cathelijne 14j en Gillis VAN DE VIJVERE 11j en ook de voornoemde Nicolaes VAN DE VIJVERE. 25 03 1681.

 

f 215- JAN TALBOOM sterfhuis TANNEKE VAN DE VELDE(fa Joos), zijn huisvrouw, overleden Stekene 06 02 1681; samen 3 kinderen: Cornelia 7j, Jan 5,5j en Joosken TALBOOM 3j. Overledene was ook houder sterfhuis GILLIS INGHELE, waarvan geen kinderen(stvg Moerbeke reg 149/494; 07 06 1670) en eveneens houder sterf -huis LAURENTIUS DE BLIECK, waarvan 1 kind: Gillis DE BLIECK 19j(stvg Moerbeke reg 149/117; 15 07 1665). Voogden: FRANS CORNELIS en GILLIS DE BLIECK. Er was land in Moerbeke. JANNEKE VAN DE VELDE erfde ook van haar broer JACOBUS VAN DE VELDE. Ondertekend: JAN TALBOOM, JACOBUS VAN DE VELDE, IERONIMUS TALBOOM en GILLIS DE BLIECK. 11 03 1681.

 

f 220- ADRIAEN VAN REMOORTER weduwnaar MARIE NONNEMANS(fa Petrus), als vader van de 4 minderjarige kinderen, samen met DIERICK STROOBANT x ELISABETH NONNEMANS en MICHIEL PIESSENS x AMELKEN NONNEMANS en dat over goederen nagelaten door JOSYNTKEN VAN DEN HENDE, weduwe PIETER NONNEMANS(fs Andries), hun moeder. Land in St Pauwels, Kemzeke, Sinaai en Belsele. Toegevoegd aan reg 422 f445.

 

f 223- PETRUS WILSENS en MATHIJS VERMAEYS voogden over de wezen van HENDRICK VERMAEYS, overleden Stekene .. 04 1681, en AMELKEN VAN RUMPST; samen 2 kinderen: Livieneken 19j en Andries VERMAEYS 13j.


pagina 45

f 225- ELISABETH MAES weduwe en houder sterfhuis JOOS VERDICKT, overleden Stekene 23 03 1681; zonder kinderen. Erfgenamen: CORNELIS VERDICKT, JAN VERDICKT, LENAERT VERDICKT, JAN PONCER en ADA RIJCKAERT. 07 05 1681.

 

f 228- JAN THIEUS(fs Cornelis) en LAURENTIUS PERSOON(fs Mathijs) als voogden van de wezen uit het eerste huwelijk van LIEVEN THIEUS, overleden Stekene .. 05 1681: Jan THIEUS en uit zijn 2de huwelijk met PIETERNELLA BORMS: Marie 18j, Cathelijne 16j, Amelberga 14j, Pieter 10j, Elisabeth 7j en Joos THIEUS 3j . 09 05 1681.

 

f 230- JAN MATHIJS houder sterfhuis JOSYNTJEN STURM, overleden Stekene 10 04 1681; samen 5 kinderen: Maeyken 19j, Laurentius 17j, Andrisiene 15j, David 12j en Jan MATHIJS 8j. 24 05 1681.

 

f 233- PETRUS DHANIS(fs Simon) houder sterfhuis MARIE CANNEKENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 19 03 1681; samen 1 kind: Franciscus DHANIS 8w. 24 05 1681.

 

f 235- LAUREYS VINCKE en PIETER VAN WAES voogden over de 4 minderjarige wezen van  ANDRI-SIENTJEN VAN WAES, overleden Stekene .. 05 1681: Gillis 11j, Jan 8j, Laureys 4j en Marie DEVAERT 1j. 07 06 1681.

 

f 236- GILLIS VAN GOETHEM en JAN GOEMAN voogden over de wezen van wijlen MAGDALENA COLE (fa Petrus), overleden Stekene .. 04 1681, en JAN GOEMAN, haar laatste man, een kind van 2j; verder nog 3 kinderen van ALEXANDER VAN GOETHEM, haar eerste man: Cornelis, Gillis en Cathelijne VAN GOETHEM. 07 06 1681.

 

f 238- JAN DE VLIEGHERE als voogd van de wees GILLIS RAES(fs Joos) en dat ten sterfhuize GILLIS RAES(fs Gillis), overleden Stekene 25 05 1681. 21 06 1681.

 

f 240- LIEVEN HEEMAN en LIEVIEN BLENDEMAN(fs Joos) als wettige voogden over 2 minderjarige kinderen van CATHARINA VAN OVERLOOP, overleden 18 05 1678, ten wiens sterfhuis PIETER HEEMAN houder is gebleven; samen 4 erfgenamen: Lieven, Pieter meerderjarig, Pauwel 24j en  Michel HEEMAN16j. 05 07 1681.

 

f 242- SIMON GOEMAN houder sterfhuis LIVIENEKEN VAN DE VIJVERE, overleden Stekene 26 04 1681; samen 2 kinderen: Marie 10j en Magdalena GOEMAN 1j. 05 07 1681.

 

f 246- PETRONELLA DE WINDT weduwe en houder sterfhuis DAVID VAN GUYSSE, haar man, overleden Stekene 12 07 1681; samen 2 kinderen: Livien 17j en Joos VAN GUYSSE 18j. 23 09 1681.

 

f 248- JANNEKEN DE SWEEMERE weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN STEENAER, haar man, over leden Stekene 22 05 1681; samen 4 kinderen: Janneken 13,5j, Joos 11,5j, Jan 7j en Adriaen STEENAER 1j. 22 09 1681.

 

f 251- CATHELIJNE VAN OVERTVELD houder sterfhuis JUDOCUS DE WOLF(fs Jacques en SUZANNA WESTHUYZE), haar man, overleden Stekene 15 10 1681; samen 1 kind: Josyntken DE WOLF 24d. 24 12 1681.

 

f 254- ADRIAEN CARPENTIER(fs Gillam) houder sterhuis CORNELIA  DEVAERTS, zijn huisvrouw, over -leden Stekene .. 08 1681; samen 1 kind: Marcus CARPENTIER 3j. 24 12 1681.

