Heemkring d'EUZIE Stekene

 

Staat van Goed Stekene deel 4

  Beste vorser

Doordat het bestand te groot is om alles op n pagina te krijgen, hebben we  de vrijheid genomen om het document in vijf delen te publiceren.

U kan via de koppelingen snel heen en weer flitsen. Op onze home pagina staat een zoekmachine, die U goede diensten kan bewijzen.

Deel 1         Index op naam

Deel 2       Pagina 1 t/m 21

Deel 3     Pagina 22 t/m 53

Deel 4     Pagina 54 t/m 89

Deel 5    Pagina 90 t/m 149

Deel 6   Pagina 150 t/m 192

 

 

 

 

pagina 54

f 23- JACQUES STURM(fs David) en JACQUES DE VOS voogden over de wezen van MAEYKEN STURM (fa David), overleden Stekene 10 03 1692; zij was tevoren houder sterfhuis PIETER BRUGGEMAN(fs Gillis), waarvan David BRUGGEMAN 9j. Er was een behuisde hofstede en land, onverdeeld met GILLIS VAN PETEGHEM(causa uxoris). ELISABETH UYTERWEERDEN is houder gebleven sterfhuis DAVID STURM. MAEYKEN en ANNEKEN STURM erfden van hun broer LAUREYS STURM(fs David). 16 04 1692.

 

f 26v- MARIA VAN OVERLOOP(fa Livien) houder sterfhuis LAURENTIUS DE BRAUWER haar man, overleden binnen de parochie van Stekene op den zatten maandag 1692; samen 3 kinderen: Marie en Tanneke meerderjarig en Frans DE BRAUWERE(fs Laureys) oud 20j, dus minderjarig. Voogden: HEYNDRICK VAN OVERLOOP en GUILLIAEM DE BROUWERE. 16 04 1692.

 

f 31- JANNEKE NOENS weduwe en houder sterfhuis MATHIAS VEREECKEN, die tevoren was gehuwd met JANNEKEN VAN BUNDER en daarvoor met JANNEKEN COENS, waarvan 2 kinderen: Andrisiene en Gillis VEREECKEN.Geen kinderen uit de huwelijken met JANNEKEN  NOENS en JANNEKEN VAN BUNDER. Voogden : JAN DE LAET en ANDRIES DE CALUWE. Overledene bezat land te St Jansteen(NL). 30 04 1692.

 

f 35- ELISABETH VAN OVERLOOP houder sterfhuis SIMON VAN VLIERBERGHE, overleden binnen de parochie van Stekene 27 02 1692; samen 1 kind: Cathelijne VAN VLIERBERGHE 3j. Voogden: PIETER VAN VLIERBERGHE en SYMOEN VAN OVERLOOP(fs Gillis). 30 04 1692.

 

f 37- GUILLIAEM VERSTEGHEN houder sterfhuis CATHELIJNE RAES, zijn huisvrouw; samen 4 kinderen. Voogden: PIETER RAES en CHRISTOFFEL VAN STEGHEN. 14 05 1692.

 

f 39v- CORNELIA VAN GUYSSE(fa Joos) houder sterfhuis JAN DE CLEENE, haar man, overleden Stekene 07 03 1692; samen 3 kinderen: Bartholomeus 20j, Elisabeth 17j en Marie DE CLEENE 14j. Voogden:ELIAS VAN DE PUTTE(medevoogd), BARTHOLOMEUS DE CLEEN, JAN THUYSBAERT(fs Jacques) en FRANS GEERINCK.25 05 1692.

 

f 45- BEERNAERT VAN GOETHEM houder sterfhuis CORNELIA THUYSBAERT(fa Mathijs), zijn huis -vrouw, overleden Stekene 25 03 1692; samen 1 kind: Cornelie VAN GOETHEM 3,5m. Voogden: PETRUS VAN GOETHEM en LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs). Er was een halve rietvenne, onverdeeld met ANDRIES THUYSBAERT. 11 06 1692.

 

f 47v- SIMOEN VAN BUNDER houder sterfhuis MARIE WILSSENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 27 03 1692; samen 3 kinderen: Jan 5j, Josyntien 3j en Jacobus VAN BUNDER 1j. Voogden: JACQUES WILSSENS en MATHIJS VAN BUNDER. 11 06 1692.

 

f 53- GUILLIAM VAN MORLEGHEM houder sterfhuis AMELKEN VAN OVERLOOP, overleden Stekene 25 04 1692; samen 3 kinderen: Pieternella 7j, Pieter 5j en Charles VAN MORLEGHEM 1j. Voogden: CAREL COLMAN en CORNELIS VAN DAELE. 25 06 1692.

 

f 56- LIVYNE TRUYMANS weduwe en houder sterfhuis ANTHONE VAN GOETHEM(fs Jan), overleden Stekene 30 03 1692; samen 1 kind: Anthone VAN GOETHEM 1m. Voogden: JAN VAN GOETHEM(fs Jan) en ABRAHAM CORNEEL. 10 07 1692.

 

f 58v- JANNEKEN DE NIJS weduwe en houder sterfhuis JACQUES VAN GUYSSE, overleden Stekene 30 07 1692; samen 2 kinderen: Joos 10j en Jacques VAN GUYSSE 7j. Voogden: JAN VAN GHEENE en JAN DE NIJS(fs Andries). 01 10 1692.

 

f 62v- GEERAERT VAN HECKE houder sterfhuis LAUREYNE DE GRAVE, zijn overleden huisvrouw; samen 3 kinderen: Laureys, Marie en Corneel VAN HECKE. Voogden: JACQUES ZAMAN en GILLIS DE GRAVE. 26 11 1692.

 

f 64- LAURENTIUS VAN DE VELDE sterfhuis CORNELIS, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. .. 1692; zonder kinderen. Zij was houder gebleven van sterfhuis CORNELIS STEENAERT, waarvan nog 1 kind in leven is. Voogden: JOOS CORNELIS en PAUWELS VAN MEERSSCHE. 26 11 1692.

 


pagina 55

f 67- Venditie van ADRIAEN OSSELAER. Voogden: MATHIJS PARREMAN en JOOS VAN DE POELE. 07 01 1693.

 

f 68- CORNELIS COLE en GILLIS VAN GOETHEM voogden over de 2 minderjarige wezen van wijlen JOOS VAN GOETHEM(fs Gillis) en wijlen MARGARETHA HERDUEL, overleden Stekene .. 11 1692: Jooris 20j en Jacobus VAN GOETHEM 23j. Er zijn nog 4 meerderjarige kinderen. 07 01 1693.

 

f 70v- JACQUEMIJNTIEN ROTMAN weduwe en houder sterfhuis HEYNDRICK DHOLLANDER, over -leden Stekene; zonder kinderen. Erfgenamen: PIETER DHOLLANDER en SYMOEN VAN POTTELBER -GHE. Houder was voorheen gehuwd met JAN PRAET, waarvan kinderen(stvg reg 423 f565). 21 01 1693.

 

f 74- JACOBUS SAMAN(fs Joos) houder sterfhuis TANNEKEN NOENS(fa Joos) zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 11 1692; samen 2 kinderen: Andries 3j9m en Petronella SAMAN 5m. TANNEKEN NOENS bezat land, onverdeeld met de wezen van JAN CALLE. Voogd: PIETER CALLE. 18 03 1693.

 

f 77- Sterfhuis PIETER HERTSENS, weduwnaar van wijlen JANNEKEN DE CORTE, zijn huisvrouw, die eerst gehuwd was met GEERAERT DE SMET, waarvan 2 kinderen: Anna en Margriete DE SMET; met PIETER HERTSENS had zij 3 kinderen: Jan, Marieken en Livineken HERTSENS. Voogden over de 2 eersten: JAN DE CORTE en PIETER DE SMET en over de 3 laatsten: JAN DE CORTE en JAN HAERTSENS. 18 03 1693.

 

f 80v- ELISABETH VAN REMOORTERE(fa Anthonius) weduwe en houder sterfhuis JAN DENIJS(fs Paschier), haar man, overleden Stekene 15 02 1693; samen 4 kinderen: Cornelia 10j, Maria 7j, Cathelijne 5j en Jan DENIJS 2j. Voogden: LAUREYS VAN KETS en LIVINUS VAN RUMST. 15 04 1693.

 

f 85- LAURENTIUS PERSOON houder sterfhuis AMELKE BORM(fa Joos), zijn huisvrouw; samen 6 kinderen: Mathijs 23j, Philip 21j, Jacques 19j, Maria 15j en Amelke PERSOON 4j. Voogden: MATHIJS PERSOON(fs Philips) en MATHIJS PERSOON(fs Laurentius). 19 04 1693.

 

f 88- JAN BORNAGIE houder sterfhui CATHARINA VERLEE, overleden Stekene .. 04 1693; samen 4 kinderen: Joos 18j, Amel 15j, Pieter 9j en Maria BORNAGIE 2j. Voogden: JAN VERLEE en CHRISTIAEN MALSSCHAERT. 13 05 1693.

 

f 90v- ELISABETH PAULS weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN REMOORTERE, overleden Stekene .. 03 1693; samen 4 kinderen: Janneken 12j, Joosyne 9j, Joos 7j en Jacques VAN REMOORTERE 3j. Voogden: JAN VAN GUYSSE en JAN PAULS. 29 04 1693.

 

f 93- JANNEKEN VAN RUMST weduwe DANEEL VAN POORTERE, overleden Stekene .. 04 1693; samen 3 kinderen: Pieter 8j, Marie 4j en Janneken 8m. Voogden: JAN VAN DE POORTERE en PIETER VAN RUMST.

 

f 96- JAN TALBOOM en PETRUS DANIJS voogden over de 4 wezen van IERONIMUS TALBOOM, overleden Stekene 15 04 1693: Josyne 23j, Jan 20j, Marie 18j en Andries TALBOOM 17j. 27 05 1693.

 

f 98- CORNELIA VERGAUWEN weduwe en houder sterfhuis CORNELIS VAN GOETHEM, overleden Stekene .. 04 1693; samen 4 kinderen: Petrus en Marie(tweelingen) 8j, Petronella 5j en Jan VAN GOETHEM 3j. Voogden: PETRUS VAN HECKE en PETRUS VERGAUWEN. 10 06 1693.

 

f 100v- TANNEKEN HEEMAN weduwe en houder sterfhuis LIVIEN BLENDEMAN, overleden Stekene 03 04 1693; samen 4 kinderen: Cathelijne 18j, Pieter 16j, Marie 11j en Josyne BLENDEMAN 6j. Voogden: JAN BLENDEMAN en PAUWELS HEEMAN. 05 06 1693.

 

f 105- ELISABETH VIJDT(fa Pieter) houder sterfhuis GILLIS TRUYMAN(fs Pieter), haar man, overleden Stekene 14 05 1693; samen 2 kinderen: Anneken 4j6m en Gillis TRUYMAN 1j. Voogden: PIETER TRUYMAN en GILLIS DE BUYL. 23 06 1693.

 

f 107- GILLIS VAN DE VELDE(paterneel)en JAN THUYSBAERT(materneel) voogden over de wees van JACOBUS VAN DE VELDE en CORNELIA THUYSBAERT: Josyne VAN DE VELDE en dat over goederen die zij gedeeld had met AMELKEN VAN DE VELDE(fa Jans), haar tante, overleden Stekene .. 06 1693, ten huize van GILLIS VAN DE VELDE. Land in Kemzeke en St Gillis. 10 07 1693.


pagina 56  

f 108- BEERNAERT VAN GOETHEM en LAURENTIUS THUYSBAERT(fs Mathijs) voogden over de 2 minderjarige wezen van wijlen MATHIJS THUYSBAERT en JOSYNE VAN DE VELDE(fa Jan) en dat over goederen gerfd door overlijden van AMELKEN VAN DE VELDE te Stekene .. 06 1693 ten huize van GILLIS VAN DE VELDE, tante van de wezen. 10 07 1693.

 

f 109- LIVYNE TRUYMAN weduwe en houder sterfhuis ANTHONIUS VAN GOETHEM(fs Jan); samen 1 kind: Anthony VAN GOETHEM en dat over goederen gerfd door overlijden van JAN VAN GOETHEM(fs Jan), grootvader van de wezen.Voogd: ABRAHAM CORNEEL. 10 07 1693.

 

f 111- JOOS WILSSENS en FRANCOIS VAN OVERLOOP als voogden over de wezen van MATHIJS WILSSENS gewonnen bij MAEYKEN THUYSBAERT(fa Mathijs), overleden .. 05 1693; samen 2 kinderen: Anna 12j en .....WILSSENS. 10 07 1693.

 

f 114- GILLIS TRUYMAN(fs Frans) en FRANS VAN OVERLOOP als voogden van MATHIJS TRUYMAN zoon GILLIS en MAEYKEN THUYSBAERT(fa Mathijs), overleden binnen de parochie van Stekene .. 05 1693; Mathijs 24j. 22 07 1693.

 

f 116- LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs) als voogd van de wezen van BEERNAERT VAN GOETHEM en CORNELIA THUYSBAERT(fa Mathijs) en dezelfde BEERNAERT als vader in de plaats van de andere voogd over goederen gerfd door de wezen bij de dood van AMELKEN VAN DE VELDE, overleden Stekene .. 06 1693 ten huize van GIILIS VAN DE VELDE, tante van de wezen. 10 07 1693.

 

f 117- MAGDALENA ROGIERS(fa Jan) houder sterfhuis GUILLIAEM VAN GREMBERGHE, haar man, overleden Stekene 09 06 1693; samen 4 kinderen: Jan 16j, Pieter 12j, Pieternelle 10j en Guilliaem VAN GREMBERGHE 4j. Voogden: JOOS VAN GREMBERGHE en PAUWELS VAN OVERTVELT. 10 07 1693.

 

f 119- MARIJN DE CONINCK(fs Marijn) houder sterfhuis JANNEKEN VAN DE CASTEELE(fa Andries), overleden Stekene .. .. 1693; samen 3 kinderen: Pieter 5j, Joos 4j en Janneken DE CONINCK 10m. Voogden: ANDRIES VAN DE CASTEELE en PIETER DE CONINCK. 15 09 1693.

 

f 120- PIETER VAN DOORSELAER houder sterfhuis MARIE BRUGGHEMAN, overleden Stekene .. 08 1693; samen 1 kind: Elisabeth VAN DOORSELAER 14m. Voogden: GEERAERT VAN DOORSELAER en JAN BRUGGHEMAN. 30 09 1693.

 

f 122- ERASMUS DE VOS  houder sterhuis JANNEKE STEVENS, overleden Stekene .. 10 1693; samen 1 kind: Cathelijne DE VOS. Voogden: CHRISTOFFEL DHONT en ANTHONIUS DE VOS. ERASMUS DE VOS heeft nog kinderen uit zijn vorig huwelijk met CATHELIJNE SCHEPPERS. 24 11 1693.

 

f 125- CORNELIA IMPENS weduwe en houder sterfhuis JAN VAN DAMME, haar man, overleden Stekene 07 11 1693; samen 3 kinderen: Laureys 12j, Catharina 7j en Maria VAN DAMME 3j. Voogden: JOOS IMPENS en PIETER SCHEIRIS(fs Passchier). 08 12 1693.

 

f 129- ANNA WULLAERT weduwe en houder sterfhuis DANEEL VAN PUYVELDE, overleden Stekene; samen 3 kindern: Gillis Frans meerderjarig en gehuwd, Franchoise 23j en Pieter VAN PUYVELDE 18j. Voogden: GILLIS FRANS VAN PUYVELDE en FERDINANDE WULLAERT. 08 12 1693.

 

f 135v- ELISABETH CORNEEL(fa Olivier) houder sterhuis JOOS VAN GOETHEM(fs Pieter), haar man,  overleden Stekene 09 10 1693; samen 9 kinderen: Cornelis, Pieter, Olivier en Elisabeth meerderjarig, Josyne 26j, Marie 22j, Adriaenken 20j, Anna 18j en Judocus VAN GOETHEM 15j. Voogden: PIETER EN CORNELIS VAN GOETHEM. 08 12 1693.

 

f 141- ELISABETH MAES gehuwd met PIETER VERMEIRE, waarvan 5 kinderen: Gillis 19j, Adriaen 17j, Barbara 10j, Janneken 6j en Elisabeth VERMEIRE 3j. 08 12 1693.

 

f 147- GILLIS DE DIJCKER(fs Petrus) houder sterfhuis CATHELIJNE MARTENS(fa Andries), overleden Stekene 23 10 1693, achterlatende 2 kinderen uit haar huwelijk met PETRUS BORMS(fs Cornelius): Josyne 16j en Jan BORMS 13j. Voogden: JOOS BORMS(fs Cornelis) en JAN MARTENS(fs Andries). 22 12 1693.


 pagina 57

f 150v- LAURENTIUS VINCKE houder sterfhuis MARIE VAN OVERLOOP, zijn huisvrouw, overleden  Stekene 14 10 1693; samen 5 kinderen: Tanneke 15j, Jan 13j, Luareys 7j, Marie 4j en Josyntjen VINCK 1j. Voogden: BAUDEWIJN VAN OVERLOOP EN GILLIS VINCKE. 22 12 1693.

 

f 156v- JACQUES en MICHIEL VAN BURCHOVE erfgenamen ten sterfhuize van GUILLIAEM DHANIS, overleden Stekene. 05 01 1694.

 

f 159- MARIE VAN GOETHEM(fa Gillis) weduwe en houder sterfhuis PIETER DE SMET(fs Mathijs), haar man, overleden Stekene 29 10 1693; samen 4 kinderen: Amelken 13j, Drisientjen 10j, Mathijs 7j en Liviene DE SMET 3j. Voogden: MICHIEL VAN BURGHOVE en JACOBUS VAN GOETHEM(fs Gillis). 05 01 1694.

 

f 165v- MARIE PENNE(fa Pauwels) houder sterfhuis JOOS WUYTACK, overleden Stekene 08 11 1693; samen 3 kinderen: Thomas 13j, Pieter 7j en Janneken WUYTACK 2j. Voogden: JOOS WUYTACK en JOOS WILSSENS, eveneens SYMOEN VAN BUYNDER en LIVIEN WUYTACK, als naaste vrienden. De overledene was voorheen nog gehuwd met TANNEKEN DE VOS, waarvan 3 kinderen. Land in Kemzeke, gerfd van CORNELIS STEENAERT, oom van de overledene. 05 01 1694.

 

f 169- JAN VAN OVERLOOP(fs Marcx) houder sterfhuis MARGRIET CIVILE, zijn huisvrouw, overleden binnen de parochie van Stekene 10 11 1693; samen 1kind: Jan VAN OVERLOOP 3j. Voogden: GILLIS VAN OVERLOOP EN PETRUS CIVILE. 03 02 1694.

 

f 170v- FRANS VERWILGHEN houder sterfhuis MARIE DHONT, overleden Stekene 14 11 1693; samen 6 kinderen: Gillis 17j, Cathelijne 15j, Jacques 13j, Livinus 9j, Judocus 6j en Joanne Marie VERWILGHEN 3j3m. Voogden: ANDRIES DE CRAENE en GILLIS VAN GOETHEM. De overledene bezat van een stuk land, onverdeeld met ANTHONIUS MAES en ABRAHAM CORNEEL. Tijdens zijn huwelijk verkocht de overledene land in Kemzeke. 03 02 1694.

 

f 175- JAN STAES houder sterfhuis MARIE DE BLIESE, overleden Stekene 14 01 1694; samen 3 kinderen: Jan Baptist 20j, Jacobus 22j en Elisabeth STAES 15j. Voogd: PIETER VAN BOGAERT. 17 02 1694.

 

f 179v- MATHIJS VAN GUYSSE(fs Joos en ADRIAENKEN NOENS) houder sterfhuis CATHELIJNE DE VOS, overleden Stekene 1693; samen 3 kinderen: Jan 23j, Marie 17j en Judocus VAN GUYSSE 7j. Voogden: HUYBRECHT VAN GUYSSE en JOOS DE VOS. De overledene erfde van JOSYNE CALLE, haar moeder 2 stukken land in Stekene. 17 02 1694.

 

f 182- ELISABETH MARTENS houder sterfhuis GUILLIAM VAN MORLEGHEM, haar man, overleden  Stekene 20 02 1694; geen kinderen. GUILLIAM was houder sterfhuis AMELKEN VAN OVERLOOP(fa Pieter) waarvan nog 3 kinderen: Pieter, Carl en Pieternelle VAN   MORLEGHEM. Voogden : CORNELIS VAN DAELE en CAREL COLMAN(fs Jan). 31 03 1694.

 

f 185v- PIETER DE BRAUWER(fs Adriaen) en GILLIS VAN GOETHEM voogden over de 2 minderjarige kinderen van CORNELIS VAN GOETHEM(fs Jacques), overleden Stekene .. 03 1694 en ADRIANA DE BRAUWER(fa Pieter): Gillis 23j en Cornelia VAN GOETHEM 19j. 28 04 1694.

 

f 189- CORNELIS DE PRAETER en FRANS CORNELIS voogden over de wezen van JOOS DE PRATER, overleden Stekene 18 04 1694 en ELISABETH CORNELIS: Jan 20j en Joos DE PRATER 18j. De overledene was voorheen gehuwd met ELISABETH VAN GOETHEM(stvg reg 421 f270), waarvan kinderen: Laureys en Josyne DE PRATER. 15 05 1694.

 

f 191v- MARIA SCHERIS(fa Gilliam) houder sterfhuis ANDRIES VERSCHELDEN, haar man, overleden Stekene 09 02 1694; samen 1 kind: Marie VERSCHELDEN 7w. Voogden: JACOBUS DHAEN en PIETER SCHERIS. 25 06 1694.

 

f 193v-TANNEKEN VALENBERGH weduwe en houder sterfhuis JAN DE BRUYNE, haar man, overleden Stekene 1694; zonder kinderen. De overledene was voorheen gehuwd met MARIE STOBBELAERE, waarvan 1 kind. Voogden: MATHIJS VAN DE POELE en JOOS DE BRUYNE. 25 06 1694.


pagina 58  

f 195- JAN MICHIELSSENS houder sterfhuis TANNEKEN VAN DE POELE, overleden Stekene 11 05 1694; samen 3 minderjarige kinderen: Michiel, Petronella en Jan MICHIELSSENS. Voogden: ERASMUS VOET en Heer PETRUS MICHIELSSENS, pastoor in Stekene. 09 07 1694.

 

f 198- CATHELIJNE VERLEE houder sterfhuis PIETER DE GRAVE, overleden Stekene 01 06 1694; samen 1 kind: Elisabeth DE GRAVE 4j. Voogden: JAN VERLEE(fs Pieter) en ANDRIES DE CRAENE. De houder bezat van een stuk land, waarvan de andere helft in het bezit was van PIETER DHANIS. 09 07 1694.

 

f 203- ELISABETH VAN BROECKE houder sterfhuis PIETER DE BLOCK; samen 4 kinderen: Jan 20j, Janneken 13j, Marie 10j en Pieter DEBLOCK 7j. Voogden: PAESSCHIER DE BLOCK en ADRIAEN VAN DEN BROECKE. 09 07 1694.

 

f 207v- FRANCHOIS VAN BRUSSEL en FRANCHOIS VAN WESTHUYSE(ex Gent) voogden over de wezen van JACQUES DE WOLF, overleden Stekene 1682, achterlatend 2 minderjarige kinderen: Colette 23j en Franoise DE WOLF 21j. Ook erfgenaam: FRANCHOIS VAN BRUSSEL en de wees van JUDOCUS DE WOLF. 30 10 1694.

 

f 209- PIETER DE BRAUWER en FRANS VAN OVERLOOP als wettige voogden van de 2 minderjarige wezen van JAN THUYSBAERT(fs Mathijs) en CATHARINA VAN GOETHEM(fa Gillis)(zus LIVINAVAN GOETHEM x FRANS VAN OVERLOOP): Gillis 8j en Catharina THUYSBAERT 4j, door de dood van s wezens grootvader: GILLIS VAN GOETHEM. Er was land in Kemzeke en St Gillis. Ook erfgenaam: de wezen van JACQUES VAN GOETHEM. 01 10 1694.

