Parenteel van Gillis de Caluwe

(±1540-<1623)
In document 1 de achtergronden en in document 2:  parenteel van Gillis de Caluwe (eerste 7 generaties)

 

De Caluwe familie en hun molenaarsachtergrond.

De laatste De Caluwé die molenaar in Nederland was, was Ignatius Francies de Caluwe, hij pachtte de molen in De Graauw.  De oudste De Caluwe molenaar die we konden vinden was Gillis de Caluwe (generatie 3 van de parenteel): ‘Gillis DE CALUWE en de kinderen bezitten elk de helft van een molen staande tot Schoonaarde op Wichelen, gekocht door Gillis tijdens zijn huwelijk met Amelberga MAES”, maar in Wachtebeke was er rond die tijd (1640) nog een molenaarsfamilie De Caluwe actief, zie daarvoor het artikel “Het korenwindmolen bestand (uitgave Duerinck bv, Kloosterzande). Recentelijk heeft Paul Hesters een stuk geschreven in de Vlaamse Stam over de mogelijke oorsprong van de familie De Caluwe in Wachtebeke en enkele generaties daarna. (Vlaamse stam, jg 58 nr 4 , okt, 2022, blz. 383).

De naamdragende De Caluwe’s uit Wachtebeke worden in dit artikel niet besproken. Momenteel is er (nog) geen bewijs dat deze 2 families iets met elkaar te maken hebben. Echter rond 1740 vertrok Joos vanuit Schellebelle naar Wachtebeke en Pieter richting Assenede. Deze laatste 2 worden wel kort vermeld in dit stuk.

De Caluwe’s die worden besproken in document 1 zijn:

 

Generatie 1 Gillis x Lijsbette van Peteghem  (1540-1623)

Generatie 2 Huijbrecht x Janneke Brugghemans fa Laureijns (1570-1616)

Generatie 3 Gillis x Amelberga Maes

Generatie 4 Pieter (fs Gillis) x Elisabeth de Scheerder (fa Joris)

Generatie 5a: Joris fs Pieter

                   5b: Pieter fs Pieter en zijn 5 vrouwen

                   5c: Adriaen fs Pieter

Generatie 6a : Jan fs Adriaen

                   6b: Joos fs Adriaen

                   6b: Pieter fs Adriaen

 


 

 

  

 

DEEL 1

Document 1

ACHTERGRONDEN VAN DE NAZATEN VAN GILLIS DE CALUWÉ

Door René van Winsen en Regi De Meirsman

                                                                               Versie 1 (februari 2023)

 

NIETS MAG VAN DEZE PUBLICATIE OVERGENOMEN WORDEN ZONDER DAAR ONS GEINFORMEERD TE WORDEN!

 

rvwinsen@gmail.com

 

 

Wij stammen af van de dezelfde familie De Caluwé. Aangezien wij al tientallen jaren bezig zijn, in het afspeuren naar documenten en het vinden naar familierelaties, is het daarom tijd om het een en ander op papier te zetten. Dit document is dus in opbouw en betreft verhalen van diverse mensen die in deze stamboom komen. De stamboom zelf van de eerste 7 generaties, voor zover bekend/ingevoerd, zit in document 2.

Er zijn tal van archieven in België en Nederland bezocht, en er is nog veel te vinden over de Familie De Caluwe in het archief van Dendermonde, helaas is nog niet alles doorzocht, dat betreft met name Staten van Goed van St.-Gillis-Dendermonde en de nog oudere registers van vóór 1690.

Omdat dit mensenwerk blijft is een fout soms mogelijk en opmerkingen en aanvullingen zijn daarom zeer welkom.

 

De mannen De Caluwé/De Calue die worden beschreven in dit stuk zijn:

 

Generatie 1 Gillis x Lijsbette van Peteghem  (1540-1623)

Generatie 2 Huijbrecht x Janneke Brugghemans fa Laureijns (1570-1616)

Generatie 3 Gillis x Amelberga Maes

Generatie 4 Pieter (fs Gillis) x Elisabeth de Scheerder (fa Joris)

Generatie 5a: Joris fs Pieter

                    5b: Pieter fs Pieter en zijn 5 vrouwen

                    5c: Adriaen fs Pieter

Generatie 6a : Jan fs Adriaen

                    6b: Joos fs Adriaen

                    6b: Pieter fs Adriaen

 

Daarna wordt nog kort vermeld hoe de verdere mannelijke generaties van ons verder lopen (t/m generatie 9). De eerste 7 generaties vindt men in document 2

               

 


 

Verkeerde ouders gekoppeld

Op diverse genealogie websites is Gillis de Caluwe (generatie nr. 3)  (getrouwd met Amelberga

Maes) gekoppeld aan de vader Nicolaus de Caluwe  (x Joanna de Coninck) geboren in Lokeren in 1605, maar deze ouders zijn verkeerd!

Als men in de omgeving zoekt van de woonplaats van deze Gillis komt men al vrij snel uit in Lokeren en het geboortejaar komt dan ook nog aardig overeen. Ook hier blijkt dat doopgetuigen zeer belangrijk zijn, geen enkele getuige van de kinderen van Gillis x Amelberga Maes komen overeen met de De Caluwe familie uit Lokeren. Regi ontdekte dat de naam Hubertus als doopgetuige een zeer duidelijke link gaf namelijk naar het dorp Sinaai, waar dus de vader van Gillis nl. Huijbrecht (Hubertus) vandaan komt.

 

Molenaarsfamilie

De laatste De Caluwé die molenaar in Nederland was, was Ignatius Francies, hij pachtte de molen in De Graauw.  De oudste De Caluwe molenaar die we konden vinden was Gillis de Caluwe (generatie 3 van de parenteel): ‘Gillis DE CALUWE en de kinderen bezitten elk de helft van een molen staande tot Schoonaarde op Wichelen, gekocht door Gillis tijdens zijn huwelijk met Amelberga MAES” , maar in Wachtebeke was er rond die tijd (1640) nog een molenaarsfamilie De Caluwe actief, zie daarvoor het artikel “Het korenwindmolen bestand (uitgave Duerinck bv, Kloosterzande). Recentelijk heeft Paul Hesters een stuk geschreven in de Vlaamse Stam over de mogelijke oorsprong van de familie De Caluwe in Wachtebeke en enkele generaties daarna. (Vlaamse stam, jg 58 nr 4 , okt, 2022, blz. 383).

De naamdragende De Caluwe’s uit Wachtebeke worden in dit artikel niet besproken. Momenteel is er (nog) geen bewijs dat deze 2 families iets met elkaar te maken hebben. Echter rond 1740 vertrok Joos vanuit Schellebelle naar Wachtebeke en Pieter richting Assenede. Deze laatste 2 worden wel kort vermeld in dit stuk.

 

 


 

 

…EN DE MOLENS DRAAIEN DOOR…

De afbeeldingen van korenwindmolens die te vinden zijn over de familie De Caluwé die een molenaarsachtergrond hebben.

De molen gepacht door Ignatius Francies de Caluwé (1797-1861) tussen 1850 en 1856 in De Graauw. Zover bekend was hij de laatste molenaar van de familie De Caluwé in Nederland. Zie website:

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=977

 

De molen in Denderbelle was het langst in gebruik door de familie De Caluwe, van Pieter fs Gillis (oudste vermelding tot nu toe 1689). In 1897 werd de molen verkocht door de fam De Caluwé:  Zie website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47818

 

Onder: Uit het landboek van Schellebelle: Onder de molen van Adriaen de Caluwé (1677-1728) in Schellebelle gepacht van de markies van Lede tussen 1723 en 1728, daarna door zijn zoon Jan tot na 1757. Daarvoor werd deze molen omtrent 1656 gepacht door zijn opa Joris de Scheerder (1600-1669).

(Bron: Schellebelle, Quoteboek; RAG; AR156; reg 1; nr 37)

 


01


GENERATIE 1: GILLIS DE CALUWE

 

I   Gillis DE CALUWE.

Gillis was gehuwd met Lijsbeth VAN PETEGHEM.

 

Zijn vrouw wordt genoemd in het register van erfenissen van Sinaai (Wettelijke Passeringen Belsele-Sinaai RAG; AR159; reg 59 fo 13 – bron FV Land van Waas):

Den xi meije 1617: is Lijsbette van Peteghem we [=weduwe] Gillis de Caluwe geassisteert met Jooris @ Hans de Caluwe haere sonene onterft, ende Gillis de Caluwe als naerlinck ende calengierder gegoet en[de] geerft, in eene behuijsde hofstede met een stuck lants daerachter liggen[de], groot ontrent vijfhondert roeden onbegrepen....binnen Sinaai aende dooren hanthoofde @ oost Daniel van Cleemputte @de w[eduwe] @ kinderen Hubregt de Caluwe, zuijt sHeerstraete @ west oock de straet, noort Gillis de Caluwe fs Gillis @ kinderen Hubrecht de Caluwe, voor tweeeveertich ponden sestien schel[lingen] gr[ooten], te betalen.....

 

Van Gillis en Lijsbeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Hubertus DE CALUWE, zie II.

2  Gillis DE CALUWE.

3  Elizabetha DE CALUWE is overleden rond 1616.

Elizabetha trouwt op dinsdag 29 april 1614 te Sinaai met Petrus MAES.

4  Jan DE CALUWE.

5  Gregorius (Joris) DE CALUWE is overleden rond 1628 .<1>

Gregorius was gehuwd met Amelberga MAES.  Amelberga is geboren rond 1575, is overleden op zondag 29 augustus 1655 te Sinaai.  Amelberga werd ongeveer 80 jaar. Amelberga was later gehuwd (2) met Joannes VERCAUTEREN.

                        Joris wordt genoemd in SvG van Hubrecht in 1616 als voogd over de kinderen van Hubrecht .

                        Joris wordt genoemd in SvG van Pr Maes fs Joos x Elisabeth de Caluwe fa Gillis in 1616

 

De oudste stamvader die tot nu toe te vinden is, is Gillis de Caluwe, hij is geboren rond 1540, en hij

wordt genoemd in de Staat van Goed (SvG)1 van Sinaai van zijn zoon Hubrecht (Hubertus) de Caluwe.

Hij is dan ook de grootvader van de kinderen van Hubrecht.

Gillis woonde in Sinaai, maar hij werd niet gevonden in de penningcohieren uit 1571/1572 van Sinaai,

kwam hij oorspronkelijk wel uit Sinaai vandaan?  In het penningcohier van Vrasene wordt wel een

Gillis vermeld, die huurde land van ene Hubrecht de Hont, is zijn zoon Hubertus naar deze man vernoemd? (wel toevallig maar nog geen bewijs gevonden dat Hubrecht de Hont en Gillis familie van elkaar zijn).

 

In de penningcohieren van Sinaai uit 1571 en 1572 kom ik geen Gillis tegen maar in Vrasene (zie fotos volgende pagina). Ook al in de penningcohier van 1569 kom ik Gillis tegen over pachtgrond van Hubrecht de Hont, tevens had hij ook grond gepacht van de abdij St Bernardts en bezat hij hofstede en erve.

Echter de naam Gillis de Caluwe komt ook voor in de pennincohier van:

-       Saeftinghe (SAG; reg 61/253. Jaar 1571), zijn huijsen staende op ? landts inden bushoucke, land gepacht van Corn[elis] de Decker, land van Antheunis van Laere, en heeft land(?) achter Hulsterloo.

-       Kieldrecht (SAG; reg 33/141) jaar 1572: land(?) van Joos Herman

 

Er waren 2 molens in Vrasene die niet in het bezit waren of gepacht werden door Gillis (zover bekend).

De naam Peteghem komt niet voor in Vrasene/Meerdonk.

 

 02

 

BRON: SAG;  Penningcohieren Vrasene; reg 75/317; jaar 1571; Gillis de Caluwe

 

Transcript:

Gillis de Caluwe haudt in pachte van

Dieric de mare een ghem[et] t stjrs  (volgt de prijs)

Item van Hubregt de Hont een bunder inden Brandt tsjrs

Item van W[ille]m van Schaverbeke twee ghem[eten] t sjrs

Item van abt van St Beernaerts ? In t vrachene brouc tsjrs.

T gheschot afge? blijf ?

 

Zie ook website: BeeldbankGent:

https://beeldbank.stad.gent/index.php/search?&fa[]=dtag%3A%22root%3Ekeywords_keyword%3EPenningkohieren%2203

 

 

 

 

 

 

 

BRON: SAG  Penningcohieren Vrasene reg 75/317 : jaar 1572: Gillis de Caluwe

Zie ook website: Beeldbank Gent:

https://beeldbank.stad.gent/index.php/search?&fa[]=dtag%3A%22root%3Ekeywords_keyword%3EPenningkohieren%22

 

 

In het penningcohier van Vrasene van 1569 komen we ook al Gillis de Caluwe tegen, die pachtte van

Hubrecht de Hondt: zie fotonr 20 van de website:

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-

A0510_000799_003354_FRE/inventarisnr/I79933546180000028/level/file/scan-

index/2/foto/510_0027_000_00618_028_0_0002


 

GENERATIE 2: HUBRECHT DE CALUWE

 

II    Hubertus DE CALUWE, ook genaamd Hubrecht/Huijbrecht, zoon van Gillis DE CALUWE (I) en Lijsbeth VAN PETEGHEM, is overleden op zondag 24 april 1616 te Sinaai.

Hubertus was gehuwd met Joanna BRUGGHEMANS, dochter van Laurentius BRUGGHEMANS. Zij overleed vóór 28 dec 1623 te Sinaai

 

Van Hubertus en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Egidius DE CALUWE, geboren ±1607, zie III.

2  Elisabeth DE CALUWE, is gedoopt 14 april 1611 te Sinaai moeder noemt Apers (doopgetuigen waren Judocus DE CALUWE en Elizabetha VAN PETEGHEM).

3  Hubertus DE CALUWE is gedoopt op maandag 25 juli 1616 te Sinaai (doopgetuigen waren Egidius DE CALUWE en Joanna POUXS), is overleden op maandag 22 september 1687 te Sinaai.  Hubertus werd 71 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Hubertus trouwt op zondag 24 november 1641 te Waasmunster (huwelijksgetuigen waren Aegidius DE CALUWE en Petrus MAES) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Clara WINDEY. Clara is gedoopt op donderdag 12 juni 1614 te Waasmunster fa. Egidius en Francyna Vlaminck, is overleden op woensdag 13 september 1679 te Sinaai.  Clara werd 65 jaar, 3 maanden en 1 dag.

 

 

Hubrecht is geboren rond 1570 en overleed op 22 apr 1616 in Sinaai.

Hij trouwde vóór 1607 met Janneke Bruggemans fa Laureijns , zij overleed vóór 28 dec 1623 in Sinaai.

In zijn Staat van Goed worden zijn 3 kinderen genoemd. Wat uitzonderlijk is dat in zijn SvG  de

geboortedata van zijn kinderen worden vermeld (doopboek begint pas in 1611). Ten tijde van zijn

overleden was zijn jongste zoon Hubertus nog niet geboren, maar bij de opmaak van zijn SvG werd

hij  genoemd, ook met geboortedatum, deze geboortedatum komt overeen met het doopboek van

Sinaai

 

SvG van Sinaai-Belsele; (RA Gent; AR156, reg 97, fo 30: d.d. 7 sep 1616 – bron FV Land van Waas)

Staet van alle den goede toebehooren de kinderen en weesen Hubrecht de Caluwe die hij geprocureert hadde bij Johanne Bruggemans fa Laurs de voornoemde weesen genaempt Gilleken Betken en Huijbrecht de voornoemde weesen gesuccedeert bij den overlijden van haerlieden vadere den welcken overleet den xxiiii april 1616 ende aldus in state gestelt bij gillis de caluwe fg gillis en lieven brugman als wettelijck staende voochden van voornoemde weesen midtsgaders jan apere deelvoocht over de hauderigghe ter presentie gillis de caluwe der weesen grootvader jooris de caluwe de weesen oom ende cornelis angillis over de zaecken geroupen,

 

Jooris de Caluwe is oom van de wezen en grootvader Gillis de Caluwe leeft nog.

De helft van een hofstede onverdeeld met hun moeder te Sinaai bij de Bathhouck O de moeder met de kinderen Z de straat N

en W Jan van Laere

Het derde deel van een perceel land onverdeeld met hun moeder naast de vermelde hofstede O Gillis Weuyts Z de straat W de

vermelde hofstede N Pieter van de Zuyvele

De helft van een perceel met hun moeder te Sinaai verdeeld met Jacques van Gavere O de H. Geest van Sinaai Z Daniel van

Cleemputte W Gillis de Caluwe

De helft van ongeveer 1 gemet land onverdeeld met Gillis de Caluwe hun voogd O Jacques van Gavere Z hun grootvader W de

straat

Gillis Verha fs. Matthijs heeft geld geleend

 

 

 

In deze staat is geen sprake of Huijbrecht een molen bezat of in een molen werkte.

Huijbrecht had een naast zijn eigen hofstede in Sinaai nog een hofstede die hij in sijn leven gekogt hadde  in

Sinaai aan de Kerkedries, ten tijde van zijn overlijden woonde Jan van de Velde daarin. Daarnaast had hij enkele

stukken land in Sinaai.

 

De SvG van Johanna Bruggemans:

RAG GOA Belsele - Sinaai SVG Sinaai nr. 97 fo. 164 vso d.d. 19.01.1624 (bron FV Land van Waas)

Hubrecht de Caluwe (+ 24.04.1616 Sinaai) X + Johanna Bruggemans

Drie wezen.

Voogden: Lieven Bruggheman en Gillis de Caluwe.

Een hofstede te Sinaai bij Baten Houck O de vermelde wezen Z de straat N en W Jan van Laere ongeveer 150

Roeden.

Een perceel land naast de hofstede O Joos de Beul Z de straat W de vermelde hofstede N Pauwels Verbraeken

causa uxoris.

De helft in een perceel land te Sinaai verdeeld met Jacques van Gavere O H. Geest van Sinaai Z Daniel van

Cleemputte W Gillis de Caluwe N de vermelde Jacques van Gavere

De helft in een perceel land ongeveer 1 gemet onverdeeld met Gillis de Caluwe oom O Jacques van Gavere Z de

vermelde Caluwe W de straat

 

De kinderen die Huijbrecht met Janneke kreeg waren:

a Gillis geboren: 5 jan 1607 in Sinaai; volgt bij Generatie 3

b Elisabeth: geboren 30 maart 1611 in Sinaai

c Hubertus:  geboren 23 juli 1616 en gedoopt 25 juli 1616 (doopgetuigen waren Egidius de Caluwé en Joanna Pouxs) Hubertus is getrouwd met Clara Windeij, en is overleden op 22 september 1687 aldaar. Hubertus werd 71 jaar.Hubertus trouwt op zondag 24 november 1641 te op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Clara Windeij te Waasmunster (huwelijksgetuigen waren Aegidius de Caluwe en Petrus Maes). Clara is gedoopt op donderdag 12 juni 1614 te Waasmunster. Zij is een dochter van Gillis en Francyna Vlaminck, zij overleed op woensdag 13 september 1679 te Sinaai. Clara werd 65 jaar.

 


 

GENERATIE 3: GILLIS (fs Hubrecht) DE CALUWE

 

Gillis vertrok van Sinaai naar Zele, want daar trouwde hij op 18 october 1638 met Amelberga Maes,

dochter van Pieter Maes en Catharina de Beule.  

 

Op 25 dec 1638 verkoopt Gillis fs Huijbrechts zijn hofstede in Sinaai:

Gillis de Caluwe fs Huijbrecht verkoopt zijn behuisde hofstede in de wijck de Beijckel aan Passchier Saman fs Pr voor 400 caroli

guldens; (RAG; Wettelijke passeringen: Sinaai; regnr 61; fo 164r) (bron FV Land van Waas foto Jean-Pierre Vaneygen)
04

Gillis trouwde op 18 oct 1639 in Zele en kreeg 6 kinderen:

 

III      Egidius DE CALUWE, zoon van Hubertus DE CALUWE (II) en Joanna BRUGGHEMANS, geboren 5 jan 1607 te Sinaai. Hij overleed in Wichelen op 7 dec 1665 Wichelen (Website RA Belgie; photonr 92)

 

Egidius trouwt op dinsdag 18 oktober 1639 te Zele (huwelijksgetuigen waren Petrus DE LEENER en Jacobus VEROOTEN) met de 22-jarige (1) Amelberga MAES, dochter van Petrus MAES en Catharina DE BEULE.  Amelberga is gedoopt op zondag 18 december 1616 te Zele (doopgetuigen waren Joannes VAN DAMME FS. JOANNES en Amelberga HERMANS), is overleden op maandag 4 november 1652 te Zele.  Amelberga werd 35 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

 

Van Egidius en Amelberga zijn zes kinderen bekend:

1  Petrus DE CALUWE is geboren op zondag 2 september 1640 te Zele, is gedoopt op maandag 3 september 1640 te Zele (doopgetuigen waren Petrus MAES en Elisabeth CALUWE), zie IV.

2  Joannes DE CALUWE is geboren op donderdag 19 maart 1643 te Zele, is gedoopt op donderdag 19 maart 1643 te Zele (doopgetuigen waren Joannes DE KEYSER en Elisabeth VAN PUTTE). Hij overleed 1 feb 1709 te Wichelen

3  Judocus DE CALUWE is geboren op zaterdag 3 december 1644 te Zele, is gedoopt op maandag 5 december 1644 te Zele (doopgetuigen waren Petrus DE BEUL en Judoca MAES).

In het begraafboek van Schoonaarde is het tragisch overlijden van Judocus de Caluwe vermeld: De latijnse vertaling is als volgt: op 28 februari (1662) om 9 u ‘s morgens is de molen van Schoonaarde omgestoten door de wind waardoor

verpletterd werden Willem Dhondt Corneel De Grauwe (Graeve ?) uit Dendermonde en Joos De Caluwe,

jongeman en zoon van de molenaar.

4  Catharina DE CALUWE is geboren op woensdag 7 november 1646 te Zele, is gedoopt op donderdag 8 november 1646 te Zele (doopgetuigen waren Joannes MAES en Catharina MAES). Overleden 1 mei 1701 te Gontrode

5  Maria DE CALUWE is geboren op zondag 7 februari 1649 te Zele, is gedoopt op dinsdag 9 februari 1649 te Zele (doopgetuigen waren Hubertus DE CALUWE en Maria MAES).

6  Joannes DE CALUWE is geboren op zaterdag 10 juni 1651 te Zele, is gedoopt op maandag 12 juni 1651 te Zele (doopgetuigen waren Egidius DE CALUWE en Amelberga VLEESHOUWERS).

Joannes trouwt op maandag 21 januari 1669 te Wichelen op 17-jarige leeftijd met Cornelia DE SMET.  Cornelia is overleden op vrijdag 1 februari 1709 te Wichelen.

