19jaargang nr 4, 1

December 2000

 

Het derde millennium

 

Jan De Bruyne

 

 

 

 

O

p het einde van deze maand zal het 2000ste jaar van onze tijdrekening verstreken zijn. We staan aan de drempel van 2001, en meteen aan het begin van het derde millennium.

 

Een millennium klinkt toch al zo onwezenlijk : wat gebeurt en verandert er immers niet in een jaar, in een decennium, in een eeuw? Tien jaar geleden kende niemand internet, 20 jaar geleden moest het eerste nummer van d’EUZIE nog verschijnen, 50 jaar geleden was de uitvinding van de televisie wereldnieuws, bij het begin van deze eeuw had niemand hier al een auto gezien, en bij het begin van het vorige millennium waren we maar pas van de Noormannen verlost, wisten we niet eens dat Amerika of Afrika bestonden, moesten alle grote kerken en kathedralen nog gebouwd worden, was er nog geen sprake van Rubens, Brueghel of Van Dijck, of van de boekdrukkunst, ...

 

We kunnen er ons dan ook moeilijk een idee van vormen wat er de komende duizend jaar allemaal zal gebeuren. Een ding is zeker : het gaat snel, veel te snel. De moderne maatschappij kan zichzelf nog nauwelijks bijhouden, wetten en rechtspraak hinken hopeloos achterop.

 

Het jaar 2000, jaren lang beschouwd als de verre toekomst, het magische, het sciencefiction-achtige jaar, ligt nu reeds achter ons!

 

Gelukkig komen we op straat of in de winkel nog geen robots tegen, maar ondertussen loopt, holt iedereen zichzelf toch al voortdurend voorbij. Wie even niet oplet, leeft niet meer, maar wordt geleefd. Het is goed om daar af en toe eens even bij “stil” te staan. “Onthaasten” mag dan al een modewoord geworden zijn, het begrip op zich is er niet minder belangrijk om geworden.

 

Wij wensen u en uw familie alvast een gelukkig, heilzaam en gezond 2001 toe, vol warme vriendschap en genegenheid, en voldoende stilte-elementen om het in dit jachtige leven vol te houden.

 

Daartoe wil d’EUZIE alvast haar steentje bijdragen: door even halt te houden bij ons eigen boeiende verleden bieden wij u de kans om terug op adem te komen.  Een heel jaar lang!