 

f 214v- PIETER DE SMET(fs Arnouts) en ANTHONE DE COSTER voogden van de enige wees van JANNEKEN GOEMANS, overleden en PIETER DE SMET, houder van dit sterfhuis: Petronella DE SMET 18j. ANDRIES MEUL x JOSYNTIEN DE SMET, zuster van de wees. 01 10 1694.

 

f 216- PETRONELLA BORM weduwe en houder sterfhuis OLIVIER VERBRAEKEN, haar man, overleden Stekene 12 07 1694; samen 2 kinderen: Anneken 2,5j en Marie VERBRAEKEN 11m. De oveledene was voor- heen gehuwd met CATHELIJNE BAERT, waarvan 2 kinderen: Jan 7j en Josyne VERBRAEKEN 5j. Voogden: JAN VERBRAKEN, JAN BAERT en MICHIEL BURM. De oudste wezen erfden van JAN BAERT, overleden Belsele, hun oom, zonder kinderen. De weduwe behoudt echter het gebruik van de goederen zolang zij leeft. Er was land in Stekene en in Kemzeke. 01 10 1694.

 

f 221v- JOOSYNTIEN TRUYMAN houder sterfhuis GILLIS TRUYMAN, overleden Stekene 18 09 1697; samen 5 wezen: Marie 10,5j, Judocus 9j, Elisabeth 6j, Amelken 3,5j en Cornelia TRUYMAN 1,5j. Voogden: JOOS TRUYMAN en ABRAHAM CORNEEL. Houder verkocht tijdens haar huwelijk een stuk land in Vrasene. 29 10 1694.

 

f 227- ELISABETH HERREBOUT houder sterfhuis JACOBUS MEESSENS, haar man, overleden Stekene17 09 1694; samen 1 kind: Adriaen MEESSENS 8m. Voogden: JAN DE WIEST en THOMAS MEESSENS. De houder was voorheen gehuwd met LIVINUS VERWULGHEN, waarvan kinderen. Voogd: FRANS VERWUL -GHEN(fs Jan). 12 11 1694.

 

f 228v- PIETER DHANIS(fs Symoen) houder sterfhuis JANNEKEN DE BOCK, overleden Stekene 29 09 1694; samen 5 kinderen: Jan 13j, Marie Beth 11j, Joosyne 7j, Pieter 5j en Anneken DHANIS. Voogden: MATHIJS DE WITTE en GUILLIAEM DE BOCK. De overledene bezat land onverdeeld met JAN TALBOOM en onverdeeld met JAN VERLEE. 12 11 1694.

 

f 233- ANDRIES VERSLIJCKE houder sterfhuis MARGRIET SCHELLEBROOT; samen 1 dochterke: Joosyntien VERSLIJCKE 3j. Voogden: ANTHONE SCHELLEBROOT en VINCENT DE GETRE. 29 11 1694.

 

f 236- JANNEKEN DE BLOCK houder sterfhuis JAN DE WITTE, overleden Stekene .. 10 1694; samen 4 kinderen: Elisabeth 21j, Janneken 20j, Josyne 15j en Catharina 8j. Voogden: FRANCHOIS DE WITTE en PASCHIER DE BLOCK. 10 12 1694.

 

f 241v- Augmentatie sterfhuis MAGDALENA DE LETTERE, bij CHAREL COOLMAN, houder van dit sterfhuis. Geld ontvangen van de venditie van de meubelen ten sterfhuize van CATHARINA DE LETTERE, moeder van Andries, Olivier en Margaretha ROTTHIER, kinderen van ANDRIES ROTTHIER. 24 12 1694.


pagina 59  

f 242v- JACQUES VAN BURCHOVE houder sterfhuis CATHELIJNE INGHELS; samen 3 minderjarige kinderen: Jan 11j, Catharina 8j en Amelken VAN BURCHOVE 7m. Voogden: MICHIEL VAN BURCHOVEN en ADRIAEN SMET. 04 02 1695.

 

f 245- LAUREYS VAN KETS en JOOS WUYTACK voogden ten sterfhuize van ELISABETH DE NIJS, weduwe van PIETER WUYTACK, waarvan 5 kinderen. 18 02 1695.

 

f 246- GHEERTIENE VENNEMANS houder sterfhuis MACHARIUS BRAECKMAN, overleden Stekene 27 12 1694; samen 2 minderjarige kinderen. Voogden: JAN BRAECKMAN en LAUREYS VAN DE VELDE. De wezen erfden van MAEYKEN LANS(ex Laarne), grootmoeder. De houder verkocht tijdens haar huwelijk land in Wetteren, gerfd van haar moeder. 18 02 1695.

 

f 249v- AMELKEN ROTTHIERS(fa Jan) houder sterfhuis MICHIEL VAN OVERLOOP, haar man, overleden  Stekene 30 11 1694; samen 3 kinderen: Anneke 14j, Jan 10j en Pieter VAN OVERLOOP 3j. Voogden: BAUDE -WIJN VAN OVERLOOP en JOOS ROTTHIER(fs Jan).18 02 1695.

 

f 256- LAUREYS THUYSBAERT(fs Laureys) en ANDRIES THUYSBAERT voogden van de wees Tanneken THUYSBAERT, over goederen gerfd door overlijden CORNELIE BOELE, weduwe LAUREYS THUYS -BAERT(fs Mathijs), moeder van de wees. 05 03 1695.

 

f 258v- LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs) en BEERNAERT VAN GOETHEM als voogden over de wezen: JAN en ELISABETH THUYSBAERT over goederen gerfd door overlijden van CORNELE BOELE, hun grootmoeder, weduwe van wijlen LAUREYS THUYSBAERT. 05 05 1695.

 

f 260v- BEERNAERT VAN GOETHEM als vader en voogd over het enige kind van hem en CORNELIE THUYSBAERT: Joanne Cornelie VAN GOETHEM en dat over goederen gerfd door overlijden van CORNELE BOELE, haar grootmoeder, weduwe van wijlen LAUREYS THUYSBAERT. Voogden: LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs) en CORNELIUS COLE(fs Pieter). 05 05 1695.

 

f 263- FRANCHOISE VERWILGHEN houder sterfhuis ANDRIES DE CRAENE; samen 2 minderjarige kinderen: Frans 5j en Jan DE CRAENE 2j. Voogden: FRANCHOIS VERWILGHEN en FRANS VAN GOETHEM(fs Frans). 30 04 1695.

 

f 265- AMELKEN BOELE weduwe en hoouder sterfhuis van PIETER DUERINCK, overleden Stekene 20 03 1695; samen 4 minderjarige wezen: Gillis 21j, Janneke 18j, Josyntke 11j en Elisabeth DUERINCK 6j. Voogden: FRANS VAN OVERLOOP en JAN SAMAN. De overledene bezat 3 stukken zaailand onverdeeld met JAN TALBOOM. De overledene erfde van zijn broer GILLIS DUERINCK, overleden Sinaai. Deze goederen blijven echter in het bezit van CHRISTINA VAN LAERE, weduwe van GILLIS DUERINCK, zolang zij in leven is. 30 04 1695.

 

f 269- Augmentatie staat van goed bij CHAREL COLMAN, over verkoop van land in Kemzeke en Stekene. 22 06 1695.

 

f 270v- CATHARINA BAERT houder sterfhuis JOOS VAN OVERLOOP(fs...), haar man, overleden  Stekene 20 05 1695; samen 1 kind: Elisabeth VAN OVERLOOP 7j. Voogden: MARCUS VAN OVERLOOP en GILLIS BAERT. 09 07 1695.

 

f 272v- Rekening gedaan bij Mr FRANS QUAEDFACELEN in het huwelijk hebbende JANNEKE SAS, wed JAN BAERT, van meubileir ten huize gebracht door JAN BAERT. 1695.

 

f 276v- PIETER STROBBE houder sterfhuis MARIE VAN GUYSSE, overleden Stekene 08 06 1695; samen 2 minderjarige kinderen: Gillis 8j en Elisabeth STROBBE 6j. Voogden: HEYNDRICK STROBBE(fs Pieter) en SYMOEN VAN GUYSSE. Houder is voogd over de wezen van GILLIS STROBBE. 18 09 1695.

 

f 282- MATHIJS TRUYMAN en JACOBUS BAEKE sterfhuis ELISABETH VAN WOLFFNEN 26m, over -leden Stekene .. 07 1695, dochter van MARIE TRUYMAN. 10 09 1695.

 


pagina 60

f 283v- MARIE VERWILGHEN weduwe en houder sterfhuis PIETER GIUILLE; samen 4 minderjarige kinderen: Frans, Marijn, Judocus en Adriaen GIUILLE. Voogden: JOOS VAN LOOKEREN en FRANS VAN LAERE. 10 09 1695.

 

f 286- JANNEKEN BLENDEMAN weduwe en houder sterfhuis JAN PRAET; samen 3 minderjarige kinderen: Amelken 7j, Adriaen 5j en Cathelijne PRAET2j. Voogden: FRANS GEERINCKX en JACOBUS PRAET. De overledene bezat 1/3 van  een venne, waarvan de andere delen behoorden aan DOMIEN ACKE en GILLIS ZAMAN. 24 09 1695.

 

f 289v- PIETER SCHEIRIS en LAUREYS VAN KETS voogden over de wezen van PETRUS SCHEIRIS, overleden Stekene .. 07 1695 en MARIE DENIJS, overleden Stekene 04 04 1689: Marie 17j, Passchier 13j, Gilliam 11j en Amelken SCHERIS 9j. 24 09 1695.

 

f 291- CATHELIJNE MELS houder sterfhuis JOOS DREGGHE; samen 2 minderjarige kinderen: Livien 9j en Janneken DREGGHE 3j. Voogden: JAN MELS en LIVIEN DREGGHE. 24 09 1695.

 

f 294- JACOBUS DHAEN en PETRUS SCHERIS voogden van de wees MARIE VERSCHELDEN, dochter van  ANDRIES VERSCHELDEN en MARIE SCHERIS over goederen gerfd door overlijden van MAEYKEN ROTTHIER, overleden Stekene, de grootmoeder. 07 11 1695.

 

f 298- MARIA BRYS(fa Joos) weduwe en houder sterfhuis PIETER SAMAN(fs Adriaen), haar man, overleden Stekene 28 08 1695; samen 7 kinderen: Adriaen 25j, Andries 22j, Gillis 18j, Marie 16j, Jan 14j, Pieter 12j en Petronelle SAMAN 3j. Voogden: ADRIAEN SAMAN(fs Pieter) en ADRIAEN SAMAN(fs Adriaen). Land in Kemzeke en  St Pauwels. MARIA BRYS is nu gehuwd met JOOS SCHUERMAN. 21 09 1695.

 

f 305- MARIE PAUWELS weduwe en houder sterfhuis CHARLES COLMAN, overleden Stekene; zonder kinderen. Er was een brouwerij. De overledene bezat van een behuisde hofstede en van land , waarvan de andere helft behoorde aan ADRIAEN VAN VLIERBERGHE. 23 12 1695.

 

f 309- LAUREYS VAN VLIERBERGHE(fs Adriaen) weduwnaar en houder sterfhuis JANNEKEN VAN GOETHEM(fa Gillis), zijn huisvrouw, overleden Stekene 28 10 1695; samen 4 kinderen: Gillis 14j op 24 05 1695, Anna Maria 9j op 23 10 1695, Adriaen 5j op 06 06 1695 en Frans VAN VLIERBERGHE 2j op 28 03 1695. Voogden: JAN VAN GOETHEM en ADRIAEN VAN VLIERBERGHE. 07 01 1696.

 

f 315- JOOSYNE WANTE(fa Jacobus) houder sterfhuis JAN REYN(fs Guilliaem), overleden Stekene 12 11 1695; samen 4 kinderen: Joos 20j, Anneken 8j, Marie 6j en Guilliaem REYN 2j10m. Voogden: PIETER WANTE en JOOS REYN(broer van de overledene). De houder erfde van haar oom: GILLIS WANTE. 07 01 1696.

 

f 319v- JOORIS LAUREYS houder sterfhuis CATHARINA VAN MEERSCHE, zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 1 kind: Livinus LAUREYS. Voogden: JOOS VERSTRAETEN en FRANS LAUREYS.

 

f 321- SYMOEN GUYSSE houder sterfhuis MARIE VERSTEGHEN, overleden Stekene; samen 1 kind: Guilliaem VAN GUYSSE 4j. Voogden: CHRISTOFFEL VERSTEGHEN en THOMAS PLERE. Houder was voorheen gehuwd met JANNEKEN ROTMANS. 02 05 1696.

 

f 323- PIETER DE BLOCK en ABRAHAM CORNEEL als voogden  over 1 minderjarige wees van ANTHON VAN GOETHEM en LIVIENE TRUYMAN: ANTHON VAN GOETHEM 4j en dat over goederen gerfd door overlijden van TANNEKEN HERDEWEL, overleden Stekene .. .. 1696, grootmoeder. GILLIS VAN DE VELDE is houder gebleven van dit sterfhuis. 30 05 1696.

 

f 328- JAN VAN DE PUTTE houder sterfhuis MARIA JONCKBLOET; samen 5 kinderen: Cornelia 15j, Janneke 18j, Jan Baptist 12j, Elias 10j en Elisabeth VAN PUTTE. Voogden: JAN DE COCK en ELIAS VAN DE PUTTE. De overledene had nog 2 minderjarige kinderen uit haar huwelijk met PIETER VAN OVERLOOP: Huybrecht 19j en Jacquemyne VAN OVERLOOP 17j. Voogden: JAN MICHIELSEN en voornoemde JAN DECOCK. 30 05  1696.

 

f 331- CORNELIS NOENS houder sterfhuis ELISABETH VAN REMOORTERE(fa Anthon), zijn huisvrouw, overleden Stekene .. 05 1696; samen 1 kind: Livinus NOENS 1j. Voogden: LIVINUS VAN RUMST en JOANNES NOENS. De overledene was voorheen gehuwd met JAN DENIJS, waarvan kinderen. 13 06 1696.


pagina 61  

f 334- JAN DE BLOCK(fs Jan) houder sterfhuis AMELKEN MARTENS(fa Andries), overleden Stekene 06 05 1696; samen 4 minderjarige kinderen: Anna 15j, Jan 14j, Paesschier 12j en Pieter DE BLOCK 10j. Voogden: JAN MARTENS(fs Andries) en PAESSCHIER DE BLOCK. 13 06 1696.

 

f 340- DANEEL BORGILIOEN houder sterfhuis TANNEKEN DE STARCKE, overleden Stekene 01 06 1696; samen 5 minderjarige kinderen: Jacques 9j, Pieter 6j, Anne 4j, Joos en Daneel BORGILIOEN een tweeling 1m. Voogden: PIETER DE STARCK en ADRIAEN VAN LAERE. 17 07 1696.

 

f 343- GILLIS CLINCKAERT houder sterfhuis MARGRIET VAN DE VIJVERE, overleden Stekene 24 05 1696; samen 2 kinderen: Pieter 4j en Anthon CLINCKAERT 2m. Voogden: PETRUS CLINCKAERT en JAN BOGAERT. 02 07 1696.

 

f 345v- JACQUES INGHELS houder sterfhuis MARIE VAN VLIERBERGHE, overleden Stekene 26 6 1696; samen 3 minderjarige kinderen: Ambrosius 5j8m, Gillis Frans 4j8m en Jacobus INGHELS 1j. Voogden: JACQUES DE BRAUWERE en GILLIS INGHELS. 03 09 1696.

 

f 353- PIETER CALLE houder sterfhuis MARIE QEUSEAU, overleden Stekene .. 07 1696, achterlatende 2 kinderen: Valentijn CALLE zoon van JOOS CALLE(fs Anthon), haar eerste man en Jan CALLE 7j, zoon van PETRUS  CALLE, haar tweede man. Voogden Valentijn: VALENTIJN QUESEAU en JAN CALLE. Voogden Jan: VALENTIJN QUESEAU en CORNELIS CALLE. 18 09 1696.

 

f 358- Augmentatie stvg tov MAGDELEEN VAN GOETHEM, houder sterfhuis en JOOS VAN GOETHEM voogd  van de wezen. 09 11 1696.

 

f 359v- CHRISTIAEN VAN OVERLOOP houder sterfhuis CATHARINA CANNEKENS(fa TANNEKE VERLEE); samen 1 kind: Cathelijne VAN OVERLOOP 4m. Voogden:  ADRIAEN VAN GAEVER, paterneel en LOUIS STEVENS, materneel. 14 11 1696.

 

f 364- PIETER RAES en MARCUS VAN OVERLOOP voogden over de 3 wezen van GUILLIAM VERSTE-GHEN gewonnen bij CATHELIJNE RAES: Guilliam 12j, Jan 10j en Christoffel  VERSTEGHEN 8j. 28 11 1696.

 

f 365v- PETRONELLA BERNAGE weduwe en houder sterfhuis JAN VERLEE(fs Joos), overleden Stekene 03 11 1696; samen 5 minderjarige kinderen:Marie 22j, Adriaen 21j, Amelken 19j, Joos 11j en Laureys VERLEE 9j. Voogden: LIVIEN VAN DOORSELAER en FRANS DE WITTE. Er was van een behuisde hofstede, waarvan de andere helft toe behoorde aan CHRISTIAEN VAN OVERLOOP. 12 12 1696.

 

f 370- MATHEUS BOGAERT houder sterfhuis JACQUEMIJNTIEN ANNAERT, overleden Stekene .. 03 1695; samen 4 minderjarige kinderen: Pieter 16j, Andries 12j, Joos 8j en Elisabeth BOGAERT 11j. Voogden: CORNELIS ANNAERT en JACOBUS DE CORTE. 28 01 1697.

 

f 373- PIETER KERSGIETERS(fs Gillis) houder sterfhuis TANNEKEN BORM aan PIETER HEECKELAERT en JACOBUS BORM als voogden van de wezen van MACHIEL CAPPAERT gewoond hebbende in Kemzeke , over goederen achtergelaten door TANNEKEN BORM, tante van de wezen. 11 02 1697.

 

f 376- PIRYNTIEN DE LODE weduwe en houder sterfhuis JAN DE CORTE, overleden Stekene 1697; samen 3 minderjarige kinderen: Liviene 12j, Janneken 10j en Franchoise DE CORTE 1j. Voogden: ANDRIES STEENAERT en JOOS DE CORTE. 11 03 1697.

 

f 379- ANDRIES RAES houder sterfhuis FRANCHOISE VERWILGHEN. HUYBRECHT VAN GUYSSE en FRANS VAN GOETHEM voogden over de 2 minderjarige wezen van de overledene en ANDRIES DE CRAENE . HUYBRECHT VAN GUYSSE en GILLIS DE VLIEGHER voogden over de enige wees van de overledene en ANDRIES RAES: Judocus RAES 10w. 10 04 1697.

 

f 381v- MARGRIETE CORNELIS houder sterfhuis CORNELIS TEMMERMAN, overleden Stekene 10 02 1697; samen 3 minderjarige kinderen: Symoen 10j, Josyntien 6j en Tanneken TEMMERMAN 22m. Voogden: GILLIS TEMMERMAN en ANDRIES CORNELIS. 10 04 1697.


pagina 62  

f 385- SUZANNA VERSTEGHEN weduwe en houder sterfhuis MARCUS VAN OVERLOOP, overleden  Stekene .. 03 1697. ABRAHAM VAN DE VELDE en PETRUS PARMAN voogden over de enige wees van MARCUS VAN OVERLOOP en MAEYKEN VANDE VELDE: Elisabeth VAN OVERLOOP. PETRUS PARMAN en JAN DE BLIECK(fs Laurentius) voogden over de 2 minderjarige wezen van MARCUS VAN OVERLOOP en SUZANNA VERSTEGHEN: Marcus 7j en Joos VAN OVERLOOP 6j. 24 04 1697.

 

f 388- ADRIAEN DE BLOCK houder sterfhuis JANNEKEN BORM, overleden Stekene 12 03 1697. LIVIEN DE BLOCK en JAN BORM voogden over de 2 minderjarige wezen  van de overledene en ADRIAEN DE BLOCK: Petrus 3j en Anneken DE BLOCK 1,5j. Grootmoeder van de wezen: ELISABETH BLENDEMAN. 24 04 1697.

 

f 390- JANNEKEN DENIJS houder sterfhuis PASSCHIER DENIJS, overleden Stekene 06 04 1697. Er zijn 7 kinderen: Elisabeth, Maeyken, Jan en Liviene DENIJS, kinderen van PASSCHIER DENIJS en MAEYKEN BORMS, zijn eerste vrouw; de andere 3 kinderen zijn van PASSCHIER en JANNEKEN DENIJS: Cornelie 13j, Jacobus 11j en Petrus DENIJS 5j. Voogden: LAUREYS VAN KETS en JAN VAN POECKE. 29 05 1697.

 

f 392- LAUREYS VAN VLIERBERGHE als vader van zijn 4 minderjarige kinderen van JANNEKEN VAN GOETHEM(fa Gillis) en JAN VAN GOETHEM en ADRIAEN VAN VLIERBERGHE als voogden over goederen  gerfd door het overlijden van AMELKEN HEYVAERTS, grootmoeder van de wezen . 29 05 1697.

 

f 394- MARIE DHEYSAERT weduwe en houder sterfhuis JAN BORM(fs Andries); samen 4 minderjarige wezen: Pieter 19j, Andries 15j, Marie 10j en Janneken BORM. Voogden: PIETER BORM(fs Jan) en

MATHEUS DHEYSAERT. 12 06 1697.

 

 

REGISTER  425

=============

1697 - 1704

 

 

f 1- JAN BORM(fs Pieter) houder sterfhuis CATHARINA DE CALUWE, overleden Stekene 26 03 1697; samen 4 kinderen: Jan 8j, Elisabeth 6j, Josyne 2,5j en Magdeleen 3m.Voogden: GILLIS ZAMAN en PIETER BORM. GILLIS ZAMAN x JANNEKEN DE CALUWE(zuster +) en PIETER GEUBELS x ELISABETH DE CALUWE(zuster +). 12 06 1697.

 

f7- PIETER DE BLOCK en ABRAHAM CORNEEL voogden over de enige minderjarige wees van ANTHON VAN GOETHEM en LIVIENE TRUYMAN en dat over goederen gerfd door overlijden van MICHIEL HERDEWEL. 25 06 1697.

 

f 9- JAN MARTENS(fs Andries) houder sterfhuis AMELKEN DE BOCK, zijn huisvrouw; samen 1 kind: Josyne 14j. Voogden: CORNELIS WUYTACK(fs Joos) en PIETER MARTENS((fs Andries). 25 06 1697.

 

f 12v- PIETER BERNAERD en JACQUES STURM voogden over de 2 minderjarige kinderen van GILLIS VAN PETEGHEM en TANNEKEN STURM, beiden overleden: Elisabeth 9j en Catharina VAN PETEGHEM 3j, over goederen gerfd door overlijden van hun moeder. Ze erven van een venne verdeeld met de erfgenamen van JAN TRUYMAN, van een stuk land verdeeld met de wezen van PIETER BRUGHMAN en ook 1/3 deel van 5 stukken land, die beheerd blijven door de weduwe van DAVID STURM, zolang ze leeft. 09 09 1697.

 

f 14- JOOS DE CORTE houder sterfhuis DIGNA ROTTIER, overleden 15 05 1697; samen 4 kinderen, waarvan 2 minderjarig: Janneken 20j en Dingentien DE CORTE 17j. Voogden: JOOS ROTTHIER(fs Jan) en GILLIS ROTTHIER(fs Adriaen). 09 09 1697.

 

f 20v- JAN THUYSBAERT en PIETER CALLE voogden over de minderjarige wees van JAN CALLE en ELISABETH THUYSBAERT: Laurentius CALLE, over goederen gerfd door overlijden van TANNEKEN DE SCHEPPER, grootmoeder, weduwe CORNELIS CALLE, grootvader. Land in de polder van Beoostenblije in de Clapstraat, onverdeeld met BAUDEWIJN VAN OVERLOOP en PIETER JAFFRA. 24 09 1697.

 

f 22- ELISABETH VAN DUYSSE weduwe en houder sterfhuis JAN VERCAUTEREN(fs Jan); samen 7 kinderen: Jan 22j, Janneken 18j, Marie 14j, Joanna Isabelle 11j, Geertruide9j, Pieter 5j en Catharina VERCAUTEREN 2j.


pagina 63

 Voogden: ANTHONE VERCAUTEREN(broer +) en NICOLAES MAES. Land in Temse en St Pauwels. De overledene erfde van ANNEKEN WIJNACKERS. 08 10 1697.