 

f 257- LAURENTIUS TRUYMAN(fs Laurentius) en GILLIS VAN DE VELDE(fs Jan) voogden wezen MATHIJS  THUYSBAERT(fs Laurentius), overleden Stekene 08 03 1682: Laurentius 15j, Cornelie 12j, Janneken 10j, Jan 7j en Elisabeth THUYSBAERT 5j. MATHIJS THUYSBAERT liet veel schulden na. 15 04 1682.

 

f 265- PETRUS PAPAERT houder  sterfhuis JOSYNTKEN INGHEL(fa Jan), zijn  huisvrouw, overleden  Stekene op beloken Pasen 1682(05 04 1682); samen 2 kinderen: Jan 5j sedert maart 1682 en Marieken PAPAERT 23m. Voogden: GILLIS SMET(fs Pieter) en JAN GHIJS. De overledene had gronden gerfd van haar vader te St Pauwels; ze heeft een broer JAN INGHEL en een tante: SUZANNA INGHEL. 10 06 1682.


pagina 46

f 271- FRANS VAN GOETHEM(fs Frans) sterfhuis TANNEKE CORNEEL(fa Abraham), overleden Stekene 22 04 1682; samen 1 kind: Livienken 6weken. Voogden: ABRAHAM CORNEEL en JACOBUS VAN GOETHEM. 10 07 1682.

 

f 275- PIETER WOUTERS houder sterfhuis WILLEMYNE BLENDEMAN, overleden Stekene 18 06 1682; samen 4 kinderen: Elisabeth 8j, Pieternelle 6j, Jan 2j en Pieter WOUTERS 8,5m. 04 09 1682.

 

f 277- PETRUS BORM(fs Jan) houder sterfhuis ELISABETH  BLENDEMAN, overleden Stekene; samen 7 kinderen: Jan 22j, Pieter 12j, Josyne 10j, Jacques 7j, Marie 4j en Elisabeth BORM 2m.Voogden: JACQUES BLENDEMAN en JAN BORM. 18 09 1682.

 

f 282- CHRISTIAEN VAN HECKE houder sterfhuis JANNEKEN DE GRAVE(fa Anthonius) en ANDRIES VAN HECKE als voogd van Caroline VAN HECKE(fa Christiaen) en Pieter VAN HECKE(fs Christiaen).

 

f 283- FRANS VAN BRUSSEL en PAULUS VAN OVERTVELT als voogden over de wees van JUDOCUS DE WOLF(fs Jacques) over goederen gerfd door overlijden van JACQUES DE WOLF, overleden Stekene 10 10 1682, grootvader. De wees erfd deel van een behuisde hofstede. De andere 3 delen komen toe aan FRANS VAN BRUSSEL, COLETTA en FRANCHOISE DE WOLF. 30 10 1682.

 

f 284- ABRAHAM CORNEEL en JAN VAN BUYNDERE voogden over de 4 minderjarige wezen van wijlen JANNEKEN CORNEEL, hun moeder, overleden Stekene; zij was weduwe van GILLIS VAN BUYNDERE, overleden 1679, vader van de wezen: Jan 23j, Elisabeth 18j, Janneke 16j en Gillis VAN BUYNDERE 11j. 15 04 1683.

 

f 287- ELISABETH CORNELIS weduwe CORNELIS STEENAERT, haar man, overleden Stekene 25 02 1683; samen 1 kind: Franois STEENAERT 3j. Voogden: JOOS CORNELIS en LIVIEN VAN WANSELE. 06 04 1683.

 

f 291- ELISABETH HERDUEL houder sterfhuis LIEVEN VAN MEERSCHE, overleden Stekene 12 03 1683; samen 1 kind: Marie Pauwels VAN MEERSCHE. Voogden: GEERAERT VAN MEERSCHE en MICHIEL HERDUEL. Er was land in Stekene en in Kemzeke. 21 04 1683.

 

f 294- JACQUES DE BROUWERE en GILLIS VAN DE VELDE voogden over de 3 wezen van JANNEKE DE BRAUWERE(fa Pieter), overleden in maart 1683 en wijlen JAN VAN DE VELDE, van wiens sterfhuis zij houder was. Bovendien had zij nog een kind uit haar 2de huwelijk met FRANCISCUS  PIERSSENS(fs Jacques): Cathelijne PIERSSENS 7m. FRANCISCUS PIERSSENS overleed enkele dagen voor zijn vrouw, ook in maart 1683. De ouders van FRANCISCUS PIERSSENS zijn nog in leven. JANNEKEN DE BRAUWERE erfd van haar vader, haar moeder, haar tante en haar broer PIETER DE BRAUWERE. 05 05 1683.

 

f 297- GILLIS VAN DE VELDE(fs Jan) houder sterfhuis ELISABETH WUYTACK(fa Joos), zijn huisvrouw, overleden Stekene 04 05 1683; samen 3 kinderen: Jan 9j, Josynken 4j en Baudewijn Van de Velde 2j8m. De overledene was tevoren houder sterfhuis CHRISTIAEN VAN OSSELAERE, waarvan 1 kind: Cathelijne VAN OSSELAERE. ELISABETH WUYTACK was voorheen nog gehuwd geweest met JAN DE VOS, die haar land naliet. GILLIS VAN DE VELDE heeft een broer Pieter waarmee hij een behuisde hofstede deelt. Voogden: PETRUS WUYTACK en ANDRIES VAN OSSELAER.17 06 1683.

 

f  302-JAN CALLE(fs Jan) houder sterfhuis MADELEINE BERNAERT(fa Pieter), zijn huisvrouw, overleden Stekene 09 05 1683; samen 4 kinderen: Marie 12j, Lysbeth 10, Gillis 2j en Petrus CALLE 5w. 16 06 1683.

