De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam in 1993 de
juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk onder het
identificatienummer 5099/93. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 1 april 1993.


abonnementen


d’EUZIE verschijnt viermaal per jaar.
Een abonnement kost 19 euro voor de inwoners van de
gemeente Stekene, te storten op onze bankrekening
IBAN: BE43068-2127960-01.


Wie buiten de gemeente Stekene woont zal het tijdschrift
toegestuurd krijgen per post en betaalt 25 euro.
Ereleden betalen minstens 35 euro.
Men is dan automatisch lid van de heemkundige kring.

 

Digitaal abonnement: 19 euro.

Een digitaal abonnement kost 19 euro (gratis voor de leden), en is te verkrijgen via
een eenvoudige aanvraag op emailadres  

  "lucdebrant@deuzie.be"

redactie


John Buyse, Guy De Brant,
Luc De Brant, Jan De Bruyne,
Boudewijn Dhondt, Patrik Geerinck,
Wim Persoon, Jackie Thiron,
Luc Tirez, Johan Van Duyse.
 

secretariaat en ruiladres


Verkenstraat 25 - 9190 Stekene
telefoon: 03 779 89 81
e-mail: "j.thiron@skynet.be"
 

website


http://www.deuzie.be
Webbeheerder: Luc De Brant
 

bankrekening


Belfius 068-2127960-01
Heemkundige kring d’EUZIE
Boswegel 5, Stekene
IBAN nr. BE43 0682 1279 6001
Bic of Swift code: GKCCBEBB
ledenadministratie
Boswegel 5 - 9190 Stekene
telefoon: 037796093
e-mail: "rob.goossens@skynet.be"
 

losse nummers


Losse nummers, ook van de vorige jaargangen,zijn verkrijgbaar zolang
de voorraad strekt, op bovenstaand adres of in het documentatiecentrum,
aan 6 Euro per nummer.


 

verantwoordelijke uitgever
 

Robert Goossens "rob.goossens@skynet.be"

 

in memoriam


Herman Heyse (†1992), stichtend erevoorzitter,
Lucien De Schrijver (†1993)
Ivo Dewulf (†2003),

Chris Van Remoortel (†2010)

Luc Dullaert ( †2014)

stichtende bestuursleden.


 

Heemkundige Kring


d’EUZIE vzw
www.deuzie.be
De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam in 1993 de
juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk onder het
identificatienummer 5099/93. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 1 april 1993.


bestuur

 

Edy Hofman voorzitter– "edy.hofman@telenet.be" – '03 779 63 97'

Patrik Geerinck redacteur- "patrik.geerinck@telenet.be" '037798762'
John Buyse, erevoorzitter – "john.buyse@pandora.be" – '03 779 79 62'
Guy De Brant, archivaris – "debrantguy@pandora.be" – '03 779 97 23'
Luc De Brant, webbeheerder – "lucdebrant@deuzie.be" – '048 613 1828'
Jan De Bruyne, ondervoorzitter – "jan.d.bruyne@skynet.be" – '03 779 52 17'
Stany De Rechter – "stany.derechter@stekene.be" – '03 779 72 38'
Boudewijn Dhondt, redactie – "bo.dhondt@pandora.be" – '03 779 76 42'

Gilbert De Smedt- "dsmdt@skynet.be" '037799929'
Tony De Wilde "info@klein-sinaai.be" - '0495557054'

Maarten D'hamers "treesenmaarten@live.be"  '032964547'

Robert Goossens penningmeester  – "rob.goossens@skynet.be"
Arthur Massé – "arthur.masse@telenet.be" – '03 828 48 58'
Willem Persoon – "willem.persoon@pandora.be" – '0495 25 23 53'

Linda Schelfout  "lindaschelfout@hotmail.com"  '0485'4120'39'
Jackie Thiron, secretaris – "j.thiron@skynet.be" – 03 779 89 81
Luc Tirez, erevoorzitter – "
luctirez@gmail.com" – '03 779 54 48'
Rita Van de Vijvere – "jos.blanckaert@skynet.be" – '03 779 82 79'

Johan Van Duyse,- "johan.vanduyse@hotmail.com"--037798610
Eddy Van Goethem,  – "eddyvangoethem@skynet.be" – '03 779 80 99'
Luc Van Hoye – "vanhoye@skynet.be" – '03 790 10 80'

Harry Van Driessen

 

 

 


 

vaste medewerkers


Jos Blanckaert,  Theo Derboven, Marie-Ange Heirbaut, Rudi Malfliet, Paul Merckx,
Marina Mertens, Thérèse Van der Linden, Hugo Van Himste, Felix Van der Steichel,
Paul Vereecken.


documentatiecentrum en museum


Documentatiecentrum en museum van d’EUZIE zijn gehuisvest op de eerste
verdieping van het Oud-Station, Spoorwegwegel 1,  9190 Stekene.
In het museum organiseert d’EUZIE elk jaar verschillende tentoonstellingen.
Het museum en het documentatiecentrum zijn toegankelijk voor
het publiek elke zondag tussen 10 en 12 uur tijdens de tentoonstellingen (gesloten
op wettelijke feestdagen en in juli en augustus), of op afspraak bij
Guy De Brant.
De toegang is gratis.

 

Privacyverklaring Heemkundige Kring d'Euzie


WETTELIJK DEPOT: 3635/1983