Door Guy De Brant

 debrantguy@pandora.be

 

Terug naar Documentatiecentrum

 

 

H

 

OVER  STEKENE

 

ALOÏS, (Broeder); DEWULF, M. en LAEVAERT, L.   Syllabus heemkundige uitstap naar het vroegere Koningswoud, zondag 18 juli 1954. 

Sint-Niklaas : Bibliotheca Wasiana, 1954. - 27, [5] p.                      

 

ALOÏS, (Broeder).  Het Land van Waas als geologisch landschap.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 59, 1953.

Profiel van de kleigroeven te Stekene en Kemzeke p. 65-67.             d’EUZIE: AOKW/59

 

ANNAERT, Frans Jozef.  Hoofdcijnsboek van den Lande van Waas toekomende aan de abdij van Baudeloo.    In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Sint-Niklaas. - deel 15, 1894-1896. - p. 99-217.

 

ANNAERT, Frans Jozef.  Eene Heiliggeesttafel in de 16e eeuw.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Sint-Niklaas. - deel 20, 1901-1902. - p. 149-250.

 

ANNAERT, Frans Jozef.  Stekene en Zijne Kerk.  - Gent : Siffer, 1898. - 242 p. + 6 plgr.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/58

 

ANNAERT, Frans Jozef.  Stekene en Zijne Kerk.  - Gent : Siffer, 1898. - 242 p. + 6 plgr.

(Anastatische druk.  - Stekene : Luc Van Hoye, 1982.)                     d’EUZIE: 6100/51

 

 

BALTHAU, E.  Het site van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai, Stekene : de opgravingen in 1983.  In : VOBOV-info. - Belsele nr. 12 (1983). - p.14-18                                                       d’EUZIE: VOBOV 12

 

BAUTERS, L... et al..  De metaaltijden in de provincie Oost-Vlaanderen, een blik op 25 jaar onderzoek.  In : VOBOV. -info. - Belsele. nr.38/40 (april/dec. 1990): p. 38-54.

Kemzeke (Kwakkel)                                                                        d’EUZIE: VOBOV 38

 

BEIRNAERT, Marcella  Onder de dikke toren. - S.l. : s.n. : s.a.. -    p.        

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/49

 

BOSMANS, Wim  Fijfer & Trom : in het Vlaamse land. - Peer : Alamire, 1998. - 159 p.

Stekene: de Sint-Sebastiaansgilde De Eendracht. - p. 90-96.             d’EUZIE: 3600/30       

 

BOOGAERTS, Stef,  Oude kleiput wordt aangenaam wandelgebied : natuur herovert steengelaaf. In : Natuurreservaten. - Gent. - 16de jrg., nr. 5 (dec. 1994); p. 4-7

 

BOURGEOIS, Jean.  Kemzeke (Stekene (O.-Vl.) : grafveld en grafmonumenten uit de late ijzertijd.  In : Archeologie. - Brussel. - 1988. - p. 159-160

 

BOURGEOIS, Jean.  Enclos et nécropole du second âge du fer à Kemzeke (Stekene,

 Flandre-Orientale). Rapport provisoire des fouilles 1988 / Jean Bourgeois. Première contribution palynologique à l’ étude du site archéologique de Kemzeke (Stekene,

Flandre-Orientale) / Jean Heim.

Gent : Rijksuniversiteit Gent. Seminarie voor Archaeologie, 1991. - 41 p.

 

BOURGEOIS, Jean; VAN HOVE, Rudiger en VAN ROYEN, Jean Pierre.

Jaarverslag Archeologische dienst Waasland : 1991 - Sint-Niklaas :

Kemzeke verkeerswisselaar p. 23-39                                                                            d'EUZIE: 3100/35

 

BRAEKMAN, W.L.  Een dichterlijke schoolmeester uit Stekene of omgeving (18de e.) : volksleven in het Land van Waas. - In : Oostvl. Z.  - Gent - 69ste jrg., nr. 2 (april/juni 1994); p. 71-89. - Jan Pieter De Grave.    d’EUZIE: Zant 69/2

 

BROECKHOVE, M.  Volksdichter Pieter De Windt, alias boerke : waardichter en hoofdopsteller van de Gazet van Stekene. 

In : Oostvlaamse Zanten. - Gent.- 50ste jrg.,  nr. 2 (1984). - p. 43-54

                                                                                                        d’EUZIE: Zant 50/2

 

BUVE, Albert.  De strafpaal van Stekene.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 53/2, 1942. - p. 135-136

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 53/2

 

BUVE, Albert en NAUTS, Herman.  Oude Wase bedevaartvaantjes en bedevaartgebruiken.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Sint-Niklaas. - deel 68, 1e en 2e afl. 1965.

Baudelo, p. 114-115, een Twistkapelletje, p. 143-145                      d’EUZIE: AOKW 68/1-2

 

CLAYS, Ronald.  Stedebouwkundige studie van Stekene, Kemzeke, St.-Pauwels.

Lokeren : Kon. Academie voor Schone kunsten Gent. Hoger instituut v. Architectuur en Stedebouw, 1970. - 43 p., 5 krt.

 

CLIPPELEYR, Walter en VLOEBERGH, Wouter.  Relaas uit ‘t Land van Waas. 

Sint-Niklaas : Danthe, 1982. - 181 p.

VAN DUYSE, Johan.  Het Stekense Boerkensblad had De Windt in de zeilen. p. 75-82

                                                                                                        d’EUZIE: 6200/46

 

CLOET, Michel.  Itinerarium Visitationum Antonii Triest Episcopi Gandvensis : 1623-1654 De visitatieverslagen van bisschop Triest. - Leuven  Universitaire pers, 1976. - 577 p.

Stekene,  p. 6, 79, 117, 144, 191, 203, 245, 277, 304, 333, 380, 417, 440, 474, 513

Kemzeke, p. 55, 144, 236, 245, 277, 304, 331, 380, 389, 417, 441, 514

 

COTVOOGHEL, L. H.  Waar ons het vaandel voert : memoires van een arbeidsman.

Antwerpen : De Roerdomp, 1981. - 194 p.

Beschrijft de vrijwillige arbeidsdienst voor Vlaanderen tijdens de 2e W.O. in het Kamp Baudeloo in Klein-Sinaai.  p. 145-156

 

DAVID, Rafaël.  Baudelo. - Klein-Sinaai  Parochiale Werken, 1997. - 64 p.

 

DAVID, Rafaël.  Baudelo. - Klein-Sinaai  Parochiale Werken, 1997. - 169 p.

 

DE BEER, Joseph.  Une enseigne de pèlerinage de l’ abbaye de Baudeloo à Sinay (Waes).

[ S.l. : s.n.], 1933. - [6] p.

Extrait de la Revue belge de Numismatique, tome LXXXV, 1933

 

DE BELIE, Alfons.   Familienamen te Stekene.  - Stekene :  Mattheuws, 1968. - 40 p.

 

DE BELIE, Afons.  Nieuwe stempeltegels van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai.

In : VOBOV-info. - BELSELE : nr. 12 (1983). - p. 9-13                  d’EUZIE: VOBOV 12

 

DE BELIE, Alfons.  De Boudelo-abdij te Klein-Sinaai.

In : Archeologie. - Brussel. - 1984. - p. 97-98

 

DE BELIE, Alfons.  De Boudelo-abdij te Klein-Sinaai. - In Conspectus MCMLXXXIII.

Brussel : Nationale Dienst voor Opgravingen, 1984. - p. 147-150

 

DE BELIE, Alfons.  De Boudelo-abdij te Klein-Sinaai, Stekene.

In : Archeologia Mediaevalis. - Gent. - 10 (1987). - p. 37-39

 

DE BELIE, Afons.  Nieuwe tegelvondsten  van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai.

In : VOBOV- info. - Belsele. - nr. 27 (1987). - p. 7-16                    d’EUZIE: VOBOV 27

 

DE BELIE, Alfons;DE MEIRLEIR, M.;VAN VLAANDEREN, L.