 

f 308- TANNEKE SAS weduwe en houder sterfhuis Meester JAN BAERT, haar man, overleden te Stekene 09 03 1682; samen 5 kinderen: Pieter Paul 13j, Laureys 10j, Michiel 7j, Jacobus 4j en Elisabeth BAERT 2j. Voogden: PIETER JACOBUS DE SCHEPERE, materneel en  J. VAN GOETHEM. JAN BAERT bezat door erfenis 2 huizen en grond in Hulst(NL); verkaveling gedaan op 04 03 1680 en gepasserd voor notaris SCHOK; hij bezat ook nog de helft van een huis in Hulst samen met de weduwe van PETRUS BAERT, zijn vader; hij kocht bovendien 2 stukken land die hij betaalde met de baten van het sterfhuis van PIETER BAERT, zijn vader; hij bezat ook gronden in Clinge. JANNEKE SAS bezat een hofstede in Waasmunster, die zij tijdens haar huwelijk verkocht aan JAN MERCHANT. 30 06 1683.


pagina 47

f 312- TANNEKEN VAN REMOORTERE houder sterfhuis MATHIJS VERLEE, haar man, overleden Stekene .. 09 1683; samen 1 kind: Jan VERLEE 18m. Voogden: ADRIAEN VERLEE en PETRUS VAN REMOOR- TERE. 11 10 1683.

 

f 315- ANDRIES DE COCK houder sterfhuis PETRONELLA ANGELIS(fa Petrus), zijn huisvrouw, overleden Stekene 31 08 1683; samen 2 kinderen: Janneken 6j en Gillis DE COCK 4j. De overledene bezat gronden uit erven  van PIETER ANGELIS, onverdeeld met haar mede erfgenamen. Voogd: ADRIAEN VERGAUWEN. 06 11 1683.

 

f 318- MAEYKEN VAN DE JANE houder sterfhuis PIETER VERCAUTEREN, haar man, overleden Stekene 10 09 1683; zonder kinderen. De overledene was voorheen gehuwd met MAEYKEN HERDEWEL, overleden 1668(stvg 14 01 1669), waarvan 1 kind: 19j. Voogden: MICHIEL HERDEWEL en CORNELIS COLE. 04 12 1683.

 

f 320- MAGDALEEN VAN GOETHEM weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN DE VOS, overleden  Stekene 01 12 1683; samen 2 kinderen: Anna Maria 11j en Franois DE VOS 6j. Voogden: AMAND MATELEE en JOOS VAN GOETHEM. 17 12 1683.

 

f 327- GILLIS VAN GOETHEM houder sterfhuis BARBARA PIERSSENS, overleden Stekene, ten overstaan van PETRUS en JOOS MAES(fs Gillis); ANTHONIUS BLENDEMAN, gehuwd met MARIE MAES; PETRUS VERMEIRE, gehuwd met ELISABETH MAES, alle kinderen van de overledene en GILLIS MAES. Gronden in Kemzeke en St Gillis. 15 02 1684.

 

f 338- Accoord FRANS QUADFACELEN in huwelijk hebbende de weduwe van Jan BAERT, hier overledenen achtergelaten hebbend ettelijke minderjarige kinderen, die in het bezit zijn van land gelegen in de stad Hulst, aangaande het indijken van Polderland in 1681. 15 02 1684.

 

f 339- ADRIAEN TALBOOM(fs Lieven) houder sterfhuis TANNEKE VAN OVERLOOP(fa Gillis), zijn huisvrouw, overleden 04 03 1684; samen 2 kinderen: Livien 5j op 05 02 1684 en Gillis TALBOOM 2j op 18 05 1684. Moeder van de overledene is nog in leven. 24 05 1684.

 

f 343- JAN THUYSBAERT(fs Mathijs) houder sterfhuis ANNEKEN TRUYMAN(fa Gillis), zijn huisvrouw, overleden Stekene 04 05 1684; samen 3 kinderen: Marie 6,5j, Petronella 2,5j en Josyntken geboren donderdag voor mei 1684. 05 07 1684.

 

f 352- SIMOEN VAN POTTELBERGHE(broeder van de overledene) en BAUDEWIJN NOPPE voogden over de  wezen van ADRIAEN VAN POTTELBERGHE, overleden .. 07 1684 en CATHELIJNE NOPPE, zijn huisvrouw, overleden  1680: Christiaen  11j en Amelken VAN POTTELBERGHE 9j. 14 10 1684.

 

f 355- CATHARINA VAN GOETHEM houder sterfhuis PETRUS WILSSENS; samen 2 kinderen; Magdeleen: 5j en Jan WILSSENS 15m. Er was land in Kemzeke, St Pauwels en St Gillis. PETRUS WILSSENS erfde gronden van JOOS WILSSENS(fs Martens), zijn oom in Kemzeke. 17 10 1684.

 

f 360- LAUREYS THUYSBAERT en PETRUS THUYSBAERT voogden over de 2 (onnozel) wezen van wijlen LAUREYS THUYSBAERT, overleden Stekene .. 08 1684: Paulus en Tanneken THUYSBAERT. 26 10 1684.

 

f 365- LAURENTIUS THUYSBAERT en GILLIS VAN DE VELDE voogden over de wezen van MATHIJS THUYSBAERT, over gronden, goederen gerfd door overlijden van LAURENTIUS THUYSBAERT doude, overleden  Stekene .. 08 1684, grootvader van de wezen. 26 10 1684.

 

f 368- AMELKEN VAN GUYSSE(fa Bartholomeus) houder sterfhuis PETRUS STROBBE; samen 6 kinderen, waarvan 2 minderjarig: Jacobus 23j en Jan STROBBE 21j. Voogden: PETRUS STROBBE(fs Pieter) en MICHIEL VAN OVERLOOP. 30 12 1684.

 

f 370- LIVIEN BERNAERT en CHRISTIAEN DE BOCK als voogden over de 3 wezen van FRANSYNTENS BERGONGHE, weduwe van MARIJN DE COCK, overleden Stekene 08 12 1684; samen 4 kinderen: Bartholo-meus 17j, Christiaen 15j, Jan 10j en Marijn DE COCK 6j. 31 01 1685.

 


pagina 48

f 372- PETRONELLA HYDENS(fa Adriaen) weduwe en houder sterfhuis JOOS VAN BUYNDERE(fs Gillis), haar man, overleden Stekene 18 02 1685; samen 1 kind: Marie VAN BUYNDER 8m. 28 03 1685.