 

Egidius trouwt (2) met Judoca Goijvaerts op 15 dec 1654 in Wichelen (huwelijksgetuigen: Petrus van Vossele en

Joannes de Haeck fs Adriani en Joanna Govaerts)

 

In de Staat-van-Goed van Amelberga Maes staat dat hij (Gillis) de helft van een molen in bezit had gekocht tijdens zijn huwelijk:

SvG Zele (bewerking door Marie-Louise Jacobs); RAG; Register 263-089; d.d  10-12-1652;  f° IICXVII rec-f° IICXVII ver

Amelberga MAES + 04-11-1652 te Zele, fa Pieters x Gillis DE CALUWE, houder

tussen: Gillis DE CALUWE enerzijds en de voogden: Jan MAES fs Pieters en Huijbregt DE CALUWE, van de 6 kinderen: Pieter

12j ; Jan 10j ; Joos 8j ; Cathelijne 6j ; Maria 4j ; Janneken DE CALUWE ca 18m anderzijds

Originele tekst luidt:

Compareerde voor meyer ende Schepenen vande prochie van Sele in persone Gillis de Caluwe als hauder ten sterfhuyse van Amelberga Maes fs Prs te eender sijdene @ Jan Maes fs Prs ende Huijbregt de Caluwe staende ende gheeerde voogden van de weesen vanden voors~ Gillis de Caluwe ten andere syde welcke hij gedurende hem huwel[lijk] gewonnen heeft ses kinders…” (kinderen zie hierboven)

Gillis DE CALUWE en de kinderen bezitten elk de helft van een molen staande tot Schoonaarde op Wichelen, gekocht door

Gillis tijdens zijn huwelijk met Amelberga MAES

 

Amelberga Maes is een dochter van Petrus Maes en Catharina de Beule, een andere dochter nl. Catharina Maes. (Catharina Maes is gedoopt op dinsdag 26 augustus 1614 te Zele) Zij was getrouwd met Gillis Saman, deze Gillis had ook een korenwindmolen die hij verkocht en de korenwindmolen in Schoonaarde aankocht,

Volgens zijn SvG te Zele:

SvG Zele; Register 265-049; SUP d.d. 11-05-1666;  f° 180 rec-f° 180 ver

Cathelijne MAES + 09-09-1661 Zele x Gillis SAMAN, houder, eigenaar koren windmolen te Zele-Zandberg

Gillis SAMAN ; Jan MAES was voogd van de minderjarige wezen, en verzoekt tot de verkoop van de koren windmolen te Zele-

Zandberg en aankoop van een wind corenmolen in de parochie van Wichelen te Schoonaarde door Gillis SAMAN, tot profijt van

zijn minderjarige wezen en hoirs : Jan VAN IJSTERGHEM x Tanneken SAMANS ; Joos VERSO x Amelken SAMAN

 

Opmerking: De oude registers van Wichelen-Schoonaarde zijn nog niet onderzocht.GENERATIE 4 PIETER DE CALUWE fs Gillis :

Molenaar in Denderbelle:

Een van de lastigste namen was Petrus (Peeter) de Caluwe, die naam kwam nogal vaak voor rond 1700, dus het heeft heel wat jaren geduurd om deze Peeters te kunnen onderscheiden. Een SvG uit Denderwindeke gaf de aanzet tot de oplossing.

 

Peeter de Caluwe fs Gillis was een van eerste molenaars van de molen in Denderbelle en later andere familieleden De Caluwe’s  tot 1893, toen werd de molen verkocht.

Op de belgische molenwebsite “molenechos” is er meer te vinden over “de Belle” molen of “het Fonteijntje”: opgericht rond 1665.

https://www.molenechos.org/molen.php?nummer=519:

 

Een van de weinige stukken, tot op heden gevonden, (de oudere registers van voor 1690 moet nog worden bekeken) van Pieter de Caluwe fs Gillis betreffende zijn uitoefening als molenaar is dit: Hij oefent hier zijn molenaarsrecht uit om uit 9 zakken korengraan een maalpartij te halen om voor zijn eigen huishouden te gebruiken.05 (Bron: SA Dendermonde; SGD reg 229): 27 mei 1693:

Compareerde ter Greffie van St gillis Belle & Zwijvicke In persoone Peeter de Caluwe fs Gillis mulder op den meulen van Denderbelle den welcken heeft verclaert voor omme te maelen  tot gherief vande ghemeijnte noodig thebben voor acht daegen negen sacken Cooren, daer onder is begrepen tgene hij noodigh heeft voor sijne menage mitsgr dat hij deselve graenen niet en sal v[er]transporteren buijten de ghehoorsaemheijt van sijne Ma[jestei]t (woord?) heeft den comparant dese beneffens mij greffier onderteekent desen 27 meije 1693  

P Dhondt 1693.  Peeter de Caluwe

Zo’n zelfde tekst is te vinden in register: SGD: WP228; fo 217v; d.d. 17 maart 1694


 

IV   Petrus DE CALUWE, zoon van Egidius DE CALUWE (III) en Amelberga MAES, is geboren op zondag 2 september 1640 te Zele, is gedoopt op maandag 3 september 1640 te Zele (doopgetuigen waren Petrus MAES en Elisabeth CALUWE), is overleden op zaterdag 13 april 1697 te Denderbelle.  Petrus werd 56 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Petrus gaat in ondertrouw op zaterdag 24 januari 1665 te Schellebelle (huwelijksgetuigen waren Georgius SCHEERDERS en Joannes HEYAERTS), en er is een ondertrouwacte ook op 24 januari in Wichelen. Acte in Wichelen vermeld: "In Schellebelle Petrus de Caluwé et Elisabeth Scherders. pcll 25 jan, 1 feb, 2 feb, coniunti in Schellebelle"

trouwt op maandag 2 februari 1665 te Schellebelle (huwelijksgetuigen waren Franciscus GONST, Petrus GONST en Joannes BORGOIS) op 24-jarige leeftijd (1) met Elisabetha SCHEERDERS.

 

Van Petrus en Elisabetha zijn zeven kinderen bekend:

 

       1 Georgius DE CALUWE is geboren 29 maart 1665 te Schellebelle, is gedoopt 30 maart 1665 te Schellebelle

(doopgetuigen waren: Georgius Scheerders en Judoca Govaert) zie 5A

2  Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 26 maart 1666 te Wichelen, is gedoopt op zondag 28 maart 1666 te Wichelen (doopgetuigen waren Joannes DE CALUWE en Joanna MAES).

3 Egidius DE CALUWE is geboren op dinsdag 10 april 1668 te Wichelen, is gedoopt te Wichelen (doopgetuigen waren Egidius SAEYMANS en Anna MAES).

4  Maria DE CALUWE is geboren op vrijdag 7 februari 1670 te Wichelen, is gedoopt op zondag 9 februari 1670 te Wichelen (doopgetuigen waren Henricus DE SMET en Maria VERSTRAETEN).

5  Cornelia DE CALUWE is geboren op woensdag 7 januari 1671 te Wichelen, is gedoopt te Wichelen (doopgetuigen waren Joannes DALSCHAERT en Cornelia DE SMET).

6  Petrus DE CALUWE is geboren op zondag 14 augustus 1672 te Wichelen, is gedoopt op maandag 15 augustus 1672 te Wichelen (doopgetuigen waren Petrus FENDAN en Maria SCEERDERS). Zie 5B

7  Judocus DE CALUWE is geboren op zaterdag 19 januari 1675 te Wichelen, is gedoopt op zondag 20 januari 1675 te Wichelen (doopgetuigen waren Maria SCHEERDERS en Joanna MAAS).

8  Adrianus DE CALUWE is geboren op dinsdag 26 oktober 1677 te Wichelen, is gedoopt op woensdag 27 oktober 1677 te Wichelen (doopgetuigen waren Joannes MOERMANS en Clara DHAUW), zie 5C.

 

Petrus trouwt op donderdag 11 augustus 1695 te Denderbelle op 54-jarige leeftijd (2) met Maria MATTHIJS.  Maria is geboren te Denderbelle, en is overleden te Wieze.

 

De link van Elisabeth Scheerders naar haar vader komt uit een document van de Wettelijke passeringen van Schellebelle (Bron: RAG; reg 95, d.d. 28 mei 1693): Dit n.a.v. het overlijden van haar broer Joos de Scheerdere fs Jooris d’oude:

Compareerde voor Balliu Burchmr en@ Schepenen der prochie ende vierschaere van Schellebelle in persoone Pieter de Caluwe met hem bij sijne dancke consentie authorisatie en@ haere acceptatie Elisabeth de Scheerdere fa Jooris….

 

Handtekening onder dit stuk van Peeter de Caluwe:06 

Elisabetha  SCHEERDERS (De Schedere) is een dochter van Joris en Maria WANTE , geboren rond 1630; overleden in St-Gillis-Dendermonde: 25 oct 1693

 

We stelden vast dat haar vader molenaar was aan de hand van het Quoteboek van Schellebelle omtrent 1656:

 

Bron: Schellebelle, Quoteboek; RAG; AR156; reg 1; nr 37:

"Jooris de Scheedere sijn hofstede met den meulen bergh daer den meulen op staet pacht van ---

pacht van mevrau deser prochie suyt west het voorgande noort oost den wegh suyt oost het naervolgende ...

groot 66 R[oeden] 9 v[oet]."

kaartje met hofstede met molen op de meulenbergh erop in Oostacker (zie pagina 2)

 

 

 

 

 

 

 

Over de molen van Schellebelle is veel bekend, (met dank aan Heemkring van Schellebelle):

 

In 1638 werd een oprichtings- en octrooi verklaring opgemaakt: … M’her Ernest de Reviere, Baron van Houffalize,  heere van Schellebelle / Wanzele  verzoekt op zijn eigen grond binnen de parochie op te richten en ten den dienste van de inwoners

ene “Cooren windt muelen…    

Octrooi om op het grondgebied van Schellebelle een windmolen op te richten, om graan en koren te malen, voor de heer Baron van houffalize tegen de vergoeding van twee hoet tarwe per jaar aan zijn Majesteit…

 

In 1688 kreeg de molen herstellingswerkzaamheden, o.a. een nieuw kruiswerk, werk aan de standaard en steenbalk,  schuur- en schilderwerk, de totale arbeidskosten bedroeg meer dan 200 guldens.

 

In 1729 werd de molen verpacht aan Jan De Caluwe fs Adriaen (met dank aan Heemkring Schellebelle):

…sijne Exc(ellenti)e den heer marquis van lede, forest heer der parochie van schellebelle ende wansele

grooten van spagnien vande eerste ordre etc welcken comparant midts desen kent lijdt ende verclaert in sijne voorseyde qualiteyt in hueren ende in loyalen pacht gegeven ’t hebben aen Jan de Caluwe fs. adriaens, die ten desen oock mede compareende bekent in hueren, ende loyalen pacht genomen ’t hebben eenen cooren, ende oliewintmeulen met de behysde hofstede schueren ende stallingen daer neffens staende midsgaders eene partye meersch daer bij gelegen alle binnen de prochie van schellebelle paelende oost nieuwenhuyse noort de schelde suyt den heirwegh den huerder wel bekent als die bij wijlent sijnen vader gebruyckt geweest: ende waer mede hij hem haut te vreden ditte voor eenen termijn van negen achter een volgende jaeren ten prijse van drij en dertigh ponden grooten sjaers vrij suyver geldt daer van het eerste sal innegaen den 8 xber 1729 eerstcommende vallen ende verschijnen….

(De pachtacte van zijn vader is nog niet gevonden)

 

In 1757 werd de molen nog gepacht door Jan, schuldafrekening: (met dank aan Heemkring Schellebelle; bron: RAG FF 791):

Op den 14 juni 1757 is alhier op het casteel van Lede gecompareert Jan de Caluwe fg. Adrien als nu opsetene der prochie van Corsele (opm: mislezing van de bewerker, dit moet Belsele zijn) quartier van Puyvelde benevens sijne huysvrouwe en sijn broeder Judocus de Caluwe tot het adjusteren van sijn openstaande rekening so van debet als goetvinden jeghens den heer Marquis de Lede heere van Schellebelle etc. ditte ter causen van het gebruyck ofte pachten van den kooren ende oliewintmolen bij hem Jan de Calue binnen ’t selve Schellebelle in pachte beseten ende den voorschreven heer Marquis de Lede compiterende tot ende met kerstavond 1757 waer bij blijckt dat hij Jan de Calue voors schuldig blijft totter somme van 96 guldens waer op hij exibeert gene specificatie van 7 guldens en 11 stuivers dus dat den selven debet maar meer en blijft dan tot 88 guldens negen stuivers de selve specificatie over den jaere 1752 voorders exibeert den selven Jan de Calue sijne acte, prijsye ghe-formeert ’t zijnen afscheden van den voorschreven meulen van date 28 december 1752 beloopende de selve in toto tot een hondert 77 ponden vier schellingen 8 grooten courant waarop hij ontfangen heeft van Jan Baptist Verschelden tot 64 ponden 19 schellingen 11 groten ende daer wort bevonden als dat op den 8 dec. 1711 ook is gheformeert acte prijsye van den selven meulen ter causen van de materialen als de voorgaande prijsije voor den ontfanger van den voorschreven heere Marquis beloopende in toto tot 112 ponden 4 schellingen 4 grote 6 oorden, die aanvaard is door Jan van den Hauwe sonder daer vooren eenighe penningen ghedorven ofte betaelt t hebben ende also het consteert dat de selven van den Hauwe den voorssmeulen maer en heeft gebruyckt dan tot in den beginner van de maand Maart van den jaere 1712 ende alzo maer beth de twee maenden apparentlijck alsoo den pacht aen Adriaen de Calue ghecedeert sonder daer van eenige instrumenten te bevinden waeruyt men vast en besluyt den staenden prijs te wesen in den selven meulen de voor-schreven somme van 112 ponden 4 schell. 4 grooten 6 drs ten welcken effecte is dese bij mij ontfangen van den voorschreven heere Marquis onderteekent date als boven.


GENERATIE 5:

In deze generatie worden 3 mannen besproken:

5A JORIS

5B PEETER

5C ADRIAEN

 

 

 

5A Georgius (Joris) DE CALUWE

 

V-A   Georgius DE CALUWE ook genaamd Joris, zoon van Petrus DE CALUWE (IV-A) en Elisabetha DE SCHEDERE, Molenaar, is geboren op zondag 29 maart 1665 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 30 maart 1665 te Schellebelle, is overleden op donderdag 13 december 1731 te Schellebelle.  Georgius werd 66 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Doopgetuigen: Georgius Scheerders en Judoca Govaert

Georgius trouwt op zondag 20 december 1693 te Lokeren op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Catharina CORTHALS, dochter van NN CORTHALS.  Catharina is geboren rond 1660, is overleden op dinsdag 12 maart 1726 te Schellebelle.  Catharina werd ongeveer 66 jaar. Catharina mogelijk geboren in Lokeren: dochter van Petrus en Livina Auwenaers: 10 feb 1659

 

Van Georgius en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus DE CALUWE is gedoopt op maandag 23 juli 1696 te Schellebelle, zie VI-A.

2  Elisabeth DE CALUWE is geboren op zaterdag 20 juni 1699 te Schellebelle, is gedoopt op zaterdag 20 juni 1699 te Schellebelle.

Doopgetuigen: Guilelmus Corthals en Elisabetha Corthals

Elisabeth trouwt op dinsdag 10 juni 1732 te Schellebelle op 32-jarige leeftijd met Petrus GEEROOMS.

 

Georgius de Caluwe  "Joris"  werd op 29 maart 1665 in Schellebelle geboren en gedoopt op 30 maart 1665 in Schellebelle, Hij stierf op 13 Dec 1731 in Schellebelle.

 

Joris trouwde met Catharina Corthals op 20 Dec 1693 in Lokeren. Catharina werd rond 1660 geboren. Zij overleed op 12 maart 1726 in Schellebelle.

 

Ze kregen de volgende 2 kinderen:

 

Petrus de Caluwe werd gedoopt op 23 juli 1696 in Schellebelle. Er is echter geen doopacte, deze doopdatum komt uit de index en aangezien er geen ouders vermeld staan in de index denk ik dat Pieter een zoon van Joris is, dat komt ook vanwege een volkstelling uit 1698 (Schellebelle AR156 reg 114): er staat: jaar 1698: “Jooris de Caluwe wiens huijshauden bestaen in is 3 persoonen “

Petrus was geboren en Elisabeth nog niet.  

Petrus trouwde met Petronella Maria Claus op 16 mei 1733 in Schellebelle.

 

Elisabeth de Caluwe  werd geboren op 20 juni 1699 in Schellebelle, en gedoopt op 20 juni 1699 in Schellebelle, (doopgetuigen: Guilelmus Corthals en Elisabetha Corthals)

Elisabeth trouwde Petrus Geerooms  op 10 juni 1732 in Schellebelle (huwelijksgetuigen: Joannes van de Bossche en Theresia van der Straeten)

 

Joris wordt vermeld als “mulder” in het jaar 1700 en 1701 in Schellebelle. Had hij de molen in Schellebelle in pacht of werkte hij daar? (RAG; Schellebelle; AR156; reg 114 )07Daaronder staat: “den selven is onvoorsien van graenen” (kennelijk had hij geen eigen graan voorraad)

 

 

 

In 1703 is er stuk uit de vierschaar van Schellebelle: (AR 156 – 176) (met dank aan  Heemkring Schellebelle; transcript van Guido Van der Eecken):

 

Den selven h(eyse)re jn syne voors(eyd)e                                                                                     70

qualiteyt opwysdom ex(ecutoi)r

                j(egens)

Jooris de Caluwe als hoir van

wylent p(iete)r de Caluwe

 

den 20 juny 1703 relateerde den off(icie)r duquet den ver(weerde)re

gedach(vaer)t te hebben en(de) mits syne noncomp(ari)tie tsynen laste gewyst

deff(au)t en(de) by vertute van dies op het verclaers by hem h(eyse)re gedaen

dat de gepretendeerde prochie oncosten tot laste van(den) voorn(noemden)

p(iete)r de Caluwe vuytgetrocken byden boek van eenen vollen

prijs alhier ommegestelt den 11 maerte 1695 opden ontbloot

1693 js onvergolden en(de) syn deselve oncosten bedragen(de)

xvii sch viii gr sver(weerd)rs laste gewesen wettel(yck) ende ex(ecutoi)r

met costen et sic fiat acte

 

                               f(ia)t acte p(rincip)ael en(de) costen die bedragen xiii sch gr

                               en(de) gelevert aen(de) pr(ocureu)r sauvage

 

 


 

5B:  PIETER/PEETER fs PEETER de Caluwe:

 

Peeter fs Peeter was volgens de website Molenechos molenaar op de Zwijvicke molen in St-Gillis Dendermonde. Hij pachtte de molen van 1689 t/m 1709: (https://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?nummer=4186)

Maar in 1689 was hij pas 17 jaar!  Dus ik zou graag willen weten uit welk document dit jaartal van 1689 en zijn naam vandaan komt?  Maar in 1693 vond ik wel dat hij dus al molenaar was:

 

In de wettelijke passeringen van 17 januari en op 5 mei 1693 vond ik net zo’n zelfde document die gaat over het recht om voor zijn eigen huishouding 16 zakken graan in te nemen.:

Compareerde ter griffie van St Gillis, Belle ende Zwijvicke in persoone Pr de Caluwe fs Prs mulder binnen St Gls (Sint Gillis)….

(SA Dendermonde; SGD_WP 229)08

 

 

Peeter was een lastige persoonsnaam omdat er een aantal huwelijken waren waarvan  niet zeker was of ze wel van dezelfde man afkomstig waren. Totdat ik een SvG op internet onder ogen kreeg van Denderwindeke.

Hierin was ene Pieter de Caluwe die 5 huwelijken had, en woonde in Denderbelle en molenaar was, een belletje ging rinkelen, (zie website: http://www.rikvanhauwe.be/dw/DW.PAD/PAD.D4.htm):

(zie ook origineel: RAG; Baronie van Wedergrate, RAG: reg 232; fo 92 + fo 151)

 

Denderwindeke , verkaveling tussen de 6 nog levende kinderen van wijlen Pieter De Caluwé in zijn 5de huwelijk gewonnen met Elisabeth Dierickx.

Elisabeth Dierickx pacht in 1760 de watermolen te Vreckem samen met haar 7 kinderen , in de breedtes van Denderwindeke is het haar zoon Gillis die genoteerd wordt bij de zettingen , hij stond vermeld als inwoner van het gehucht Linckebeke.

 

1) Cornelis

2) Gillis

3) Joannes

4) Jan Baptiste

5) Anna Maria jonge dochter en meerderjarig

6) het weeskind achtergelaten door wijlen Maria De Caluwé x Gillis De Saeger met name Joanna Carolina De Saeger met de vader als legitieme voogd

 

De prijsije werd gedaan door Christiaen Hendrickx burgemeester en Benedictus Ringoet schepenen van Denderbele

 

1) een hofstede groot 83 roeden staande binnen Denderbelle omtrent de molen aldaar

- oost Mijnheer van Baerlaer

- suyt Gillis Heuvinck

geprezen op 600 R

 

2) 125 roeden meers in Denderbelle en geprezen op 345 R

 

3) 50 roeden land op het Damvelt

- oost Pr. Van Volsele

- suyt en west Guilliam Vermeren

- noort dhoors Daniel Nijs

geprezen op 210 R

 

4) idem 50 roeden ook op het Damvelt ook geprezen op 210 R

 

5) 85 roeden land genaamd " den Drijbeck " in de parochie van Denderbelle en geprezen op 56 L 13 S 4 G en is belast met een onlosselijke cijnsrente aan de heere van deselve prochie van 3 R sjaars daarop afgetrokken tot 13 pond groot en blijft nog 43 L 13 S 4 G is in guldens : 262 R

 Totale som : 1627 R

 

Werd verdeeld in 6 staken

 

Nu nog de taak om de 5 huwelijken te vinden en kijken of ze aansluiten: door overlijdensdata van de vrouwen te vinden, en opeenvolging van huwelijken en kinderdopen.

 

Zijn laatste vrouw was zijn huwelijk in Denderbelle in 1729, daarvoor was Pieter getrouwd met Maria de Bock, dit huwelijk werd teruggevonden in St-Gillis-Dendermonde, en werd in 1710 voltrokken.  Zijn 3de huwelijk was met Digna van den Abeele, huwelijk in Oudegem in 1705, zijn tweede huwelijk was met Maria Adriaens in 1698, en zijn eerste huwelijk was met Catharina Magnus in 1695.

De laatste 2 huwelijken kwam ik op het spoor dankzij wettelijke passeringen die ik vond in Archief van Dendermonde over St-Gillis-Dendermonde vanwege de afhandeling na het overlijden van de eerste 2 vrouwen.  De 5 huwelijken van Pieter waren hiermede dus opgelost.

 

Pieter zijn eerste huwelijk was met Catharina Magnus, Catharina overleed in 1698, en in 1702 overleed haar moeder Livina van Gijseghem: Verkaveling van land en hofstede tussen Pr de Caluwe en Jan van de Bosch na overlijden van Livina van Gijseghem. Hierin staat ook een beschrijving van fam Magnus. Na loting krijgt Pieter de hofstede genaamd "de Peireleer" in Sint-Gillis-Dendermonde. (SA Dendermonde; SGD; Reg 228 fo 44v-46)

 

 

V      Petrus DE CALUWE, zoon van Petrus DE CALUWE (IV-A) en Elisabetha DE SCHEDERE, Molenaar in St Gillis Dendermonde, is geboren op zondag 14 augustus 1672 te Wichelen, is gedoopt op maandag 15 augustus 1672 te Wichelen, is overleden op woensdag 7 juli 1751 te Denderbelle.  Petrus werd 78 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

 

Petrus trouwt op dinsdag 8 februari 1695 te Sint-Gillis-Dendermonde op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Catharina MAGNUS, dochter van Daniel MAGNES en Livina VAN GIJSEGHEM.  Catharina is gedoopt op zondag 28 mei 1673 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op donderdag 1 mei 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Catharina werd 24 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Opm: in index een Catharina Magnus geboren 30 jan 1684

En een Catharina magnus geboren 28 mei 1673; deze laaste komt beter uit ivm huwelijk.

 

Van Petrus en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Pieternella DE CALUWE is gedoopt op donderdag 23 augustus 1696 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden na 1734.  Pieternella werd minstens 38 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Pieternella wordt genoemd in WP 228 fo 46v e.v. van St Gillis Dendermonde. als nog enige (lev ende) kind, van Pieter de Caluwe en Catharina Magnus

2  Maria DE CALUWE is gedoopt op woensdag 18 december 1697 te Sint-Gillis-Dendermonde.

Een van de Maria van een andere vader, er zit maar 2 maanden tussen de andere maria uit 1698

3  Maria DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 25 februari 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op zondag 23 november 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Maria werd 8 maanden en 29 dagen.