Het steentijdmateriaal gevonnnden tijdens opgravingingen van  1982-86 aan de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai. - In : V.O.B.O.V. info. - belsele. - nr. 42 (april/jui1991):  p.15-17.

                                                                                                        d’EUZIE: VOBOV 42

 

DE BELIE, Alfons. (red.)  Kunst en monument van Boudelo. 

Belsele :  Culturele Kring Boudelo, 1993. - 72 p.

 

DE BELIE, Alfons. (red.)  Boudelo’s kerk en orgel. 

Belsele : Culturele Kring Boudelo, 1993. - 63 p.

 

DE BELIE, Alfons en WAELKENS-VAN ONSEM, Vera.   Sagen en legenden uit het Waasland en het Dendermondse.  - Sint-Niklaas :  Culturele Kring Boudelo, 1995. - 164 p.

Historische sagen over Boudelo p. 112-123                                      d’EUZIE: 6200/20

 

DE BOCK, Roger en VENKEN, Koen.  De Stropers : biotoopstudie.  - Sint-Gillis :

[ K. Venken], 1978. - 43 p. - ( opdracht kursus natuurgids 1978)

 

DE BRANT, Guy.  Index op de publikaties van de heemkundige kring d’ Euzie 1982-1993

jrg., 1-12.  - Stekene : d’ Euzie, 1994. - 48 p. - ( Buitengewone uitgave nr. 6 )

                                                                                                        d’EUZIE: d’EUZIE BU6

 

DE BRANT, Guy en VAN GYSEL, Eddy.  Fotoboek basisschool "De Zonnebloem"

Stekene - Koewacht vanaf 1929. - Stekene : Basisschool De Zonnebloem Koewacht

1996. - 82 p.                                                                                    d’EUZIE: 6100/42

 

DE BRUYNE, Arthur. (red.)  Bijdragen tot de geschiedenis van een generatie : een  liber amicorum voor mr. Willem Melis.  - Kemzeke : Rinda, 1977. - 277 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/20

 

DE BRUYNE, Bart.  De herberg in het Land van Waas  :  bijdrage tot de studie van het herbergwezen op het platteland tijdens de 17e en 18e eeuw.  RUG, 1987. - 306 p.

(Onuitgegeven licentiaatstesis)                                                           d’EUZIE: 6200/2

 

DE BRUYNE, Bart  en VERVAET, Roger.  Niet zomaar een zondag : 50 jaar Chiro te Stekene.  - Stekene : Chiro Sint-Andries, 1993. - 191 p.                                                                    d’EUZIE: 6100/11

 

DE BRUYNE, Jan. (red.)   300 Jaar kerk van Koewacht 1687-1987.  

Stekene : d’Euzie, 1987. - 149 p.                                                     d’EUZIE: d’EUZIE 1987

 

DE BRUYNE, Jan. (red.)   75 jaar Parochie Hellestraat.  

Stekene : d’ Euzie, 1988. - 84 p.                                                      d’EUZIE: d’EUZIE 1988

 

DE BRUYNE, Jan ; MARTENS, Bea  en  PIETERS, Robby.

Van 1860 tot nu  125 jaar Vrije Lagere Meisjesschool Stekene. - Stekene : eigen beheer, 1985.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/17

 

DE BURBURE, Leon.  Familles du Pays de Waes affranchies en 1213 : généalogies de leurs descendants aux XIVe et XVe siècles. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 7, 1877-1879. - p. 292-353

 

DE GROODT, A.  De oude hoeven in het Land van Waas.  

Antwerpen : Standaard, 1955. - 213 p. Klein-Sinaai, Boudelo hoeve p. 102-105

Kemzeke, Voorhout hoeve  p. 69, 71

 

DE KESEL, Camiel.   De drang naar het verleden.

Sint-Niklaas : Van Haver, [ s.a.]. - 46 p.

 

DE KESEL, Camiel.   De drang naar het verleden ; titelplaat en teekeningen van Albert Van Remoortere.  -  2de verb. uitg. - Sint-Niklaas : Van Haver, [ s.a.]. - 124 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/50

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 1, 1862-1864. - p.167-176 en 295-310

Kemzeke, p. 173, 175, 300, 302 - 306

Stekene, p. 171

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 2, 1864-1867. - p. 69-88, 261-284 en 315-348

Kemzeke, p. 70, 71, 75, 76, 80, 86, 262, 263, 272, 275, 277, 280 en 281

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 3, 1867-1869. - p. 293-340

Kemzeke, p. 294, 296, 303, 313, 314, 324, 325, 332, 337

Stekene, p. 317

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 4, 1870-1873. - p. 111-142 en 219-252

Kemzeke, p. 121, 125, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 220, 230, 232, 235, 237, 240, 241, 243 en 249

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 5, 1873-1875. - p. 101-138

Kemzeke, p. 105, 110, 111, 119, 126, 132 en 138

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 6, 1876-1877. - p. 259-298

Kemzeke, p. 259, 260, 264, 267, 271, 272, 273, 276, 277, 279, 281, 288, 290, 294, 295, 296

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 7, 1877-1879. - p. 187-208 en 211-278

Kemzeke, p. 187, 188, 189, 192, 193, 203, 222, 245, 260 en 270

Stekene, p. 195, 222, 248 en 262

 

DE MAERE-LIMNANDER, August.  Geschiedkundige mengelingen : Oud Vlaamsche leenen, gelegen binnen den Lande van Waes.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 8, 1880-1882. - p. 21-96 en 217-246

Kemzeke, p. 34, 93, 223, 224, 230, 231 en 242

Stekene, p. 37

 

DE MALSCHE, Cyriel.  Historische schets van de parochie O.L.Vrouw van Bijstand : Hellestraat - Stekene  1913-1973.  - Stekene : [S.n., 1973]. - 16 p.

 

DE MEIRLEIR, Erwin  en VLOEBERGH, Wouter.  Van alle Wase markten thuis.

Lokeren : Rinda,   1988. - 203 p.

Kemzeke, - p. 66.  Stekene, - p. 17, 121, 149, 170.     

 

DE MEIRSMAN, Regi.  Het steengelaag te Stekene: een beschermd landschap.

In : M.&L. - Brussel. - 11de jrg., nr. 1 (jan./febr. 1992): p.8-19.

 

DE MEULEMEESTER, Maurice.  De zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel.

Leuven : Sint-Alfonsusdrukkerij, 1935. - 167 p.

Stekene

 

DEMEY, Anthony.  Inventarisatie van de Stropers.  - Sint-Niklaas : B.J.N. 1972. - 55 p.

 

DEMEY, Anthony.  Het Land van Waas : 10 eeuwen bouwkunst.  

Sint-Niklaas : Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1983. - 263 p.  (Buitengewone uitgaven deel 18 )

Kemzeke:  Sint-Jacobuskerk,  p. 19, 40, 155.  Voormalig gemeentehuis,  p. 94. Voorhouthoeve, p. 66.Kemzekedorp nr. 15,  p. 107.  Kwakkelstraat nr. 3,  p. 104.

Klein-Sinaai:  Onze-Lieve-Vrouwekerk,  p. 156.  Abdij van Boudelo,  p. 23, 31.  Boudelohoeve,  p. 61. Stekene:  H.Kruiskerk,  p. 18, 21, 22, 25, 31, 42, 82, 158, 165.  Kerkstraat , dorpsschool,  p. 196. Molenbergstraat, nr. 36, p. 104.

 

DE MOOR, D.  Rond de tafel met... stekene.  In : Toerisme Oost-Vlaanderen. - Gent

37ste jrg., nr. 2 (1988). - p. 43-47

 

DE MULDER, Guy.  Aspects of the funeral ritual in the late Bronze Age and the Early Iron Age in the western part of the Flemish region. - In : Helinium. - Wetteren. 34ste jrg. , nr. 1 (1994) ; p. 94 - 133. - vindplaats o.a. Stekene.

 

DE PAUW, Gommar.  Een zoon herinnert zich zijn vader.   - [ S. l. : s.n.], 1991. - 36 p.

