Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>

 


 

Penningkohier Moerbeke 1572

Paul Hesters (+ 2016)

 

Wat zijn penningkohieren ?

Het zijn belastingslijsten ingevoerd onder het bewind van Alva. De bedoeling ervan was de vorst een vast inkomen te bezorgen en minder afhankelijk te maken van de Staten-Generaal. Er werden kohieren opgemaakt van 1569 tot 1586. De penningbelasting wordt geheven volgens een vooraf bepaald percentage. De 100ste penning werd opgemaakt in 1569 en wordt bewaard in het Algmeen Rijksarchief te Brussel. De kohieren van de 20ste, 10de en 5de penning volgden later. Zij worden respectievelijk bewaard in het Stadsarchief van Gent, het Rijksarchief te Beveren en te Gent.

Het nut van de penningkohieren

De penningkohieren bieden onder meer informatie over de inwoners van een gemeente (de belastingplichtigen tevens gezinshoofden), het bevolkingscijfer, de toponymie, de bedrijfsstructuur, het grondgebruik, de tiendeheffers en de taalkunde.

 

 

 

 

 

 

Paul Hesters, de aureur van de transcriptie van dit penningkohier heeft voor zijn overlijden aan Carlo Buijsrogge zijn werk overgedragen.

André De Schepper met wortels in Moerbeke-Waas heeft aan Regi De Meirsman gevraagd om dit werk te verspreiden samen met Carlo.

Dit resulteerde in een pdf document dat hier kan geraadpleegd worden.

Recent werd ons erop gewezen dat Paul Hesters de bewerking van dit penningkohier niet volledig heeft afgewerkt in het oorspronkelijke penningkohier zijn er 166 folio’s terwijl Paul maar folio 97 bereikt had.


Betreffende de inhoud van penningkohieren verwijs ik gaarne naar het werk van Dr. Hans Van den Abbeele dat in de bibliotheek van Sint-Niklaas ter beschikking is: https://sintniklaas.bibliotheek.be/catalogus?q=Hans%20Van%20den%20Abbeele

Uit het Waasland zijn al verschillende penningkohieren geanalyseerd vooral door Luc De Backer. Ze zijn ter beschikking in de bibliotheek van FV Land van Waas en ook in de bibliotheek van Sint-Niklaas: https://sintniklaas.bibliotheek.be/catalogus?q=Luc%20De%20Backer Het penningkohier van 1572 wordt bewaard in de Zwarte Doos dé archiefdienst van de stad Gent. Regi De Meirsman 03/03/2020
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>