 

f 26v- GILLIS VERWILGHEN en MARTEN VAN OVERLOOP wettige voogden van de 5 minderjarige wezen van FRANS VERWILGHEN en  MARIE DHONT. 07 02 1698.

 

f 27v- JOSYNTIEN GROELS weduwe en houder sterfhuis ANDRIES DE BLOCK; samen 3 minderjarige kinderen: 6j, 4j en Louise DE BLOCK 2j. LIVIEN DE BLOCK en JAN CREVE. 07 02 1698.

 

f 28- JAN VERLEE en LIVIEN VAN DOOSSELAER voogden van de wezen van JAN BORNAGIE en CATHELIJNE VERLEE, over goederen gerfd door overlijden van JAN BORNAGIE, de vader. 22 02 1698.

 

f 29v- JAN VERLEE uitvoerder testament van CATLIJN DE COCK, laatst vrouw van LIVIEN MEUL. Testament opgemaakt door notaris FRANS VAN DEN SPEYEN. 02 05 1698.

 

f 31- Verkaveling tussen JAN CALLE voor zichzelf en voogd over de wees: JOOS CALLE samen met PETRUS CALLE en VALENTIJN QUESEAU medevoogd van dezelfde wees en LAURENTIUS THUYSBAERT x  ELISABETH CALLE, alle 3 erfgenamen van de wees van CORNELIS CALLE en CORNELIE  BREYAERT en dit over goederen gerfd door overlijden van MARGRIETE DHANIS, grootmoeder. 03 12 1697.

 

f 32- PIETER DE SMET houder sterfhuis MAGDALEEN PIESSENS, overleden Stekene 23 03 1698; samen 6 minderjarige kinderen: Anneken 14j, Gillis 10j, Catharina 8j, Jan 6j, Amelberga 4j en Guilliam DE SMET 2j. Voogden: ADRIAEN PIESSENS en ADRIAEN DE SMET. 02 05 1698.

 

f 36- MARIA WEYN weduwe en houder sterfhuis PIETER DE MAESSCHALCK, overleden Stekene; samen 3 minderjarige kinderen: Pieternelle 7j, Franois 4j en Josyntien DE MAESSCHALCK2j. Voogden: ADRIAEN STURM en JAN WEYN. 13 06 1698.

 

f 39- ANTHONETTE VAN GOETHEM houder sterfhuis PIETER ROOMS, overleden Stekene 25 04 1698; samen 4 kinderen: Martinus, Pieter, Pieternelle en Janneken ROOMS. Voogden: JAN DE SCHEPPER en PIETER VAN GOETHEM. 27 06 1698.

 

f 41v- PIRIENTJE VAN GOETHEM weduwe en houder sterfhuis MARIJN DE BLIECK; samen 4 kinderen: Elisabeth 15j, Jan 13j, Marijn 9j en Judocus DE BLIECK 6j. Voogden: JAN Van GIJSEL en PIETER VAN DE VELDE. 26 06 1698.

 

f 43v- FRANCHOIS GEERINCX vader en voogd over zijn kinderen gewonnen bij MARIE MAES. JACQUES GEERINCX en ADRIAEN MAES voogden over de wezen. Staat handelt over goederen gerfd door overlijden  van GILLIS MAES, grootvader van de wezen. Gronden in Kemzeke en St Gillis. 31 12 1698.

 

f44v- LIEVEN DE BLOCK(fs Andries) en JACOBUS VAN GOETHEM(fs Gillis) voogden over de wees van JAN DE BLOCK en ELISABETH VAN GOETHEM: Gillis DE BLOCK over goederen gerfd door overlijden van ANDRIES DE BLOCK, grootvader. 07 01 1699.

 

f 45v- ANDRIES RAES houder sterfhuis SUZANNA VERSTEGHEN overleden .. 12 1698; samen geen kinderen; zij was tevoren houder sterfhuis MARCUS VAN OVERLOOP, waarvan 2 kinderen: Marcus en Judocus VAN OVERLOOP. 07 02 1699.

 

f 48v- ADRIAEN BRANDT houder sterfhuis JANNEKEN JANSSENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 01 02 1699; samen 2 kinderen: Gillis 11j en Adriaen BRANDT 8j. Voogden: MARTEN BRANDT, patzerneel en GILLIS JANSSENS, materneel. 07 03 1699.

 

f 51- JOSYNE VERBEECKE weduwe en houder sterfhuis JOOS DE BOCK, overleden Stekene 03 02 1699; samen 1 kind: JANNEKEN DE BLOCK 3j. Voogden: JACQUES DE BLOCK en ANTHONIUS VERBEECKE. Tijdens hun huwelijk verkochten zij deel van een stuk land in St Niklaas. 07 03 1699.

 

f 52- PETRONELLA ACKE weduwe en houder sterfhuis MATHIJS PERSOON, overleden Stekene 04 02 1699; samen 3 kinderen: Margriet 3,5j, Jan 2j en Mathijs 2m. Voogden: LAUREYS PERSOON en DOMINICUS ACKE. 18 04 1699.


pagina 64  

f 53- CATHELIJNE WUYTACK houder sterfhuis GILLIS DHAEN, overleden Stekene 15 04 1699; samen 2 kinderen en 1 ongeboren: Jacobus 5j en Petronella DHAENS 2,5j. 30 05 1699.

 

f 55v- JAN JANSSENS houder sterfhuis CATHARINA WUYTACK, overleden Stekene 25 04 1699; samen 5 kinderen: Elisabeth 25j, Maria 20j, Cathlijne 16j, Janneken 11j en Hamelken JANSSENS 8j. Voogden: ANDRIES VAN DEN BERGHE en JOOS WUYTACK. 27 06 1699.

 

f 59v- MATHIJS VAN GOETHEM(fs Jans) en ABRAHAM CORNEEL(fs Abraham) voogden over de 2 wezen van JAN VAN GOETHEM(fs Joos), overleden Stekene 05 05 1699 en PIETERNELLE CORNEEL: Abraham 23j en Pieter VAN GOETHEM ..j. Voogd: ABRAHAM CORNEEL.01 09 1699.

 

f 67- CATHARINA MAES(fa ) weduwe en houder sterfhuis CORNELIS YSEBRANT, haar man, overleden Stekene 28 05 1699; samen 6 kinderen: Amelberga 14j(Nieuwkerke Waas 31 01 1686), Marie Magdeleen 12 op 13 08 1699, Joannes 10j sedert 26 02 1699, Cornelis 7j sedert 04  07 1699, Josyne 4j sedert 02 03 1699 en Catherine YSEBRANT(Zwijndrecht). Voogden: GEERAERT YSEBRANT(broer overledene) en GILLIS VERBEELEN. 16 12 1699.

 

f 78v- CATHARINA STEVENS weduwe en houder  sterfhuis JAN BLENDEMAN; waarvan 3 kinderen: Joannes 19j, Judocus 10j en Gillis BLENDEMAN 4j. Voogden: JAN STEVENS en NICOLAES GREM -BERGHE. 24 04 1700.

 

f 83v- ANDRIES BAUWENS houder sterfhuis MARIE VERGAUWEN(fa Petrus); samen geen kinderen; de overledene was  houder sterfhuis PIETER PAPAERT, waarvan Anneke(Tanneke)PAPAERT. Voogden: ADRIAEN VERGAUWEN(fs Petrus) en FRANCOIS STEENSENS. 08 05 1700.

 

f 91v- JOOS WILSSENS en PIETER PRAET voogden van de minderjarige wees: Pieter WILSSENS, zoon van PIERYNTIEN VAN STICHELEN, overleden 17 04 1700. Ook erfgenaam: voornoemde PIETER PRAET en CHRISTIAEN PRAET, zonen uit 1ste huwelijk van de overledene met PIETER PRAET. De overledene had gerfd van TANNEKEN DE BRUYNE. 05 06 1700.

 

f 96- MARIE DE WOLF(fa Jacques) weduwe en houder sterfhuis FRANS VAN BRUSSEL(fs Andries), overleden Stekene 09 04 1700; samen 5 kinderen: Joannes 16j, Frans 14j, Pieter 5j, Colette 3j en Cornelis VAN BRUSSEL 15m. Voogden: JAN VAN BRUSSEL en ADRIAEN VAN KESBEKE. Zij hadden een lakenwinkel. 14 06 1700.

 

f 104v- JOSYNTIEN VAN PUYVELDE houder sterfhuis PIETER VAN VLIERBERGHE, overleden Stekene; samen 5 kinderen: Marie x GILLIS VAN OOST, Pieter 22j, Dingna 23j, Arnout 16j en Berbele VAN VLIERBERGHE 14j. Voogden: GILLIS VAN OOST en JAN VAN PUYVELDE. Dit sterfhuis erfde van de wees Pieter VAN PUYVELDE, overleden Hulst(NL). 19 06 1700.

 

f 110- MARIE VERWILGHEN weduwe en houder sterfhuis HUYBRECHT VAN GHUYSSE; samen 2 minderjarige kinderen: Frans 3j en Anna Marie VAN GHUYSSE 5m. Voogden: .. en ELIAS VAN PUTTE. De overledene liet 3 vennen achter, waarvan toekomt aan ANDRIES NOENS en de andere helft was van de overledene en zijn zuster CORNELIE VAN GHUYSSE, weduwe JAN DE CLEENE. Houder was voorheen weduwe van PIETER VAN SUVELE. 09 07 1700.

 

f 113- MARIA VAN KESBEKE weduwe en houder sterfhuis JAN DE BLOCK, haar man, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Marie 7,5j, Elisabeth 6j, Colette 4j en Gillis DE BLOCK 2j. Voogden: JAN VAN KESBEKE en MATHIJS DE PAUW. 09 07 1700.

 

f 117- ANNEKE VINCKE (fa Laurentius) houder sterfhuis BARTHOLOMEUS DE CLEENE haar man, overleden  Stekene 16 05 1700; samen 1 kind: Cornelie VINCKE ..m en nog  een ongeboren kind. Voogden: LAUREYS VINCKE en ELIAS VAN PUTTE. 09 07 1700.

 

f 121- ANNEKEN VAN GUYSSE weduwe en houder sterfhuis JAN VAN KESBEKE, overleden en vermoord te Lokeren .. 09 1700; zonder kinderen. Erfgenamen: OLIVIER VAN GOETHEM voor ANDRIES VAN KESBEKE, PASSCHIER VAN KESBEKE, JAN VAN HOYE en LUCAS DHOOGE, als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen gewonnen bij MARGRIET VAN KESBEKE. 26 10 1700.


pagina 65  

f 123- CATHELIJNE DE BRAUWERE(fa Jacques) weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN DUYSSE(fs Andries), overleden Stekene; samen 1 kind: Joannes Baptist 5m. Voogden: PIETER DE DIJCKERE en ADRIAEN DE BRAUWERE. 29 01 1701.

 

f 131v- PIETER DE DIJCKERE en ADRIAEN DE BRAUWERE voogden van de wees van PIETER VAN DUYSSE en CATHARINA DE BRAUWERE, erfgenaam van vollen bedde van JAN VAN DUYSSE(fs Andries), overleden en JAN VAN KEMSEKE x JANNEKEN VAN DUYSSE(fa Andries) over Joos en Andries VAN DUYSSE, minderjarig en alle 3 erfgenamen van halven bedde van JAN VAN DUYSSE. 29 01 1701.

 

f 136- ELISABETH VAN GUYSSE weduwe en houder sterfhuis NICOLAES TERNADT, overleden St Andries(Axel Ambacht); samen 2 kinderen: Anneken 4j en Adriaenken TERNADT 2j. Voogden: ELIAS VAN DE PUTTE (moederszijde) en GILLIS VAN OVERTVELD(vaderszijde, aangesteld vermits de moeder geen vrienden kent van haar man). 12 02 1701.

 

f 139- CATHARINA ACKE weduwe en houder sterfhuis NICOLAES VAN DE VIJVERE, overleden Stekene 06 16 1700; samen 3 kinderen: Marie 14j, Pieternelle 7j en Catharina VAN DE VIJVERE 4j. Voogden: JAN DE LOOSE(vaderszijde) en DOMINICUS ACKE(moederszijde). 26 02 1701.

 

f 143v- PIETER VAN DUSSEL(fs Andries) houder sterfhuis CATHARINA MAES, overleden Stekene 29 03 1701; samen 1 kind: Liviene VAN DUSSEL 2m. Voogden: JAN FRANS MAES en JAN VAN DUSSEL. De overledene had nog 5 kinderen uit haar 1ste huwelijk met CORNELIUS YSEBRANT. Voogden: Sr GEERAERT YSEBRANT en JAN FRANS MAES. Er was land in Vrasene, gerfd door overlijden van haar moeder. De overledene had ook van een hofstede, waarvan de andere helft in het bezit was van JOOS VAN WOLFVE- LAERE x weduwe van CORNELIS NYS(grootvader van de overledene). Verder was er land in Kemzeke, gekocht tijdens haar 1ste huwelijk, van 8 gemeten land met hofstede in Bassevelde en land in Bouchoute. 21 05 1701.

 

f 150- MARYNTIEN MARTENS(fa Philips) Sinaai, houder sterfhuis FRANS VAN LAERE(fs Frans), over leden Stekene 23 06 1701; samen 1 kind: Livien VAN LAERE 18j. Voogden: PIETER CLAEYSSENS en JAN VERTENTEN, materneel. De overledene had nog 1 zoon: Frans VAN LAERE meerderjarig, uit zijn 1ste huwelijk met PIRYNTIEN VAN DAMME. 03 09 1701.

 

f 157v- PIRIENTYN VAN GREMBERGHE houder sterfhuis Mr PIETER VAN BREUSEGHEM, inzijn leven koster van deze parochie, overleden Stekene 11 01 1701; samen 6 kinderen: Marie, Pieternelle, Clara, Coletteken, Josieneken en Pieterken VAN BREUSEGHEM. Voogden: Sr JAN VAN BREUSEGHEM en JOOS VAN GREMBERGHE. 29 10 1701.

 

f 161v- LAURENTIUS VINCKE en ELIAS VAN DE PUTTE als voogden over de 2 wezen van BARTHO -LOMEUS DE CLEENE en ANNEKE VINCKE over goederen gerfd door overlijden van MARIA DE CLEENE, overleden Stekene 01 09 1701. 29 10 1701.

 

f 162v- PIRIENTIEN VERSTEGHEN weduwe en houder sterfhuis JAN DE BLIECK, overleden Stekene 22 09 1701; samen 3 kinderen: Marie 12j, Laureys 11j en Anneken DE BLIECK 5j. Voogden: LAUREYS DE BLIECK en CHRISTOFFEL VERSTEGHEN. 29 10 1701.

 

f 166- LAUREYS VINCKE(fs Gillis en CATHARINA CALLE) houder gebleven MARIE DE POTTERE(fa Petrus en MARIE VAN GEERTSUM), overleden Stekene 16 05 1701, s nachts; zonder enige kinderen samen. JACQUES DE POTTER en PAUWELS THIERENS voogden over de wees: Jan DE POTTER (fs Petrus), broer van de overledene. MARIE VAN GEERTSUM is nu gehuwd met PAUWELS VAN WALLE. Zij bezit hofstede en land in Belsele, de andere helft is van JAN DE POTTER. 26 11 1701.

 

f 168- FRANCOIS VAN OVERLOOP houder sterfhuis JACQUEMIENTJEN BOELE; samen 6 kinderen: Franoise 29j, Anna 24j, Lyviene 22j, Alexander onnozel zijnde 20j, Jacobus 18j en Franois VAN OVERLOOP 11j. Voogden: JACOBUS STURM en CORNELIS VAN GOETHEM(x FRANCOISE BORM). 10 12 1701.

 

f 170- CATHARINA VAN MOORTEL weduwe en houder sterfhuis JAN VAN GHUYSSE, overleden Stekene 28 11 1701; samen 4 kinderen: Marie x PIETER NOENS, Guilliam 17j, Jacquemeijne 14j en Anneken VAN GHUYSSE 6j. Voogden: JAN MARTENS en PIETER NOENS. 04 02 1702.


pagina 66  

f 175v- PIETER DE SMET(fs Gillis) als naastbestaande houder sterfhuis MARIE BONARENS Zele en overleden Stekene 1701. De overledene was houder sterfhuis GILLIS DE SMET(fs Arnault), waarvan 2 kinderen: Joannes Baptist en Margriet DE SMET, halve zuster en broer van voornoemde PIETER DE SMET, zoon uit het 1ste huwelijk van GILLIS DE SMET(fs Arnault). De overledene had nog een zoon: MATHIJS DE COCK, bastaardzoon, geboren voor haar huwelijk, soldaat ten dienste van zijne Koninklijke Ma.. Er was een huisje dat GILLIS DE SMET had gekocht tijden zijn 1ste huwelijk. 18 02 1702.

 

f 178- JOOS FERRERE en GUILLIAM DE PARREY voogden van de enige wees van PHILIPS FERRERE en JOSYNTIEN RAES, beiden kortelings overleden: Pieter FERRERE 5weken. Er was land in St Pauwels, afkomstig van de moeder. 01 04 1702. 

 

f 179- MARGRIET VAN DOORSLAER(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis THOMAS VAN DE PUTTE(fs Jan), overleden Stekene. GILLIS VAN DE PUTTE(fs Jan) en ANDRIES VAN DOORSLAER voogden van de 4 minderjarige wezen van THOMAS VAN DE PUTTE en MARGRIETE VAN DOORSLAER: Pieter 12j, Gillis 9j, Christiaen 6j en Franciscus VAN DE PUTTE 3j. Verder zijn voornoemde GILLIS VAN DE PUTTE(fs Jan) en MARTINUS WEYN voogden over de 2 wezen van THOMAS VAN DE PUTTE en ANNA NAUTS. 15 04 1702.

 

f 184- MARIE THUYSBAERT(fa Laureys) houder sterhuis JACOBUS VAN DE VELDE(fs Jacobus), over -leden  Stekene .. 02 1702; samen 2 kinderen: Mathijs 4j en Laureys VAN DE VELDE 2,5j. 29 04 1702.

 

f 187- ADRIAEN SAMAN(fs Pieter) houder sterfhuis JOSYNTIEN WANTE(fa Jacques), overleden Stekene 23 05 1702. Erfgenamen: JOOS REYN(fs Jan) meerderjarig en gehuwd, JOOS REYN(fs Guilliam) en PIETER WANTE voogden van de 3 minderjarige kinderen van de overledene en haar 1ste man JAN REYN. 20 06 1702.

 

f 192v- PIETER JOFFRA(fs Jans) houder sterfhuis  ANNA CALLE(fa Joos) .JAN JAFFRA en PIETER CALLE voogden over de 3 onbejaarde wezen. 08 07 1702.

 

f 198- LIEVEN DE BLOCK houder sterfhuis LIVIENE DHAEMERS, Wachtebeke en overleden Stekene 25 06 1702; zonder kinderen. Erfgenamen: 1) De wezen van JAN DHAEMERS; 2) MARTINUS, MARIE en CATHARINA DHAEMERS(kinderen van Pieter); 3) JACQUES en MARIE DHAEMERS(kinderen van Lieven) en 4) JAN DHAEMERS(fs Pauwels). Er was een huwelijkscontract, opgemaakt te St Niklaas op 29 12 1686: langst leven, langst gebruik. 02 09 1702.

 

f 202- JANNEKEN DE VLEESCHOUWER(fa Adriaen) Zevegem, houder sterfhuis THOMAES DE GROVE (fs Jan), Wachtebeke en overleden Stekene 12 05 1702; samen 6 kinderen: Jan 22j1m, Marie 21j5m, Judocus 20j11m, Pieter 19j, Elisabeth 17j11m en Anneken DE GROVE 12j 11m, allen geboren Stekene. 02 09 1702.

 

f 204- GEERAERT VAN HECKE houder sterfhuis JANNEKEN ANTHONIS; samen 1 kind: PIETER VAN HECKE 8j. 16 09 1702.

 

f 206- PIETER VYT(fs Jan) houder sterfhuis JANNEKEN DE MUNCK, overleden Stekene 06 08 1702; samen 2 kinderen: Cornelie 3j en Jan VIJDT 9m. Voogden: FRANCHOIS  GEERTS en JAN VIJDT. 16 09 1702.

 

f 207v- ANDRIES BAUWENS(fs Joos) houder sterfhuis ELISABETH SMETS(fa Joos). PIETER BAUWENS (fs Joos) en JOOS SMET(fs Bartholomeus) voogden over de wees: Cathrina BAUWENS. 11 11 1702.

 

f 212- ANDRISIENE VEREECKEN(fa Matheus en JANNEKEN THOEN) houder sterfhuis ADRIAEN BRANT(fs ..), overleden Stekene .. 09 1702 ; samen 1 kind: Andries BRANT een paar jaar. Voogden: ANDRIES HAEGHEMAN en PIETER SAMAN. Bovendien waren er nog 2 kinderen uit zijn huwelijk met TANNEKEN JANSSEN: Gillis en Adriaen BRANT en ook nog  1 kind uit 1ste huwelijk met . : Marten BRANT, dewelke was overleden voor zijn vader; hij liet 1 kind na: Adriaen BRANT. De overledene was voogd over de 2 wezen van GILLIS BRANT. De houder erfde samen met haar broer, die 9 jaar uitlandig is geweest zonder van zich te laten horen, een hofstedeken te Kemzeke. 05 01 1703 .

 

f 216- LAUREYS VINCKE(fs Jan) en PIETER CALLE voogden naast GILLIS VINCKE vader van de overledene en dat over de wees Cornelis VINCKE ten sterfhuize van LAUREYS VINCKE(fs Gillis), overleden Stekene 16 12 1702, zonder kinderen;hij was gehuwd geweest met MARIE DE POTTER(reg 425/f 166/26 11


pagina 67

1701). Er was van een behuisde hofstede in Belsele, afkomstig van MARIE DE POTTER. LAUREYS VINCKE erfde van zijn zuster TANNEKEN VINCKE. 15 01 1703.

 

f 220- TANNEKE NOENS(fa Passchier) weduwe en houder sterfhuis ANDRIES VAN SLIJCKE, overleden Stekene 29 12 1702; samen 1 kind: Pieter VAN SLIJCKE 1j2m. De overledene was voorheen houder sterfhuis MARGRIETE SCHELLEBROCHT, waarvan 1 kind: 11j en ook houder sterfhuis CATHELIJNE, waarvan 1 kind meerderjarig. Ondertekend: JANNEKEN NOENS en JAN NAUTS(fs Joos). 06 02 1703.

 

f 223v- JACQUES DE BRAUWERE(fs Adriaen) houder sterfhuis JOSYNTIEN DE PRAETERE(fa Joos), zijn huisvrouw, overleden Stekene 05 01 1703; samen 2 kinderen: Balthazar 7j en Frans 4j2m. Voogden: LAUREYS DE PRAETERE, materneel en PIETER DE BRAUWERE(fs Adriaen, paterneel. 02 02 1703.

 

f 230- MARIJN DE CONINCK als voogd en ANTHONIUS VAN IMPE als houder sterfhuis TANNEKEN DE CALUWE, zijn huisvrouw; samen 5 kinderen, over goederen gerfd door overlijden van PIETER DE CALUWE, oom. 20 02 1703.

 

f 231v- LAUREYS THUYSBAERT(fs Matheus) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Joos) voogden over de wees Joanna Cornelie VAN GOETHEM, dochter van BEERNAERT VAN GOETHEM en CORNELIE THUYS -BAERT(+), over goederen gerfd door overlijden van TANNEKEN THUYSBAERT, overleden Stekene 31 12 1702, tante van de wees. 06 03 1703.

 

f 232v- ANTHONIS VAN GOETHEM(fs Frans) houder sterfhuis LIVIENE VAN GOETHEM(fa Frans en JANNEKEN CORNEEL, fa Abraham), overleden Stekene 15 01 1703; samen 2 kinderen: Janneken 23m en Frans 2 m. Voogden: PIETER VAN GOETHEM(fs Frans) en FRANS VAN GOETHEM(vader van de overledene).  27 03 1703.