Uitgegeven t.g.v. 100 jaar Rerum Novarum Stekene 1991.                d’EUZIE: 6100/12

 

DE PAUW, Robert.  Roepingsdag-Stekene- H. Kruis. 

Stekene : parochie H. Kruis, 1968. - 88 p.

Lijst met alle geestelijken afkomstig van de H. Kruisparochie.            d’EUZIE: 6100/8

 

DE PAUW, Robert.  Parochiekerk van Stekene - H. Kruis : historische schets met een zo volledig mogelijke inventaris en enkele foto’s .  - Stekene : parochie H. Kruis, 1969. - 8 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/27

 

DE POTTER, Frans & BROECKAERT, Jan.  Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen : Arrondissement St.-Nicolaas. - Gent :  Annoot-Braeckman, 1881.

(Derde reeks; dl. 4) Stekene, Temsche, Tielrode, Verrebroek,  Vrasene, Zwijndrecht

Stekene, 99 p.

 

DE POTTER, Frans & BROECKAERT, Jan.  Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen :  Arrondissement St.-Nicolaas. - Gent :  Annoot- Braeckman, 1878.

(Derde reeks; dl. 2) .

Elversele, Exaarde, St.-Gillis, Haasdonk, Kallo, Kemseke, Kieldrecht, de Klinge, Kruibeke

Kemzeke,  58 p                                                                                d’EUZIE: 6100/63

 

DE RYCK, Ludo ; HAUS, Christiane en VERVAET, Roger.  Mag het ietske meer zijn?

Klein-Sinaai :  1995. - 87 p.  (Revue Klein-Sinaai)                            d’EUZIE: 6500/13

 

DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Amedée.  Chapelle votive et statuette de Notre Dame de Lorette à Voorhout sous Kemzeke. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 2, 1864 - 1867. - p. 286-288

 

DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Amedée.

 L’épitaphier Wasien : collection  d’ inscriptions tombales dans les églises et cimetières de l’ ancien Pays de Waes. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas. - deel 5, 1873 - 1875

Kemzeke, p. 175-183

 

DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Amedée. 

L’épitaphier Wasien : collection d’ inscriptions tombales dans les églises et cimetières de l’ ancien Pays de Waes. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas. - deel 7, 1877 – 1879. Stekene, p.106-125

 

DE SCHRIJVER, Luc.  Liefde aan de schandpaal te Stekene.  In : Mededelingenblad K.O.K.W. - Sint-Niklaas. - 1991, 2: p. 12-13

Eerst verschenen in het Nieuws- en Reclameblad van 11 april 1991

 

DE SMET, M.  Het aardewerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai.  In : VOBOV-info Belsele. - nr. 12 (1983). - p. 1-8                                                                                                        d’EUZIE: VOBOV 12

 

DE SMET, M.  Het aardewerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai II.  In :VOBOV-info Belsele. - nr. 14 (1984). - p. 21-34                                                                                               d’EUZIE: VOBOV 14

 

DE SMET, M.  Gebrandschilderd glas, gevonden op het site van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai.  In : VOBOV-info. - Belsele. -  nr. 22/23 (1986). - p. 19-30

                                                                                                        d’EUZIE: VOBOV 22/23

 

DE SMET, M.  Het Middeleeuws aardewerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai gevonden tijdens de opgravingen van 1984 tot 1986.

In : VOBOV-info. - Belsele. - nr 31 (1988). - p.7-20                       d’EUZIE: VOBOV 31

 

DE SMET, M.  Het Middeleeuws aardewerk van het site Boudelo.

In : Archaeologia Mediaevalis. - Brussel. - 1988

 

DE SMET, M.  en DE BELIE A.  Gebrandschilderd glas  van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai.  In : Archaeologia Mediaevalis. - 12 (1989). - p. 14-15

 

DE SMET, M.  Het Middeleeuws aardewerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai gevonden tijdens de opgravingen van 1984 tot 1986. III

In : VOBOV-info. - Belsele. - nr 36/37 (1990). - p. 15-25               d’EUZIE: VOBOV 36/37

 

DE WACHTER Leo.  Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten : heemkundige dokumentatie 1800 -1940. - Antwerpen : De Sikkel, 1942. - 6 dl

Vermeldt volgende documentatie over Stekene, Kemzeke en Klein-Sinaai

                                                                                                        d’EUZIE: 3600/20-25

 

Broeckaert, J.  De veertol van Dendermonde en de abdij van Boudeloo.

  

Gedenkschriften van de oudheidkundige kring der stad en des voormalig lands Dendermonde, dl. 13, 1908  p. 167-170

 

Caland, F.  Monniken van Baudeloo. - De Navorscher, jrg. 26, 1876. - p. 308

 

De Paepe, J. In Noord-Waas; de grensstreek benoorden Stekene en Kemzeke.  - Tijdschriftvan de Touring Club van België, jrg. 54, 1948. - p. 82-83.

 

d’ Hondt, M.  Het oude fort St.-Jan en de Wal te Kemzeke.  - Tijdschrift van de Touring Club van België,

 jrg. 55, 1949. - p. 178-179

 

Demey, A.  Baudeloo.  - Trekvogel, jrg. 8, 1939. - p. 77. ( Vlaamse Jeugdherbergcentrale)

 

Demey, A. De Baudeloo-abdij te Klein-Sinaai. - Brussel : De Zweep, jrg. 78,  1947. - p. 5

 

de Schoutheete de Tervarent, A.  Transmission du château et de la seigneurie de Voorde et des fiefs d’ Ast, de Leen et Lijkschoot, sis au Pays de Waes.  - Annales de l’ academie royale d’ Archéologie de Belgique, 1865. - p. 628 - 634

 

De Vuyst, C.  Philippard de gochelaar.  - Oostvlaamsche Zanten, jrg. 14, 1939. - p. 177-178

 

De Wilde, L.  Het Soete Waasland : tienden van Baudelo. - De Zweep, jrg. 80, 1949. - p. 3

 

Halet, F.  Note sur des gisements d’argiles à potier aux env. de Saint-Nicolas. 

Bulletin de la societé Belge de géologie paléonthologie et hydrologie,  jrg. 48, 1938. - p. 481- 492

 

Heins, A. Le convent de Baudeloo et la cour de Herzele.  Bulletijn der maatschappij van geschied- en oudheidkunde te Gent, jrg. 20, 1912. - p. 261-267

 

Kersbergen, A.  Het archief van het Cisterciënsenklooster van Baudeloo. - Vier Ambachten

jaarb. 3, 1931. - p. 47-62

 

Lieftinck, G.  Tien oude oorkonden van de Cisterciënser-abdij Baudeloo.

 

Michel, E.  Abbayes et monastères de Belgique. - Brussel : 1923. - 269 p.

 

V.D. M[eyere].  Te Kemseke.  - Rond den Heerd, jrg. 21, 1886. - p. 266 - 267

 

Van Poeck, L.  De Boerenkrijg.  - Sint-Niklaas : Van Haver, 1897

 

Van Boxmeer, P.  Oorlogsfolklore.  - Brabantse Folklore, jrg. 18, 1939. - p. 450 - 455

 

Van Heuverswijk, A.  Bij ‘t slapengaan.  - Volk en Taal, jrg. 3, 1891. - kol. 237

 

Van Overloop, J.  Stekene. - De Toerist, jrg. 12, 1933. - p. 336-339

 

Wiersum, E.  Een Belgisch kloosterarchief in een Rotterdamsche brouwerij. - Vier Ambachten

jaarb. 3, 1931. - p. 45-46

 

Bezoek aan de afwateringswerken te Klein-Sinaai. - Antwerpen : De Dag, 2 feb. 1944.- p. 1

 

Bruyloften en placaeten.  - Het Laatste Nieuws, 11 maart 1943

 

De abdij van Baudeloo en het kasteel van Wulfsdonk.  - De Stad, jrg. 5, 1932. - p. 1223

 

Geschiedkundige schets der abdij van Baudeloo. - Arbeidsman, De Vlijt, jrg. 3, 1944. - p. 5

 

Kamp Baudeloo arbeidt in het Land van Waas. - Arbeidsman, De Vlijt,  jrg. 3, 1944. - p. 6-7

 

Koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan de Eendracht... : Stekene. - Gent : Siffer, 1890. - 8 p.

