17de jaargang nr.1&2-11

maart 1998

 

PASTOORS begraven IN STEKENE

Ivo DEWULF

 

De meeste in Stekene gestorven pastoors werden in Stekene begraven, hetzij in de kerk zelf ofwel op het kerkhof rond de kerk.  Vele grafzerken zijn vroeger uit de kerk weggenomen bij de vernieuwing van de vloer en zijn nu spoorloos, of zijn afgesleten en niet meer leesbaar. 

Toen het kerkhof rond de kerk verdween en overgebracht werd naar de huidige Frans Van Brusselstraat werden de stoffelijke resten der priesters verzameld in een gezamenlijk graf. 

Dit graf is gelegen aan de linkerzijde van de bidkapel op het kerkhof en er rusten de stoffelijke overschotten van:

 

                        E.H.                                        E.H.                                                  E.H.

            Cyrillus Paquay                     Joannes De Kesel                          E.Van Cauwelaert

       1846-1911                              1853-1921                                       1879-1926

 

                        E.H.                                        E.H.                                                  E.H.

              0mer De Bruyne                    Emiel Van Hu11e                            Alois Geeraert

                   1903-1948                              1868-1950                                       1895-1971

 

                                                                       E.H.

                                                              Theo Rombaut

                                                                  1917-1987

 

De Eerwaarde Heren Geeraert en Rombout zijn geen pastoor geweest in de H. Kruiskerk te Stekene.  Het waren wel geboren Stekenaars die in Stekene wensten begraven te worden. 

Nog een geboren Stekenaar, maar die hier in Stekene nooit pastoor is geweest, was pastoor Frans Annaert.  Hij kwam na zijn opruststelling in 1888 terug naar Stekene en schreef daar zijn merkwaardig document "Stekene en zijne kerk".  Samen met zijn ouders ligt hij begraven links vr de bidkapel.

De gerestaureerde grafsteen van pastoor Longueville werd aan de linkerzijde van de bidkapel geplaatst.Tekst op grafzerk pastoor Longeville

D.O.M.

PIAE MEMORIAE

REV. Dm. PETRI LONGEVILLE

Ex. MALDEGEM

QUI HUJUS PAROCHIAE PASTOR 2O JUNI 1861

UBI MERITIS PLENUS OBIIT 7 NOV. 1885

AETITIS SUAE 64 ANNORUM ET 3 MENSIUM

STRENUUS EDUCATIONIS JUVENTUTIS

SUSTENTATOR

DUAS CONSTRUXIT SCHOLAS CATHOLICAS

NECNON CONVENTUM MONIALIUM

 

R. I. P.

 

Vrij vertaald:

Eer aan God de Algoede en Allerhoogste

Tot vrome gedachtenis

Aan Eerw. Heer Petrus Longeville

Uit Maldegem

Die, pastoor van deze parochie sedert 20 juni 1861,

Waar hij, vol verdiensten, overleed op 7 nov. 1885

Op de leeftijd van 64 jaar en 3 maand,

krachtige ondersteuner van de opvoeding van de jeugd,

twee katholieke scholen bouwde

alsook een klooster voor Zusters.

 

Hij ruste in vrede.

 

D.O.M. = (afkorting van) Deo Optimo Maximo

R.I.P. = (afkorting van) Requiescat In Pace