 

f 237v- JANNEKEN DE BLOCK weduwe en houder sterfhuis JAN DE WITTE, haar man, voor haar kinderen: Cathaelijne en Josyne DE WITTE over goederen gerfd door overlijden van MATHIJS DE WITTE, overleden Stekene; zonder kinderen, oom van de wezen. Voogden: PAESSCHIER DE BLOCK en CHRISTIAEN VAN OVERLOOP. 27 03 1703.

 

f 238v- Mr THOMAES ANTHONIE houder sterfhuis Joffr JOANNA VERMEULEN, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Leopoldus 13j, Joannes 10j, Ludovicus 5j en Catharina ANTHONIE 8j. Voogden: JAN VERMEULEN(fs Jan) en JOANNES BAPTIST VAN DEN BERGHE. 27 03 1703.

 

f 242- JOOSYNE VERLEE(fa Matheus) weduwe en houder sterfhuis JOOS VAN STAPPEN, overleden Stekene 02 02 1703; samen 2 kinderen: Pieter 20j en Marie VAN STAPPEN 14j. Voogden: JOOS ROTTHIER en CHRISTIAEN CLEMENT. Ze hadden een kleermakerswinkel. 14 04 1703.

 

f 245v- PIETER VAN PUYVELDE en MARCUS VERCAMMEN voogden van de 5 minderjarige kinderen van JANNEKEN DE VLEESCHOUWER, overleden Stekene, weduwe THOMAES DE GROVE, ook overleden Stekene(stvg reg 425 f202), waarvan 6 kinderen: Marie x PIETER VAN PUYVELDE, Jan 23j, Judocus 22j, Elisabeth, Pieter en Anneken DE GROVE. Er was een kous- en lijnwaadwinkel. 28 04 1703.

 

f 247- CATHELIJNE PRAET(fa Pieter) houder sterfhuis LAUREYS DE PRAETERE(fs Joos), overleden Stekene 10 03 1703; samen 4 kinderen: Joos 7j, Pauwels 5j6m, Jacques 3j8m en Pieter DE PRAETERE 7 uren bij het overlijden van zijn vader. Voogden: JOOS PRAET en JAN DE PRAETERE. 28 04 1703.

 

f 250- MAGDALENA VAN OVERLOOP(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JOOS VAN GHEEME, haar man, overleden Stekene 16 08 1703; samen 3 kinderen: Margriete 18j, Jan 17j en Elisabeth VAN GHEEME 13j. Voogden:GILLIS VAN OVERLOOP(fs Jan) en JAN VAN GHEEME. Van deze kinderen is Margriet overleden na de dood van haar vader. 18 09 1703.

 

f 251v- JOOS REYN(fs Jan) en PIETER WANTE voogden van de 2 wezen van JAN REYN(fs Guillielmus) en JOSYNE WANTE(fa Jacques), beiden overleden, over goederen gerfd door overlijden JOOS REYN(fs Guilliaem). Ookerfgenaam JOOS REYN(fs Jan), hun broer en voogd. 16 10 1703.

 

f 252- LIVYNE DE SMET(fa jan) houder sterfhuis JACQUES ARENS(fs Jan), overleden Stekene 11 08 1703; samen 9 kinderen: Janneken 29j, Anna 28j, Marie 27j, Cathelijne 25j, Adriaen 23j, Jacques 22j, Dirick 19j8m,


pagina 68

 Joosyne 17j en Jan ARENTS14j. Voogden: ADRIAEN DE SMET en ADRIAEN ARENTS. Er was een schoenmakerswinkel. 04 09 1703.

 

f 254- ANTHONE ENGHELS houder sterfhuis AMELBERGA STAES, overleden. Voogden:GILLIS STAES en JAN ENGHELS.28 04 1703.

 

f 256- PAUWELS HEEMAN(fs Jan) houder sterfhuis AMELKEN VERTENTEN(fa Pieter) Lokeren en overleden Stekene 18 01 1703; samen 3 kinderen: Pieter 22j10m, Jan 19j en Janneken HEEMAN 17j. Voogden: PIETER VERTENTEN en PAULUS HEEMAN(fs Pieter). 28 04 1703.

 

f 258v- PIETER VAN DE POELE(fs Joos) houder sterfhuis ., zijn huisvrouw, Kemzeke en overleden Stekene; samen 3 kinderen: Jan 16j6m, Andries 13j11m18d en Elisabeth 7j8m. Voogden: MATHIJS VAN DE POELE en OLIVIER VAN VLIERBERGHE. Land in St Pauwels. 12 05 1703.

 

f 261v- MARIE STEVENS(fa Laureys) weduwe en houder sterfhuis FRANS CORNELIS(fs Frans), overleden Stekene ; samen 1 kind: Marie CORNELIS 17j. Voogden: LAUREYS STEVENS en PAESSCHIER VAN MEESSCHE. Er was een hofstede in Sinaai. 02 06 1703.

 

f 265- JOOSYNE DE BLOCK(fa Mathijs) weduwe en houder sterfhuis PIETER PARREMAN(fs Pieter), haar man, overleden Stekene 26 04 1703; samen 3 kinderen: Anna 5j, Elisabeth 2j10m en Janneken PARREMAN 7m. Voogden: PIETER DE BLOCK(fs Mathijs) en ADRIAEN RIJCKAERT. 11 06 1703.

 

f 266v- PIETER DE KEERSGIETER(fs Gillis) houder sterfhuis PIETERNELLE BORM(fa ..), overleden Stekene 21 03 1703; samen 3 kinderen: Pieternelle 5j5m, Josyntien 3j2m en Petrus DE KEERSGIETER 4w. Zij had nog 2 kinderen uit haar huwelijk met OLIVIER VERBRAKEN: Anneken en Marie VERBRAKEN. Deze OLIVIER VERBRAKEN had ook kinderen uit zijn 1ste huwelijk met CATHELIJNE BAERT. Voogden: ANDRIES HOOFTSTADT, MICHIEL BORM en JAN STURM(fs Andries). 19 06 1703.

 

f 268- GILLIS VINCKE(fs Laureys) en JAN JANSSENS voogden over de 4 minderjarige wezen van LAUREYS VINCKE(fs Jan), overleden  Stekene 09 03 1703 en MAEYKE VAN OVERLOOP(fa Michiel). De wezen: Jan 22j, Laureys, Marie en Josiene VINCKE. JAN JANSSEN x ANNA VINCKE. 19 06 1703.

 

f 271- JAN INGHELS(fs Anthonis) Daknam, houder sterfhuis MARIE DE BRAUWERE(fa Pieter), overleden Stekene 1703; samen 3 kinderen: Petronelle 22j, Marijn 20j en Pieter INGHELS 16j. Voogden: GILLIS INGHELS en JACQUES DE BRAUWERE. 04 09 1703.

 

f 274- ANNA VAN OSSELAER houder sterfhuis GILLIS WINDEY, overleden Stekene .. 06 1703; samen 4 kinderen: Pieter 8j, Catharina 7j, Pauwels 4j en Judocus WINDEY 2j. Voogden: MARTINUS VERMEIRE en JAN DE BRUYNE. Er was van een behuisde hofstede, waarvan de andere helft toebehoorde aan JOOS VAN GREMBERGHE, waarvan 1/8 toekwam aan de erfgenamen van ANDRIES DE BOCK. Er was ook land in Kemzeke en er was van een stuk land in Kemzeke, waarvan de andere helft behoorde aan GILLIS DE COCK. 04 09 1703.

 

f 278v- JACOBUS VAN RUMST houder sterfhuis CATHELIJNE VAN OVERLOOP; samen 5 kinderen: Elisabeth 20j, Jacobus 17j, Marie 14j, Cornelis 8j en Judocus VAN RUMST 6j. Voogden: SIMON VAN OVERLOOP EN GILLIS VAN RUMST. 16 10 1703.

 

f 282- GILLIS STOBBELAIR en JUDOCUS STOBBELAIR voogden over de wezen van PIETER STOBBELAIR, overleden Stekene 17 07 1703 en zijn huisvrouw CATHARINA BAERT, overleden Stekene 27 09 1703, waarvan 5 kinderen: Judocus 25j op 18 10 1704, Anneken 16j op 12 01 1704, Marie 13j op 02 04 1704 en Jenno STOBBELAER 10j. 16 10 1703.

 

f 284- ANDRIES THUYSBAERT weduwnaar en houder sterfhuis ANNA VAN DE POELE, overleden Stekene 13 08 1703; samen 6 kinderen: Petronelle Rosa 16j, Cornelie 14j, Joanna 12j, Elisabeth 8j, Joosyne Marie 5j en Andries THUYSBAERT 2j. Voogd: JAN VAN DE POELE. Er was land in Sinaai en Belsele. 16 10 1703.

 

f 289v- ANDRIES THUYSBAERT voor zijn zijn 6 kinderen, over goederen gerfd door overlijden van PETRONELLA ZAMAN, grootmoeder van de wezen. Er was land in Sinaai en Belsele.


pagina 69  

f 290v- JOOS PRAET(fs Pieter) en JAN DE PRAETERE(fs Joos) voogden van de 3 weeskinderen van LAUREYS DE PRAETERE(fs Joos) (stvg reg 425 f247) en CATHARINA PRAET(fa Pieter), overleden Stekene 1703. 16 10 1703.

 

f 292- OLIVIER VAN GOETHEM(fs Marcus) en LAUREYS DE BLIECK voogden over de wezen van CORNELIS VAN GOETHEM(fs Marcus) en FRANCISCA BORM(fa Andries), dewelke beiden kort na elkaar zijn overleden. CORNELIUS VAN GOETHEM is geschoten geweest door de vijand en zo dat de dood erop volgde; hij is overleden in St Andries. Er waren 4 kinderen: Jacquemijntien 14j, Pieternelle 11j, Marie 8j en Laurentien VAN GOETHEM 5j. 16 10 1703.

 

f 294- MARIE NOEY weduwe en houder sterfhuis JAN VAN PUYVELDE(fs Jan), haar man, overleden Stekene 26 08 1703; samen 5 kinderen en een nog ongeboren kind: Laureys 21j, Heyndrick 18j, Marie 15j, Elisabeth 13j en Pieternelle VAN PUYVELDE 4j. Voogden: JOOS VAN PUYVELDE en HEYNDRICK STROBBE(fs Pieter). 30 10 1703.

 

f 297- GILLIS VAN GOETHEM(fs Alexander) en PAUWELS OVERTVELD voogden over de enige wees van CORNELIS VAN GOETHEM(fs Alexander) en TANNEKEN VERMEIRE: Claeysientien VAN GOETHEM over goederen gerfd door overlijden van ANNA COLE, overleden .. .. 1703, begijn geweest in het Groot Begijnhof te Gent, paternele tante. 30 10 1703.

 

f 298v- GILLIS VAN GOETHEM(fs Alexander) en FRANS DE WITTE(fs Frans) voogden van de onozele CATHELIJNE VAN GOETHEM(fa Alexander) over goederen gerfd door overlijden van ANNA COLE, overleden 1703, begijn, tante. 30 10 1703.

 

f 300- FRANS VAN OVERLOOP(fs Petrus) gehuwd geweest met PETRONELLA RUYNS saliger;geen kinderen samen; bekend is dat voornoemde FRANS VAN OVERLOOP nog 1 zuster heeft die nog in leven is. Voogden: PIETER TRUYMAN en CHRISTOFFEL VERSTEGHEN. 30 10 1703.

 

f 302- ADRIAEN ZAMAN(fs Adriaen) en ADRIAEN ZAMAN(fs Pieter) voogden van de 4 wezen van PIETER ZAMAN(fs Adriaen) en MAEYKEN BRYS over goederen ge rfd door overlijden van ANDRIES ZAMAN, jongman. Land in St Pauwels. 13 11 1703.

 

f 303- JOOS VAN LOOCKEREN en JAN VAN GHIJSELE voogden van de 2 wezen van JAN STOBBE LAIRE(fs Arnault) en JACQUEMIJNTIEN SUVELE, overleden Stekene 1703: Jan en Adriaen DE STOBBE -LAIRE. 13 11 1703.

 

f 304- CHRISTIAEN VAN OVERLOOP vader en voogd van zijn weeskind gewonnen bij CATHELIJNE CANNEKENS(fa Petrus) over gronden gerfd door de wees met het overlijden van de grootmoeder:JANNEKE VERLEE, overleden Stekene .. .. 1703; zonder enige andere erfgenamen te hebben achtergelaten. Voogden: GILLIS VERLEE en ADRIAEN VAN GAEVER. 15 12 1703.

 

f 307v- LAUREYS BAECKE houder sterfhuis MARIE VAN LAERE(fa Gaspar), zijn huisvrouw, overleden Stekene; samen 5 kinderen: Janneken 19j, Jacobus 13j, Judocus 6j, Anna 4j en Marie BAECKE 2j. Voogden: JOOS VAN POTTELBERGHE en JACOBUS VAN GOETHEM. Land in Kemzeke. 12 01 1704.

 

f 314- Joffr CHARLOTTE FRANCHOISE DE MEULENAERE houder sterfhuis DHeer ADRIANUS MERESONE; samen 3 kinderen: Trese 11j, Jaspaert 9j en Jan Frans MERESONE 5j. Voogden: Sr PIETER DAVID DE MEULENAERE en PIETER BAERT. Land in St Jansteen, Ferdinanduspolder, St Pauwels en Kemzeke. De overledene verkocht tijdens zijn huwelijk een deel van een behuisde hofstede in de parochie van Eenamen in het land van Aalst. 12 01 1704.

 

f 317- MARIE VAN GOETHEM houder sterfhuis CORNELIS MELS(fs..),haar man,overleden Stekene 23 10 1703;samen 3 kinderen:Jan 9j,Pieter 7j en Josyne MELS 5j.Voogden:JAN MELS en PIETER VAN GOETHEM . 12 01 1704 .

 

f 320- JANNEKEN GYS houder sterfhuis ANTHONE VERMEIRE; samen 2 kinderen: Adriaen 10j en Elisabeth VERMEIRE 8j. Voogden: ADRIAEN VERMEIRE en PIETER GYS. Houder bezat 1/12 deel van een behuisde hofstee in St Pauwels. 23 02 1704.


pagina 70

f 323v- FRANS MAES(fs Joos) houder sterfhuis MARIE VAN GOETHEM, zijn huisvrouw, overleden Stekene;  samen 2 kinderen: Catharina 13j en Jacobus MAES 12j. Voogden: JACOBUS VAN GOETHEM en JAN MAES. 26 01 1704.

 

f 326- JAN NAUTS(fs Joos) en VICENT DE GHEETERE voogden van de wees van JANNEKEN NOENS, overleden Stekene .. 12 1703 en ANDRIES VAN SLIJCKE: Pieter VAN SLIJCKE 2j2m op de dag van moeders overlijden. 26 01 1704.

 

f 329- MARIE VAN MEELE(fa Jan) houder sterfhuis PIETER ARTIENS(fs Adriaen), haar man, overleden Stekene 03 10 1703; samen 3 kinderen: Amelken 5j, Anne 4j en Pieter ARTIENS. De overledene had nog 3 kinderen uit zijn huwelijk met JANNEKEN DE CORTE: Jan 17j, Marie 14j en Livyne ARTIENS 12j. Voogden over de 3 jongste wezen: JAN ARTIENS en BAUDEWIJN VAN OVERLOOP(fs Pieter) en over de 3 oudste wezen: JAN ARTIENS en REGIAEN VAN MEELE. Er was stuk land, waarvan de andere helft toehoorde aan de wees van ANTHONE VAN GOETHEM. 09 02 1704.

 

f 332- CATHARINA BORM houder sterfhuis OLIVIER VAN GOETHEM(fs Joos), overleden Stekene 26 12 1703; samen 1 kind: Judocus VAN GOETHEM 3j. Voogden: PETRUS VAN GOETHEM(fs Joos) en JAN VAN BUNDER.

 

f 333- JAN MICHIELSEN sterfhuis ANNA VAN OVERLOOP; geen kinderen samen. De echtgenoten hadden  een contract, langst leven, langst gebruik, opgemaakt door notaris VAN LOO op 21 01 1696(get: PIETER DE SMEYT en JAN MARTENS(fs Andries)). Erfgenamen: GILEYN VAN OVERLOOP over zijn zelve en als voogd  over de wees van GUILLIAM VAN MORLEGHEM gewonnen bij AMELKEN VAN OVERLOOP. Houder was voorheen gehuwd met ., waarvan kinderen. Houder had een zuster PETRONELLA MICHIELSEN(+). 08 03 1704.

 

f 336v- GILLIS VINCKE(fs Laureys) houder sterfhuis MARIE VAN DEN BROUCKE, zijn huisvrouw, over -leden Stekene 17 .. .; samen 1 kind: Laureys VINCKE 2j. Voogden: ADRIAEN VAN DE BROUCKE en GILLIS VINCKE. 08 03 1704.

 

f341v- CATHELIJNE VINCKE houder sterfhuis PETRUS DE BOCK, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Cornelie 20j, Joannes 17j, Laureys 14j en Catharina VINCKE  11j. Voogden: JAN STOBBELAERE en GILLIS VINCKE. Deze staat handelt ook over goederen gerfd door overlijden van JAN DE BOCK,overleden kort na zijn broer PETRUS te Stekene op 09 01 1704, oom. 08 03 1704.

 

f 348- Sr JAN PUYLAERT houder sterfhuis JOSINE VAN DE VELDE, overleden Stekene 29 12 1703; samen 3 kinderen: Joannes Baptist 7j, Pieter 6j en Eugenius Maximilianus PUYLAERT 2j. Voogden: LAUREYS THUYSBAERT en BAUDEWIJN PUYLAERT. 08 03 1704.

 

f 357- MATHIJS VAN BUYNDER houder sterfhuis TANNEKE BUERMAN, overleden Stekene; samen 1 kind: Mathijs VAN BUNDEREN. Voogden: ADRIAEN BUERMAN en SIMOEN VAN BUNDEREN. 22 03 1704.

 

f 362- LUCAS PAUWELS en VALENTIJN DHEYNE voogden over de wezen van CORNELIS PAUWELS en JOSYNTIEN CONINCKX: Lucas 4j en Jan PAUWELS 1,5j. 22 03 1704.

 

f 363- BARTHOLOMEUS BORM houder sterfhuis MARIE VAN GOETHEM, overleden Stekene 23 12 1703; samen 4 kinderen: MATHIJS 6j, Pieter 5j, Elisabeth 3j en Liviene BORM 1j. Voogden: PIETER VAN GOETHEM en JAN BORM. 05 04 1704.

 

f 366- ANNA DE CRANE houder sterfhuis FRANCHOIS VAN GOETHEM(fs Frans), overleden Stekene .. 04 1704; samen 4 kinderen: Franois 10j, Elisabeth 6j, Jan 4j en Anneken VAN GOETHEM 2j. Voogden: JACO -BUS VAN GOETHEM(fs Gillis) en ADRIAEN DE CRAENE. ANTHONE VAN GOETHEM, ABRAHAM CORNEEL en PIETER VAN GOETHEM(fs Frans), vader en voogden van de wees van ANTHON VAN GOETHEM en LIVIENE VAN GOETHEM, die ook dochter was van FRANS VAN GOETHEM en JANNEKEN CORNEEL: Franoise en Franois VAN GOETHEM. 05 04 1704.

 

f 369- Jofr JACQUEMIJNE ROELANTS weduwe en houder sterfhuis PIETER BLOCQUEAU, overleden Stekene 27 01 1704; samen 9 kindeen: Franchoise 43j, Carolus 41j, Frans 39j, Marie 35j, Dorothea 29j,Pieternelle 24j,


pagina 71

 Joosephus 23j en Isabelle BLOCQUEAU20j. Voogden: JAN REYNAERT en ALEXANDER VAN OVERTVELT. 19 04 1704.

 

f 378- TANNEKE DE BOCK houder sterfhuis LAUREYS VAN OVERLOOP overleden binnen de parochie van Stekene; samen 6 kinderen: Pieter 18j, Michiel 16j, Baudewijn 13j, Joos 10j, Anneke 8j en Cornelis VAN OVERLOOP 2j. Voogden: BAUDEWIJN VAN OVERLOOP en CORNELIS NONNEMAN. 02 05 1704.

 

f 382- ADRIAEN DE RAET houder sterfhuis JANNEKEN VAN RUMST, overleden Stekene 08 03 1704; samen 1 kind: Catharina DE RAET 6j. De overledene had nog 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk met DANEEL DE POORTERE: Pieter en Marie DE POORTERE. Voogden: JAN BOGAERT, GILLIS VAN RUMST en PIETER SELIS. 02 05 1704.

 

f 384- PIETER SAMAN houder sterfhuis CATHARNA VAN DE VELDE, overleden Stekene .. 05 1703; samen 2 kinderen: Cornelie 8j en Joos SAMAN 6j. Voogden: SIMOEN VAN BUNDER en JACQUES SAMAN. 17 05 1704.

 

f 385- JACQUEMYNTJEN DHANIS weduwe en houder sterfhuis GILLIS VAN DE VELDE, overleden Stekene .. .. 1704; samen 6 kinderen: Jan 25j, Pieter 20j, Cornelis 16j, Josyne 14j, Laureys 11j en Elisabeth VAN DE VELDE 9j. Voogden: JOOS SCHUERMAN en MARIJN DHANIS. Land in Kemzeke. 17 05 1704.

 

f 387- PAUWELS VAN MEESSCHE(fs Geeraert) houder sterfhuis JOSYNE DE VOS, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. .. 1704; samen 2 kinderen: Jan 5j en Laureys VAN MEESCHE 2j. Voogden: PIETER BRANT en PASCHIER VAN MEESCHE. 17 05 1704.

 

f 388v- JAN DE JONGHE houder sterfhuis MARIE DE BOCK(fa Segher), overleden Stekene 21 10 1703; samen 4 kinderen: Jacobus 20j, Joosyne 16j, Pauwels 11j en Gillis DE JONGHE 7j. Voogden: ANDRIES VAN KEMSEKE en PIETER DE JONGHE. De overledene erfde van JACQUES DE BOCK 1/24 deel, nu nog in het bezit van de weduwe: ANNA PIESSENS(contract langst levende). De overledene bezat ook 1 deel van een behuisde hofstede in St Niklaas, samen met haar broers en zusters. Er was een winkel. De houder erfde 1/8 deel van land in de Ferdinanduspolder samen met JAN ROOSE, PIETER VAN GOETHEM(fs Frans) en ALEXAN -DER VAN OVERTVELT. Er was ook land in Kruibeke. 17 05 1704.

 

f 391- CHAREL VAN DE POELE houder sterfhuis ANNA AUDENAERT, overleden Stekene 28 09 1703; samen 4 kinderen: Joosyne 24j, Pieter 16j, Catharina 14j en Franciscus VAN DE POELE 13j. Voogden: JAN AUDENAERT en ERASMUS VOET. 31 051704.

 

f 392v- JACQUES SAMAN,GILLIS DE GRAVE en MATHEUS VEREECKEN voogden van de wezen van GEERAERT VAN HECKE en LAURENTIA DE GRAVE en over de wezen van GEERAERT VAN HECKE en JANNEKEN ANTHONIS: Marie, Cornelie, Laureys en Pieter VAN HECKE 10j. 31 05 1704.

 

f 394- JAN SAMAN en FRANCOIS VAN OVERLOOP voogden over de wezen van PIETER DURINCK gewonnen bij ANNEKE BOELE overleden te Stekene 03 04 1704: Josyne 20j, Gillis en Janneken DURINCK x JOOS WILSSEN. 31 05 1704.

 

f 396v- GILLIS RUYTHOORENS en JAN DE VLIEGHER voogden van de wezen van BALTHAZAR RUYTHOORENS en PAESSCHIJNE DE DIJCKERE, beiden overleden Stekene 20 en 23 03 1704; samen 2 kinderen: Joosyne 15j en Anneken RUYTHOORENS 7j. Er was een behuisde hofstede in St Niklaas, waarvan de rente was ten laste van de weduwe van JAN RUYTHOORENS. Er was deel van land gelegen in Sententelis in het land van Aalst. 14 06 1704.