 

Stekene.  - Ons Land, jrg. 20, 1937. - p. 1474 - 1475

 

Stekene; Moerbeke; Wachtebeke. - Antwerpen : Zondagsvriend jrg. 9, 1938. - p. 152-153

 

 

DE WAEL,  J.  Huwelijken in de gemeente Stekene 1595-1796 : naamtafel opgemaakt naar de naamtafels die berusten op het gemeentehuis van Stekene en in het Rijksarchief te Gent.

 [ S.l. : s.n.], 1974. - 95 p.                                                                d’EUZIE: 6100/69

 

DE WILDE, Jozef.   Het ontstaan der Waassche parochiën.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 50/2, 1939. - p. 93-104

Kemzeke.                                                                                         d'EUZIE: AOKW 50

 

DE WILDE, Jozef.  Enkele beschouwingen over het “Hof te Voorhout”.

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 51/ 2, 1939. - p. 115-132                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 51

 

DE WIN, Paul.  Heropgerichte, gerestaureerde en als monument beschermde schandpalen in Vlaanderen (1974-1994). - In : Ons Heem. - Eksel. - 48ste jrg., nr 4 (dec. 1994); p. 194-205.

Stekene: restauratie in 1975, verplaatsing 1988.

 

DE WITTE, Leo.  Stekene : algemene klapper op de staten van goed.

Sint-Niklaas : V.V.F. Waasland, 1982. - 99 p.

 

DE WITTE, Willy.  Klein-Sinaai vroeger en nu. - Klein-Sinaai : Marchan, [s.a.]. - [58] p. pl.

Fotoboek.

 

DENEWET, Lieven.  Vlaamse olieslagers in 1832. - In : Ons Heem. - Eksel. - 49ste jrg., nr. 3/4 (sept./dec. 1995); p. 171-181.

Stekene, J. Debruyn, P. en U. Thuyshaert.

DEVOS, Adelin.  Beiaarden en klokkenspelen in Oost-Vlaanderen. - Gent : Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1995. - 135 p.

Stekene gemeentehuis.

 

DEWULF, Marcellyn.

Waar hoeft de Romeinse nederzetting Camasiacum (Kemzeke) te worden gesitueerd.

Romeinse houten waterput te Kemzeke : Het Hol

De Romeinse bronzen emmer van het steengelaag te Stekene.

 In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 72  3e en 4e afl. 1969. - p.189, 196 & 211                                                                                       d’EUZIE: AOKW 72

 

DEWULF, Marcellyn.  Sporen van bewoning uit het Jong Stenen tijdperk, de late IJzertijd (La Tène III)  en de Gallo-Romeinse periode op de Kapelakker van het Hof ter Kluizen te Sint-Gillis-Waas, met vergelijkende beschouwingen over de kloosters van Saleghem te Sint-Gillis en Boudelo te Sinaai.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 74, 1e en 2e afl. 1971. - p. 119-129  

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 74

 

DEWULF, Marcellyn.  Het klooster van Boudelo en het hof van Lijsdonck te Sinaai.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 75, 1e en 2e afl. 1972. - p. 75-85                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 75

 

DEWULF, Marcellyn.  Het puin van de abdij van Boudelo te Sinaai.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 251-254                                                                                                  d’EUZIE: AOKW 76

 

 DEWULF, Marcellyn.  Het mysterie van de holwortel of pijpbloem te Boudelo.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 254-258                                                                                                  d’EUZIE: AOKW 76

 

DEWULF, Marcellyn.  Antimagische en Antidiabolische kruiden te Boudelo.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 261-262                                                                                                  d’EUZIE: AOKW 76

 

DEWULF, Marcellyn.  Twee oude muntjes gevonden te Kemzeke.   

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 294-295                                                                                                  d’EUZIE: AOKW 76

 

DEWULF, Marcellyn.  Waarom de spelling Boudelo?  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 305-306

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 76

 

DEWULF, Marcellyn.  De tentoonstelling van de abdij van Boudelo

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 316-319                                                                                                  d’EUZIE: AOKW 76

 

DEWULF, Marcellyn. Nog steeds over de verwoestingen van de abdij van Boudelo te Sinaai.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 77, 1e en 2e afl.  1974. - p. 134-135  d’EUZIE: AOKW 77

 

DEWULF, Marcellyn. Het raadsel van de Alvinusberg te Kemzeke. 

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 77, 1e en 2e afl. 1974. - p. 87-103                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 77

 

DEWULF, Marcellyn. Weer een muur met oude daktichels te Stekene. 

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 77, 1e en 2e afl. 1974. - p. 135-137                                                                                                  d’EUZIE: AOKW 77

 

DEWULF, Marcellyn. Ontdekking van een toendraflora uit de late IJstijd te Stekene. 

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 78, 1975. - p 208-209                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 78

 

DEWULF, Marcellyn.  De 14de eeuwse ceramiek van Kemzeke.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 78, 1975. - p. 217-221

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 78

 

DEWULF, Marcellyn.  De schandpaal terug bij Stekene.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 78, 1975. - p. 235-236

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 78

 

DEWULF, Marcellyn; THOEN, Hugo.  Metaaltijden  Stekene, Polenlaan, grafvondst.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 79, 1976. - p. 195-196                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 79

 

DEWULF, Marcellyn.   De verdedigingswerken uit de Spaanse tijd in en om het Waasland. 

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel  80, 1977. - p. 105-136   

Kemzeke: Hellefort, Fort Sint-Jan & De Trompe.

Stekene: Bekaf, fort aan de kerk, Kiekenhage, Stenenbrug, Moenfort, Mayken Scorten & Vrijdagmarkt.       d’EUZIE: AOKW 80

 

D HANENS, Paul.  Biotoopstudie “De Stropers”.  - [Nieuwkerken -Waas : eigen beheer, 1974]. - [ N. gepag.]. - (opdracht kursus natuurgids 1974)

 

DILLIS, Emile.  Eene reeks geschiedkundige oorkonden in betrek met het Land van Waas.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 33, 1920. - p. 123-154

Stekene, Vaart op Hulst, Octroij 1672.

 

DILLIS, Emile.  Eene reeks geschiedkundige oorkonden in betrek met het Land van Waas.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 34, 1921. - p. 13-37

1672 Stekene Tichelbakkers

 

DULLAERT, Luc ; HEYSE, Herman en THIRON, Jacky.    Stekene in oude prentkaarten deel 3. -  Zaltbommel : Europese Bibliotheek,  Stekene : Luc Van Hoye, 1983. - [ 78 p. pl.]

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/15

 

DULLAERT, Luc.  Herinneringen aan Stekene.  Ljubljana : hisstory, 2000. – 96 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/13

 

DULLAERT, Luc.  Stekene, Kemzeke en Klein-Sinaai van 1900 tot nu. 

Ljubljana : Van Geyt, 1995. - 95 p.                                                  d’EUZIE: 6100/43

 

EVERAERS, P ; STOCKMAN, P.  Frontier Steden en Sterckten : Vestingswerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839.

Hulst : De Maelstede, 1997. - 144 p. Stekene, vestingswerken p. 131

Kemzeke, fort St-Jan p.118. Klein-Sinaai, fort p. 129

 

FEUSELS, Patricia.  De waardevolle landschapselementen te Stekene. - Gent :

Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas, 1987. - 143 p.                      d’EUZIE: 6100/2

 

FLORQUIN, Joos.  Ten huize van ... 7.  - Leuven : Davidsfonds, 1971. - 347 p.

Victor Leemans, - p. 100-137                                                          d’EUZIE: 2000/3

 

GAUTIER, Achilles.  Beenderen uit de Boudelo-abdij : een eerste kennismaking.

