DE GROTE OORLOG

1914 -1918

 

Stekene een grensgeval  

 

 

 

10-10-10

Op 10 oktober 2016 om 10 uur dag op dag 102 jaar na de inval van het Duits leger in Stekene, werd aan het monument van de gesneuvelden in Stekene het videoproject van de Broederschool "Klein dorp, Groote oorlog" voorgesteld. In aanwezigheid van de leerlingen uit het 3 en 4 jaar, de heemkring d'EUZIE en het gemeentebestuur.

Bij hun aankomst kregen de leerlingen een poppy, een klaproos die ze nog tot de volgende maand mogen blijven dragen. Wij werden verwelkomt door mevrouw Katty Moeykens, Algemeen Directeur van de Broederscholen. Hierna brachten leerlingen het gedicht "In Flanders field" van John McRae in vertaling van Anton Van Wilderode.

De bezieler van het project, de heer Steven Drumont (leerkracht) verduidelijkte de verschillende fasen en onderdelen die in de lessen werden opgenomen, en waarin een belangrijke boodschap meegeven werd. De zinloze oorlog. Hij bedankte iedereen die meegewerkt had om het project te doen slagen.

In naam van de kring voerde dan de heer Edy Hofman voorzitter van de heemkring het woord. Hij situeerde de vondst van het dagboek en de zoektocht naar alle gesneuvelden van Stekene. Hij benadrukte zijn bewondering voor deze realisatie, en verheugde zich, over de ernst die deze leerlingen konden opbrengen. De redevoeringen werden afgerond door schepen van cultuur, Gunter Van Campenhoudt.

Hierna volgde de hulde van de gesneuvelden uit Stekene, 75 leerlingen kwamen één voor één de  naam van de 75 gesneuvelden voorlezen, met hun leeftijd en de plaats waar zij stierven. Het gebeurde ook zo, kort na de oorlog, dat ééns in de maand, hun namen werden voorgelezen op de speelplaats in de scholen van Stekene.

Het verkeer werd stilgelegd, en Leerkracht Simon Corveleyn bracht de 'Last Post'.

Er volgde een spontaan applaus.

De leerlingen gingen in het dorp enkele borden opzoeken, om de gebeurtenis die daar had plaats gehad te aanhoren en opnieuw beleven.

 

 

  

 

 

Dank aan de medewerkers. DANK

 

Fotoverslag:       10-10-10

 

FOLDER

 

WAAR:

nr 1: in de Dorpsstraat aan de woning van Dr. L. Van Haelst tegenover de Roggemanstraat.

nr 2: Aan het perron van de het Station. Nu de spoorzate en het O.C. De oude Statie.

nr3: In de kerkstraat, tegenover de ingang van de school Toermalijn.

nr 4: In de Bormte tegenover de Cedronbeekstraat.

nr 5: Aan de pomp op het marktplein.

nr 6: Oost-Eindeken tussen huisnr 11 en 13.

nr 7: Aan de H.Kruiskerk.

nr 8: Polenlaan aan ingang Broederschool.

nr 9: Aan de kerk in de Hellestraat.

nr 10: Aan de Dodendraad in de Boswegel, Koewacht grenspaal.

nr 11: Aan de Bunker langsheen de spoorzate, ter hoogt van  het station van Kemzeke.

nr12: Aan het gemeentehuis van Stekene, monument Boerenkrijg.

 

 

Wij danken alle medewerkers;

Elke Maekelberg, Lyana Beyens, Daan Plaquet, Kato Selis, Aagje Van Hooste, Lukas Labie, Marthe Dias, Meike Bracke, Hanna Vos, Roos Heyse, Tina Beeckmans, Hazel Thyssen, Benny Braem, Pol Vereecken, Boudewijn Dhondt, Leerkrachten Broederschool. Sven Beirnaerdt, Martin Corveleyn, Simon Corveleyn, Steven Drumont, Het voltallig betuur van de heemkring d'Euzie.

 

 

 

  

 

 

 

 

Deze gebeurtenis heeft onwaarschijnlijk veel mensen schade berokkend, en is de kiem van een tweede WO.

HET VERLOOP VAN DIE GROTE OORLOG IN ORIGINELE FOTO'S EN TEKENINGEN TE STEKENE KAN JE HIER BEKIJKEN IN EEN PRESENTATIE VAN LUC DULLAERT.

(foto Het Nieuwsblad.)


 

 

 


DEEL 1Deze powerpoint is een ppsx bestand , en niet iedereen beschikt over de noodzakelijke software.

Dit is een download

DEEL1 De Grote Oorlog

 

 

 


DEEL 2

Dagboek Dr Leon Van Haelst.

Realisatie leerlingen en leerkrachten Broedersschool Stekene.