 

f 401- JOOS VAN DE POELE houder sterfhuis CATHELIJNE BEKAERTS, overleden Stekene 26 03 1703; samen 1 kind: Josyntien VAN DE POELE 20j. Voogden: PIETER STEVENS en PIETER VAN DE POELE(fs Joos). De houder was 3 keer gehuwd, waaruit telkens kinderen. 14 06 1704.

 

f 404- MARGRIETE MELS weduwe en houder sterfhuis JOOS BORM(fs Cornelis), overleden Stekene 23 04 1704; samen 4 kinderen: Jacobus 17j, Jan 15j, Anneken 10j en Cornelis BORM 7j. Voogden: JAN BORM(fs Petrus Cornelis) en JAN VAEREWIJCK. Er was behuisde hofstede, waarvan de andere helft toebehhorde aan PIETER BORM(fs Jacques). 08 07 1704.


pagina 72  

f 407- CORNELIA MUYSAERT weduwe en houder sterfhuis FRANCHOIS GEERINCKX; samen 7 kinderen: Cornelia 17j, Judocus 16j, Laureys 13j, Joannes 11j, Adriaen 10j, Franchois 7j en Pieter GEERINCKX 2j. Voogden: JACQUES GEERINCKX en PIETER GODDEFROY. De overledene had nog een dochter: Marie GEERINCKX uit zijn 1ste huwelijk met MARIE MAES. Voogden: JACQUES GEERINCKX en ADRIAEN MAES. Er was land in Kemzeke. 08 071704.

 

f 412v- ANTHONETTE INGHELS weduwe en houder sterfhuis CORNELIS NOENS, overleden Stekene .. 07 1703; samen 2 kinderen: Jan 7j en Dirick NOENS 3j. Voogden: JAN NOENS en JAN STEVENS. De overledene was voorheen gehuwd met ELISABETH VAN REMOORTERE, waarvan 1 kind. 08 07 1704.

 

f 415- JUDOCUS TRUYMAN houder sterfhuis JOSYNE SLICKX, overleden Stekene 19 04 1704; samen 1 kind: Marie Janno TRUYMAN 4j. Voogden: ABRAHAM CORNEEL en CHARLES SELICKX. 08 07 1704.

 

f 417v- ELISABETH TRUYMAN houder sterfhuis PIETER VAN HECKE, overleden Stekene 30 05 1704; samen 8 kinderen: Franchois 21j, Andries 19, Jan 17, Catharina 15j, Marie 13j, Caroline 11j, Liviene 4j en Christiaen 1j. Voogden: PAUWELS VAN MEESSCHE en ABRAHAM CORNEEL. Er was 1 venne onverdeeld met PAULUS VAN MEESSCHE. 03 09 1704.

 

 

REGISTER 426

============

1704 - 1707

 

 

f 2- ANNA BORM houder sterhuis JAN VAN BUYNDER; samen 5 kinderen: Marie 11j, Laureys 10j, Catharina 8j, Amelken en Josyne VAN BUNDEREN 6j en een nog ongeboren kind. Voogden: SIMOEN VAN BUNDE - REN en LAUREYS VAN PUYVELDE. 20 09 1704.

 

f 6- PASCHIER DE BLOCK en JAN MARTENS(fs Andries) voogden van de wezen van wijlen JAN DE BLOCK, overleden Stekene .. .. 1704 en AMELKEN MARTENS, achterlatend 4 kinderen: Anna 23j, Jan 22j, Passchier 20j en Pieter DE BLOCK 18j. 18 10 1704.

 

f 8v- AMELBERGA MEUL weduwe en houder sterfhuis GILLIS FRANS VAN PUYVELDE, overleden Stekene 28 03 1704. Er was een huwelijkscontract(langst leven, langst gebruik) opgemaakt door CHARLES BERTHAUT op 17 06 1694. Erfgenamen: PIETER VAN PUYVELDE en GILLIS CLINCKAERT x FRANCHOISE VAN PUYVELDE. 08 11 1704.

 

f 15v- MARIE ALONSE houder sterfhuis PIETER NOE, overleden Stekene, dewelke heeft achtergelaten 1 kind: Janno NOE 18j, verwekt bij JACQUEMIJNTJE VAN PUTTE. Voogden: ANDRIES VAN PUTTE en MATHIJS BORM. 13 12 1704.

 

f 18- MARIE VAN GOETHEM houder sterfhuis CORNELIS MELS voor haar 3 kinderen over goederen gerfd door overlijden van JAN MELS te Stekene. Voogden: JAN VAEREWIJCK en PETRUS VAN GOETHEM(fs Bartholomeus). 31 01 1705.

 

f 19- JAN VIJDT(fs Jan) houder sterfhuis CLARA LATINELLE, zijn huisvrouw, overleden Stekene 21 12 1704; samen 1 kind: Pieter VIJDT 8j. Voogden: PIETER LATINELLE en PIETER VIJDT. 31 01 1705.

 

f 21- MARIE PARMA houder sterfhuis PETRUS VAN DE VELDE, overleden Stekene 02 11 1704; samen 5 kinderen: Pieternelle 18j, Elisabeth 16j, Gillis 12j, Marie 6j en Pieter VAN DE VELDE 1j. Voogden: JAN VAN DE VELDE en PIETER PARMA. 31 01 1705.

 

f 26v- TANNEKEN DE BLOCK weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN DE COCK, overleden Stekene 07 12 1704; samen 4 kinderen: Pieter 14j, Josyne 12j, Marie 10j en Elisabeth  DE COCK 6j. Voogden: JOOS DE COCK en PIETER DE BLOCK. 14 02 1705.

 

f 28v- COLETTE DE WOLF houder sterfhuis ANDRIES VAN KESBEKE, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Marie 19j, Adriaen 9j, Josyne 6j en Valentijn VAN KESBEKE 3j. Voogden: PASSCHIER VAN KESBEKE en VALENTIJN CALLE. 14 02 1705.


pagina 73  

f 33- JACQUES SAMAN houder sterfhuis MARIE BOGAERT, overleden Stekene 01 10 1704; samen 4 kinderen: Amelken 10j, Cornelie 8j, Marie 6j en Dirick SAMAN 3j. Voogden: PIETER BOGAERT en JACQUES WILSENS. 14 02 1705.

 

f 36v- CATHELIJNE DE BUYSSCHERE weduwe en houder sterfhuis GUILLIAM VAN OVERLOOP, overleden Stekene 18 01 1705; samen 1 kind: Petrus VAN OVERLOOP 17m. Voogden: CORNELIUS VAN DAELE en ANDREAS DE BUYSSCHERE. 28 03 1705.

 

f 39- JOANNES NOENS houder sterfhuis BARBARA COLMANS, overleden Stekene .. 02 1705; samen 3 kinderen: Jan 10j, Catharina 6j en Joanna NOENS 3j. Voogden: PETRUS DE BLOCK(fs Mathijs) en DIRICK STROBBE. 28 03 1705.

 

f 42v- CORNELIA MUYSERT weduwe en houder sterfhuis FRANS GEERINCX en nu gehuwd met JOOS PRAET.  Zij had samen met FANS GEERINCX 7 kinderen: Cornelia 17j, Judocus 16j, Laureys 13j, Joannes 11j, Adriaen 10j, Frans 7j en Pieter GEERINCX 2j. Voogden: JACQUES GEERINCX en PETRUS GODDEFROY. Ook ADRIAEN MAES als voogd over de wees Joanna Maria GEERINCX dochter van FRANS en MARIA MAES. Verder gaat deze staat over goederen gerfd door overlijden van Sr JAN MUYSAERT, oom van de wezen. 15 04 1705.

 

f 44- JAN VAN GOETHEM(fs Gillis de jonge) en GILLIS DE SCHEPPERE voogden van de wezen van JAN THUYSBAERT(fs Mathijs) en CATHARINA VAN GOETHEM: Gillis en Catharina THUYSBAERT over goederen gerfd door overlijden van JOSYNE THUYSBAERT, halve zuster van de wezen. 28 03 1705.

 

f 45v- CATHARINA VAN MERE weduwe en houder sterfhuis PIETER DE SMET(fs Gillis Marichal), overleden Stekene .. 02 1705; samen 2 kinderen: Adriaen 3j en Pieter DE SMET 15m. Voogden: ADRIAEN DE SMET en JAN GEUBELS. ADRIAEN PIESSENS en ADRIAEN DE SMET voogden  over de 6 minderjarige wezen van de overledene en MAGDALENA PIESSENS: Anne 21j, Gillis 18j, Catharina 16j, Jan 14j, Amelke 12j en Gelinus DE SMET 10j. 15 04 1705.

 

f 49v- GILLIS DE BRAUWER(fs Jacob) houder sterfhuis DIGNA DE SMET, zijn overleden huisvrouw; samen 2 kinderen: Jacobus 4j en Petrus DE BRAUWER 1j. Voogden: ADRIAEN DE BRAUWER en MATHIJS VAN DE POELE.

 

f 60- CHRISTIAEN VAN OVERLOOP houder sterfhuis ELISABETH DE WITTE(fa Jans), overleden Stekene 23 02 1705; samen 3 kinderen: Janneke 7j15d, Frans 4j en Marie VAN OVERLOOP lichtmisse gepasseerd 1j . Voogden: ADRIAEN VAN GAEVER en FRANS DE WITTE. 25 04 1705.

 

f 66v- PETRUS CALLE houder sterfhuis ANNA DE SMET, zijn overleden huisvrouw; samen 1 kind: Anna Marie CALLE 5j. Voogden: CORNELIS CALLE en ADRIAEN DE SMET. 09 05 1705.

 

f 70- CORNELIS WUYTACK houder sterfhuis JOSYNE BORMS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 28 02 1705; samen 2 kuinderen: Petrus 5j en Jan WUYTACK 3j. Voogden: JAN BORMS en JAN BLENDEMAN. 09 05 1705.

 

f 74v- LAUREYS THUYSBAERT(fs Laureys) houder sterfhuis ELSABETH CALLE, overleden Stekene 08 05 1704; samen 8 kinderen: Marie x FRANS MARTENS, Jacobus 27j, Joos 24j9m, Andrisiene20j, Anna 18j, Margriet 14j, Elisabeth 11j en Anthonette 7j. Voogden: FRANS MARTENS(schoonzoon) en JACOBUS THUYSBAERT (zoon). 09 05 1705.

 

f 87v- Peter SCHERIS en CHRISTOFFEL VERSTEGHEN voogden van de 3 minderjarige wezen van JAN DE BLIECK ten sterfhuize van PIRYNTJEN VERSTEGHEN, laatst gehuwd met FRANS VAN OVERLOOP(fs Petrus), zonder enig kind. 09 05 1705.

 

f 89- JOOSYNE SCHUERMAN weduwe en houder sterfhuis JAN VAN VLIERBERGHE, haar man, overleden Stekene; samen 6 kinderen: Joos 17j, Anna 15j, Amelberghe 13j, Monica 11j, Jan 9j en Cornelis VAN VLIERBERGHE 7j. Voogden: PIETER MEYERS en CORNEEL SCHUERMAN. Land in Kemzeke en St Pauwels. 09 05 1705.


pagina 74  

f 93v- LAUREYNTIEN VAN HECKE(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis GILLIS VINCKE, haar overleden man; samen 1 kind: Jan VINCKE 6j. Voogden: GILLIS VINCKE(fs Laureys) en LAURENTIUS DE BOCK. PIETER CALLE en GILLIS VINCKE(fs Laureys) voogden over de wezen van de overledene en CATHELIJNE CALLE: Amelie VINCKE 17j. 09 05 1705.

 

f 106v- CATHARINA DE VOYS weduwe en houder sterfhuis JAN VERLEE, haar man, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Pieter 9j en Catharina VERLEE 5j. Voogden: ERASMUS DE VOYS en PIETER VERLEE. 09 05 1705.

 

f 112v- JAN DE BLOCK(fs Mathijs) houder sterfhuis ELISABETH VAN OVERLOOP zijn vrouw; samen geen kinderen. De overledene had  1 kind met PIETER VAN VLIERBERGHE: Catharina VAN VLIER -BERGHE 17j. Voogden: PIETER VAN VLIERBERGHE en SIMON VAN OVERLOOP. Zij had ook nog 2 kinderen met PIETER MELS: Josyne x JAN VAN DE VELDE en Janneke MELS 33j. 23 05 1705.

 

f 119- MARIE BORMS wed en houder sterfhuis LAURENTIUS DE BLIECK; samen 5 kinderen: Petronella 23j, Catharina 18j, Pieter 15j, Franois 10j en Cornelis DE BLIECK 8j. Voogden: Sr NICOLAES YSEBRANDT schepene causa officio en JAN MAERTENS(fs Andries). Overledene  heeft nog  1 zoon uit zijn 1ste huwelijk met PIERYNTIEN SCHERIS:Jan DE BLIECK(+) x PIERYNTIEN VERSTEGHEN, waarvan 3 minderjarige kin -deren. Voogden: PIETER SCHEIRIS en CHRISTOFFEL VERSTEGHEN. 20 06 1705.

 

f 127- MARIE DE BLOCK weduwe en houder sterfhuis JACQUES INGHELS, haar overleden man, samen 2 kinderen: Jan 5j en Cornelis INGHELS 3j. Voogden: GILLIS INGHELS en PIETER DE BLOCK(fs Cornelis). Uit zijn 1ste huwelijk met MARIE VAN VLIERBERGHE 3 kinderen: Ambrosius 15j, Gillis Frans 14j en Jacobus INGHELS 11j. Voogden: GILLIS INGHELS en GILLIS DE BRAUWER. 20 06 1706.

 

f 135- TANNEKE STOBBELAIRE weduwe en houder sterfhuis JAN DENIJS(fs Andries), haar overleden man; samen 4 kinderen: Marie 18j, Janneken 15j, Andries 10j en Claerken DENIJS 5j. Voogden: GILLIS VERLEE en JAN STOBBELAIRE. Land in Moerbeke. 20 06 1705.

 

f 149- ELISABETH VAN GOETHEM weduwe en houder sterfhuis PAUWELS VIJDT, haar overleden man; samen 4 kinderen: Elisabeth 10j, Pieter 8j, Judocus 6j en Jan VIJDT 4j. Voogden: JAN VIJDT(fs Pauwels) en PIETER VAN GOETHEM(fs Joos). 02 09 1705.

 

f 157- GILLIS VAN REMOORTERE houder sterfhuis AMELBERGA BAERT, zijn overleden huisvrouw; samen 1 kind: Judocus VAN REMOORTERE. Voogden: JAN VAN REMOORTERE en MARIJNUS BAERT . Er was land in Belsele en St Pauwels. 15 09 1705.

 

f 162- LUCAS MAES houder sterfhuis TANNEKEN LAMBRECHT, zijn overleden huisvrouw; samen 2 kinderen: Margriet 12j en Elisabeth MAES 9j. Voogden: PIETER MAES en JAN VIJDT(fs Pauwels). 26 09 1705.

 

f 165- ANNEKEN VAN REMOORTERE weduwe en houder sterfhuis JAN MAERTENS(fs Baudewijn), haar overleden man; samen 3 kinderen: Josyne x PIETER VERDELST, Marie 17j en Maerten MAERTENS 17j. Voogden: PIETER VERDHELST en PETRUS VIJDT. 26 09 1705.

 

f 176- MARIE MAGDALEEN VAN GOETHEM(fa Petrus) houder sterfhuis GILLIS VAN OVERTVELD(fs Pauwels); samen 4 kinderen: Pauwels 19j op 13 11 1704, Josyna Magdaleen 16j sedert 04 02 1704, Jooris 13j sedert 17 01 1704 en Petrus  VAN OVERTVELD 9j sedert 30 07 1704. Voogden: JOORIS VAN OVER -TVELD(fs Pauwels) en FRANS DE VOS. 24 10 1705.

 

f 193- JAN MUEL(fs Frans) houder sterfhuis AMELBERGA VAN GAVER zijn overleden huisvrouw; samen 2 kinderen: Brigitta 17j en Amelberge MUEL 12j. Voogden: CORNELIS MUEL en JAN VAN GAVERE. 07 11 1705.

 

f 197-PIETER VERBRUGGHEN houder sterfhuis MARIE VAN OVERLOOP zijn overleden huisvrouw; samen 4 kinderen: Catharina 9j, Joanna 7j, Joannes 5j6m en Anna VERBRUGGHEN 4j. Voogden: JOANNES VER-BRUGGHEN en  JUDOCUS VAN OVERLOOP. 07 11 1705.


pagina 75  

f 199- PETRUS JAFFRA houder sterfhuis ANNA CALLE; samen 3 kinderen. Voogden: JUDOCUS VAN OVERLOOP(fs Jan) en LAUREYS CALLE, over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH THUYSBAERT, s wezens grootmoeder, laatst weduwe van JAN JAFFRA en tevoren weduwe van JOOS CALLE. 07 11 1705.

 

f 201- ANNA DE PAPE laatst weduwe LAUREYS VAN VLIERBERGHE, haar overleden man; samen 2 kinderen: Catharina 8j en Carolina VAN VLIERBERGHE 4j. Voogden: JACQUES VAN VLIERBERGHE en JAN DE PAPE. Uit het huwelijk van de overledene met JANNEKEN VAN GOETHEM nog 4 kinderen: Gillis 23j, Anna Marie 19j, Adriaen 14j en Frans VAN VLIERBERGHE 12j. Voogden: ADRIAEN VAN VLIERBER -GHE en JAN VAN GOETHEM(fs Gillis de jonge). 16 11 1705.

 

f 203v- JACQUES WILSENS houder sterfhuis CATHELIJNE SAMAN, zijn overleden huisvrouw; samen 5 kinderen: Josyne 18j, Petronella 15j, Anna 12j, Marie 10j en Geeraert Judocus WILSSENS 7j. Voogden: LAUREYS WILSSENS en JACQUES SAMAN. 21 11 1705.

 

f 207- CORNELIS VERLINDEN en JUDOCUS BRAEM voogden over de wees van JACOBUS BORM(+) en MARIE VAN LAERE(+): Anna BORM, over goederen gerfd door overlijden van ANNA VAN LAER, tante van de wees en die gedeeld moeten worden met LIVIENE VAN LAERE, ook tante van de wees. 21 11 1705.

 

f 209- JACQUES DE BRAUWERE(fs Adriaen) houder sterfhuis MARIE VOGHELAERE, zijn huisvrouw; samen 1 kind, overleden na de moeder. De overledene bezat van een behuisde hofstede in Sinaai. 21 11 1705.

 

f 213- ANDRIES HAEGHEMAN houder sterfhuis ELISABETH BRANDT, zijn huisvrouw; samen 4 kinderen: Joos 10j, Adriaen 8j, Jan 6j en Joosyntien HAEGHEMAN 18m. Voogden: DENIJS HAEGHEMAN en PIETER DE HOOGE. Er was zaailand in St Jansteen. 30 01 1706.

 

f 217- GILLIS VINCKE(fs Laureys) en JAN JANSSENS als voogden over de 2 minderjarige wezen van LAURENTIUS VINCKE en MAEYKE VAN OVERLOOP: Marie en Josyne VINCKE over de erfenis van JAN VINCKE en LAUREYS VINCKE hun broers. 02 03 1706.

 

f 218v- PIETER HEEMAN en PIETER VERTENTEN voogden van de 2 minderjarige wezen van PAULUS HEEMAN en AMELKEN VERTENTEN: Jan 21j en Janna HEEMAN 19j over goederen gerfd door overlijden van PAULUS HEEMAN, hun vader. 16 03 1706.

 

f 220v- JOOS VAN GOETHEM(fs Marcus) en PETRUS VAN GOETHEM(fs Bartholomeus) voogden over de  2 minderjarige wezen van PETRUS MEISSCHAERT, overleden Stekene 03 04 1705, en ANTHONETTE VAN GOETHEM, overleden Stekene 12 03 1705: Elisabeth 7j en Petrus MEISSCHAERT 3j. JAN ROOMS en PETRUS VAN GOETHEM(fs Bartholomeus) voogden over de 2 minderjarige wezen van PETRUS ROOMS en ANTHONETTE VAN GOETHEM: Petrus 18j en Janno ROOMS 12j. ANTHONETTE bezat, overdeeld met SIMOEN VAN OVERLOOP, land in Kemzeke, hetwelk zij bekomen had van haar tante ANTHONETTE BUYS. 13 04 1706.

 

f 223v- AMELKEN SMET weduwe en houder sterfhuis JAN BAERT; samen 3 kinderen: Jacobus 23j, Amel-berga 21j en Janno BAERT 9j. Voogden: ADRIAEN BAERT en JACOBUS SMET. 27 04 1706.

 

f 233v- AMELKEN DE POTTER houder sterfhuis ANDRIES STROOBANT, haar overleden man; samen 3 kinderen: Janno x JUDOCUS BAERT, Petrus 22j en Paulus STROOBANT 12j. Voogden: JUDOCUS BAERT en JACOBUS DE POTTER. 11 05 1706.

 

f 238v- LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Joos) voogden over de wees van BEERNAERT VAN GOETHEM en CORNELIA THUYSBAERT: Joanna Cornelia VAN GOETHEM, over goederen gerfd door overlijden van JAN THUYSBAERT(fs Mathijs), oom . 06 07 1706.

 

f 241- ELISABETH VAN WAES weduwe en houder sterfhuis JAN BRAECKMAN(fs Macharius), overleden Stekene 16 05 1706; samen 3 kinderen: Jan 9j, Elisabeth 5j7m en Petronella VAN WAES 3j3m. Voogden: PAULUS VAN DAELE(x zuster van de overledene) en GILLIS DE BOCK. 07 08 1706.


pagina 76  

f 245v- JANNEKE PRIJCKERS weduwe en houder sterfhuis DANEEL BOURGELION;zonder kinderen. GILLIS VERCAUTEREN en JACQUES PAUWELS voogden over de minderjarige wezen van de overledene en TANNEKEN DE STERCK. 25 09 1706.

 

f 248- CATHELIJNE VAN BUNDEREN weduwe en houder sterfhuis JACQUES STURM, haar overleden man; samen 3 kinderen: Jacobus 13j, Barbara 11j en Josyntien STURM 6j. Voogden: JAN STURM en SIMOEN VAN BUNDEREN. 25 09 1706.

 

f 255- JAN VAN POTTELBERGHE houder sterfhuis ELISABETH IMPENS, zijn overleden huisvrouw; samen 3 kinderen: Franchoise 12j, Gillis 10j en Joos POTTELBERGHE 7j. Voogden: ADRIAEN VAN BROECKE en CHRISTIAEN VAN OVERLOOP. 11 09 1706.

 

f 260v- JUDOCA VAN GOETHEM(fa Cornelis en CATHELIJNE SPRUYTfa Marcus)houder sterfhuis PAU -WELS VAN OVERTVELD(fs Jooris en JOSYNE TALBOOM fa Passchier), overleden Stekene 07 12 1704. JOORIS VAN OVERTVELD,vader van de overledene was zoon van GILAM VAN OVERTVELD en ELISABETH ROMBAUT. De 4 wezen van wijlen GILLIS VAN OVERTVELD(fs + en JUDACA VAN GOETHEM)en MARIE MAGDELEEN VAN GOETHEM, ADRIAEN VAN VLIERBERGHE x CATHELIJNE VAN OVERTVELD, PETRUS VAN GOETHEM x LIVINA VAN OVERTVELD en ALEXANDER VAN OVERTVELD, allen kinderen en erfgenamen van de overledene. 20 11 1706.

 

f 310v- ANNEKE VAN KETS(fa Laureys) wed en houder sterfhuis CORNELIS VAN DAELE(fs Adriaen en AMELKEN VAN OVERLOOP), overleden Stekene 03 06 1706,die houder was van het sterfhuis van  zijn moeder; samen 7 kinderen: Adriaen 23j, Amelken 19j, Josiyntien 14j, Laureys 11j, Livienken 8j8m, Maria 5j4m en Pieter VAN DAELE 5m. Voogden: ADRIAEN VAN DAELE en PIETER VAN KETS. Overleden had 2 broers Adriaen en Mathijs VAN DAELE(beiden +). 09 10 1706.

 

f 326- CATHELIJNE VAN MOORTEL weduwe en houder sterfhuis PIETER VIJDT, overleden Stekene 11 08 1706; zonder kinderen. JAN VIJDT en .. voogden over de wezen uit het 1ste huwelijk van de overledene en JANNEKEN DE MUNCK. 09 10 1706.