Een van de Maria's van een andere vader, er zit 3 maanden tussen de andere maria uit 1697. Welke Maria is overleden in 1698?

 

Petrus trouwt op zondag 23 november 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde op 26-jarige leeftijd (2) met Maria ADRIAENS.  Maria is overleden op dinsdag 4 december 1703 te Sint-Gillis-Dendermonde.

 

Van Petrus en Maria zijn drie kinderen bekend:

4  Jacobus DE CALUWE is geboren op zaterdag 2 januari 1700 te Sint-Gillis-Dendermonde.

5  Guillelmus DE CALUWE is gedoopt op donderdag 4 augustus 1701.

6  Petrus DE CALUWE is geboren op dinsdag 6 november 1703 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op zondag 25 november 1703 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Petrus werd 19 dagen.

 

Petrus trouwt op donderdag 12 februari 1705 te Oudegem op 32-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Digna VAN DEN ABEELE ook genaamd Dinne, dochter van Joannes VAN DEN ABEELE en Joanna DE HOLLANDER.  Digna is geboren op zaterdag 13 maart 1683 te Oudegem, is gedoopt op zaterdag 13 maart 1683 te Oudegem, is overleden op vrijdag 7 oktober 1707 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Digna werd 24 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

 

Van Petrus en Digna zijn twee kinderen bekend:

7  Maria Carolina DE CALUWE is gedoopt op zondag 21 maart 1706 te Sint-Gillis-Dendermonde, zie VI-B.

8  Jan Baptist DE CALUWE is gedoopt op maandag 10 oktober 1707 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op vrijdag 21 december 1708 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Jan werd 1 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

 

Petrus trouwt op donderdag 18 september 1710 te Sint-Gilles-Dendermonde op 38-jarige leeftijd (4) met Maria DE BOCK.  Maria is begraven op woensdag 11 mei 1729 te Denderbelle.

 

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

9  Jan Baptist DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 13 juni 1711 te Sint-Gillis-Dendermonde.

10 Maria Anna DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 15 juli 1713 te Sint-Gillis-Dendermonde.

11 Judoca DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 15 juni 1717 te Sint-Gillis-Dendermonde.

12 Petrus DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 18 juni 1720 te Sint-Gillis-Dendermonde, zie VI-C.

13   Catharina DE CALUWE is gedoopt op maandag 7 oktober 1726 te Denderbelle.

Doopgetuigen: Cornelis de Creeck en Catharina Beerleer

 

Petrus trouwt op donderdag 22 september 1729 te Denderbelle op 57-jarige leeftijd (5) met de 29-jarige Elisabeth DIERICKX, dochter van Petrus DIERICKX en Maria ROGHMAN.  Elisabeth is gedoopt op woensdag 7 oktober 1699 te Denderbelle, is begraven op maandag 13 september 1762 te Denderbelle.  Elisabeth werd 62 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

 

Van Petrus en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

14 Maria DE CALUWE is gedoopt op donderdag 2 november 1730 te Denderbelle, zie VI-D.

15 Cornelis DE CALUWE is gedoopt op donderdag 27 december 1731 te Denderbelle.

16 Egidius DE CALUWE is gedoopt op zondag 18 januari 1733 te Denderbelle.

17 Jacobus Joannes DE CALUWE is gedoopt op donderdag 13 mei 1734 te Denderbelle.

18 Adriana Cornelia DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 30 augustus 1735 te Denderbelle.

19   Anna Maria DE CALUWE is gedoopt op woensdag 12 juni 1737 te Denderbelle, is overleden op vrijdag 5 februari 1808 te Denderbelle.  Anna werd 70 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

20 Joannes Baptist DE CALUWE is gedoopt op maandag 10 november 1738 te Denderbelle, is overleden op woensdag 4 april 1810 te Denderbelle.  Joannes werd 71 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

21   Judocus DE CALUWE is gedoopt op maandag 27 maart 1741 te Denderbelle, is overleden op vrijdag 9 maart 1764 te Denderbelle.  Judocus werd 22 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

 

 

 

Op 14 maart 1703 krijgt Pieter een klacht van Philip Florens: Philips florens klaagt over 2 zakken mout en tarwe, waarschijnlijk niet geleverd en in het huis achtergebleven bij Pieter de Caluwe (SA Dendermonde; SGD; WP239)

 

Op 30 oct 1724: een rentebrief en hier staat een beschrijving van de molen in Denderbelle:

eene cooren ende wintmeulen met den bergh appendentien en de dependentien van dien gestaen en ghelegen binnen de prochie van Denderbelle paelende oost de Straete, noort Jacobus Pietermans, suijt en west de kerck van Denderbelle mitdsgds eene hofstede schuere stallinghe ende andere edifitien ddaer op staende oock gestaen en geleghen binnen t voorn. Denderbelle neffens den voorn. meulen groot van gronde ontrent een dagcht. paelende oost mijn heer Nieulant, suijt west de straete noor den procureus Reijntjes in coope vercregen van dhoors Gillis Maes en Francoise Bettens hunnen vader en moeder was... (SA Dendermonde; SGD reg 246 fo 400)

 

 


 

 

 

Twee nog onverklaarbare dopen met de naam Maria:

In de doopindex van St-Gillis-Dendermonde vond ik 2 dopen, en wel 2 Maria’s :

Eén Maria geboren 18 dec 1697 en de andere Maria 3 maanden later namelijk op 25 feb 1698, dat hier 2 Maria’s drie maanden achter elkaar geboren zijn wil dat zeggen dat er 2 vaders in het spel zijn. Eén Maria overleed, volgens de index op 23 nov 1698, maar welke van de 2 Maria’s overleed hier?

Als de moeder Catharina Magnus was, dan kan dat in beide gevallen. Zij overleed 1 mei 1698 in St-Gillis-Dendermonde.

In Wettelijke passeringen van 21 maart 1703 n.a.v. het overlijden van Catharina Magnus wordt Pieternelle als “enige overlevende” kind genoemd (SA Dendermonde; SGD; WP228 fo 46v-47v).  Nu komt dit uit de Wettelijke passeringen en ik ben benieuwd wat precies in de SvG staat n.a.v. het overlijden van Catharina Magnus:  Dus in 1703 uit dit huwelijk geen Maria meer, waar is de andere Maria gebleven?  Welke andere Maria kan dan van de andere vader zijn. Dat kan Adriaan zijn of Joris. Adriaen trouwde in 13 feb 1697 , het eerste kind wat ik vond van adriaen was in 1699, dus een van de Maria’s kan van Adriaen zijn , maar ook Joris, Joris kreeg niet zoveel kinderen en ook hier kan 1 van de Maria’s geboren zijn tussen de 2 andere kinderen van Joris. Of nog een andere onbekende vader De Caluwe.

 

Dit is wat er momenteel bekend is over Peeter fs Peeter, meer registers moeten nog doorzocht worden

 


5C: ADRIAEN DE CALUWE;

 

Adriaen woonde in diverse parochies, de doopplaatsen van zijn kinderen waren: Denderbelle (1698-1702 , Lede (1703-1708), Wanzele (1710), Schellebelle (1713-1720),  misschien daarvoor ook nog in St-Gillis-Dendermonde. Er is een ondertrouwdatum gevonden uit de index van St-Gillis-Dendermonde: 26 jan 1697 en trouwde in Denderbelle 13 feb 1697. De eerdere datum is waarschijnlijk de ondertrouwdatum dit vanwege zijn vrouw die daar vandaan kwam. En ik vond op internet dat Adriaan ook molenaar was van de Zwijvicke molen, maar deze info kan ik niet meer terugvinden, dus als iemand daar iets meer over weet? 

 

De eerder genoemde Maria komt voor in de SvG van Adriaan, zij was getrouwd met Marinus Verdickt, en zij overleed 19 apr 1776 op 78 jarige leeftijd, dus terugrekenend is zij van 1698, dus een van deze geboortedata is van Maria. Aangezien er maar 3 maanden verschil in zit is het niet uit te maken welke datum goed is. 

 

2 onverklaarbare overlijdens:

Dan kom ik in Oudegem, 2 overlijdens tegen nl van van twee dochters van Adriaen en Judoca Willems nl Anna Maria en Anna de Caluwe; overleden 15 en 19 maart 1711 in Oudegem. Ik kan deze overlijdens niet plaatsen omdat ze ook nog - levend en wel - voorkomen in Staat v Goed van Adriaen, dus wie zijn hier overleden? (de pastoor een fout gemaakt?)

 

Op 17 januari 1707 kom ik, Adriaen en zijn vrouw in de WP van St Gillis-Dendermonde tegen, wegens verkoop van grond, geerfd van Joos de Smet:  grond "t straeten velt" geerfd van Joos de Smet

Hier ook een beschrijving van de familie Willems:

“Op den 17 ja[nuar]ij 1707 bekennen Jan Dhooms thuwel[ijk] hebbende Marie Willems Adr De Caluwe thuwel[ijk] hebbende Josijne Willems en Daniel Willems fs Joos hoirs en@ erfenaemen van Joos de Smedt… “

 

Hier de handtekeningen van Jan Dooms, Marie Willems, Daniel Willems fs Joos, Adriaen de Caluwe, en Josijne Willems (bron: SA Dendermonde; SGD; WP; reg 239)09

 

 

Maar wie was Joos de Smedt? Mocht iemand hier meer info over hebben?

 

 

Na het overlijden van Josijna Willems wordt Adriaen gedagvaard om SvG te overhandigen:

 ferieboek Schellebelle (RAG: AR 156 – 176), (met dank aan Heemkring Schellebelle,  transcript Guido Van der Eecken)

 

actum 7 july 1723                                                                                                                                            

 

Ten voorn(noemde) daghe relateerde den off(icie)r dellaert gedachvaert

thebben adriaen de caluwe tot het overgeven en(de) passeren staet

van goede ten sterfhuyse van syne overleden huysvr(ouwe) de voochden

van syne weesen jn eede te doen stellen ende andere

gerequireerde devoiren en(de) mits syne noncomp(ari)tie nochte pr(ocureur)

over hem verbeyt naer behooren js tsynen laste gewyst

deff(au)t en(de) andermael geord(onneer)t te dachvaerden

 

In September 1728 (RAG; GO 37- reg 102) worden er spullen verkocht bij een openbare verkoop:

Meubelen, ooijen, esels, graen, haut, stroij” en andere spullen:

Aardewerk, ijsere pot, 3 coperen ketel, bierpot, haut back, vleesch kuijpe, spaije rieck, bijl, een tinne oliepot, een cassebedde en een pluijme bedde”…en nog veel meer spullen en klederen

 

In zijn SvG  (Schellebelle GO37-41 (25 mei 1729) blijkt dat Adriaen de molen pachtte van de markies van Lede:

…”alvooren is dit sterfhuys schuldich aen sijn excelentie den heere marcquis de lede over rente van een jaer meulepacht verschenen 8 december 1728 ter somme van 20 pond 1 schelling 8 grooten

 

In zijn SvG wordt “… alhier noch in voordeel ghebracht over de prijsije sijnde bevonden inden meulen als teweten al het draijende werck, reepen, seijlen als andersints gepresene ende geextimeerd bij Joos Vlaeminck ende Jacobus Speelman meester meulemaeckers op de (word?) van xvII vi G(?) vi

 

Het eind totaal was “…datte meer commer is dan baete ter somme van acht ponden negenthien schel groote neghen deniers..”

 

Mogelijk is dat Adriaen eerder molenaar(knecht) was bij zijn broer Pieter in St-Gillis-Dendermonde en bij zijn vader in Denderbelle. Wanneer exact Adriaen de molen in Schellebelle pachtte is nog onduidelijk, mogelijk is dat na het pachtcontract van Jan de Poorter fs Frans, die pachtte de molen van Schellebelle van 1704 t/m 1710 (met dank aan Heemkring Schellebelle). 

 

 

Adriaen kreeg met Josijna Willems een aantal zonen, 3 daarvan werden ook molenaars: zie generatie 6:

 


 

GENERATIE 6:


Als laatste worden 3 zonen van Adriaen hier besproken, ze werden ook molenaar en ze vertrokken naar andere dorpen:

 

6A Jan, vertrok naar Belsele na 1746, na zijn 2e huwelijk in 1765 ging hij in Sinaai wonen.

 

6B Joos, vertrok naar Kalken rond 1738, rond 1746 naar Wachtebeke  waar hij ook overleed in 1771.

 

6C Pieter fs Adriaen, vertrok voor 1733 naar Eeklo, vanaf 1747 naar Kaprijke, rond 1750 naar Bassevelde, rond 1754 naar Watervliet en rond 1767 naar Assenede waar hij overleed in 1789.

 


 

6a: JAN (BAPTIST)  fs ADRIAEN DE CALUWE,

 

Jan was de oudste zoon. Jan was molenaar in Schellebelle en nam de pacht, na het overlijden van zijn vader, over. (zie pag 12).

 

Jan pachtte de molen van Schellebelle tot voor 1757, daarin staat dat hij al in “Corsele” dit is waarschijnlijk een leesfout van de bewerker en moet Belsele zijn, (zie pag 12)

 

In 1737 werd Jan lid van de Broederschap van H. Cornelius in Schellebelle (RAG; KF42-14):010

 

 

 

Jan komt nog voor bij een openbare verkoop op 7 januari 1745 in Schellebelle (RAG; AR 156, reg 131).

Alle kinderen van Jan werden in Schellebelle geboren.  Jan moet ná het overlijden van zijn dochtertje Carolina in november 1751 en vóór 1757 richting Belsele zijn verhuisd.

 

VI-A    Joannes DE CALUWE ook genaamd Joannes Baptista de Caluwe, zoon van Adrianus DE CALUWE (V) en Judoca WILLEMS, is gedoopt op zondag 2 september 1703 te Lede (doopgetuigen waren Joannes WILLEMS, Adriana VAN DEN HOLE en Anna VAN DAM), is overleden op vrijdag 27 mei 1791 te Sinaai, is begraven op zaterdag 28 mei 1791 te Sinaai.  Joannes werd 87 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Joannes was gehuwd (1) met Theresia Petronella VERSTRAETEN, dochter van Karel VERSTRAETEN en Livina CLAUWAERT.  Theresia is geboren op dinsdag 19 februari 1709 te Laarne, is gedoopt op woensdag 20 februari 1709 te Laarne (doopgetuigen waren Petrus NECKEPUT en Philippa VAN GELE), is overleden te Belsele , is begraven op zondag 6 april 1760 te Belsele.  Theresia werd 51 jaar, 1 maand en 18 dagen.<5>

 

Van Joannes en Theresia zijn negen kinderen bekend:

1  Livinus Dionisius DE CALUWE is geboren op maandag 13 november 1730 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 13 november 1730 te Schellebelle (doopgetuigen waren ... DAUWE en Maria MUIJN), zie VII.

2  Joanna DE CALUWE is geboren op zondag 11 januari 1733 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Joannes VERSTRAETEN en Sabina Petronella CLAUS).

3  Maria Petronella DE CALUWE is geboren op woensdag 6 april 1735 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Petrus CLINCKSPOOR en Maria DE CALUWE).

4  Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 28 juni 1737 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Joannes VERSTRAETEN en Petronella GRIJP).

5  Sabina Josepha DE CALUWE is geboren op vrijdag 7 augustus 1739 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Judocus DE CALUWE en Sabina Petronella CLAUS).

6  Elonora DE CALUWE is geboren op zaterdag 18 januari 1744 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Willems DAUWE en Eleonora DAUWE).

7  Joanna DE CALUWE is geboren op maandag 12 december 1746 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Livinus DE CALUWE en Maria Jacoba DE WITTE).

8  Carolina DE CALUWE is geboren op zondag 23 februari 1749 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Cornelius DE CALUWE en Maria ANDRIES).

9  Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op dinsdag 10 februari 1750 te Schellebelle, is gedoopt te Schellebelle (doopgetuigen waren Joannes Baptista DE CALUWE en Gesilia BLANCKAERT).

 

Joannes trouwt op dinsdag 1 oktober 1765 te Sinaai (huwelijksgetuige was Judocus DE CALUWE) op 62-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Catharina STAES.  Catharina is geboren op zaterdag 5 juli 1721 te Sinaai fa. Livinus en Anna Duerinck, is overleden op donderdag 27 juli 1797 te Sinaai.  Catharina werd 76 jaar en 22 dagen.

 

 

 

 

De afstamming van Regi De Meirsman gaat, in het kort, als volgt verder (generatie 7, 8 en 9 worden in dit stuk nog niet behandeld):

 

Generatie 6: Jan/Joannes De Caluwe zie hierboven  

 

Generatie 7: Livinus Dionisius De Caluwe werd geboren in Schellebelle op 13 november 1730 – overleed in  

Berlare op 21 november 1783. Hij trouwde in Belsele op 11 mei 1761 met Maria Theresia Vereecken, geboren in Belsele  op 4 september 1737 - overleden? (Ze kregen 11 kinderen)

 

Generatie 8: Judocus De Caluwe werd geboren in  Moerbeke-Waas 25 april 1768 – overleed in Sinaai 02 maart

1837. Hij trouwde in Stekene op 4 mei 1790 met Josepha Baudewijns, geboren in Stekene op 1 januari

1766 – overleed in Berlare op 17 juli 1807 (ze kregen 7 kinderen)

                Hertrouwde in Sinaai op 18 september 1809 met Isabella Francisca Van Driessche, geboren in Sinaai op

21 oktober 1782 – overleed in Sinaai  op  5 juli 1870 (ze kregen 7 kinderen)

 

Generatie 9: Maria De Caluwe, geboren in Berlare op 7 december 1795 – overleed in Sint-Niklaas op 31

december 1874. Zij trouwde in Sint-Pauwels op 26 october 1821 met Ivo Van Remoortere, geboren in

Sint-Pauwels op 4 juni 1874 – overleed in Sint-Pauwels op 26 october 1877 (ze kregen 8 kinderen)

 

 

 

 


 

6b: Peeter de Caluwe fs Adriaen

Petrus vertrok naar Eeklo en trouwde daar in 1733 met (1) Theresia de Baedts, trouwde met

(2): Maria Anna Mathijs  in 1742, trouwde in 1751 (3) met Maria Francisca Vereecken en (4) met Maria Francisca van Waes in 1759,

Dat Petrus ook molenaar was kwam ik tegen in de overlijdensacte van zijn zoon Joannes Bernardus de Caluwe, Joannes Bernardus overleed in 1820 in Moerbeke-Waas, Joannes Bernardus was een molenaarsknecht, daarin staat dat zijn vader ook molenaar was. In de SvG van zijn broer Joos komt Pieter voor als molenaar in Assenede.

 

 

vi-b Petrus DE CALUWE ook genaamd Pieter, zoon van Adriaan DE CALUWE (V-D) en Judoca WILLEMS, is geboren op zondag 21 september 1710 te Wanzele, is gedoopt op zondag 21 september 1710 te Wanzele, is overleden op zaterdag 4 april 1789 te Assenede, is begraven op zaterdag 4 april 1789 te Assenede. Petrus werd 78 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

 

Petrus trouwt op donderdag 2 juli 1733 te Eeklo op 22-jarige leeftijd (1) met de 42-jarige Theresia Colleta DE BAEDTS, dochter van Jacobus DE BAEDTS en Maria VAN DER STELT. Theresia is geboren op donderdag 17 mei 1691 te Eeklo, is gedoopt op donderdag 17 mei 1691 te Eeklo, is overleden op dinsdag 19 december 1741 te Eeklo.  Theresia werd 50 jaar, 7 maanden en 2 dagen.<7>

 

Van Petrus en Theresia is een kind bekend:

1  Maria Theresia DE CALUWE is geboren op maandag 1 maart 1734 te Eeklo, is gedoopt op maandag 1 maart 1734 te Eeklo, zie VII-D.

 

Petrus trouwt op zondag 2 december 1742 te Eeklo op 32-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Maria Anna MATTHIJS, dochter van Servatius MATTHIJS en Anna DE SUTTER.  Maria is geboren op woensdag 18 maart 1711 te Eeklo, is gedoopt op donderdag 19 maart 1711 te Eeklo, is overleden op dinsdag 30 maart 1751 te Bassevelde.  Maria werd 40 jaar en 12 dagen.

doopgetuigen. Laurentius Reneri en Maria De Petronilla De Sutter

 

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

2  Servatius DE CALUWE is geboren op zaterdag 12 oktober 1743 te Eeklo, is gedoopt op zaterdag 12 oktober 1743 te Eeklo.

3  Jacobus Joannes DE CALUWE is geboren op zondag 14 maart 1745 te Eeklo, is gedoopt op zondag 14 maart 1745 te Eeklo, is overleden na 1768.  Jacobus werd minstens 23 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

4  Anna Maria DE CALUWE is geboren op vrijdag 18 augustus 1747 te Kaprijke, is gedoopt op vrijdag 18 augustus 1747 te Kaprijke.

5  Joannes Baptista Bernardus DE CALUWE is geboren op zaterdag 31 augustus 1748 te Kaprijke, is gedoopt op zaterdag 31 augustus 1748 te Kaprijke, is overleden op zondag 10 november 1748 te Kaprijke. Joannes werd 2 maanden en 10 dagen.

6  Maria Jacoba DE CALUWE is geboren op dinsdag 21 april 1750 te Bassevelde, is gedoopt op donderdag 23 april 1750 te Bassevelde, is overleden op dinsdag 30 maart 1751 te Bassevelde.  Maria werd 11 maanden en 9 dagen.

doopgetuigen: Petrus Jacobus Matheijs en Maria Theresia de Caeluwe

 

Petrus gaat in ondertrouw op woensdag 23 juni 1751 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen), trouwt op zaterdag 3 juli 1751 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen) op 40-jarige leeftijd (3) met de 25-jarige Maria Francisca VEREECKEN, dochter van Laurent VEREECKEN en Elisabeth CUSSE.  Maria is geboren op dinsdag 23 oktober 1725 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen), is gedoopt op woensdag 24 oktober 1725 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen), is overleden op maandag 7 mei 1759 te Watervliet. Maria werd 33 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Huwelijksgetuigen: Petrus de Vos en Johanna Cornelia Vereecke

 

Van Petrus en Maria zijn vier kinderen bekend:

7  Josepha Catharina DE CALUWE is geboren op donderdag 13 juli 1752 te Bassevelde, is gedoopt op zaterdag 15 juli 1752 te Bassevelde, is begraven op zondag 6 augustus 1752 te Bassevelde.  Josepha werd 24 dagen.

Doopgetuigen: Judocus de Caluwe en Anna Catharina Vereecken

8  Petrus Franciscus DE CALUWE is geboren op maandag 26 november 1753 te Bassevelde, is gedoopt op maandag 26 november 1753 te Bassevelde, is begraven op maandag 3 december 1753 te Bassevelde.  Petrus werd 7 dagen.

Doopgetuigen: Gillis van Meulebroeck en Agnes Francisca de Schrijver

9  Bernarda DE CALUWE is geboren op dinsdag 25 februari 1755 te Watervliet, is gedoopt op dinsdag 25 februari 1755 te Watervliet, is overleden op donderdag 24 februari 1757 te Watervliet.  Bernarda werd 1 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

10 Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op zondag 8 april 1759 te Watervliet, is gedoopt op zondag 8 april 1759 te Watervliet.

 

Petrus gaat in ondertrouw op dinsdag 14 augustus 1759 te Bassevelde, trouwt op zondag 26 augustus 1759 te Bassevelde op 48-jarige leeftijd (4) met de 24-jarige Maria Francisca VAN WAES, dochter van Carolus VAN WAES en Livina VAN WANSELE.  Maria is geboren op donderdag 18 augustus 1735 te Bassevelde, is gedoopt op donderdag 18 augustus 1735 te Bassevelde, is overleden op dinsdag 28 januari 1806 te Assenede.  Maria werd 70 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Huwelijksgetuigen: Jacobus Franciscus d'Auwe en Maria Anna van Waes

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

11 Carolus Franciscus DE CALUWE is geboren op donderdag 14 augustus 1760 te Watervliet, is gedoopt op vrijdag 15 augustus 1760 te Watervliet.