 

 

 

Inleiding:

Dr. Léon Van Haelst is ten tijde van de oorlog schepen en geneesheer te Stekene. Hij besluit een dagboek aan te leggen over Stekene in de Eerste Wereldoorlog. De geneesheer-politicus illustreert tijdens die Eerste Wereldoorlog zijn dagboek met pentekeningen die het leven in Stekene tijdens de oorlog weergeven. Uit het dagboek haalden leerlingen van Broederschool Stekene in samenwerking met de Stekense heemkundige kring d’EUZIE 12 thema’s waarrond ze met behulp van dagboekfragmenten verhalen schreven. Leerlingen van de Broederschool Stekene vertellen voor u de verhalen voor de camera.

 

 1 Kennismaking met de Familie Van Haelst in Stekene.

 

  2 Stekene wordt bang.

 

  3 Vluchtelingen overspoelen het dorp.

 

  4 Dagen voor de bezetting

 

  5 De eerste Duitse soldaten.

 

  6 Terechtstelling op het Oost-Eindeken.

 

  7 De bezetting van het dorp.

 

  8 Komiteit van de soepbedeling.

 

  9 Smokkelen is een kunst.

 

 10 De doodendraad.

 

 11 Een nieuw front: De Bunkerlinies.

 

 12 Wapenstilstand.

  

DEEL 2: Dagboek Van Haelst

 

 

 

 

 


DEEL 3

Den Dodendraad vandaag.

Op 18 en 19 juni 2014 werd de draad gereconstrueerd in de Boswegel te Stekene samen met leerlingen van de Broedersschool. De locatie werd aangebracht door Robert Goossens, penningmeeste van de Heemkring.


Deze draad kan je terugvinden in de Boswegel 9 te Stekene.
 

 

 

Met dank aan Roel De Jans en Fernanda Vanreyten.

 

 

Dag 1: 18 juni 2014

Leerlingen van 4 BB van de Broedersschool uit Stekene.

Na een inleiding en een herdenkings moment, waarbij de ll het gedicht voorlazen "In Flanders Fields" volgt een korte werkvoorbereiding en gaan zij aan de slag. (letterlijk)

De ll stippelen de lijnen uit en slaan de palen. Met overtuigingskracht doen zij dit als volwaardige 'Ponttonniers'.

 

                               

 

Klas 4BB (De Ponttoniers)

Remco De Cock, St-Pauwels, Ruben De Vos Moerbeke, Arslan Ersan St-Gillis, Sam Meyskens St-Pauwels,  Florian Roelofs Koewacht,  Benjamin Rossie Sinaai, Pieter-Jan Van Damme St-Pauwels, Sergio Van der Heyden Bormte Stekene, Wesley Van Hamme St-Niklaas, Joey Vanhove Koewacht,  Jarno Vermeulen Hulst.

Leerkrachten: Kevin de Meulenaere, Jonas Vereecken.

 

 

 

Dag 2: 19 juni 2014

Leerlingen van 4 BA van de Broedersschool uit Stekene.

Ook deze dag begon met een een inleiding en een herdenkings moment, waarbij de ll het gedicht voorlazen "In Flanders Fields".

Klas 4BA kreeg de opdracht om de stroomvoorziening aan te leggen en stroomdraden te beschermen met prikkeldraad. We begonnen echter met het werk van de vorige dag te bestuderen, en verdeelde de groep. Eerst werden de resterend isolatoren vastgemaakt, en werden de stroomdraden op maat geknipt. Al doende zochten zijzelf naar de beste werkwijze. Ieder op zich gaf een eigen invulling aan zijn taak, als eerbetoon aan de vele bekende en onbekende slachtoffers. Door het aanbrengen van de draden, ondervonden ze, meer nog dan de vorige klas, de beperkingen van hun bewegingsvrijheid. Maar evenzo als de vorige klas, kwamen ze in opstand tegen die draad, zij ervaarden dit als een grote onrechtvaardigheid.

 

Terwijl het werk vorderde kregen we heel wat bezoek, waaronder bestuursleden van de heemkring, schepen van cultuur Gunter Van Campenhout en Valerie van de gemeentelijke cultuurdienst,  verschillende persleden, directie Broedersschool en onze persoonlijke reporter Maria Goossens.                         

 

Klas 4BA (de stroomgroep)

Dide Hermans Meulevijverstraat, Remy Heylen Hellestraat, Hannes Janssens Liniestraat, Sergio Merckx P.Van Lierdestraat, Jordi Van de Wal St-Pauwels,Yannick Van Gaever St-Gillis W, Stef Van Havere Bergstraat.

Leerkrachten: Marino Polfliet en An Van Leugenhage,

Contact persoon was Steven Drumont, de technische voorbereiding Martin Corveleyn die samen met directeur Herman Coene de leerlingen kwamen aanmoedigen. Zie Broedersschool.