21 ste jaargang  1-3

2000

Medailles van Sint-Helena te Stekene

 

 

John Buyse

 

 


 

N

apoleon III besliste, bij decreet van twaalf augustus 1857, de Eremedaille van Sint-Helena toe te kennen aan de nog in leven zijnde oudgedienden van Napoleon. Deze eremedaille beloonde de 390.000 overlevende militairen, die tussen 1792 en 1815 onder de Franse vlag hadden gediend.

 

Momenteel werkt men aan een gegevensbank met de namen van de medailledragers. Reeds ruim 130.000 namen kunnen via internet geraadpleegd worden[i].

De lijst van de aanvragers uit Stekene wordt bewaard in het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis van Brussel[ii]. Ze is opgesteld op twaalf maart 1858. Sommige gemeenten gaven in deze lijsten ook een overzicht van de militaire loopbaan van de aanvrager, maar Stekene beperkte zich tot de opgave van de namen.

 

Medaille van Sint-Helena

Boven: voorzijde met de afbeelding van Napoleon Bonaparte.

Onder: keerzijde met tekst: “Campagne de 1792 à 1815 – A ses compagnons de gloire, sa dernière penseé, 5 mai 1821”[iii].

- Verzameling Guy De Brant

Hierna volgen, in alfabetische volgorde, de namen van de vierentwintig oudgedienden van Stekene, aangevuld met bijkomende informatie die het naamgenoten mogelijk maakt in een voorvader een oud-soldaat van Napoleon terug te vinden.

Alle aanvragers zijn geboren tussen 1773 en 1795, doordat de dienstplicht in 1798 werd ingevoerd (en van toepassing was op twintig- tot vijfentwintigjarigen) en de jongste soldaten in 1813-1814 werden opgeroepen.

 

Bronnen voor de bijkomende informatie zijn de overlijdensregisters van de burgerlijke stand van 1858 tot 1890, de index op de geboorten van de parochieregisters 1598 tot 1796, de huwelijken in de parochieregisters van 1797 tot 1837 en de bevolkingsregisters van 1846-47.

 

Mochten familieleden deze medaille of andere herinneringen aan deze personen in bezit hebben (zoals het Sint-Helena-diploma, soldatenbrieven, enz.) gelieve dit te laten weten aan d'EUZIE.Alfabetische Naamlijst

 

 

 

 

1) Bosmans, Pierre Jean (nr. 24)

Petrus Joannes Boschman, zonder beroep, staat in de overlijdensregisters van 1872. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 41-jarige zoon Joannes Boschman, arbeider en de 51-jarige gebuur Augustus Inghels, landbouwer, beiden wonende in de Hellestraat. Hij overleed op 13 oktober 1872 en was toen 82 jaar en drie maanden of geboren in juli 1790. Hij was weduwnaar van Rosalia Verstraeten, (gehuwd in Stekene op 6 juni 1815), in leven landbouwster. Hij was geboren te Stekene op 6 juli 1790 als zoon van Joannes Franciscus Boschman en Josina Deprost. Bij zijn overlijden woonde hij bij zijn zoon in de Hellestraat.

2) Calle, Jean Baptiste (nr. 2)

Joannes Baptiste Calle, bloempelder en landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1873. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 37-jarige zoon Franciscus Calle, bloempelder en de 50-jarige gebuur Benoit Thuysbaert, landbouwer, beiden wonende op de Heikant. Hij overleed op 7 augustus 1873 en was toen 89 jaar en zes maanden of geboren in februari 1784. Hij was gehuwd met Joanna Jacoba Van den haute, wonende in Stekene. Hij was geboren te Stekene op 1 februari 1784 als zoon van Josephus Franciscus Calle en Maria Joanna Kant (in index Candt). Hij is overleden in zijn woning op de Heikant.