Doopgetuigen: Carolus van Waes en Joanna Dierick

12 Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 30 oktober 1761 te Watervliet, is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1761 te Watervliet, is overleden op maandag 9 november 1761 te Watervliet.  Petrus werd 10 dagen.

Doopgetuigen: Carolus Bocxtael en Joanna Maria Quartenmont in Parti...

13 Franciscus Livinus DE CALUWE is geboren op vrijdag 22 juli 1763 te Watervliet, is gedoopt op vrijdag 22 juli 1763 te Watervliet, is overleden op woensdag 27 juli 1763 te Watervliet. Franciscus werd 5 dagen.

Doopgetuigen: Jacobus Franciscus Dauwe en Livina van Wansele

14 Joannes Bernardus DE CALUWE is geboren op zondag 30 september 1764 te Watervliet, is gedoopt op zondag 30 september 1764 te Watervliet.

15 Josephus Franciscus DE CALUWE is geboren op zaterdag 11 april 1767 te Assenede, is gedoopt op zaterdag 11 april 1767 te Assenede, is begraven op woensdag 15 april 1767 te Assenede.  Josephus werd 4 dagen.

 

 

 

De afstamming van René gaat als volgt verder (generatie 6-7-8-9 worden hier nog niet verder behandeld):                                            

 

Generatie 6:  Pieter de Caluwe  (fs Adriaen) x Maria Francisca van Waes (zie hierboven)

 

Generatie 7: Joannes Bernardus de Caluwe,  geboren in Watervliet op 30 september 1764, overleed in

Moerbeke-Waas op 28 januari 1820. Hij trouwde in Moerbeke-Waas op 26 april 1786 Maria Theresia INGHELS, geboren te Moerbeke -Waas op 11 september 1771, Zij overleed in Moerbeke-Waas op dinsdag 8 december 1835    

 

Generatie 8: Ignatius Franciscus DE CALUWE  molenaarsknecht, molenaar en broodbakker, geboren in Assenede 22 april 1797, overleed in Graauw en Langendam op vrijdag 20 september 1861. Hij trouwde in Graauw en Langendam op 28 augustus 1823 met Maria Anna DE ROOVER, geboren in Graauw en Langendam op 11 september 1800 te Graauw en Langendam. Overleed in Graauw en Langendam op vrijdag 21 juni 1844

 

Generatie 9: Victor DE CALUWE geboren in Graauw en Langendam op vrijdag 19 april 1839, overleed in Graauw en Langendam op 14 maart 1907. Hij trouwde in Graauw en Langendam 11 april 1863 met  Apolonia VAN ZWAAL. Apolonia geboren in Graauw en Langendam op vrijdag 5 oktober 1838, overleed in Graauw en Langendam op woensdag 11 april 1923

 

 

 


 

6c: Joos de Caluwe fs Adriaen

Joos vertrok al eerder en trouwde vóór 1737 met Petronella Judoca Grijp, zij is geboren 2 april 1714 en gedoopt 3 april 1714 in Zomergem, dochter van Jan en Judoca Coddens. Het huwelijk van Joos met Judoca heb ik nog steeds niet gevonden.

 

 In het artikel van Paul Hesters (“Het korenwindmolen bestand in Wachtebeke in de 18de eeuw, pag 439:  in “Over den Vier Ambachten 750 Keure/500 jaar Graaf Jansdijk” onder redactie van AMJ Kraker e.a. (uitgave Duerinck bv, Kloosterzande) wordt Joos genoemd en zijn molenaarsbestaan: hij koopt op 7 juli 1754 de dorpsmolen voor rond 335 ponden vlaams en zou tot aan zijn dood in 1771 op deze molen molenaar blijven. Zijn zonen Pieter Martinus  en Judocus Franciscus werden molenaar en zijn dochter trouwde ook met een molenaar. In het recente artikel van Paul Hesters gaat ook nog over de familie van Joos en zijn molen (zie: Vlaamse stam, jg 58 nr 4 , okt, 2022, blz 383). Helaas heeft Paul hier de verkeerde koppeling met Gillis uit Lokeren vermeld (zie ook pag 2).

 

 

VERZOEK:

Dit was het voor het moment, de generaties gaan hierna nog meer splitsen en zullen op een of andere manier verwerkt worden. Degene die ons meer originele bronnen/bewerking kan bezorgen, of waar de originele bron kan worden gevonden, over de molens en over de familie De Caluwe, met name in Schoonaarde/Wichelen, Denderbelle, St-Gillis-Dendermonde en Assenede, zouden wij dat zeer op prijs stellen!

 

De afkortingen van de bronnen: SA Dendermonde: Stadsarchief Dendermonde

 SAG: Stadsarchief van Gent (De Zwarte Doos)

                                                                RAG: Rijksarchief van Gent

                                                SGD: Sint-Gillis-Dendermonde

                                                WP: Wettelijke Passeringen

                                                                SvG: Staat van Goed

 

DANKWOORD

Mijn dank gaat uit naar mensen die mij in het verleden hebben geholpen: Regi De Meirsman, Carlo Buijsrogge en Jan Van de Velde. Heemkring Schellebelle (met name Karel De Jagher en Guido Van der Eecken),  het Rijks- en stadsarchief van Gent, en het stadsarchief van Dendermonde.

De dank van Regi gaat uit naar FV Land van Waas meer special naar Jean-Pierre Vaneygen (†), André De Waele (†), Marie-Louise Jacobs en Rony Bijl.

 


 

 


 

DEEL 1

Parenteel van Gillis de Caluwe

(±1540-<1623)

 

 

De eerste 7 generaties

 

 

Reginald De Meirsman

- MMXXIII -

© februari 2023

 

 

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.523.20100921


Generatie I

(van 1540 tot 1623)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1570 en 1580.

 

 

I   Gillis DE CALUWE, Gillis wordt besproken in document 1, zoon van NN DE CALUWE, is geboren rond 1540, is overleden voor donderdag 28 december 1623 te Sinaai.  Gillis werd hoogstens 83 jaar.

Zijn overlijden wordt vermeld in SvG van Hubertus

 

Gillis was gehuwd met Lijsbeth VAN PETEGHEM.  Lijsbeth is overleden na 1617.

 

Van Gillis en Lijsbeth zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Jan DE CALUWE.

wordt genoemd in SvG van Hubrecht in 1616 als voogd over de kinderen van Hubrecht

wordt genoemd in SvG van Pr Maes fs Joos x ELisabeth fa Gillis in 1616

2  Hubertus DE CALUWE is geboren rond 1570, zie II-A.

3  Joris DE CALUWE is geboren rond 1575, zie II-B.

4  Gillis DE CALUWE is geboren rond 1579, zie II-C.

5  Elisabeth DE CALUWE is geboren rond 1580, is overleden voor woensdag 16 november 1616 te Sinaai.  Elisabeth werd hoogstens 36 jaar.

Elisabeth trouwt op dinsdag 29 april 1614 te Sinaai op ongeveer 34-jarige leeftijd met Petrus MAES, zoon van Joos MAES. Van Petrus en Elisabeth zijn 2 kinderen bekend:

1  Bartholomeus MAES is gedoopt op donderdag 10 april 1614 te Sinaai.

Doopgetuigen: Adrianus Verlee en Catharina sBocx

2  Guielmus MAES is gedoopt op woensdag 10 juni 1615 te Sinaai.

Doopgetuigen: Judocus Maes en Joanna Everaerts

 

 

SvG Sinaai: 28. Maes, Pieter - De Caluwe, Elisabeth dd. 16-11-1616

Register: 97

Folio: 32

pagina.70-70

Maes, Pieter fs Maes, ?

Gehuwd te Sinaai op 29-04-1614

Cijnsboek: -

De Caluwe, Elisabeth fa De Caluwe, Gillis

Op den xi november 1616 zoo zijn vergadert geweeset ten sterfhuijse pieter maes fg joos ter eender zijde en voorschreven pieter maes als hauder gebleven van zijnen sterfhuijse jan de caluwe fg gillis en baudewijn maes als wettelijck staende voochden van twee kinderen van voornoemde pieter maes die hij geprocureert hadde bij elisabette scaluwen fa gillis s.m. de voornoemde weesen genaempt bertelken en het joncxste ge naempt guillaemken alwaer zijlieden veraccordeert zijn van voornoemde weesen ...


Generatie II

(van 1570 tot 1628)

 

 

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1600 en 1627.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sinaai (6x), Sinaai (2x) en Belsele (2x).

 

 

 

 

II-A     Hubertus DE CALUWE Hubertus wordt besproken in Document 1. Ook genaamd Hubrecht, zoon van Gillis DE CALUWE (I) en Lijsbeth VAN PETEGHEM, is geboren rond 1570, is overleden op zaterdag 23 april 1616 te Sinaai. Hubertus werd ongeveer 46 jaar.

Hubertus trouwt voor 1607 op hoogstens 37-jarige leeftijd met Joanna BRUGGEMANS, dochter van Laureijs BRUGGEMANS en NN. Joanna is overleden voor donderdag 28 december 1623 te Sinaai.

 

Van Hubertus en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Egidius DE CALUWE is geboren op vrijdag 5 januari 1607 te Sinaai, zie III-A.

2  Elisabeth DE CALUWE is geboren op woensdag 30 maart 1611 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 14 april 1611 te Sinaai.

3  Hubertus DE CALUWE is geboren op zaterdag 23 juli 1616 te Sinaai, is gedoopt op maandag 25 juli 1616 te Sinaai, zie III-B.

 

 

II-B     Joris DE CALUWE, zoon van Gillis DE CALUWE (I) en Lijsbeth VAN PETEGHEM, is geboren rond 1575, is overleden voor donderdag 6 april 1628 te Sinaai. Joris werd hoogstens 53 jaar.

Joris trouwt voor 1614 op hoogstens 39-jarige leeftijd met Amelberga MAES, dochter van NN MAES. Amelberga is overleden op zondag 29 augustus 1655 te Sinaai.

Amelberga was later gehuwd (2) (op 28 juli 1633 met Joannes VERCAUTEREN

 

Van Joris en Amelberga zijn zes kinderen bekend:

1  Christina DE CALUWE is overleden na 1632.

ze is doopgetuige bij Christina de Caluwe in 1632 dv Merck x Jenneken de Maeschalck

2  Judocus DE CALUWE is geboren rond 1600, zie III-C.

3  Marcus DE CALUWE is geboren rond 1609, zie III-D.

4  Thomas DE CALUWE is gedoopt op zondag 20 april 1614 te Sinaai, is overleden na 1656. Thomas werd minstens 42 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Doopgetuigen: Thomas van Putte en Livina Aertcens/ Aerteens?)

Thomas trouwt op maandag 21 januari 1641 te Sinaai op 26-jarige leeftijd met Amelberga DE BOOSE.

5  Margaretha DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 21 september 1619 te Sinaai, is overleden na 1649. Margaretha werd minstens 30 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

In de doop staat St Matheus dag (= 21 sep)

Doopgetuigen: Adrianus de Strooper en Arthemis Hendricx

6  Amelberga DE CALUWE ook genaamd Amelken is gedoopt op zaterdag 27 november 1627 te Sinaai.

Doopgetuigen: Lauerijs Verlee en Amelken Maes

Vader hier Joos genoemd

 

 

II-C     Gillis DE CALUWE, zoon van Gillis DE CALUWE (I) en Lijsbeth VAN PETEGHEM, is geboren rond 1579.

 

Gillis trouwt op vrijdag 28 juli 1606 te Lokeren op ongeveer 27-jarige leeftijd met Margriet SLABBAERTS.  Margriet is overleden op woensdag 15 november 1651 te Sinaai.

 

Van Gillis en Margriet zijn vier kinderen bekend:

1  Egidius DE CALUWE is gedoopt op zondag 3 juli 1611 te Sinaai.

2  Josijna DE CALUWE is gedoopt op maandag 19 mei 1614 te Belsele.

 (doopgetuigen waren Pieter Maes en Lynck en van Gremberghen).

3  Joannes DE CALUWE is gedoopt op donderdag 29 juni 1617 te Belsele (doopgetuigen waren Jan Vlaminck en

Jaecquemyne Beernaerts)

4  Amelberga DE CALUWE is gedoopt op zondag 28 maart 1621 te Sinaai, is overleden op vrijdag 4 september 1676 te Sinaai. Amelberga werd 55 jaar, 5 maanden en 7 dagen. (doopgetuigen waren Daniel Verbrugghen en Amelberga Batens). Zij is getrouwd 26.01.1647 Sinaai met Egidius DE RUYSSCHERE , geboren ±1622 (?),

Amelberga trouwt op zaterdag 26 januari 1647 te Sinaai op 25-jarige leeftijd met Egidius DE RUIJSSCHERE.


Generatie III

(van 1600 tot 1687)

 

 

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1629 en 1658.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sinaai (19x) en Zele (6x).

 

 

III-A      Egidius DE CALUWE, wordt besproken in Document 1, ook genaamd Gillis, zoon van Hubertus DE CALUWE (II-A) en Joanna BRUGGEMANS, Molenaar, is geboren op vrijdag 5 januari 1607 te Sinaai, is overleden op maandag 7 december 1665 te Wichelen.  Egidius werd 58 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

 

Egidius trouwt op dinsdag 18 oktober 1639 te Zele op 32-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Amelberga MAES ook genaamd Amelken, dochter van Pieter MAES en Catharina DE BEULE.  Amelberga is gedoopt op zondag 18 december 1616 te Zele, is overleden op maandag 4 november 1652 te Zele.  Amelberga werd 35 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

 

Van Egidius en Amelberga zijn zes kinderen bekend:

 

1  Petrus DE CALUWE is geboren op zondag 2 september 1640 te Zele, is gedoopt op maandag 3 september 1640 te Zele, zie IV-A.

2  Joannes DE CALUWE is geboren op dinsdag 17 maart 1643 te Zele, is gedoopt op donderdag 19 maart 1643 te Zele, zie IV-B.

3  Judocus DE CALUWE is geboren op zaterdag 3 december 1644 te Zele, is gedoopt op maandag 5 december 1644 te Zele, is overleden op dinsdag 28 februari 1662 te Schoonaarde.  Judocus werd 17 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

4 Catharina DE CALUWE is geboren op woensdag 7 november 1646 te Zele, is gedoopt op donderdag 8 november 1646

te Zele, is overleden op zondag 1 mei 1701 te Gontrode. Catharina werd 54 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

(doopgetuigen waren Joannes MAES en Catharina MAES)

Catharina gaat in ondertrouw op vrijdag 17 april 1671 te Heusden (Oost-Vlaanderen), (1) met Matheus DE SMET, maar de man overlijdt voor de trouwdag, Matheus is geboren rond 1645, is overleden op donderdag 7 mei 1671 te Heusden. Matheus werd ongeveer 26 jaar.

 

Catharina trouwt op zondag 28 februari 1672 te Heusden op 25-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Petrus SOUDAN, ook genaamd Sendan, zoon van Leonis SOUDAN en Judoca VERSTRAETEN. Petrus is geboren rond 1640, is overleden op maandag 19 maart 1703 te Gontrode. Petrus werd ongeveer 63 jaar.

Hij is doopgetuige bij Petrus de Caluwe in 1672

Van Petrus en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1 Joannes SOUDAN is gedoopt op vrijdag 20 januari 1673 te Gontrode.

2 Petronella SOUDAN is gedoopt op zondag 12 augustus 1674 te Gontrode.

 3 Elisabeth SOUDAN is gedoopt op woensdag 23 september 1676 te Gontrode.

 4 Joanna SOUDAN is gedoopt op donderdag 14 mei 1682 te Gontrode, is overleden op maandag 12 januari 1705 te

   Gontrode. Joanna werd 22 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

 5 Adriana SOUDAN is gedoopt op dinsdag 14 maart 1684 te Gontrode.

   6 Joannes SOUDAN is gedoopt op woensdag 16 november 1689 te Gontrode.

 

 

5  Maria DE CALUWE is geboren op dinsdag 9 februari 1649 te Zele, is gedoopt op donderdag 11 februari 1649 te Zele.

6  Joanna DE CALUWE is geboren op donderdag 1 juni 1651 te Zele, is gedoopt op zaterdag 3 juni 1651 te Zele.

Egidius gaat in ondertrouw op dinsdag 24 november 1654 te Wichelen, trouwt op dinsdag 15 december 1654 te Wichelen

op 47-jarige leeftijd (2) met Judoca GOIJVAERTS, dochter van NN GOIJVAERTS.

 

 

 

 

III-B      Hubertus DE CALUWE, zoon van Hubertus DE CALUWE (II-A) en Joanna BRUGGEMANS, is geboren op zaterdag 23 juli 1616 te Sinaai, is gedoopt op maandag 25 juli 1616 te Sinaai, is overleden op maandag 22 september 1687 te Sinaai.  Hubertus werd 71 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Geboortedatum vermeld in SvG

(doopgetuigen waren Egidius DE CALUWE en Joanna POUXS)

 

Hubertus gaat in ondertrouw op donderdag 7 november 1641 te Waasmunster, trouwt op zondag 24 november 1641 te Waasmunster (huwelijksgetuigen waren Aegidius DE CALUWE en Petrus MAES)op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Clara WINDEIJ, dochter van Egidius WINDEIJ en Francijna VLAMINCK. Clara is gedoopt op donderdag 12 juni 1614 te Waasmunster, is overleden op woensdag 13 september 1679 te Sinaai. Clara werd 65 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Doopgetuigen: Joannes Brisinck en Joanna Weijndeij (dochter van Egidius Windeijen Fransyna Vlaminck).

 

Van Hubertus en Clara zijn vijf kinderen bekend:

1  Egidius DE CALUWE is geboren op zaterdag 14 maart 1643 te Sinaai, is gedoopt op zondag 15 maart 1643 te Sinaai.

2  Joannes DE CALUWE is geboren op maandag 18 september 1645 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 21 september 1645 te Sinaai.

3  Petrus DE CALUWE is geboren op vrijdag 2 augustus 1647 te Sinaai, is gedoopt op zondag 4 augustus 1647 te Sinaai, is overleden op donderdag 3 oktober 1669 te Sinaai. Petrus werd 22 jaar, 2 maanden en 1 dag.

4  Joannes DE CALUWE is geboren op donderdag 18 augustus 1650 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 20 augustus 1650 te Sinaai, is overleden op woensdag 25 oktober 1684 te Sinaai. Joannes werd 34 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

5  Egidius DE CALUWE is geboren op vrijdag 24 mei 1658 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 24 mei 1658 te Sinaai, zie IV-D.

 

 

III-C      Judocus DE CALUWE, zoon van Joris DE CALUWE (II-B) en Amelberga MAES, is geboren rond 1600, is overleden voor woensdag 26 maart 1642 te Sinaai. Judocus werd hoogstens 42 jaar.

Komt voor in WP Sinaai 060-097v

Judocus trouwt op dinsdag 10 november 1626 te Sinaai op ongeveer 26-jarige leeftijd met Laureijne VERLEE, dochter van NN VERLEE. Laureijne is overleden (langdurig ziek geweest) op zondag 28 maart 1649 te Sinaai.

 

Van Judocus en Laureijne zijn vier kinderen bekend:

1  Joannes DE CALUWE is gedoopt op vrijdag 28 september 1629 te Sinaai, is overleden op zondag 18 december 1712 te Sinaai. Joannes werd 83 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Doopgetuigen: Bauwen Maes en Tanneke Eeveraerts

Joannes trouwt op maandag 15 maart 1694 te Sinaai op 64-jarige leeftijd met de 69-jarige Christina VAN LARE, dochter van Joannes VAN LARE en Digna VAN CLEEMPUTTE. Christina is gedoopt op dinsdag 2 juli 1624 te Sinaai, is overleden op woensdag 20 juni 1696 te Sinaai. Christina werd 71 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

2  Lauwerijs DE CALUWE is gedoopt op vrijdag 4 juni 1632 te Sinaai, zie IV-E.

3  Maria DE CALUWE is geboren op donderdag 5 april 1635 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 7 april 1635 te Sinaai, is overleden op vrijdag 12 juni 1654 te Sinaai. Maria werd 19 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Doopgetuigen: Jan Vercauteren en Livijntken Artsens

4  Catharina DE CALUWE is geboren op zondag 22 mei 1639 te Sinaai, is gedoopt op zondag 22 mei 1639 te Sinaai.

Doopgetuigen: Philips Calle en Catharina Verlee

 

 

III-D      Marcus DE CALUWE ook genaamd Merck, zoon van Joris DE CALUWE (II-B) en Amelberga MAES, is geboren rond 1609, is overleden op zaterdag 11 december 1655 te Sinaai. Marcus werd ongeveer 46 jaar.

Komt voor in WP van Sinaai, wed Jenneke Maesschalck van Marcus de Caluwe, d.d. 11 dec 1655

 

De Caluwe, Marcus - De Maesschalck, Joanna dd. 28-01-1656

Register: 100

Folio: 165

pagina.330-334

De Caluwe, Marcus fs De Caluwe, ?

Gehuwd te Sinaai

op 28-01-1632

Cijnsboek: -

De Maesschalck, Joanna fa De Maesschalck, ?

Staet ende inventaris ghemaeckt bij de weduwe van mercus de caluwe saliger memorie en met haerlieder deelvoocht frans de maesschalck ende de voochden thoomaes de caluwe ende andries de maesschalck van de ses weesen die sijlieden gheprocureert hebben binnen haerlieden houwelijck,

 

Uit WP Vierschaar Sinaai-Belsele

fo. 35bis vso tot 36 vso

Instel 06.12.1663 - akte 10.12.1663

Verkoop door Gillis en Jan de Caluwe en de 4 wezen Merck de Caluwe (Adriaen de Maesschalck i s ook voogd) aan Gillis Dhont

Een perceel land ongeveer een half bunder te Sinaai in de wijk de Kerckwijck O de straat Z Ja n de Schepper W dezelfde N erfgenamen Jan de Bock

Gepacht door de wwe Merck de Caluwe

de verkopers mogen nog een wilg kappen

 

Marcus trouwt op woensdag 28 januari 1632 te Sinaai op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Joanna DE MAESSCHALCK ook genaamd Jenneken. Joanna is geboren rond 1611, is overleden op woensdag 13 maart 1675 te Sinaai. Joanna werd ongeveer 64 jaar.

 

Van Marcus en Joanna zijn tien kinderen bekend:

1     Christina DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 20 april 1632 te Sinaai.

Doopgetuigen Joos de Caluwe en Christijnken de Caluwe

2     Egidius DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 4 juni 1633 te Sinaai, zie IV-F.

3     Joannes DE CALUWE is gedoopt op woensdag 9 april 1636 te Sinaai.

Doopgetuigen: Jan Vercauteren en Lauerijn Verlee

4     Maria DE CALUWE is gedoopt op zondag 7 maart 1638 te Sinaai.

Doopgetuigen: Elisabeth Maes en Maria Maesschalck (Website RA Belgie photonr 138)

5     Petrus DE CALUWE is geboren op donderdag 25 oktober 1640 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 26 oktober 1640 te Sinaai.

Doopgetuigen: Gillis van Cauteren en Maria Saeman (Website RA Belgie photonr 143)

Petrus trouwt op zaterdag 5 februari 1667 te Belsele (getuigen waren Egidius de Caluwe en Joannes de Caluwe) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Joanna VAN PUIJVELDE, dochter van Michael VAN PUIJVELDE en Barbel SCHELFHAUT. Joanna is geboren op zaterdag 26 mei 1635 te Belsele, is gedoopt op dinsdag 29 mei 1635 te Belsele, is overleden op vrijdag 16 december 1678 te Sinaai. Joanna werd 43 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

6     Amelberga DE CALUWE is geboren op zondag 19 oktober 1642 te Sinaai, is gedoopt op dinsdag 21 oktober 1642 te Sinaai, is overleden op vrijdag 13 november 1693 te Sinaai. Amelberga werd 51 jaar en 25 dagen.