 

f 375- LAUREYS HEYNDRICX voogd over de wezen van wijlen FRANCOIS HEYNDRICX, overleden Stekene 1682 en JANNEKEN BUYENS, overleden enkele jaren eerder: Franoise 17j, Joosepes 11j en Anneken HEYNDRICX 6j. Land in Sinaai, Daknam en Lokeren. 28 03 1685.

 

f 379- GILLIS VAN OVERLOOP en JAN DENIJS(fs Paschier) voogden over de wezen van ADRIAEN TALBOOM(fs Livinus) en TANNEKE VAN OVERLOOP(fa Gillis): Livien 5j10m en Gillis TALBOOM 3j. 11 04 1685.

 

f 382- FRANCOIS GEERINX houder sterfhuis MARIE MAES, zijn huisvrouw; samen 1 kind: Joanna Maria GEERINCX 3m. Voogden: JACQUES GEERINCX en FRANCOIS VERWILGHEN. Land in St Gillis en Kemzeke. 25 04 1685.

 

f 385- ANNEKEN DE CORTE weduwe en houder sterfhuis GEERAERT DE SMET; 2 kinderen: Anneken en Margriet DE SMET. Voogden: JAN DE CORTE(fs Jan) en GILLIS DE SMET. 23 05 1685.

 

f 388- MARIJN DE CONINCK(fs Marijn) houder sterfhuis AMELKEN STEVENS(fa Gillis), zijn huisvrouw, overleden Stekene 24 04 1685; samen 2 kinderen: Marijn 2,5j en Marieken DE CONINCK 2m. 04 07 1685.

 

f 390- FRANS DE WITTE sterfhuis CATHELIJNE CALE(fa Pieter), zijn huisvrouw, overleden Stekene 09 05 1685; samen 6kinderen: Franchois 26j, Petrus 24j, Jan 22j, Mathijs 20j, Gillis 18j en Maeyken De Witte 14j. Voogden: MATHIJS DE WITTE en CORNELIS COLE. 04 07 1685.

 

f 398- PIETER STROBBE(fs Pieter) houder sterfhuis ELISABETH HERDUEL(fa Fleron en JANNEKEN DHANIS), overleden Stekene 05 05 1685; zonder kinderen. ELISABETH liet 1 zoon achter uit haar 1ste huwelijk met LIVIEN VAN MEERSCHE(fs Huybrecht). 26 08 1685.

 

f 402- CORNELIA HEERBOUT weduwe en houder sterfhuis LAUREYS THIELMAN, haar man, overleden Stekene 05 06 1685 op het kwartier van de Hellestraat; samen 1 kind: Josyntken THIELMAN 2j8m. De overledene was tevoren houder sterfhuis TANNEKEN VLAMINCK, overleden  1679, waarvan 2 kinderen nog in leven. Hij was eveneens houder sterfhuis NEELKEN ., overleden St Jansteen. Land in St Jansteen. 06 09 1685.

 

f 406- JAN VAN GOETHEM(fs Joos) houder sterfhuis PETRONELLA CORNEEL, zijn huisvrouw, overleden Stekene 22 05 1685; samen 3 kinderen: Abraham 8j, Petrus 3j en Frans VAN GOETHEM 1j. JAN VAN GOETHEM was eerder gehuwd geweest met MARIE ANDRIES(+1670/1671), waarvan kinderen. Aldus overgebracht bij JAN VAN GOETHEM(fs Joos) en geprezen bij AMELKEN INGHELS en JANNEKEN NONNEMANS, huisvrouw van PIETER MUEL, ten overstaan van JOOS VAN GOETHEM(fs Joos),voogden van de voornoemde wezen. Ondertekend: JAN VAN GOETHEM, JOOS VAN GOETHEM en ABRAHAM CORNEEL. 17 10 1685.

 

f 412- Augmentatie stvg van de wezen van JAN BAERT en TANNEKEN MAES. Voogden: JOOS MAES en JOOS REYN over goederen gerfd door overlijden van JOOS MAES, hun grootvader. Land in Kemzeke en St Pauwels. 24 11 1685.

 

f 413- TANNEKEN DE BRAUWERE houder sterfhuis DIERICK DE SMET, overleden Stekene 19 10 1685; samen 4 kinderen: Adriaen 12j, Jan 7j, Judocus 3j en Dierick DE SMET 1j.28 11 1685.

 

f 417v- LAURENTIUS THUYSBAERT en  GILLIS VAN DE VELDE voogden over de wezen van MATHEUS THUYSBAERT over goederen gerfd door overlijden van PIETER  THUYSBAERT, overleden Stekene 07 01 1686. 09 03 1686.

 

f 419- LAUREYS en ANDRIES THUYSBAERT voogden over hun zuster TANNEKEN THUYSBAERT (onnozel) over goederen gerfd door overlijden van PIETER THUYSBAERT, Stekene 07 01 1686. Land in St Jansteen. 09 03 1686.


pagina 49

f 420- JACQUEMYNTKEN VIJDT weduwe en houder sterfhuis GILLIS BEEKAERT, haar man, overleden Stekene Kerst 1685; samen 2 kinderen: Jan 3j en Gillis BEEKAERT 1m. De weduwe was tevoren ook houder sterfhuis CORNELIS SCHERIS. 23 04 1686.

 

f 422- CLAERKEN BOELE(fa Jan) houder sterfhuis JAN HOOST(fs Martinus), haar man, overleden Stekene maandag voor vastenavond 1686; samen 1 kind: Loduvicus HOOST. 07 05 1686.

 

f 427- MARIEKEN DE WINDT houder sterfhuis GILLIS PUYLAERT(fs Matheus), overleden Stekene 13 04 1686; samen 1 kind: Jan PUYLAERT 12j. Verder MATHEUS PUYLAERT uit een eerder huwelijk; JOOS PUYLAERT uit nog een ander huwelijk en dan nog GILLIS PUYLAERT die uitlandig is en CATHELIJNE PUYLAERT die 1 kind heeft achtergelaten, gewonnen bij JAN BONNEFACY. GILLIS PUYLAERT was gehuwd geweest met JANNYNTKEN DE BOCK . 07 05 1686 .