3) Collyn, Henri (nr. 16)

Henricus Colin, landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1876. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 32-jarige zoon Joannes Colin, arbeider, en zijn 39-jarige gebuur Henricus Vanderlinden, arbeider, beiden wonende in de Kiekenhaag. Hij overleed op 10 februari 1876 en was toen 86 jaar en negen maanden of geboren in mei 1789. Hij was gehuwd met Maria Christina Devliegher, landbouwster, oud 80 jaar. Hij was geboren te Diest als zoon van Marie Colin, overleden te Diest. Bij zijn overlijden woonde hij in de Kiekenhaag.

4) Coppens, Adrien (nr. 4)

Adrianus Coppens, koperslager, staat in de overlijdensregisters van 1873. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 53-jarige gebuur François Peeters, gemeentesecretaris, uit de Kerkstraat en door de 57-jarige kennis Benoit Verschelden, particulier, uit de Statiestraat. Hij overleed op 16 december 1873 en was toen 89 jaar en twee maanden of geboren in oktober 1784. Hij was weduwnaar van Maria Christina Fleurbay, (gehuwd te Stekene op 10 januari 1826), in leven huishoudster. Hij was geboren te Stekene op 16 oktober 1784[iv] als zoon van Joannes Franciscus Coppens, koperslager en Appolonia Kegels. Bij zijn overlijden woonde hij in de Kerkstraat. Adrianus Coppens is ook bekend door zijn getuigenis over de voorvallen in Stekene van 26 oktober 1798 met de inval van generaal Osten en een compagnie Franse soldaten. Hij is een van de bronnen over de interventie van Amelberga Truyman bij generaal Osten en hielp haar zo aan haar titel van redster van Stekene. Hij legde deze getuigenis af samen met Petrus Hofman in 1869 of 71 jaar na de feiten[v].

5) De Block, Jean (nr. 21 )

Joannes Francies De Block, staat in de overlijdensregisters van 1862. Zijn overlijden werd aangegeven door de 58-jarige Josse Ververs, veldwachter en de 41-jarige François Peeters, kantoorbediende, beide kennissen wonende in het Dorp. Hij overleed op 3 juni 1862 en was toen 84 jaar of geboren in juni 1778. Hij was weduwnaar van Francisca De Cock. Hij was geboren te Stekene op 18 juni 1778 als zoon van Gillis De Block en Maria Evraerd, in leven werklieden. Bij zijn overlijden woonde hij in de Kiekenhaag.

6) De Cock, Gilles (nr. 13)

Gillis Silvester De Cock, voorheen landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1860. Zijn overlijden werd aangegeven door de 45-jarige zoon François De Cock, landbouwer, wonende op de Heikant en de 40-jarige kennis François Peeters, kantoorbediende, wonende in het Dorp. Hij overleed op 29 oktober 1860 en was toen 74 jaar en tien maanden of geboren in januari 1786. Hij was weduwnaar van Maria Catharina Blancherelle. Hij

 

 

 

 

Lijst aanvragers medailles van Sint-Helena te Stekene in het Documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel.

 

 

 

 

was geboren te Stekene als zoon van Joannes Petrus De Cock en Marie Strobbe, in leven landbouwers. Bij zijn overlijden woonde hij op de Heikant.

7) De Saegher, Jean (nr. 11)

Joannes De Saeger, landbouwer uit de Hellestraat. Geboren te Stekene op 18 februari 1792 als zoon van Pierre Benoit en Maria Coleta Blendeman. Huwde te Stekene op 21 juli 1819 met Joanna Helderwel, geboren te Stekene op 18 februari 1791. Samen hadden zij zes kinderen: Benedictus, Domien, Julianna, Rosalia, Eugenia en Josephus.

8) De Smedt, Jean (nr. 15)

Joannes Franciscus De Smedt, meester-kleermaker, staat in de overlijdensregisters van 1869. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 48-jarige kozijn François Peeters, gemeentesecretaris en zijn 70-jarige kennis Gustaaf Martens, koster-organist, beiden wonende in het Dorp. Hij overleed op 23 april 1869 en was toen 78 jaar en elf maanden of geboren in mei 1790. Hij was echtgenoot van Joanna Norbertina Peeters. Hij was geboren te Stekene op 5 mei 1790 als zoon van Judocus Ludovicus De Smedt en Jossina Maria De Rijbel, in leven kleermakers. Bij zijn overlijden woonde hij in het Dorp.