Amelberga was partner van Judocus DE VREE.

7     Judocus DE CALUWE is geboren op vrijdag 27 mei 1644 te Sinaai, is gedoopt op zondag 29 mei 1644 te Sinaai.

8     Marinus DE CALUWE is geboren op donderdag 15 juni 1645 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 17 juni 1645 te Sinaai.

9     Judocus DE CALUWE is geboren op zaterdag 16 mei 1648 te Sinaai, is gedoopt op maandag 18 mei 1648 te Sinaai, is overleden op zaterdag 23 mei 1648 te Sinaai. Judocus werd 7 dagen.

10   Martinus DE CALUWE is geboren op vrijdag 29 oktober 1649 te Sinaai, is gedoopt op zondag 31 oktober 1649 te Sinaai.

Martinus trouwt op donderdag 2 mei 1675 te Sinaai op 25-jarige leeftijd met Joanna VAN NIEUWELANDE.

 

 


Generatie IV

(van 1629 tot 1712)

 

 

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1657 en 1696.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sinaai (14x), Wichelen (15x), Denderbelle (2x) en Schellebelle.

 

 

IV-A    Petrus DE CALUWE wordt besproken in Document 1, ook genaamd Peeter, zoon van Egidius DE CALUWE (III-A) en Amelberga MAES, is geboren op zondag 2 september 1640 te Zele, is gedoopt op maandag 3 september 1640 te Zele, is overleden op zaterdag 13 april 1697 te Denderbelle.  Petrus werd 56 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

 

Petrus gaat in ondertrouw op zaterdag 24 januari 1665 te Wichelen of gaat in ondertrouw op zaterdag 24 januari 1665 te Schellebelle, trouwt op zaterdag 7 februari 1665 te Schellebelle op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 35-jarige Elisabetha DE SCHEDERE, dochter van Georgius DE SCHEDERE en Joanna WANTE.  Elisabetha is geboren rond 1630, is overleden voor 1695.  Elisabetha werd hoogstens 65 jaar.

 

Van Petrus en Elisabetha zijn acht kinderen bekend:

 

1  Georgius DE CALUWE is geboren op zondag 29 maart 1665 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 30 maart 1665 te Schellebelle, zie V-A.

2  Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 26 maart 1666 te Wichelen, is gedoopt op zondag 28 maart 1666 te Wichelen, is overleden op maandag 4 februari 1692 te Schellebelle.  Joannes werd 25 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

3  Egidius DE CALUWE is geboren op dinsdag 10 april 1668 te Wichelen, is gedoopt op donderdag 12 april 1668 te Wichelen.

4  Maria DE CALUWE is geboren op vrijdag 7 februari 1670 te Wichelen, is gedoopt op zondag 9 februari 1670 te Wichelen.

Maria trouwt op zondag 12 augustus 1696 te Denderbelle op 26-jarige leeftijd met Joannes DURINCK.

5  Cornelia DE CALUWE is geboren op vrijdag 7 augustus 1671 te Wichelen, is gedoopt op zaterdag 8 augustus 1671 te Wichelen.

6  Petrus DE CALUWE is geboren op zondag 14 augustus 1672 te Wichelen, is gedoopt op maandag 15 augustus 1672 te Wichelen, zie V-B.

7  Judocus DE CALUWE is geboren op zaterdag 19 januari 1675 te Wichelen, is gedoopt op zondag 20 januari 1675 te Wichelen.

8  Adriaan DE CALUWE is geboren op dinsdag 26 oktober 1677 te Wichelen, is gedoopt op woensdag 27 oktober 1677 te Wichelen, zie V-D.

 

Petrus trouwt op donderdag 11 augustus 1695 te Denderbelle op 54-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Maria MATTHIJS, dochter van Cornelis MATTHIJS en Anna VAN DE VOORDE.  Maria is geboren op zondag 6 oktober 1669 te Denderbelle, is overleden op woensdag 13 maart 1748 te Wieze.  Maria werd 78 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Maria was later gehuwd (2) op woensdag 23 juli 1698 te Denderbelle met Passchier DE WOLF.

 

Van Petrus en Maria zijn twee kinderen bekend:

9  Judocus DE CALUWE is gedoopt op donderdag 31 mei 1696 te Denderbelle.

10 Anna DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 16 juni 1696 te Denderbelle. Anna (postuum) geboren na overlijden van haar vader.

 

 

IV-B    Joannes DE CALUWE ook genaamd Jan, zoon van Egidius DE CALUWE (III-A) en Amelberga MAES, is geboren op dinsdag 17 maart 1643 te Zele, is gedoopt op donderdag 19 maart 1643 te Zele, is overleden op vrijdag 1 februari 1709 te Wichelen.  Joannes werd 65 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

 

Joannes gaat in ondertrouw op zondag 21 april 1669 te Wichelen, trouwt op dinsdag 23 april 1669 te Wichelen op 26-jarige leeftijd met Cornelia DE SMET ook genaamd Cornelie, dochter van NN DE SMET.

 

Van Joannes en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

 

1  Petrus DE CALUWE is geboren op zaterdag 26 juli 1670 te Wichelen, is gedoopt op zondag 27 juli 1670 te Wichelen.

2  Elisabeth DE CALUWE is geboren op maandag 30 januari 1673 te Wichelen, is gedoopt op maandag 30 januari 1673 te Wichelen.

3  Judocus DE CALUWE is geboren op zondag 22 december 1675 te Wichelen, is gedoopt op zondag 22 december 1675 te Wichelen.

4  Anna DE CALUWE is geboren op zondag 22 december 1675 te Wichelen, is gedoopt op zondag 22 december 1675 te Wichelen.

5  Anna DE CALUWE is geboren op donderdag 13 mei 1677 te Wichelen, is gedoopt op vrijdag 14 mei 1677 te Wichelen.

6  Joanna DE CALUWE is geboren op zondag 24 november 1680 te Wichelen, is gedoopt op zondag 24 november 1680 te Wichelen.

 

7  Matheus DE CALUWE is geboren op zondag 4 juli 1683 te Wichelen, is gedoopt op zondag 4 juli 1683 te Wichelen.

8  Joannes DE CALUWE is geboren op zaterdag 5 april 1687 te Wichelen, is gedoopt op zondag 6 april 1687 te Wichelen.

 

 

IV-C   Egidius DE CALUWE, zoon van Hubertus DE CALUWE (III-B) en Clara WINDEIJ, is geboren op vrijdag 24 mei 1658 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 24 mei 1658 te Sinaai, is overleden op maandag 3 oktober 1701 te Sinaai, is begraven op woensdag 5 oktober 1701 te Sinaai.  Egidius werd 43 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Egidius trouwt op dinsdag 24 februari 1688 te Waasmunster op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Elisabeth VAN BOOSTEN, dochter van Jacobus VAN BOOSTEN en Judoca PAUWELS.  Elisabeth is geboren op maandag 1 maart 1660 te Waasmunster, is gedoopt op maandag 1 maart 1660 te Waasmunster.

 

Van Egidius en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

 

1  Jacobus DE CALUWE is geboren op zondag 24 april 1689 te Sinaai, is gedoopt op maandag 25 april 1689 te Sinaai, zie V-E.

2  Maria Anna DE CALUWE is geboren op maandag 14 januari 1692 te Sinaai, is gedoopt op maandag 14 januari 1692 te Sinaai, is overleden op zondag 17 juni 1759 te Waasmunster.  Maria werd 67 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op donderdag 27 april 1713 te Sint-Anna op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Joannes Marinus AENDENBOOM.  Joannes is geboren op woensdag 23 november 1689 te Sint-Anna, is overleden op vrijdag 25 april 1777 te Sint-Anna.  Joannes werd 87 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

 

 

IV-D   Lauwerijs DE CALUWE, zoon van Judocus DE CALUWE (III-C) en Laureijne VERLEE, is gedoopt op vrijdag 4 juni 1632 te Sinaai, is overleden rond 1672.  Lauwerijs werd ongeveer 40 jaar.

 

Lauwerijs trouwt op zaterdag 27 januari 1657 te Sinaai op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Petronella NIEULANDT, dochter van Pauwels VAN NIEULANDT en Cathelijne BOCX.  Petronella is geboren op zondag 13 juli 1636 te Sinaai, is gedoopt op dinsdag 15 juli 1636 te Sinaai, is overleden op maandag 16 april 1685 te Sinaai.  Petronella werd 48 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

 

Van Lauwerijs en Petronella zijn vier kinderen bekend:

 

1  Laurentius DE CALUWE is geboren op donderdag 2 oktober 1659 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 2 oktober 1659 te Sinaai, zie V-F.

2  Catharina DE CALUWE is geboren op woensdag 29 juli 1665 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 30 juli 1665 te Sinaai, is overleden op woensdag 7 mei 1704 te Sinaai, is begraven op donderdag 8 mei 1704 te Sinaai.  Catharina werd 38 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Catharina gaat in ondertrouw op vrijdag 5 januari 1691 te Sinaai, trouwt op zondag 15 juli 1691 te Sinaai op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Thomas DE BEUL ook genaamd de Buel, zoon van Philipus DE BEUL en Beatrix DE SCHEPPER.  Thomas is geboren op zaterdag 29 mei 1666 te Waasmunster, is gedoopt op zondag 30 mei 1666 te Waasmunster, is overleden op zondag 13 februari 1718 te Waasmunster.  Thomas werd 51 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

3  Joanna DE CALUWE is geboren op woensdag 27 maart 1669 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 28 maart 1669 te Sinaai, is overleden op dinsdag 21 juli 1671 te Sinaai.  Joanna werd 2 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

4  Egidius DE CALUWE is geboren op vrijdag 16 september 1672 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 17 september 1672 te Sinaai, zie V-G.

 

 

IV-E    Egidius DE CALUWE, zoon van Marcus DE CALUWE (III-D) en Joanna DE MAESSCHALCK, is gedoopt op zaterdag 4 juni 1633 te Sinaai, is overleden op zondag 22 februari 1705 te Sinaai, is begraven op dinsdag 24 februari 1705 te Sinaai.  Egidius werd 71 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

 

Egidius trouwt op zondag 22 juli 1657 te Belsele op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Cathelijne VERSTRAETEN.  Cathelijne is geboren op zaterdag 24 november 1629 te Belsele, is gedoopt op dinsdag 27 november 1629 te Belsele, is overleden op maandag 27 augustus 1703 te Sinaai.  Cathelijne werd 73 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

 

Van Egidius en Cathelijne zijn acht kinderen bekend:

 

1  Joanna DE CALUWE is geboren op zaterdag 1 september 1657 te Sinaai, is gedoopt op zondag 2 september 1657 te Sinaai, is overleden op vrijdag 27 april 1696 te Sinaai, is begraven op zaterdag 28 april 1696 te Sinaai.  Joanna werd 38 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Joanna trouwt op dinsdag 9 mei 1690 te Sinaai op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Adrianus DE MEIJERE.  Adrianus is geboren op zaterdag 17 juli 1666 te Sinaai, is gedoopt op zondag 18 juli 1666 te Sinaai, is overleden op zondag 20 maart 1712 te Sinaai.  Adrianus werd 45 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

 

2  Elisabeth DE CALUWE is geboren op zaterdag 22 februari 1659 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 22 februari 1659 te Sinaai, is overleden op donderdag 24 april 1664 te Sinaai.  Elisabeth werd 5 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

3  Pieter DE CALUWE is geboren op dinsdag 28 juni 1661 te Sinaai, is gedoopt op woensdag 29 juni 1661 te Sinaai, is begraven voor dinsdag 13 juli 1694 te Sint-Niklaas.  Pieter werd hoogstens 33 jaar en 15 dagen.

 

Pieter trouwt op dinsdag 30 november 1688 te Sint-Niklaas op 27-jarige leeftijd met Petronella WITTOCK.

4  Amelberga DE CALUWE is geboren op dinsdag 5 februari 1664 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 7 februari 1664 te Sinaai, is overleden op maandag 23 februari 1665 te Sinaai.  Amelberga werd 1 jaar en 18 dagen.

5  Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 6 maart 1665 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 7 maart 1665 te Sinaai, is overleden op vrijdag 9 februari 1691 te Sinaai, is begraven op zaterdag 10 februari 1691 te Sinaai.  Joannes werd 25 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

6  Judocus DE CALUWE is geboren op dinsdag 4 januari 1667 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 6 januari 1667 te Sinaai.

7  Thomas DE CALUWE is geboren op donderdag 22 november 1668 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 24 november 1668 te Sinaai, is overleden op zondag 22 september 1669 te Sinaai.  Thomas werd 10 maanden.

8  Egidius DE CALUWE is geboren op vrijdag 14 maart 1670 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 15 maart 1670 te Sinaai.

 

 


Generatie V

(van 1657 tot 1773)

 

 

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 75 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1691 en 1748.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sint-Gillis-Dendermonde (20x), Sinaai (18x), Denderbelle (12x), Waasmunster (9x), Schellebelle (6x), Wichelen (3x), Lede (2x), Wichelen, Wanzele en Appels.

 

 

V-A   Georgius DE CALUWE wordt besproken in Document 1, ook genaamd Joris, zoon van Petrus DE CALUWE (IV-A) en Elisabetha DE SCHEDERE, Molenaar, is geboren op zondag 29 maart 1665 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 30 maart 1665 te Schellebelle, is overleden op donderdag 13 december 1731 te Schellebelle.  Georgius werd 66 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

 

Georgius trouwt op zondag 20 december 1693 te Lokeren op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Catharina CORTHALS, dochter van NN CORTHALS. Catharina is geboren rond 1660 (mogelijk geboren in Lokeren: dochter van Petrus en Livina Auwenaers: 10 feb 1659)

(, is overleden op dinsdag 12 maart 1726 te Schellebelle.  Catharina werd ongeveer 66 jaar.

 

Van Georgius en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus DE CALUWE is gedoopt op maandag 23 juli 1696 te Schellebelle, zie VI-A.

2  Elisabeth DE CALUWE is geboren op zaterdag 20 juni 1699 te Schellebelle, is gedoopt op zaterdag 20 juni 1699 te Schellebelle.

Elisabeth trouwt op dinsdag 10 juni 1732 te Schellebelle op 32-jarige leeftijd met Petrus GEEROOMS.

 

 

V-B   Petrus DE CALUWE, wordt besproken in Document 1, zoon van Petrus DE CALUWE (IV-A) en Elisabetha DE SCHEDERE, Molenaar in St Gillis Dendermonde, is geboren op zondag 14 augustus 1672 te Wichelen, is gedoopt op maandag 15 augustus 1672 te Wichelen, is overleden op woensdag 7 juli 1751 te Denderbelle.  Petrus werd 78 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

 

Petrus trouwt op dinsdag 8 februari 1695 te Sint-Gillis-Dendermonde op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Catharina MAGNUS, dochter van Daniel MAGNES en Livina VAN GIJSEGHEM.  Catharina is gedoopt op zondag 28 mei 1673 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op donderdag 1 mei 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Catharina werd 24 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

 

Van Petrus en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Pieternella DE CALUWE is gedoopt op donderdag 23 augustus 1696 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden na 1734.  Pieternella werd minstens 38 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Pieternella wordt genoemd in WP 228 fo 46v e.v. van St-Gillis-Dendermonde. als nog enige (lev ende) kind, van Pieter de Caluwe en Catharina Magnus

2  Maria DE CALUWE is gedoopt op woensdag 18 december 1697 te Sint-Gillis-Dendermonde.

3  Maria DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 25 februari 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op zondag 23 november 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Maria werd 8 maanden en 29 dagen.

 

Een van de Maria’s is van een andere vader, er zit 3 maanden tussen de andere Maria uit 1698. Welke Maria is overleden in 1698?

 

Petrus trouwt op zondag 23 november 1698 te Sint-Gillis-Dendermonde op 26-jarige leeftijd (2) met Maria ADRIAENS.  Maria is overleden op dinsdag 4 december 1703 te Sint-Gillis-Dendermonde.

 

Van Petrus en Maria zijn drie kinderen bekend:

4  Jacobus DE CALUWE is geboren op zaterdag 2 januari 1700 te Sint-Gillis-Dendermonde.

5  Guillelmus DE CALUWE is gedoopt op donderdag 4 augustus 1701.

6  Petrus DE CALUWE is geboren op dinsdag 6 november 1703 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op zondag 25 november 1703 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Petrus werd 19 dagen.

 

Petrus trouwt op donderdag 12 februari 1705 te Oudegem op 32-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Digna VAN DEN ABEELE ook genaamd Dinne, dochter van Joannes VAN DEN ABEELE en Joanna DE HOLLANDER.  Digna is geboren op zaterdag 13 maart 1683 te Oudegem, is gedoopt op zaterdag 13 maart 1683 te Oudegem, is overleden op vrijdag 7 oktober 1707 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Digna werd 24 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

 

Van Petrus en Digna zijn twee kinderen bekend:

7  Maria Carolina DE CALUWE is gedoopt op zondag 21 maart 1706 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op maandag 31 maart 1788 te Denderbelle, is begraven op woensdag 2 april 1788 te Denderbelle.  Maria werd 82 jaar en 10 dagen.

 

Maria trouwt op zondag 6 oktober 1726 te Denderbelle op 20-jarige leeftijd met Judocus MAES.  Judocus is overleden op zondag 15 september 1782 te Denderbelle.

8  Jan Baptist DE CALUWE is gedoopt op maandag 10 oktober 1707 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op vrijdag 21 december 1708 te Sint-Gillis-Dendermonde.  Jan werd 1 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

 

Petrus trouwt op donderdag 18 september 1710 te Sint-Gilles-Dendermonde op 38-jarige leeftijd (4) met Maria DE BOCK.  Maria is begraven op woensdag 11 mei 1729 te Denderbelle.

 

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

9  Jan Baptist DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 13 juni 1711 te Sint-Gillis-Dendermonde.

10 Maria Anna DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 15 juli 1713 te Sint-Gillis-Dendermonde.

11 Judoca DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 15 juni 1717 te Sint-Gillis-Dendermonde.

12 Petrus DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 18 juni 1720 te Sint-Gillis-Dendermonde, zie VI-B.

13 Catharina DE CALUWE is gedoopt op maandag 7 oktober 1726 te Denderbelle.

 

Petrus trouwt op donderdag 22 september 1729 te Denderbelle op 57-jarige leeftijd (5) met de 29-jarige Elisabeth DIERICKX, dochter van Petrus DIERICKX en Maria ROGHMAN.  Elisabeth is gedoopt op woensdag 7 oktober 1699 te Denderbelle, is begraven op maandag 13 september 1762 te Denderbelle.  Elisabeth werd 62 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

 

Van Petrus en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

14 Maria DE CALUWE is gedoopt op donderdag 2 november 1730 te Denderbelle.

Maria was partner van Gillis DE SAGHER.

15 Cornelis DE CALUWE is gedoopt op donderdag 27 december 1731 te Denderbelle.

16 Egidius DE CALUWE is gedoopt op zondag 18 januari 1733 te Denderbelle.

17 Jacobus Joannes DE CALUWE is gedoopt op donderdag 13 mei 1734 te Denderbelle.

18 Adriana Cornelia DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 30 augustus 1735 te Denderbelle.

19 Anna Maria DE CALUWE is gedoopt op woensdag 12 juni 1737 te Denderbelle, is overleden op vrijdag 5 februari 1808 te Denderbelle.  Anna werd 70 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

20 Joannes Baptist DE CALUWE is gedoopt op maandag 10 november 1738 te Denderbelle, is overleden op woensdag 4 april 1810 te Denderbelle.  Joannes werd 71 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

21 Judocus DE CALUWE is gedoopt op maandag 27 maart 1741 te Denderbelle, is overleden op vrijdag 9 maart 1764 te Denderbelle.  Judocus werd 22 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

 

 

V-D  Adriaan DE CALUWE, wordt besproken in Document 1, zoon van Petrus DE CALUWE (IV-A) en Elisabetha DE SCHEDERE, pachtte de molen van de markies van Lede, maalder op de Zwijvekemolen en molenaar van de molen van de markies van Lede, Oos, is geboren op dinsdag 26 oktober 1677 te Wichelen, is gedoopt op woensdag 27 oktober 1677 te Wichelen, is overleden op woensdag 11 augustus 1728 te Schellebelle.  Adriaan werd 50 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

 

Adriaan gaat in ondertrouw op zaterdag 26 januari 1697 te Sint-Gillis-Dendermonde (Vervolg aanduiding: 15), trouwt op woensdag 13 februari 1697 te Denderbelle op 19-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Judoca WILLEMS, dochter van Judocus WILLEMS en Maria BEECKMAN.  Judoca is geboren op maandag 30 november 1676 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op woensdag 17 februari 1723 te Schellebelle.  Judoca werd 46 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

 

Van Adriaan en Judoca zijn tien kinderen bekend:

 

1    Anna DE CALUWE ook genaamd Anna is gedoopt op dinsdag 3 maart 1699 te Denderbelle, is overleden op zondag 21 juni 1750 te Schellebelle.  Anna werd 51 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Anna trouwt op zaterdag 1 december 1725 te Schellebelle op 26-jarige leeftijd met Jacobus BLANCQAERT, zoon van Jan BLANCQAERT.  Jacobus is overleden na 1750.

2    Joanna Maria DE CALUWE is gedoopt op zondag 30 januari 1701 te Denderbelle.

3    Maria DE CALUWE ook genaamd Marie is geboren rond 1703, is overleden op vrijdag 19 april 1776 te Schellebelle.  Maria werd ongeveer 73 jaar.

Maria trouwt op zaterdag 3 juni 1724 te Schellebelle op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Marinus VERDICKT ook genaamd Marijn, zoon van Marijn VERDICKT en Anna LUCX.  Marinus is geboren op zondag 9 maart 1698 te Schellebelle, is gedoopt op zondag 9 maart 1698 te Schellebelle, is overleden na 1776.  Marinus werd minstens 78 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

4    Joannes Baptist DE CALUWE is gedoopt op zondag 2 september 1703 te Lede, zie VI-C.

5    Maria Magdalena DE CALUWE is gedoopt op zondag 26 augustus 1708 te Lede.

6    Petrus DE CALUWE is geboren op zondag 21 september 1710 te Wanzele, is gedoopt op zondag 21 september 1710 te Wanzele, zie VI-D.

7    Judocus DE CALUWE is geboren op vrijdag 17 maart 1713 te Schellebelle, is gedoopt op zaterdag 17 maart 1714 te Schellebelle, zie VI-E.

8    Cornelis DE CALUWE is geboren op vrijdag 20 september 1715 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 20 september 1715 te Schellebelle, zie VI-F.

9    Joanna Maria DE CALUWE ook genaamd Jenne Marie is geboren op dinsdag 31 mei 1718 te Schellebelle, is gedoopt op dinsdag 31 mei 1718 te Schellebelle, is overleden voor 1729.  Joanna werd hoogstens 10 jaar, 7 maanden en 1 dag.

10  Dominicus Jacobus DE CALUWE is geboren op woensdag 1 mei 1720 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 1 mei 1720 te Schellebelle (doopgetuigen waren Dominicus GEERAERT en Elisabeth CLINCKSPOOR), zie VI-G.

 

Adriaan trouwt op maandag 5 april 1723 te Schellebelle op 45-jarige leeftijd (2) met Livina TROCH.

 

Livina Troch was eerder gehuwd (1) op zaterdag 4 mei 1697 te Schellebelle met Judocus DE BACKER.