 

f 432v- JACQUEMYNTJEN SLYS houder sterfhuis ADRIAEN DE BRUYNE(fs Pieter), overleden Stekene .. 04 1686; samen 1 kind: 12weken. Voogden: JAN DE BRUYNE en JOOS HAEGHMAN. Land in St Pauwels en Belsele. 21 05 1686.

 

f 434v- Liquidatie van goederen door LIVIEN BORM en ANDRIES HOOST, voogden van de wezen van MARTEN HOOST en CATHARINA DE COCK, weduwe en houder sterfhuis MARTEN HOOST en LIEVEN MEUL, nu gehuwd met de weduwe.

 

f 438- JANNEKEN WILSSENS weduwe en houder sterfhuis JAN BORM, overleden Stekene 24 08 1686; samen 1 kind: Marie BORM. 18 10 1686.

 

f 440- TANNEKE NOENS(fa Passchier), houder sterfhuis  JAN CALLE, overleden Stekene 16 09 1686; samen 2 kinderen: Jan 2j en Catharina CALLE 3m. JAN CALLE was voorheen gehuwd met MAGDELEEN BERNAERTS, waarvan eveneens kinderen. Getekend: ANNEKEN NOENS, PASSCHIER NOENS, PIETER CALLE, JAN MERTENS(fs Andries) en GILLIS VINCKE. 12 12 1686.

 

f 444- CATHELIJNE MARTENS weduwe en houder sterfhuis PIETER BORM, overleden Stekene 02 11 1686; samen 2 kinderen: Josyne 8j en Jan BORM 6j. Voogden: JAN MERTENS(fs Andries) en JAN BORM(fs Cornelis). 31 12 1686.

 

f 446v- JAN VAN GOETHEM(fs Joos) houder sterfhuis PIETERNELLE CORNEEL, voor zijn wezen, over erven nagelaten door ABRAHAM CORNEEL(fs Adriaen), grootvader van de wezen. 31 12 1686.

 

f 447v- FRANCHOIS VAN GOETHEM(fs Frans) houder sterfhuis JANNEKEN CORNEEL, voor zijn wezen, over erven nagelaten door ABRAHAM CORNEEL(fs Adriaen), grootvader van de wezen. 31 12 1686.

 

f 448v- LYSEBET STRUYVINCK weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN HOOST, overleden Stekene .. 12 1686, zonder kinderen. De overledene had wel kinderen uit zijn huwelijk met PIRRIENTIEN PIESSENS(reg 422/211; 17 10 1673). Voogden: ADRIAEN VAN RAEMDONCK en CORNELIS TEMMERMAN. 11 02 1687.

 

f 450v- LAURENTIUS DE BRAUWER en JACQUES ARENTS voogden over de wezen van DIERICK DE SMET(fs Jans) en TANNEKEN DE BRAUWERE(fa Michal), overleden Stekene .. 01 1687, waarvan kinderen. 25 02 1687.

 

f 452v- JAN CALLE(fs Anthonis) en WILLEM JASPAERS, voogden van de wezen van CORNELIS CALLE, die achtergelaten heeft een dochterke: Marie CALLE 5j, bij CORNELIE BEYAERT, over goederen gerfd door overlijden van haar grootmoeder MARGRIETE DHANIS. 25 03 1687.

 

f 454v- MATHEUS VERMAEYS en LIEVEN VAN RUMST voogden van Andries VERMAEYS 20j,  wees van HENDRICK VERMAEYS en AMELKEN VAN RUMST, overleden. 11 03 1687.

 

f 455- PAULUS VAN OVERTVELT en FRANCHOIS VAN BRUSSEL voogden van de wees van JOOS DE WOLF en CATHARINA VAN OVERTVELT, over goederen gerfd door overlijden van FRANCHOISE DE WOLF, overleden Stekene .. 12 1686, echtgenote GILLIS VAN BEIRRELIS. 02 04 1687.


pagina 50

f 455v- PIETER CLINCKAERT(fs Anthonius) houder sterfhuis PETRONELLA STEVENS(fa Gillis), zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 03 1687; zonder kinderen. Erfgenamen: de 2 wezen  van wijlen GILLIS STEVENS en de wezen van MARIJN DE CONINCK gewonnen bij AMELKEN STEVENS. 09 05 1687.

 

f 457- TANNEKEN RAES weduwe en houder sterfhuis WALRAVE HEYMAN, overleden Stekene 15 04 1687;       

samen 1 kind: Jacquemijntjen HEYMAN 5j. 18 05 1687.

 

f 458v- JOSYNTKEN AUDENHOVE weduwe en houder sterfhuis PIETER DE CALUWE, haar man, over -leden Stekene 22 05 1687; samen 3 kinderen: Janneken 13j, Margriet 8j en Jan DE CALUWE 4j. Voogden: JAN DE CALUWE en JAN VAN AUDENHOVE. 20 06 1687.

 

f 461- GILLIS VINCKE(fs Jan) houder sterfhuis CATHELIJNE CALLE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 20 04 1687; samen 4 kinderen: Laureys 11j, Cathelijne 7j, Tanneke 4j en Cornelia VINCKE 2m. Voogden: LAU -RENTIUS VINCKE en PETRUS CALLE. 20 06 1687.

 

f 466- HERON TALBOOM(fs Jan) houder sterfhuis CORNELIA VEUGHELAERE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 20 08 1687; samen 5 kinderen: Josyntken 16j, Jan 13j, Marie 10j, Heron 7j en Andries TALBOOM 1j. Voogden: PETRUS DANIS en JAN TALBOOM. 16 09 1687.

 

f 469v- ANDRIES VAN KERSBEKE en als voogden over de wezen van wijlen Meester PETRUS VAN KERSBEKE en ELISABETH MAES, overleden .. 06 1687; samen 10 kinderen: Petrus, Andries, Jan Mathijs, Margriet, Marieken, Cathelijne en Passchier meerderjarig en Cathelijne, Mathijs en Passchier VAN KERSBEKE minderjarig. 16 09 1687.