In : VOBOV. info. - Belsele. - nr. 21 (jan.-maart) 1986. - p. 5-11

                                                                                                        d’EUZIE: VOBOV 21

 

GAUTIER, Achilles en VAN NEER, W.  Vissen, vee, honden en katten uit de verdwenen Boudelo-abdij te Sinaai 14-16de eeuw. 

In : VOBOV. info. - Belsele. -nr. 42 (april-juni 1991): p. 18-35

                                                                                                        d’EUZIE: VOBOV 42

 

GERITS, Jan.  Beschermde pompen, putten, fonteinen.  - In : Ons Heem - Eksel. -50ste jrg., nr. 3 (herfstmaand 1996); p. 146-152.

 

GERITS, Jan.  Onze stam: ter nagedachtenis: in memoriam Herman Heyse (1937-1992), voorzitter van de Heemkundige Kring van Groot-Stekene.

In : Ons Heem. - Eksel. -47ste jrg., nr. 3 (herfstmaand=sept. 1993): p. 168-170.

 

GERITS, J.  Van heem tot heem: ‘Reinaertboeken’ uit de verzameling M. Nonneman te Stekene.  In : Ons Heem. - Eksel. - 41ste jrg., nr. 1 1987. - p. 35-36

 

GIJSELINCK, Diane.  Kultureeljaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen 16 jrg. 1962 : Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen.

Kemzeke: houten koren windmolen p. 127

Stekene windmolens p.160-163

 

GOVAERT, André  en  PERSOON, Willem.  Het Wase wandelboek.  

Nieuwkerken : Ten Bos, 1983. - 448 p.

Kemzeke: Stropersroute. Klein-Sinaai: Abelenroute. Stekene: Hellepad, Huickroute, Vaartroute en het Bosdorppad.                                                                                                        d’EUZIE: 6200/45

 

GRANDSARD, Maria.  Studie van de tweede woningen met toepassing op het Waasland.

Leuven : KUL, 1983. 

 

HANS, Abraham. De Helden van Stekene.  - Kontich : A. Hans’ Kinderbibliotheek nr. 955,

[s.a.]. - 16 p.                                                                                    d’EUZIE: 6100/30

 

HANS, Abraham.  De heks van Baudelo

 

HENDRICKX, Jef.  Stamboek van Vlaanderen : 80 vooroudertafels van Vlaamse Koppen.

[S.l.] : Familia et Patria, 1971. - 87 p.

Vooroudertafel van Victor Leemans p. 39

Bidprentjes van Victor Leemans en ouders René Leemans en Clementina Sehers.

 

HENDRIX, G.  Geschreven en gedrukte woorden uit Boudelo deel I

 

HENDRIX, G.  Geschreven en gedrukte woorden uit Boudelo deel II

 

 

HESTERS, Paul.    Geschiedenis van de Parochie Wachtebeke-Overslag en het kerkgebouw.

Wachtebeke : Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke", 1995. - 298 p.

Ontstaan van de parochie Stekene p. 26-27

Ontstaan van de parochie Koewacht p. 27-29                                  d’EUZIE: Wacht 1995

 

HEYSE, Herman.   Klapdorp, een “misplaatst” toponiem : een brede benadering van een toponymisch probleem. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas. - deel 88, 1985. - p. 97-207   d’EUZIE: AOKW 88

 

JANSSENS, S.  Het Stekense Vaardeken, het vergeten vaardeken.

In : Ghendtse Tydinghen, - 16 jrg., nr. 3, (1987). - p. 163-171

 

LAEVAERT, Louis.  Dit es den slapere ende den rentbouc van den heligheest van Kemzeke 1548.  - Sint-Niklaas : Bibliotheca Wasiana, 1956. - 39 p.

 

LESENNE, M.  De Boudelo-abdij, te Klein-Sinaai. - In Archeologie. - Brussel : 1984. - p. 68

 

LESENNE, M.  De Boudelo-abdij, te Klein-Sinaai. - In Archeologie.

Brussel : 1985. - p. 36-37

 

MORTIER-DHOLLANDER.  Natuurgebied  “De Stropers”. - [ Kemzeke : Mortier-Dhollander, 1974?]. - [N. gepag.]. - (opdracht kursus natuurgids 1974?)

 

NACKAERTS, Willy en NOBELS, Achiel.  De vaart van Stekene. 

Stekene : Actiecomité Zuivere lucht voor onze kinderen, 1954. - 48 p.

 

NAUTS, Herman.  Kunsthistorische beschouwingen over de voorgevels der landelijke gemeentehuizen in het Land van Waas, gebouwd in de 16e, 17e en de 18e eeuw. 

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 70, 3e en 4de afl. 1967

Kemzeke gemeentehuis, -p. 193-195.                                               d’EUZIE: AOKW 70

 

NAUTS, Herman.  Baudeloo clooster :  de abdij, een levend huis : Tentoonstellingscatalogus. 

Sint-Niklaas : Stadsbestuur, 1973. - 66 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/37

 

NAUTS, Herman.  De abdij van Boudelo : catalogus van de verzameling bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein Sinaai.  - Sint-Niklaas :  Stadsbestuur, 1982. - 154 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/36

 

NONNEMAN, Maurice.   Kemzeke voor de 17de eeuw ... ook Reinaertland.

Kemzeke : [ S.n. : s.a.]. - [18 ]p.                                                     d’EUZIE: 6100/38

 

NONNEMAN, Maurice.  Stekene in oude prentkaarten : waarin afbeeldingen van Trompe. Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1972. - [76 p.pl.]                                                         

 

NONNEMAN, Maurice.  Stekene in oude prentkaarten deel 2.  - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1973. - [76 p. pl.]

 

NYS, Jef.  Het zevende zwaard : Stripverhaal Jommeke. - Gent : Het Volk, 1993. - 48 p.

Speelt zich o.a. af in Stekene.

 

PAS, Paul.  De Wase en Gentse Boudelo-abdij : van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk  {S.l. : Culturele kring Boudelo, 1998}. - 190 p.                                                        d’EUZIE: 6100/61

 

PELEMAN, Luc.  Over de abdijen van Zwijveke en Boudelo.  - In : Heemkundige Kring Braem,. - Elversele. - 15de jrg., nr. 3, 1983. - p.64-81

 

PERSOON, Wim.  Romein Malfliet : Het Land van Waas. 

 Sint-Niklaas : Danthe, 1979. – 383 p.

Stekene, p. 341-346                                                                        d’EUZIE: 6200/59

 

REYNS, A.  De Stropers.  - [S.l. : A. Reyns, 1974?]. - 21 p.

(opdracht kursus natuurgids 1974?)

 

RYSSEN, Marcel.  Een waarachtig mens ging heen. 

In : Tiecelyn. -Sint-Niklaas. - 5de jg., nr. 2 (1992): p. 53-55.

Herman Heyse (1937-1992).

 

SAMAN, Franki.  Biotoopstudie van het steengelaag te Stekene.  - [ S.l. : s.n., s.a.]

(opdracht kursus natuurgids 1978?)

 

SANTY, Filip en OSAER, Antoon.  Met vlag en wimpel : de banistiek van de Christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen.  - Gent : Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1984. - 2 dl.

Stekene, vlag  Christelijke Mutualiteit. deel 2 p. 157

 

SCHELTJENS, Lodewijk.  Beroemde mannen uit het Waasland : de kunstenaars familie Nijs

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 43,  1931. - p. 19-36

Stekene, p. 32-34.                                                                           d'EUZIE: AOKW 43

 

SERRURE, C.P.  De weerbare mannen van het Land van Waas in 1480 en 1552.

Sint-Niklaas : VVF Land van Waas,  1991. - 148 p.

Herwerking  door H.C. Rottier met de lijst der weerbare mannen van her Waasland , uitgegeven in 1861 door de “Maetschappy der Vlaamsche Bibliophilen”.

Met vermelding van 957 namen uit Stekene en 250 namen uit Kemzeke.

 

SIRET, Adolf.  Het land van Waas.  - Sint-Nicolaas : Eddom, 1870. - 397 p.