Livina Troch was later gehuwd (3) op dinsdag 23 augustus 1729 te Schellebelle met Adriaen VLIERBERGEN

 

 

V-E   Jacobus DE CALUWE, zoon van Egidius DE CALUWE (IV-C) en Elisabeth VAN BOOSTEN, is geboren op zondag 24 april 1689 te Sinaai, is gedoopt op maandag 25 april 1689 te Sinaai.

Jacobus trouwt op dinsdag 17 juni 1710 te Waasmunster op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna VERMIRREN, dochter van Petrus VAN MEEREN en Anna Maria RAEMDONCK.  Anna is geboren op vrijdag 27 augustus 1688 te Waasmunster, is gedoopt op zaterdag 28 augustus 1688 te Waasmunster.

 

Van Jacobus en Anna zijn negen kinderen bekend:

1  Petrus DE CALUWE is geboren op zaterdag 11 juli 1711 te Waasmunster, is gedoopt op zondag 12 juli 1711 te Waasmunster, is overleden op maandag 27 oktober 1783 te Waasmunster.  Petrus werd 72 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

2  Marianna DE CALUWE is geboren op zaterdag 10 december 1712 te Waasmunster, is gedoopt op zondag 11 december 1712 te Waasmunster, is overleden op zondag 24 januari 1723 te Waasmunster.  Marianna werd 10 jaar, 1 maand en 14 dagen.

3  Joanna Catharina DE CALUWE is geboren op woensdag 20 maart 1715 te Waasmunster, is gedoopt op donderdag 21 maart 1715 te Waasmunster, is overleden op dinsdag 13 december 1740 te Waasmunster.  Joanna werd 25 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

4  Joannes DE CALUWE is geboren op woensdag 2 februari 1718 te Waasmunster, is gedoopt op donderdag 3 februari 1718 te Waasmunster.

5  Maria Theresia DE CALUWE is geboren op zondag 29 september 1720 te Waasmunster, is gedoopt op maandag 30 september 1720 te Waasmunster, is overleden op zaterdag 28 april 1798 te Sint-Pauwels.  Maria werd 77 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

6  Mattheus DE CALUWE is geboren op zaterdag 13 februari 1723 te Waasmunster, is gedoopt op zondag 14 februari 1723 te Waasmunster, is overleden op dinsdag 1 februari 1780 te Waasmunster.  Mattheus werd 56 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

7  Petrus Franciscus DE CALUWE is geboren op donderdag 20 september 1725 te Waasmunster, is gedoopt op donderdag 20 september 1725 te Waasmunster, is overleden op dinsdag 14 juli 1778 te Belsele.  Petrus werd 52 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Petrus trouwt op woensdag 29 augustus 1770 te Belsele op 44-jarige leeftijd met Maria Catharina VAN PUYVELDE.

8  Maria Anna DE CALUWE is geboren op zondag 4 april 1728 te Waasmunster, is gedoopt op maandag 5 april 1728 te Waasmunster, is overleden op dinsdag 25 december 1821 te Sint-Pauwels.  Maria werd 93 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 26 augustus 1760 te Waasmunster op 32-jarige leeftijd met de 39-jarige Judocus VAN PUYVELDE, zoon van Judocus VAN PUYVELDE en Judoca DE DIJCKER.  Judocus is geboren op vrijdag 22 augustus 1721 te Sint-Pauwels, is overleden op zondag 28 september 1800 te Sint-Pauwels.  Judocus werd 79 jaar, 1 maand en 6 dagen.

9  Jacobus DE CALUWE is geboren op woensdag 23 april 1732 te Waasmunster, is gedoopt op donderdag 24 april 1732 te Waasmunster, is overleden op dinsdag 29 april 1732 te Waasmunster.  Jacobus werd 6 dagen.

 

 

V-F   Laurentius DE CALUWE, zoon van Lauwerijs DE CALUWE (IV-D) en Petronella NIEULANDT, is geboren op donderdag 2 oktober 1659 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 2 oktober 1659 te Sinaai, is overleden op zondag 29 januari 1713 te Sinaai.  Laurentius werd 53 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Laurentius trouwt op zondag 28 november 1688 te Sinaai op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Barbara VAN DE SUIJVELE, dochter van Judocus VAN DE SUIJVELE en Catharina WEIJN.  Barbara is geboren op dinsdag 6 augustus 1669 te Sinaai, is gedoopt op dinsdag 6 augustus 1669 te Sinaai, is overleden op vrijdag 27 december 1720 te Sinaai.  Barbara werd 51 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

 

Van Laurentius en Barbara zijn acht kinderen bekend:

1  Catharina DE CALUWE is geboren op maandag 9 april 1691 te Sinaai, is gedoopt op maandag 9 april 1691 te Sinaai, is overleden op dinsdag 10 september 1720 te Sinaai.  Catharina werd 29 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Catharina gaat in ondertrouw op dinsdag 27 december 1712 te Sinaai, trouwt op zondag 8 januari 1713 te Sinaai op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Joannes DE MEIJ.  Joannes is geboren rond 1683, is overleden op donderdag 1 december 1774 te Sinaai, is begraven op vrijdag 2 december 1774 te Sinaai.  Joannes werd ongeveer 91 jaar.

2  NN DE CALUWE is geboren op donderdag 5 november 1693 te Sinaai, is overleden op vrijdag 6 november 1693 te Sinaai.  NN werd 1 dag.

3  Joanna Maria DE CALUWE is geboren op dinsdag 30 augustus 1695 te Sinaai, is gedoopt op dinsdag 30 augustus 1695 te Sinaai, is overleden op vrijdag 5 november 1717 te Sinaai.  Joanna werd 22 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

4  Egidius DE CALUWE is geboren op dinsdag 15 juli 1698 te Sinaai, is gedoopt op dinsdag 15 juli 1698 te Sinaai, is overleden op dinsdag 23 september 1704 te Sinaai, is begraven op woensdag 24 september 1704 te Sinaai.  Egidius werd 6 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

5  Petronella DE CALUWE is geboren op zaterdag 19 november 1701 te Sinaai, is gedoopt op zondag 20 november 1701 te Sinaai, is overleden op woensdag 30 november 1701 te Sinaai, is begraven op donderdag 1 december 1701 te Sinaai.  Petronella werd 11 dagen.

6  Petronella DE CALUWE is geboren op vrijdag 24 november 1702 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 25 november 1702 te Sinaai, is overleden op donderdag 8 maart 1708 te Sinaai, is begraven op vrijdag 9 maart 1708 te Sinaai.  Petronella werd 5 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

7  Elisabeth DE CALUWE is geboren op maandag 15 februari 1706 te Sinaai, is gedoopt op maandag 15 februari 1706 te Sinaai, is overleden op woensdag 4 juli 1764 te Sinaai, is begraven op donderdag 5 juli 1764 te Sinaai.  Elisabeth werd 58 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 3 mei 1731 te Sinaai op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Franciscus VAEREWIJCK.  Franciscus is geboren rond 1701, is overleden op zondag 25 november 1781 te Sinaai, is begraven op maandag 26 november 1781 te Sinaai.  Franciscus werd ongeveer 80 jaar.

8  Laurentius DE CALUWE is geboren op woensdag 2 april 1710 te Sinaai, is gedoopt op woensdag 2 april 1710 te Sinaai, zie VI-H.

 

 

V-G  Egidius DE CALUWE, zoon van Lauwerijs DE CALUWE (IV-D) en Petronella NIEULANDT, is geboren op vrijdag 16 september 1672 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 17 september 1672 te Sinaai, is overleden op woensdag 3 augustus 1746 te Sinaai.  Egidius werd 73 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Egidius trouwt op dinsdag 5 januari 1700 te Sinaai op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth VAN DE VELDE, dochter van Joannes VAN DE VELDE en Digna SAMAN.  Elisabeth is geboren op zondag 14 maart 1677 te Sinaai, is gedoopt op maandag 15 maart 1677 te Sinaai, is overleden op woensdag 3 augustus 1746 te Sinaai, is begraven op zaterdag 6 augustus 1746 te Sinaai.  Elisabeth werd 69 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

 

Van Egidius en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

 

1    Petronilla DE CALUWE is geboren op vrijdag 12 november 1700 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 13 november 1700 te Sinaai, is overleden op donderdag 19 april 1725 te Sinaai.  Petronilla werd 24 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

2    Joanna Maria DE CALUWE is geboren op maandag 10 december 1703 te Sinaai, is gedoopt op dinsdag 11 december 1703 te Sinaai, is overleden op maandag 31 januari 1707 te Sinaai, is begraven op maandag 31 januari 1707 te Sinaai.  Joanna werd 3 jaar, 1 maand en 21 dagen.

3    Catharina DE CALUWE is geboren op zaterdag 30 januari 1706 te Sinaai, is gedoopt op zondag 31 januari 1706 te Sinaai, is overleden op woensdag 29 oktober 1783 te Sinaai, is begraven op vrijdag 31 oktober 1783 te Sinaai.  Catharina werd 77 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Catharina trouwt op maandag 28 januari 1737 te Sinaai op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Joannes STRIJMES.  Joannes is geboren rond 1691, is overleden op donderdag 23 december 1779 te Sinaai, is begraven op vrijdag 24 december 1779 te Sinaai.  Joannes werd ongeveer 88 jaar.

4    NN DE CALUWE is geboren op maandag 23 januari 1708 te Sinaai, is overleden op maandag 23 januari 1708 te Sinaai, is begraven op dinsdag 24 januari 1708 te Sinaai.

 

5    Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 21 december 1708 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 21 december 1708 te Sinaai, zie VI-I.

6    Judoca DE CALUWE is geboren op zondag 13 september 1711 te Sinaai, is gedoopt op zondag 13 september 1711 te Sinaai, is overleden op vrijdag 9 oktober 1711 te Sinaai.  Judoca werd 26 dagen.

7    Judoca DE CALUWE is geboren op donderdag 19 januari 1713 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 19 januari 1713 te Sinaai, is overleden op vrijdag 30 september 1768 te Sinaai, is begraven op zaterdag 1 oktober 1768 te Sinaai.  Judoca werd 55 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Judoca gaat in ondertrouw op vrijdag 16 juli 1751 te Sinaai, trouwt op dinsdag 3 augustus 1751 te Sinaai op 38-jarige leeftijd met de 42-jarige Egidius CLAPDORP.  Egidius is geboren op vrijdag 2 november 1708 te Lokeren, is overleden op zaterdag 21 juni 1783 te Sinaai, is begraven op zondag 22 juni 1783 te Sinaai.  Egidius werd 74 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

8    Joanna Catharina DE CALUWE is geboren op zondag 14 april 1715 te Sinaai, is gedoopt op maandag 15 april 1715 te Sinaai.

9    Judocus DE CALUWE is geboren op donderdag 2 september 1717 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 3 september 1717 te Sinaai.

10  Anna Maria DE CALUWE is geboren op zaterdag 15 juli 1719 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 15 juli 1719 te Sinaai, is overleden op donderdag 12 november 1761 te Sinaai, is begraven op vrijdag 13 november 1761 te Sinaai.  Anna werd 42 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

 

 


Generatie VI

(van 1691 tot 1821)

 

 

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 75 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 8 en 1780.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Schellebelle (26x), Sinaai (13x), Overmere (9x), Watervliet (6x), Denderbelle (4x), Kalken (3x), Eeklo (3x), Kaprijke (2x), Bassevelde (2x), Wachtebeke en Assenede.

 

 

VI-A    Petrus DE CALUWE, zoon van Georgius DE CALUWE (V-A) en Catharina CORTHALS, is gedoopt op maandag 23 juli 1696 te Schellebelle.

 

Petrus trouwt op zaterdag 16 mei 1733 te Schellebelle op 36-jarige leeftijd met de 25-jarige Petronella Maria CLAUS, dochter van Joannes CLAUS en Joanna VERHEECKEN.  Petronella is gedoopt op woensdag 18 januari 1708 te Wetteren, is begraven op zaterdag 30 april 1768 te Wetteren.  Petronella werd 60 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

 

Van Petrus en Petronella zijn drie kinderen bekend:

 

1  Joannes DE CALUWE is geboren op woensdag 24 februari 1734 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 24 februari 1734 te Schellebelle.

2  Jacobus Joannes DE CALUWE is geboren op zaterdag 1 oktober 1735 te Schellebelle, is gedoopt op zaterdag 1 oktober 1735 te Schellebelle.

3  Marinus DE CALUWE is geboren op dinsdag 7 mei 1737 te Schellebelle, is gedoopt op dinsdag 7 mei 1737 te Schellebelle, is overleden op zaterdag 14 december 1748 te Wetteren.  Marinus werd 11 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

 

 

VI-B    Petrus DE CALUWE, zoon van Petrus DE CALUWE (V-B) en Maria DE BOCK, is gedoopt op dinsdag 18 juni 1720 te Sint-Gillis-Dendermonde, is overleden op zaterdag 14 maart 1761 te Denderbelle.  Petrus werd 40 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Petrus trouwt op vrijdag 3 mei 1748 te Denderbelle op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Joanna D'HOOGH, dochter van Judocus D'HOOGH en Maria VAN DE POEL.  Joanna is gedoopt in 1720 te Denderbelle, is overleden op zondag 2 oktober 1791 te Denderbelle.  Joanna werd 71 jaar.

Joanna was later gehuwd (2) met Joannes Baptist VERMEIR.<6>

 

Van Petrus en Joanna zijn vier kinderen bekend:

 

1  Maria Petronella DE CALUWE is geboren op vrijdag 7 maart 1749 te Denderbelle.

2  Judocus DE CALUWE is gedoopt op dinsdag 19 mei 1750 te Denderbelle.

Judocus trouwt op dinsdag 21 juni 1785 te Sint-Gillis-Dendermonde op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Isabella Catharina VAN LANGHENHOVEN, dochter van Jan Baptist VAN LANGHENHOVEN en Catharina Aldegonda MOENS. 

3  Carolina DE CALUWE is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 te Denderbelle, is overleden op donderdag 2 juni 1768 te Denderbelle.  Carolina werd 14 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

4  Maria Anna DE CALUWE is gedoopt op woensdag 30 juni 1756 te Denderbelle, is overleden op donderdag 18 september 1766 te Denderbelle.  Maria werd 10 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

 

 

VI-C   Joannes Baptist DE CALUWE, wordt besproken in Document 1, zoon van Adriaan DE CALUWE (V-D) en Judoca WILLEMS, is gedoopt op zondag 2 september 1703 te Lede, is overleden op dinsdag 17 mei 1791 te Sinaai.  Joannes werd 87 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

 

Joannes trouwt op zaterdag 7 januari 1730 te Wetteren op 26-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Theresia Petronella VERSTRATEN, dochter van Karel VERSTRATEN en Livina CLAUWAERT.  Theresia is geboren op dinsdag 19 februari 1709 te Laarne, is gedoopt op dinsdag 19 februari 1709 te Laarne, is begraven op zondag 6 april 1760 te Beveren.  Theresia werd 51 jaar, 1 maand en 18 dagen.

 

Van Joannes en Theresia zijn negen kinderen bekend:

1  Sabina Josepha DE CALUWE is geboren op zaterdag 7 januari 8 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 7 augustus 1739 te Schellebelle (sic!), is overleden op woensdag 15 december 1779 te Assenede (sic!).  Sabina werd 1771 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Sabina trouwt op dinsdag 3 september 1765 te Belsele op 1757-jarige leeftijd met Jacobus NUIJTEN.  Jacobus is geboren te Assenede, is overleden op woensdag 15 december 1779 te Assenede.

2  Livinus Dionisius DE CALUWE is geboren op maandag 13 november 1730 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 13 november 1730 te Schellebelle, zie VII-A.

3  Joanna Petronella DE CALUWE is geboren op zondag 11 januari 1733 te Schellebelle, is gedoopt op zondag 11 januari 1733 te Schellebelle.

4  Maria Petronella DE CALUWE is geboren op woensdag 6 april 1735 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 6 april 1735 te Schellebelle.

 

5  Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 28 juni 1737 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 28 juni 1737 te Schellebelle (doopgetuigen waren Joannes VERSTRAETEN en Petronella GRIJP), zie VII-B.

6  Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op dinsdag 30 januari 1742 te Schellebelle, is gedoopt op dinsdag 30 januari 1742 te Schellebelle, zie VII-C.

7  Elonora DE CALUWE is geboren op zaterdag 18 januari 1744 te Schellebelle, is gedoopt op zaterdag 18 januari 1744 te Schellebelle.

8  Joanna DE CALUWE is geboren op maandag 12 december 1746 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 12 december 1746 te Schellebelle.

9  Carolina DE CALUWE is geboren op zondag 23 februari 1749 te Schellebelle, is gedoopt op zondag 23 februari 1749 te Schellebelle, is begraven op zaterdag 13 november 1751 te Schellebelle.  Carolina werd 2 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

 

Joannes trouwt op dinsdag 1 oktober 1765 te Sinaai op 62-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Catharina STAES, dochter van Livinus STAES en Anna DUERINCK.  Catharina is geboren op zaterdag 5 juli 1721 te Sinaai, is overleden op donderdag 27 juli 1797 te Sinaai.  Catharina werd 76 jaar en 22 dagen.

 

 

VI-D   Petrus DE CALUWE wordt besproken in Document 1, ook genaamd Pieter, zoon van Adriaan DE CALUWE (V-D) en Judoca WILLEMS, is geboren op zondag 21 september 1710 te Wanzele, is gedoopt op zondag 21 september 1710 te Wanzele, is overleden op zaterdag 4 april 1789 te Assenede, is begraven op zaterdag 4 april 1789 te Assenede.  Petrus werd 78 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

 

Petrus trouwt op donderdag 2 juli 1733 te Eeklo op 22-jarige leeftijd (1) met de 42-jarige Theresia Colleta DE BAEDTS, dochter van Jacobus DE BAEDTS en Maria VAN DER STELT.  Theresia is geboren op donderdag 17 mei 1691 te Eeklo, is gedoopt op donderdag 17 mei 1691 te Eeklo, is overleden op dinsdag 19 december 1741 te Eeklo.  Theresia werd 50 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

 

Theresia was eerder gehuwd (1)  op woensdag 6 mei 1716 te Eeklo met Joannes IKET.

 

 

Van Petrus en Theresia is een kind bekend:

 

1  Maria Theresia DE CALUWE is geboren op maandag 1 maart 1734 te Eeklo, is gedoopt op maandag 1 maart 1734 te Eeklo, is overleden na 1790 te Eeklo.  Maria werd minstens 56 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

 

Maria trouwt op zondag 2 mei 1756 te Eeklo op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Petrus Joannes VAN VOOREN, zoon van Joannes VAN VOOREN en Marie DE COEIJERE.  Petrus is geboren op maandag 4 maart 1726 te Lovendeghem, is gedoopt op maandag 4 maart 1726 te Lovendeghem, is overleden op dinsdag 30 maart 1784 te Eeklo.  Petrus werd 58 jaar en 26 dagen.

 

Petrus trouwt op zondag 2 december 1742 te Eeklo op 32-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Maria Anna MATTHIJS, dochter van Servatius MATTHIJS en Anna DE SUTTER.  Maria is geboren op woensdag 18 maart 1711 te Eeklo, is gedoopt op donderdag 19 maart 1711 te Eeklo, is overleden op dinsdag 30 maart 1751 te Bassevelde.  Maria werd 40 jaar en 12 dagen.

 

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

2  Servatius DE CALUWE is geboren op zaterdag 12 oktober 1743 te Eeklo, is gedoopt op zaterdag 12 oktober 1743 te Eeklo.

3  Jacobus Joannes DE CALUWE is geboren op zondag 14 maart 1745 te Eeklo, is gedoopt op zondag 14 maart 1745 te Eeklo, is overleden na 1768.  Jacobus werd minstens 23 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

4  Anna Maria DE CALUWE is geboren op vrijdag 18 augustus 1747 te Kaprijke, is gedoopt op vrijdag 18 augustus 1747 te Kaprijke.

5  Joannes Baptista Bernardus DE CALUWE is geboren op zaterdag 31 augustus 1748 te Kaprijke, is gedoopt op zaterdag 31 augustus 1748 te Kaprijke, is overleden op zondag 10 november 1748 te Kaprijke.  Joannes werd 2 maanden en 10 dagen.

6  Maria Jacoba DE CALUWE is geboren op dinsdag 21 april 1750 te Bassevelde, is gedoopt op donderdag 23 april 1750 te Bassevelde, is overleden op dinsdag 30 maart 1751 te Bassevelde.  Maria werd 11 maanden en 9 dagen.

 

Petrus gaat in ondertrouw op woensdag 23 juni 1751 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen (Netherlands)), trouwt op zaterdag 3 juli 1751 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen (Netherlands)) op 40-jarige leeftijd (3) met de 25-jarige Maria Francisca VEREECKEN, dochter van Laurent VEREECKEN en Elisabeth CUSSE.  Maria is geboren op dinsdag 23 oktober 1725 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen (Netherlands)), is gedoopt op woensdag 24 oktober 1725 te Sint-Laureins (Oost-vlaanderen (Netherlands)), is overleden op maandag 7 mei 1759 te Watervliet.  Maria werd 33 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

 

Van Petrus en Maria zijn vier kinderen bekend:

 

7  Josepha Catharina DE CALUWE is geboren op donderdag 13 juli 1752 te Bassevelde, is gedoopt op zaterdag 15 juli 1752 te Bassevelde, is begraven op zondag 6 augustus 1752 te Bassevelde.  Josepha werd 24 dagen.

8  Petrus Franciscus DE CALUWE is geboren op maandag 26 november 1753 te Bassevelde, is gedoopt op maandag 26 november 1753 te Bassevelde, is begraven op maandag 3 december 1753 te Bassevelde.  Petrus werd 7 dagen.

9  Bernarda DE CALUWE is geboren op dinsdag 25 februari 1755 te Watervliet, is gedoopt op dinsdag 25 februari 1755 te Watervliet, is overleden op donderdag 24 februari 1757 te Watervliet.  Bernarda werd 1 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

 

10 Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op zondag 8 april 1759 te Watervliet, is gedoopt op zondag 8 april 1759 te Watervliet.

 

Petrus gaat in ondertrouw op dinsdag 14 augustus 1759 te Bassevelde, trouwt op zondag 26 augustus 1759 te Bassevelde op 48-jarige leeftijd (4) met de 24-jarige Maria Francisca VAN WAES, dochter van Carolus VAN WAES en Livina VAN WANSELE.  Maria is geboren op donderdag 18 augustus 1735 te Bassevelde, is gedoopt op donderdag 18 augustus 1735 te Bassevelde, is overleden op dinsdag 28 januari 1806 te Assenede.  Maria werd 70 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

 

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

11 Carolus Franciscus DE CALUWE is geboren op donderdag 14 augustus 1760 te Watervliet, is gedoopt op vrijdag 15 augustus 1760 te Watervliet.

12 Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op vrijdag 30 oktober 1761 te Watervliet, is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1761 te Watervliet, is overleden op maandag 9 november 1761 te Watervliet.  Petrus werd 10 dagen.

13 Franciscus Livinus DE CALUWE is geboren op vrijdag 22 juli 1763 te Watervliet, is gedoopt op vrijdag 22 juli 1763 te Watervliet, is overleden op woensdag 27 juli 1763 te Watervliet.  Franciscus werd 5 dagen.

14 Joannes Bernardus DE CALUWE is geboren op zondag 30 september 1764 te Watervliet, is gedoopt op zondag 30 september 1764 te Watervliet, zie VII-D.

15 Josephus Franciscus DE CALUWE is geboren op zaterdag 11 april 1767 te Assenede, is gedoopt op zaterdag 11 april 1767 te Assenede, is begraven op woensdag 15 april 1767 te Assenede.  Josephus werd 4 dagen.

 

 

VI-E    Judocus DE CALUWE, wordt besproken in Document 1, zoon van Adriaan DE CALUWE (V-D) en Judoca WILLEMS, Molenaar op de dorpsmolen, is geboren op vrijdag 17 maart 1713 te Schellebelle, is gedoopt op zaterdag 17 maart 1714 te Schellebelle, is overleden op woensdag 18 september 1771 te Wachtebeke.  Judocus werd 58 jaar, 6 maanden en 1 dag.