 

f 471- ANNA PIERSSENS(fa Adriaen) houder sterfhuis JACQUES DE BOCK(fs Gillis), overleden Stekene 26 05 1687; zonder kinderen. Er was een huwelijkscontract afgesloten op 16 9 1654 over het gebruik van de langst levende. De houder erfde van haar broer CORNELIS PIERSENS land in Belsele. Er was ook land in Kemzeke. . 14 10 1687.

 

f 495v- JOOS DE PRAETERE houder sterfhuis ELISABETH CORNELIS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 11 09 1687; samen 2 kinderen: Jan 13j en Josyntken DE PRAETERE 11j. Voogden: CORNELIS DE PRATERE en JOOS CORNELIS. 12 11 1687.

 

f 500- MARCUS VAN OVERLOOP houder sterfhuis MAEYKE VAN DE VELDE overleden Stekene .. 10 1687; samen 2 kinderen: Jan 7j en Elisabeth VAN OVERLOOP 13j. Voogden: JAN VAN OVERLOOP en ABRAHAM VAN DE VELDE.10 12 1687.

 

f 503- JOOS VAN PUYVELDE(fs Laurentius) en JOOS BORM(fs Cornelius) als voogden over de wezen van wijlen JAN BORM en CATHELIJNE VAN PUYVELDE(fa Laurentius) over goederen gerfd door overlijden van LAURENTIUS VAN PUYVELDE, overleden Stekene 24 12 1687, grootvader van de wezen en ELISA -BETH VERDONCK, grootmoeder. 18 02 1688 .

 

f 505- JOANNA VAN DE POELE houder sterhuis PETRUS BUERMAN, overleden Stekene; zonder kinderen. JAN BUERMAN en JOOS BORM voogden over de 2 wezen van PERUS BUERMAN en AMELBERGA BORM: Tanneken en Adriaern BUERMAN. 03 03 1688.

 

f 508- JAN VAN DAMME en JAN DE DIJCKERE voogden over de wezen van MARIJN VAN DAMME en LIVIENE MEESSENS, overleden Stekene 19 01 1688; samen 7 kinderen: Cornelie 25j, Janneken 19j, Cathelijne 19j, Janneken17j, Laureys 16j, Jan 12j en Marie VAN DAMME 7j. 03 03 1688.

 

f 509v- PIETER WOUTERS houder sterfhuis JANNEKEN PUYLAERT; samen 2 kinderen: Pieter en Claerken WOUTERS. Voogden: FRANS WOUTERS(broer houder) en GILLIS VAN LAERE. 03 03 1688.

 

f 511- LAUREYS VINCKE en JACQUES DE VOS voogden over de 2 wezen van GILLIS BRUGMAN, overleden Stekene .. 03 1688. 26 05 1688.

 

f 513v- MARIE QUESEAU houder sterfhuis JOOS CALLE(fs Anthonius), overleden Stekene 07 03 1688; samen 1kind: Valentijn CALLE 8j. 12 11 1688.


pagina 51

f 517- GILLIS VAN OVERLOOP, maternele voogd en JOOS DE KEIRSGIETERS paternele voogd van de wees van MARGRIET DE SCHEPPER(fa Petrus), overleden Stekene.. 11 1688 en wijlen GILLIS DE KEERSGIETR(fs Petrus). GILLIS VAN OVERLOOP maternele voogd en DAVID STURM paternele voogd van de minderjarige wees van de voornoemde MARGRIET DE SCHEPPER en ANDRIES STURM(fs Laureys). De wezen: Pieter DE KEERSGIETER(fs Gillis) 23j en Jan STURM(fs Andries) 13j. 24 12 1688.

 

f 519- PIRYNE DE BLOCK weduwe en houder sterfhuis JAN DE VLIEGHER, overleden Stekene 02 12 1688; samen 3 kinderen: Gillis 20j, Gillyne 17j en Cathelijne DE VLIEGHER 12j. 07 01 1689.

 

f 521- PIETER  SCHERIS(fs ) houder sterfhuis MAEYKEN DENIJS(fa Passchier), overleden Stekene 04 11 1689; samen 4 kinderen: Marieken 11j, Passchier 7j, Gilliam 5j en Amelken SCHERIS 3j. Land in Kemzeke. 13 05 1689.

 

f 523- JAN COPPENS en ANTHONIUS STEVENS voogden over de wezen van wijlen MARIE COPPENS(fa Laureys), overleden Stekene .. 04 1689 en GILLIS STEVENS: Cornelia 18j, Jan 16j en Thomas STEVENS 14j. 17 05 1689.

 

f 524- CAREL COLMAN(fs Jan) houder sterfhuis MAGDALENA LECKE(fa Olivier), overleden Stekene 06 06 1689; zonder kinderen. Er was een huwelijkscontract op datum van 23 05 1658 over het gebruik van de langst levende. Erfgenamen: CAREL VAN MORLEGHEM, PIETER LANDSHEERE x PETRONELLA ROTTHIERS en de voogden van de wezen van PIETER ROTTHIERS en CATHARINA LECKE. 02 09 1689.

 

f 530- Over schulden gemaakt na het opmaken van de staat ten sterfhuize van Meester JAN BAERT, waarvan JANNEKEN SAS houder was. 30 11 1689.

 

f 533- SIMOEN VAN BUNDER en JACQUES VAN DE VELDE als voogden over de wezen van JAN VAN BUNDER, overleden Stekene.. 07 1689 en JOSYNE VAN DE VELDE: Cathelijne, Mathijs en Jacques VAN BUNDER. MATHIJS en JACQUES VAN BUNDER: broers van Cathelijne. 29 10 1689.

 

f 534- JAN TEMMERMAN als voogd van de wees van ELISABETH GELDEMEYERS, weduwe GILLIS VAN PAMELE, overleden Stekene 10 11 1689; achterlatend 1 kind: Livine VAN PAMELE 19j. 21 11 1689.

 

f 535- AMELKEN SMEDTS weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN DHOLLANDER, overleden Stekene .. 09 1689; samen 2 kinderen: Cornelis 2j en Adriaen DHOLLANDER 1m. Land in Sinaai en Eksaarde. 26 11 1689.