 

f 333- JOOS VAN OVERLOOP(fs Michiel) en CORNELIS NONNEMAN wettige voogden over de minder -jarige wezen van LAURENTIUS  VAN OVERLOOP(fs Michiel) en dit over gronden gerfd door overlijden van BAUDEWIJN VAN OVERLOOP, oom paterneel van de wezen. 09 10 1706.

 

f 335- PHILIPPUS MUEL( x TANNEKE VAN OVERLOOP) en ADRIAEN VAN DAELE voogden over de 2 minderjarige wezen van MICHIEL VAN OVERLOOP gewonnen bij AMELKE ROTTHIER en dat over goede-ren die de wezen gerfd hebben door overlijden van BAUDEWIJN VAN OVERLOOP(fs Michiel), overleden Stekene .. .. 1706, zonder kinderen. 09 10 1706.

 

f 336v- GILLIS VINCKE(fs Laureys) en JAN JANSSENS voogden over de minderjarige wees Josyne VINCKE(fa Laureys) en dat over goederen gerfd door overlijden van MARIE VINCKE, Stekene .. .. 1706, haar zuster, ten wiens sterfhuis Josyne erfgenaam was naast JAN JANSSENS x Anna VINCKE, beide kinderen van vollen bedde en Gillis VINCKE, kind van halven bedde. Ook erfde Josyne VINCKE nog goederen door overlijden van BAUDEWIJN VAN OVERLOOP(fs Michiel), overleden Stekene .. .. 1706, oom materneel, ten wiens sterfhuis zij eveneens erfgenaam was naast haar zuster Anna VINCKE. 09 10 1706.

 

f 340v- PIETER SCHEIRIS en JOOS IMPENS voogden van de 2 wezen van JAN VAN DAMME en CORNELIE IMPENS: Cathelijne 20j en Marie VAN DAMME 16j over goederen gerfd door overlijden van hun vader en moeder. De wezen erfden van hun moeder stuk land onverdeeld met JOOS IMPENS. 23 10 1706.

 

f 348- JOSYNTIEN VAN OVERLOOP(fa Christiaen) houder sterfhuis ADRIAEN VAN GAEVERE(fs Marten) haar man, overleden te Stekene 12 09 1706; samen 5 kinderen: Jan 25j, Adriaen 22j, Janneke 16j, Tanneke 8j en Martinus VAN GAEVERE 5j6m. Voogden: JAN VAN GAEVERE en CHRISTIAEN VAN OVERLOOP. 06 11 1706.

 

f 361- PIETER VAN GOETHEM en LAUREYS VAN PUYVELDE voogden over de wees van OLIVIER VAN GOETHEM en CATHELIJNE BORM: Judocus VAN GOETHEM, over goederen gerfd door overlijden van CORNELIS VAN GOETHEM, overleden Stekene .. 09 1706, oom. 20 11 1706.


pagina 77  

f 362- SYMOEN VAN BUYNDER(fs Jan) houder sterfhuis AMELKEN WUYTACK(fa Lieven en TANNEKEN DE VOS), overleden Stekene 30 07 1706; samen 3 kinderen: Matthijs 13j, Symoen 11j en Judocus VAN BUYNDER 7j. Voogden: JOOS WUYTACK en MATTHIJS VAN BUYNDER. 20 11 1706.

 

f 373- Mr CAREL DE GRAVE en JOOS VAN GREMBERGHEN voogden over de 3 minderjarige wezen van Mr PIETER BREUSEGHEM(+) en PETRONELLA VAN GREMBERGHEN(+): Clara 21j, Colette 18j en Petrus VAN BREUSEGHEM 11j. 20 11 1706.

 

f 378- JANNEKEN DE CALUWE weduwe en houder sterfhuis GILLIS SAMAN, haar man, overleden Stekene; samen 2 kinderen: Judocus 10j en Joanna SAMAN 7j. Voogden: PIETER SAMAN en JOOS PRAET. 20 11 1706.

 

f 389v- PETRUS VAN GOETHEM en JAN BORM voogden over de wezen van MARIE VAN GOETHEM en BARTHOLOMEUS BORM: Mathijs, Pieter en Elisabeth BORM, over goederen gerfd door overlijden van CORNELIS VAN GOETHEM, Stekene .. 09 1706, oom. 04 12 1706.

 

f 391- BAUDEWIJN VAN OVERLOOP(fs Pieter) houder sterfhuis ANNA DE CORTE, overleden Stekene 01 09 1706; samen 2 kinderen: Marie 7j en Elisabeth VAN OVERLOOP 2j. Voogden: PETRUS VAN OVERLOOP (fs Petrus) en GILLIS ROTTIER. 18 12 1706.

 

f 395- JOSYNE VAN GRIMBERGHEN weduwe en houder sterfhuis JAN VIJDT(fs Pauwels), haar overleden man; samen 3 kinderen: Pauwels 9j, Judocus 8j en Jacobus VIJDT 6j. Voogden: GILLIS DE BUYLE en JOOS VAN GRIMBERGHEN. 04 01 1707.

 

f 399v- GILLIS VINCKE(fs Laureys) en PAUWEL ARENTS voogden over de jongste wees van GILLIS VINCKE en LAURENTIEN VAN HECKE en dat over goederen gerfd door overlijden van LAURENTIEN VAN HECKE, hun moeder.

 

f 404- GILLIS VAN OVERLOOP houder sterfhuis CATHELIJNE DHONT; samen 3 kinderen: Pieter 12j, Elisabeth 8j en Amelken VAN OVERLOOP 2m. Voogden: JACOBUS PARMA en LIVIEN AUDENAERDE. 18 01 1707.

 

f 405v- GILLIS VAN RUMST en JOOS VAN GRIMBERGHEN voogden over de wezen van JACOBUS VAN RUMST en CATHELIJNE VAN OVERLOOP over goederen gerfd door de dood van SIMON VAN OVERLOOP(fs Gillis), hun oom. 18 01 1707.

 

f 409- VALENTIJN CALLE in de plaats van zijn huisvrouw, als stiefvader van zijn huisvrouws weeskinderen, gewonnen bij FRANS VAN BRUSSEL(fs Andries), benevens JOANNES VAN BRUSSEL(fs Frans) en GILLIS DE SMET als voogden over die wezen, over goederen gerfd door overlijden van JAN VAN BRUSSEL, overleden Eksaarde, zonder kinderen. Ook erfgenaam: het kind van JOOS VERSTRAETEN en TANNEKEN VAN BRUSSEL(recent overleden) en  ADRIAEN VAN BRUSSEL, overleden Rome. 18 01 1707.

 

f 411- ADRIAEN DE CALUWE houder sterfhuis JOOSYNE DE VOS, zijn huisvrouw, overleden Stekene 15 01 1707; samen 2 kinderen: Anneken 6j en Jacob DE CALUWE 4j. Voogden: MICHIEL DE VOS en PIETER DE PAUW. 01 02 1707.

 

f 415- PIETER VAN VLIERBERGHE en JOOS VAN GRIMBERGHEN wettige voogden over de minderjarige wees van SIMON VAN VLIERBERGHE gewonnen bij ELISABETH VAN OVERLOOP: Catharina VAN VLIERBERGHE 17j, over goederen gerfd door overlijden van haar oom SIMON VAN OVERLOOP. 15 02 1707.

 

f 418- LAUREYS THUYSBAERT(fs Matthijs) en JOANNES VAN DE POELE, Heer van Groot Meirhout, voogden van de 6 minderjarige kinderen van ANDRIES THUYSBAERT en ANNA VAN DE POELE: Petronella Rosa 19j, Cornelie 17j, Joannes 14j, Elisabeth 11j, Joosyne Marie 8j en Andries THUYSBAERT 5j over goederen gerfd door overlijden van hun vader en moeder. Er was land langs vaderszijde, waaronder: stuk land onverdeeld met FRANS IVENS en JUDOCUS VAN OVERLOOP, land in Kemzeke en St Jansteen. Er was land in Sinaai en Belsele, langs moederszijde. 12 04 1707.


pagina 78  

f 440- MATHIJS VAN BUYNDER en LAUREYS THUYSBAERT(fs Laureys) voogden over de 2 minderjarige wezen van JACOBUS VAN DE VELDE(fs Jacques) en MARIE THUYSBAERT(fa Laureys): Mathijs 10j en Laureys VAN DE VELDE 8j, over goederen gerfd door overlijden van JACQUES VAN DE VELDE(fs Mathijs), hun grootvader. 12 04 1707.

 

 

REGISTER 427

============

1707 - 1715

 

 

f 1- VALENTIJN CALLE(fs Joos) houder sterfhuis MARIE DE WOLF(fa Jacques), zijn huisvrouw, overleden Stekene 19 04 1707; samen 1 kind: Laureys CALLE 6j. De overledene had nog kinderen uit haar huwelijk met FRANS VAN BRUSSEL(fs Andries): Joannes, Frans, Pieter en Colette VAN BRUSSEL. Voogden: JOANNES VAN BRUSSEL en GILLIS DE SMET en PIETER CALLE over de jongste wees. 24 05 1707.

 

f 12- CORNELIA TALBOOM(fa Jan) weduwe en houder sterfhuis JAN DE WITTE(fs Frans), overleden Stekene 19 03 1706; samen 5 kinderen: Marie 8j, Catharina 6j, Jenneken4j, Cornelia 2j en het laatste kind Jan DE WITTE is geboren na overlijden van de vader op 10 05 1706. Voogden: ADRIAEN VAN DAELE en JAN TALBOOM(fs Heron). 07 06 1707.

 

f 31v- PIETER CLINCKAERT(fs Anthonius) houder sterfhuis TANNEKEN HUYGHENS, overleden Stekene 13 06 1707; samen 3 kinderen: Adriaen 11j, Pieternelle 9j6m en Pieter Anthone 4j6m. Voogden: GILLIS CLINCKAERT en LAUREYS VAN PUYVELDE(fs Jan). 20 09 1707.

 

f 37- MARIE VAN GUYSSE weduwe en houder sterfhuis PIETER NOENS; samen 1 kind: Andries NOENS 17m; bovendien is er nog een ongeboren kind. Voogden: PAUWELS NOENS en MATHIJS VERLEE. 22 10 1707.

 

f 39v- MARIE VAN KERCKHOVE(fa Adriaen) houder sterfhuis WOUTER SCHUERMAN, overleden Stekene; samen 1 kind: Anna Catharina SCHUERMAN: 2m. Voogden: JAN SCHUERMAN en ADRIAEN VAN KERCKHOVE. 22 10 1707.

 

f 48- ANNA VAN GOETHEM weduwe en houder sterfhuis ANTHONIUS STICHELBOUT; samen 7 kinderen: Walburge 20j, Anthonie 18j, Beirnard 16j, Joanne 14j, Jan Baptist 12j, Josephus 10j en Hieronimus STICHEL -BOUT 8j. Voogden: IERON HERDUEL en dHeer FRANS VAN LOO. 03 12 1707.

 

f 55v- MARIE DENYS(fa Andries) weduwe en houder sterfhuis GILLIS VERLEE(fs Gillis), overleden Stekene 28 02 1708; samen 2 kinderen: Gillis 25j en Petronella VERLEE 13j. Voogden: GILLIS VERLEE(zoon) en JOOS VAN GUYSSE. 27 03 1708.

 

f 62v- JAN JANSSENS(fs Laurentius) houder sterfhuis ANNA VINCKE zijn huisvrouw, overleden binnen de parochie van Stekene .. 04 1708; samen 1kind: Anna Maria JANSSENS 9w. Voogden: LIVINUS JANSSENS(fs Lauretius) en JOOS VAN OVERLOOP. De overledene had nog een kind uit haar 1ste huwelijk met BARTHO -LOMEUS DE CLEENE:Maria DE CLEENE 8j. Voogden: ELIAS VAN PUTTE en GILLIS VINCKE(fs Laureys). 02 06 1708.

 

f 73- PASCHIER DE BLOCK houder sterfhuis MARIE VAN OVERLOOP, zijn huisvrouw, overleden  Stekene 23 03 1708; samen 4 kinderen: Jan meerderjarig en voogd , Frans 21j, Janneke 14j en Elisabeth DE BLOCK 9j. Voogden: PETER MAERTENS(fs Andries) en JAN DE BLOCK. 02 06 1708.

 

f 82- MARIE CORNELIS(fa Frans) houder sterfhuis ANDRIES VAN DOORSELAER, overleden Stekene 16 04 1708; samen 1 kind: Jan VAN DOORSELAER 15m. Voogden: JOOS VAN DOORSELAER en JAN CORNELIS. Land in Moerbeke. De overledene was voogd over zijn minderjarige broers en zusters. JAN VAN DOORSELAER(ex Moerbeke) is broer van de overledene. 16 06 1708.

 

f 91- DILLIS STAES en JAN INGHELS voogden over de enige wees van ANTHONY INGHELS en AMEL -BERGA STAES: Josyne INGHELS 11j en dit over goederen gerfd door overlijden van PETRUS STAES, overleden Nieuwkerke Waas, oom materneel. 16 06 1708.


pagina 79  

f 93- BARTHOLOMEUS BORM als vader en voogd van zijn wezen gewonnen bij MARIE VAN GOETHEM (fa Joos) samen met PIETER VAN GOETHEM(fs Joos) en JAN BORM(fs Mathijs) over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH CORNEEL, grootmoeder. 16 06 1708.

 

 

f 94v- PIETER VAN GOETHEM(fs Joos) en LAUREYS VAN PUYVELDE als voogden over de wezen van OLIVIER VAN GOETHEM en  CATHELIJN BORM, samen met PIETER PESTELEROM, als stiefvader van dezelfde wezen en dat over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH CORNEEL, grootmoeder. 16 06 1708.

 

f 96v- LAUREYS VAN DAMME en ADRIAEN VAN GAEVERE voogden van de wees Marie VAN DAMME, dochter van JAN VAN DAMME en CORNELIA IMPENS, over goederen gerfd door overlijden van JOOS IMPENS, oom van de wees. De overledene bezat heivenne onverdeeld met ADRIAEN VAN GAEVERE. 27 11 1708.

 

f 99- JAN FRANCIES ANDRIES en CHRISTIAEN BOONE voogden over de 7 minderjarige kinderen van JAN ANDRIES, overleden Stekene .. 09 1707 en AMELKEN PIESSENS over goederen gerfd door overlijden van hun vader: Jan Frans(voogd), Barbara, Pieter, Marie, Amelken, Bernardine, Anthone en Ignatius ANDRIES. Land in St Gillis. 27 11 1708.

 

f 102- ANNA VAN GUYSSE houder sterfhuis JAN DE COCK, overleden Stekene 11 09 1708; samen 1 kind: Adriaen DE COCK 22m. Voogden: BARTHOLOMEUS DE COCK en ADRIAEN VAN GUYSSE. 11 12 1708.

 

f 106- LIVIEN DE BLOCK(fs Andreas) houder sterfhuis JANNEKEN HUYGHENS, zijn huisvrouw, overleden Stekene .. .. 1709; samen 1 kind: Andreas DE BLOCK 4j. Voogden: ANTHONIS HUYGHENS en ANDREAS DE BLOCK. 20 04 1709.

 

f 113- CATHARINA DE MARE weduwe en houder sterfhuis JOOS WILSSENS(fs Pieter); samen 1 kind: Josyne WILSSENS 6w. Voogden: MICHIEL HEYNDRICX en CHRISTIAEN PRAET. 18 05 1709.

 

f 121- JACQUES HERDEWEL en PIETER WANTE voogden over de 2 minderjarige wezen van HERON HERDEWEL en ANNA WANTE en dit over goederen gerfd door overlijden van PIETER MUEL(fs Lieven), overleden Stekene 20 03 1709, hun kozijn. 18 05 1709.

 

f 124v- JOOS REYN(broer van de wezen) en PIETER WANTE voogden van de 2 minderjarige wezen van JAN REYN en JOOSYNE WANTE over goederen gerfd door overlijden van PIETER MUEL(fs Livinus), overlijden Stekene 20 03 1709, kozijn van de wezen. 18 05 1709.

 

f 128- ELISABETH VAN PUTTE weduwe en houder sterfhuis PIETER CLINCKAERT, overleden Stekene .. 02 1709; samen geen kinderen. De overledene had wel 3 kinderen bij TANNEKEN HUYGHENS. Voogden: GILLIS CLINCKAERT en BERNARD HUYGHENS. 18 05 1709.

 

f 133v- AMELKEN VAN OVERLOOP(fa Simon) weduwe en houder sterfhuis JACOBUS VAN BUNDER haar man, overleden  Stekene .. .. 1709; samen 3 kinderen: Mathijs 13j, Josyne 11j en Elisabeth VAN BUNDER 3j8m. Voogden: MATHIJS VAN BUNDER en MATHIJS VAN OVERLOOP. 03 09 1709.

 

f 146- JAN THUYSBAERT(fs Jacques) houder sterfhuis van wijlen PETRONELLA VAN GOETHEM, zijn huisvrouw, overleden Stekene 29 08 1709; samen 6 kinderen: Marie x PETRUS VERSTAPPEN, Joanne x JAN STEENAERT, Laureys en Pieter 20j, Franoise 18j en Jan THUYSBAERT 15j. Voogden:PETRUS VAN STAPPEN en LAUREYS THUYSBAERT(fs Jan). 11 11 1709.

 

f 151v- GUILLIAEM CORNEEL houder sterfhuis GEERTRUYE NYSSENS, overleden Stekene 15 02 1705; samen 4 kinderen: Joos, Adriaen, Frans meerderjarig en Joanna CORNEEL minderjarig. Voogden: ADRIAEN en JOOS CORNEEL. 11 11 1709.

 

f 155v- LIVIENE DE GROOTE wed en houder sterfhuis JAN VAN DE VELDE(fs Gillis), overleden Stekene 19 08 1709; samen 3kinderen: Pieter 5j, Judocus 21m en Gillis VAN DE VELDE 5m. Voogden: JUDOCUS VAN OVERLOOP paterneel en JAN DE GROOTE(fs Pieter). 26 11 1709.


pagina 80

f 167- LAUREYS ONGHENA over zichzelf en voogd naast CHRISTOFFEL VERSTEGHEN en WILLEM DE BLIECK  x FRACHOISE ONGHENA over de 5 minderjarige wezen van LIVIEN ONGHENA en CORNELIA LUYCKX: Cathelijne, Jan , Pieter, Livien en Cornelis ONGHENA. 11 01 1710.

 

f 170- ADRIAEN BUERMAN sterfhuis ANNA VAN OVERLOOP(fa Frans) overleden Stekene 18 12 1709; samen 2 kinderen: Elisabeth 4j en Jan BUERMAN 2j. Voogden: JAN BORM(fs Pieter) en JAN EREMAN. 22 02 1710.

 

f 176- AMELKEN WUYTACK weduwe en houder sterfhuis PIETER DE DIJCKERE, haar man, overleden Stekene; samen 1 kind: Simoen DE DIJCKERE 2j. Voogden: ERASMUS DE VOYS en LAUREYS WUYTACK. De overledene bezat 1/2 stuk land verdeeld met GILLIS VAN GOETHEM(fs Alexander). 22 02 1710.

 

f 181- JACQUES WANTE houder sterfhuis ELISABETH VAN GRIMBERGHE, zijn huisvrouw; samen 2 kinderen: Anna 5j en Cathrina WANTE 3j. Voogden: PIETER WANTE en JAN VERLEE. Land in St Jansteen (NL) en Kemzeke. 21 01 1710.

 

f 186- THOMAS WUYTACK houder sterfhuis MARIE DHANIS(fa Pieter), overleden Stekene 30 09 1710; samen 1 kind: Pieter WUYTACK 4j. Voogden: PIETER WUYTACK(fs Joos) en PIETER DHANIS(fs Simoen). De overledene bezat 1/5 van een kapbos onverdeeld met haar broers en zusters. 04 02 1711.

 

f 191- JAN VERSTRAETEN en MARINUS VAN MEERSCHE wettige voogden over de wees van JOOS VERSTRAETEN, overleden 24 01 17011 en MARIA VAN MEESSCHE, overleden 16 12 1698: Jan VER -STRAETEN 15j. 04 02 1711.

 

f 192v- ANTHONETTE CALLE weduwe en houder sterfhuis PIETER DE HONDT, overleden Stekene 09 04 1710; samen 3 kinderen: Jan 17j, Anna Marie 13j en Petronella DE HONDT 10j. Voogden: GILLIS DHONDT en VALENTIJN CALLE. 17 02 1711.

 

f 199- ANNA VAN HECKE(fa Pieter) St Niklaas, weduwe en houder sterfhuis GILLIS VINCKE(fsLaureys) , overleden Stekene 31 12 1710; samen 2 kinderen: Gillis 3j2m en Jan VINCKE 18m; verder nog Laureys VINCKE zoon van GILLIS VINCKE en MARIE VAN BROECKE. 03 03 1711.

 

f 208- JANNEKEN WILSSENS weduwe en houder sterfhuis PAULUS MEESSCHE(fs Geeraert), overleden Stekene 27 02 1711; samen 2 kinderen: Carolina 4j en Pieter VAN MEESSCHE 2j. Voogden: PASSCHIER VAN MEESSCHE en PETRUS BOGAERT. Er waren nog 2 kinderen uit een vorig huwelijk met JOSYNE DE VOS. Voogden: PASSCHIER VAN MEESSCHE en PETRUS BRANT. 17 03 1711.

 

f 212- ANNA DE PAPE houder sterfhuis DAVID VAN MEESSCHE, haar man, overleden Stekene 25 01 1701; samen 1 kind: Pieter Josephus VAN MEESSCHE 2j. Voogden: PIETER DE VOS en Sr GILLIS DE PAPE. Land in St Gillis. 31 03 1711.

 

f 224- THOMAS VAN DUYSSE als stiefvader en voogd van zijns huisvrouw, ANNA DE CRAENE, levende kinderen uit haar 1ste huwelijk met FRANS VAN GOETHEM: Frans, Elisabeth en Jan VAN GOETHEM en dat over gronden gerfd door overlijden van het kind van ANTHONIUS VAN GOETHEM en LIVIENE VAN GOETHEM(fa Frans en TANNEKEN CORNEEL) met name Frans VAN GOETHEM(fs Anthonius), overleden .. 02 1711. Voogden: JACQUES VAN GOETHEM en MARIJN DE CONINCK. 31 03 1711.

 

f 227- LAURENTIUS THUYSBAERT(fs Jan) en PIETER VAN DER STAPPEN voogden over de minderjarige kinderen van wijlen JAN THUYSBAER(fs Jacques) en PETRONELLA VAN GOETHEM: Petrus 22j, Cornelia 19j en Jan THUYSBAERT 16j en dat over goederen gerfd door overlijden van hun vader te Stekene op 12 08 1710. 31 03 1711.

 

f 233v- JANNEKEN DE SMET(fa Petrus) weduwe en houder sterfhuis JAN VERCAUTEREN(fs Petrus), haar man, overleden Stekene 27 02 1711; samen 5 kinderen: Petronella 21j, Joanna 19j, Elisabeth 13j, Pieter 11j en

Josyntjen VERCAUTEREN 6m.Voogden: JACQUES HERDEWEL en PIETER DE SMET(fs Pieter). 31 03 1711.


pagina 81  

f 237v- PIETER VERMEULEN houder sterfhuis JACQUEMIJNTIEN HEYMANS; samen 3 kinderen: Joosyneken 6j, Marie Anneken 4j en Colletteken VERMEULEN 20m. Voogden: LIVIEN DE BRUYNE en CORNELIS VAN DE WALLE. 14 04 1711.

 

f 241- JANNO STROOBANT weduwe en houder sterfhuis JUDOCUS BAERT, overleden Stekene 22 02 1711; samen 2 kinderen: Amelberga 5j en Petronella BAERT 2j op 25 03 1711. Voogden: ANDRIES MAES en PETRUS STROOBANT. 28 04 1711.

 

f 246v- PETRUS GOOSSENS en JAN DE BLOCK(fs Andries) voogden over 3 minderjarige wezen van JAN VAN GENTBRUGGHE, overleden Stekene 18 02 1711 en ELISABETH SMETS, overleden Stekene 25 02 1711: Margaretha 18j, Anna Marie 12j en Mathijs VAN GENTBRUGGHE 6j. Land in St Pauwels. 28 04 1711.