 

Judocus trouwt voor 1737 op hoogstens 23-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 22-jarige Petronella Judoca GRIJP, dochter van Jan GRIJP en Judoca CODDENS.  Petronella is geboren op dinsdag 3 april 1714 te Zomergem, is overleden op donderdag 28 september 1741 te Kalken.  Petronella werd 27 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

 

Van Judocus en Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Martinus DE CALUWE, zie VII-E.

2  Martinus DE CALUWE is geboren op maandag 10 juni 1737 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 10 juni 1737 te Schellebelle.

3  Maria Francisca DE CALUWE is geboren op donderdag 19 maart 1739 te Kalken, is gedoopt op zaterdag 21 maart 1739 te Kalken, is overleden op donderdag 26 juli 1792 te Assenede.  Maria werd 53 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Maria trouwt op donderdag 27 september 1764 te Wachtebeke op 25-jarige leeftijd (1) met Dominicus DHOOGE ook genaamd Domien, zoon van Daniel DHOOGE en Clara DE RUIJSSCHERE.  Dominicus is overleden op maandag 9 maart 1778 te Assenede (Sint Albert) (Oost-Vlaanderen (Belgium)).

 

Maria trouwt op woensdag 22 juli 1778 te Assenede op 39-jarige leeftijd (2) met Jacobus Frans CALLION.

 

4  Petrus DE CALUWE is geboren op maandag 17 april 1741 te Kalken, is gedoopt op dinsdag 18 april 1741 te Kalken, is overleden, is begraven op dinsdag 30 mei 1741 te Kalken.  Petrus werd 1 maand en 13 dagen.

 

Judocus trouwt op zaterdag 23 december 1741 te Zaffelare op 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 19-jarige Joanna Philippina DE VOS, dochter van Adriaen DE VOS en Catharina GEERTS.  Joanna is geboren rond 1722, is overleden op dinsdag 2 januari 1748 te Wachtebeke.  Joanna werd ongeveer 26 jaar.

 

Van Judocus en Joanna zijn twee kinderen bekend:

5  Benedictus Joannes DE CALUWE is geboren op zaterdag 23 maart 1743 te Kalken, is gedoopt op zondag 24 maart 1743 te Kalken, is overleden voor september 1771.  Benedictus werd hoogstens 28 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

6  Joanne DE CALUWE is geboren op donderdag 28 april 1746 te Wachtebeke.

 

Judocus trouwt op dinsdag 14 mei 1748 te Wachtebeke op 35-jarige leeftijd (3) met Joanna DIERICK, dochter van Jan DIERICK.

 

Van Judocus en Joanna is een kind bekend:

7  Judocus Franciscus DE CALUWE is geboren rond 1750, zie VII-F.

 

 

VI-F    Cornelis DE CALUWE, zoon van Adriaan DE CALUWE (V-D) en Judoca WILLEMS, is geboren op vrijdag 20 september 1715 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 20 september 1715 te Schellebelle, is overleden op zondag 21 augustus 1785 te Schellebelle.  Cornelis werd 69 jaar, 11 maanden en 1 dag.

 

Cornelis trouwt op zondag 28 november 1745 te Berlare op 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Maria Jacoba DE WITTE.  Maria is geboren rond 1722 te Berlare, is overleden op dinsdag 8 november 1768 te Schellebelle.  Maria werd ongeveer 46 jaar.

 

Van Cornelis en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Maria DE CALUWE ook genaamd Marie is geboren op maandag 9 mei 1746 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 9 mei 1746 te Schellebelle, is overleden op vrijdag 3 september 1773 te Schellebelle.  Maria werd 27 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op donderdag 30 november 1769 te Schellebelle op 23-jarige leeftijd met Constantius RIJCKAERT.

Constantius was later gehuwd (2) op dinsdag 21 september 1773 te Schellebelle met Isabelle Theresia PEETERS.

2  Josephus DE CALUWE is geboren op woensdag 8 mei 1748 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 8 mei 1748 te Schellebelle.

3  Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op dinsdag 10 februari 1750 te Schellebelle, is gedoopt op dinsdag 10 februari 1750 te Schellebelle.

4  Joanna DE CALUWE is geboren op zondag 8 oktober 1752 te Schellebelle, is gedoopt op zondag 8 oktober 1752 te Schellebelle.

5  Petrus DE CALUWE is geboren op zondag 23 maart 1755 te Schellebelle, is gedoopt op zondag 23 maart 1755 te Schellebelle.

6  Francies DE CALUWE is geboren op maandag 7 maart 1757 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 7 maart 1757 te Schellebelle.

Francies trouwt op dinsdag 8 mei 1781 te Schellebelle op 24-jarige leeftijd met Petronella CLINCKSPOOR.

7  Judocus DE CALUWE is geboren op donderdag 20 december 1759 te Schellebelle, is gedoopt op donderdag 20 december 1759 te Schellebelle, is overleden op vrijdag 28 december 1759 te Schellebelle.  Judocus werd 8 dagen.

8  Theresia DE CALUWE is geboren op woensdag 15 juli 1761 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 15 juli 1761 te Schellebelle, is begraven op woensdag 27 januari 1762 te Schellebelle.  Theresia werd 6 maanden en 12 dagen.

9  Joannes DE CALUWE is geboren op woensdag 11 mei 1763 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 11 mei 1763 te Schellebelle.

 

Cornelis trouwt op zondag 16 augustus 1772 te Westrem op 56-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Judoca VAN BENEDEN ook genaamd Josina.  Judoca is geboren rond 1734 te Westrem, is overleden op donderdag 21 juli 1774 te Schellebelle.  Judoca werd ongeveer 40 jaar.

 

Van Cornelis en Judoca zijn drie kinderen bekend:

10 Pieter DE CALUWE is geboren rond 1767.

11 Marie DE CALUWE is geboren rond 1769.

12 Laurentius DE CALUWE is geboren op dinsdag 10 augustus 1773 te Schellebelle, is gedoopt op dinsdag 10 augustus 1773 te Schellebelle.

 

Cornelis trouwt op zondag 7 januari 1776 te Wetteren op 60-jarige leeftijd (3) met de 32-jarige Joanna Francisca DAUWE, dochter van Pieter DAUWE en Catharina LUIJCKS.  Joanna is geboren op vrijdag 1 februari 1743 te Wetteren.

Joanna was later gehuwd (2) met Jacobus DE BOCK.<12>

 

Van Cornelis en Joanna zijn drie kinderen bekend:

13 Maria Theresia DE CALUWE is geboren op vrijdag 15 november 1776 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 15 november 1776 te Schellebelle.

14 Petrus DE CALUWE ook genaamd Pieter is geboren op vrijdag 25 september 1778 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 25 september 1778 te Schellebelle.

15 Joannes Baptista DE CALUWE ook genaamd Jan Baptist is geboren op woensdag 19 april 1780 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 19 april 1780 te Schellebelle.

 

 

VI-G   Dominicus Jacobus DE CALUWE, zoon van Adriaan DE CALUWE (V-D) en Judoca WILLEMS, is geboren op woensdag 1 mei 1720 te Schellebelle, is gedoopt op woensdag 1 mei 1720 te Schellebelle (doopgetuigen waren Dominicus GEERAERT en Elisabeth CLINCKSPOOR), is overleden voor 1785.  Dominicus werd hoogstens 64 jaar en 8 maanden.

 

Dominicus trouwt op zaterdag 22 april 1752 te Overmere op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Maria DE ROOVER, dochter van Gillis DE ROOVER.  Maria is geboren rond 1722, is overleden op zaterdag 29 oktober 1785 te Overmere.  Maria werd ongeveer 63 jaar.

 

Van Dominicus en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Jacoba DE CALUWE is geboren op donderdag 22 februari 1753 te Overmere, is gedoopt op donderdag 22 februari 1753 te Overmere.

Maria trouwt op donderdag 29 april 1790 te Overmere op 37-jarige leeftijd met Martinus GOOSSENS.

2  Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op maandag 24 juni 1754 te Overmere, is gedoopt op maandag 24 juni 1754 te Overmere.

3  Philippus DE CALUWE is geboren op vrijdag 24 oktober 1755 te Overmere, is gedoopt op vrijdag 24 oktober 1755 te Overmere, zie VII-G.

4  Petrus Joannes DE CALUWE is geboren op woensdag 13 juli 1757 te Overmere, is gedoopt op donderdag 14 juli 1757 te Overmere, zie VII-H.

5  Joanna Maria DE CALUWE is geboren op zondag 10 december 1758 te Overmere, is gedoopt op zondag 10 december 1758 te Overmere, is begraven op zondag 13 mei 1770 te Overmere.  Joanna werd 11 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

6  Petronella DE CALUWE is geboren op zondag 29 juni 1760 te Overmere, is gedoopt op zondag 29 juni 1760 te Overmere.

 

7  Catharina DE CALUWE is geboren op zaterdag 28 november 1761 te Overmere, is gedoopt op zaterdag 28 november 1761 te Overmere, is overleden op maandag 6 mei 1765 te Overmere.  Catharina werd 3 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

8  Livinus DE CALUWE is geboren op dinsdag 2 augustus 1763 te Overmere, is gedoopt op dinsdag 2 augustus 1763 te Overmere, zie VII-I.

9  Theresia DE CALUWE is geboren op maandag 29 april 1765 te Overmere, is gedoopt op dinsdag 30 april 1765 te Overmere, is overleden op zondag 2 juni 1765 te Overmere.  Theresia werd 1 maand en 4 dagen.

 

 

VI-H   Laurentius DE CALUWE, zoon van Laurentius DE CALUWE (V-F) en Barbara VAN DE SUIJVELE, is geboren op woensdag 2 april 1710 te Sinaai, is gedoopt op woensdag 2 april 1710 te Sinaai.

Laurentius trouwt op dinsdag 16 juni 1733 te Sinaai op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Joanna DE RECHTER, dochter van Petrus DE RECHTER en Petronella VERHAGHEN.  Joanna is geboren op zaterdag 6 juli 1709 te Sinaai, is gedoopt op zondag 7 juli 1709 te Sinaai, is overleden op donderdag 18 april 1782 te Sinaai, is begraven op zaterdag 20 april 1782 te Sinaai.  Joanna werd 72 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

 

Van Laurentius en Joanna zijn elf kinderen bekend:

1    Isabel DE CALUWE is geboren op vrijdag 6 augustus 1734 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 7 augustus 1734 te Sinaai, is overleden op vrijdag 27 augustus 1734 te Sinaai.  Isabel werd 21 dagen.

2    Franciscus DE CALUWE is geboren op zondag 21 augustus 1735 te Sinaai, is gedoopt op maandag 22 augustus 1735 te Sinaai, is overleden op zondag 22 mei 1746 te Sinaai.  Franciscus werd 10 jaar, 9 maanden en 1 dag.

3    Anna Jacoba DE CALUWE is geboren op vrijdag 27 december 1737 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 27 december 1737 te Sinaai, is overleden op zondag 25 mei 1738 te Sinaai.  Anna werd 4 maanden en 28 dagen.

4    Isabelle Petronilla DE CALUWE is geboren op zaterdag 10 oktober 1739 te Sinaai, is gedoopt op zaterdag 10 oktober 1739 te Sinaai, is overleden op donderdag 5 november 1739 te Sinaai.  Isabelle werd 26 dagen.

5    NN DE CALUWE is geboren op vrijdag 4 augustus 1741 te Sinaai, is overleden op vrijdag 4 augustus 1741 te Sinaai.

6    Petrus Gaspar DE CALUWE is geboren op zaterdag 5 januari 1743 te Sinaai, is gedoopt op zondag 6 januari 1743 te Sinaai, is overleden op dinsdag 29 januari 1743 te Sinaai.  Petrus werd 24 dagen.

7    Joanna Catharina DE CALUWE is geboren op zaterdag 1 februari 1744 te Sinaai, is gedoopt op zondag 2 februari 1744 te Sinaai, is overleden op vrijdag 2 november 1798 te Sinaai.  Joanna werd 54 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Joanna trouwt op zondag 22 februari 1767 te Sinaai op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Egidius Franciscus GASPART, zoon van Joannes GASPART en Anna Maria DE SMET.  Egidius is geboren op maandag 8 mei 1741 te Grembergen, is overleden op dinsdag 28 april 1795 te Sinaai, is begraven op donderdag 30 april 1795 te Sinaai.  Egidius werd 53 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

8    Livinus DE CALUWE is geboren op donderdag 25 maart 1745 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 25 maart 1745 te Sinaai, is overleden op maandag 3 mei 1745 te Sinaai.  Livinus werd 1 maand en 8 dagen.

9    Isabelle Theresia DE CALUWE is geboren op dinsdag 30 augustus 1746 te Sinaai, is gedoopt op woensdag 31 augustus 1746 te Sinaai, is overleden op vrijdag 7 oktober 1746 te Sinaai, is begraven op zaterdag 8 oktober 1746 te Sinaai.  Isabelle werd 1 maand en 7 dagen.

10  Joanna Birgitta DE CALUWE is geboren op zondag 14 januari 1748 te Sinaai, is gedoopt op maandag 15 januari 1748 te Sinaai, is overleden op dinsdag 23 januari 1748 te Sinaai, is begraven op woensdag 24 januari 1748 te Sinaai.  Joanna werd 9 dagen.

11  Judoca DE CALUWE is geboren op woensdag 18 maart 1750 te Sinaai, is gedoopt op woensdag 18 maart 1750 te Sinaai, is overleden op zondag 28 oktober 1759 te Sinaai, is begraven op maandag 29 oktober 1759 te Sinaai.  Judoca werd 9 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

 

 

VI-I     Joannes DE CALUWE, zoon van Egidius DE CALUWE (V-G) en Elisabeth VAN DE VELDE, is geboren op vrijdag 21 december 1708 te Sinaai, is gedoopt op vrijdag 21 december 1708 te Sinaai, is overleden op zaterdag 14 juli 1736 te Sinaai.  Joannes werd 27 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Joannes trouwt op dinsdag 22 februari 1735 te Sinaai op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Maria PUTTE, dochter van Joannes VAN DE PUTTE en Andrisina PINNET.  Maria is geboren op zondag 13 november 1701 te Sinaai, is gedoopt op maandag 14 november 1701 te Sinaai, is overleden op woensdag 23 december 1767 te Sinaai, is begraven op donderdag 24 december 1767 te Sinaai.  Maria werd 66 jaar, 1 maand en 10 dagen.

 

Van Joannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Joanna DE CALUWE is geboren op donderdag 1 september 1735 te Sinaai, is gedoopt op donderdag 1 september 1735 te Sinaai, is overleden op zondag 8 september 1771 te Sinaai, is begraven op maandag 9 september 1771 te Sinaai.  Maria werd 36 jaar en 7 dagen.

Maria trouwt op woensdag 15 juni 1763 te Sinaai op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Judocus Augustinus VLAEMINCK, zoon van Joannes VLAEMINCK en Anna Maria DE SCHEPPER.  Judocus is geboren op vrijdag 8 augustus 1732 te Sinaai, is gedoopt op zondag 10 augustus 1732 te Sinaai, is overleden op zondag 31 oktober 1784 te Sinaai, is begraven op dinsdag 2 november 1784 te Sinaai.  Judocus werd 52 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

 

2  Isabella DE CALUWE is geboren op dinsdag 9 oktober 1736 te Sinaai, is gedoopt op woensdag 10 oktober 1736 te Sinaai, is overleden op dinsdag 17 april 1759 te Sinaai, is begraven op woensdag 18 april 1759 te Sinaai.  Isabella werd 22 jaar, 6 maanden en 8 dagen.


Generatie VII

(van 8 tot 1820)

 

 

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 47 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1762 en 1802.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Assenede (8x), Wachtebeke (7x), Berlare (7x), Belsele (7x), Lokeren (5x), Moerbeke-Waas (4x), Wichelen (2x), Overmere (2x), Schoonaarde en Lokeren.

 

 

VII-A     Livinus Dionisius DE CALUWE, zoon van Joannes Baptist DE CALUWE (VI-C) en Theresia Petronella VERSTRATEN, Molenaar, is geboren op maandag 13 november 1730 te Schellebelle, is gedoopt op maandag 13 november 1730 te Schellebelle, is overleden op vrijdag 21 november 1783 te Berlare.  Livinus werd 53 jaar en 8 dagen.

 

Livinus trouwt op maandag 11 mei 1761 te Belsele op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Theresia VEREECKEN, dochter van Joannes Franciscus VEREECKEN en Elisabeth SEGERS.  Maria is geboren op donderdag 4 april 1737 te Belsele, is gedoopt op donderdag 4 april 1737 te Belsele.

 

Van Livinus en Maria zijn elf kinderen bekend:

1     Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op donderdag 19 augustus 1762 te Moerbeke-Waas, is gedoopt op donderdag 19 augustus 1762 te Moerbeke-Waas.

2     Maria Francisca DE CALUWE is geboren op zaterdag 8 december 1764 te Moerbeke-Waas, is gedoopt te Moerbeke-waas (doopgetuigen waren Joannes Franciscus VEREECKEN en Maria Petronella DE CALUWE), is overleden op maandag 11 oktober 1819 te Wichelen.  Maria werd 54 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op woensdag 6 mei 1789 te Berlare op 24-jarige leeftijd met Joannes Baptist HUIJGELS.  Joannes is geboren te Sint-Gillis-Dendermonde.

3     Petrus Franciscus DE CALUWE is geboren op vrijdag 25 april 1766 te Moerbeke-Waas.

4     Judocus DE CALUWE is geboren op dinsdag 26 april 1768 te Moerbeke-Waas, is gedoopt te Moerbeke-waas (doopgetuigen waren Joannes SEGERS en Paschasia STAES).

5     Albertus DE CALUWE is geboren op zondag 15 april 1770 te Berlare, is gedoopt aldaar (doopgetuigen waren Albertus Cornelius de Caluwe en Joanna Gansemans).

6     Isabella DE CALUWE is geboren op zondag 15 april 1770 te Berlare, is gedoopt aldaar (doopgetuigen waren Petrus Roels en Maria Theresia d' Hollander).

7     Hubertus DE CALUWE is geboren op zondag 15 september 1771 te Berlare, is gedoopt aldaar (doopgetuigen waren Hubertus van Gendt en Isabella Coursmans

8     Joanna Petronella DE CALUWE is geboren op dinsdag 16 maart 1773 te Berlare, is gedoopt aldaar (doopgetuigen waren Petrus Josephus Gansemans en Joanna de Caluwe)

9     Joannes Franciscus DE CALUWE is geboren op maandag 23 januari 1775 te Berlare, is gedoopt aldaar (doopgetuigen waren Joannes de Caluwe en Maria Francisca de Caluwe

10   Emmanuel Josephus DE CALUWE is geboren op donderdag 8 augustus 1776 te Berlare, is gedoopt al daar (doopgetuigen waren Joannes Baptista de Caluwe en Josepha Judoca Gansemans)

11   Victor DE CALUWE is geboren op woensdag 17 juni 1778 te Berlare, is gedoopt aldaar (doopgetuigen waren Petrus Joannes de Caluwe en Joanna Gansemans)

 

 

VII-B     Petrus Joannes DE CALUWE, zoon van Joannes Baptist DE CALUWE (VI-C) en Theresia Petronella VERSTRATEN, is geboren op vrijdag 28 juni 1737 te Schellebelle, is gedoopt op vrijdag 28 juni 1737 te Schellebelle (doopgetuigen waren Joannes VERSTRAETEN en Petronella GRIJP).

Petrus trouwt op zondag 8 januari 1792 te Berlare op 54-jarige leeftijd met Anna Coletta VAN DEN BROECKE.

 

Van Petrus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op vrijdag 9 november 1792 te Wichelen, is gedoopt te Wichelen (doopgetuigen waren Joannes Baptista DE CALUWE en Anna Theresia ROELS).

2  Theresia DE CALUWE is geboren op maandag 14 oktober 1793 te Wichelen, is gedoopt te Wichelen (doopgetuigen waren Joannes Franciscus VAN DEN BROEK en Maria Theresia VEREEKEN).

3  Sophia DE CALUWE is geboren op dinsdag 20 september 1796 te Schoonaarde, is gedoopt te Schoonaarde (doopgetuigen waren Judocus DE CALUE en Anna Maria VAN DEN BROEKE).

 

 

VII-C    Joannes Baptista DE CALUWE, zoon van Joannes Baptist DE CALUWE (VI-C) en Theresia Petronella VERSTRATEN, is geboren op dinsdag 30 januari 1742 te Schellebelle, is gedoopt op dinsdag 30 januari 1742 te Schellebelle, is overleden op maandag 22 januari 1776 te Belsele.  Joannes werd 33 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Joannes trouwt op dinsdag 19 augustus 1766 te Kemzeke op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Joanna Catharina VAN DOOSSELAERE, dochter van Andreas VAN DOOSSELAERE en Joanna Catharina BRAEM.  Joanna is geboren op zondag 24 november 1737 te Nieuwkerken-Waas, is overleden op zondag 4 februari 1810 te Belsele, is begraven op dinsdag 6 februari 1810 te Belsele.  Joanna werd 72 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

 

Van Joannes en Joanna zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Anna Catharina DE CALUWE is geboren op zondag 29 maart 1767 te Belsele, is gedoopt op zondag 29 maart 1767 te Belsele.

Anna trouwt op dinsdag 10 januari 1792 te Belsele op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Joannes Franciscus DE SMET.  Joannes is geboren rond 1764.

2  Maria Catharina DE CALUWE is geboren op donderdag 10 maart 1768 te Belsele, is gedoopt op donderdag 10 maart 1768 te Belsele, is overleden op dinsdag 28 maart 1843 te Belsele.  Maria werd 75 jaar en 18 dagen.

3  Judoca DE CALUWE is geboren op vrijdag 21 april 1769 te Belsele, is gedoopt op vrijdag 21 april 1769 te Belsele, is overleden op woensdag 1 mei 1771 te Belsele.  Judoca werd 2 jaar en 10 dagen.

4  Cornelius DE CALUWE is geboren op zondag 22 juli 1770 te Belsele, is gedoopt op maandag 23 juli 1770 te Belsele.

5  Judocus Franciscus DE CALUWE is geboren op donderdag 10 oktober 1771 te Belsele, is gedoopt op donderdag 10 oktober 1771 te Belsele, is overleden op maandag 1 februari 1773 te Belsele.  Judocus werd 1 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

6  Rosalia DE CALUWE is geboren op maandag 5 oktober 1772 te Belsele, is gedoopt op dinsdag 6 oktober 1772 te Belsele.

Rosalia trouwt op donderdag 10 september 1795 te Belsele op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Egidius Franciscus VAN PUIJVELDE.  Egidius is geboren rond 1766 te Lokeren.

7  Victor DE CALUWE is geboren op maandag 2 januari 1775 te Belsele, is gedoopt op maandag 2 januari 1775 te Belsele, is overleden op dinsdag 14 december 1858 te Belsele.  Victor werd 83 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

 

 

VII-D    Joannes Bernardus DE CALUWE ook genaamd Johannen Bernardus, zoon van Petrus DE CALUWE (VI-D) en Maria Francisca VAN WAES, Molenaarsknecht, is geboren op zondag 30 september 1764 te Watervliet, is gedoopt op zondag 30 september 1764 te Watervliet, is overleden op vrijdag 28 januari 1820 te Moerbeke-Waas.  Joannes werd 55 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

 

Joannes trouwt op woensdag 26 april 1786 te Moerbeke-Waas op 21-jarige leeftijd met de 14-jarige Maria Theresia INGHELS, dochter van Joannes Nepomucemus INGHELS en Maria Petronella DE SMET.  Maria is geboren op woensdag 11 september 1771 te Moerbeke-Waas, is gedoopt op woensdag 11 september 1771 te Moerbeke-Waas, is overleden op dinsdag 8 december 1835 te Moerbeke-Waas.  Maria werd 64 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

Van Joannes en Maria zijn negen kinderen bekend:

 

1  Joannes Franciscus DE CALUWE is gedoopt op maandag 22 januari 1787 te Assenede.

2  Ferdinandus DE CALUWE is gedoopt op woensdag 5 september 1787 te Assenede.

3  Maria Johanna DE CALUWE is geboren op dinsdag 30 juni 1789 te Assenede, is gedoopt op dinsdag 30 juni 1789 te Assenede.

