Over Stekene

Boeken over Stekene aanwezig in het Documentatiecentrum

 

Guy De Brant  +  Robert Goossens

 

Oud-Station

Spoorwegwegel 1  9190 Stekene.

Open:Tijdens de tentoonstellingen Iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u  

of op afspraak.

Gesloten op de feestdagen..

 

 

 

Bib nummer            Titel                            auteur

6100/   1	Bijbel aan de wand	Parochie Hellestraat	
6100/   2	De Waardevolle Landschapselementen Te Stekene	Feusels P.	Onuitgegeven Eindverhandeling Architectuur
6100/   3	Gelegenheidstoespraken ...Dr.Eug. Roggeman	Feestcomité  Gemeente Stekene	
6100/   4	Handboogschieten 18° Europese Kampioenschappen	Programmaboekje  Sint-Sebastiaan	Gilde Sint-Sebastiaan
6100/   5	Heemkundige Schets van Stekene	Jongensschool Hellestraat	onuitgegeven
6100/   6	Toneel 50 jaar Roger Vervaet	De Distelbloem	
6100/   7	Honderd jaar broederschool Stekene 1877-1977 (2)	Van den Bogaert	
6100/   8	Ik Zal Van U Mensenvissers Maken	H. Kruisparochie	
6100/   9	De vaart van Stekene 	Nackaerts W. & Nobels A.	Actiecomité zuivere lucht voor onze kinderen
6100/  10	Kemzeke mensen en dingen	Vercruyssen L.	
6100/  11	Niet zomaar een zondag	De Bruyne B. Vervaet R.	
6100/  12	Rerum Novarum; 100 jaar		A.C.V.
6100/  13	Herinneringen aan Stekene	Dullaert L.	
6100/  14	Stekene		
6100/  15	Stekene in oude Prentkaarten deel 3	Dullaert L.	
6100/  16	Stekene jaarverslag 1983-1984		
6100/  17	Vrij Lagere Meisjesschool; 125 jaar	Vieringuitgave	
6100/  18	Waardichters liederen en gedichten vijfde deel	De Windt P.	
6100/  19	Steengelaag Stekene	Eindwerk "Natuurgids" 4 auteurs	
6100/  20	Bijdragen tot de geschiedenis van een generatie	De Bruyne A.	
6100/  21	Toponomie van Stekene dl 1	Van Goethem L.	
6100/  22	Ode aan de Stekense 80-plussers	Cult. Centrale	
6100/  23	Toponomie van Stekene dl 2	Van Goethem L.	AOKLW
6100/  24	Beelden in 't Park	Tentoonstellingscatalogus	Gemeentebestuur Stekene
6100/  25	Van Durme Jef	Van Mele Willy	
6100/  26	Beelden in 't Park 2000	Tentoonstellingscatalogus	Gemeentebestuur Stekene
6100/  27	Parochie-kerk van Stekene-H.Kruis		
6100/  28	Resolutieboek Stekene 1703 copy RAG Stekene nr. 1026	sedert 07/01/2010 als doc 910	copy
6100/  29	Het Noordwesten van het Waasland	Thierens R.	
6100/  30	De helden van Stekene	Hans A.	Van der Meulen
6100/  31	Stokregister der titels van de kerk van Stekene. (copy)		
6100/  32	Huwelijksregister kerkarchhief Stekene 1797-1837 (copy)		
6100/  33	Parochieregister Dopen Stekene 1797-1806 (copy)		
6100/  34	Parochieregister Overlijdens Stekene 1797-1816 (copy)		
6100/  35	Stekene      voor en rond 1600	Tentoonstellingscatalogus	
6100/  36	de abdij van Boudelo 1982	Catalogus	
6100/  37	De Abdij Van Baudeloo 1973  2ex.	Tentoonstellings catalogus	Stadsbestuur Sint-Niklaas
6100/  38	Kemzeke voor de 17de eeuw... ook Reinaertland   ????	Tentoonstellings cataloog	
6100/  39	Inventaris H.Kruiskerk Stekene deel I	Vermeersch O.	onuitgegeven
6100/  40	Inventaris H.Kruiskerk Stekene deel II	Vermeersch O.	onuitgegeven