Stekene: - p. 261-284

Kemzeke: - p.178-186

 

SMET, Werner.  Kijk op het Waasland.  - Nieuwkerken : Ten Bos, 1980. - 220 p.

Stekene: molens, - p. 55-57   schaapherders, - p. 166-167

 

SOETEMANS, Michael.  De Stekense Vaart. [Sint-Niklaas : Technisch Instituut Sint-Isidorus, 1994]. - 104 p. - Eindwerk.

 

STOCKMAN, Luc.  Nieuwe heemkundige kring te Stekene.  - In : Ons Heem. -  Brugge

37ste jrg., 1983. - p.190

 

STOCKMAN, P. ; EVERAERS P. Frontier Steden en Stercten : Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839. – Hulst : De Maelstede, 1997. – 144 p.

Stekene: De Bedmarlinie p. 112-119

fort Masereels & fort klein-Sinaai p. 129

vestingswerken te Stekene p. 131 en kaart p. 131

 

THIRON, Jackie ; DE WIN, Paul.  Enkele  De Lateur schandpalen in het Land van Waas.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 88, 1985. - p. 209-240                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 88

 

TUERLINCKX, Freddy.  Reynaertland : streek-GR  In het spoor van de vos door het ”Zoete Waasland”. – [Antwerpen : Grote Routepaden], 1998. – 88 p.

Kemzeke, Klein-Sinaai, Stekene, p. 47-55.                                      d’EUZIE: 6200/48

 

VAN BRUSSEL, Cyriel.  Reakties van lezers : de herberg “Het Bourgons kruis” te Stekene.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 1e en 2e afl. 1973. - p. 159-160   d’EUZIE: AOKW 76

 

VAN BRUSSEL, Cyriel.  Frans van Brussel.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 76, 3e en 4e afl. 1973. - p. 229-236

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 76

 

VAN CAENEGEM, K.  Onze boeren verheerlijkt : gedenkboek der eeuwfeesten van de Boerenkrijg, 1798 - 1898.  - Ieper : Davidsfonds, 1904. - 437 p.

Kemzeke, p. 131-133

Stekene, p. 128-130

 

VAN DAELE, Rik.  Herman Heyse (1937-1992), gelouterde Reynaertfreak en toponymist.

In : Tiecelyn. -Sint-Niklaas. - 5de jg., nr. 2 (1992): p. 45-53.            d’EUZIE: Tiec 5

 

VAN DAELE, Rik.  In memoriamHerman Heyse (1937-1992).  In : De Kantieke Schoolmeester. - Antwerpen. - Nummer 1 /2, 1992. - p. 631-634

 

VAN DAMME, Maurice.  Verslag over den toestand a. der Durme rivier, b. der Vaart van Stekene.  - Sint-Nikolaas : Strybol-Vercruyssen, [1905]. - 58 p.

Toestand der Stekensche Vaart p. 52-58

 

VAN DEN BOGAERDE, J.A.J.L.  Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waas. 

Sint-Niklaas : Dorey, 1825. - 3 dl.

Beschrijving van de gemeente Kemzeke,  p. 201-209. dl. 3

Beschrijving van de gemeente Stekene,  p. 278-286. dl. 3

 

VAN DEN BOGAERT.[Broeder Tarcisius]  Honderd jaar broederschool te Stekene 1877-1977.  - Stekene : Broederschool, 1977. - 44 p.                                                           d’EUZIE: 6100/7

 

VAN DER PLAETSEN, Peter.  Het onderzoek van organische resten in Oost-Vlaanderen.

In : VOBOV.-info. - Belsele. - nr.38/40 (april/dec. 1990): p.91-102.

Stekene                                                                                            d’EUZIE: VOBOV 38

 

VANDERVEKEN, André.  Op zoek naar het verleden...: abdij van O.-L.-Vrouw van Boudelo te Sinaai.  In : Toerisme in Oost-Vlaanderen. - Gent. - 36ste jrg., nr 2 (1987). - p. 56-58

 

VAN DIJK, Th. G.  Het studie- en werkkamp 1972 in Klein-Sinaai – België. In : Westerheem.

Den Haag. – XXI jaargang no. 4 1972,  p. 175-182

                                                                                                        d'EUZIE: 3100/65

 

VAN ES, F.  Waasch sagenboek.  - Gent : Bond Oostvlaamsche Folkloristen, 1944. - 215 p.

Kemzeke:  p.175,  Klein-Sinaai:   p.190,  Stekene:   p.195-197

 

VAN GEERTSOM, Alfons.  De hoofdcijnsboeken van de St-Baafsabdij te Gent (1462 en 1475) Kemzeke, Stekene.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 69, 3e en 4e afl. p. 183-233.  Appendices, deel 78, p. 56-131

 

VAN GEERTSOM, A. en ROGGEMAN, G.  Hoofdcijnsboeken van het Waasland : deel 2.

Handzame : Familia et Patria, 1967. - p. 259-389

Census ecclesie de Steenlant in Stekene.   Stekene.  p. 259-265

 

VAN GEERTSOM, A. en  ROGGEMAN, G.  Hoofdcijnsboeken van het Waasland : deel 6.

Handzame : Familia et Patria, 1970. - p. 769-890

Kemzeke.  p.769-771

Stekene.  p. 772-776

Census capitalis Scte Margarete. Stekene.  p. 814-820

 

VAN GEERTSOM, A. en  ROGGEMAN, G.  Hoofdcijnsboeken van het Waasland : deel 8.

Handzame : Familia et Patria, 1970. - p. 999-1128

Census capitalis sancti Petri gandensis.  Kemzeke.  p. 1027-1031.  Stekene.  p.1031-1037

Census capitalis ecclesie  de Stekene.  p. 1065-1066

Census ecclesie Sti Laurentii. Kemzeke.  p. 1100-1101.  Stekene.  p. 1102-1104

 

VAN GOETHEM, Jan.   Lexicon van het muziekleven in het Land van Waas. 

Sint-Niklaas : Stadsbestuur Sint-Niklaas, 1993. - 2dl.

Similare  p. 38,  Stukken en Brokken  p. 55,  Vink  p.57,  Nooit Gedacht  p. 57,  De Broederband  p. 43

Fanfaresocieteit  p. 69,  Genootschap van de H. Franciscus Xaverius  p.70,  St-Cecilia Kemzeke  p.86, 

St-Cecilia Stekene  p.92,  De Verenigde Vrienden  p.100,  Vreugd en Deugd  p.102,  Vrij en Blij  p. 102,

De Ware Vrienden  p. 103, Boudeloogalm  p. 111,  De Eendracht  p. 116,  Gaudens Gaudebo  p. 118

IJver en Broedermin  p. 120,  Jeugdkoor  p. 123,  Nobelkoor  p. 129,  Parochiekoor Kemzeke  p. 131,

Ruysseveldekoor  p. 134, Werkliedenkring  p. 155

                                                                                                        d’EUZIE: 6200/53-54

 

VAN GOETHEM, Leo.  Toponymie van Stekene 1.  - Sint-Niklaas : Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1964. - p. 213-238

 Overdruk uit “Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas”, deel 67  afl. 3 en 4

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/21

 

VAN GOETHEM, Leo.  Toponymie van Stekene 2.  - Sint-Niklaas : Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1965. - p. 5-33

Overdruk uit “Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas”, deel 68  afl. 1 en 2

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/23

 

VAN HAELST, Leo.   Wereldoorlog 1914-1918 :  van ‘t begin af al wat er gezien, gehoord, beleefd en te vernemen was in de gemeente Stekene tijdens die gruwelijke jaren van oorlog en bezetting. – onuitgegeven (copy d’EUZIE)                                                                                                         d’EUZIE: 6100/46

 

VAN HOVE, Rudiger.  Jaarverslag Archeologische dienst Waasland : 1992

Sint-Niklaas :

Stekene H. Kruiskerk p. 37-39                                                                                       d'EUZIE: 3100/34

 

VAN LEEMPUT, Willy.  't Soete Land van Waes.  – Ljublijana : his story, 1998. – 112 p.