 

f 538- ANDRIES DE BLOCK houder sterfhuis JOSYNE ANTHONIS, overleden Stekene 23 11 1689; samen 5 kinderen: Lieven, Jan en Andries meerderjarig en Adriaen 20j en Cornelis DE BLOCK 12j. Voogden: LIEVEN DE BLOCK en JAN DE BLOCK. 07 01 1690.

 

f 541v- MARIA VERGAUWEN(fa Petrus) weduwe en houder sterfhuis PETRUS PAPAERT, haar man, overleden  Stekene 23 11 1689; samen 1 kind: Anna PAPAERT 10m. PETRUS PAPAERT was houder sterfhuis JOSYNE INGHELS waarvan nog 2 kinderen. 07 01 1690.

 

f 544- CATHARINA VAN GOETHEM(fa Gillis) houder sterfhuis JAN THUYSBAERT(fs Mathijs), haar man, overleden en begraven Stekene .. 10 1689; samen 1 kind: Gillis THUYSBAERT 3j en een nog ongeboren kind; JAN THUYSBAERT was te voren gehuwd geweest met ANNA TRUYMAN, waarvan 2 kinderen: Petronella en Josyne THUYSBAERT. 08 01 1690.

 

f 550- HERONIMUS HERDEWEL(fs Jan) houder sterfhuis ANNEKEN WANTE(fa Jacques), zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Jan 4j en Janneken HERDEWEL 2j. 03 02 1690.

 

f 552- PIETER MAESSCHALCK houder sterfhuis MARIE BRISSINCK, overleden Stekene 16 03 1690; achterlatend 2 kinderen: een dochter Marie BOGAERT 18j uit haar huwelijk met GILLIS BOGAERT en een zoon Andries MAESSCHALCK 14j uit haar tweede huwelijk. Voogden: NICOLAES TALBOOM en JACQUES STURM. 14 04 1690.


pagina 52

f 554- PIERYNTJEN VERSTEGHEN weduwe en houder  sterfhuis PIETER WILSSENS(fs Floris) overleden Stekene .. 02 1690; samen 1 kind: Joos WILSSENS 12j. PIERYNTJEN VERSTEGHEN was ook houder van het sterfhuis PIETER PRAET. 14 04 1690.

 

f 556- ELISABETH THUYSBAERT sterfhuis JOOS CALLE, overleden Stekene 26 02 1690; samen 2 kinderen: Tanneken 17j en Laureyns CALLE 10j. 28 04 1690.

 

f 560v- PIETER NOVE houder sterfhuis JACQUEMIJNTJEN VAN DE PUTTE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 28 04 1690; samen 2 kinderen: Tanneke 3j9m en Joos NOVE 5m. Ondertekend: PIETER NOVE en JAN VAN DE PUTTE. 09 06 1690.

 

f 561v- LAUREYS MARTENS houder sterfhuis ELISABETH VAN BUNDER(fa Gillis), zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 04 1690; samen 1 kind: Anneken MARTENS 5j. 09 06 1690.

 

f 564- CHRISTOFFEL VAN STEGHEN en LIVIEN DREGGHE voogden over FRANCOISE VERSTEGHEN 20j, minderjarige wees van GILLIAM VAN STEGHEN, overleden 09 06 1690 en TANNEKEN MERTEL -BEEN, weduwe Gilliam VERSTEGHEN. 23 06 1690.

 

f 565- JACQUEMIJNTIEN ROTMAN weduwe en houder sterfhuis JAN PRAET, overleden Stekene .. 05 1690 samen 5 kinderen: Amelken 16j, Jan 14j, Mathijs 12j, Symoen 4j en Joos PRAET1j. Voogden: ADRIAEN VAN RUMST en SYMOEN VAN GUYSSE. 08 07 1690.

 

f 567- MAEYKEN MELS(fa Pieter) houder sterfhuis JACOBUS BORM(fs Cornelis), haar man, overleden Stekene 28 05 1690; samen 2 kinderen: Pieter 6j en Anneke Cornelia 18m. Voogden: JAN MELS en JOOS BORM(fs Cornelis). 02 08 1690.

 

f 568v- GILLIS WINTHEY en ADRIAEN VERGAUWEN voogden over de wezen van wijlen ANDRIES DE COCK en PETRONELLA ARGILLIS(fa Pieter), over goederen gerfd door overlijden van JANNEKEN VAN DEN BRANDE, overleden Stekene 19 06 1690, grootmoeder van de wezen. 01 09 1690.

 

f 570- TANNEKEN DE COCK(fa Bartholomeus) houder sterfhuis CHRISTIAEN DE BLOCK(fs Jan), haar man, overleden Stekene .. .. 1690; samen 3 kinderen: Janneken 10j, Passchier en Christiaen DE BLOCK. Voogden: MATHIJS BORM en PIETER DE CLERCQ. 01 09 1690.

 

f 573- JANNEKE BLOCK(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JAN VAN OVERLOOP(fs Pieter) haar man, overleden binnen de parochie van Stekene 29 08 1690; samen 5 kinderen: Jan 26j, Cathelijne 24j, Anneke 18j, Mathijs 14j en Jacobus VAN OVERLOOP 22j. Voogden: JAN DE BLOCK en ANDRIES VAN OVERLOOP(fs Corneel). 27 10 1690.

 

f 576v- ELISABETH VAN GOETHEM(fa Gillis) houder sterfhuis JAN DE BLOCK(fs Andries), haar man, overleden Stekene .. 10 1690; samen 1 kind: Gillis DE BLOCK 4j. Voogden: LIVINUS DE BLOCK en PIETER SMET. 10 11 1690.

 

f 579- LIVIENE SCHELFHOUT weduwe en houder sterfhuis ANDRIES VAN DUSSEL, overleden Stekene 19 09 1690; samen 3 kinderen: Jan meerderjarig, Suzanne 18j en Pieter VAN DUSSEL 13j. Voogden: JAN VAN DUSSEL en FRANS VAN GOETHEM. 24 11 1690.

 

f 582- OLIVIER VERBRAEKEN houder sterfhuis CATHELIJNE BAERT(fa Franois), zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 3 kinderen: Elisabeth 13j, Jan 4j en Josyntjen VERBRAEKEN 2j. Voogden: JAN BAERT en JAN VERBRAEKEN. 17 03 1691.