9) Goossens, Pierre Jean (nr. 8)

Petrus Joannes Goossens, zonder beroep, staat in de overlijdensregisters van 1865. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 46-jarige kozijn Petrus Goossens, landbouwer en de 60-jarige gebuur Constantinus Calle, landbouwer, beiden wonende in de Kiekenhaag. Hij overleed op 21 juni 1865 en was toen 82 jaar en drie maanden of geboren in maart 1783. Hij was ongehuwd en geboren te Stekene op 9 maart 1783 als zoon van Petrus Goossens en Anna Maria Linthout, in leven landbouwers. Bij zijn overlijden woonde hij in de Kiekenhaag.

10) Jubilé, Jean François (nr. 5)

Jan Francies Jubilé, leerschoenmaker, staat in de overlijdensregisters van 1860. Zijn overlijden werd aangegeven door de 51-jarige Livin Garey, hoedemaker, en de 40-jarige Domien Vervaet, hoedemakersgast, beiden uit het Dorp. Hij overleed op 21 mei 1860 en was toen 73 jaar en vier maanden of geboren in januari 1787. Hij was echtgenoot van Rosalia De Prycker. Hij was geboren te Stekene op 26 december 1786 als zoon van Adrianus Jubilé, in leven leerschoenmaker en Anna Catharina De Bruyne. Bij zijn overlijden woonde hij in het Dorp.

11) Lauwaert, Ambroise (nr. 9)

Ambrosius Augustin Lauwaert, gepensioneerde militair van de staat en landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1873. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 51-jarige zoon Ezachiel Lauwaert, hoedenmaker en zijn 52-jarige gebuur Joseph Baert, hoedenmakersgast, beiden wonende in de Polken. Hij overleed op 22 november 1873 en was toen 83 jaar en drie maanden of geboren in augustus 1790. Hij was weduwnaar van Joanna Jacoba Caeldries, (gehuwd in Stekene op 25 november 1812), in leven landbouwster. Hij werd geboren te Lokeren als zoon van Jan Baptiste Lauwaert, in leven arbeider en Josina Maria Blanckaert, in leven arbeidster. Bij zijn overlijden woonde hij in de Polken.

12) Martens, Modeste (nr. 1)

Modestus Franciscus Martens, landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1871. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 40-jarige zoon Petrus Martens, landbouwerszoon, en zijn 21-jarige kleinzoon Aloysius Dhollander, landbouwerszoon, beiden uit de Kiekenhaag. Hij overleed op 12 februari 1871 en was toen 85 jaar en twee maanden of geboren in november-december 1785. Hij was weduwnaar van Joanna Judoca Poppé uit Moerbeke (gehuwd te Stekene op 25 april 1820) en van Livina Petronilla De Bock uit Stekene (gehuwd op 6 januari 1823), beiden in leven landbouwsters. Hij was geboren te Stekene op 21 november 1785 als zoon van Antonius Martens en wijlen Isabella Franciscus Van Mieghem. Bij zijn overlijden woonde hij in de Kiekenhaag.

13) Peeters, Pierre Xavier (nr. 22)

Petrus Xaverius Pieters, bakker in het dorp, geboren te Stekene op 23 september 1794 als zoon van Joannes Pieters en Maria Theresia Van Kesbeecke. Hij was gehuwd met Rosalia D'Hondt, geboren te Stekene op 2 december 1790 en er overleden op 26 juni 1858. Samen hadden zij zes kinderen, allen geboren te Stekene. Francis °14 augustus 1820, Sabina °14 juni 1823, Joseph °13 september 1826, Augusta °24 september 1827, Rosalie °18 maart 1830 en Jan Baptiste °4 juni 1837.