Kemzeke, p. 38 - 40

Stekene, p. 81 – 83.                                                                         d’EUZIE: 6200/58

 

VAN MELE, Willy.  Jef Van Durme : geïllustreerde biografie. 

[ Kemzeke : Willy Van Mele, 1991]. - 130 p.                                   d’EUZIE: 6100/25

 

VAN MELE, Willy.  Van Camasiacum tot Kemzeke : wetenswaardigheden naar aanleiding van 875 jaar Kemzeke.  - Kemzeke : Comité 875 jaar Kemzeke, 1992. -  99 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/59

 

VAN MIEGHEM, Inge.  Toepassing van de historische kritiek op “Stekene en zijne Kerk” van F.J. Annaert.  - Leuven :  KUL, 1994. - 56 p.

 

VAN MOERKERKE, Jan;  Epipaleolithicum en Laat-Neolithicum te Klei-Sinaai.  -

In : VOBOV-info. - Belsele. - nr. 14, 1984. - p. 1-13                       d’EUZIE: VOBOV 14

 

VAN NAEMEN, Felix.  L’ épitaphier Wasien.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 13, 1891 -1892.

Klein-Sinaai,  p. 180-182

 

VAN OVERLOOP, Louis.  Bijbel aan de wand.  - Stekene : Parochiegemeenschap O.L.Vrouw van Bijstand, 1985. - 112 p.                                                                                                     d’EUZIE: 6100/1

 

VAN OVERSTRAETEN, Jozef en GERITS, Jan.  Gids voor Vlaanderen : toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten. 

Antwerpen : VTB-VAB, 1985. - 1124 p.

Stekene, Kemzeke & Klein-Sinaai  - p. 929

 

VAN RAEMDONCK, Jan.  De schatkamer der Waasche oorkonden te Boudeloo.

In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 4, 1870 -1873. -p. 167-190

 

VAN ROYEN, Harry.  Stekene: renovatie stationsgebouw. 

In : Industrieel Erfgoed in Vlaanderen. - Gent. nr. 30 (febr. 1993): p. 10.

 

VAN SPEYBROECK, Leon .  De wijziging van het landschapsbeeld en van het leven van den mensch in het Land van Waas in de 18e eeew.  In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 55, afl. 1, 1947. - p. 5-56, afl. 2, 1948. - p. 5-129.                                          d'EUZIE: AOKW 55

Kemzeke, deel 55/1 p. 31-32,  deel 55/ 2 p. 105-106

Stekene, deel 55/1 p. 42-43,  deel 55/2 p.112-113

 

VAN VLAENDEREN, L.  Oppervlakteprospektie in de vallei van de Kale-Moervaart.

In : VOBOV.-info. - Belsele. - nr.38/40 (april/dec. 1990): p. 16-23.

Klein-Sinaai (Boudelo).                                                                    d’EUZIE: VOBOV 38

 

VAN VLIERBERGHE, Jozef.   De kapellen in Waasland. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 47/1, 1935. - p. 5-73

Kemzeke:  p. 52-60.   H. Antonius, O.L.V. van Lorette, O.L.V. van Lourdes, O.L.V. van Salette en O.L.V. van Zeven Weeën.

                                                                                                                                            d’EUZIE: AOKW 47

 

VAN VLIERBERGHE, Jozef.   De kapellen in Waasland. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 47/2, 1935. - p. 5-25

Klein-Sinaai, p. 11-18

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 47

 

VAN VLIERBERGHE, Jozef.   De kapellen in Waasland. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 49/2, 1938 . - p. 141-260

Stekene:  p. 161-170     H; Antonius, H. Graf, H. Hart, Jubilékapel, kruisweg, Onze-Lieve-Vrouw, O.L.V. onbevlekt ontvangen, O.L.V. van Lourdes, O.L.V. van Salette, O.L.V. van zeven weeën, Preeckeecke & Sint-Jozef.

                                                                                                        d’EUZIE: AOKW 49

 

VAN WILDERODE, Anton.  Verzamelde gedichten.  - Beveren : Orbis, 1980. - 447 p.

Kemzeke,  p. 223.  Stekene,  p. 222

 

VANDER MACHTELT, Gullielmus...[ et.al.]   Goddelijcke Lofsanghen : liederboek van de Boudelo-abdij.  - Sint-Niklaas : Culturele Kring Boudelo, 1995. - 203 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 5400/30

 

VERCRUYSSEN, L.  Kemzeke mensen en dingen : Kemzeke achthonderdvijftig jaar.  Antwerpen :  De Vlijt, 1967. - 88 p.                                                                                                     d’EUZIE: 6100/10

 

VEREECKEN, Luk.  Beeldverhaal van Kemzeke.  - Kemzeke : Rinda, 1978. - [101] p. pl.

 

VERELST, Dirk.  Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot omstreeks 1578.  - Gent : RUG, 1977. - 138 p. (Onuitgegeven licentiaatstesis)

 

VERGEYLEN, Julien.  Sociale status van de seizoenarbeider te Stekene : onderzoek in de gemeente Stekene.  - Heverlee : Centrale Hogeschool Christelijke Arbeiders, 1962. - 208 p.

 

VERHEYDEN, A.L.E.   De betwistingen rondom het voortbestaan der hoofdschepenen van het land van Waas 11 t/m 25 februari 1580. In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 57/2,  1951. - p. 97-145

Stekene; - p. 113 en 133.  Kemzeke; - p. 130-132                          d’EUZIE: AOKW 57

 

VERMEERSCH, Omer. Inventaris van H. Kruiskerk-Stekene.  - Stekene : Onuitgegeven inventaris, 1982. - 3 dl. – Kopie                                                                                                        d’EUZIE: 6100/39-41

 

VERMEULEN, Urbain.  Stekene (1794 -1924) : inventaris van het gemeentearchief.

Brussel : Rijksarchief, 1970. - 11 p. - Inventaris 13

 

VLEESCHOUWERS, Cyriel.  Het archief van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent.

Brussel : Ministerie van Onderwijs, 1976-1986. - 3dl.

 

VLOEBERGH, Wouter.  Waas en waarachtig.  - Sint-Niklaas : Danthe, 1986. - 287 p.

Het stedeke der steenbakkers. - p. 53-62                                         d’EUZIE: 6200/49

 

VERSTRAETEN, Puck.  Omgaan met oorlog : Onderzoek naar de verwerking van het oorlogsverleden in de Oost-Vlaamse gemeente Stekene.  - RUG 2000. - Š261 p.

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling)                                                d’EUZIE: 6100/70

 

VERVAET, Albert.  De zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Wachtebeke.

Wachtebeke :  werkgroep jubileum, 1991. - 434 p.

Hoofdstuk VII, Stekene (1897- .) , - p. 302-308.                             d’EUZIE: 6300/18

 

VYNCKE, P.F.  Geschiedkundige schets der Abdij van Baudeloo.

Gent : Vyncke, 1921. - 167 p.

 

WILSSENS, Marie-Anne.  Bevolkingsdruk en boerenverstand : evolutie van de levensstandaard in het Waasland in de 18e eeuw. - [S.l.] : Historische uitgave Gemeentekrediet, reeks in 8°, nr 85, 1992. - 213 p.    d’EUZIE: 6200/56

 

 

“A la Belle-vue”: honderd jaar familie van Nielandt uitbating café “Belle Vue” in Stekene.[S.l. : s.n., s.a.]. - [18] p.                                                                                                        d’EUZIE: Doc 115

 

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen : Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas 2 (S-T) - Gent : Snoeck-Ducaju & zoon, 1981. - 809 p.

Kemzeke. p. 672-680. Klein-Sinaai. p. 680-688. Stekene. p. 649-680

 

Beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten en dorpsgezichten in de provincie Oost-Vlaanderen - 1981.  Overdruk uit “Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen 1981”.

 Stekene: Steengelaag, Huis Tack, Heilig-Kruiskerk. - p. 232-236    d’EUZIE:

 

De Stekense revue : en toch weun ik er geiren. - [ Stekene : Jan Van Steene-komitee, 1990.]