 

f 249v- JAN en ADRIAEN VAN GAEVERE voogden over hun minderjarige broeder en zuster: Martinus en Tanneke VAN GAEVERE, de kinderen van ADRIANUS VAN GAEVERE ne JOSYNTJEN VAN OVERLOOP (fa Christiaen) over goederen gerfd door overlijden van hun moeder JOSYNE VAN OVERLOOP. 28 04 1711.

 

f 253- MARIE DE BOCK weduwe en houder sterfhuis ADRIAEN BUERMAN, haar man, overleden te Stekene 09 03 1711; samen 1 kind: Marie BUERMAN 7w. Voogden: JAN BORM(fs Petrus) en GILLIS VAN RE-MOORTERE. Er waren nog  2 kinderen van de overledene uit zijn 1ste huwelijk met ANNA VAN OVERLOOP: Elisabeth 5j en  Jan BUERMAN 3j. Voogden: JAN BORM en JAN BUERMAN. 12 05 1711.

 

f 260- HERON HERDEWEL voogd over de kinderen van ANTHONIUS STICHELBAUT en ANNA VAN GOETHEM(fa Andries), overleden Stekene .. 04 1711: Anthonius 22j, Walburge 24j, Beirnard 20j, Jan Baptist 16j, Joanna 18j, Josephus 14j en Hieronimus STICHELBAUT 12j. Eveneens voogden:PIETER VAN GOETHEM(fs Joos) en FRANS VAN LOO. 12 05 1711.

 

f 264-  PASCHIERVAN MEESSCHE(fs Geeraert) houder sterfhuis FRANCHOISE STEENAERT(fa Cornelis en ELISABETH CORNELIS), overleden Stekene .. 04 1711; samen 2 kinderen: Frans 9j en Jan VAN MEES-SCHE 11m6d. 09 06 1711.

 

f 267v- CATHELIJNE DE BUYLE weduwe en houder sterfhuis ERASMUS DE VOYS, haar man, overleden Stekene .. 04 1711; samen 2 kinderen: Petronella 16j en Anthone DE VOIS 12j. Voogden: ANTHONIS DE VOIS en JOOS WUYTACK. 23 06 1711.

 

f 271- JACOBUS PARMAN houder sterfhuis MARIE VAN OVERLOOP, overleden te Stekene .. 06 1711; samen 3 kinderen: Cornelia 9j, Catharina 6j en Pieter PARMAN 4j. Voogden: LAUREYS ONGHENA en GILLIS VAN OVERLOOP. 07 07 1711.

 

f 273v- MARIE HEYNDRICKX weduwe en houder sterfhuis LAUREYS VAN DAMME(fs Marinus), overleden Stekene 04 06 1711; samen 1 kind: Catharina VAN DAMME 4j. Voogden: MICHIEL HEYNDRICKX en 01 09 1711.

 

f 276- JAN VAN POTTELBERGHE houder sterfhuis LIVIENE VAN DE BREMPT, zijn huisvrouw, overleden Stekene 27 04 1711; samen 1 kind: Jan VAN POTTELBERGHE 2j. Voogden: GILLIS VAN DEN BROECKE en PASSCHIER DE BLOCK schepene. 01 09 1711.

 

f 277- PIETER JANSSENS houder sterfhuis LAUREYNTIEN HAELBRECHT(fa Joos), overleden Stekene 29 09 1711; samen 1 kind: Jan JANSSENS 10j9m. Voogden: JOOS DHOOGE en ADRIAEN VAN DAELE(fs Cornelis). Land in Kemzeke. 15 12 1711.

 

f 282v- FRANS BERNAGIE houder sterfhuis CATHELIJNE DE BUYSSCHERE, zijn huisvrouw; samen 2 kinderen: Thomas 4j en Joanna BERNAGIE 2j. Voogden: PIETER DE SMET(fs Gillis) en ANDRIES DE BUYSSCHERE. 15 12 1711.

 

f 285- AMELKEN DE SMET weduwe en houder sterfhuis MICHIEL VAN BURGHOVE; samen 4 kinderen: Mathijs 5j, Catharina 4j, Lucas 2j en Joosken VAN BURGHOVE 8m. Voogden: JACQUES VAN BURGHOVE en  JAN DE COCK. 04 06 1699.

 


pagina 82

f 290- LAUREYS VAN DAMME(fs Jan) houder sterfhuis ANNA DE BLOCK(fa Jan), overleden Stekene 21 02 1712; samen 1 kind: Jan VAN DAMME 6j. Voogden: ADRIAEN VAN GAEVERE en JAN DE BLOCK. 26 03 1712.

 

f 298- JOSYNE DE BLOCK(fa Mathijs) houder sterfhuis JACQUES LEMMENS, overleden  Stekene 12 04 1712; samen 2 kinderen: Franois 5j en Liviene LEMMENS 3j. Voogden: AUGUSTIJN EVERAERT en PIETER DE BLOCK(fs Mathijs). Verder had de overledene nog 2 kinderen uit zijn huwelijk met FRANCHOISE HAELVOET: Josyne 23j en Adriaene LEMMENS 21j. Voogden: AUGUSTIJN EVERAERT en . 23 04 1712.

 

f 303- MARIA VAN GOETHEM(fa Cornelis) houder sterfhuis ANDRIES DE MUNCK, haar man, overleden Stekene 31 03 1712; samen 1 kind: Maria Magdalena DE MUNCK 5j. Voogden: en CORNELIS VAN GOETHEM(fs Cornelis). Verder had de overledene nog 1 kind uit zijn huwelijk met MARIE WUYTACK: Elisabeth DE MUNCK 6j. 23 04 1712.

 

f 307- THOMAS VAN DUYSSE houder sterfhuis TANNEKEN DE RAEVE(fa Frans), overleden Stekene .. 04 1712, zonder kinderen. Overledene had 3 kinderen uit haar huwelijk met FRANS VAN GOETHEM. Voogden: JACQUES VAN GOETHEM en MARIJN DE CONINCK. 07 05 1712.

 

f 311- JOOSIENTIEN STAES houder sterfhuis PIETER WANTE, haar man, overleden Stekene .. 04 1712; samen 4 kinderen: Janno x JAN VERSTRAETEN, Marie x MATHEUS VERMAEYS, Joosine 13j en Jacobus WANTE 9j. Voogden: JAN VERSTRAETEN en MATHEUS VERMAEYS. 21 05 1712.

 

f 319- CATHELIJNE WILSSENS(fa Pieter) houder sterfhuis GEERAERT VAN ROYE, overleden Stekene 14 05 1712; samen 1 kind: Elisabeth VAN ROYE 21j. De houder was voorheen gehuwd met LAUREYS VAN DOORSELAER, waarvan nog 4 kinderen in leven. Er was geen staat van goed opgemaakt. 02 07 1712.

 

f 324- ADRIAEN VAN GAEVERE en JAN DE BLOCK(fs Jan) voogden over de enige wees van LAUREYS VAN DAMME en ANNA DE BLOCK over goederen gerfd door overlijden van PASSCHIER DE BLOCK(fs Jan), oom. 07 09 1712.

 

f 325v- JACQUES WILSSENS en JAN ROOSE voogden van de wees van GEERAERT VAN ROYE en CATHELIJN WILSSENS: Elisabeth VAN ROYE 21j, over goederen gerfd door overlijden van CATHELIJNE WILSSENS, moeder van de wees, overleden Stekene 1712. De overledene was voorheen gehuwd met LAUREYS VAN DOORSELAER, waarvan 4 kinderen.

 

f 327- ELISABETH VAN GOETHEM(fa Gillis en ELISABETH DE RUYSSCHERE) houder gebleven sterfhuis JACQUES HERDEWEL(fs Heron en JOANNA DHANIS), overleden Stekene 17 09 1712; samen 4 kinderen: Janneken, Elisabeth en Gillis meerderjarig en Marie HERDEWEL 20j. Land in Moerbeke. 26 11 1712.

 

f 328- PIETER VERBRUGGHE(fs Michiel) houder sterfhuis ANNA DE COCKERE(fa Joos), overleden Stekene 09 10 1712; samen 3 kinderen: Marie 5j, Adriaen 3j en Judocus VERBRUGGHE 1j. Voogden: JOANNES VERBRUGGHE en ADRIAEN DE COCKERE. 26 11 1712.

 

f 331v- MARIA VINCKE(fa Joos) houder sterfhuis JOOS VAN OVERLOOP(fs Michiel), overleden te Stekene 25 09 1712; samen 6 kinderen: Josyna 29j(religieuse in het Severt kloosterhuis in Gent), Janneke 25j, Gillis 23j, Laurentius 21j, Pieter 18j en Judocus VAN OVERLOOP 14j; Voogden: GIILIS en LAUREYS VAN PUY -VELDE. 10 12 1712.

 

f 339- MATHIJS VAN BUYNDER houder sterfhuis ELISABETH VAN GOETHEM(fa Joos en ELISABETH DE RUYSSCHERE), overleden Stekene .. .. 1712; samen 2 kinderen: Liviene en . VAN BUYNDER. De overledene had nog 3 kinderen uit haar huwelijk met PAUWELS VIJDT. Voogden: PIETER VAN GOETHEM, GILLIS BUYLE en SIMOEN VAN BUYNDER. 27 12 1712.

 

f 351v- ANDRISIENTIEN MATHIJS(fa Jan) houder sterfhuis JOOS VAN GRIMBERGHE, haar man , over -leden Stekene .. .. 1712; samen 3 kinderen: Adriaen 17j, Anna 8j en Pieter VAN GRIMBERGHE 6j. 12 01 1713.

 

f 353v- Joffr FRANCHOISE VAN GERSEEKE houder en erfgenaam sterfhuis Sr THOMAS ANTHONY, overleden St Niklaas 09 12 1712; samen 2 minderjarige kinderen: Bernardus 5j en Philippus Carolus ANTHONY 3j.


pagina 83

 Voogden: FRANCHOIS VAN GERSEEKE en De overledene was voorheen gehuwd met JOANNA VERMEULEN, waarvan kinderen. 21 01 1713.

 

f 355- CATHELIJNE DE VOS(fa Jan en MAEYKE PENNE) houder sterfhuis PIETER BRANT(fs Pauwels), haar man, Waasmunster en overleden Stekene 11 12 1712; samen 2 kinderen: Jan 9j en Marieken BRANT 3j9m. Voogden: THOMAS WUYTACK en JAN VAN GOETHEM. 18 02 1713.

 

f 361v- THOMAS WUYTACK(fs Joos) en PASSCHIER VAN MEIRSCHE voogden over de 2 wezen van PAUWELS VAN MEERSCHE(fs Geeraert) en JOSYNE DE VOS(fa Jan en MAEYKE PENNE) over goederen gerfd door overlijden van MAEYKE PENNE, overleden Stekene 21 12 1712, grootmoeder. 18 02 1713.

 

f 363v- CHRISTIAEN VAN OVERLOOP als vader en voogd van zijn enig kind bij ELISABETH DE WITTE (fa Jan en TANNEKE DE BLOCK) over erven gekregen door overlijden van TANNEKE DE BLOCK, groot -moeder. 04 03 1713.

 

f 364v- PIETER WUYTACK(fs Joos) houder sterfhuis CORNELIA VINCKE(fa Gillis en CATHELIJNE CALLE, fa JAN CALLE), overleden te Stekene; samen 3 kinderen: Marie 4j7m, Catharina 3j en Joanna WUYTACK 4m. Voogden: THOMAES WUYTACK en JOANNES DE BOCK(fs Pieter). De overledene heeft een halfbroer: JAN VINCKE. 01 04 1713.

 

f 377v- Goederen ten sterfhuize van PIETER MAES, overleden Stekene 06 05 1713. GILLIS BUYLE en PIETER VAN GOETHEM(fs Frans) voogden over de 3 wezen van wijlen JOOS MAES en ADRIANA VAN BELLE. PAUWELS VAN MEERSCHE als voogd over de enige wees van LUCAS MAES en TANNEKEN LAMBRECHTS(halve zuster van de overledene). 26 06 1713.

 

f 382v- CATHARINA MICHIELSENS weduwe en houder sterfhuis PAUWELS DE BLOCK(fs Mathijs), overleden Stekene 21 04 1713; samen 2 kinderen: Joosina 21j en Jan DE BLOCK 18j. Voogden: JAN DE BLOCK en JAN MICHIELSENS(fs Laureys). 26 06 1713.

 

f 389v- JAN DE BLOCK(fs Paschier) en PIETER MARTENS(fs Andries) als voogden van de 2 minderjarige kinderen van PASCHIER DE BLOCK en wijlen JANNEKE VAN OVERLOOP(fa Gillis): Janneke en Elisabeth DE BLOCK. 23 07 1713.

 

f 392v- JACQUES VAN GOETHEM(fs Gillis) en JAN DE GROOTE voogden over de wezen van PIETER VAN GOETHEM(fs Gillis) over goederen gerfd door overlijden van JAN VOSSAERT, overleden Lokeren en door overlijden van MARGRIETE VAN GOETHEM, begijn, tante, overleden Groot Begijnhof te Gent. Land in Waasmunster. 02 12 1713.

 

f 394- JACQUES VAN GOETHEM(fs Gillis) en MARIJN DE CONINCK voogden over de wezen van FRANS VAN GOETHEM(fs Frans) en JANNEKEN DE RAEVE over goederen gerfd door overlijden van MARGRIE -TE VAN GOETHEM, begijn, tante, overleden Groot Begijnhof in Gent. 02 12 1713.

 

f 395- PETRONELLA DE BRAUWER houder sterfhuis BARTHOLOMEUS BAUWENS, overleden Stekene .. .. 1713; zonder kinderen. Erfgenamen: De 2 kinderen van JAN BAUWENS(broer). Voogden: BARTHOLO -MEUS BAUWENS en ANDRIES DE COCK(fs Andries). 27 01 1714.

 

f 407- PETRUS MERCHARD(fs Pieter) houder sterfhuis ELISABETH CLEMENT, overleden Stekene 09 12 1713; samen 2 kinderen: Josyne 7j en Catharina MERCHARD 2j. Voogden: PETRUS MERCHARD(doude, de vader) en STEVEN CLEMENT(fs Pieter). 27 01 1714.

 

f 410- FRANS QUATFACELEN Meester Chirurgijn , in huwelijk hebbende TANNEKE SAS, wed JAN BAERT in zijn leven Meester Chirurgijn, over verdeling van meubelen en goederen tussen JACQUES BAERT(fs Jan), MICHIEL BAERT(fs Jan) en ANTHONIUS VAN GOETHEM x ELISABETH BAERT(fa Jan). 1714.

 

f 416- GILLIS VAN VLIERBERGHE(fs Laureys) houder sterfhuis PETRONELLA VAN GRIMBERGHE(fa Gilliam), overleden Stekene 08 01 1714; samen 3 kinderen: Jan 6j, Guilliaem 3j en Anna Allegonde 2m. Voogden: Sr ADRIAEN VAN VLIERBERGHE en JAN VAN GRIMBERGHE. 10 03 1714.


pagina 84  

f 419v- JAN TALBOOM(fs Hieron) houder sterhuis LIVIENE DE GROOTE, overleden te Stekene .. .. 1714, geboortig van Sinaai; samen geen kinderen. Wel 1 kind van TALBOOM met ..... en 3 kinderen van de overledene uit haar eerste huwelijk met JAN VAN DE VELDE(fs Gillis). Voogden: JAN DE GROOTE, CHRISTIAEN PRAET en JACOBUS DE BOCK. 02 06 1714.

 

f 425v- ANDRIES DE BLOCK(fs Andries) houder sterfhuis MARIE VAN OVERLOOP(fa Michiel), overleden te Stekene op beloken Pasen 1709; samen 8 kinderen die nu nog in leven zijn: Josyne 25j(zij was 20j bij overlijden van haar moeder)x JACOBUS DE CLERCK, Liviene 22j x JAN APE, Marie 19j x BARTEL BAUWENS, Andries 16j, Mathijs 16j, Cornelia 13j, Anna 8j en Catharina DE BLOCK 6j. 21 07 1714.

 

f 429v- JANNEKEN DE CORTE weduwe en houder sterfhuis CORNELIS WUYTACK, overleden Stekene 24 07 1714; samen 4 kinderen: Judocus 6j van april 1714, Jacobus 4j van februari 1714, Cornelius 3j te Andriesdag en Catharina WUYTACK 4m. Voogden: JAN BLENDEMAN(fs Jacques) en GILLIS ROTTHIER. De overle -dene had nog 2 kinderen uit zijn huwelijk met JOSYNTIEN BORM: Pieter 15j en Jan WUYTACK 13j. Voogden: JAN BORM(fs Pieter de jonge) en de voornoemde JAN BLENDEMAN. 03 09 1714.

 

f 434- JAN DE SWEEMERE(fs Martinus en TANNEKE VAN OVERLOOP) houder sterfhuis CATHARINA TRUYMAN(fa Pieter en TANNEKE SAMAN), zijn huisvrouw, overleden te Stekene 11 06 1714; samen 8 kinderen: Marten 22j, Anna 23j, Petronella 19j, Elisabeth 17j, Catharina 16j, Judocus 12j, Janneke 8j8m en Pieter DE SWEEMERE 7j. 03 09 1714.

 

f 443v- MARIE SCHEIRIS(fa Pieter) houder sterfhuis JACQUES CLEMENT, haar man, overleden Stekene 15 07 1714; samen 5 kinderen: Pieter 10j, Joosyne 8j, Laureys 6j, Jan 4j en Cornelis CLEMENT 13m. Voogden: STEVEN CLEMENT en PAESSCHIER SCHEIRIS. 17 09 1714.

 

f 447- TANNEKEN DE WITTE(fa Jan en TANNEKEN DE BLOCK) houder sterfhuis ADRIAEN VERLEE, haar man, overleden Stekene .. .. 1714; samen 1 kind: Laureys VERLEE. 01 10 1714.

 

f 450v- MARIE GOEMAN(fa Simoen) houder sterfhuis JAN VAN DUSSEL(fs Andries en LIVIENE SCHELFOUT), overleden Stekene 09 09 1714; samen 8 kinderen: Andries 23j, Pieter 19j, Suzanna 17j, Catharina 15j, Anthone 12j, Liviene 6j, Adriaen 4j en Janneken VAN DUSSEL 16m. Voogden: PIETER VAN DUSSEL en PIETER DE SMET. De overledene had een zus: Suzanna x GILLIS VAN GOETHEM. 01 12 1714.

 

f 462- Staat en inventaris sterfhuis JAN VERHAEGHEN en ELISABETH VAN DAMME, zijn huisvrouw, beiden overleden Stekene .. 10 1714; samen 1 wees. Voogden: LIVIEN BUYST en GILLIS VAN DAMME. 12 01 1715.

 

f 464v- LAUREYS THUYSBAERT(fs Mathijs) en GILLIS VAN GOETHEM(fs Joos) voogden over de enige wees van BERNAERT VAN GOETHEM en CORNELIA THUYSBAERT(fa Mathijs): Joanna Cornelia VAN GOETHEM over erfenis door overlijden van ELISABETH THUYSBAERT, haar tante, begijn in het Groot Begijnhof van Gent. 12 01 1715.

 

f 470- JACOBUS VAN OVERLOOP(fs Jan) houder sterfhuis MARIE DE COCK(fa Gillis en AMELKE VALLE), Belsele en overleden te Stekene 05 12 1714; geen kinderen. Wel 1 kind van MARIE DE COCK en ADRIAEN BUERMAN: Marianne BUERMAN 4j. Voogden: JAN BORM en GILLIS VAN REMOORTERE. 26 01 1715.

 

f 480- CATHELIJNE JANSSENS(fa Jan) houder sterfhuis BAUDEWIJN VAN OVERLOOP(fs Pieter), overleden te Stekene 03 12 1714; samen 2 kinderen: Josyne 7j op 20 februari en Amelberga VAN OVERLOOP 14m. Voogden: PIETER VAN OVERLOOP(fs Pieter) en PETRUS DE SMET(fs Petrus). Verder nog 1 kind van BAUDEWIJN VAN OVERLOOP met ANNA DE CORTE(fa Joos): Maria VAN OVERLOOP 14j. Voogden: PIETER VAN OVERLOOP en GILLIS ROTTIER. 26 01 1715.


pagina 85  

 

REGISTER 428

============

1715 - 1723

 

 

f 2- GILLIS VAN DE VIJVERE houder sterfhuis ADRIAENKEN VAN BELLE, overleden Stekene 25 01 1715; samen 1 kind: Amelken VAN DE VIJVERE 3j. Voogden: PETRUS DURINCK en PETRUS STOELS. De overledene had nog 3 kinderen uit haar huwelijk met JOOS MAES. Voogden: GILLIS DE BUYLE en SR PETRUS VAN GOETHEM. 09 02 1715.

 

f 6- GILLIS VAN DAMME houder sterfhuis MARGARETHA VAN NOORDEN(fa Huybrecht), overleden Stekene .. 02 1715; zonder kinderen. Erfgenamen: De 3 wezen van SERVAES MEUSSENS(halve broer van de overledene) en CATHARINA VAN GUYST. Voogden: FRANS BERNAGIE en . De overledene bezat land in St Jansteen en een rente op de molen van de Waase Clinge, gerfd van haar moeder. 09 03 1715.

 

f 9- MATHEUS VERMAEYS houder sterfhuis MARIE WANTE(fa Pieter), overleden Stekene 18 02 1715; samen 1 kind: Heyndrick VERMAEYS 18m. Voogden: HEYNDRICK VERMAEYS en JAN VERSTRAETEN. Moeder van de overledene is nog in leven. 09 03 1715.

 

f 13v- PETRUS DE SMET houder sterfhuis ELISABETH JANSSENS(fa Jan), overleden Stekene 19 02 1715; samen 5 kinderen: Marie 14j, Josyne 12j, Jan 10j, Cathelijne 8j en Amelken DE SMET 14m.Voogden: ADRIAEN MEUL en JAN VAN DE POELE(fs Petrus). 04 05 1715.

 

f 17v- JAN MICHIELSENS(fs Jan) houder sterfhuis ELISABETH VAN GRIMBERGHEN(fa Joos), overleden Stekene 22 04 1715; samen 4 kinderen: Pieter 10j, Jan Baptist 8j, Judocus 6j en Frans MICHIELSENS 5j. Voogden: MICHIEL MICHIELSENS en GILLIS DE BOCK. 01 06 1715.

 

f 21- CORNELIS VAN DE VELDE(fs Gillis) houder sterfhuis ELISABETH VAN HOYE(fa Adriaen), over -leden Stekene 13 04 1715; samen 1 kind: Adriaen VAN DE VELDE 4j sedert 03 03 1715. Voogden: JAN VAN DE VELDE(fsGillis) en ADRIAEN VAN HOYE. 01 06 1715.

 

f 23v- MARIA HAECK weduwe en houder sterfhuis PIETER VAN KETS(fs Laureys), overleden Stekene 12 04 1715; samen 3 kinderen: Jacobus 16j, Amelken 5j en Laureys VAN KETS 3j. Voogden: ADRIAEN VAN DAELE(fs Cornelis) en PIETER HAECK(fs Jan). 15 06 1715.

 

f 29- MARIE HEYNDRICKX houder sterfhuis JOOS VAN GUYSSE, haar man, overleden Stekene .. 07 1715; samen 1 kind: Judocus VAN GUYSSE 3j. Voogden: LIVIEN DE BLOCK en MICHIEL HEYNDRICKX. De overledene had nog 1 kind uit zijn huwelijk met LIVIENE VAN WARLE: Marie VAN GUYSSE x LIVIEN DE BLOCK. 14 09 1715.

 

f 31v- PIETER SCHEIRIS houder sterfhuis ELISABETH VAN MEESSCHE(fa Marinus), overleden Stekene 15 06 1715; samen 3 kinderen: Passchier, meerderjarig, Marie x PIETER VERWILGHEN en Gillis SCHEIRIS 18j. Voogden: PASSCHIER SCHEIRIS en PIETER VERWILGHEN. 12 10 1715.