14) Pieters, Pierre Joseph (nr. 12)

Petrus Josephus Pieters, landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1876. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zonen de 37-jarige Louis Pieters en de 32-jarige Francies Pieters, landbouwers uit de Hellestraat. Hij overleed op 2 maart 1876 en was toen 82 jaar en twee maanden of geboren in januari 1794. Hij was echtgenoot van Maria Josepha Thierens, landbouwster oud 63 jaren. Hij was geboren te Stekene op 1 december 1793 als zoon van Joannes Pieters (Peeters) en Maria Joanna Bosmans. Bij zijn overlijden woonde hij in de Hellestraat.

15) Rifflart, Charles Albert (nr. 18)

Charles Albert Rifflart, gepensioneerde Luitenant van de Douane, staat in de overlijdensregisters van 1864. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 45-jarige zoon Jean Joseph Rifflart, kapitein van de eerste klasse bij het derde regiment jagers te voet, in Stekene op verlof en door zijn 58-jarige gebuur Livinus Thuysbaert, gemeentesecretaris, uit het Dorp. Hij overleed op 1 augustus 1864 en was toen 72 jaar en vijf maanden of geboren in februari-maart 1792. Hij was echtgenoot van Isabella Noteris. Hij was geboren te Leuven als zoon van Florentinus Josephus Rifflart, in leven Luitenant d’Ordre van de Douanen, overleden te Antwerpen en van Catharina Glaudine Thérèse Romedenne, overleden te Tourcoing. Bij zijn overlijden woonde hij in het Dorp.

16) Robijn, Philippe Jacques (nr. 6)

Phillippus Jacobus Robijn, winkelier in het Dorp, geboren in Sint-Pauwels in 1783, zoon van Bernardus Robijn en Petronella Audenaerde, gehuwd te Stekene op 3 november 1818 met Elisabeth Vervoort, geboren te Brussel op 6 augustus 1794. Samen hadden zij drie kinderen, allen geboren te Stekene. Auguste °9 november 1832 bakker, Eduard °30 september 1835 en Eduard Francis °30 september 1835.

17) Saman, Pierre Gilles (nr. 10)

Petrus Gillis Saman, landbouwer, geboren te Stekene op 28 juli 1793, als zoon van Josephus Saman en Amelberga Brys. In 1850 woonde hij samen met zijn broers en zusters op een hoeve in de Heikant.

18) Van Assel, Jean (nr. 14)

Joannes Baptiste Van Assel, schipper, staat in de overlijdensregisters van 1864. Zijn overlijden werd aangegeven door de 49-jarige Leonard Schellebroodt, leerschoenmaker en de 37-jarige Petrus Van Belleghem, veldwachter, beiden geburen wonende in het Dorp. Hij overleed op 6 januari 1864 en was toen 72 jaar en drie maanden of geboren in oktober 1791. Hij was echtgenoot van Maria Joanna Billiet (gehuwd te Stekene op 7 juli 1818). Hij was geboren te Stekene op 6 oktober 1791 als zoon van Joannes Joseph Van Assel, in leven timmerman en Jossine Bogaert. Bij zijn overlijden woonde hij in het Dorp.

19) Vanden berghe, Pierre Joseph (nr. 19)

Pieter Joseph Van den berghe, arbeider, staat in de overlijdensregisters van 1869. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 32-jarige zoon Joannes Van den berghe, arbeider, wonende in de Kiekenhaag en de 33-jarige kennis Petrus De Smedt, gelaagwerker, wonende in het Dorp. Hij overleed op 14 augustus 1869 en was toen 83 jaar en drie maanden of geboren in mei 1786. Hij was weduwnaar van Joanna Rosalia Duerinck. Hij was geboren te Kemzeke als zoon van Jan Baptiste Van den Berghe en Joanna Maria De Rechter, beiden in Kemzeke overleden. Bij zijn overlijden woonde hij bij zijn zoon in de Kiekenhaag.