Programma brochure van de Stekense revue, november 1990.          d’EUZIE:

 

Davidsfonds Stekene 1928 - 1978 : 50 jaar.  - Stekene : Davidsfonds. 1978. -16 p.

                                                                                                        d’EUZIE: Doc 150

 

Een oude windmolenvermelding te Kemzeke in 1297. 

In : Molenenecho’s. - Zulte : 13de jrg., nr 5, 1985. - p. 208

 

Ekster. - [Stekene : Openbare Bibliotheek], jrg., 1 (1992) -

Wekelijks bundel met krantenknipsels over Stekene                          d’EUZIE: EKSTER

 

Gazet Van Stekene : Boerkesblad.  - Stekene : De Windt, jrg., 1, nr 1, 29 mei 1898

De Gazet van Stekene verscheen tot november 1963, met onderbrekingen tijdens de Wereldoorlogen  I & II.

De jaargangen 1932 tot het uitbreken van de oorlog zijn verdwenen. In 1936 werd Hector  Van Hoye verantwoordelijk uitgever

                                                                                                        d’EUZIE: GVS

 

Geillustreerde Catalogus : Gewestelijke Tentoonstelling van oude Zilveren en Gouden Kunstvoorwerpen.

Sint-Niklaas : Oudheidkundige kring van het Land Van Waas, 1902. – 61p.

Stekene: E.H. Annaert p.5. Kerk van Stekene p. 27, 28. Fam. Nelis p. 44. Thuysbaert Victorine p. 48. Van Beygaerden –De Cock p. 48. Van Eerdenburgh-Puylaert p. 49.

                                                                                                        d'EUZIE: 6200/

 

Gelegenheidstoespraken gehouden door Dr. Eug. Roggeman.  - [Stekene :  uitgegeven ter gelegenheid van 25 jaar burgemeesterschap van E. Roggeman], 1952. - 52 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/3

 

d’ Euzie : tijdschrift van de Heemkundige Kring voor Groot-Stekene. - Stekene :

Heemkundige Kring d’ Euzie, jrg., 1 (1982) -                                    d’EUZIE: d’EUZIE

 

Heemkundige schets van Stekene.

Stekene :  Gesubsidieerde vrije lagere jongensschool Hellestraat,  [ s.a.]. - 33 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/5

 

 Hoe bestaat het ! : Hermelinde 20 jaar, Juventa 25 jaar. 

 [ Kemzeke ] : Oudleiding Chiro, [ 1978]. - [ N. gepag.]

 

100 jaar Rerum Novarum : geschiedenis van de Chistelijke arbeidersbeweging te Stekene.

[ Stekene: A.C.V., 1991]. - 68 p.                                                     d’EUZIE: 6100/12

 

Ken uw vereniging : brochure.  - Stekene : Gemeentebestuur, [1995]. - [ N. gepag.]

 

Kerstmis in de grensstreek 1995 : Axel, Hulst, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene.

[S.l. : s.n., s.a]. - 35 p.

Stekene,  p. 24 - 29

 

KFC Stekene Sportief : 1937 - 1987 historiek.  - [ S.l. : s.n., s.a.]. - [ 80] p.

 

K.V.V. Klauwaerts Kemzeke : 1928-1978 : historiek.

[Kemzeke : K.V.V. Klauwaerts, 1978]. - 40 p.

 

Leo Steel ;Retrospektieve.  - [ Sint-Niklaas : Stedelijk Museum], 1974. - 31 p.

Tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum, 24 februari - 17 maart 1974

 

Leo Steel  Stekene 1878 - Sleidinge 1938.  

[Evergem : Gemeentebestuur Evergem, 1988]. - 56 p. - Tentoonstellingscatalogus Jeugdhuis V.Z.W. Evergem - Sleidinge, 3 tot 18 september 1988

 

Liber Amicorum Herman Heyse. - Stekene :  d’ Euzie, 1992. - 216 p.

                                                                                                        d’EUZIE: d’EUZIE 1992

 

Massaspel Jan van Steene.  - Stekene : Jan van Steene comité, 1981. - 165 p.

Krantenknipsels.                                                                               d’EUZIE: Doc 16

 

Massaspel Jan van Steene : programmabrochure. 

Stekene : Jan van Steene comité, 1981. - [ 64]  p.                             d’EUZIE: Doc 16

 

Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium : jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1993-1994. - Gent Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 1995.

Gemeentehuis Stekene, instandhoudingswerken en globale restauratie. - p.129

Zeven als monument beschermde grenspalen op het grondgebied van Stekene (3) en Wachtebeke (4).

Voor Stekene, 1 Oostenrijkse grenspaal uit 1720 en 1 Provinciepaal uit de Hollandse periode. - p. 299-301

                                                                                                        d’EUZIE: 3100/ 36

 

Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium : jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1995. - Gent Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 1996

Het gemeentehuis van Stekene werd op 12 april 1995 beschermd als monument om zijn historische en artistieke  waarde. -p. 250-251

                                                                                                        d’EUZIE: 3100/ 37

 

Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium : jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1997. - Gent Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 1998

Adviesverlening bij onderhoud en herstel: Stekene; Gemeentehuis p. 88,  Heilige Kruiskerk p. 90

                                                                                                        d’EUZIE: 3100/

 

Ode aan de Stekense 80-plussers : tentoonstellingscatalogus.

Stekene : Cuturele-Centrale, 1989. - [ N. gepag.]                             d’EUZIE: 6100/22

 

Ommegang van de zeven smarten van Maria : een jaarlijkse traditie op Goede Vrijdag in Klein-Sinaai. - In : Kapel in Beeld. - Gent. - 46ste jrg., nr 2 (april 1994) ; p. 2-6.

 

Open monumentendag, zondag 13 september 1992 : brochure.

Stekene : gemeentebestuur, 1992. - 20 p.                                         d’EUZIE: Doc 197

 

Open monumentendag, 10 september 1995 : brochure.

Stekene : gemeentebestuur, 1995. - [ N. gepag.]                               d’EUZIE: Doc 197

 

Steengelaag Stekene :  eindwerk voor de cursus Natuurgids, Centrum voor Natuurbeschermingseducatie v.z.w. afdeling Waasland. - [ S.l. : s.n.], 1993. - 19 p.

 

Stekene : adresboek, infogids {1993 - 1994}. - Berlare : Publi Ariane, 1992. - 76 p.

Stekene: sociaal-economische doorlichting.

Sint-Niklaas: Intercommunale Vereniging van het Land van Waas, 1991. - 57 p.

                                                                                                        d’EUZIE:

 

Stekene in de XVe en XVIe eeuw.   In : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. - deel 2, 1864-1867. -  p.387-388

 

Stekene voor en rond de jaren 1600.  - Stekene : 1969. - 16 p.

                                                                                                        d’EUZIE: 6100/35

 

Vente publique de l’ ancienne seignieurie de Voorhout à Kemzeke, un des plus beaux domaines du Pays de Waes (novembre 1879). - Sint-Niklaas : Edom, [s.a.].- [20] p. + plgr.

 

Vriendenboek Leo Vercruyssen.  - Kloosterzande : Duerinck, 1987. - 155 p.

Kemzeke 1962-1972,  p. 94-115

 

 

 

Verklaring gebruikte afkortingen

 

blad(en)                                                          bl.

bladzijd(en)  (pagina’s)                        p.

deel, delen                                                      dl.

en anderen  (et alii)                                          et al.

illustratie(s)                                                      ill.

jaargang                                                          jrg.

nummer                                                           nr.

plaat, platen                                                    pl.

plattegronden                                                  plgr.

sine anno  (zonder jaar)                                   s.a.

Sine loco  (zonder plaats)                                S.l.

sine nomine  (zonder uitgever)              s.n.

gegevens die niet duidelijk vermeld zijn            [  ]

 

d'EUZIE:xxx              nummer waar het betreffende boek te vinden is in het documentatiecentrum van d' EUZIE

 

OVER  STEKENE

Documentatiecentrum

 

 

H