 

f 586v- GILLIS VAN PETHEGHEM en FRANS VAN OVERLOOP als voogden over de wees van DANEEL STURM, overleden .. 03 1692: Jacques STURM 23j; verder nog 2 meerderjarige kinderen: Maagdken en Tanneken STURM beiden halve zusters van Jacques. 20 04 1691.

 

f 587- GILLIS VINCKE(fs Jans) en GILLIS VERLEE voogden over de wezen van LAURENTIUS VINCKE uit zijn 1ste  hwelijk met MAEYKEN VERLEE(fa Gillis): Gillis 17j en dat over goederen gerfd door overlijden van CATHELIJNE STOBBELAERE, overleden Stekene 01 04 1691, grootmoeder van de wees. 04 05 1691.


pagina 53

f 589- CORNELIA VAN GOETHEM(fa Jacques) houder sterfhuis ADRIAEN DE BRAUWER(fs Petrus), overleden Stekene .. 03 1691; samen 4 kinderen: Petrus meerderjarig, Jacques 25j, Gillis 21j en Cornelia DE BRAUWER 15j. Voogden: PIETER en JACQUES DE BRAUWERE en GILLIS VAN GOETHEM. 04 05 1691.

 

f 594v- JANNEKEN DE CALUWE(fa Pauwels) houder sterfhuis PIETER PRAET(fs Joos), overleden Stekene 22 03 1691; samen 4 kinderen: Pieter 9,5j, Amelken 7j, Elisabeth 5j en Jan PRAET 1j. De overledene was te voren houder sterfhuis TANNEKEN DE BRAUWERE, waarvan nog 3 kinderen in leven. Voogden: JAN BORM(fs Pieter) en JAN PRAET(fs Joos). 11 05 1691.

 

f 599- SIMON VAN OVERLOOP(fs Gillis) houder sterfhuis MARIA VAN BRUSSEL overleden  Stekene 28 02 1691; samen 1 kind: Elisabeth VAN OVERLOOP 4j. Voogden: PIETER VANDER DONCK en SIMOEN VAN VLIERBERGHE. 30 06 1691.

 

 

REGISTER 424

============

1691 - 1697

 

 

f 3- TANNEKEN MARCIANT houder sterfhuis ANDRIES BORM(fs Andries) haar man, overleden binnen de parochie van Stekene 26 05 1691; geen kinderen. ANDRIES BORM had 2 kinderen bij MAEYKE SCHERIS: Pieter en Passchier BORM. Voogden: PASSCHIER SCHERIS  en MARCUS BORM. Houder was voorheen gehuwd met Livinus Van Meessche(stvg reg 423 f126), waarvan kinderen. CATHARINA VAN MEESSCHE x JORIS LAUREYNS. 30 06 1691.

 

f 5v- TANNEKEN VERMEIRE(fa Geeraert) weduwe en houder sterfhuis CORNELIS VAN GOETHEM(fs Alexander), haar man, overleden Stekene .. .. 1691; samen 1kind: Claeysientjen VAN GOETHEM 3j6m. Voogden: LUCAS VERDICT en MARCUS VAN GOETHEM. 09 06 1691.

 

f 9- JOOS VERSTRAETEN houder sterhuis TANNEKEN VAN BRUSSELE(fa Andries), overleden Stekene 23 05 1691; samen 1 kind: Cathelijne VERSTRAETEN 3j. Voogd: FRANS VAN BRUSSELE en PAUWELS VAN OVERTVELT. 18 09 1691.

 

f 10v- MARIA THUYSBAERT(fa Mathijs) houder sterfhuis Mathijs WILSSENS(fs Floris), haar man , overleden Stekene; samen 2 kinderen: Janneken en Cornelia WILSSENS; voorheen was MARIA THUYSBAERT gehuwd met GILLIS TRUYMAN, waarvan kinderen. Voogden: FRANCHOIS VAN OVERLOOP, LAUREYS THUYSBAERT en JOOS WILSSENS. 02 10 1691.

 

f 15v- JANNEKEN CLINCKAERT weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN GOETHEM(fs Pieter), over -leden Stekene .. 10 1691; samen 5 kinderen: Anthonius 16j, Jan 12j, Janneken 5j, Josyntjen 6j en Marie VAN GOETHEM 1j. PIETER VERCAUTEREN en ANTHONE CLINCKAERT. 08 01 1692.

 

f 18- JAN REYN en JACQUES HERDEWEL voogden over de wezen van HARON HERDEWEL uit zijn 1ste huwelijk met ANNA WANTE(fa Jacques): Joannes 7j en Janneken HERDEWEL 5j over goederen gerfd door overlijden van GILLIS WANTE, overleden Stekene .. 10 1691, oom van de wezen. De wezen erfden samen met hum ooms: PIETER MEUL, JAN REYN, PIETER WANTE en FRANCHOIS WANTE. 08 01 1692.

 

f 20- Verdeling tussen de erfgenamen en de voogden van de kinds kinderen van wijlen PIRIENTJEN DE RUSSCHERE(fa Gilliam), overleden Stakene .. 01 1692, houder gebleven van sterfhuis ABRAHAM CORNEEL; Voogden: JAN VAN GOETHEM(fs Joos) en ABRAHAM CORNEEL. 19 02 1692.

 

f 21- Verdeling tussen de 6 ondertekende voorkinderen en de voogden en de kinds kinderen van PIREINTJEN DE RUYSSCHERE(fa Gilliam), overleden .. 01 1692,  weduwe en houder sterfhuis ABRAHAM CORNEEL. Voogden: FRANS VAN GOETHEM(fs Frans), JACOBUS VAN GOETHEM en ABRAHAM CORNEEL. 16 04 1692.

 

f 22- MARIA VAN DOORSELAERE weduwe en houder sterfhuis JAN BAPTIST VAN OVERLOOP(fs Petrus), haar man, overleden Stekene .. .. 1692; samen 1kind: Jan VAN OVERLOOP 17m. Voogden: GUIL -LIAM VAN MORLEGHEM en JAN VAN DOORSELAERE. 07 03 1692.

Ga verder naar deel 4