20) Van Doorsselaer, Pierre Jacques (nr. 7)

Petrus Jacobus Van Doosselaer, arbeider, staat in de overlijdensregisters van 1859. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 36-jarige zoon Leonardus Van Doosselaer, arbeider, en zijn 38-jarige kennis Jozef Weygeleir, vleeshouwer, beiden uit het Dorp. Hij overleed op 19 juli 1859 en was toen 72 jaar of geboren in juni-juli 1787. Hij was echtgenoot van Ludovica Frederica Fleurbay van Stekene (gehuwd te Stekene op 16 oktober 1822). Hij was geboren te Stekene 15 april 1787 als onwettige zoon van Anna Maria Van Doosselaer, in leven landbouwster. Bij zijn overlijden woonde hij in het Dorp.

21) Van Goethem, François (nr. 20)

Francisus Van Goethem, landbouwer, staat in de overlijdensregisters van 1874. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn 44-jarige zoon Dominicus Van Goethem, landbouwer, wonende in de Polken en zijn 58-jarige kennis Benoit Verschelden, particulier, wonende in de Statiestraat. Hij overleed op 25 oktober 1874 en was toen 81 jaar en negen maanden of geboren in januari 1793. Hij was echtgenoot van Joanna Thirens, landbouwster, oud 74 jaar. Hij was geboren te Vrasene als zoon van Petrus Joannes Van Goethem en Anna Catharina Van Remoortere, beiden in leven landbouwers overleden te Vrasene. Bij zijn overlijden woonde hij in de Polken.

22) Van Goethem, Martin (nr. 23)

Martinus Van Goethem, kleermaker, staat in de overlijdensregisters van 1872. Zijn overlijden werd aangegeven door de 43-jarige kennis François Peeters, kantoorbediende, en de 37-jarige Petrus Van Belleghem, veldwachter, beiden kennissen uit het Dorp. Hij overleed op 20 augustus 1863 en was toen 70 jaar en vijf maanden of geboren in april 1793. Hij was weduwnaar van Anna Catharina De Baere van Sinaai (gehuwd te Stekene op 19 september 1822). Hij was geboren te Bazel als zoon Petrus Ludovicus Van Goethem en Anna Carolina Waumans. Hij overleed in het Armenhuis staande in het Dorp.

23) Van Vlierberghe, Pierre (nr. 17).

Petrus Van Vlierberghe, landbouwer, woonde in 1850 op de Bormte, geboren te Stekene op 25 maart 1790, als zoon van Jean Baptiste Van Vlierberghe en Jeanne Van der Poele, landbouwers gehuwd op 5 juni 1777. Petrus huwde te Stekene op 11 juli 1815 met Maria Coleta De Ruyte, geboren te Stekene op 18 januari 1795. Zij hadden zes kinderen, allen geboren te Stekene. Benedictus °31 oktober 1817, Antonia °18 maart 1820, Maria en Ludovica °9 april 1824, Eugenia °1827 en Isabella °21 juni 1832.

24) Wynant François (nr. 3)

Elias Franciscus Wynhant, hoeden-makersgast, staat in de overlijdensregisters van 1868. Zijn overlijden werd aangegeven door de 57-jarige Joannes Vanpuyenbroeck, arbeider en de 51-jarige gebuur Charles Louis De Beleyr, winkelier, beiden geburen uit het Dorp. Hij overleed op 13 september 1868 en was toen 85 jaar en zes maanden of geboren in april 1783. Hij was echtgenoot van Maria Coleta Bauwens, afkomstig uit Stekene (gehuwd te Stekene op 25 april 1820). Hij was geboren te Petegem bij Deinze, als zoon van Joseph Wynhaut en Maria De Cock, beiden te Deinze overleden. Bij zijn overlijden woonde hij in het Dorp.

 [i] Op internetadres  http://stehelene.geneactes.org/

[ii] Medailles van Sint-Helena - dossier 972.

[iii] Op 5 mei 1821 is Napoleon overleden op Sint-Helena.

[iv] Er staat het foutief jaartal 1774 in de Generale alphabetische tafel der akten van geboorten der oude parochieregisters van 1598 tot 1796 van Stekene.

[v] Frans De Potter EN Jan Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen, Vierde deel – Arrondissement St-Nicolaas. Deel Stekene, Gent 1881, p. 64 waar verwezen wordt naar SireT, Het land van Waas, p. 273-274.