4  Petrus Leopoldus DE CALUWE is geboren op donderdag 18 november 1790 te Assenede, is gedoopt op donderdag 18 november 1790 te Assenede, is overleden op vrijdag 11 januari 1861 te Stoppeldijk, is begraven op maandag 14 januari 1861 te Stoppeldijk.  Petrus werd 70 jaar, 1 maand en 24 dagen.

 

Petrus trouwt op vrijdag 23 augustus 1822 te Koewacht op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna Jacoba VAN WAES, dochter van Phillipus VAN WAES en Theresia CAPPAERT.  Johanna is geboren op dinsdag 10 maart 1789 te Moerbeke-Waas, is overleden op woensdag 5 februari 1873 te Koewacht.  Johanna werd 83 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

 

5  Jacobus Josephus DE CALUWE is geboren op woensdag 5 september 1792 te Assenede, is gedoopt op woensdag 5 september 1792 te Assenede.

6  Sophia Rebecca DE CALUWE is gedoopt op woensdag 12 februari 1794 te Assenede.

7  Angelina DE CALUWE is gedoopt op zaterdag 26 september 1795 te Assenede.

8  Ignatius Franciscus DE CALUWE ook genaamd Ignatius Francies, Molenaarsknecht en molenaarsknecht en broodbakker, is geboren op zaterdag 22 april 1797 te Assenede, is gedoopt op zaterdag 22 april 1797 te Assenede, is overleden op vrijdag 20 september 1861 te Graauw en Langendam.  Ignatius werd 64 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

 

Ignatius gaat in ondertrouw op zondag 17 augustus 1823 te Graauw en Langendam, trouwt op donderdag 28 augustus 1823 te Graauw en Langendam op 26-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Maria Anna DE ROOVER, dochter van Cornelis DE ROOVER en Petronella STROBBE.  Maria is geboren op donderdag 11 september 1800 te Graauw en Langendam, is overleden op vrijdag 21 juni 1844 te Graauw en Langendam.  Maria werd 43 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

 

Ignatius trouwt op zaterdag 11 april 1846 te Hontenisse op 48-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Apolonia DE POORTER, dochter van Joannes Franciscus DE POORTER en Joanna Catharina Josina RODRIGUS.  Apolonia is geboren op vrijdag 2 december 1808 te Hontenisse, is overleden op woensdag 15 januari 1873 te Graauw en Langendam.  Apolonia werd 64 jaar, 1 maand en 13 dagen.

 

9  Rosalia DE CALUWE is gedoopt op maandag 20 december 1802, is overleden op donderdag 23 juni 1803 te Assenede, is begraven op vrijdag 24 juni 1803 te Assenede.  Rosalia werd 6 maanden en 3 dagen.

 

 

VII-E     Pieter Martinus DE CALUWE, zoon van Judocus DE CALUWE (VI-E) en Petronella Judoca GRIJP, is overleden op maandag 28 april 1783 te Assenede, is begraven op woensdag 30 april 1783 te Assenede.

 

Pieter was partner van Livine DE WEVER.

 

Van Pieter en Livine zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Francies DE CALUWE is geboren rond 1776.

2  Pieter Bernaert DE CALUWE is geboren rond 1778.

 

 

VII-F     Judocus Franciscus DE CALUWE, zoon van Judocus DE CALUWE (VI-E) en Joanna DIERICK, is geboren rond 1750.

 

Judocus trouwt op zondag 9 februari 1777 te Wachtebeke op ongeveer 27-jarige leeftijd met Petronella Jacoba DE CALUWE, dochter van Adriaen DE CALUWE en Anna Maria THOORENS.

 

Van Judocus en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Joanna Maria DE CALUWE is geboren op donderdag 8 mei 1777 te Wachtebeke.

2  Adrianus Franciscus DE CALUWE is geboren op vrijdag 9 oktober 1778 te Wachtebeke.

 

Adrianus was partner (1) van Theresia DE RIJCKE.

Adrianus was partner (2) van Bernardina VAN HECKE.

 

3  Livinus DE CALUWE is geboren op zondag 9 november 1783 te Wachtebeke.

4  Coleta Francisca DE CALUWE is geboren op dinsdag 29 november 1785 te Wachtebeke.

5  Theresia Augusta DE CALUWE is geboren op maandag 7 augustus 1786 te Wachtebeke.

6  Jacoba DE CALUWE is geboren op woensdag 24 oktober 1787 te Wachtebeke.

7  Rosalia DE CALUWE is geboren op dinsdag 21 mei 1793 te Wachtebeke.

 

 

VII-G    Philippus DE CALUWE, zoon van Dominicus Jacobus DE CALUWE (VI-G) en Maria DE ROOVER, is geboren op vrijdag 24 oktober 1755 te Overmere, is gedoopt op vrijdag 24 oktober 1755 te Overmere.

 

Philippus trouwt op zaterdag 15 december 1787 te Lokeren op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriana HAENTJENS.  Adriana is geboren rond 1762 te Lokeren, is overleden na 1793.  Adriana werd minstens 31 jaar.

 

Van Philippus en Adriana zijn twee kinderen bekend:

 

1  Stillborn DE CALUWE is gedoopt op maandag 11 augustus 1788 te Overmere, is begraven op maandag 11 augustus 1788 te Overmere.

2  Joannes Baptista DE CALUWE is geboren op zondag 11 april 1790 te Overmere, is gedoopt op zondag 11 april 1790 te Overmere.

 

 

VII-H    Petrus Joannes DE CALUWE, zoon van Dominicus Jacobus DE CALUWE (VI-G) en Maria DE ROOVER, is geboren op woensdag 13 juli 1757 te Overmere, is gedoopt op donderdag 14 juli 1757 te Overmere.

Petrus trouwt op donderdag 28 oktober 1784 te Lokeren op 27-jarige leeftijd met Anna Maria VAN HIMST ook genaamd Joanna Maria van Rumst.

 

Van Petrus en Anna zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Joannes Dominicus DE CALUWE is geboren op woensdag 3 augustus 1785 te Lokeren, is gedoopt op donderdag 4 augustus 1785 te Lokeren (doopgetuigen waren Joannes Baptista DE CALUWE en Elisabeth BAERT).

2  Maria Angelina DE CALUWE is geboren op maandag 2 juli 1787 te Lokeren, is gedoopt op maandag 2 juli 1787 te Lokeren (doopgetuigen waren Joannes Petrus VAN RUMST en Angelina BAERT).

3  Sophia Jacoba DE CALUWE is geboren op zaterdag 26 september 1789 te Lokeren, is gedoopt op zaterdag 26 september 1789 te Lokeren (doopgetuigen waren Andreas VAN RUMST en Maria Jacoba DE CALUWE).

4  Philippus Bellarminus DE CALUWE is geboren op maandag 5 maart 1792 te Lokeren, is gedoopt op maandag 5 maart 1792 te Lokeren (doopgetuigen waren Philippus DE CALUWE en Catharina BAERT).

5  Arnoldus DE CALUWE is geboren op dinsdag 1 oktober 1793 te Lokeren, is gedoopt op dinsdag 1 oktober 1793 te Lokeren (doopgetuigen waren Arnoldus HEUSDENS en Adriana HAENTJENS).

 

 

VII-I      Livinus DE CALUWE, zoon van Dominicus Jacobus DE CALUWE (VI-G) en Maria DE ROOVER, is geboren op dinsdag 2 augustus 1763 te Overmere, is gedoopt op dinsdag 2 augustus 1763 te Overmere.

 

Livinus trouwt op dinsdag 6 september 1791 te Eksaarde op 28-jarige leeftijd met de 39-jarige Maria Laurentia VAN ACKER, dochter van Joannes VAN ACKER en Catharina VAN DEN HENDE.  Maria is geboren op dinsdag 25 april 1752 te Eksaarde, is gedoopt op dinsdag 25 april 1752 te Eksaarde.

 

Van Livinus en Maria is een kind bekend:

 

1  Joanna Catharina DE CALUWE is geboren op donderdag 10 januari 1793 te Lokeren, is gedoopt op vrijdag 11 januari 1793 te Lokeren.

 

 


 

Index

 

Abeele, van den

Digna V-B;  Joannes V-B.

Acker, van

Joannes VII-I;  Maria Laurentia VII-I.

Adriaens

Maria V-B.

Aendenboom

Joannes Marinus IV-C.2.

 

Backer, de

Judocus V-D,

Baedts, de

Jacobus VI-D;  Theresia Colleta VI-D.

Baert

Angelina VII-H.2;  Catharina VII-H.4;  Elisabeth VII-H.1.

Baptist

Jan VI-F.15.

Beeckman

Maria V-D.

Beneden, van

Judoca VI-F.

Bernardus

Johannen VII-D.

Beul, de

Philipus IV-D.2;  Thomas IV-D.2.

Beule, de

Catharina III-A.

Blancqaert

Jacobus V-D.1;  Jan V-D.1.

Bock, de

Jacobus VI-F;   Maria V-B.

Bocx

Cathelijne IV-D.

Boose, de

Amelberga II-B.4.

Boosten, van

Elisabeth IV-C;  Jacobus IV-C.

Braem

Joanna Catharina VII-C.

Broecke, van den

Anna Coletta VII-B.

Broek, van den

Joannes Franciscus VII-B.2.

Broeke, van den

Anna Maria VII-B.3.

Bruggemans

Joanna II-A;  Laureijs II-A.

Buel, de

de Buel IV-D.2.

 

Callion

Jacobus Frans VI-E.3.

Calue, de

Judocus VII-B.3.

Caluwe, de

Adriaan V-D;  Adriaen VII-F;  Adriana Cornelia V-B.18;  Adrianus Franciscus VII-F.2; Albertus VII-A.5;  Amelberga II-B.6, II-C.4, III-D.6, IV-E.4;  Angelina VII-D.7;  Anna Catharina VII-C.1;  Anna IV-A.11, IV-B.4, IV-B.5, V-D.1;  Anna Jacoba VI-H.3;  Anna Maria V-B.19, V-G.10, VI-D.4;  Arnoldus VII-H.5;  Benedictus Joannes VI-E.5;  Bernarda VI-D.9;  Carolina VI-B.3, VI-C.9;  Carolus Franciscus VI-D.11;  Catharina III-A.4, III-C.4, IV-D.2, V-B.13, V-F.1, V-G.3, VI-G.7;  Christina II-B.1, III-D.1;  Coleta Francisca VII-F.4;  Cornelia IV-A.5;  Cornelis V-B.15, VI-F;  Cornelius VII-C.4;  Dominicus Jacobus VI-G;  Egidius II-C.1, III-A, III-B.1, IV-A.3, IV-C, IV-E, IV-E.8, V-B.16, V-F.4, V-G;  Elisabeth I.5, II-A.2, IV-B.2, IV-E.2, V-A.2, V-F.7;  Elonora VI-C.7;  Emmanuel Josephus VII-A.10;  Ferdinandus VII-D.2;  Francies VI-F.6;  Franciscus VI-H.2;  Franciscus Livinus VI-D.13;  Georgius V-A;  Gillis I, II-C;  Guillelmus V-B.5;  Hubertus II-A, III-B, VII-A.7;  Ignatius Franciscus VII-D.8;  Isabel VI-H.1;  Isabella VI-I.2, VII-A.6;  Isabelle Petronilla VI-H.4;  Isabelle Theresia VI-H.9;  Jacoba VII-F.6;  Jacobus V-B.4, V-E, V-E.9;  Jacobus Francies VII-E.1;  Jacobus Joannes V-B.17, VI-A.2, VI-D.3;  Jacobus Josephus VII-D.5;  Jan Baptist V-B.8, V-B.9;  Jan I.1;  Joanna Birgitta VI-H.10;  Joanna Catharina V-E.3, V-G.8, VI-H.7, VII-I.1;  Joanna III-A.6, IV-B.6, IV-D.3, IV-E.1, VI-C.8, VI-F.4;  Joanna Maria V-D.2, V-D.9, V-F.3, V-G.2, VI-G.5, VII-F.1;  Joanna Petronella VI-C.3, VII-A.8;  Joanne VI-E.6;  Joannes Baptist V-B.20, VI-C;  Joannes Baptista Bernardus VI-D.5;  Joannes Baptista VI-F.15, VI-F.3, VI-G.2, VII-A.1, VII-B.1, VII-C, VII-G.2, VII-H.1;  Joannes Bernardus VII-D;  Joannes II-C.3, III-B.2, III-B.4, III-C.1, III-D.3, IV-A.2, IV-B, IV-B.8, IV-E.5, V-E.4, VI-A.1, VI-F.9, VI-I;  Joannes Dominicus VII-H.1;  Joannes Franciscus VII-A.9, VII-D.1;  Joris II-B;  Josepha Catharina VI-D.7;  Josephus VI-F.2;  Josephus Franciscus VI-D.15;  Josijna II-C.2;  Judoca V-B.11, V-G.6, V-G.7, VI-H.11, VII-C.3;  Judocus III-A.3, III-C, III-D.7, III-D.9, IV-A.10, IV-A.8, IV-B.3, IV-E.6, V-B.21, V-G.9, VI-B.2, VI-E, VI-F.7, VII-A.4;  Judocus Franciscus VII-C.5, VII-F;  Laurentius V-F, VI-F.12, VI-H;  Lauwerijs IV-D;  Livinus VI-H.8, VII-F.3, VII-I;  Livinus Dionisius VII-A;  Marcus III-D;  Margaretha II-B.5;  Maria Angelina VII-H.2;  Maria Anna IV-C.2, V-B.10, V-E.8, VI-B.4;  Maria Carolina V-B.7;  Maria Catharina VII-C.2;  Maria III-A.5, III-C.3, III-D.4, IV-A.4, V-B.14, V-B.2, V-B.3, V-D.3, VI-F.1;  Maria Francisca VI-E.3, VII-A.2;  Maria Jacoba VI-D.6, VI-G.1, VII-H.3;  Maria Joanna VI-I.1;  Maria Johanna VII-D.3;  Maria Magdalena V-D.5;  Maria Petronella VI-B.1, VI-C.4, VII-A.2;  Maria Theresia V-E.5, VI-D.1, VI-F.13;  Marianna V-E.2;  Marie VI-F.11;  Marinus III-D.8, VI-A.3;  Martinus III-D.10, VI-E.2;  Matheus IV-B.7;  Mattheus V-E.6;  NN V-F.2, V-G.4, VI-H.5;  Petronella V-F.5, V-F.6, VI-G.6;  Petronella Jacoba VII-F;  Petronilla V-G.1;  Petrus III-B.3, III-D.5, IV-A, IV-B.1, V-B, V-B.6, V-E.1, VI-A, VI-B, VI-D, VI-E.4, VI-F.14, VI-F.5;  Petrus Franciscus V-E.7, VI-D.8, VII-A.3;  Petrus Gaspar VI-H.6;  Petrus Joannes VI-D.10, VI-D.12, VII-B, VII-H;  Petrus Leopoldus VII-D.4;  Philippus Bellarminus VII-H.4;  Philippus VII-G, VII-H.4;  Pieter Bernaert VII-E.2;  Pieter IV-E.3, VI-F.10;  Pieter Martinus VII-E;  Pieternella V-B.1;  Rosalia VII-C.6, VII-D.9, VII-F.7;  Sabina Josepha VI-C.1;  Servatius VI-D.2;  Sinaai I;  Sophia VII-B.3;  Sophia Jacoba VII-H.3;  Sophia Rebecca VII-D.6;  Stillborn VII-G.1;  Theresia Augusta VII-F.5;  Theresia VI-F.8, VI-G.9, VII-B.2;  Thomas II-B.4, IV-E.7;  Victor VII-A.11, VII-C.7.

Cappaert

Theresia VII-D.4.

Clapdorp

Egidius V-G.7.

Claus

Joannes VI-A;  Petronella Maria VI-A.

Clauwaert

Livina VI-C.

Cleemputte, van

Digna III-C.1.

Clinckspoor

Elisabeth V-D.10, VI-G;  Petronella VI-F.6.

Coddens

Judoca VI-E.

Coeijere, de

Marie VI-D.1.

Corthals

Catharina V-A;  NN V-A.

Cusse

Elisabeth VI-D.

 

Dauwe

Joanna Francisca VI-F;  Pieter VI-F.

Dhooge

Daniel VI-E.3;  Dominicus VI-E.3.

D'hoogh

Joanna VI-B;  Judocus VI-B.

Dierick

Jan VI-E;  Joanna VI-E.

Dierickx

Elisabeth V-B;  Petrus V-B.

Dijcker, de

Judoca V-E.8.

Doosselaere, van

Andreas VII-C;  Joanna Catharina VII-C.

Duerinck

Anna VI-C.

Durinck

Joannes IV-A.4.

 

Francies

Ignatius VII-D.8.

 

Gaspart

Egidius Franciscus VI-H.7;  Joannes VI-H.7.

Geeraert

Dominicus V-D.10, VI-G.

Geerooms

Petrus V-A.2.

Geerts

Catharina VI-E.

Gijseghem, van

Livina V-B.

Goijvaerts

Judoca III-A;  NN III-A.

Goossens

Martinus VI-G.1.

Grijp

Jan VI-E;  Petronella VI-C.5, VII-B;  Petronella Judoca VI-E.

 

Haentjens

Adriana VII-G, VII-H.5.

Hecke, van

Bernardina VII-F.2.

Hende, van den

Catharina VII-I.

Heusdens

Arnoldus VII-H.5.

Himst, van

Anna Maria VII-H.

Hollander, de

Joanna V-B.

Huijgels

Joannes Baptist VII-A.2.

 

Iket

Joannes VI-D.

Inghels

Joannes Nepomucemus VII-D;  Maria Theresia VII-D.

 

Langhenhoven, van

Isabella Catharina VI-B.2;  Jan Baptist VI-B.2.

Lare, van

Christina III-C.1;  Joannes III-C.1.

Lucx

Anna V-D.3.

Luijcks

Catharina VI-F.

 

Maes

Amelberga II-B, III-A;  Joos I.5;  Judocus V-B.7;  NN II-B;  Petrus I.5;  Pieter III-A.

Maesschalck, de

Joanna III-D.

Magnes

Daniel V-B.

Magnus

Catharina V-B.

Marie

Jenne V-D.9.

Matthijs

Cornelis IV-A;  Maria Anna VI-D;  Maria IV-A;  Servatius VI-D.

Meeren, Van

Petrus V-E.

Meij, de

Joannes V-F.1.

Meijere, de

Adrianus IV-E.1.

Moens

Catharina Aldegonda VI-B.2.

 

Nieulandt

Petronella IV-D.

Nieulandt, van

Pauwels IV-D.

Nieuwelande, van

Joanna III-D.10.

Nuijten

Jacobus VI-C.1.

 

Pauwels

Judoca IV-C.

Peeters

Isabelle Theresia VI-F.1.

Peteghem, van

Lijsbeth I.

Pinnet

Andrisina VI-I.

Poel, van de

Maria VI-B.

Poorter, de

Apolonia VII-D.8;  Joannes Franciscus VII-D.8.

Puijvelde, van

Egidius Franciscus VII-C.6;  Joanna III-D.5;  Michael III-D.5.

Putte

Maria VI-I.

Putte, van de

Joannes VI-I.

Puyvelde, van

Judocus V-E.8;  Maria Catharina V-E.7.

 

Raemdonck

Anna Maria V-E.

Rechter, de

Joanna VI-H;  Petrus VI-H.

Rijckaert

Constantius VI-F.1.

RIjcke, de

Theresia VII-F.2.

Rodrigus

Joanna Catharina Josina VII-D.8.

Roels

Anna Theresia VII-B.1.

Roghman

Maria V-B.

Roover, de

Cornelis VII-D.8;  Gillis VI-G;  Maria Anna VII-D.8;  Maria VI-G.

Ruijsschere, de

Clara VI-E.3;  Egidius II-C.4.

Rumst, van

Andreas VII-H.3;  Joanna Maria VII-H;  Joannes Petrus VII-H.2.

 

Sagher, de

Gillis V-B.14.

Saman

Digna V-G.

Schedere, de

Elisabetha IV-A;  Georgius IV-A.

Schelfhaut

Barbel III-D.5.

Schepper, de

Anna Maria VI-I.1;  Beatrix IV-D.2.

Segers

Elisabeth VII-A;  Joannes VII-A.4.

Slabbaerts

Margriet II-C.

Smet, de

Anna Maria VI-H.7;  Cornelia IV-B;  Joannes Franciscus VII-C.1;  Maria Petronella VII-D;  Matheus III-A.4;  NN IV-B.

Soudan

Leonis III-A.4;  Petrus III-A.4.

Staes

Catharina VI-C;  Livinus VI-C;  Paschasia VII-A.4.

Stelt, van der

Maria VI-D.

Strijmes

Joannes V-G.3.

Strobbe

Petronella VII-D.8.

Suijvele, van de

Barbara V-F;  Judocus V-F.

Sutter, de

Anna VI-D.

 

Thoorens

Anna Maria VII-F.

Troch

Livina V-D;  NN V-D.

 

Vaerewijck

Franciscus V-F.7.

Velde, van de

Elisabeth V-G;  Joannes V-G.

Vercauteren

Joannes II-B.

Verdickt

Marijn V-D.3;  Marinus V-D.3.

Vereecken

Joannes Franciscus VII-A, VII-A.2;  Laurent VI-D;  Maria Francisca VI-D;  Maria Theresia VII-A.

Vereeken

Maria Theresia VII-B.2.

Verhaghen

Petronella VI-H.

Verheecken

Joanna VI-A.

Verlee

Laureijne III-C;  NN III-C.

Vermeir

Joannes Baptist VI-B.

Vermirren

Anna V-E.

Verstraeten

Cathelijne IV-E;  Joannes VI-C.5, VII-B;  Judoca III-A.4.

Verstraten

Karel VI-C;  Theresia Petronella VI-C.

Vlaeminck

Joannes VI-I.1;  Judocus Augustinus VI-I.1.

Vlaminck

Francijna III-B.

Vlierbergen

Adriaen V-D.

Voorde, van de

Anna IV-A.

Vooren, van

Joannes VI-D.1;  Petrus Joannes VI-D.1.

Vos, de

Adriaen VI-E;  Joanna Philippina VI-E.

Vree, de

Judocus III-D.6.

 

Waes, van

Carolus VI-D;  Johanna Jacoba VII-D.4;  Maria Francisca VI-D;  Phillipus VII-D.4.

Wansele, van

Livina VI-D.

Wante

Joanna IV-A.

Weijn

Catharina V-F.

Wever, de

Livine VII-E.

Willems

Judoca V-D;  Judocus V-D.

Windeij

Clara III-B;  Egidius III-B.

Witte, de

Maria Jacoba VI-F.

Wittock

Petronella IV-E.3.

Wolf, de

Passchier IV-A.

 

zonder achternaam

Amelken II-B.6, III-A;  Anna V-D.1;  Cornelie IV-B;  Dinne V-B;  Domien VI-E.3;  Gillis Gilleken III-A;  Hubrecht II-A;  Jan IV-B;  Jenneken III-D;  Joris V-A;  Josina VI-F;  Marie V-D.3, VI-F.1;  Marijn V-D.3;  Merck III-D;  NN II-A;  Peeter IV-A;  Pieter VI-D, VI-F.14.