26ste jaargang nr 1

 

Genealogisch overzicht van de familie Garey

 

Guido Garey

ot dusver hebben we kunnen achterhalen dat de familie Garey afkomstig is uit het noorden van Frankrijk en meer bepaald uit de omgeving van Hazebrouck.

In Hazebrouck is Pierre Joseph Garré, die in 1734 geboren was in Estaire, in 1764 getrouwd met Marie Anna Barbara Mackerel. Hij is overleden te Hazebrouck in 1796, op 62-jarige leeftijd.

 

Pierre had nog een broer Louis Joseph die getuige was bij zijn huwelijk. Van hun ouders is enkel de naam van de vader nl. Livin gekend.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren:

Marie Anne Barbe Therese Garrez,

Marie Anne Joseph Garrez,

Pierre Jacques Garez,

Jeanne Rose Garez

Louis Joseph Garez.

 

De schrijfwijze van de naam verandert van Garré naar Garrez en vervolgens naar Garez.

 

De broers Pierre en Louis komen tussen 1795 en 1799 naar het noorden. Pierre vestigt zich in Lokeren, maar Louis trok met het leger naar Nederland.

Louis Joseph Garez

 

Louis Joseph Garez is geboren in Hazebrouck in 1775. Hij koos voor een militaire loopbaan. In 1799 was hij kanonnier in Zwolle, verbleef van 1803 tot 1808 als kanonnier langs de kusten van Goeree en Voorne en werd in 1805 korporaal. Hij maakte in 1809 de landing van de Engelsen mee te Walcheren en verbleef in 1810 en 1811 op het eiland Texel. In 1813 leverde hij zijn Frans paspoort in en nam dienst in het Nederlands leger. Hij werd tweede luitenant. In het leger staat zijn naam genoteerd als Lodewijk Garey.

In 1826 was hij hoofdmagazijnier in het kruitdepot ‘De Wierickerschans’ in Bodegrave.

Hij ging in pensioen in 1843 en is overleden te Bodegrave op 1847.

 

Louis had een zoon Ludovicus, te Breda geboren in 1803 uit een relatie met Alida Van der Laan, maar Ludovicus is vroeg overleden te Amersfoort in 1824.

 


Geboorteakte van Pierre Jacques Garez

 

Pierre Jacques Garez

Pierre Jacques Garez is geboren te Hazebrouck in 1771. Hij trouwde te Lokeren in 1800 met Therese De Becker en ondertekent zijn huwelijksakte met de naam Pieter Jacobus Gareij. In Lokeren, waar hij in de Kerkstraat en de Luik

Luikstraat woonde, leerde hij het beroep van hoedenmaker. Hij is overleden te Stekene in 1857, op 86-jarige leeftijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoopakte van het huis aan de Dorpsstraat 39

 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk zijn er 5 kinderen geboren:

Melchior Gareij, geboren te Lokeren in 1800 en overleden te Stekene in 1850,

Rosalie Gareij, geboren te Lokeren in 1802 en overleden te Stekene in 1807,

Jeanne Garey, geboren te Lokeren in 1804 en overleden te Stekene in 1888,

Isabelle Garey, geboren te Lokeren in 1806 en overleden te Stekene in 1872,

 

Livin Garey, geboren te Stekene in 1808 en overleden te Stekene in 1877.

 

Vanaf het derde kind krijgt de naam Garey zijn huidige schrijfwijze.

 

Tussen 1805 en 1806 verhuist de familie van Lokeren naar de Koewacht (Zeeland).

 

In 1811 kocht Pieter Garey het huis in de Dorpstraat, 39 van bakker Johannes Van Hiel. Hier fabriceert hij zijn hoeden verder.

Hoed gemaakt door Pieter Garey.

Ingekleefd etiket van de fabrikant.

Livin Garey

Livin Garey is geboren te Stekene in 1808 en er overleden in 1877. Hij trouwde te Stekene in 1855 met Virginia Hortensia Thuysbaert.

Livin zette als hoedenfabrikant de activiteiten van zijn vader Pieter verder.

 

Uit hun huwelijk werden 2 kinderen geboren:

Petrus Ludovicus Garey, geboren te Stekene in 1856.

Henri Ferdinand Garey, geboren te Stekene in 1857.

 

Virginia Thuysbaert stierf 2 dagen na de bevalling van Henri, te Stekene in 1857. Ze was 33 jaar oud.

Henri Garey

 
Henri Ferdinand Garey is geboren te Stekene in 1857 en overleed er na een kortstondige ziekte in 1935, op 77-jarige leeftijd. Hij trouwde te Stekene in 1888 met Maria Van Meessche die te Stekene in 1893 overleed. Ze was slechts 24 jaar.

Henri was burgemeester van Stekene van 1921 tot 1927.

 

Het gezin had twee kinderen:

Achiel Garey is geboren te Stekene in 1889 en er overleden in 1958, 69 jaar oud. Hij trouwde met Maria Castille die overleed te Stekene in 1946, op 53-jarige leeftijd.

Gaston Garey is geboren te Stekene in 1890 en overleden te Zelzate in 1973, 82 jaar oud. Hij trouwde eerst te Stekene in 1911 met Honorine Van Der Steichel die overleed te Lemberge in 1929. Vervolgens trouwde hij te Zelzate in 1939 met Eveline Van Cleemput. Zij overleed te Zelzate in 2003, 99 jaar oud.

Henri Garey, zijn twee zoons, en de meid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri was gemeenteraadslid tot hij in 1921 werd ingehuldigd als Burgemeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dorpsstraat omstreeks 1930.

Het eerste huis vooraan rechts is van de familie Garey

Voor meer genealogische gegevens zie

http://users.telenet.be/garey/Genealogie fam.htm