Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>

 

 

Familie van de Bogaerde

uit Hulsterambacht, Stekene en Kallo/Verrebroek

Door: Ronald Blancke en René van Winsen

 

3 april 2020 - 12 april 2021

De eerste versie werd online gezet in 2020.

De tweed versie werd in april 2021 op het net gezet.

 

Overname van deze bron enkel mits toestemming van de auteurs.

 

Wij danken de auteurs voor het vertrouwen dat ze stellen in onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIE NAAR ONS ZOEKWERK


Waar de naam Bogaert in vele vormen voorkomt, is die uiteindelijk altijd een interpretatie geweest door degene die de naam noteerde. Wij zullen hier steeds de naam “van Bogaerde” gebruiken, tenzij een andere vorm noodzakelijk is. Wij zijn al 20 jaar bezig om de voorouders te vinden van Balthasar van Bogaerde uit Hulsterambacht en Jacob van Bogaerde uit Stekene.

René van Winsen onderzocht het gezin van Balthasar van Bogaerde gehuwd met Josijna Teerbroot (ook wel Theerbroot, Terrebroot etc) en hun kinderen. Dat gezin woonde in Hengstdijk tussen 1600 en 1630, en pachtte daar gronden. Hun kinderen kregen de verkorte achternaam Bogaert.

Ronald Blancke onderzocht in Hontenisse de nazaten van Guilliam Bogaert gehuwd met Josijntje de Waele . Dat echtpaar woonde in Hontenisse en trouwde in 1641 in Hengstdijk. Guilliam Bogaert had een zuster Digna Bogaert, en zij bleek, volgens een Staat van Goed na het overlijden van haar echtgenoot Pauwels Vereecken, een dochter te zijn van Ingelbert Bogaert. Dat was tamelijk apart, omdat de enige Ingel Bogaert die ons bekend was, Ingel (van) Bogaert heette en die was juist weer een zoon van Balthasar van Bogaerde en Josijna Teerbroot. Ingel Bogaert was gehuwd met Amelberga de Waele, oudere zuster van Josijntje de Waele, die zoals gezegd gehuwd was met Guilliam Bogaert:


Balthasar v Bogaerde X Josijna Teerbroot                                 Ingel Bogaert
                       I                                                                             I
Ingel Bogaert X (ca 1620) Amelberga de Waele ..............Josijntje de Waele X (1641) Guilliam Bogaert


Bovenstaande is heel lang een probleem geweest, dat wij niet konden oplossen met de beschikbare gegevens uit Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (Hulst en Hulsterambacht).

In onze speurtocht begonnen wij daarom te zoeken in Stekene en tot onze verrassing vonden wij in het doopboek Stekene enkele dopen van kinderen van Balthasar van Bogaerde en Josijna Teerbroot rond 1600, maar vanaf 1604 of daaromtrent woonde dit echtpaar in Hengstdijk, want daar vinden we in 1606 een doop van hun dochter Maria van Bogaerde.

1ste Aanvulling:


Correctie op Balthasar van Bogaerde (er waren er 2!). In Ekeren kwamen we in het trouwboek van 1621 nog een Balthasar van Bogaerde tegen, we konden deze man een lange tijd niet plaatsen, maar een notariële acte uit Ekeren uit 1650 bracht duidelijkheid, helaas voor ons zaten we toch niet goed in onze 1ste versie. In de eerste versie hadden wij Baltasar van Bogaerde x Josijne Theerbroot gekoppeld als zoon van Pieter van Bogaerde x De Vliegher. In de notariële acten van Ekeren kwamen we daar in 1650 tot onze verbazing nog een Balthasar tegen zeggende een zoon van deze Pieter en kleinzoon van Inghel en Christiaen de Vlieger te zijn, terwijl wij weten dat  Balthasar uit Hengstdijk al in 1630 was overleden.  Het document uit Kallo van 1650 (zie pag 17) bracht uitkomst. Balthasar (x Theerbroot) was een zoon van Inghel, en dus een broer van Jacob en Pieter.  “… wijlent Ingel van Bogaert vader was vanden voornomden Jacob van Bogaert, danoff de andere twee deelen competeren dhoirs van Baltasar ende Pr. van Bogaert…”  Hierin staat dus dat zowel de erfenamen (=dhoirs) van Baltasar en Pr van Bogaert…dus zij waren dus beide al overleden, bedoeld wordt hier dus de Balthasar uit Hengstdijk. De Balthasar uit Ekeren leefde dus nog. De afstammingsnummering door deze aanpassing is dus hierdoor verandert! Gecorrigeerd zijn huwelijk Keer en Crombeen, toegevoegd penningcohier van 1569 uit Stekene over Jacob. De gevolgen van de overstromingen voor Maria Lijbroeck zijn ook beschreven in een notarisstuk.

 

 


Het verder verloop van dit onderzoek vind je in de twee volgende documenten.

Inleiding genealogie Van Bogaerde.

Genealogie Van Bogaerde.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>