 

f 37v- JUDOCUS VAN MEESCHE houder sterfhuis ESTER SAY(fa Andries), zijn huisvrouw, overleden Stekene 22 07 1715; samen 1 kind: Marie Catherine VAN MEESSCHE 3j. Voogden: JOSEPH JANSSENS en THOMAS WUYTACK. 26 10 1715.

 

f 42- CATHELIJNE DE CONINCK(fa Jans) houder sterfhuis JACOBUS PARMAN; samen 1 kind: Jacobus PARMAN 6w. Voogden: LAUREYS ONGHENA en JAN DE CONINCK. Verder nog 3 kinderen van de overledene en MARIA VAN OVERLOOP: Cornelia, Catharina en Pieter PARMAN. Voogden: LAUREYS ONGHENA en GILLIS VAN OVERLOOP. 23 11 1715.

 

f 43v- MARIE DELVAL weduwe en houder sterfhuis JOANNES DU THAY, in zijn leven schoolmeester, overleden Stekene 22 09 1715; samen 4 kinderen, waarvan nog 3 in leven: Joannes Baptist 14j, Pieter 9j en Gregorius DU THAY 34m. De overledene had nog 5 kinderen uit zijn 1ste huwelijk met CLAERKEN DE SCHEPPER: Geeraert meerderjarig, Beth 25j, Jacobus 24j, Carline 23j en Jan Frans DU THAY 18j. Voogden: ALEXANDER VAN OVERTVELT en GEERAERT DE THAYE over de jongste wezen  en GEERAERT DE THAYE en JAN VAN HOOST over de oudste wezen. 04 01 1716.

 

f 49v- LAUREYS VAN PUYVELDE(fs Jan) houder sterfhuis PETRONELLA VAN BREUSEGHEM(fa Pieter), overleden Stekene 31 08 1715; samen 2 kinderen: Isabella Marie 5j op  02 05 1716 en Joannes Heyndrick VAN PUYVELDE 2j op 22 04 1716. Voogden: HEYNDRICK VAN PUYVELDE en CHARLES DE GRAVE. Tijdens hun huwelijk werd er een behuisde hofstede gekocht van het gemene sterfhuis van


pagina 86

PIETER VAN BREUSEGHEM en PETRONELLA VAN GREMBERGHE en verder ook land van de weduwe en de erfgenamen van JAN VAN PUYVELDE. De overledene bezat ook land in de polder van Beoostenblije en in het land van Aalst. COLLETTE VAN BREUSEGHEM is zus van de overledene. 18 01 1716.

 

f 63- JOOS VAN DE POELE(fs Andries) houder sterfhuis CORNELIA GEERST, overleden Stekene 11 02 1716; samen 2 kinderen: Marie x LIVIEN THIENPONT en Jan VAN DE POELE 18j. Voogden: ANDRIES VAN DE POELE en LIVIEN THIENPONT. De houder was voorheen gehuwd met AMELBERGA DHOOGE, waarvan geen staat van goed werd gemaakt, vermits hij bij haar overlijden , soldaat was onder de compagnie van dHeer CHEYNS. Uit dit huwelijk was er 1 zoon: Andries, hier voogd. 15 02 1716.

 

f 66- TANNEKE DE CLERCQ houder sterfhuis CHRISTIAEN VAN OVERLOOP, overleden te Stekene 23 12 1715; samen 2 kinderen: Jacobus 6j en Jacquemientjen VAN OVERLOOP 3j. Er was nog 1 minderjarig kind van de overledene en ELISABETH DE WITTE, zijn 2de vrouw: Frans VAN OVERLOOP 15j en verder nog een dochter uit zijn 1ste huwelijk met CATHELIJNE CANNEKENS: Catharina VAN OVERLOOP x JUDOCUS DE SMET(fs Pieter). Ondertekend: TANNEKE DE CLERCQ, JUDOCUS DE SMET, PETRUS DE SCHEPPER en FRANCOIS DE WITTE. 29 02 1716.

 

f 70v- JAN DE LOOSE houder sterfhuis CATHELIJNE SCHOBIJN, overleden Stekene 30 01 1716; zonder kinderen. De overledene had 3 kinderen uit haar huwelijk met PIETER VAN DOORSELAER: Pieter 20j, Frans 18j en Jacquemijntien VAN DOORSELAER 16j. Voogden: GEERAERT VAN DOORSELAER en PIETER SCHOBIJN. 14 03 1716.

 

f 73v- JAN en PIETER VERCAUTEREN(zonen van Jan) voogden van hun zuster Catharina VERCAUTEREN minderjarig, over goederen gerfd door overlijden van ELISABETH VAN DUYSSE, overleden Stekene 29 01 1716, hun moeder. 11 04 1716.

 

f 75v- JACOBUS PRAET houder sterfhuis MARIE MEUL(fa Pieter en JANNEKEN NONNEMANS), overleden Stekene 13 05 1716; samen 6 kinderen: Janno begijn in het groot begijnhof van Gent, Judocus 24j in september 1716, Adriaen 12j, Pieter 9j, Jacobus 6j en Joannes PRAET 3j6m. Voogden:MATTHIJS VAN DE POELE en ERASMUS VOET. 12 09 1716.

 

f 81- ANNA MEUL(fa Pieter en TANNEKEN NONNEMANS) houder sterfhuis JOOS REYN(fs Jan en JOSYNTIEN WANTE), haar man, overleden Stekene; samen 4 kinderen: Marie 11j, Jan 9j, Adriaen 5j en Anna REYN 10m. Voogden: GILLIS MEUL en JACQUES WANTE. 12 09 1716.

 

f 83v- ANTHONETTE CAUWERS(fa Joos) houder sterfhuis JAN VERCAUTEREN(fs Gillis), haar man, overleden Stekene 02 08 1716; samen 3 kinderen: Judocus 9j, Elisabeth 6j en Gillis VERCAUTEREN. Deze kinderen zijn alle 3 gedoopt op de Clinge. De overledene had nog 1 kind uit zijn huwelijk met JOSYNTIEN WEYNS: Frans VERCAUTEREN 16j. Voogden: PIETER GODDEFROY, JAN WEYN en ADRIAEN STURM. 12 09 1716.

 

f 87v- FRANS RAES houder sterfhuis JOSYNTIEN VAN DE VELDE(fa Jan), overleden Stekene 10 06 1716; samen 2 kinderen: Jan 10j en Suzanna RAES 7j. Voogden: JAN TALBOOM(fs Heron) en MARINUS DHANIS.  10 10 1716.

 

f 93- PETRUS DE BLOCK(fs Cornelis) houder sterfhuis MARGARETHA CORNELIS, overleden Stekene 1716; samen 1 kind: Cornelis DE BLOCK 15j. De overledene had nog 2 kinderen uit haar huwelijk met CORNELIS TEMMERMAN: Symoen meerderjarig en Anna TEMMERMAN 21j. Verder had de overledene nog een kind van voor haar eerste huwelijk, van een getrouwde man. Voogden: SYMOEN TEMMERMAN. 07 11 1716.

 

f 96- JAN BORM(fs Pieter) houder sterfhuis Elisabeth THEUS(fa Lieven), overleden Stekene 16 11 1716; samen 1 kind: Amelken BORM 6j. Voogden: JAN en JACOBUS VAN HESE. 13 02 1717

 

f 99v- JACOBUS DE CLERCQ en JAN APERS voogden van de 5 minderjarige wezen van ANDRIES DE BOCK(fs Andries) en MARIE VAN OVERLOOP: Andries, Mathijs, Cornelia, Anna en Catharina DE BOCK. 13 02 1717.


pagina 87  

f 100v- Sr GILLIS INGHELS en PIETER DE BLOCK(fs Cornelis) voogden over de wezen van wijlen JACQUES INGHELS en MARIE DE BLOCK(fa Cornelis): Jan 16j en Cornelis 14j, over goederen bekomen door overlijden te Stekene op 20 12 1716 van hun moeder MARIE DE BLOCK. 27 02 1717.

 

f 102v- MARIE VERTENTEN Sinaai, houder sterfhuis FRANS TRUYMAN, haar man, overleden Stekene .. 03 1717; samen 6 kinderen: Gillis 20j, Amelken 23j, Franchoise 16j, Joannes 14j, Adriaeneken 10j en Marie TRUYMAN 6j. Voogden: MATTHIJS TRUYMAN en JAN VERTENTEN. 10 04 1717.

 

f 104v- LAUREYS VAN PUYVELDE als curator ten sterfhuize van ADRIAEN DE BLOCK en zijn huisvrouw LIVYNE VAN PAEMELE, beiden overleden 1715. 16 11 1715.

 

f 110- JAN COLSSENS(fs Andries) sterfhuis CATHARINA YSEBRANDT, weduwe van wijlen CHRISTIAEN VAN DE PUTTE procureur in den rade Vlaanderen, overleden Stekene 02 07 1714; geen kinderen.

 

f 112- GILLIS VAN REMOORTERE(fs Adriaen) houder sterfhuis AMELBERGA DE BOCK(fa Gillis), overleden Stekene 08 03 1717; samen 3 kinderen: Amelken 9j sedert 01 04 1717, Josyne 6j sedert 13 03 1717 en Marie VAN REMOORTERE 3j sedert 11 04 1717. Voogden: GILLIS DE SCHEPPER en MARINUS DE BOCQ. 05 06 1717.

 

f 117- JAN VAN GOETHEM(fs Gillis) houder sterfhuis ANNA PIERSSENS(fa Adriaen), overleden Stekene 04 11 1716, voorheen weduwe JACOBUS DE BOCK; zonder kinderen. Erfgenamen: ADRIAEN PIERSSENS(fs Gillis), welke GILLIS broeder was van de overledene; MAGDALENA ROGIER(fa Jan en JANNEKEN PIERSSENS); GILLIS, ADRIAEN en ELISABETH PIERSSENS (wed PIETER VAN ONDERBERBERGHE), kinderen van ADRIAEN; CATHARINA en JOSYNA PIERSSENS, beiden geestelijke dochters, wonende te Sinaai; de 6 wezen van BARTHOLOMEUS VAN DE VIJVERE en ANNA PIERSSENS, waarvan de voogden zijn: FRANS VAN DE VIJVERE en GILLIS PIERSENS. De wezen van JAN VAN DER HEYDEN en MARIE PIERSSENS(fa Adriaen), zuster van de overledene, waarvan de voogden zijn: LIEVEN HOLBOSCH en ADRIAEN PIERSSENS(fs Gillis); de 5 kinderen van PETRUS DE SMET(fs Gillis) en MAGDALENA PIERSSENS(fa Pieter), welke PIETER broeder was van de overledene, te weten:GILLIS en JAN DE SMET meerderjarig, ANNA DE SMET x ADRIAEN VALCKX(fs Adriaen), CATHARINA DE SMET(fa Petrus) x GILLIS VINCKX en GIELIELMUS DE SMET. Voogden: ADRIAEN VALCKX en ADRIAEN PIERSENS(fs Gillis). 19 06 1717.

 

f 137- JOOS DE BRUYNE sterfhuis AMELKEN WUYTACK, overleden Stekene 03 05 1717; zonder kinderen; hij geeft dezen staat aan LAUREYS WUYTACK en de wezen van ANDRIES DE MUNCK en MARIE WUYTACK, waarvan de voornoemde LAUREYS WUYTACK voogd is.  De overledene had 1 kind uit haar 1ste huwelijk met PETRUS DE DIJCKER, hetwelk is overleden  op 31 mei. Van dit kind zijn erfgenamen langs vaderszijde: CATHARINA DE BUYLE weduwe ERASMUS DE VOIS, van gehelen bedde en van halven bedde JOOS en LIVIENUS WUYTACK; de 3 wezen van SIMOEN VAN BUNDER en AMELKEN WUYTACK, waarvan de moeder was TANNEKEN DE VOS; langs moeders moederlijke zijde GILLIS DE VLIEGHER x GEERTRUYDE VALENBERGH. JOOS DE BRUYNE was voorheen gehuwd met JANNEKEN DE COCK(fa Jan), waarvan 4 kinderen: Gabriel 16j, Mathijs 14j, Josine 12j en Jan DE BRUYNE 10j. Voogden: GABRIEL DE BRUYNE en ADRIAEN MEUL(fs Petrus). 19 06 1717.

 

f 140v- PIETER ROOMS houder sterfhuis CAROLINA VAN HECKE(fa Pieter), overleden Stekene 03 04 1717; samen 1 kind: Elisabeth ROOMS 2j op 29 08 1717. Voogden: ADRIAEN VAN RUMST en JAN VAN HECKE. Ouders van de overledene waren nog in leven. 19 06 1717.

 

f 145- JAN PIETER CORNELIS en LAUREYS VAN DE VELDE samen met MARIJNIS DHANIS en JAN VAN DE VELDE als voogd over de wezen: Josine en Elisabeth VAN DE VELDE, allen erfgenamen ten sterfhuize van JACQUEMIJNTIEN DHANIS, overleden Stekene 18 02 1718, weduwe van wijlen GILLIS VAN DE VELDE, moeder.

 

f 150- GEERAERT NICOLAES YSEBRANT houder sterfhuis MARGRIETE SEGHERS, zijn huisvrouw; samen 5 minderjarige kinderen: Joanna Margaritha, Joannes Joseph, Pieter Frans, Amelberga, Magdalena en Pieternelle Liviene YSEBRANT. Voogden: CORNELIUS YSEBRANT en 04 03 1718.

 

f 157v- ANTHONE DELCOURT houder sterfhuis CATHARINA WAELKENS; samen 2 kinderen:Joanna 7j2m en Petronella DELCOURT 5j. Voogden: CHRISTIAEN DE BRUYNE en JOANNES WAELKENS.


pagina 88

De overledene had nog 1 kind uit haar huwelijk met PHILIPPUS WALGRAVE: Philippus WALGRAVE 25j, wonende Breda. De houder was voorheen gehuwd met ELISABETH VAN HOECKE, waarvan 2 kinderen. Bij deze laatste 2 overlijdens werd geen staat van goed opgesteld. 07 03 1718.

 

f 163- MATHIJS VAN BUYNDER en LAURENS THUYSBAERT(fs Laureys) voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen JACOBUS VAN DE VELDE(fs Jacques) t.o.v. FRANS MARTENS in huwelijk hebbende s wezens moeder en dit over goederen gerfd door overlijden van MAEYKE VAN DE VELDE, overleden Stekene 18 02 1718, paternele tante van de wezen. 04 04 1718.

 

f 165v- MATHIJS VAN BUNDER en MATHIJS VAN OVERLOOP wettelijke voogden over de wezen van JACOBUS VAN BUNDER(fs Jan) ten overstaan van CHRISTIAEN DE BRUYN gehuwd met de moeder van de wezen, AMELKEN VAN OVERLOOP; de wezen erven van MAEYKE VAN DE VELDE, de moeye(tante) van de wezen, overleden te Stekene 18 02 1718. Ondertekend MATHIJS VAN BUNDER en MATHIJS VAN OVERLOOP. 30 03 1718.

 

f 167- SIMOEN VAN BUNDER en JAN STURM voogden van de wezen van JACQUES STURM en JOSYNTIEN VAN BYNDER(fa Jan)  over goederen gerfd door overlijden van MAEYKE VAN DE VELDE, overleden Stekene 18 02 1718, zonder kinderen, langs moeders moederlijke zijde. 25 04 1718.

 

f 168v- SIMOEN VAN BUNDER en PIETER PESTILEROM voogden over de wezen van JAN VAN BUNDER(fs Jan) over goederen gerfd door overlijden van MAEYKE VAN DE VELDE, overleden Stekene 18 02 1718, tante van s wezens vader langs moederszijde. 25 04 1718.

 

f 170- Burgemeester GILLIS BLENDEMAN en SIMOEN VAN BUNDER voogden over de 2 minderjarige wezen van PIETER ZAMAN en CATHARINA VAN DE VELDE(fa Jan) over goederen gerfd door overlijden van MAEYKE VAN DE VELDE, overleden Stekene 18 02 1718, zonder kinderen, erfgenamen langs moederlijke zijde. 25 04 1718.

 

f 172- MICHIEL BORM(fs Mathijs) houder sterfhuis JANNEKEN HOLLAERTS(fa Gabriel), Eksaarde, overleden Stekene 06 03 1718; samen 2 kinderen, zonder de 7 kinderen die overleden zijn voor haar dood : Petronella 10j en Janneken BORM 2j op 06 05 1718.Voogden: BARTHOLOMEUS BORM en CHRISTIAEN BORM. 08 05 1718.

 

f 179v- ANTHONETTE INGHELS houder sterfhuis PIETER DE KEESSCHIETER, overleden Stekene .. 04 1718; samen 4 kinderen: Joannes Baptist 13j, Pieter 8j, Andries 5j en Laureys DE KEESSCHIETER 2j. Verder Pieternelle DE KEESSCHIETER uit zijn 2de huwelijk met PETRONELLA BORMS. Voogden: JAN STURM en MICHIEL BORM over Pieternelle en JAN STURM en PIETER STEVENS over de 4 jongste wezen. 08 06 1718.

 

f 183- JANNEKEN DE CORTE(fa Jan) houder sterfhuis GUILLIAEM DE BRUYNE(fs Jan), overleden Stekene .. 04 1718. Voogden: LIEVEN DE BRUYNE en CORNELIUS VAN DE VELDE. 09 07 1718.

 

f 187v- PETRONELLA THUYSBAERT(fa Andries) houder sterfhuis LAUREYS THUYSBAERT(fs Jan), overleden  Stekene 09 02 1718; samen 3 kinderen: Laureys 6j, Pieter Jacobus 3,5j en Andries THUYSBAERT 12 12 1717. Voogden: PIETER THUYSBAERT(fs Jan) en JUDOCUS VAN GOETHEM. 03 09 1718.

 

f 201v- JOOS DE PRAETERE(fs Cornelis en CATHELIJNE DE SMET) houder sterfhuis JOSINE VAN GOETHEM(fa Joos en ELISABETH CORNEEL), overleden Stekene 31 10 1718; samen 6 kinderen: Elisabeth 22j op 29 07 1718, Catharina 20j op 20 09 1718, Cornelis 16j op 30 10 1718, Anna 13j op 08 05 1718, Judocus 9j op 27 07 1718 en Josine DE PRAETERE 7j op 21 10 1718. Voogden: PIETER VAN GOETHEM(fs Joos), materneel en MATHIJS VAN OVERLOOP, paterneel. 21 01 1719.

 

f 208- ANTHONETTE DE BOCK houder sterfhuis ANDRIES ROLLIER, overleden Stekene 30 11 1716; samen 1 kind: Jan ROLLIER 24j. Voogden: JOOS ROLLIER en JACOBUS DE LANGHE. 04 02 1719.

 

f 212- LIVINUS DE BLOCK(fs Andries) houder sterfhuis MARIE VAN GHUYSSE(fa Joos), overleden Stekene 01 02 1719; samen 1 kind: Joannes DE BLOCK 6j van januari 1719. Voogden: PIETER DE BLOCK(fs Andries) en LAUREYS VAN DAMME(fs Jan). 04 03 1719.


pagina 89  

f 217v- LIEVEN JANSSENS en JAN VAN OVERLOOP wettige voogden over de enige wees van JAN JANSSENS en ANNA VINCKE, over goederen gerfd door de wezen met het overlijden van MARIE DE CLEENE, dochter van ANNA VINCKE en halve zuster van de wees. 13 05 1719.

 

f 219v- JOSYNE DE WOLF(fa Judocus en CATHARINA VAN OVERTVELT) houder sterfhuis ADRIAEN DAELS(fs Cornelis en AMELKEN VAN KETS), overleden Stekene 16 04 1719; samen 4 kinderen: Cornelis 8j, Amelken 5j, Josine 2j en Adriaenken DAELS geboren na overlijden vader, nu 4m. Voogden: JOOS THUYSBAERT(fs Laureys) en ADRIAEN VAN VLIERBERGHE. 02 09 1719.

 

f 225v- LAUREYS DHANIS(fs Marijn) paternele voogd en LAUREYS BAEKE, maternele voogd over de 2 minderjarige wezen van JACOBUS VAN GOETHEM(fs Gillis), overleden Stekene .. .. 1719 en TANNEKE BAECKE: Frans 25j(onnozel) en Anna VAN GOETHEM 19j. 30 10 1719.

 

f 228- MICHIEL MICHIELSENS en JACOBUS VAN GRIMBERGHEN voogden over de enige wees van JAN MICHIELSENS en ELISABETH VAN GREMBERGHEN over goederen gerfd door de wees door overlijden van JOSYNE VAN OVERLOOP gewezen huisvrouw van JOOS VAN GRIMBERGHEN en grootmoeder van de wees. 24 10 1719.

 

f 230- MATHIJS VAN OVERLOOP(fs Simon) houder sterfhuis ELISABETH DE PRAETER(fa Cornelis), overleden Stekene .. 09 1719; samen 6 kinderen, waarvan 5 meerderjarig en Catharina VAN OVERLOOP 20j. 13 11 1719.

 

f 233- MICHIEL MICHIELSSENS en JACOBUS VAN GREMBERGHEN voogden over de enige wees van JAN MICHIELSSENS en wijlen ELISABETH VAN GREMBERGHEN over goederen en gronden gerfd door overlijden van JOOSYNE VAN OVERLOOP, gewezen huisvrouw van JOOS VAN GREMBERGHEN, groot moeder van de wees.

 

f 236- CATHELIJNE VERGAUWEN weduwe en houder sterfhuis PIETER SCHEIRIS, overleden Stekene 20 06 1719; verdere erfgenamen: PASCHIER SCHEIRIS(fs Pieter) en PIETER VERWILGEN x MARIE SCHEIRIS(fa Pieter) en Gillis SCHEIRIS(fs Pieter) minderjarig. Voogden: PASCHIER SCHEIRIS en PIETER VERWILGEN. 07 12 1719.

 

f 246- Augmentatie voor de 4 minderjarige kinderen van JACOBUS PRAET en wijlen MARIE MEUL(fa Pieter): Adriaen, Pieter, Jacobus en Joannes PRAET door overlijden van AMELBERGA MEUL, maternele tante van de wezen. Eveneens erfgenaam zijn de meerderjarige broer en zuster van de wezen. 04 12 1719.

 

f 247- JAN ARENS(fs Jacques) en .als voogden over de minderjarige wees van JAN VAN GENTBRUGGHE en ELISABETH SMET(fa Marijn en MARGRIET VAN DEN BRANDE): Mathijs VAN GENTBRUGGHE over goederen gerfd door overlijden van MARGRIET VAN DEN BRANDE, overleden Stekene .. 09 1719, groot -moeder. Verdere erfgenamen: LAUREYS GELDOLF, JAN ARENS x MARGRIET VAN GENTBRUGGHE; GHIJSBRECHT CARDON x ANNA MARIA VAN GENTBRUGGHE. 18 12 1719.

 

f 251- JOOSINE MARTENS(fa Pieter) houder sterfhuis LAUREYS THUYSBAERT(fs Matthijs), overleden Stekene 07 10 1719; samen 8 kinderen: Petronella, Cornelia x JAN COLE, Aldegonde x PIETER MARTENS(fs Andries), Andries 23j, Matthijs 17j, Marie Franchoise 13j, Laureys Frans 11j, Joanna Marie 7j en Joosine Marie THUYSBAERT 5j. Voogden: JAN COLE en FRANS MARTENS. De overledene had een zuster CORNELIA THUYSBAERT(+) x GILLIS VAN GOETHEM, waarvan 1 kind: Janno Cornelia VAN GOETHEM en een zuster ELISABETH THUYSBAERT(krankzinnig). 18 12 1719.

 

f 267- MICHIEL DE JONGHE houder sterfhuis CORNELIA VAERENBERGH, overleden Stekene 1719; samen 3 kinderen: Elisabeth 9j, Joosine 5j en Amelberga DE JONGHE 4j. Voogden: PIETER BERTRAM en 04 01 1720.

 

f 269- LAUREYNTIEN BUYS weduwe en houder sterfhuis JAN FOCQUET, overleden Stekene .. 11 1719; zonder kinderen. De overledene had 4 kinderen uit zijn vorig huwelijk met PETRONELLA PAUWELS: Joos, Daniel, Jacobus meerderjarig en Guilliaem FOCQUET minderjarig. Voogden: JOOS en DANIEL FOCQUET. 29 01 1720.


Gaat verder in deel 5