6100/  41	Inventaris H.Kruiskerk Stekene deel III	Vermeersch O.	onuitgegeven
6100/  42	Basisschool "De Zonnebloem" Koewacht-Stekene vanaf 1929	De Brant Guy & Van Gijsel Eddy	Basisschool "De Zonnebloem"
6100/  43	Stekene, Kemzeke, Klein-Sinaai	Dullaert L.	
6100/  44	Dagboek Dr. Van Haelst (copy met tekeningen)		
6100/  45	Geschrevenen gedrukte woorden uit Boudelo deel I	Hendrix G.	Bibl. faculteit Godgeleerdheid Leuven
6100/  46	Geschrevenen gedrukte woorden uit Boudelo deel II	Hendrix G.	Bibl. faculteit Godgeleerdheid Leuven
6100/  47	Archief Heilig Kruiskerk Stekene (oud & nieuw)	Thiron J. - RAG	copie
6100/  48	Handboogmaatschappij Wilskracht 50 Jarig bestaan		
6100/  49	Onder onzen dikken toren	Beirnaert Marcella	eigen beheer 
6100/  50	De drang naar het verleden	De Kesel Camiel	Uitgeverij Van Haver Sint-Niklaas
6100/  51	Stekene en zijne kerk	Annaert Frans Jozef	Siffer Gent
6100/  52	De Boudelo abdij archeologisch onderzocht	De Belie A.	Culturele Kring Boudelo
6100/  53	Dagboek Dr. Van Haelst  deel 1 (copy)		copie
6100/  54	Dagboek Dr. Van Haelst  deel 2 (copy)		copie
6100/  55	Dagboek Dr. Van Haelst  deel 3 (copy)		copie
6100/  56	Parochieregisters Stekene Huwelijken 1598-1796		copie
6100/  57	Parochieregisters Stekene Sterfgevallen 1598-1796		copie
6100/  58	Stekene en zijne kerk	Annaert Frans Jozef	Van Hoye
6100/  59	Van Camasiacum tot Kemzeke	Van Mele Willy	
6100/  60	Stekene in oude Prentkaarten 	Nonneman M.	Europese Bibliotheek
6100/  61	De Wase en Gentse Boudelo-abdij	Pas Paul	Culturele Kring Boudelo
6100/  62	25 jaar academie Stekene	De Vos Johan	Academie Sint-Niklaas
6100/  63	Gemeenten Oost-VL. o.a. Kemzeke	Potter en Broeckaert	facsimile
6100/  64	Jaarverslag 1987, Stekene		
6100/  65	Jaarverslag 1989, Stekene		
6100/  66	Jaarverslag 1990, Stekene		
6100/  67	Jaarverslag 1983 - 1984, Stekene		
6100/  68	Jaarverslag 1984 - 1985, Stekene		
6100/  69	Jaarverslag 1985, Stekene		
6100/  70	Jaarverslag 1986, Stekene		
6100/  71	Omgaan met oorlog,,,	Verstraeten Puck	Lic. verhandeling
6100/  72	Beeldverhaal van Kemzeke	Vereecken Luk	Rinda Kemzeke
6100/  73	Stekene : Gemeentelijk informatieblad 1972 - 1976		
6100/  74	Stekene : Gemeentelijk informatieblad 1977 - 1982		
6100/  75	Stekene : Socio - economische doorlichting		Intercommunale Land van Waas
6100/  76	Omgaan met oorlog,,,	Verstraeten Puck	Lic. verhandeling
6100/  77	Status Animarum Stekene 1818 copy		
6100/  78	Huwelijken Stekene 1595 - 1796	De Wael J.	copy
6100/  79	Stekene in oude prentkaarten	Nonneman M.	Europese Bibliotheek 
6100/  80	Stekene in oude prentkaarten deel 2	Nonneman M.	Europese Bibliotheek
6100/  81	Boudelo's Kerk en Orgel	De Belie e,a,	Culturele Kring Boudelo
6100/  82	De drang naar het verleden	De Kesel Camiel	Van Haver, Sint-Niklaas
6100/  83	Liber Memorialis H. Kruiskerk 1794 - 1944		copy
6100/  84	Parochieregister Geboorten 1598 - 1798	copy	
6100/  85	Penningkohieren Kemzeke 1577	De Backer L.	VVF Waasland
6100/  86	Penningkohieren Kemzeke 1584	De Backer L.	VVF Waasland
6100/  87	Ken uw vereniging		Stekene
6100/  88	Kunst en Monument van Boudelo	De Belie A. e,a,	Culturele Kring Boudelo
6100/  89	VESTING : …veldslag bij Stekene en Ekeren	Gils Robert	Vesting : Simon Stevinstichting
6100/  90	BAHAAT : De Lightning van Stekene		
6100/  91	Poppkaart Stekene A & B		
6100/  92	 Popp-kaart (Klein)- Sinaai		
6100/  93	 Popp-kaart Kemzeke		
6100/  94	Het Stekens Poëziepad		Gemeentebestuur Stekene
6100/  95	De vijde penning te Stekene in 1584	De Backer L.	VVF Waasland
6100/  96	Het Rieten Valiesje	Massé Arthur	eigen beheer 
6100/  97	Dr. Jozef Hoste	De Bou Alice	eigen beheer 
6100/  98	Handboogmaatschappij Wilskracht Stekene Jubileumboek		eigen beheer 
6100/  99	Oppervlakteprospectie te Stekene : Deel I Volume I	Bracke Maarten	Licentiaatsthesis 
6100/ 100	Oppervlakteprospectie te Stekene : Deel I Volume II	Bracke Maarten	Licentiaatsthesis 
6100/ 101	Oppervlakteprospectie te Stekene : Deel 2 Fotoboek	Bracke Maarten	Licentiaatsthesis 
6100/ 102	100 jaar Rerum novarum : Een zoon herinnert zich zijn vader	De Pauw Gommar	
6100/ 103	De zusters van het H.Hart van Maria te Nederbrakel	De Meulemeester Maur,	Sint-Alfonsusdrukkerij Leuven
6100/ 104	Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen	F. De Potter - J. Broeckaert	C. Annoot-Braeckman Koornmarkt Gent
6100/ 105	Vlaamse Stam jg 45 n° 2 : De adel in het land van Waas(congres nummer)	Honoré Rotthier	VVF 
6100/ 106	Vlaamse Stam jg 44 n° 1 : Status Animarum Kemzeke	Luc De Backer	VVF
6100/ 107	Vlaamse Stam jg 44 n° 3 : Status Animarum Kemzeke (vervolg en slot)	Luc De Backer	VVF
6100/ 108	Fotoboek Basisschool De Zonnebloem vanaf 1929 (Stekene-Koewacht)	G. De Brant en E. Van Gysel	Basisschool De Zonnebloem
6100/ 109	Familienamen te Stekene	Alfons De Belie	
6100/ 110	M & L De Stroopers in het vizier. (jg. 29 n°4)	R. De Meirsman/P. V.d. Brempt	Ruimte en erfgoed
6100/ 111	Stekene nu en morgen ( Ingebonden informatieblad van jg. 1972 t/m 1976)	Gemeentebestuur	
6100/ 112	Mededelingen Bibliotheca Wasiana - Slaper en Rentboek van Kemzeke 1548	Louis Laevaert	Bibliotheca Wasiana
6100/ 113	Het Stekense Dialect	Boudewijn Dhondt	Heemkundige Kring d'Euzie
6100/ 114	Massaspel Jan Van Steene - Plakboek van persartikelen	J. Thiron	Heemkundige kring d'Euzie
6100/ 115	De Monografie van Stekene	De Beleyr Geert	Scriptie normaalschool
6100/ 116	Baudelo 1197 - 1997	David Rafaël	Parochie Klein-Sinaai
6100/ 117	Eene heiliggeesttafel in de 16e eeuw  	Annaert Frans Jozef	overdruk AOKW
6100/ 118	Geschiedkundige schets de Abdij van Baudelo	Vyncke P.F.	copie
6100/ 119	Gemeenten Oost-VL. Stekene	De Potter en Broekaert	copie
6100/ 120	KFC Stekene Sportief Historiek 1937-1987		
6100/ 121	Oude kerkregisters Kemzeke Dopen (Geboorten) 1665 tot 1796		Provincie Oost-Vlaanderen
6100/ 122	Oude kerkregisters Kemzeke Overlijdens 1660 tot 1796		Provincie Oost-Vlaanderen
6100/ 123	Oude kerkregisters Kemzeke Huwelijken 1677 tot 1796		Provincie Oost-Vlaanderen